Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:"

Transcriptie

1 Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: (Telefonisch) spreekuur: Stageadres 1: Naam praktijkopleider: Telefoon: Stageadres 2: Naam praktijkopleider: Telefoon:

2 Handleiding gebruik portfolio Een portfolio is een map, waarin je alle spullen bewaart, die een beeld geven van jezelf en van de prestaties die je geleverd hebt. Met dit portfolio volg je op de eerste plaats zélf je studievoortgang. Het portfolio is ook van belang wanneer je met je studieloopbaanbegeleider of je praktijkopleider een gesprek hebt over de voortgang van je studie. Het portfolio is een persoonlijk document; wees er dus zuinig op! Het portfolio bestaat uit drie delen: 1. algemeen deel 2. ontwikkeldeel 3. bewijsdeel Ontwikkeldeel In dit deel bewaar je alle stukken die iets te maken hebben met jouw persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat in dit gedeelte plaats is voor: - Gegevens uit de intake - Jouw Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Ook de afspraken die je maakt over extra onderwijshulp komen in dit deel van het portfolio. - Verslagen van de POP-gesprekken, die je met je studieloopbaanbegeleider (en praktijkopleider) voert. Bewijsdeel In dit deel bewaar je alle bewijzen, zoals - bewijzen van eerder verworven competenties - bewijzen van de beroepsopdrachten - bewijzen van LLB-opdrachten (Leren, Loopbaan en Burgerschap) - bewijzen van extra onderdelen - bewijzen van toetsen en examens (afgesloten kerntaken zowel op school als op je stage). Werken met het portfolio Je portfolio is op de eerste plaats een belangrijk hulpmiddel voor jezelf. Als je het ontwikkeldeel en het bewijsdeel zorgvuldig bijhoudt, kun je zelf steeds zien hoe het met je opleiding gaat. Bij gesprekken over je opleiding heb je altijd je portfolio bij je. 3

3 Student:.. Groep: Persoonlijk Ontwikkel Plan Toelichting Tijdens je opleiding heb je 5 POP-gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Als je een versneld programma loopt, zijn het 4 gesprekken. Bij de laatste 2 gesprekken doet je stagebegeleider ook mee aan het POPgesprek. Voorbereiding op het gesprek Het is de bedoeling dat je goed voorbereid op deze gesprekken komt. Dat doe je door jezelf een score te geven bij de competenties. Hoe doe je dat? 1. Bekijk per competentie, wat staat er bij: gedrag beginner gedrag gevorderde gedrag expert. 2. Welk gedrag vind je het best bij jou passen? Beginner? Kruis dan een 1 of 2 aan. Gevorderde? Kruis dan een 3 of 4 aan. Expert? Kruis dan een 5 of 6 aan. 3. Ga zo door tot je alle competenties voor het gesprek hebt ingevuld. Voorbeeld: Competentie D: Aandacht en begrip tonen Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik luister wel maar het is niet te merken. 2. Ik heb er nog moeite mee om de ander te laten uitspreken. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik laat merken dat ik luister: 2. Ik laat de ander uitspreken. 3. ik heb begrip voor de mening van de ander Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik laat merken dat ik luister 2. Ik laat de ander uitspreken en reageer hierop. 3. Ik heb begrip voor de mening van de ander. 4. Ik zie welke hulp de zorgvrager nodig heeft Eerste gesprek ik vind dat ik wel laat merken dat ik luister. Ik laat de ander niet altijd uitpraten. 4

4 Student:.. Groep: Overzicht POP-gesprekken! Voor de eerste gesprekken hoef je nog niet alle competenties in te vullen. Kijk hiervoor naar het onderstaande schema: 1 e gesprek 2 e gesprek 3 e gesprek 4 e gesprek 5 e gesprek Welke competenties Wanneer Met wie Competentie D, E, F, Q, T Periode 1 1 e of 2 e week slb Competentie D, E, F, Q, T J, L, P, Periode 1 7 e of 8 e week slb alle competenties Periode 2 5 e of 6 e week Slb Stagebegeleider (versneld programma) alle competenties Periode 3 5 e of 6 e week Versneld programma: 7 e of 8 e week Slb Stagebegeleider Het POP-gesprek In dit gesprek komen de volgende punten naar voren: - Wat vind jij van de opleiding / stage tot nu toe? - De voortgang van je opleiding: hoe ver ben je met de opdrachten? - Met je studieloopbaanbegeleider (en stagebegeleider) bespreken van de scores van de competenties: wat heb je zelf aangekruist, en wat is het beeld van de studieloopbaanbegeleider (en stagebegeleider)? - Naar aanleiding hiervan wordt het gespreksformulier ingevuld. - Wat ga je verder ontwikkelen: opstellen van een leerdoel (of meerdere). - Bij een volgend gesprek ga je het leerdoel nabespreken. alle competenties Periode 4 7 e of 8 e week Slb Stagebegeleider 5

5 Student:.. Groep: Competentie D: Aandacht en begrip tonen Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik luister wel maar het is 1. Ik laat merken dat ik luister niet te merken. 2. Ik laat de ander 2. Ik heb er nog moeite uitspreken. mee om de ander te laten 3. ik heb begrip voor de uitspreken. mening van de ander Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik laat merken dat ik luister 2. Ik laat de ander uitspreken en reageer hierop. 3. Ik heb begrip voor de mening van de ander. 4. Ik zie welke hulp de zorgvrager nodig heeft Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 6

6 Student:.. Groep: Competentie E: Samenwerken en overleggen Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik voer de opgedragen taken uit. 2. Ik overleg niet altijd met anderen over mijn werk en taakverdeling. 3. Ik draag mijn werk over als daar naar gevraagd wordt. 4. Ik roep niet of te weinig hulp in van anderen als dat nodig is. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1.Ik houd anderen op de hoogte waar ik mee bezig ben. 2. Ik maak afspraken over mijn werk en over de taakverdeling. 3. Ik draag mijn werk over. 4. Ik roep op tijd hulp in van anderen. 5. Ik help anderen als daar naar gevraagd wordt. Gedrag expert: 5 en 6 1. Mijn werk sluit aan bij het zorgplan 2. Ik stem mijn werk af met collega s en met de zorgvrager 3. Ik vertel open en eerlijk over mijn werk aan mijn collega s. 4. Ik geef veranderingen die ik zie door aan mijn collega s. 5. Ik help collega s uit mijzelf. 6. Ik vraag tips en hulp aan collega s en leidinggevenden. Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 7

7 Student:.. Groep: Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik ga nog vaak uit van mijn eigen vooroordelen. 2. Ik laat nog te weinig zien dat ik eerlijk en betrouwbaar ben. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik respecteer verschillen tussen mensen. 2. Ik ben eerlijk en betrouwbaar. Gedrag expert: 5 en 6 1.Ik respecteer verschillen tussen mensen. 2. Ik ben eerlijk en betrouwbaar. 3. Ik werk volgens de normen en waarden van de organisatie. 4. Ik kan in vertrouwen een relatie opbouwen met de zorgvrager. Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 8

8 Student:.. Groep: Competentie J: Formuleren en rapporteren Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. De manier waarop ik 1.Ik kan kort en duidelijk formuleer is niet altijd even formuleren. duidelijk. 2. Ik gebruik nog niet altijd de 2.Ik maak langere zinnen juiste woorden en dan nodig is. uitdrukkingen. Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik kan kort en duidelijk formuleren. 2. Ik gebruik de juiste woorden en uitdrukkingen. Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 9

9 Student:.. Groep: Competentie K: Vakdeskundig zijn Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik ben nog niet zo 1. De meeste taken voer ik handig. handig uit. 2. Ik heb niet altijd door of 2. Ik zie wel of er iets aan de ik ergens op moet hand is, maar ik reageer er nog reageren. niet meteen goed op. 3. Ik word snel moe. 3. Ik word moe als ik een tijd 4. Ik ben nog bezig om mijn hard heb gewerkt. kennis te vergroten. 4. Ik deel mijn kennis nog niet met mijn zorgvrager(s). Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik ben handig. 2. Ik reageer snel. 3. Ik word niet snel moe 4. Ik deel mijn kennis met mijn zorgvrager(s): ik geef tips en adviezen. Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 10

10 Student:.. Groep: Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik weet nog niet goed 1. Ik gebruik meestal de welke materialen en juiste middelen en middelen ik moet materialen. gebruiken. 2. Ik ga meestal zorgvuldig 2. Ik ga niet altijd even om met de materialen. zorgvuldig om met de 3. Ik ga meestal materialen. kostenbewust om met de 3. Ik ben nog niet materialen. kostenbewust. Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik gebruik de juiste middelen en materialen op de juiste manier. 2. Ik ga zorgvuldig om met de materialen. 3. Ik ga kostenbewust om met de materialen. Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 11

11 Student:.. Groep: Competentie P: Leren Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik moet nog leren om terug te kijken op mijn werk. 2. Ik vind het moeilijk om met feedback om te gaan. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik kijk terug op een taak die ik heb gedaan: - ik kan vertellen wat er goed ging en wat er minder goed ging. 2. Ik sta open voor feedback; ik doe niet altijd iets met de feedback die ik heb gekregen. Gedrag expert: 5 en 6 1 Ik kijk terug op taken die ik heb gedaan: - ik kan vertellen wat ik geleerd heb of nog wil leren 2. Ik kan omgaan met feedback: - ik vraag feedback over mijn werk - ik geef feedback aan een collega zorghulp. Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 12

12 Student:.. Groep: Competentie Q: Plannen en organiseren Gedrag beginner: Gedrag gevorderde: 1 en 2 3 en 4 1. Ik werk volgens een 1. Ik kan mijn werk zelf planning die mij is plannen: opgedragen. - een volgorde 2. Ik stel mijn werkplanning aanbrengen in bij op aanwijzing van mijn mijn werkzaamheden leidinggevende. - een tijdsindeling maken. 2.Ik stel mijn werkplanning bij op aanwijzing van mijn leidinggevende. Gedrag expert: 5 en 6 1.Ik kan mijn werkzaamheden inplannen: - de tijd indelen - wat het eerste gedaan moet worden doe ik eerst - een goede volgorde van werken bepalen 2. Ik stel mijn werkplanning bij als dat nodig is Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 13

13 Student:.. Groep: Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager ingaan Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik ben op de hoogte van de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager/ mantelzorg. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik sluit aan bij wat de zorgvrager wil, kan en verwacht. 2. Ik geef veranderingen in mijn werkplanning of werkzaamheden door aan de zorgvrager/ mantelzorg. Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik vraag na wat de zorgvrager wil kan en verwacht. 2. Ik sluit aan bij wat de zorgvrager wil, kan en verwacht. 3. Ik overleg met de zorgvrager/ mantelzorg over veranderingen in mijn werkplanning of werkzaamheden. 4. Ik vraag of de zorgvrager tevreden is over mijn zorg. 5. Ik neem mogelijke klachten serieus en geef deze door. Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 14

14 Student:.. Groep: Competentie T: Volgens instructies en regels werken Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik vind het nog moeilijk 1. Ik kom op tijd om op tijd te komen. op school, op mijn stage 2. Ik vind het nog moeilijk en op afspraken. om mij aan een 2. Ik houd mij aan afspraak te afspraken. houden. 3. Ik volg instructies op. Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik kom op tijd en goed voorbereid school, op mijn stage en op afspraken. 2. Ik werk volgens de regels van de instelling. 3. Ik werk binnen veiligheidsregels en de wet. 4. Ik werk volgens de beroepscode van mijn beroepsgroep. Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 15

15 Wanneer mag ik op stage? Na 20 weken ga je stage lopen. We willen graag dat je hier goed voorbereid aan begint, en aan een aantal minimumeisen voldoet. We zetten ze hier voor je op een rijtje: 1. Om te beginnen moet je hier voldoende competent voor zijn. In een POP-gesprek met je studieloopbaanbegeleider ga je de score bespreken van een aantal competenties. In dit gesprek zijn de volgende competenties door de studieloopbaanbegeleider met minimaal score 3 beoordeeld: Competentie D: Aandacht en begrip tonen Je laat aan anderen zien dat je luistert; Je laat de ander uitspreken. Competentie E: Samenwerken en overleggen Je overlegt met anderen bij het uitvoeren van opdrachten; Je helpt anderen waar nodig bij het uitvoeren van opdrachten en taken. Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Je kunt eventuele vooroordelen opzij zetten; Je gaat respectvol om met anderen. Competentie T: Volgens instructies en regels werken Je komt op tijd op school; Je verzuimt niet ongeoorloofd; Je houdt je aan afspraken. 2. Je hebt geen lopend leercontract. 16

16 Wat als je nog niet zo ver bent om op stage te gaan? Het kan ook zijn dat je na 20 weken nog niet op stage kunt. Als je voldoende inzet toont om te werken aan de competenties, en als je je houdt aan gemaakte afspraken, wordt de opleiding met 10 weken verlengd. Gedurende deze 10 weken: ga je aan de slag met de competenties onder leiding van de intern zorgspecialist krijg je extra ondersteuning door docenten van het Studie Service Punt. Aan het eind van de 10 weken wordt in een gesprek met je studieloopbaanbegeleider gekeken of je nu wel voldoet aan de eisen. Wanneer dit niet het geval is, zal de opleiding worden beëindigd. Eerder op stage Het is mogelijk om in week 11 van de opleiding met de stage te beginnen. Om hiervoor in aanmerking te komen, voldoe je natuurlijk aan de gestelde eisen (zie 1 en 2). En bovendien: 3. Beheers je de Nederlandse taal voldoende. Dat wil zeggen dat je minimaal op niveau A2 bent van de onderdelen luisteren en spreken. 4. Je heb geen achterstanden in je studie: - je portfolio is compleet met alle noodzakelijke bewijzen - je hebt alle opdrachten en projecten met minimaal een voldoende afgerond. Als alles goed blijft gaan, kun je de opleiding in een sneller tempo afronden (na 30 weken). 17

17 Student:.. Groep: Eerste POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Score studieloopbaanbegeleider: Competentie E: Samenwerken en overleggen Score studieloopbaanbegeleider: Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Score studieloopbaanbegeleider: Competentie Q: Plannen en organiseren Score studieloopbaanbegeleider: Competentie T: Volgens instructies en regels werken Score studieloopbaanbegeleider: Opmerkingen: 18

18 Student:.. Groep: Overige gesprekspunten: Eerste indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... 19

19 Student:.. Groep: Tweede POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Score studieloopbaanbegeleider: Competentie E: Samenwerken en overleggen Score studieloopbaanbegeleider: Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Score studieloopbaanbegeleider: Competentie J: Formuleren en rapporteren Score studieloopbaanbegeleider: Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Score studieloopbaanbegeleider: Competentie P: Leren Score studieloopbaanbegeleider: Competentie Q: Plannen en organiseren Score studieloopbaanbegeleider: Competentie T: Volgens instructies en regels werken Score studieloopbaanbegeleider:

20 Student:.. Groep: Opmerkingen: Overige gesprekspunten: Indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Voldoet de student aan de eisen om vervroegd- in week 11 op stage te gaan? Ja/ nee Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... 21

21 Student:.. Groep: Derde POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie E: Samenwerken en overleggen Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie J: Formuleren en rapporteren Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie K: Vakdeskundig zijn Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie P: Leren Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie Q: Plannen en organiseren Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider:

22 Student:.. Groep: Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager ingaan Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie T: Volgens instructies en regels werken Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Opmerkingen: Overige gesprekspunten: Indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Voldoet de student aan de eisen om op stage te gaan? Ja/ nee Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... Stagebegeleider:... 23

23 Student:.. Groep: Vierde POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Competentie E: Samenwerken en overleggen Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Competentie J: Formuleren en rapporteren Competentie K: Vakdeskundig zijn Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Competentie P: Leren Competentie Q: Plannen en organiseren 24

24 Student:.. Groep: Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager ingaan Competentie T: Volgens instructies en regels werken Opmerkingen: Overige gesprekspunten: Indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Voldoet de student aan de eisen om de proeve van bekwaamheid af te leggen? (versneld traject) Ja/ nee Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... Stagebegeleider:... 25

25 Student:.. Groep: Vijfde POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Competentie E: Samenwerken en overleggen Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Competentie J: Formuleren en rapporteren Competentie K: Vakdeskundig zijn Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Competentie P: Leren Competentie Q: Plannen en organiseren 26

26 Student:.. Groep: Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager ingaan Competentie T: Volgens instructies en regels werken Opmerkingen: Overige gesprekspunten: Indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Voldoet de student aan de eisen om de proeve van bekwaamheid af te leggen? Ja/ nee Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... Stagebegeleider:... 27

27 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

28 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

29 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

30 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

31 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

32 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

33 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

34 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

35 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

36 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Portfolio opleiding Zorghulp

Portfolio opleiding Zorghulp Portfolio opleiding Zorghulp Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Zorghulp 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning gesprekken en gespreksformulier

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak B Hulp bij dagelijkse bezigheden Niveau Startbekwaam Toets Beroepstaak B startbekwaam Zorghulp

Nadere informatie

Opleiding Zorghulp. Blokboek 8. Deze map is van: Groep:

Opleiding Zorghulp. Blokboek 8. Deze map is van: Groep: Opleiding Zorghulp Blokboek 8 Deze map is van: Groep: 1 Inhoud Programma week 1 en 2 3 Beroepsopdracht 32: Omgaan met klachten 5 Beroepsopdracht 33: Omgaan met ongewenst gedrag 13 Beroepsopdracht 34: Omgaan

Nadere informatie

Competentieoverzicht Totaal

Competentieoverzicht Totaal Praktijkopdracht voor kwalificatiiveau Compettieoverzicht Totaal Overzicht van competties uitwerking naar beoordelingscriteria niveau Wat kan je wat nog niet? Dit overzicht kun je gebruik invull als je

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Thuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd Toets BT A gevorderd Zorghulp Thz 08-2011 Albeda College Branche

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S

L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S 3 L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S i n h o u d 2 Loopbaanleren Wat zijn competenties? Waarom competenties? De competenties De werkwijze Wat is de winst? 4 Zelfstandig werken competentie

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

5. Waarin onderscheid deze organisatie zich van vergelijkbare organisaties? 9. Wat vinden die zorgvragers/klanten/cliënten belangrijk denk je?

5. Waarin onderscheid deze organisatie zich van vergelijkbare organisaties? 9. Wat vinden die zorgvragers/klanten/cliënten belangrijk denk je? Stagedossier Leerjaar 2 Verpleegkunde Naam: Klas: Leerjaar: PS-nummer: SLB er BPV-docent: Stage organisatie: evt. afdeling: Stage adres: Stageperiode: Naam werkbegeleider: Functie werkbegeleider: Van..

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Beargumenteer je beoordeling met minimaal één voorbeeld uit je stage Is je motivatie voor het werk toegenomen of afgenomen? Leg uit waarom.

Beargumenteer je beoordeling met minimaal één voorbeeld uit je stage Is je motivatie voor het werk toegenomen of afgenomen? Leg uit waarom. Beoordelingsformulieren van. Beoordelingsformulier onderdeel 1: motivatie Motivatie ten aanzien van het werk: 1 2 3 Op het werk ben ik gemotiveerd. Op het werk kom ik op tijd. Op het werk kom ik mijn afspraken

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Opdracht Klachten, en wat nu?

Opdracht Klachten, en wat nu? Al doe je nog zo je best, het kan gebeuren dat een zorgvrager of ouders niet tevreden zijn en met een klacht bij jou komen. Hoe ga je daarmee om? Opdracht Klachten, en wat nu? Wat ga je laten zien? Je

Nadere informatie

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN Illustraties: Corien Bögels 1 De Zes-stappenmethode Zelf werken aan je werkprocessen In het eerste leerjaar krijg je vaker voorbereidende opdrachten

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept.

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept. BPV werkboek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: 25262 Naam student: BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Begin en

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN

METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN 1 Zelf werken aan je bpv-opdrachten Met deze methode kun je werken aan je leerproces door zelfstandig (en indien nodig met hulp) bpv-opdrachten uit te voeren.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier Plezier in je werk wordt groter als je cliënt tevreden is over jou en jouw zorg. Wanneer is iemand tevreden, en hoe kom je daar achter? Opdracht Tevreden, hoe ontdek je dat? Wat ga je laten zien? Je gaat

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Stagedagboek NAAM: BEDRIJF: PERIODE: TRAJECT:

Stagedagboek NAAM: BEDRIJF: PERIODE: TRAJECT: Stagedagboek NAAM: BEDRIJF: PERIODE: TRAJECT: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Crebo:95530 Versie 1.0 KD 2012 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student

De studieadviesregeling voor de student De studieadviesregeling voor de student Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019 In het eerste schooljaar krijg je minimaal twee keer een studieadvies. Een studieadvies

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk.

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk. Praktijkwerkboek AKA Archief 1 Inhoud In het onderdeel Archief ga je kennismaken met het archief van het bedrijf en zelf documenten archiveren. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven.

Nadere informatie

Beoordeling en evaluatie

Beoordeling en evaluatie Beoordelingsformulier Beoordeling en evaluatie Student: Studentnummer: Opleiding en crebonr.: Niveau en leerweg: BPV bedrijf: Praktijkopleider: BPV-periode van/tot: SLBer Schoolperiode van/tot: Datum:

Nadere informatie

PLANNINGSKAART. o wanneer je dit blok daadwerkelijk hebt afgerond (Gerealiseerde datum).

PLANNINGSKAART. o wanneer je dit blok daadwerkelijk hebt afgerond (Gerealiseerde datum). PLANNINGSKAART Wat is de Planningskaart? Op de Planningskaart staan alle onderdelen die je gedurende je opleiding moet doen. Dit zijn de onderwerpen uit het Algemene werkboek, alle blokken die je moet

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

STAGEBOEK 2014 VAN AFDELING..

STAGEBOEK 2014 VAN AFDELING.. STAGEBOEK 2014 VAN AFDELING.. Stageboek 2014 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

Portfolio. Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP

Portfolio. Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP Portfolio Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP Inleiding Voor je ligt het Portfolio. Het portfolio bestaat uit drie delen: 1. algemeen deel 2. ontwikkelingsgericht deel 3. bewijsdeel Het portfolio is jouw

Nadere informatie

Opleiding Zorghulp. Blokboek 6. Deze map is van: Groep:

Opleiding Zorghulp. Blokboek 6. Deze map is van: Groep: Opleiding Zorghulp Blokboek 6 Deze map is van: Groep: 1 Inhoud Programma week 1 t/m 4 3 Beroepsopdracht 23: Helpen bij een groepsactiviteit 5 Beroepsopdracht 24: Helpen bij een individuele activiteit 13

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID Kwalificatieprofiel : Sign Specialist Uitstroom: Naam: Crebocode: 91541/91542 Klas: Leerweg / Niveau: BOL/niveau 4 Kerntaak: 4: Voert projectleiding uit Cohort: 2014-2017 Werkproces: 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap O 4 3 Portfolio-opdracht 3 1 2 Oriëntatie op ondernemerschap De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 1, 2, 3, 4 Oriëntatie op ondernemerschap Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

1Medicijnen toedienen

1Medicijnen toedienen 1Medicijnen toedienen Inleiding In de organisatie waar je werkt kan het voorkomen dat een zorgvrager voor een korte of langere periode medicijnen moet gebruiken. Voor de ene zorgvrager bepaalt het gebruik

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG

OPLEIDING Verzorgende-IG OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 3.0 (vanaf september 2015) KD: 2012 Crebo: 95530 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8 Inhoud Opdrachtenset combinatie 1 Inhoud Tijdschema proeve AST3 deelnemer 1 t/m 8... 2 Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 3 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s )

LINT STAGEBOEK VAN Techniek. Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider (s ) LINT STAGEBOEK VAN Techniek Deel 2 inleveren op maandag 24 maart! Je laatste stage dag is vrijdag 28 maart! Neem dan op een leuke manier afscheid van je stage plaats en bedank je collega s en stagebegeleider

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 Studievaardigheid De reis naar een eigen plek in de maatschappij is nu begonnen. En je reisdoel staat vast: een zelfverzekerde trotse handtekening op het

Nadere informatie

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4 Competentiemeter Verdiepingsfase AW Niveau 3 en 4 In het Kwalificatiedossier van de opleiding staat dat de volgende competenties ontwikkelt moeten worden. Tijdens je opleiding laat je zien dat je gewerkt

Nadere informatie

Deelopdracht 3 Werkoverdracht

Deelopdracht 3 Werkoverdracht Deelopdracht 3 Werkoverdracht Onderstaande leerstappen voer je tijdens de opdrachten uit. 3.1 Observeren werkoverdracht a. Observeer hoe de informatie-uitwisseling (overleg) bij een ploegoverdracht plaatsvindt.

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student

De studieadviesregeling voor de student De studieadviesregeling voor de student Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019 In het eerste schooljaar krijg je minimaal twee keer een studieadvies. Een studieadvies

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student opleidingen

De studieadviesregeling voor de student opleidingen De studieadviesregeling voor de student opleidingen Opleiding Audiovisueel specialist (AV-specialist), crebonummers 25194, cohort 2018 Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019

Nadere informatie

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen?

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen? Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? LOB Waar kan ik dat doen? Wat wil ik? Naam: Klas: DIT STAGEWERKBOEK IS VAN Naam: Adres:

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Op het plein. Crebonummer Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Op het plein. Crebonummer Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Op het plein Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en beoordelingsformulier 3 ALLE

Nadere informatie

De studieadviesregeling voor de student

De studieadviesregeling voor de student De studieadviesregeling voor de student Studieadviesregeling voor opleidingen die starten in schooljaar 2018-2019 In het eerste schooljaar krijg je minimaal twee keer een studieadvies. Een studieadvies

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG kraam PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD: 2012 Naam Student:. Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 POP en PAP/werkplanning

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Rubrics voor de algemene vaardigheden - invulblad. 1. Zelfstandig leren Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren.

Rubrics voor de algemene vaardigheden - invulblad. 1. Zelfstandig leren Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren. ingevuld door :. Zelfstandig leren Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren Aanpak kiezen en planning maken Ik verdiep me in een opdracht zodat ik overzicht heb. Ik kan een passende aanpak

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Stagewerkmap leerjaar 4

Stagewerkmap leerjaar 4 Stagewerkmap leerjaar 4 Naam leerling: Klas: Periode: 28-10-2019 t/m 8-11-2019 1 Inhoudsopgave Gegevens... 3 Verklarende woordenlijst... 4 Inleiding... 5 Tien gouden regels als je stage gaat lopen... 6

Nadere informatie