ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling"

Transcriptie

1 ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren gezorgd voor afstemming vanuit het besluit Eén Crebo, één OER. Registratienummer OER: 95520BBL2015_08 Voor je ligt de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van je opleiding. Hierin staat hoe de opleiding er uit ziet en hoe de examinering is georganiseerd. Het is belangrijk dat je dit goed bespreekt met je studieloopbaanbegeleider. Bij het schrijven van deze OER zijn steeds de mannelijke vorm 'hij' en de woorden 'je' of 'jij' gebruikt. Uiteraard worden met deze termen ook 'zij' en 'u' bedoeld. Mocht je rond examinering vragen hebben, dan kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider, teammanager van het team waar je opleiding onder valt, of bij het examenbureau. Bij het examenbureau kun je ook terecht voor formulieren en klachten rond examinering. Je team(s): Verpleging. Je locatie: Campusbaan 6, 6512 BT Nijmegen. Opleidingsniveau: 4. Leerweg: BBL. Kwalificatiedossier : Mbo-Verpleegkundige te vinden op Certificeerbare eenheden: Ja. Wettelijke beroepsvereisten: Ja. Branchevereisten: Nee. Betrokken kenniscentrum: Calibris (voorheen OVDB). Aantal klokuren: het aan deze OER verbonden beperkt Onderwijsplan geeft slechts een indicatie. De opleiding garandeert het wettelijk verplichte aantal uren begeleid onderwijs te verzorgen op school en in de beroepspraktijk, zie artikel 2.5 lid 3 van de Wet op de Studiefinanciering - WSF Deze OER gaat in op en loopt tot en met plus maximaal twee jaar. Adres Domeinexamencommissie: Campusbaan 6, 6512 BT Nijmegen. Overeenkomsten en het Examenreglement Voordat je aan een beroepsopleiding begint, sluit je met ROC Nijmegen een Onderwijsovereenkomst af (kortweg OWO) waarin je rechten en plichten staan. Voor de beroepspraktijkvorming sluit je een Beroepspraktijkvormingsovereenkomst af (O). Hierin staan de rechten en plichten van school, het bedrijf, de student (jij dus) en het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Het Kenniscentrum let erop of het -bedrijf wel geschikt is. De examens van je opleiding zijn gebaseerd op het Examenreglement van ROC Nijmegen. Hierin staan onder meer regels over deelname aan examens, inzage van examens en de mogelijkheid klachten in te dienen. Het voorbeeld OWO, het voorbeeld O en het Examenreglement kun je inzien op de website van ROC Nijmegen Ook het Studentenstatuut en de Klachtenregeling zijn op deze website te vinden. Als je de Onderwijsovereenkomst ondertekent, betekent dit dat je akkoord gaat met de inhoud van deze documenten. Voor vragen kun je terecht bij het Examenbureau van je locatie. Belangrijke informatie en formulieren vind je ook in de map Examenzaken op Trajectplanner. Begrippenlijst We gebruiken voor examinering zoveel mogelijk het landelijke van Inhoudsopgave van de onderwijsregeling De volgende onderdelen worden in de Onderwijsregeling beschreven: OER - Mbo-VP 2-jarige sprint 2015_08 Pagina 1 van 9

2 De specifieke eisen van de opleiding De generieke eisen aan taal en rekenen Loopbaan en Burgerschap Indien van toepassing: - Certificeerbare eenheid - Wettelijke beroepsvereisten - Branchevereisten - De Vrije Ruimte Het Opleidingsprogramma Voortgangseisen van het ontwikkelingsgerichte onderwijs School en Beroepspraktijkvorming () De specifieke eisen van de opleiding Je opleiding Mbo-VP 2-jarige sprint bestaat uit de onderstaande kerntaken en werkprocessen, waarin ook beroepsspecifieke eisen aan Nederlandse taal deel en eventueel vreemde talen kunnen zitten: Kerntaak 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.4 Begeleidt een zorgvrager 1.5 Begeleidt een groep zorgvragers 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.8 Coördineert de zorgverlening 1.9 Evalueert de zorgverlening Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 2.3 Geeft werkbegeleiding De generieke eisen aan Taal en rekenen Je opleiding tot MBO-Verpleegkundige bevat de volgende verplichte algemene (generieke) onderdelen volgens landelijke normen: Nederlands met eindniveau 3F Rekenen met eindniveau 3F Daarnaast is de moderne vreemde taal Engels een verplicht onderdeel met eindniveau volgens Europese normen: - B1 voor lezen en luisteren - A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven OER - Mbo-VP 2-jarige sprint 2015_08 Pagina 2 van 9

3 Loopbaan en Burgerschap Van werknemers wordt verwacht dat ze mee kunnen veranderen met hun bedrijf en hun kennis op peil kunnen houden. Ze moeten dus hun hele leven bezig blijven met leren en voor hun loopbaan kunnen zorgen. Je leert daarom op welke manier je het beste leert en welke loopbaan bij je past. De samenleving waarin we leven is ingewikkeld. Om daar goed in te kunnen meedraaien, moeten we van alles weten: over onze rechten en plichten als werknemer en als consument, over politiek, over gezondheid, over onze buurt en cultuur. Loopbaan en Burgerschap (L&B) is onderverdeeld in vijf onderwerpen: Burgerschap 1. De politiek-juridische dimensie. Dit betreft het kunnen deelnemen aan politieke besluiten. 2. De economische dimensie. Dit gaat om twee zaken: (a) een bijdrage leveren aan het arbeidsproces en het bedrijf waar je werkt en (b) het als consument deelnemen aan de maatschappij. 3. De sociaal-maatschappelijke dimensie. Dit gaat over het deel uitmaken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan leveren. 4. De dimensie vitaal burgerschap. Dit gaat over kijken naar je eigen leefstijl en ervoor zorgen dat je een vitaal burger en werknemer bent. Loopbaan 5. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling. Het is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling en voor de samenleving als je ervoor zorgt dat je werk kunt vinden dat betekenis heeft of vervolgonderwijs dat aansluit op je eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Voor loopbaan en burgerschap geldt een inspanningsverplichting voor de studenten. Certificeerbare Eenheid Een deel van de opleiding kan worden afgesloten met als Certificeerbare Eenheid: 1. Ondersteunen bij persoonlijke verzorging 2. Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen 3. Ondersteunen bij begeleiding Let wel: dit is geen diploma. Je komt in aanmerking voor een certificaat als je alle werkprocessen met bijhorende competenties, die bij de certificeerbare eenheden horen, met goed resultaat hebt afgerond. Door het afsluiten van fase 1 (examenonderdeel 1) voldoe je aan de eisen voor certificeerbare eenheid 1 Door het afsluiten van fase 2 (examenonderdeel 2) voldoe je aan de eisen voor certificeerbare eenheid 3 Door het afsluiten van fase 2 (examenonderdeel 2 en examenonderdeel 4) voldoe je aan de eisen van certificeerbare eenheid 2 Wettelijke beroepsvereisten Om aan bepaalde bijzondere wettelijke eisen voor het beroep te voldoen, zit het volgende onderdeel in je onderwijsprogramma: - Wet BIG - Wet BOPZ - Wet Zorg en dwang - Zorgzwaartepakketten - Wet cliëntenrechten zorg - Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Branchevereisten Deze opleiding kent geen branche vereisten. Vrije Ruimte Van de Vrije Ruimte wordt geen gebruik gemaakt; de tijd wordt gebruikt voor de voorbereiding op de beroepsgerichte en generieke examens. OER - Mbo-VP 2-jarige sprint 2015_08 Pagina 3 van 9

4 Het opleidingsprogramma Globale opzet opleiding MBO-Verpleegkundige Hieronder vind je de globale opzet van het opleidingsprogramma MBO-Verpleegkundige. Je kunt zien wanneer je op school leert en wanneer in een bedrijf of instelling: de beroepspraktijkvorming. Leerjaar Periode 1 10 weken Periode 2 10 weken Periode 3 10 weken Periode 4 10 weken 3 Blok 9 Fase 2 Blok 10 Fase 2 Blok 11 Fase 2 Examens fase 2 Blok 12 Fase 2 Examens fase 2 Beroepsprestaties fase 2 Beroepsprestaties fase 2 Beroepsprestaties fase 2 Afronding fase 2 4 Blok 13 Blok 14 Blok 15 Examens fase 3 Blok 16 Examens fase 3 Beroepsprestaties fase 3 Beroepsprestaties fase 3 Beroepsprestaties fase 3 Afronding opleiding Gedurende de eerste weken van je opleiding word je uitgebreid geïnformeerd over de wijze waarop je met het verwerven van je competenties op school en in de praktijk aan de slag gaat. Aan het begin van elk leerjaar krijg je van je studieloopbaanbegeleider een leerplan met een overzicht van toetsen en examens. Leerlijnen Wie een beroep wil leren gaat proberen de beroepswerkzaamheden in de vingers te krijgen. Het is van groot belang dat dit zo realistisch mogelijk gebeurt. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor ons onderwijs. Om aan te sluiten bij de verschillende leerstijlen werken we in de opleiding met 5 leerlijnen: 1. Integrale leerlijn: uitvoeren van projecten, simulaties, praktijkopdrachten etc. In de integrale leerlijn werk je met andere studenten aan een opdracht. Het gaat daarbij om het verwerven van 1e hands kennis ( kennis die je zelf hebt gevonden). De docent coacht je bij het zelfstandig werken aan de opdracht. 2. Conceptuele leerlijn: cursussen Tijdens de cursussen op school volg je lessen en werk je aan opdrachten rond een bepaalde casus of thema. De docent bepaalt de inhoud en er is sprake van kennisoverdracht gerelateerd aan het beroep. Je krijgt informatie over theorieën, werkmodellen en stappenplannen. De docent zorgt voor verdieping en het leggen van dwarsverbanden 3. Vaardigheden-leerlijn: trainingen In de trainingen oefen en toets je vaardigheden. Het gaat niet alleen om verpleegtechnische vaardigheden, maar ook tiltechnieken, huishoudelijke vaardigheden, begeleidende vaardigheden en rekenvaardigheden. Bij de meeste trainingen staat het oefenen aan de hand van protocollen centraal. Het doel is om aantoonbaar handiger te worden in vaardigheden. De docent of instructeur demonstreert de vaardigheden en geeft feedback op de door jou uitgevoerde vaardigheden. 4. Studieloopbaanbegeleiding: Tijdens de studieloopbaanbegeleiding benoem je je eigen ontwikkeling, maak je keuzes en stuur je je eigen loopbaan. Je studieloopbaanbegeleider begeleidt je hierbij. 5. -leerlijn: In deze leerlijn werk je aan het beroepsbeeld en bereid je je voor op je beroepspraktijkvorming (). De docent is inhoudsdeskundig en begeleidt je bij het verwerven van de kennis en de voorbereiding op je. Deelname aan onderwijsactiviteiten Je bent verplicht gebruik te maken van het aangeboden opleidingsprogramma en je zo in te spannen dat je een zo goed mogelijk niveau behaalt. Als blijkt dat je beginniveau van Nederlands, Engels of rekenen te laag is krijg je naast het reguliere aanbod in de opleiding een passend programma aangeboden om je opleiding met succes af te sluiten. Je bent verplicht dit remediërende programma te volgen. Ben je door verlof, ziekte of om andere redenen afwezig bij onderwijsactiviteiten dan moet je de regels in het studentenstatuut en de huisregels van je opleiding volgen. Wat de oorzaak ook is, als de situatie problematisch wordt, krijg je eerst een gesprek hierover met je studieloopbaanbegeleider. Als de situatie niet verbetert of niet verbeterd kan worden, kan de opleidingscommissie besluiten nemen ten aanzien van het al dan niet vervolgen van je opleidingstraject. Informatie en communicatie Het opleidingsteam doet zijn best om je voortdurend zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de opleiding en de verschillende onderdelen, maar ook over planningen, roosters en eventuele wijzigingen. Alle informatie is ook digitaal voor jou beschikbaar. OER - Mbo-VP 2-jarige sprint 2015_08 Pagina 4 van 9

5 Je hebt ook zelf een verantwoordelijkheid om je zelf geïnformeerd te houden m.b.v. de studentenportal. De opleiding verwacht dat je alle informatie goed bestudeert en dat je de hulp van je studieloopbaanbegeleider inroept als er onduidelijkheden zijn. Wij verwachten dat je dagelijks de mails opent die je van de opleiding ontvangt. Raadpleeg op je lesdag ook het informatiescherm op de afdeling. Voortgangseisen van het onderwijs Soorten beoordelingen In je opleiding zijn er twee soorten beoordelingen: ontwikkelingsgerichte toetsen en opdrachten en kwalificerende examens. Met ontwikkelingsgerichte toetsen en opdrachten wordt in de gaten gehouden of je genoeg vooruit gaat in je opleiding. Dit gebeurt zowel door jou als door de docenten. Deze ontwikkelingsgerichte toetsen en opdrachten horen bij het leren. Per studiejaar kun je hiervoor maximaal 60 studiepunten behalen. Meer informatie hierover vind je in het leerplan dat aan het begin van elk studiejaar wordt uitgereikt. Kwalificerende examens zijn beoordelingen die je het recht op een diploma geven. Meer informatie hierover vind je in het examenplan. Studievoortgang De voortgang van je ontwikkeling toon je aan door per leerjaar minimaal 45 studiepunten te behalen. Je toont hiermee aan goed voorbereid te zijn op de examens. Indien je hier niet aan voldoet kan er uiteindelijk een bindend negatief studieadvies gegeven worden en kan de school de OWO eenzijdig verbreken. Ook tijdens elke -periode werk je aan je ontwikkeling door het uitvoeren van de opdrachten uit de beroepsprestaties. Bij elke opdracht hoort een bewijsstuk en je -begeleider beoordeelt of een bewijsstuk voldoende is. De bewijsstukken bewaar je tijdens de hele opleiding in een map/portfolio. Nadat je voor een beroepsprestatie van je werkbegeleider een 'GO' hebt gekregen mag je het officiële examen aanvragen bij het examenbureau. In de voortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider overleg je de bewijzen van je competentieontwikkeling. Indien deze niet in orde is kun je studievertraging oplopen, de opleidingscommissie beslist hierover. In elk leerjaar doe je een aantal kwalificerende examens, zowel op school als in de praktijk. In het examenplan zie je welke examens er zijn. Wanneer de afname is zie je in het leerplan dat aan het begin van elk schooljaar wordt uitgereikt. Resultaatbepaling en voortgangseisen Tijdens je opleiding kunnen dringende studieadviezen (zoals versnelde voortgang, voortgang conform programma, voortgang met bijzondere eisen, vertraging, negatief advies) worden afgegeven. Die zijn gebaseerd op je prestaties en resultaten. Deze opleiding kent de volgende voortgangseisen: Voor overgang naar een volgend leerjaar geldt: - je hebt minimaal 45 studiepunten behaald - je hebt alle schoolexamens binnen 20 weken na 1e afname met een voldoende afgesloten; - je hebt de vereiste beroepsprestaties in de behaald; Indien examenonderdelen niet volgens planning kunnen worden afgesloten, kan dit betekenen dat de opleiding wordt verlengd. De totale opleidingsduur mag maximaal verlengd worden met 1 jaar. Met betrekking tot verlenging gelden de volgende afspraken: - er is sprake van aantoonbare geschiktheid voor het beroep van Verpleegkundige (aangetoond m.b.v. de bereoepshoudingslijst); - de praktijkexamens van fase 2 en het verantwoordingsverslag zijn uiterlijk afgerond in blok 14. Indien je niet aan deze termijnen voldoet, verlaat je de opleiding met een bewijs van behaalde resultaten. School of Beroepspraktijkvorming () Tijdens je opleiding leer je zowel op school als in de beroepspraktijk. Werken of stage lopen in de beroepspraktijk heet beroepspraktijkvorming (). In de ervaar je wat het betekent om je vak uit te oefenen en leer je om te gaan met de regels die daar zijn. Je krijgt hiervoor een -boek mee. In dit boek staan richtlijnen, opdrachten, (deel)examens en formulieren voor begeleiding en beoordeling. Voor de examinering van de beroepsspecifieke kerntaken, werkprocessen en competenties werkt de opleiding met de examenproducten die ontwikkeld zijn door Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Voor de beroepspraktijkvorming heb je een Beroepspraktijkvormingsovereenkomst nodig, afgekort O. Hierin staan de rechten en plichten van de school, het bedrijf, de student en de organisatie die erop let of het wel een geschikt -bedrijf is (het Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven; voor de opleiding MBO-Verpleegkundige is dit Calibris). ROC Nijmegen garandeert dat er voldaan wordt aan de wettelijke eisen voor contacttijd en beroepspraktijkvorming. OER - Mbo-VP 2-jarige sprint 2015_08 Pagina 5 van 9

6 Inhoud van de examens en examenregeling De verschillende examenonderdelen in het kort De opleiding bestaat uit 3 fases. Iedere fase sluit je af door aan te tonen dat je voldoende in staat bent om de beroepsprestaties in de praktijk uit te voeren en je handelen te onderbouwen en dat je over de noodzakelijke kennis beschikt. In elk examen zijn een of meerdere werkprocessen en competenties uit het kwalificatiedossier van je opleiding opgenomen. Alle Voor de examinering van de beroepsgerichte examens (examenonderdelen 1 t/m 4) maakt de opleiding MBO-Verpleegkundige gebruik van de examenproducten van Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Het examenplan MBO-Verpleegkundige bestaat uit de volgende examenonderdelen: 1. Fase 1 2. Fase 2 3. Fase 3 4. Voorbehouden en risicovolle handelingen 5. Loopbaan en Burgerschap 6. Nederlandse taal 7. Rekenen 8. Engels De methodenmix De methodenmix in een fase bestaat uit: 1. De beroepsprestaties De beroepsprestaties voer je uit in de praktijk. Ter voorbereiding voer je opdrachten uit, de bewijsstukken van deze opdrachten vormen samen met de beoordelingslijst het bewijs dat je de beoordeelde werkprocessen en competenties beheerst 2. Het verantwoordingsverslag Bij het verantwoordingsverslag aan het einde van fase 2 kijk je terug op de kwaliteit van je handelen in de praktijk. In je verantwoordingsverslag toon je aan dat je inzicht hebt gekregen in je handelen en de achtergrond van je keuzes die je hierbij hebt gemaakt. 3. Het assessmentgesprek Aan het einde van fase 3 vindt een assessmentgesprek plaats: je voert een gesprek met 2 beoordelaars. Aan de hand van een beroepssituatie toon je aan dat je de werkprocessen en competenties die in de beoordelingslijst van het assessmentgesprek van de betreffende fase staan beheerst. Door het verantwoordingsverslag en het assessmentgesprek leer je om in de praktijk bewust en bekwaam te handelen. 4. Schriftelijke examens Door een voldoende te halen voor de schriftelijke examens toon je aan dat je de benodigde kennis beheerst. Het examenplan In het examenplan wordt beschreven welke kwalificerende examens er zijn en waar die worden afgenomen. Voor de beroepsgerichte examens wordt de volgende weging wordt toegepast: - Kennisexamens: weging 0,5 - Beroepsprestaties niet op eindniveau: weging 0,25 - Beroepsprestaties op eindniveau: weging 1 Dit betreft de volgende beroepsprestaties: 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 en Verantwoordingsverslag: weging 1 - Assessmentgesprek: weging 1 Alle bereoepsgerichte kwalificerende onderdelen dienen met minimaal een voldoende te worden behaald. Alle behaalde resultaten worden gewogen om op kerntaakniveau een cijfer te krijgen. De waarderingsopties V en G worden vertaald naar 6 respectievelijk 8. Vrijstellingen Studenten met een diploma: - Verzorgende-IG - MBO-ziekenverzorgende - MDGO-VP - Verpleegkundige A, B of Z wordt vrijstelling verleend voor examenonderdeel 1, Fase 1: Beroepsprestatie Planmatig verplegen Beroepsprestatie Ondersteunen bij basisbehoeften Beroepsprestatie Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Schriftelijk examen fase 1 Studenten met een diploma Maatschappelijke Zorg niveau 4 wordt vrijstelling verleend voor: Beroepsprestatie Planmatig verplegen Beroepsprestatie Ondersteunen bij basisbehoeften OER - Mbo-VP 2-jarige sprint 2015_08 Pagina 6 van 9

7 - 2.3 Beroepsprestatie Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Herkansing kwalificerende beoordelingen Bij onvoldoende resultaat van een schoolexamen heb je het recht om dit examen opnieuw af te leggen. Voor deze herkansing overleg je met je studieloopbaanbegeleider en maak je afspraken over de voorwaarden en voorbereidingen voor deze herkansing. Als je ook dit herkansingsexamen niet haalt heb je in uitzonderingsgevallen recht op een tweede herkansing. Voor een eventuele tweede herkansing dien je een gemotiveerd verzoek met plan van aanpak in bij de domeinexamencommissie van de opleiding. Voor deze tweede herkansing moet de domeinexamencommissie toestemming geven. De commissie geeft toestemming als door het slagen voor dit examen het behalen van het diploma mogelijk is. Als ook ondanks het slagen voor dit examen het behalen van het diploma niet mogelijk is, dan heb je geen recht meer op deelname aan examens. De domeinexamencommissie bepaalt ook hoe en wanneer een eventueel herexamen wordt afgelegd. Als je een centraal examen taal en/of rekenen niet haalt, heb je tijdens de opleiding het recht om dat centrale examen ten minste één keer over te doen. Bij het krijgen van een NO GO of bij onvoldoende resultaat van een praktijkexamen (beroepsprestatie) heb je maximaal één keer het recht om dit examen opnieuw af te leggen. Deze herkansing vindt meestal plaats in de volgende -periode. Afspraken over de voorwaarden en voorbereidingen voor de herkansing maak je met je studieloopbaanbegeleider en/of bpv-begeleider. Herkansing kan tot gevolg hebben dat de opleiding langer duurt. De eisen voor het diploma en de slaag-/zakregeling De hieronder beschreven slaag-/zakregeling is geldig op 1 december 2014 en onder voorbehoud van nieuwe regelgeving: de minister van OCW heeft op 17 december 2014 wijzigingen aangekondigd met betrekking het generieke examen rekenen (de 'rekentoets'). Deze wijzigingen zijn nog niet vastgelegd in het Examen- en kwalificatiebesluit WEB ( Je hebt recht op een diploma wanneer je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan: - Je hebt alle kwalificerende examens van de opleiding met een voldoende afgesloten; - Je hebt aan de generieke eisen voor de Nederlandse taal en Rekenen, gebaseerd op referentieniveau 3F, voldaan; - Je hebt aan de generieke eisen Engels Lezen (B1), Luisteren (B1), Spreken (A2), Gesprekken voeren (A2) en Schrijven (A2) voldaan; - Je hebt aan de verplichtingen voor de wettelijke beroespvereisten voldaan; - Je hebt aan de inspanningsverplichtingen voor Loopbaan en Burgerschap voldaan; - Je hebt de beroepspraktijkvorming (/stage) met een voldoende afgesloten; Als je de opleiding afrondt vanaf het studiejaar moet je: - centrale examens (CE) afleggen voor de generieke eisen 3F aan Nederlandse taal Lezen en Luisteren plus instellingsexamens (IE) Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven. - een centraal examen (CE) rekenen 3F afleggen. - pilotexamens (CE) en/of Instellingsexamens voor de generieke eisen Engels Lezen B1, Luisteren B1, Spreken A2, Gesprekken voeren A2 en Schrijven A2 afleggen. Het eindcijfer voor Nederlands is het gemiddelde van het CE examen (Lezen en Luisteren) en het IE examen (dit is het gemiddelde van de examenonderdelen voor Spreken, Gesprek voeren en Schrijven.) Het eindcijfer voor Engels is het gemiddelde van de vijf examenonderdelen. De resultaten voor de generieke eisen aan Nederlands, rekenen en Engels worden betrokken in de slaag/zakregeling. Om te slagen mag één onderdeel met een 5 als minimum afgesloten zijn, als de andere twee onderdelen zijn behaald met minimaal 6. OER - Mbo-VP 2-jarige sprint 2015_08 Pagina 7 van 9

8 Samenvatting Examenplan Nummer Naam KT 1 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces WP 1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op X X X WP 2 WP 3 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Voert verpleegtechnische handelingen uit X X X X X X X X WP 4 Begeleidt een zorgvrager X X X X WP 5 Begeleidt een groep zorgvragers X WP 6 Geeft voorlichting, advies en instructie X WP 7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties X X X WP 8 Coördineert de zorgverlening X WP 9 Evalueert de zorgverlening X X X KT 2 WP 1 WP 2 WP 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Geeft werkbegeleiding Nummer Naam KT 1 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces WP 1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op X X WP 2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden X X X X WP 3 Voert verpleegtechnische handelingen uit X X X WP 4 Begeleidt een zorgvrager X X WP 5 Begeleidt een groep zorgvragers WP 6 Geeft voorlichting, advies en instructie X WP 7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties X X WP 8 Coördineert de zorgverlening X X X X WP 9 Evalueert de zorgverlening X X KT 2 WP 1 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep X WP 2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg X X WP 3 Geeft werkbegeleiding X OER - Mbo-VP 2-jarige sprint 2015_08 Pagina 8 van 9

9 Nummer Exameneenheid/th> Categorie Afronding 1.1 Beroepsprestatie Planmatig verplegen 1 Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 1.2 Beroepsprestatie Ondersteunen bij basisbehoeften Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 1.3 Beroepsprestatie Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 1.4 Schriftelijk examen Fase 1 Kennisexamen Cijfers 2.1 Beroepsprestatie Planmatig verplegen 2 Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 2.2 Beroepsprestatie Ondersteunen bij sociaal functioneren Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 2.3 Beroepsprestatie Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 2.4 Beroepsprestatie Begeleiden bij verandering, pijn en verliesverwerking Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 2.5 Verantwoordinsgverslag Verantwoordingsverslag Waarderingsopties voor examenplan 2.6 Schriftelijk examen fase 2 Kennisexamen Cijfers 3.1 Beroepsprestatie Verdiepen in de branche Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 3.2 Beroepsprestatie Regie voeren Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 3.3 Beroepsprestatie Professionaliseren Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 3.4 Assessmentgesprek Assessmentgesprek Waarderingsopties voor examenplan 3.5 Schriftelijk examen fase 3 Kennisexamen Cijfers 4.1 Uitvoeren Verpleegtechnische vaardigheden Praktijkexamen Waarderingsopties voor examenplan 4.2 Schriftelijk examen voorbehouden en risicovolle handelingen Kennisexamen Cijfers 4.3 Verpleegkundig rekenen Kennisexamen Cijfers LB Loopbaan en Burgerschap Portfolio Waarderingsopties voor examenplan Ned-1 Nederlands Lezen, luisteren Centraal examen Cijfers Ned-2 Nederlands Gesprekken voeren Mondeling examen Cijfers Ned-3 Nederlands Spreken Mondeling examen Cijfers Ned-4 Nederlands Schrijven Schriftelijk examen Cijfers rek Rekenen Centraal examen Cijfers Eng-1 Engels Luisteren Centraal examen Cijfers Eng-2 Engels Lezen Centraal examen Cijfers Eng-3 Engels Gesprekken voeren Mondeling examen Cijfers Eng-4 Engels Spreken Mondeling examen Cijfers Eng-5 Engels Schrijven Schriftelijk examen Cijfers Waarderingsopties voor examenplan OER - Mbo-VP 2-jarige sprint 2015_08 Pagina 9 van 9

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01)

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2014 95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie

Nadere informatie

95520 Mbo-Verpleegkundige (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2012_08)

95520 Mbo-Verpleegkundige (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2012_08) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2012 95520 Mbo-Verpleegkundige (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2012_08) Registratienummer OER: 95520BBL2012_08 Variantnummer:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

92661 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) (2013_08)

92661 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) (2013_08) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2013 92661 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) (2013_08) Registratienummer OER: 92661BOL2013_08 Variantnummer:

Nadere informatie

92661 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) (2012_08)

92661 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) (2012_08) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2012 92661 Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg) (2012_08) Registratienummer OER: 92661BBL2012_08 Variantnummer:

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 92661 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Zorg Opleiding : Doktersassistent Crebonummer : 91310 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015 1 In

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BBL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2011-2012 Cohort : 2011-2014 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : SBB, sectorkamer zorg, welzijn en sport Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

Erratum onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Erratum onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Erratum onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsbegeleidend Cohort 2012-2015 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Wijziging herkansingsregeling

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530 OER Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Verzorgende IG 2013 95530 95530 verzorgende IG, BBL, N3, CH2014, start Aug 14 en Febr. 15, vs1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar :

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa techniek Opleiding : Werkvoorbereider installatie (installatietechnisch) Crebonummer : 92513 KBB : Kenteq Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520 OER Verpleegkunde Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BBL, NV4, cohort 2014, start aug. 2014 en febr. 2015,

Nadere informatie

Opleidingsgids. (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids. (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95060 Uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Apothekersassistent Crebonummer : 91300 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.1 26-5-2015

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort : 2012-2015 Schooljaar (startjaar) : 2013-2014 Crebonummer : 95070 Uitstroom

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopmanager Mobiliteitsbranche Crebonummer : 90850 KBB : Innovam Niveau :

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 15-16 Summa Zorg Opleiding : Tandartsassistent Crebonummer : 91410 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 15 Versie:1 27-2-15 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 15-16 Summa techniek Opleiding : Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties Crebonummer : 94292 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Medewerker beheer ICT Crebonummer : 95070 KBB : ICT Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 1 augustus 2015

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL

Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Commercieel medewerker buitendienst 90113 Niveau 3 BBL Cohort 2013-2015 Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU Florijn

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Timmerman niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 94930 Studieprogramma nummer(s) BBL : X Niveau 3 Studiebelasting o.g.v. opleidingsniveau

Nadere informatie

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen :

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen : Versie 24-10-11 Opleidisplan netwerkbeheerder Crebo nummer : 95323 Leerweg Sector Afdeli : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2012 Uitstromen : Inhoudsopgave 1. Beeld van het beroep... 3 2. Het opleidistraject...

Nadere informatie

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Assistent operator Cohort 2009 Crebocode 90450 Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : 42009 DTBOL : Niveau

Nadere informatie

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-zorgopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken ruim 15 jaar samen binnen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en regeling 2015-2016 School voor Welzijn&Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg, opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebonummer : 92650 KBB : Calibris Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. 95530 - Verzorgende IG / Maatschappelijke Crebo + Opleiding Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs en Examen Regeling. 95530 - Verzorgende IG / Maatschappelijke Crebo + Opleiding Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs en Examen Regeling 95530 - Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg combi Crebo + Opleiding Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Wonen en Design Opleiding : Medewerker Schilderen Crebonummer : 91450 KBB : Savantis Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Service apparatuur en installaties

Service apparatuur en installaties OER Service apparatuur en installaties A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Service apparatuur en installaties Cohort 2011 Crebocode 94330 Versie van het (code dossier en jaar van vaststelling vermelden)

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa techniek Opleiding : Eerste monteur elektrotechnische industriële producten en systemen (Energie) Crebonummer : 92400 KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95321-U0274BOL KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort 1 : 2015 Versie:1 ZDI 30-02-2015 1

Nadere informatie

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95530 - Verzorgende IG Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012

OER. Onderwijs en Examen Regeling. Crebo + Opleiding 95530 - Verzorgende IG Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 OER Onderwijs en Examen Regeling Crebo + Opleiding 95530 - Verzorgende IG Niveau 3 Cohort 2014 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende opleidingstrajecten:

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 Opleidingswijzer Opleiding MBO Verpleegkundige Crebo 95520 Niveau 4 Cohort 2013 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor de volgende strajecten: Leerweg

Nadere informatie