Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding BPV-wijzer schooldeel"

Transcriptie

1 Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin vind je een overzicht van de leeractiviteiten die je uitvoert tijdens je BPV(stage) en waarmee je je voorbereid op je prestatie(s). Je sluit je stage af met het uitvoeren van prestatie(s). Een beschrijving van de prestatie(s) en de beoordeling hiervan vind je ook terug in dit schooldeel van de BPV - wijzer. Tijdens je BPV heb je regelmatig ontwikkelingsgerichte gesprekken. Dit kan inhouden dat je een kort gesprek hebt met je werkbegeleider, maar ook dat je een gesprek voert met je werkbegeleider en de bezoekende docent van school.( zie voor nadere uitleg:hoofdstuk 2.4 van het algemene deel van de BPV-wijzer). De formulieren die je nodig hebt voor het vastleggen van de gesprekken vind je terug in de bijlage van het schooldeel. Het schooldeel van de BPV -wijzer is gekoppeld aan het algemeen deel. Veel succes met je BPV. Het opleidingsteam Verpleging en Verzorging

2 Instructie leeractiviteiten (opdrachten) voor de Verzorgden-IG Leeractiviteit A (opdracht a) Je maakt aan het begin van je BPV: leeractiviteit A uit het bpv boek. Deze leeractiviteit luidt: Kennismaken met het werkveld. Leeractiviteit B (opdracht b) Je vervolgt met leeractiviteit B Kennismaking en Introductie. Deze beide leeractiviteiten zijn voorbereidende leeractiviteiten en zijn geen leeractiviteiten richting directe zorgverlening. Leeractiviteit C ( opdracht c) Aan het eind van je BPV periode maak je leeractiviteit c uit het BPV boek. Deze leeractiviteit luidt: afsluiten van de BPV periode. Je gaat deze leeractiviteit gebruiken om je eindevaluatie voor te bereiden. Het gaat hierbij over evaluatie en reflectie. Algemeen Al je leeractiviteiten werk je uit aan de hand van de daarbij genoemde competenties. Je beschrijft dus je ontwikkelingen van deze competenties. Een beschrijving van de competenties vind je in de competentiescan uit praktijkboek. Tijdens je ontwikkelingsgerichte gesprekken wordt door de praktijkdocent gebruik gemaakt van het document : werkprocessen, hierin staan per werkproces de verwachte gedragingen beschreven.

3 Overzicht leeractiviteiten BPV 1, Verzorgende -IG kerntaak werkproces competenties leeractiviteiten 1 introductie A. Kennismaken met het werkveld B. Kennismaken en introductie D. Planningsformulier 1 Bieden van zorg en 1.2 ondersteunt bij persoonlijke F K 1 Persoonlijke verzorging 2 Eten en drinken ondersteuning op basis basiszorg van het zorgplan R 3 Uitscheiding 4 Mobiliteit 5 Slapen en rusten 6 Bedden opmaken 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 2 Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan 1.4 Ondersteunt bij huishouden en wonen 2.1 begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid K L R T C D 9 schoonmaken 10 textiel verzorgen 11 verzorgen van dieren en planten 12 de leefomgeving 17 begeleiden bij emotionele problemen 1 Praktijkopdrachtenboek, niveau 3, Bohn Stafleu en van Loghum, Houten

4 Instructie leeractiviteiten (opdrachten) voor de Mbo verpleegkundige Leeractiviteit A (opdracht a) Je maakt aan het begin van je BPV leeractiviteit a uit het BPV boek. Deze leeractiviteit luidt: Kennismaken met het werkveld. Leeractiviteit B (opdracht b) Je vervolgt met leeractiviteit b Kennismaking en Introductie. Deze beide leeractiviteiten zijn voorbereidende leeractiviteiten en zijn geen leeractiviteiten richting directe zorgverlening. Leeractiviteit C ( opdracht c) Aan het eind van je BPV periode maak je leeractiviteit c uit het BPV boek. Deze leeractiviteit luidt: afsluiten van de BPV periode. Je gaat deze leeractiviteit gebruiken om je eindevaluatie voor te bereiden. Het gaat hierbij over evaluatie en reflectie. Algemeen Al je leeractiviteiten werk je uit aan de hand van de daarbij genoemde competenties. Je beschrijft dus je ontwikkelingen van deze competenties. Een beschrijving van de competenties vind je in de competentiescan uit het BPV boek. Tijdens je ontwikkelingsgerichte gesprekken wordt door de praktijkdocent gebruik gemaakt van het document : werkprocessen, hierin staan per werkproces de verwachte gedragingen beschreven.

5 Overzicht leeractiviteiten BPV 1, Mbo-Verpleegkundige kerntaak werkproces competenties leeractiviteiten 2 introductie A. Kennismaken met het werkveld B. Kennismaken en introductie D. Planningsformulier 1 Bieden van zorg en 1.2 ondersteunt bij persoonlijke F K 2 persoonlijke verzorging 3 Eten en drinken ondersteuning op basis basiszorg van het verpleegplan R 4 uitscheiding 5 Mobiliteit 6 Slapen en rusten 7 Bedden opmaken 2 Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het verpleegplan 2.1 begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid C D 14 begeleiden bij emotionele en gedragsproblemen Het onderstaande werkproces is voor MBO-verpleegkundige niet officieel verplicht, maar wordt wel geadviseerd om uit te voeren. Dit is een werkproces van VZ-IG. De van toepassing zijnde leeractiviteiten kan je terugvinden in het praktijkopdrachten boek van Verzorgden. 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 1.4 Ondersteunt bij huishouden en wonen K L R T 9 schoonmaken 10 textiel verzorgen 11 verzorgen van dieren en planten 12 de leefomgeving 2 Praktijkopdrachtenboek Niveau 4, Bohn Stafleu en van Loghum, Houten

6 Prestatie Mevrouw van Zet (basiszorg) Verzorgende-IG en MBO-verpleegkundige Naam deelnemer: Deelnemers nummer: Opleiding:.. Verzorgende- IG en MBO-verpleegkundige Cohort: 2009 Werkbegeleider / praktijkdocent: Datum: Titel prestatie: Mevrouw Van Zet ligt op bed Kerntaak en Werkproces: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorg/verpleegplan Wp 1.2: ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Kerntaak 2: Begeleiden van zorgvragers op basis van het zorg/verpleegplan Wp 2.1: begeleidt de zorgvrager bij de zelfredzaamheid Competenties: Werkproces 1.2: F: ethisch en integer handelen K: vakdeskundigheid toepassen R: op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Werkproces 2.1: C: begeleiden D: aandacht en begrip tonen Fase / Periode v.d. opleiding: Basisfase / mijlpaal 1 / 1 e bpv Beroepscontext: Verzorgingshuis/Verpleeghuis/thuiszorg/gehandicaptenzorg/ kraamzorg Duur van de prestatie: 2 dagen Aanbevolen studie materiaal Leerboek basiszorg Leerboek interactie in beroepssituaties Leerboek Verplaatsingstechnieken

7 Inhoudsopgave 1. Instructie voor de deelnemer 2. Begeleiding 3. Stappenplan / Tijdpad 4. Beoordeling 5. Instructie beoordelaars 6. Herkans mogelijkheid 1. Instructie voor jou als deelnemer. Deze prestatie gaat over het verlenen van de totale basiszorg bij een aantal zorgvragers in een laag -complexe situatie. Te weten: persoonlijke verzorging, eten en drinken, uitscheiding, mobiliteit, slapen en rusten, bedden opmaken. Tevens gaat het over het ondersteunen bij de basiszorg en het begeleiden van de zelfredzaamheid. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een zorgvrager hulp nodig heeft; het kan te maken hebben met leeftijd, met de ziekte of met de handicap. Kies samen met je werkbegeleider/beoordelaar 3 zorgvragers met verschillende zorgbehoefte, mogelijk van verschillend geslacht. Motiveer mondeling aan je werkbegeleider/beoordelaar waarom je deze zorgvragers gekozen hebt. 2. Begeleiding. Je spreekt in overleg met de werkbegeleider/beoordelaar van te voren af wanneer deze prestatie start en eindigt. Houd rekening met een eventuele herkansing. 3. Stappenplan Je bespreekt de plannen en activiteiten met de werkbegeleider/beoordelaar. 4. Beoordeling Je wordt in de praktijk beoordeeld door de werkbegeleider/beoordelaar met gebruik van het praktijkbeoordelingsformulier. Er word van je verwacht dat je de prestatie op (beginnend) gevorderd niveau uitvoert. Per werkproces is de cesuur bepaalt om de uiteindelijke beoordeling te geven of het werkproces S/O/V/G is. 5. Instructie beoordelaars De werkbegeleider/beoordelaar beoordeelt de prestatie van de deelnemer. De criteria bij de werkprocessen beoordeel je met nooit soms regelmatig -vaak. Dit komt overeen met S=slecht (nooit) O=onvoldoende (soms) V=voldoende (regelmatig) G=goed (vaak). Per werkproces is de cesuur bepaalt om de conclusie te trekken. 6. Aantal gelegenheden / Herkans mogelijkheid. Je hebt in deze stageperiode een 2 de gelegenheid om deze prestatie te behalen. Voordat je aan de herkansing gaat beginnen maak je opnieuw een stappenplan en je bepaalt de leeractiviteiten om ervoor te zorgen dat je de herkansing van de prestatie gaat halen. 7.Verslaglegging Je maakt een kopie van het praktijkbeoordelingsformulier en geeft dit af aan je coach.

8 Praktijkbeoordelingsformulier Verzorgende - IG en MBO-verpleegkundige Voornaam/ achternaam deelnemer: Deelnemernummer: Opleiding en Cohort: Beoordelingsdatum: Beoordelingsplaats: Bpv Naam/ adres Bpv -plaats: Naam beoordelaar: Handtekening: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorg/verpleeg plan Werkproces 1.2: ondersteunt bij persoonlijke basiszorg Competenties F. Ethisch en integer handelen R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten K. Vakdeskundigheid toepassen Criteria Stelt de belangen van zorgvragers centraal Houdt rekening met de leefregels en gewoonten die voor de zorgvrager belangrijk zijn Hanteert menswaardigheid als criterium in het handelen Geeft betrouwbare informatie Sluit aan bij de verwachtingen/wensen van de zorgvrager Komt afspraken na Checkt regelmatig of de zorgvrager tevreden is Past de vaardigheden correct toe Werkt en handelt doelgericht en correct Werkt ergonomisch en kan dit motiveren Geeft gerichte ondersteuning bij de basiszorg S= nooit / O=soms V=regelmatig / G=vaak Score (omcirkelen) Ik zie: S -O-V-G

9 Eindbeoordeling Werkproces 1.2 Aantal S -scores, O -scores, V -scores, G -scores optellen S O V G Cesuur: alle criteria dienen minimaal met een v -voldoende score of hogere score gewaardeerd te zijn. Beslisregels: Meer v scores dan g scores geeft eindscore v -voldoende Minder v scores dan g scores geeft eindscore g -goed Opmerkingen en mogelijke vervolgafspraken Werkproces 1.2

10 Praktijkbeoordelingsformulier Verzorgende - IG en MBO-verpleegkundige Voornaam/ achternaam deelnemer: Deelnemernummer: Opleiding en Cohort: Beoordelingsdatum: Beoordelingsplaats: Bpv Naam/ adres Bpv -plaats: Naam beoordelaar: Handtekening: Kerntaak 2: Begeleiden van de zorgvragers op het basis van het verpleegplan Werkproces 2.1: begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid Competenties C. begeleiden D. aandacht en begrip tonen Criteria Gaat in gesprek met de zorgvrager over het belang van de eigen zelfredzaamheid Stimuleert en motiveert de zorgvrager om handelingen zoveel mogelijk zelf uit te voeren Geeft gericht adviezen in zelfredzaamheid bevorderen Voert een gesprek met de mantelzorgers/naasten over hun fysieke en mentale welzijn Toont een geduldige en open werkhouding Luistert naar de zorgvrager/mantelzorger/naasten Behandelt de zorgvrager/mantelzorger/naasten met respect en geduld Toont betrokkenheid voor zorgvrager/mantelzorger/naasten S= nooit / O=soms V=regelmatig / G=vaak Score (omcirkelen) Ik zie:

11 Eindbeoordeling Werkproces 2.1 Aantal S -scores, O -scores, V -scores, G -scores optellen S O V G Cesuur: alle criteria dienen minimaal met een v -voldoende score of hogere score gewaardeerd te zijn. Beslisregels: Meer V scores dan G scores geeft eindscore V-voldoende Minder V scores dan G scores geeft eindscore G -goed Bij gelijk aantal V en G dan is de eindscore een G-goed Opmerkingen en mogelijke vervolgafspraken Werkproces 2.1

12 Prestatie: Sfeer in het leven (ondersteunen bij huishouden en wonen.) Naam deelnemer: Deelnemers nummer: Opleiding: Verzorgende- IG Cohort: 2009 Werkbegeleider/ praktijkdocent: Datum: Titel prestatie: Kerntaak/ Werkproces: Competenties: Fase / Periode v.d. opleiding: Sfeer in het leven. Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 1.4: Ondersteunt bij huishouden en wonen K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten R: op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T: instructies en procedures opvolgen Basisfase / mijlpaal 1 / 1 e bpv Beroepscontext: Verzorgingshuis/verpleeghuis/thuiszorg/gehandicaptenzorg/ kraamzorg Duur van de prestatie: 2 dagen Aanbevolen studie materiaal Leerboek basiszorg Leerboek interactie in beroepssituatie Leerboek zorg voor de huishouding

13 Inhoudsopgave 1. Instructie voor de deelnemer 2. Begeleiding 3. Stappenplan / Tijdpad 4. Beoordeling 5. Instructie beoordelaars 6. Herkans mogelijkheid 1.Instructie voor jou als deelnemer. Je ondersteunt gedurende 2 dagen een aantal zorgvragers bij het huishouden en wonen. Je ondersteunt bij het opruimen en schoonhouden van de woning of leefruimte; verzorgt textiel en maaltijden en zorgt dat de (woon)kamer(s) en groepsruimte(n) aangenaam en veilig zijn. Afgestemd op de behoeften en wensen van de zorgvrager(s). 2. Begeleiding. Je spreekt in overleg met de werkbegeleider/beoordelaar van te voren af wanneer deze prestatie start en eindigt. Houd rekening met een eventuele herkansing. 3. Stappenplan Je bespreekt de plannen en activiteiten met de werkbegeleider/beoordelaar. 4. Beoordeling Je wordt in de praktijk beoordeeld door de werkbegeleider/beoordelaar met gebruik van het praktijkbeoordelingsformulier. Er word van je verwacht dat je de prestatie op (beginnend) gevorderd niveau uitvoert. Elk werkproces heeft een eigen beoordelingsformulier. 5. Instructie beoordelaars De werkbegeleider/beoordelaar beoordeelt de prestatie van de deelnemer. De criteria bij de werkprocessen beoordeel je met nooit soms regelmatig -vaak. Dit komt overeen met S=slecht (nooit) O=onvoldoende (soms) V=voldoende (regelmatig) G=goed (vaak). Per werkproces is de cesuur bepaalt om de uiteindelijke beoordeling te geven of het werkproces S/O/V/G is. 6. Aantal gelegenheden / Herkans mogelijkheid. Je hebt in deze stageperiode een 2 de gelegenheid om deze prestatie te behalen. Voordat je aan de herkansing gaat beginnen maak je opnieuw een stappenplan en je bepaalt de leeractiviteiten om ervoor te zorgen dat je de herkansing van de prestatie gaat halen. 7.Verslaglegging Je maakt een kopie van het praktijkbeoordelingsformulier en geeft dit af aan je coach.

14 Praktijkbeoordelingsformulier Verzorgende- IG Voornaam/ achternaam deelnemer: Deelnemernummer: Opleiding en Cohort: Beoordelingsdatum: Beoordelingsplaats: Bpv Naam/ adres Bpv-plaats: Naam beoordelaar: Handtekening: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Werkproces 1.4 ondersteunt bij huishouden en wonen Competenties L. materialen en middelen inzetten R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Criteria Kiest passende middelen en materialen Signaleert en draagt zorg voor onderhoud van materialen en hulpmiddelen Gebruikt materialen en middelen doeltreffend en doelmatig Werkt kostenbewust en milieubewust Geeft gerichte ondersteuning bij het huishouden en wonen Sluit aan bij de verwachtingen/wensen van de zorgvrager Checkt regelmatig of de zorgvrager tevreden is Komt afspraken na S= nooit / O=soms V=regelmatig / G=vaak Score (omcirkelen) Ik zie: K. Vakdeskundigheid Werkt efficiënt toepassen Werkt ergonomisch en kan dit motiveren T. instructies en procedures opvolgen Volgt instructies van leidinggevende op Houdt zich aan veiligheidsvoorschriften Werkt conform voorgeschreven procedures

15 Eindbeoordeling Werkproces 1.4 Aantal S-scores, O-scores, V-scores, G-scores optellen S O V G Cesuur: alle criteria dienen minimaal met een v-voldoende score of hogere score gewaardeerd te zijn. Beslisregels: Meer V scores dan G scores geeft eindscore V-voldoende Minder V scores dan G scores geeft eindscore G-goed Opmerkingen en mogelijke vervolgafspraken Werkproces 1.4

16 Prestatie: Sfeer in het leven (ondersteunen bij huishouden en wonen.) Naam deelnemer: Deelnemers nummer: Opleiding: Verzorgende- IG Cohort: 2009 Werkbegeleider/ praktijkdocent: Datum: Titel prestatie: Kerntaak/ Werkproces: Competenties: Fase / Periode v.d. opleiding: Sfeer in het leven. Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 1.4: Ondersteunt bij huishouden en wonen K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten R: op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T: instructies en procedures opvolgen Basisfase / mijlpaal 1 / 1 e bpv Beroepscontext: Verzorgingshuis/verpleeghuis/thuiszorg/gehandicaptenzorg/ kraamzorg Duur van de prestatie: 2 dagen Aanbevolen studie materiaal Leerboek basiszorg Leerboek interactie in beroepssituatie Leerboek zorg voor de huishouding

17 Inhoudsopgave 1. Instructie voor de deelnemer 2. Begeleiding 3. Stappenplan / Tijdpad 4. Beoordeling 5. Instructie beoordelaars 6. Herkans mogelijkheid 1.Instructie voor de deelnemer. Je ondersteunt gedurende 2 dagen een aantal zorgvragers bij het huishouden en wonen. Je ondersteunt bij het opruimen en schoonhouden van de woning of leefruimte; verzorgt textiel en maaltijden en zorgt dat de (woon)kamer(s) en groepsruimte(n) aangenaam en veilig zijn. Afgestemd op de behoeften en wensen van de zorgvrager(s). 2. Begeleiding. Je spreekt in overleg met de werkbegeleider/beoordelaar van te voren af wanneer deze prestatie start en eindigt. Houd rekening met een eventuele herkansing. 3. Stappenplan Je bespreekt de plannen en activiteiten met de werkbegeleider/beoordelaar. 4. Beoordeling Je wordt in de praktijk beoordeeld door de werkbegeleider/beoordelaar met gebruik van het praktijkbeoordelingsformulier. Er word van je verwacht dat je de prestatie op (beginnend) gevorderd niveau uitvoert. Elk werkproces heeft een eigen beoordelingsformulier. 5. Instructie beoordelaars De werkbegeleider/beoordelaar beoordeelt de prestatie van de deelnemer. De criteria bij de werkprocessen beoordeel je met nooit soms regelmatig -vaak. Dit komt overeen met S=slecht (nooit) O=onvoldoende (soms) V=voldoende (regelmatig) G=goed (vaak). Per werkproces is de cesuur bepaalt om de uiteindelijke beoordeling te geven of het werkproces S/O/V/G is. 6. Aantal gelegenheden / Herkans mogelijkheid. Je hebt in deze stageperiode een 2 de gelegenheid om deze prestatie te behalen. Voordat je aan de herkansing gaat beginnen maak je opnieuw een stappenplan en je bepaalt de leeractiviteiten om ervoor te zorgen dat je de herkansing van de prestatie gaat halen.

18 Verslag Ontwikkelinggericht gesprek Naam deelnemer: Handtekening: Deelnemernummer: Opleiding en Cohort: Gespreksdatum: Gespreksplaats: Bpv Naam/ adres Bpv-plaats: Naam Werkbegeleider: Naam Praktijkdocent: Handtekening: Handtekening: Voortgang / ontwikkeling / aandachtspunten / afspraken met betrekking tot de leeractiviteiten in de BPV. Een kopie van het verslag geeft de deelnemer af aan de coach op school.

19 Opleidingsprogramma Verzorgende-IG Het opleidingsprogramma geeft aan in welke fase verschillende werkprocessen aan de orde komen. De opleiding is opgebouwd uit 3 fasen die elk met een mijlpaal worden afgesloten en een examenfase, die wordt afgesloten met een diploma. Een leerjaar bestaat uit vier perioden van ongeveer 10 weken. De fasen hoeven niet overeen te komen met een leerjaar. Waardoor je sneller of eventueel langzamer door het opleidingsprogramma heen kunt. Programmering op hoofdlijnen (d.w.z. individuele leerroutes kunnen hiervan afwijken): Jaar Basisfase sfase Periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 1 Introductie 1.1 Stelt het zorgplan op 1.2 Ondersteuning bij persoonlijke basiszorg 1.4 Ondersteunen bij huishouden en wonen 1.6 Monitort de gezondheidszorg op somatisch en psychosociaal gebied 1.7 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psycho-sociaal gebied 3.4 Evalueert de zorgverlening 2 Beroepsinhoudelijke fase generiek periode 5 periode 6 periode Stelt het zorgplan op 1.6 Monitort de gezondheidszorg op somatisch en psychosociaal gebied periode Geeft voorlichting, advies en instructie 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psycho-sociaal gebied 3.4 Evalueert de zorgverlening 1.3 Biedt palliatief terminale zorg 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit 2.3 Begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal maatschappelijk gebied 3 Beroepsinhoudelijke fase specifiek periode 9 periode 10 periode 11 Periode Verleent zorg en ondersteuning in één Examenfase specifieke branche 2.5 Biedt begeleiding in één specifieke branche 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 3.3 stemt de zorgverlening af = Mijlpaal Informatie over de mijlpaal is terug te vinden in de studiegids.

20 Opleidingsprogramma Verpleegkundige Het opleidingsprogramma geeft aan in welke fase verschillende werkprocessen aan de orde komen. De opleiding is opgebouwd uit 3 fasen die elk met een mijlpaal worden afgesloten en een examenfase, die wordt afgesloten met een diploma. Een leerjaar bestaat uit vier perioden van ongeveer 10 weken. De fasen hoeven niet overeen te komen met een leerjaar. Waardoor je sneller of eventueel langzamer door het opleidingsprogramma heen kunt. Programmering op hoofdlijnen (d.w.z. individuele leerroutes kunnen hiervan afwijken): Jaar Basisfase Periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 1 Introductie 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Ondersteuning bij persoonlijke basiszorg 1.5 Monitort de gezondheidszorg op somatisch en psychosociaal gebied 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psycho-sociaal gebied 3.5 Evalueert de zorgverlening 2 Beroepsinhoudelijke fase generiek periode 5 periode 6 periode Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.5 Monitort de gezondheidszorg op somatisch en psychosociaal gebied periode Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied 3.5 Evalueert de zorgverlening Biedt palliatief terminale zorg 1.4 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.7 Geeft voorlichting, advies en instructie aan de groep zorgvragers 2.3 Begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal maatschappelijk gebied Beroepsinhoudelijke fase specifiek Periode 9 periode 10 periode 11 periode Verleent verpleegkundige zorg en ondersteuning in één specifieke branche. 2.5 Biedt verpleegkundige begeleiding in één specifieke branche. 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep. 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. 3.3 Voert coördinerende taken uit. 3.4 Voert beleidsmatige taken uit. Examenfase periode 13 periode 14 periode 15 periode 16 Uitvoeren van examenonderdelen. = Mijlpaal Informatie over de mijlpaal is terug te vinden in de studiegids.

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: MBO VERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Nadere informatie

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Ongevallen en Ademhalings- en circulatie stilstand Het meten van vitale functies op emotioneel gebied bij zelfredzaamheid Slaap en

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Werkproces 1.1: Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan De helpende zorg en welzijn

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 8 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Startbekwaam Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2014 Crebo: 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die de student geacht wordt

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD)

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD) Naam kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SECIFIEKE DOELGROEEN (BSD) Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager

beschrijft op welke wijze zij rekening houdt met het fysieke en mentale welzijn van de zorgvrager Examen 3, deel 1. Begeleiden bij het sociaal functioneren Handleiding werkproces 1.5 Begeleidt een zorgvrager Bewijsstuk: Een toegelicht begeleidingsplan voor de zelfredzaamheid op psychosociaal en maatschappelijk

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Competentieoverzicht Totaal

Competentieoverzicht Totaal Praktijkopdracht voor kwalificatiiveau Compettieoverzicht Totaal Overzicht van competties uitwerking naar beoordelingscriteria niveau Wat kan je wat nog niet? Dit overzicht kun je gebruik invull als je

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid MBO-verpleegkundige niveau 4 KD 2009-2010 Kerntaak 1: bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio dat je vult voordat je toegelaten wordt tot de Proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG. Dit is het laatste deel van

Nadere informatie