Gedragsindicatoren HBOV cohort en VMH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012"

Transcriptie

1 Competentie 1 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op menselijke maat van zorgverlener Competentie 1 1.voert een anamnese / intakegesprek met patiënten met een complexe zorgvraag en stelt op basis hiervan een zorgplan op volgens de standaard van de afdeling en verantwoordt de gekozen zorgaanpak op basis van evidence, legt dagelijks verslag van de verleende hulp / interventies aan patiënten met een complexe zorgvraag. Verslaglegging gebeurt volgens de standaard van de afdeling en verantwoording van de gekozen zorgaanpak op basis van evidence, daarbij rekening houdend met de privacy van de zorgvrager. Evalueert het zorgplan en stelt dit bij. voert een anamnese / intakegesprek met patiënten met een complexe zorgvraag en stelt op basis hiervan een zorgplan op volgens de standaard van de afdeling en legt dagelijks verslag van de verleende hulp / interventies aan patiënten met een complexe zorgvraag. Verslaglegging gebeurt volgens de standaard van de afdeling, daarbij rekening houdend met de privacy van de zorgvrager. Draagt niet bij aan evaluatie van het zorgplan of stelt het niet bij voert een anamnese / intakegesprek met patiënten met een complexe zorgvraag en stelt op basis hiervan een zorgplan op volgens de standaard van de afdeling en verantwoordt de gekozen zorgaanpak op basis van evidence, legt dagelijks verslag van de verleende hulp / interventies aan patiënten met een complexe zorgvraag. Verslaglegging gebeurt volgens de standaard van de afdeling en verantwoording van de gekozen zorgaanpak op basis van evidence, daarbij rekening houdend met de privacy van de zorgvrager. Evalueert het zorgplan en stelt dit bij. idem als bij voldoende en beredeert zijn besluit en voert complexe interventies evidence based uit en stelt verpleegkundige evidence based interventies voor, complementair aan verpleegplan en passend bij individuele patiënt en diens naasten, voert deze uit en evalueert deze

2 2.verleent (verpleeg)technische, psychosociale en/of fysieke hulp / interventies aan patiënten met een complexe zorgvraag, en waarvoor afwijking van bestaande protocollen nodig is, verantwoordt de gekozen zorgaanpak op basis van evidence, klinische expertise en de kenmerken / voorkeuren van de patiënt. Evalueert zorgverlening zoals verleend en stelt deze bij verleent (verpleeg)technische, psychosociale en/of fysieke hulp / interventies aan patiënten met een complexe zorgvraag, en waarvoor afwijking van bestaande protocollen nodig is en kan de gekozen zorgaanpak niet verantwoorden op basis van wetenschappelijke kennis, klinische expertise en de kenmerken / voorkeuren van de patiënt verleent (verpleeg)technische, psychosociale en/of fysieke hulp / interventies aan patiënten met een complexe zorgvraag, en waarvoor afwijking van bestaande protocollen nodig is, verantwoordt de gekozen zorgaanpak op basis van evidence, klinische expertise en de kenmerken / voorkeuren van de patiënt. Evalueert zorgverlening zoals verleend en stelt deze bij. handelt adequaat in acute levensbedreigende situaties. Competentie 1 is behaald als bovenstaande gedragsindicatoren, 1 en 2, gezien zijn en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

3 Competentie 2 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om risico s voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen, past de hbo-verpleegkundige primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. van zorgverlener Competentie 2 1. voert preventieve fysieke, psychosociale en/of (verpleeg)technisch e interventies uit op holistische wijze bij patiënt ( ngroepen) met complexe gezondheidsrisico s, evalueert de effectiviteit van de gebruikte preventieve interventies en doet aanbevelingen ter verbetering voert preventieve fysieke, psychosociale en/of (verpleeg)technische interventies uit bij patiënt(engroepen) met complexe gezondheidsrisico s voert preventieve fysieke, psychosociale en/of (verpleeg)technische interventies uit op holistische wijze bij patiënt(engroepen) met complexe gezondheidsrisico s, evalueert de effectiviteit van de gebruikte preventieve interventies en doet aanbevelingen ter verbetering ontwikkelt een preventieve fysieke, psychosociale en/of (verpleeg)technische interventie holistisch uit bij een patiënt(engroep) met complexe gezondheidsrisico s en evalueert de effectiviteit hiervan, stelt de gekozen interventie bij Competentie 2 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

4 Competentie 3 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om een gezonde leefstijl bij patiënten en hun familieleden te bevorderen geeft de hbo-verpleegkundige op basis van een programmatische aanpak informatie, voorlichting en advies aan individuen en groepen. van zorgverlener Competentie 3 1. verzorgt voorlichtingsactivitei ten aan individuele patiënten of patiëntengroepen met complexe gezondheidsrisico s over zaken die te maken hebben met onderzoek, behandeling en/ of hulpmogelijkheden en geeft programmatische voorlichting en instructie aan individuele patiënten en zorgt er voor dat eventuele barrières (indien mogelijk) worden weggenomen die de patiënt(engroep) belemmert de voorlichting / adviezen op te volgen. verzorgt voorlichtingsactiviteiten aan individuele patiënten of patiëntengroepen met complexe gezondheidsrisico s Toont onvoldoende inzicht in zaken die te maken hebben met onderzoek, behandeling en/ of hulpmogelijkheden en geeft voorlichting niet programmatisch of is onvoldoende in staat barrières weg te nemen die het opvolgen van adviezen belemmert verzorgt voorlichtingsactiviteiten aan individuele patiënten of patiëntengroepen met complexe gezondheidsrisico s over zaken die te maken hebben met onderzoek, behandeling en/ of hulpmogelijkheden en geeft programmatische voorlichting en instructie aan individuele patiënten en zorgt er voor dat eventuele barrières (indien mogelijk) worden weggenomen die de patiënt(engroep) belemmert de voorlichting / adviezen op te volgen. Competentie 3 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4 ontwikkelt een voorlichtingsplan / GVOprogramma in samenwerking met andere betrokkenen (patiëntenvoorlichters, patiënten-, cliëntenconsumentenorgani-saties, etc.)

5 Competentie 4 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de zorgvrager coördineert de hbo-verpleegkundige de zorg. van regisseur Competentie 4 1. coördineert de zorg voor een patiëntengroep met een complexe zorgvraag en zorgt voor een effectieve en efficiënte planning van interventies / activiteiten informeert de patiënt, collega-verpleegkundigen en andere betrokken actoren (artsen, paramedici, maatschappelijk werker, mantelzorgers / naasten, etc.) over de uitkomsten van (multidisciplinair) overleg over de voortgang van de zorgverlening aan de patiënt(engroep) en is in staat een planning en taakverdeling te maken voor meerdere verpleegkundigen op de afdeling en deze aan te sturen bij de uitvoering van de zorgverlening (delegeren) coördineert de zorg voor een patiëntengroep met een complexe zorgvraag, zorgt voor een effectieve en efficiënte planning van interventies / activiteiten en informeert de patiënt, collegaverpleegkundigen en andere betrokken actoren (artsen, paramedici, maatschappelijk werker, mantelzorgers / naasten, etc.) over de uitkomsten van (multidisciplinair) overleg over de voortgang van de zorgverlening aan de patiënt(engroep) coördineert de zorg voor een patiëntengroep met een complexe zorgvraag en zorgt voor een effectieve en efficiënte planning van interventies /activiteiten informeert de patiënt, collegaverpleegkundigen en andere betrokken actoren (artsen, paramedici, maatschappelijk werker, mantelzorgers / naasten, etc.) over de uitkomsten van (multidisciplinair) overleg over de voortgang van de zorgverlening aan de patiënt(engroep) en is in staat een planning en taakverdeling te maken voor meerdere verpleegkundigen op de afdeling en deze aan te sturen bij de uitvoering van de zorgverlening (delegeren) Competentie 4 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4 de student onderbouwt het belang van een MDO voor het zorgproces, neemt initiatief tot en geeft invulling en richting aan het MDO, met geformuleerde doelstellingen en maakt gebruik van vergadertechniek.

6 Competentie 5 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om te zorgen dat de doelen van een preventieprogramma worden gerealiseerd, coördineert de hbo-verpleegkundige de afgesproken activiteiten. van regisseur Competentie 5 1. organiseert en faciliteert zelfstandig de uitvoering van preventieve activiteiten, zorgt voor afstemming tussen verschillende actoren (eventueel uit verschillende disciplines) die een bijdrage leveren aan de uitvoering van een preventieve activiteit en evalueert de effectiviteit van de uitgevoerde preventieve activiteit in samenwerking met de betrokken actoren en deelnemers en onderneemt hierbij nog minimaal 1 van de onderstaande activiteiten: 1. spreekt verschillende actoren die een bijdrage leveren aan de uitvoering van een preventieve activiteit indien nodig aan op het nakomen van de afspraken. 2. zorgt voor inhoudelijke afstemming tussen verschillende preventieve organiseert en faciliteert zelfstandig de uitvoering van preventieve activiteiten, zorgt voor afstemming tussen verschillende actoren (eventueel uit verschillende disciplines) die een bijdrage leveren aan de uitvoering van een preventieve activiteit organiseert en faciliteert zelfstandig de uitvoering van preventieve activiteiten, zorgt voor afstemming tussen verschillende actoren (eventueel uit verschillende disciplines) die een bijdrage leveren aan de uitvoering van een preventieve activiteit en evalueert de effectiviteit van de uitgevoerde preventieve activiteit in samenwerking met de betrokken actoren en deelnemers en onderneemt hierbij nog minimaal 1 van de onderstaande activiteiten: 1. spreekt verschillende actoren die een bijdrage leveren aan de uitvoering van een preventieve activiteit indien nodig aan op het nakomen van de afspraken. 2. zorgt voor inhoudelijke afstemming tussen verschillende preventieve activiteiten t.b.v. dezelfde doelgroep(en). ontwikkelt en werkt mee aan innovatie of aan wetenschappelijk onderzoek van GVO- materiaal en stemt daarbij voorlichting en andere preventieve activiteiten inhoudelijk op elkaar af.

7 activiteiten t.b.v. dezelfde doelgroep(en). Competentie 5 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

8 Competentie 6 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hbo-verpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe zorgpaden / zorgprogramma s / ketenzorg. van ontwerper Competentie 6 evalueert (in overleg met eventuele andere betrokken disciplines) de effectiviteit en efficiency van een bestaand zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg en formuleert adviezen om de inrichting te optimaliseren en levert een bijdrage aan het (her)ontwerp van een bestaand zorgpad / zorgprogramma rekening met de kenmerken van de doelgroep en de mogelijke financieringsbronnen. evalueert (in overleg met eventuele andere betrokken disciplines) de effectiviteit en efficiency van een bestaand zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg en formuleert adviezen om de inrichting te optimaliseren evalueert (in overleg met eventuele andere betrokken disciplines) de effectiviteit en efficiency van een bestaand zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg en formuleert adviezen om de inrichting te optimaliseren en levert een bijdrage aan het (her)ontwerp van een bestaand zorgpad / zorgprogramma rekening met de kenmerken van de doelgroep en de mogelijke financieringsbronnen. levert een bijdrage aan het ontwerp van een nieuw zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg voor een nieuwe doelgroep, in overleg met andere disciplines Competentie 6 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

9 Competentie 7 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om de zorgverlening op de afdeling zo efficiënt, effectief en goed mogelijk op de afdeling te laten verlopen, levert de hbo-verpleegkundige een bijdrage aan het totstandkomen van het verpleegbeleid. van ontwerper Competentie 7 1.denkt mee over en zorgt voor afstemming van de werkafspraken met andere afdelingen of disciplines, de optimale verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de bijbehorende organisatiestructuur binnen de afdeling, daarbij rekening houdend met de wensen, behoeften en waarden van patiënten(groepen), doet een veranderingsvoorstel. denkt mee over en zorgt voor afstemming van de werkafspraken met andere afdelingen of disciplines, de optimale verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de bijbehorende organisatiestructuur binnen de afdeling, daarbij rekening houdend met de wensen, behoeften en waarden van patiënten(groepen) denkt mee over en zorgt voor afstemming van de werkafspraken met andere afdelingen of disciplines, de optimale verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de bijbehorende organisatiestructuur binnen de afdeling, daarbij rekening houdend met de wensen, behoeften en waarden van patiënten(groepen), doet een concreet veranderingsvoorstel 2.reflecteert continue op de eigen werkstijl en op die van anderen reflecteert continue op de eigen werkstijl reflecteert continue op de eigen werkstijl en handelt hiernaar. doet een voorstel voor deze verandering aan het management en durft onafhankelijke standpunten in te nemen en kan de verandering implementeren. idem als bij voldoende en reflecteert op de werkstijl van anderen en geeft feedback hierover Competentie 7 is behaald als bovenstaande gedragsindicatoren, 1 en 2, gezien zijn en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

10 Competentie 8 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te waarborgen participeert de hbo-verpleegkundige in het ontwerpen van kwaliteitszorg op afdelingsniveau. van ontwerper Competentie 8 1. levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe standaarden en/of protocollen voor de eigen afdeling, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria en kwaliteitsbeleid voor de eigen afdeling en voert (deel)onderzoek uit naar de kwaliteit van dienstverlening binnen de afdeling, analyseert de resultaten en doet op basis hiervan voorstellen voor verbetering van de afdeling levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe standaarden en/of protocollen voor de eigen afdeling of levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria en kwaliteitsbeleid voor de eigen afdeling levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe standaarden en/of protocollen voor de eigen afdeling, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteitscriteria en kwaliteitsbeleid voor de eigen afdeling en voert (deel)onderzoek uit naar de kwaliteit van dienstverlening binnen de afdeling, analyseert de resultaten en doet op basis hiervan voorstellen voor verbetering van de afdeling is in staat de afdeling / organisatie te vertegenwoordigen tijdens kwaliteitsoverleg met cliënten-, patiënten- of consumentenorganisaties Competentie 8 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

11 Competentie 9 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om de doelen van het verpleegbeleid en de zorgprogramma s te realiseren kan de hbo-verpleegkundige andere verpleegkundigen en verzorgenden helpen en steunen bij het uitvoeren van de vastgestelde taken en functies. van coach Competentie 9 1. informeert collega s over doel en functie van (verpleeg)beleid om hun inzicht in en acceptatie van het beleid te vergroten en informeert collega s over doel, functie en doelgroep van een zorgpad / zorgprogramma om hun inzicht in en acceptatie van het programma te vergroten en heeft een voorbeeld functie informeert collega s over doel en functie van (verpleeg)beleid om hun inzicht in en acceptatie van het beleid te vergroten of informeert collega s over doel, functie en doelgroep van een zorgpad / zorgprogramma om hun inzicht in en acceptatie van het programma te vergroten of een voorbeeld functie geeft informeert collega s over doel en functie van (verpleeg)beleid om hun inzicht in en acceptatie van het beleid te vergroten en informeert collega s over doel, functie en doelgroep van een zorgpad / zorgprogramma om hun inzicht in en acceptatie van het programma te vergroten en heeft een voorbeeld functie Idem als bij voldoende en verleent collega s een consult over een nieuwe werkwijze / methode of over specifieke kennis / deskundigheid Competentie 9 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

12 Competentie 10 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om stagiaires en collega-verpleegkundigen en verzorgenden te steunen in hun professionele identiteit, staat de hbo-verpleegkundige de collega met raad en daad ter zijde. van coach Competentie analyseert het gedrag / de houding van collega s / teamleden, zoekt de oorzaken / drijfveren hiervoor en maakt deze bespreekbaar en stemt de mate en wijze van coaching / begeleiding af op de taakvolwassenhei d van de collega s / teamleden maakt het gedrag / de houding van collega s / teamleden bespreekbaar analyseert het gedrag / de houding van collega s / teamleden, zoekt de oorzaken / drijfveren hiervoor en maakt deze bespreekbaar en stemt de mate en wijze van coaching / begeleiding af op de taakvolwassenheid van de collega s / teamleden stimuleert collega s / teamleden tot reflectie op het eigen professionele handelen, gedrag en de richting waarin verbetering mogelijk is. Competentie 10 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

13 Competentie 11 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw, vervult de hbo-verpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het bevorderen van het beroepsbewustzijn. van beroepsbeoefenaar Competentie toont visie op de gewenste / benodigde ontwikkelingen in het beroep van verpleegkundige op de (middel)lange termijn en draagt de visie op het beroep, nieuwe inzichten of aanpakken uit binnen de eigen organisatie of daarbuiten (bijv. via projectgroep, beroepsvereniging, netwerk, etc.) Of participeert in organisaties of commissies (bijv. beroepsorganisaties, conferenties, verpleegkundige adviesraad, ethische commissie, etc.) om in toont visie op de gewenste / benodigde ontwikkelingen in het beroep van verpleegkundige op de (middel)lange termijn of draagt de visie op het beroep, nieuwe inzichten of aanpakken uit binnen de eigen organisatie (bijv. via projectgroep) toont visie op de gewenste / benodigde ontwikkelingen in het beroep van verpleegkundige op de (middel)lange termijn en draagt de visie op het beroep, nieuwe inzichten of aanpakken uit binnen de eigen organisatie of daarbuiten (bijv. via projectgroep, beroepsvereniging, netwerk, etc.) Of participeert in organisaties of commissies (bijv. beroepsorganisaties, conferenties, verpleegkundige adviesraad, ethische commissie, etc.) om in dialoog met anderen te werken aan de ontwikkeling en vernieuwing van het beroepsmatig handelen toont visie op de gewenste / benodigde ontwikkelingen in het beroep van verpleegkundige op de (middel)lange termijn en draagt de visie op het beroep, nieuwe inzichten of aanpakken uit binnen de eigen organisatie of daarbuiten (bijv. via projectgroep, beroepsvereniging, netwerk, etc.) en participeert in organisaties of commissies (bijv. beroepsorganisaties, conferenties, verpleegkundige adviesraad, ethische commissie, etc.) om in dialoog met anderen te werken aan de ontwikkeling en vernieuwing van het beroepsmatig handelen dialoog met anderen te werken aan de ontwikkeling en vernieuwing van het beroepsmatig handelen Competentie 11 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

14 Competentie 12 (HBOV cohort leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH ) Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de hboverpleegkundige actief aan de bevordering van de eigen deskundigheid en die van de beroepsgroep. van beroepsbeoefenaar Competentie 12 1.reflecteert op de ontwikkeling die hij / zij tot nu toe heeft doorgemaakt in het beroep van verpleegkundige en relfecteert op de beroepsgroep op HBO/ niveau en verpleegafdeling, toont visie op de gewenste verdere ontwikkeling die hij / zij wil doormaken en heeft plannen over hoe dit te bereiken en verzorgt presentaties, klinische lessen, trainings- en bijscholingsactiviteiten aan collega s van de eigen afdeling en/of daarbuiten (bijv. binnen beroepsvereniging, op congressen / symposia, etc.) reflecteert op de ontwikkeling die hij / zij tot nu toe heeft doorgemaakt in het beroep van verpleegkundige en op de beroepsgroep op HBO/ niveau en verpleegafdeling reflecteert op de ontwikkeling die hij / zij tot nu toe heeft doorgemaakt in het beroep van verpleegkundige en op de beroepsgroep op HBO/ niveau en verpleegafdeling, toont visie op de gewenste verdere ontwikkeling die hij / zij wil doormaken en heeft plannen over hoe dit te bereiken en verzorgt presentaties, klinische lessen, trainings- en bijscholingsactiviteiten aan collega s van de eigen afdeling verzorgt presentaties, klinische lessen, trainingsen bijscholingsactiviteiten aan collega s van buiten de eigen afdeling (bijv. binnen beroepsvereniging, op congressen / symposia, etc.) of aan collega s van de eigen afdeling over beleidsvoorstellen met betrekking tot problemen of knelpunten van morele aard. Competentie 12 is behaald als bovenstaande gedragsindicator1 gezien is en minimaal als voldoende beoordeeld bij het eindassessment leerjaar 4

Gedragsindicatoren HBOV cohort

Gedragsindicatoren HBOV cohort Competentie 1 (HBOV cohort 2010-2014 leerjaar 2) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op

Nadere informatie

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Naam student Studentnummer Jaar Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 4 Naam Student: Studentnummer: INFORMATIE PRAKTIJKINSTELLING

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 3 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 2 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 3 voltijd: Code

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Code kwartaal 2 : OVKSTH01P1 studiepunten:

Nadere informatie

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Datum: Naam Student: Studentnummer: Klas: Werkperiode: Instellingsdocent

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Stageperiode leerjaar 2 voltijd: Code

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Groep : Periode: Instelling: Adres: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Rollen en competenties

Rollen en competenties Het praktijkleren Rollen en competenties Tijdens deze praktijkleerperiode werk je aan het ontwikkelen van de onderstaande competenties tot minimaal niveau 2 of 3. Het is mogelijk competenties op een hoger

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De recovery verpleegkundige verzamelt continu gegevens, maakt een situationele

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen De opleiding tot intensivecareverpleegkundige In dit deskundigheidsgebied wordt de specifieke intensive care zorg van de intensivecareverpleegkundige, de intensivecare-kinderverpleegkundige en de intensivecareneonatologieverpleegkundige

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

De opleiding tot dialyseverpleegkundige. De context

De opleiding tot dialyseverpleegkundige. De context De opleiding tot dialyseverpleegkundige De context De dialyseverpleegkundige werkt op dialyse afdelingen of nierfalen- en pre-dialyse poliklinieken van ziekenhuizen, zelfstandige dialysecentra of in extra-

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Diëtisten

Bijlage Beroepscompetenties Diëtisten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Diëtisten Deze bijlage is een verplicht onderdeel van

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht Opleiding Huidtherapie. Competentieboekje. 31 augustus 2004

Hogeschool van Utrecht Opleiding Huidtherapie. Competentieboekje. 31 augustus 2004 Hogeschool van Utrecht 31 augustus 2004 Samenstelling: Docententeam Onderwijskundige begeleiding: bureau Onderwijs Impuls 1 Competentiegebied I: Preventie, zorg, en begeleiding: werken met en voor cliënten/

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Uitwerking kerncompetenties. Een beschrijving van de rollen van de Hbo-verpleegkundige en de 12 kerncompetenties

Uitwerking kerncompetenties. Een beschrijving van de rollen van de Hbo-verpleegkundige en de 12 kerncompetenties Uitwerking kerncompetenties Een beschrijving van de rollen van de Hbo-verpleegkundige en de 12 kerncompetenties Inleiding In Met het oog op de toekomst zijn de 12 kerncompetenties van de hboverpleegkundige

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

De 7 kerncompetenties

De 7 kerncompetenties De 7 kerncompetenties Competentie Kerntaak en gedragsindicatoren 1. Vakinhoudelijk handelen Integreren van vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg 1.1.

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen De opleiding tot intensivecare-neonatologieverpleegkundige In dit deskundigheidsgebied wordt de specifieke intensive care zorg van de intensivecareverpleegkundige, de intensivecare-kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Geschiedenis Zorg Academie Leiden

Geschiedenis Zorg Academie Leiden Doorlopende leerweg Programma Inleiding Geschiedenis ZAL Toelichting project niveau 4 5 Waarderingsonderlegger Competentiekaart (uitleg en werkwijze) Huidige situatie Vraagstukken Afronding Geschiedenis

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Praktische informatie... 6 1. Inhoudelijk kader

Nadere informatie

Module/ plaats in opleiding (propedeuse Bloom niveau 1,2 & 3) Module Beroepsoriëntatie

Module/ plaats in opleiding (propedeuse Bloom niveau 1,2 & 3) Module Beroepsoriëntatie Document naam: Leeruitkomsten HBO V flex Versie: 4 datum 23 5 2016 Status: Concept Eigenaar: Project HBO V flex noot: ter advies voorgelegd aan LPC op 19 mei 2016 (aangepast 23 mei), voor de vergadering

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR

HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR 1 Introductie HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR 011 01 De ervarings- reflectieleerlijn voor praktijkleerperiode 4 bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereiding op de praktijkleerperiode

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

De 7 kerncompetenties

De 7 kerncompetenties De 7 kerncompetenties Competentieschema Wondconsulent Competentie Kerntaak en gedragsindicatoren 1. Vakinhoudelijk handelen Integreren van vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en professionele attitude

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

Verslag tussenbeoordeling

Verslag tussenbeoordeling Verslag tussenbeoordeling Naam: Henrike van Aller Stage: 4.1 Datum: Donderdag 27-11-2016 Aanwezig: Miranda Koning, Kelly Zuurendonk, Britta Batenburg, Hellen Brakkee en Henrike van Aller Gespreksthema

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

De opleiding tot recoveryverpleegkundige 1. De context

De opleiding tot recoveryverpleegkundige 1. De context De opleiding tot recoveryverpleegkundige 1 De context De recoveryverpleegkundige werkt op de recovery. 2 Op de recovery verblijven patiënten gedurende 1 tot 48 uur in een hoog technische omgeving. Gedurende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Functiebeschrijving Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Verpleging Functie: Integraal manager: Regiomanager Verpleging Vastgesteld door directeur d.d.: 12 maart 2004 Peildatum:

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Inleiding. Doelstelling

Inleiding. Doelstelling Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op. Zo vraagt men zich af waar men terecht kan voor hulp en begeleiding. Cliënten en mantelzorgers hebben

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige is ontleend

Nadere informatie

COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL

COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL Naam studt: Stageperiode: AGZ/GGZ/MGZ* zorgcategorie: Begeleiders praktijk: Datum tussevaluatie/eindbeoordeling*: Instelling: Handteking studt: Handteking

Nadere informatie

Competentiemodel HBO-Verpleegkunde Intensieve zorg-agz incl MC 1 (AIZ-programma)

Competentiemodel HBO-Verpleegkunde Intensieve zorg-agz incl MC 1 (AIZ-programma) Competentiemodel HBO-Verpleegkunde Intensieve zorg-agz incl MC 1 (AIZ-programma) De toevoeging van de MC-competenties en indicatoren aan het HBOV-competentieprofiel is uitgevoerd door: Michael Hebben (AMC),

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Factsheet Verpleegkundig Specialisten

Factsheet Verpleegkundig Specialisten en Utrecht, maart 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de wettelijke regelingen rondom de verpleegkundig specialist door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. In dit document worden de belangrijkste

Nadere informatie

CanMEDS Competentieset van HBO-Verpleegkunde

CanMEDS Competentieset van HBO-Verpleegkunde CanMEDS Competentieset van HBO-Verpleegkunde Competentiegebied 1 Verpleegkundig handelen De kern van het competentiegebied verpleegkundig handelen betreft het gebruiken van vakdeskundigheid in de directe

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen

6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 6 Kern van de verpleegkundige en verzorgende beroepen In dit hoofdstuk staan de uiteindelijke opgestelde beschrijvingen van de kernen van de verpleegkundige en verzorgende beroepen, inclusief het voorstel

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Bijlage III: Kwaliteitscriteria

Bijlage III: Kwaliteitscriteria Bijlage III: Kwaliteitscriteria Groepen en gekozen criteria 2 Er zijn 4 groepen geïdentificeerd met de daarbij gekozen criteria: 1. GVO: informatieprogramma s a. informatieprogramma's (communicatie programma

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Academie voor Gezondheid. Opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal en Deeltijd 2. Blokboek Praktijkleren

De Haagse Hogeschool. Academie voor Gezondheid. Opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal en Deeltijd 2. Blokboek Praktijkleren De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid Opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal en Deeltijd 2 Studiejaar : 2012-2013 Jaar : 2 Periode : 3 en 4 Blokboek Praktijkleren Titel: Blokboek Praktijkleren Studiejaar:

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Stageopdracht 2 Ketenzorg

Stageopdracht 2 Ketenzorg Stageopdracht 2 Ketenzorg Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven over de wijze waarop de zorg multidisciplinair

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Woonzorgnet Dijleland functiebeschrijving kine Blz 1 van 5

Woonzorgnet Dijleland functiebeschrijving kine Blz 1 van 5 Blz 1 van 5 1. Doel van de functie De kinesitherapeut staat voor de uitdaging om de zorg aan "kwetsbare" ouderen (zorg voor ouderen die niet meer kunnen genezen) en hun context een gevoel van vertrouwen

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie