Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding BPV-wijzer schooldeel"

Transcriptie

1 Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin vind je een overzicht van de leeractiviteiten die je uitvoert tijdens je BPV(stage) en waarmee je je voorbereid op je prestatie(s). Je sluit je stage af met het uitvoeren van prestatie(s). Een beschrijving van de prestatie(s) en de beoordeling hiervan vind je ook terug in dit schooldeel van de BPV - wijzer. Tijdens je BPV heb je regelmatig ontwikkelingsgerichte gesprekken. Dit kan inhouden dat je een kort gesprek hebt met je werkbegeleider, maar ook dat je een gesprek voert met je werkbegeleider en de bezoekende docent van school.( zie voor nadere uitleg:hoofdstuk 2.4 van het algemene deel van de BPV-wijzer). De formulieren die je nodig hebt voor het vastleggen van de gesprekken vind je terug in de bijlage van het schooldeel. Het schooldeel van de BPV -wijzer is gekoppeld aan het algemeen deel. Veel succes met je BPV. Het opleidingsteam Verpleging en Verzorging

2 Instructie leeractiviteiten (opdrachten) voor de Verzorgden-IG Leeractiviteit A (opdracht a) Je maakt aan het begin van je BPV: leeractiviteit A uit het bpv boek. Deze leeractiviteit luidt: Kennismaken met het werkveld. Leeractiviteit B (opdracht b) Je vervolgt met leeractiviteit B Kennismaking en Introductie. Deze beide leeractiviteiten zijn voorbereidende leeractiviteiten en zijn geen leeractiviteiten richting directe zorgverlening. Leeractiviteit C ( opdracht c) Aan het eind van je BPV periode maak je leeractiviteit c uit het BPV boek. Deze leeractiviteit luidt: afsluiten van de BPV periode. Je gaat deze leeractiviteit gebruiken om je eindevaluatie voor te bereiden. Het gaat hierbij over evaluatie en reflectie. Algemeen Al je leeractiviteiten werk je uit aan de hand van de daarbij genoemde competenties. Je beschrijft dus je ontwikkelingen van deze competenties. Een beschrijving van de competenties vind je in de competentiescan uit praktijkboek. Tijdens je ontwikkelingsgerichte gesprekken wordt door de praktijkdocent gebruik gemaakt van het document : werkprocessen, hierin staan per werkproces de verwachte gedragingen beschreven.

3 Overzicht leeractiviteiten BPV 1, Verzorgende -IG kerntaak werkproces competenties leeractiviteiten 1 introductie A. Kennismaken met het werkveld B. Kennismaken en introductie D. Planningsformulier 1 Bieden van zorg en 1.2 ondersteunt bij persoonlijke F K 1 Persoonlijke verzorging 2 Eten en drinken ondersteuning op basis basiszorg van het zorgplan R 3 Uitscheiding 4 Mobiliteit 5 Slapen en rusten 6 Bedden opmaken 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 2 Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan 1.4 Ondersteunt bij huishouden en wonen 2.1 begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid K L R T C D 9 schoonmaken 10 textiel verzorgen 11 verzorgen van dieren en planten 12 de leefomgeving 17 begeleiden bij emotionele problemen 1 Praktijkopdrachtenboek, niveau 3, Bohn Stafleu en van Loghum, Houten

4 Instructie leeractiviteiten (opdrachten) voor de Mbo verpleegkundige Leeractiviteit A (opdracht a) Je maakt aan het begin van je BPV leeractiviteit a uit het BPV boek. Deze leeractiviteit luidt: Kennismaken met het werkveld. Leeractiviteit B (opdracht b) Je vervolgt met leeractiviteit b Kennismaking en Introductie. Deze beide leeractiviteiten zijn voorbereidende leeractiviteiten en zijn geen leeractiviteiten richting directe zorgverlening. Leeractiviteit C ( opdracht c) Aan het eind van je BPV periode maak je leeractiviteit c uit het BPV boek. Deze leeractiviteit luidt: afsluiten van de BPV periode. Je gaat deze leeractiviteit gebruiken om je eindevaluatie voor te bereiden. Het gaat hierbij over evaluatie en reflectie. Algemeen Al je leeractiviteiten werk je uit aan de hand van de daarbij genoemde competenties. Je beschrijft dus je ontwikkelingen van deze competenties. Een beschrijving van de competenties vind je in de competentiescan uit het BPV boek. Tijdens je ontwikkelingsgerichte gesprekken wordt door de praktijkdocent gebruik gemaakt van het document : werkprocessen, hierin staan per werkproces de verwachte gedragingen beschreven.

5 Overzicht leeractiviteiten BPV 1, Mbo-Verpleegkundige kerntaak werkproces competenties leeractiviteiten 2 introductie A. Kennismaken met het werkveld B. Kennismaken en introductie D. Planningsformulier 1 Bieden van zorg en 1.2 ondersteunt bij persoonlijke F K 2 persoonlijke verzorging 3 Eten en drinken ondersteuning op basis basiszorg van het verpleegplan R 4 uitscheiding 5 Mobiliteit 6 Slapen en rusten 7 Bedden opmaken 2 Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het verpleegplan 2.1 begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid C D 14 begeleiden bij emotionele en gedragsproblemen Het onderstaande werkproces is voor MBO-verpleegkundige niet officieel verplicht, maar wordt wel geadviseerd om uit te voeren. Dit is een werkproces van VZ-IG. De van toepassing zijnde leeractiviteiten kan je terugvinden in het praktijkopdrachten boek van Verzorgden. 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 1.4 Ondersteunt bij huishouden en wonen K L R T 9 schoonmaken 10 textiel verzorgen 11 verzorgen van dieren en planten 12 de leefomgeving 2 Praktijkopdrachtenboek Niveau 4, Bohn Stafleu en van Loghum, Houten

6 Prestatie Mevrouw van Zet (basiszorg) Verzorgende-IG en MBO-verpleegkundige Naam deelnemer: Deelnemers nummer: Opleiding:.. Verzorgende- IG en MBO-verpleegkundige Cohort: 2009 Werkbegeleider / praktijkdocent: Datum: Titel prestatie: Mevrouw Van Zet ligt op bed Kerntaak en Werkproces: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorg/verpleegplan Wp 1.2: ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Kerntaak 2: Begeleiden van zorgvragers op basis van het zorg/verpleegplan Wp 2.1: begeleidt de zorgvrager bij de zelfredzaamheid Competenties: Werkproces 1.2: F: ethisch en integer handelen K: vakdeskundigheid toepassen R: op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Werkproces 2.1: C: begeleiden D: aandacht en begrip tonen Fase / Periode v.d. opleiding: Basisfase / mijlpaal 1 / 1 e bpv Beroepscontext: Verzorgingshuis/Verpleeghuis/thuiszorg/gehandicaptenzorg/ kraamzorg Duur van de prestatie: 2 dagen Aanbevolen studie materiaal Leerboek basiszorg Leerboek interactie in beroepssituaties Leerboek Verplaatsingstechnieken

7 Inhoudsopgave 1. Instructie voor de deelnemer 2. Begeleiding 3. Stappenplan / Tijdpad 4. Beoordeling 5. Instructie beoordelaars 6. Herkans mogelijkheid 1. Instructie voor jou als deelnemer. Deze prestatie gaat over het verlenen van de totale basiszorg bij een aantal zorgvragers in een laag -complexe situatie. Te weten: persoonlijke verzorging, eten en drinken, uitscheiding, mobiliteit, slapen en rusten, bedden opmaken. Tevens gaat het over het ondersteunen bij de basiszorg en het begeleiden van de zelfredzaamheid. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een zorgvrager hulp nodig heeft; het kan te maken hebben met leeftijd, met de ziekte of met de handicap. Kies samen met je werkbegeleider/beoordelaar 3 zorgvragers met verschillende zorgbehoefte, mogelijk van verschillend geslacht. Motiveer mondeling aan je werkbegeleider/beoordelaar waarom je deze zorgvragers gekozen hebt. 2. Begeleiding. Je spreekt in overleg met de werkbegeleider/beoordelaar van te voren af wanneer deze prestatie start en eindigt. Houd rekening met een eventuele herkansing. 3. Stappenplan Je bespreekt de plannen en activiteiten met de werkbegeleider/beoordelaar. 4. Beoordeling Je wordt in de praktijk beoordeeld door de werkbegeleider/beoordelaar met gebruik van het praktijkbeoordelingsformulier. Er word van je verwacht dat je de prestatie op (beginnend) gevorderd niveau uitvoert. Per werkproces is de cesuur bepaalt om de uiteindelijke beoordeling te geven of het werkproces S/O/V/G is. 5. Instructie beoordelaars De werkbegeleider/beoordelaar beoordeelt de prestatie van de deelnemer. De criteria bij de werkprocessen beoordeel je met nooit soms regelmatig -vaak. Dit komt overeen met S=slecht (nooit) O=onvoldoende (soms) V=voldoende (regelmatig) G=goed (vaak). Per werkproces is de cesuur bepaalt om de conclusie te trekken. 6. Aantal gelegenheden / Herkans mogelijkheid. Je hebt in deze stageperiode een 2 de gelegenheid om deze prestatie te behalen. Voordat je aan de herkansing gaat beginnen maak je opnieuw een stappenplan en je bepaalt de leeractiviteiten om ervoor te zorgen dat je de herkansing van de prestatie gaat halen. 7.Verslaglegging Je maakt een kopie van het praktijkbeoordelingsformulier en geeft dit af aan je coach.

8 Praktijkbeoordelingsformulier Verzorgende - IG en MBO-verpleegkundige Voornaam/ achternaam deelnemer: Deelnemernummer: Opleiding en Cohort: Beoordelingsdatum: Beoordelingsplaats: Bpv Naam/ adres Bpv -plaats: Naam beoordelaar: Handtekening: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorg/verpleeg plan Werkproces 1.2: ondersteunt bij persoonlijke basiszorg Competenties F. Ethisch en integer handelen R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten K. Vakdeskundigheid toepassen Criteria Stelt de belangen van zorgvragers centraal Houdt rekening met de leefregels en gewoonten die voor de zorgvrager belangrijk zijn Hanteert menswaardigheid als criterium in het handelen Geeft betrouwbare informatie Sluit aan bij de verwachtingen/wensen van de zorgvrager Komt afspraken na Checkt regelmatig of de zorgvrager tevreden is Past de vaardigheden correct toe Werkt en handelt doelgericht en correct Werkt ergonomisch en kan dit motiveren Geeft gerichte ondersteuning bij de basiszorg S= nooit / O=soms V=regelmatig / G=vaak Score (omcirkelen) Ik zie: S -O-V-G

9 Eindbeoordeling Werkproces 1.2 Aantal S -scores, O -scores, V -scores, G -scores optellen S O V G Cesuur: alle criteria dienen minimaal met een v -voldoende score of hogere score gewaardeerd te zijn. Beslisregels: Meer v scores dan g scores geeft eindscore v -voldoende Minder v scores dan g scores geeft eindscore g -goed Opmerkingen en mogelijke vervolgafspraken Werkproces 1.2

10 Praktijkbeoordelingsformulier Verzorgende - IG en MBO-verpleegkundige Voornaam/ achternaam deelnemer: Deelnemernummer: Opleiding en Cohort: Beoordelingsdatum: Beoordelingsplaats: Bpv Naam/ adres Bpv -plaats: Naam beoordelaar: Handtekening: Kerntaak 2: Begeleiden van de zorgvragers op het basis van het verpleegplan Werkproces 2.1: begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid Competenties C. begeleiden D. aandacht en begrip tonen Criteria Gaat in gesprek met de zorgvrager over het belang van de eigen zelfredzaamheid Stimuleert en motiveert de zorgvrager om handelingen zoveel mogelijk zelf uit te voeren Geeft gericht adviezen in zelfredzaamheid bevorderen Voert een gesprek met de mantelzorgers/naasten over hun fysieke en mentale welzijn Toont een geduldige en open werkhouding Luistert naar de zorgvrager/mantelzorger/naasten Behandelt de zorgvrager/mantelzorger/naasten met respect en geduld Toont betrokkenheid voor zorgvrager/mantelzorger/naasten S= nooit / O=soms V=regelmatig / G=vaak Score (omcirkelen) Ik zie:

11 Eindbeoordeling Werkproces 2.1 Aantal S -scores, O -scores, V -scores, G -scores optellen S O V G Cesuur: alle criteria dienen minimaal met een v -voldoende score of hogere score gewaardeerd te zijn. Beslisregels: Meer V scores dan G scores geeft eindscore V-voldoende Minder V scores dan G scores geeft eindscore G -goed Bij gelijk aantal V en G dan is de eindscore een G-goed Opmerkingen en mogelijke vervolgafspraken Werkproces 2.1

12 Prestatie: Sfeer in het leven (ondersteunen bij huishouden en wonen.) Naam deelnemer: Deelnemers nummer: Opleiding: Verzorgende- IG Cohort: 2009 Werkbegeleider/ praktijkdocent: Datum: Titel prestatie: Kerntaak/ Werkproces: Competenties: Fase / Periode v.d. opleiding: Sfeer in het leven. Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 1.4: Ondersteunt bij huishouden en wonen K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten R: op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T: instructies en procedures opvolgen Basisfase / mijlpaal 1 / 1 e bpv Beroepscontext: Verzorgingshuis/verpleeghuis/thuiszorg/gehandicaptenzorg/ kraamzorg Duur van de prestatie: 2 dagen Aanbevolen studie materiaal Leerboek basiszorg Leerboek interactie in beroepssituatie Leerboek zorg voor de huishouding

13 Inhoudsopgave 1. Instructie voor de deelnemer 2. Begeleiding 3. Stappenplan / Tijdpad 4. Beoordeling 5. Instructie beoordelaars 6. Herkans mogelijkheid 1.Instructie voor jou als deelnemer. Je ondersteunt gedurende 2 dagen een aantal zorgvragers bij het huishouden en wonen. Je ondersteunt bij het opruimen en schoonhouden van de woning of leefruimte; verzorgt textiel en maaltijden en zorgt dat de (woon)kamer(s) en groepsruimte(n) aangenaam en veilig zijn. Afgestemd op de behoeften en wensen van de zorgvrager(s). 2. Begeleiding. Je spreekt in overleg met de werkbegeleider/beoordelaar van te voren af wanneer deze prestatie start en eindigt. Houd rekening met een eventuele herkansing. 3. Stappenplan Je bespreekt de plannen en activiteiten met de werkbegeleider/beoordelaar. 4. Beoordeling Je wordt in de praktijk beoordeeld door de werkbegeleider/beoordelaar met gebruik van het praktijkbeoordelingsformulier. Er word van je verwacht dat je de prestatie op (beginnend) gevorderd niveau uitvoert. Elk werkproces heeft een eigen beoordelingsformulier. 5. Instructie beoordelaars De werkbegeleider/beoordelaar beoordeelt de prestatie van de deelnemer. De criteria bij de werkprocessen beoordeel je met nooit soms regelmatig -vaak. Dit komt overeen met S=slecht (nooit) O=onvoldoende (soms) V=voldoende (regelmatig) G=goed (vaak). Per werkproces is de cesuur bepaalt om de uiteindelijke beoordeling te geven of het werkproces S/O/V/G is. 6. Aantal gelegenheden / Herkans mogelijkheid. Je hebt in deze stageperiode een 2 de gelegenheid om deze prestatie te behalen. Voordat je aan de herkansing gaat beginnen maak je opnieuw een stappenplan en je bepaalt de leeractiviteiten om ervoor te zorgen dat je de herkansing van de prestatie gaat halen. 7.Verslaglegging Je maakt een kopie van het praktijkbeoordelingsformulier en geeft dit af aan je coach.

14 Praktijkbeoordelingsformulier Verzorgende- IG Voornaam/ achternaam deelnemer: Deelnemernummer: Opleiding en Cohort: Beoordelingsdatum: Beoordelingsplaats: Bpv Naam/ adres Bpv-plaats: Naam beoordelaar: Handtekening: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Werkproces 1.4 ondersteunt bij huishouden en wonen Competenties L. materialen en middelen inzetten R. Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Criteria Kiest passende middelen en materialen Signaleert en draagt zorg voor onderhoud van materialen en hulpmiddelen Gebruikt materialen en middelen doeltreffend en doelmatig Werkt kostenbewust en milieubewust Geeft gerichte ondersteuning bij het huishouden en wonen Sluit aan bij de verwachtingen/wensen van de zorgvrager Checkt regelmatig of de zorgvrager tevreden is Komt afspraken na S= nooit / O=soms V=regelmatig / G=vaak Score (omcirkelen) Ik zie: K. Vakdeskundigheid Werkt efficiënt toepassen Werkt ergonomisch en kan dit motiveren T. instructies en procedures opvolgen Volgt instructies van leidinggevende op Houdt zich aan veiligheidsvoorschriften Werkt conform voorgeschreven procedures

15 Eindbeoordeling Werkproces 1.4 Aantal S-scores, O-scores, V-scores, G-scores optellen S O V G Cesuur: alle criteria dienen minimaal met een v-voldoende score of hogere score gewaardeerd te zijn. Beslisregels: Meer V scores dan G scores geeft eindscore V-voldoende Minder V scores dan G scores geeft eindscore G-goed Opmerkingen en mogelijke vervolgafspraken Werkproces 1.4

16 Prestatie: Sfeer in het leven (ondersteunen bij huishouden en wonen.) Naam deelnemer: Deelnemers nummer: Opleiding: Verzorgende- IG Cohort: 2009 Werkbegeleider/ praktijkdocent: Datum: Titel prestatie: Kerntaak/ Werkproces: Competenties: Fase / Periode v.d. opleiding: Sfeer in het leven. Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan 1.4: Ondersteunt bij huishouden en wonen K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten R: op de behoeften en verwachtingen van de klant richten T: instructies en procedures opvolgen Basisfase / mijlpaal 1 / 1 e bpv Beroepscontext: Verzorgingshuis/verpleeghuis/thuiszorg/gehandicaptenzorg/ kraamzorg Duur van de prestatie: 2 dagen Aanbevolen studie materiaal Leerboek basiszorg Leerboek interactie in beroepssituatie Leerboek zorg voor de huishouding

17 Inhoudsopgave 1. Instructie voor de deelnemer 2. Begeleiding 3. Stappenplan / Tijdpad 4. Beoordeling 5. Instructie beoordelaars 6. Herkans mogelijkheid 1.Instructie voor de deelnemer. Je ondersteunt gedurende 2 dagen een aantal zorgvragers bij het huishouden en wonen. Je ondersteunt bij het opruimen en schoonhouden van de woning of leefruimte; verzorgt textiel en maaltijden en zorgt dat de (woon)kamer(s) en groepsruimte(n) aangenaam en veilig zijn. Afgestemd op de behoeften en wensen van de zorgvrager(s). 2. Begeleiding. Je spreekt in overleg met de werkbegeleider/beoordelaar van te voren af wanneer deze prestatie start en eindigt. Houd rekening met een eventuele herkansing. 3. Stappenplan Je bespreekt de plannen en activiteiten met de werkbegeleider/beoordelaar. 4. Beoordeling Je wordt in de praktijk beoordeeld door de werkbegeleider/beoordelaar met gebruik van het praktijkbeoordelingsformulier. Er word van je verwacht dat je de prestatie op (beginnend) gevorderd niveau uitvoert. Elk werkproces heeft een eigen beoordelingsformulier. 5. Instructie beoordelaars De werkbegeleider/beoordelaar beoordeelt de prestatie van de deelnemer. De criteria bij de werkprocessen beoordeel je met nooit soms regelmatig -vaak. Dit komt overeen met S=slecht (nooit) O=onvoldoende (soms) V=voldoende (regelmatig) G=goed (vaak). Per werkproces is de cesuur bepaalt om de uiteindelijke beoordeling te geven of het werkproces S/O/V/G is. 6. Aantal gelegenheden / Herkans mogelijkheid. Je hebt in deze stageperiode een 2 de gelegenheid om deze prestatie te behalen. Voordat je aan de herkansing gaat beginnen maak je opnieuw een stappenplan en je bepaalt de leeractiviteiten om ervoor te zorgen dat je de herkansing van de prestatie gaat halen.

18 Verslag Ontwikkelinggericht gesprek Naam deelnemer: Handtekening: Deelnemernummer: Opleiding en Cohort: Gespreksdatum: Gespreksplaats: Bpv Naam/ adres Bpv-plaats: Naam Werkbegeleider: Naam Praktijkdocent: Handtekening: Handtekening: Voortgang / ontwikkeling / aandachtspunten / afspraken met betrekking tot de leeractiviteiten in de BPV. Een kopie van het verslag geeft de deelnemer af aan de coach op school.

19 Opleidingsprogramma Verzorgende-IG Het opleidingsprogramma geeft aan in welke fase verschillende werkprocessen aan de orde komen. De opleiding is opgebouwd uit 3 fasen die elk met een mijlpaal worden afgesloten en een examenfase, die wordt afgesloten met een diploma. Een leerjaar bestaat uit vier perioden van ongeveer 10 weken. De fasen hoeven niet overeen te komen met een leerjaar. Waardoor je sneller of eventueel langzamer door het opleidingsprogramma heen kunt. Programmering op hoofdlijnen (d.w.z. individuele leerroutes kunnen hiervan afwijken): Jaar Basisfase sfase Periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 1 Introductie 1.1 Stelt het zorgplan op 1.2 Ondersteuning bij persoonlijke basiszorg 1.4 Ondersteunen bij huishouden en wonen 1.6 Monitort de gezondheidszorg op somatisch en psychosociaal gebied 1.7 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psycho-sociaal gebied 3.4 Evalueert de zorgverlening 2 Beroepsinhoudelijke fase generiek periode 5 periode 6 periode Stelt het zorgplan op 1.6 Monitort de gezondheidszorg op somatisch en psychosociaal gebied periode Geeft voorlichting, advies en instructie 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psycho-sociaal gebied 3.4 Evalueert de zorgverlening 1.3 Biedt palliatief terminale zorg 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit 2.3 Begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal maatschappelijk gebied 3 Beroepsinhoudelijke fase specifiek periode 9 periode 10 periode 11 Periode Verleent zorg en ondersteuning in één Examenfase specifieke branche 2.5 Biedt begeleiding in één specifieke branche 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 3.3 stemt de zorgverlening af = Mijlpaal Informatie over de mijlpaal is terug te vinden in de studiegids.

20 Opleidingsprogramma Verpleegkundige Het opleidingsprogramma geeft aan in welke fase verschillende werkprocessen aan de orde komen. De opleiding is opgebouwd uit 3 fasen die elk met een mijlpaal worden afgesloten en een examenfase, die wordt afgesloten met een diploma. Een leerjaar bestaat uit vier perioden van ongeveer 10 weken. De fasen hoeven niet overeen te komen met een leerjaar. Waardoor je sneller of eventueel langzamer door het opleidingsprogramma heen kunt. Programmering op hoofdlijnen (d.w.z. individuele leerroutes kunnen hiervan afwijken): Jaar Basisfase Periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 1 Introductie 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Ondersteuning bij persoonlijke basiszorg 1.5 Monitort de gezondheidszorg op somatisch en psychosociaal gebied 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psycho-sociaal gebied 3.5 Evalueert de zorgverlening 2 Beroepsinhoudelijke fase generiek periode 5 periode 6 periode Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.5 Monitort de gezondheidszorg op somatisch en psychosociaal gebied periode Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied 3.5 Evalueert de zorgverlening Biedt palliatief terminale zorg 1.4 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.7 Geeft voorlichting, advies en instructie aan de groep zorgvragers 2.3 Begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal maatschappelijk gebied Beroepsinhoudelijke fase specifiek Periode 9 periode 10 periode 11 periode Verleent verpleegkundige zorg en ondersteuning in één specifieke branche. 2.5 Biedt verpleegkundige begeleiding in één specifieke branche. 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep. 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. 3.3 Voert coördinerende taken uit. 3.4 Voert beleidsmatige taken uit. Examenfase periode 13 periode 14 periode 15 periode 16 Uitvoeren van examenonderdelen. = Mijlpaal Informatie over de mijlpaal is terug te vinden in de studiegids.

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg. Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij Verpleegkundige (Basis)zorg Beroepstaak B Verpleegkundige (Basis)zorg Niveau Beginner Datum: mei 2012 Cohort: 2012-2013 INLEIDING

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Ongevallen en Ademhalings- en circulatie stilstand Het meten van vitale functies op emotioneel gebied bij zelfredzaamheid Slaap en

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie

Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Praktijk Project Opvoeden doe je zo! Dementie Doel van dit project: Door dit project krijg je inzicht in de manier waarop je een bijdrage kunt leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wat

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio dat je vult voordat je toegelaten wordt tot de Proeve van bekwaamheid Verzorgende-IG. Dit is het laatste deel van

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Inhoud Dit

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) en Verzorgende IG (branche GHZ)

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider gehandicaptenzorg (MZ3)

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Opleiding MBO Verpleegkundige. Handleiding Proeve van bekwaamheid

Opleiding MBO Verpleegkundige. Handleiding Proeve van bekwaamheid Opleiding MBO Verpleegkundige Handleiding Proeve van bekwaamheid Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Definitieve versie 3.0 Inhoudsopgave Handleiding Proeve van

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2009-2010

Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2009-2010 Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2009-2010 De mbo-verpleegkundige is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde beroepsbeoefenaar is gekwalificeerd

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1e jaar MBO

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1e jaar MBO Jeroen Bosch Ziekenhuis BPV plan 1e jaar MBO Naam: Leerjaar: MBO 1 e jaar Onderwijsinstelling: Koning Willem 1 College Mentor: COM begeleider: Stage afdeling: Cohort 2014 1 Inhoudsopgave: Voorwoord...

Nadere informatie

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 2e jaar

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 2e jaar Jeroen Bosch Ziekenhuis BPV plan MBO 2e jaar Naam: Leerjaar: MBO 2 e jaar Onderwijsinstelling: Koning Willem 1 College Mentor: Cohortbegeleider: Stage afdeling: Cohort 2013 1 Inhoudsopgave: Voorwoord...

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / VERPLEEGKUNDIGE

BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / VERPLEEGKUNDIGE BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / VERPLEEGKUNDIGE Versie 1 8 september 2009 Vastgesteld 27 oktober 2009 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 3 ALGEMEEN DEEL 5 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV?

Nadere informatie

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL

Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Portfoliowaardering en Examendossier BPV Helpende zorg & welzijn BOL Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 1 van 88 Helpende zorg & welzijn BOL Cohort 2011-2012 Pagina 2 van 88 INHOUD pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. BEGELEIDINGSWIJZER, niveau 3 VVT, versie 3, juni 2012 2

Inhoudsopgave... 2. BEGELEIDINGSWIJZER, niveau 3 VVT, versie 3, juni 2012 2 Inhoudsopgave... 2 Typering beroep verzorgende IG... 3 Begeleiding... 5 Beoordeling... 11 Overzicht kerntaken en werkprocesssen verzorgende IG... 13 Verdeling kerntaken en werkprocessen per opleidingsfase...

Nadere informatie