STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent"

Transcriptie

1 STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 3 voltijd: Code kwartaal 3: Code kwartaal 4: studiepunten: studiepunten: Stageperiode leerjaar 3 deeltijd: Codes: Datum van inleveren: Stage-instelling Stage-afdeling: Praktijkbegeleider+ tel: Werkbegeleider/ster: Instellingsdocent:

2 1 Inleiding Tijdens deze tweede stage in het derde leerjaar zal ik verder werken aan de competenties op niveau 2 en 3. Dat betekent dat ik zelfstandig kan handelen in complexe situaties. Het startdocument bevat naast onderdelen die zijn voorgeschreven, stukken in de gekleurde kaders die door mijzelf zijn ingevuld. Tijdens deze stage staan de competenties 1 t/m 5, 10 en 12 op niveau 2 en 3 centraal (zie bijlage 1) de competenties 6,7,9, 11komen in deze periode binnen het onderwijs aan bod, maar worden niet in de stage getoetst. 2 Beginsituatie per competentie Stel jezelf voor. Wat was je eerdere stage-ervaring? Geef aan in hoeverre je competenties al beheerst in relatie tot je stage. Geef daarbij aan welke KPB s je hebt laten beoordelen (nummers volstaan). Eerdere ervaringen uit stage; wat vond je leuk en waar ben je tevreden over. Wat vond je moeilijk en heeft bijvoorbeeld indruk gemaakt. (Maximaal 500 woorden). 3 Situatiebeschrijving van de stageplaats Met daarin (kort en krachtig beschreven) in ieder geval: - Stageplaats/ -instelling - Soort afdeling - Doelgroep/patiëntengroep - Veel voorkomende zorgvragen - Zorg die geleverd wordt - Begeleiding op de afdeling 4 Einddoelen voor de stage In dit hoofdstuk staan alle activiteiten die ik tijdens de stage zal uitvoeren. 4.1 Persoonlijke leerdoelen en competenties In deze paragraaf heb ik vastgelegd aan welke leeractiviteiten ik ga werken tijdens de stage. Hierbij heb ik onderscheid gemaakt tussen persoonlijke leeractiviteiten ten behoeve van mijn persoonlijke leerdoelen en leeractiviteiten ten behoeve van de te behalen competenties tijdens mijn stage. Deze (verplichte) competenties met bijbehorende gedragsindicatoren staan in bijlage 1 opgesomd en zullen het uitgangspunt zijn voor mijn leeractiviteiten Persoonlijke leerdoelen De persoonlijke leerdoelen komen voort uit de samenvatting van de eerste stage in leerjaar 3 en mijn persoonlijk portfolio/pop. Deze kunnen betrekking hebben op de SWOT analyse, testen en leerpunten. Voor de komende stageperiode wil ik de volgende persoonlijke leerdoelen uitvoeren:

3 4.1.2 Competenties Om de competenties tijdens de stage in kwartaal 3 en 4 te behalen heb ik verschillende leeractiviteiten opgenomen in mijn startdocument. Ik maak een keuze uit de korte praktijkbeoordelingen (bijlage 2) die bij de leeractiviteiten worden opgenomen. In onderstaande tabel heb ik de volgende leeractiviteiten opgenomen: Competentie Ik formuleer voor de competenties 1,2,3,4 en 5 leeractiviteiten. Ik formuleer minimaal 1 leeractiviteit voor competentie 12 waarin ik een presentatie, klinische les, training- en/of bijscholingsactiviteiten beschrijf die ik verzorg aan collega s van de eigen afdeling of daarbuiten. Wanneer vanuit de stage-instelling leeractiviteiten en/of doelen worden gegeven heb ik deze opgenomen in onderstaand schema en gekoppeld aan de competenties. Tijdens de stage voer ik 8 korte praktijkbeoordelingen (KPB s) uit. De KPB s worden beoordeeld tijdens de stage. Tijdens de 1 e beoordeling minimaal 4 KPB s en tijdens de 2 e beoordeling de 4 andere KPB s. Zie het werkcahier korte praktijkbeoordelingen voor de exacte omschrijving van de opdrachten van de KPB s en het beoordelingsformulier KPB s, waarin ook nadrukkelijk aandacht is voor houding en communicatieve vaardigheden Leeractiviteit (meerdere per competentie mogelijk) Professionele beroepshouding Om de ontwikkeling van mijn professionele beroepshouding tijdens de stage te volgen laat ik door mijn werk-/praktijkbegeleider en minimaal 2 collega s de 360 graden feedback formulieren invullen als voorbereiding op elk beoordelingsgesprek. Zelf vul ik ook volgens de afspraken in de stagehandleiding het 360 graden feedbackformulier in. Tijdens de 1 e en 2 e beoordeling zorg ik ervoor dat een samenvatting van de 360 graden feedback met een reflectieverslag gebaseerd op de 3 thema s 1) werknemershouding, 2) leerhouding en 3) beroepshouding aanwezig is. Daarnaast beschrijf ik voorbeeld situaties als bewijs voor mijn houding. Dit onderdeel maakt deel uit van competentie 12 (naast de leeractiviteiten die ik in bovenstaande tabel heb beschreven). 4.4 Beroepsproduct: Tijdens stage worden de volgende beroepsproducten door mij gemaakt: Kwartaal 3: Preventieplan Kwartaal 4: Deskundigheidbevorderingsplan Ik krijg de mogelijkheid tijdens de stage om hieraan te werken. De instelling ondertekent het beroepsproduct wanneer door mij is aangetoond dat ik er daadwerkelijk aan heb gewerkt. Het beroepsproduct wordt op school beoordeeld en becijferd en maakt geen deel uit van de studiepunten voor de stage. 5. Beoordeling Er zijn twee beoordelingen tijdens deze stage: de eerste na 8-11 weken (kwartaalweek kwartaal 1 en week 1 kwartaal 2) en de tweede beoordeling aan het eind van de stage. 3

4 5.1 Eerste beoordeling Na 8-11 weken stage zal ik bij aanvang van het beoordelingsgesprek een presentatie (max 15 minuten) houden met daarin: een samenvatting van de 360 graden beoordelingen (max 1A4), voorbeeldsituaties van mijn gedrag, de 4 KPB s, de stand van zaken m.b.t. de persoonlijke leerdoelen en aantonen van competenties en tenslotte mijn planning (max 1 A4) voor de tweede helft van de stage. Ik maak daarbij gebruik van een eigen gekozen presentatievorm (bijvoorbeeld: powerpoint, mindmap, film). Na de presentatie volgt de beoordeling. Ik krijg 4 studiepunten als: - ik voortgang geboekt heb ten aanzien van mijn persoonlijke leerdoelen en competentie leerdoelen; - ik inzicht geef in wat ik moeilijk vind en leuk vond tot nu toe; - er 4 KPB s afgetekend (en daarmee positief beoordeeld) zijn; - mijn professionele beroepshouding voldoende beoordeeld is; zowel 1) werknemershouding, 2) leerhouding en 3) beroepshouding - ik een goed plan van aanpak heb gemaakt voor het tweede deel van de stage en de ondernomen acties die leiden tot voldoende bewijs van de competenties en KPB s. De eerste beoordeling kan op afstand plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de eerste beoordeling plaatsvindt in aanwezigheid van praktijkopleider, werkbegeleider en mijzelf. Vooraf aan de eerste beoordeling is er contact met de instellingsdocent. Ik neem het gesprek en de beoordeling op film op en stuur dit, samen met mijn planning voor de tweede helft van de stage, naar de instellingsdocent. Als ik nog niet voldoe aan bovenstaande criteria of de afspraak door mijn toedoen te laat is ingepland, betekent dit een onvoldoende beoordeling. De herkansing vindt plaats gedurende de tweede helft van de stage en wordt beoordeeld tijdens het tweede beoordelingsgesprek. 5.2 Tweede beoordeling Aan het eind van de stage vindt het tweede en tevens laatste beoordelingsgesprek plaats. Ook deze beoordeling start met een presentatie. In deze presentatie komt het volgende aan bod: een samenvatting van de tweede ronde van 360 graden beoordelingen, de 4 KPB s, de mate waarin en wijze waarop ik mijn leeractiviteiten behaald heb. De tweede 4 studiepunten behaal ik aan het eind van mijn stage als ik: - ik mijn persoonlijke leerdoelen in voldoende mate behaald heb; - ik de competenties in voldoende mate behaald heb; - de 4 KPB s afgetekend (en daarmee positief beoordeeld) zijn; - mijn professionele beroepshouding voldoende beoordeeld is; zowel 1) werknemershouding, 2) leerhouding en 3) beroepshouding. Als ik niet aan bovenstaande criteria voldoe aan het eind van de stage zal in overleg tussen instellingsdocent, werkbegeleider en mijzelf SMART afspraken voor het vervolg gemaakt worden. Het beoordelingsformulier stuur ik digitaal naar mijn instellingsdocent ter ondertekening. Zie verder ook het beoordelingsformulier van de stage op de website. 4

5 6. Planning Ik heb dit startdocument op vrijdag in week 2 van de stage afgerond en de datum van inleveren op de voorpagina genoteerd. Daarnaast heb ik de volgende afspraken kortgesloten met mijn werkbegeleider en instellingsdocent: Eerste beoordeling (na 8-9 weken stage) door praktijkbegeleider en instellingsdocent op afstand Tweede beoordeling (aan het eind van de stage) door praktijkbegeleider; instellingsdocent op afstand Datum Tijd Plaats 7. Opsomming van verwijzingen - Werkcahier Korte praktijkbeoordelingen (zie - Stagehandleiding jaar 3 (zie - Beoordelingsformulier stage jaar 3 (zie 5

6 Bijlage 1 Te behalen competenties en bijbehorende gedragsindicatoren en niveau gedurende stage HBOV leerjaar 3 Competentie 1 (op niveau 3 te behalen) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op menselijke maat. Gedragsindicator: De student: 1. voert een anamnese / intakegesprek met patiënten met een complexe zorgvraag en stelt op basis hiervan een zorgplan op volgens de standaard van de afdeling en verantwoordt de gekozen zorgaanpak op basis van evidence, legt dagelijks verslag van de verleende hulp / interventies aan patiënten met een complexe zorgvraag. Verslaglegging gebeurt volgens de standaard van de afdeling en verantwoording van de gekozen zorgaanpak op basis van evidence, daarbij rekening houdend met de privacy van de zorgvrager. Evalueert het zorgplan en stelt dit bij. 2. verleent (verpleeg)technische, psychosociale en/of fysieke hulp / interventies aan patiënten met een complexe zorgvraag, en waarvoor afwijking van bestaande protocollen nodig is, verantwoordt de gekozen zorgaanpak op basis van evidence, klinische expertise en de kenmerken / voorkeuren van de patiënt. Evalueert zorgverlening zoals verleend en stelt deze bij. Competentie 2 (op niveau 3 te behalen) Om risico s voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen, past de hbo-verpleegkundige primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. Gedragsindicator: De student: 1. voert preventieve fysieke, psychosociale en/of (verpleeg)technische interventies uit op holistische wijze bij patiënt ( -engroepen) met complexe gezondheidsrisico s, evalueert de effectiviteit van de gebruikte preventieve interventies en doet aanbevelingen ter verbetering. Competentie 3 (op niveau 3 te behalen) Om een gezonde leefstijl bij patiënten en hun familieleden te bevorderen geeft de hboverpleegkundige op basis van een programmatische aanpak informatie, voorlichting en advies aan individuen en groepen. Gedragsindicator: De student: 1. verzorgt voorlichtingsactiviteiten aan individuele patiënten of patiëntengroepen met complexe gezondheidsrisico s over zaken die te maken hebben met onderzoek, behandeling en/ of hulpmogelijkheden en geeft programmatische voorlichting en instructie aan individuele patiënten en zorgt er voor dat eventuele barrières (indien mogelijk) worden weggenomen die de patiënt(engroep) belemmert de voorlichting / adviezen op te volgen. 6

7 Competentie 4 (op niveau 2 te behalen) Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de zorgvrager coördineert de hbo-verpleegkundige de zorg. Gedragsindicator: De student: 1. coördineert de zorg voor een patiëntengroep met een complexe zorgvraag en zorgt voor een effectieve en efficiënte planning van interventies / activiteiten informeert de patiënt, collegaverpleegkundigen en andere betrokken actoren (artsen, paramedici, maatschappelijk werker, mantelzorgers / naasten, etc.) over de uitkomsten van (multidisciplinair) overleg over de voortgang van de zorgverlening aan de patiënt(engroep) en is in staat een planning en taakverdeling te maken voor meerdere verpleegkundigen op de afdeling en deze aan te sturen bij de uitvoering van de zorgverlening (delegeren). Competentie 5 (op niveau 2 te behalen) Om te zorgen dat de doelen van een preventieprogramma worden gerealiseerd, coördineert de hboverpleegkundige de afgesproken activiteiten. Gedragsindicator: De student: 1. organiseert en faciliteert zelfstandig de uitvoering van preventieve activiteiten, zorgt voor afstemming tussen verschillende actoren (eventueel uit verschillende disciplines) die een bijdrage leveren aan de uitvoering van een preventieve activiteit en evalueert de effectiviteit van de uitgevoerde preventieve activiteit in samenwerking met de betrokken actoren en deelnemers en onderneemt hierbij nog minimaal 1 van de onderstaande activiteiten: 1) spreekt verschillende actoren die een bijdrage leveren aan de uitvoering van een preventieve activiteit indien nodig aan op het nakomen van de afspraken. 2) zorgt voor inhoudelijke afstemming tussen verschillende preventieve activiteiten t.b.v. dezelfde doelgroep(en). Competentie 6 (op niveau 3 te behalen) Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hbo-verpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe zorgpaden / zorgprogramma s / ketenzorg. Gedragsindicator: De student: 1. evalueert (in overleg met eventuele andere betrokken disciplines) de effectiviteit en efficiency van een bestaand zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg en formuleert adviezen om de inrichting te optimaliseren en levert een bijdrage aan het (her)ontwerp van een bestaand zorgpad / zorgprogramma rekening met de kenmerken van de doelgroep en de mogelijke financieringsbronnen. Competentie 10 (op niveau 3 te behalen) 7

8 Om stagiaires en collega-verpleegkundigen en verzorgenden te steunen in hun professionele identiteit, staat de hbo-verpleegkundige de collega met raad en daad ter zijde. 1. analyseert het gedrag / de houding van collega s / teamleden, zoekt de oorzaken / drijfveren hiervoor en maakt deze bespreekbaar en stemt de mate en wijze van coaching / begeleiding af op de taakvolwassenheid van de collega s / teamleden. Comp 6,7,8 erin opnemen omdat deze optioneel zijn? Competentie 12 (op niveau 3 te behalen) Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de hbo- verpleegkundige actief aan de bevordering van de eigen deskundigheid en die van de beroepsgroep. Gedragsindicator: De student: 1. reflecteert op de ontwikkeling die hij / zij tot nu toe heeft doorgemaakt in het beroep van verpleegkundige en relfecteert op de beroepsgroep op HBO/ niveau en verpleegafdeling, toont visie op de gewenste verdere ontwikkeling die hij / zij wil doormaken en heeft plannen over hoe dit te bereiken en verzorgt presentaties, klinische lessen, trainings- en bijscholingsactiviteiten aan collega s van de eigen afdeling en/of daarbuiten (bijv. binnen beroepsvereniging, op congressen / symposia, etc.) Competenties op niveau 2. Dit houdt in dat je competent gedrag vertoont bij een eenvoudige zorgvraag voortgang hierin laat zien. Hieronder staat een toelichting: - zorgsituatie is stabiel / voorspelbaar, weinig risico s, voor een langere periode te plannen - er kan sprake zijn van meervoudige problematiek - er is samenwerking met andere disciplines nodig - de zorgvrager heeft inzicht in de eigen gezondheids- / welzijnssituatie en is gemotiveerd - de situatie te verbeteren / handhaven. Competenties op niveau 3. Dit houdt dit in dat je de competentie uit jezelf vertoont in complexe situaties. Hieronder een toelichting: - de situatie is sterk wisselend / onvoorspelbaar, grote kans op risico s, voortdurend is herziening van de planning nodig; - er is sprake van meervoudige, andersoortige problemen / handicaps die elkaar sterk beïnvloeden; - er wordt met meer dan vier andere disciplines samengewerkt; - de zorgvrager heeft niet of nauwelijks inzicht in de eigen gezondheids-/welzijnssituatie en is niet of nauwelijks te motiveren tot het volgen van de behandeling 8

9 Bijlage 2 Korte praktijkbeoordelingen leerjaar 3 Nr. Titel Competentie 21 Verpleegplan bespreking 1 en 4 22 Crisisinterventie 1 23 Conflicthantering en onderhandelen Evaluatiegesprek zorgresultaten 1 25 Psychologische zorg 1 26 Voorbehouden handelingen 1 27 Coördinatie van zorg 4 28 MDO, patiëntenbespreking of vergadering voorzitten 4 29 Voorlichtings-gesprek II 2,3 en 5 30 Groepsvoorlichting 2,3 en 5 31 Bevorderen veilig en effectief gebruik van medicatie 2 en 3 32 Uitzetten en toedienen voorgeschreven medicatie 1 en 4 33 Klinisch redeneren 1 34 Coaching II Regievoering 4 36 Intercollegiale toetsing 12 Kies uit nummer 21 t/m 36 de 8 KPB s uit voor deze eerste stage in leerjaar 3. Arceer de gekozen KPB s in bovenstaande tabel. Neem de KPB s op in je startdocument, 4 KPB s per kwartaal. NB: je maakt per stage een startdocument. Indien niet alle KPB s op deze stage te behalen zijn: geef hieronder aan welke van bovenstaande je inruilt voor een andere uit het werkcahier en/of welke KPB je samen met je werkbegeleider hebt opgesteld. Voor deeltijdstudenten: Aanvulling: indien KPB s reeds behaald zijn wordt in overleg met de werkbegeleider vastgesteld welke KPB je inruilt voor een andere KPB. 9

10 BEOORDELINGSFORMULIER STAGE JAAR 3, kwartaal 3 en 4 Student: Studentnummer: Instellingsdocent: Instelling: Afdeling: Telefoon: Begeleider: Naam: Functie: Toelichting: Oordeel over onderdelen wordt uitgedrukt in onvoldoende (O), voldoende (V) en goed (G). Het eindoordeel wordt vastgelegd in een cijfer. Zowel bij de eerste als bij de tweede beoordeling worden 10 oordelen gegeven. Hieronder een toelichting op de wijze waarop het cijfer voor elke beoordeling tot stand komt: Eindoordeel 1 e en 2 e beoordeling: Bij 1 of meer keer onvoldoende : 5 of lager Bij minder dan 3 keer goed : 6 of 7 Bij 6 of 7 keer goed : 8 of hoger Datum 1 e beoordeling: Oordeel Datum 2 e beoordeling: Oordeel 10

11 PERSOONLIJKE LEERDOELEN EN COMPETENTIES 1 Student presenteert op welke wijze en in welke mate de leerdoelen en leeractiviteiten behaald zijn; tijdens de eerste beoordeling aangevuld met een plan voor de tweede helft van de stage. 1.1 PERSOONLIJKE LEERDOELEN 1e beoordeling: -Leerdoelen en leeractiviteiten zijn gebaseerd op portfolio -Leeractiviteiten is aan gewerkt -Er is een plan opgesteld voor 2e helft stage. 2e beoordeling: Persoonlijke leeractiviteiten zijn in voldoende mate uitgevoerd en gebaseerd op portfolio. Oordeel Toelichting op oordeel 1.2 COMPETENTIES (ook afdelingsgerelateerd) 1 e beoordeling: -Leeractiviteiten op juiste niveau opgesteld 2, voor competentie 1,2,3,? 34 -Geeft inzicht in reeds ondernomen leeractiviteiten -Plan 2 e helft aanwezig. 1e beoordeling: -Leeractiviteiten op Oordeel Toelichting op oordeel 1 Zie startdocument 2 Zie voor een beschrijving van het gewenste niveau: bijlage 1 startdocument 3 Indien onvoldoende: in plan voor 2 e helft van de stage ondervangen. Concrete afspraken maken (instellingsdocent-werkbegeleider-student) 4 Comp. 1 en 4 in KPB s, comp. 2 en 5 in kw. ¾, comp. 6 in jaar 2, dus hier herhaling, comp. 7 en 8 in BP LA9, comp. 9 in BP LA10. 11

12 juiste niveau opgesteld, voor competentie 4 en 5 -Geeft inzicht in reeds ondernomen leeractiviteiten -Plan 2e helft aanwezig. 1e beoordeling: -Leeractiviteiten op juiste niveau opgesteld, voor competentie 10 en 12. -Geeft inzicht in reeds ondernomen leeractiviteiten -Plan 2e helft aanwezig. 4 KPB s behaald 2 e beoordeling: Leeractiviteiten op juiste niveau behaald voor competentie 1,2 en 3. 2e beoordeling: Leeractiviteiten op juiste niveau behaald voor competentie 4 en 5. 2e beoordeling: Leeractiviteiten op juiste niveau behaald voor competentie 10 en 12. Oordeel Toelichting op oordeel 4 KPB s behaald (8 totaal stage) Oordeel Toelichting op oordeel 12

13 2. PROFESSIONELE BEROEPSHOUDING 1. Werknemershouding (samenwerking, organisatievermogen, werkinstelling, kwaliteit, kwantiteit) Student presenteert: Samenvatting 360 graden beoordeling + voorbeeldsituaties als bewijs van goede houding. Oordeel 1e beoordeling Oordeel 2e beoordeling 2. Leerhouding 3. Beroepshouding: Toelichting 1 e beoordeling 5 Toelichting 2 e beoordeling 5 Het oordeel komt tot stand door ervaringen van werkbegeleider en instellingsdocent in combinatie met de presentatie (incl. reflectie) van de student. 13

14 1 e beoordeling Indien 1 van bovenstaande items van de 1 e beoordeling met een onvoldoende beoordeeld wordt, is het eindoordeel onvoldoende en worden afspraken gemaakt voor de herkansing. Eindoordeel (cijfer gebaseerd op oordelen over bovenstaande items) 1 e kans Eindoordeel 1 e en 2 e beoordeling: Bij 1 of meer keer onvoldoende : 5 of lager Bij minder dan 3 keer goed : 6 of 7 Bij 6 of 7 keer goed : 8 of hoger Indien onvoldoende, noteer hier de afspraken voor de herkansing gedurende 2 e helft stage. Deze afspraken worden tijdens het tweede beoordelingsgesprek getoetst. 6 Datum en handtekening : werk-/praktijkbegeleider instellingsdocent Eindoordeel (cijfer gebaseerd op oordelen over bovenstaande items) 2 e kans Datum en handtekening : werk-/praktijkbegeleider instellingsdocent 6 Indien gedurende 2e helft van de stage de afspraken zijn behaald wordt eind kwartaal 2 het cijfer ingevuld als herkansing voor kwartaal 1. 14

15 2 e beoordeling Indien 1 van bovenstaande items met een onvoldoende beoordeeld wordt, is het eindoordeel onvoldoende en worden afspraken gemaakt voor de herkansing. Eindoordeel (cijfer gebaseerd op oordelen over bovenstaande items): 1 e kans Eindoordeel 1 e en 2 e beoordeling: Bij 1 of meer keer onvoldoende : 5 of lager Bij minder dan 3 keer goed : 6 of 7 Bij 6 of 7 keer goed : 8 of hoger Indien onvoldoende, noteer hier de afspraken voor de herkansing zo specifiek mogelijk (welke doelen nog te behalen, in welke periode, zo mogelijk op welke stageplek, wanneer af te ronden 7 ) Eindoordeel (cijfer gebaseerd op oordelen over bovenstaande items) 2 e kans Datum en handtekening : werk-/praktijkbegeleider instellingsdocent 7 Afronding van de herkansing in principe binnen het lopende studiejaar, dus voor 31 augustus. 15

16 Noteer hier tips en tops, die de student mee kan nemen voor zijn/haar verdere ontwikkeling: Tips Tops 16

17 17

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Code kwartaal 2 : OVKSTH01P1 studiepunten:

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Stageperiode leerjaar 2 voltijd: Code

Nadere informatie

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Datum: Naam Student: Studentnummer: Klas: Werkperiode: Instellingsdocent

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012 Competentie 1 (HBOV cohort 2008-2012 leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH 2010-2012) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde

Nadere informatie

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Naam student Studentnummer Jaar Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 4 Naam Student: Studentnummer: INFORMATIE PRAKTIJKINSTELLING

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort

Gedragsindicatoren HBOV cohort Competentie 1 (HBOV cohort 2010-2014 leerjaar 2) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 3 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 2 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

STARTDOCUMENT JAAR 2. Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider, SLC docent en instellingsdocent

STARTDOCUMENT JAAR 2. Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider, SLC docent en instellingsdocent STARTDOCUMENT JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider, SLC docent en instellingsdocent Stageperiode leerjaar 2 voltijd/deeltijd: Code: OVKSTG03P2 Studiepunten: 24 Naam student: Studentnummer:

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Groep : Periode: Instelling: Adres: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Rollen en competenties

Rollen en competenties Het praktijkleren Rollen en competenties Tijdens deze praktijkleerperiode werk je aan het ontwikkelen van de onderstaande competenties tot minimaal niveau 2 of 3. Het is mogelijk competenties op een hoger

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR

HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR 1 Introductie HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR 011 01 De ervarings- reflectieleerlijn voor praktijkleerperiode 4 bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereiding op de praktijkleerperiode

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid. HBO-Verpleegkunde - Deeltijd Studiejaar: Jaar/periode:

De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid. HBO-Verpleegkunde - Deeltijd Studiejaar: Jaar/periode: De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid HBO-Verpleegkunde - Deeltijd Studiejaar: 2015-2016 Jaar/periode: 1.3-1.4 Blokboek Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Onderdeel: Ervaringsreflectieleerlijn Blokboek

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Praktische informatie... 6 1. Inhoudelijk kader

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV.

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. 1 Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de beroepsopdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Academie voor Gezondheid. Opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal en Deeltijd 2. Blokboek Praktijkleren

De Haagse Hogeschool. Academie voor Gezondheid. Opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal en Deeltijd 2. Blokboek Praktijkleren De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid Opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal en Deeltijd 2 Studiejaar : 2012-2013 Jaar : 2 Periode : 3 en 4 Blokboek Praktijkleren Titel: Blokboek Praktijkleren Studiejaar:

Nadere informatie

Verslag tussenbeoordeling

Verslag tussenbeoordeling Verslag tussenbeoordeling Naam: Henrike van Aller Stage: 4.1 Datum: Donderdag 27-11-2016 Aanwezig: Miranda Koning, Kelly Zuurendonk, Britta Batenburg, Hellen Brakkee en Henrike van Aller Gespreksthema

Nadere informatie

Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op

Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op Praktijkopdracht: Je stelt twee verpleegplannen op Omschrijving Door middel van deze praktijkopdracht laat je zien dat je in staat bent om verpleegplannen te maken voor (laag) complexe zorgvragers. In

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Praktijkleerplan format

Praktijkleerplan format Praktijkleerplan format ONDERDEEL: DOEL Stage Voorbereiding stage & planning voor gerichte competentieontwikkeling voor de rol van zorgverlener & beroepsbeoefenaar (niveau 2 Dublin descriptoren). DATUM

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

STAGE, COMPETENTIEONTWIKKELING IN DE PRAKTIJK. Bachelor Verpleegkunde, Jaar 1. Instituut voor gezondheidszorg. Hogeschool Rotterdam 2012-2013

STAGE, COMPETENTIEONTWIKKELING IN DE PRAKTIJK. Bachelor Verpleegkunde, Jaar 1. Instituut voor gezondheidszorg. Hogeschool Rotterdam 2012-2013 STAGE, COMPETENTIEONTWIKKELING IN DE PRAKTIJK Bachelor Verpleegkunde, Jaar 1 Instituut voor gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam 2012-2013 Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde Hogeschool

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 1. Voltijd / AIZ/ Duaal GGZ. Jaar 1 Studiejaar 2014-2015 29-10-2014 versie 1.5

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 1. Voltijd / AIZ/ Duaal GGZ. Jaar 1 Studiejaar 2014-2015 29-10-2014 versie 1.5 Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 1 Stagegids Voltijd / AIZ/ Duaal GGZ Jaar 1 Studiejaar 2014-2015 29-10-2014 versie 1.5 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Stagewerkplan. Stage mogelijkheid voor titel stagewerkplan / foto e.d.

Stagewerkplan. Stage mogelijkheid voor titel stagewerkplan / foto e.d. De teksten in blauw zijn toelichtingen als ondersteuning bij het schrijven van een stagewerkplan. Werkbegeleiders en docentbegeleiders kunnen deze toelichtingen gebruiken bij het geven van feedback en

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

Stagewerkplan Naam student evt. vermelding stage-organisatie (naam/logo)

Stagewerkplan Naam student evt. vermelding stage-organisatie (naam/logo) De teksten in paars zijn toelichtingen als ondersteuning bij het schrijven van een stagewerkplan. Werkbegeleiders en docentbegeleiders kunnen deze toelichtingen gebruiken bij het geven van feedback en

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek Bijlage 3 Feedbackformulier voor de PRAKTIJK BEGELEIDER N3 Pedagogiek voltijd (2016-2017) Toelichting: Kennismakingsgesprek Bij de kennismaking is het belangrijk om vast te stellen dat de stagplek een

Nadere informatie

Bijlage 2: Stageopdrachten 1 t/m 5

Bijlage 2: Stageopdrachten 1 t/m 5 Bijlage 2: Stageopdrachten 1 t/m 5 Stageopdracht 1 basiszorg. Competenties 1a,1b, 2b De verpleegkundige ondersteunt het zelfmanagement van de patiënt. Zij richt zich daarbij op de persoon (patiënt) als

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Contactpersonen: mw. C. Kastelein, coördinator Zorgstage bachelorjaar 2, voor inhoudelijke vragen. mw. M.G. Prochazka, voor logistieke

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 3. Jaar 3 Studiejaar 2014-2015 17-9-2014 versie 4

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 3. Jaar 3 Studiejaar 2014-2015 17-9-2014 versie 4 Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2014-2015 17-9-2014 versie 4 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam

Nadere informatie

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 2e jaar

BPV plan. Jeroen Bosch Ziekenhuis. MBO 2e jaar Jeroen Bosch Ziekenhuis BPV plan MBO 2e jaar Naam: Leerjaar: MBO 2 e jaar Onderwijsinstelling: Koning Willem 1 College Mentor: Cohortbegeleider: Stage afdeling: Cohort 2013 1 Inhoudsopgave: Voorwoord...

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Logopedisten

Bijlage Beroepscompetenties Logopedisten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Logopedisten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De recovery verpleegkundige verzamelt continu gegevens, maakt een situationele

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde - Voltijd Studiejaar: Jaar 4 periode: 1/2/3/4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde - Voltijd Studiejaar: Jaar 4 periode: 1/2/3/4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde - Voltijd Studiejaar: 2016-2017 Jaar 4 periode: 1/2/3/4 Afstudeerfase Onderdeel: Proeve 1 Rol van zorgverlener, regisseur

Nadere informatie

STAGE, COMPETENTIEONTWIKKELING IN DE PRAKTIJK. Stagehandleiding, jaar 2 Bachelor Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam 2012-2013

STAGE, COMPETENTIEONTWIKKELING IN DE PRAKTIJK. Stagehandleiding, jaar 2 Bachelor Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam 2012-2013 STAGE, COMPETENTIEONTWIKKELING IN DE PRAKTIJK Stagehandleiding, jaar 2 Bachelor Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam 2012-2013 Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam versie

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

KPB Observeren en differentiëren

KPB Observeren en differentiëren 2014-2015 Cursuscode: Cohort 2012: LGWKOD40P2 Cohort 2013: LGWKOD40P2 Cohort 2014: LGWKOD40P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht observeren en differentiëren 3 Bijlage

Nadere informatie

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design STAGEPLAN 2013-2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN STAGEPLAN 2013-2014 Je stageplan bestaat uit drie opbouwende delen en twee formulieren voor de bedrijfsfeedback (voortgangsgesprek en eindadvies).

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W3 (C) Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie