Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:"

Transcriptie

1 Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: (Telefonisch) spreekuur: Stageadres 1: Naam praktijkopleider: Telefoon: Stageadres 2: Naam praktijkopleider: Telefoon:

2 Handleiding gebruik portfolio Een portfolio is een map, waarin je alle spullen bewaart, die een beeld geven van jezelf en van de prestaties die je geleverd hebt. Met dit portfolio volg je op de eerste plaats zélf je studievoortgang. Het portfolio is ook van belang wanneer je met je studieloopbaanbegeleider of je praktijkopleider een gesprek hebt over de voortgang van je studie. Het portfolio is een persoonlijk document; wees er dus zuinig op! Het portfolio bestaat uit drie delen: 1. algemeen deel 2. ontwikkeldeel 3. bewijsdeel Ontwikkeldeel In dit deel bewaar je alle stukken die iets te maken hebben met jouw persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat in dit gedeelte plaats is voor: - Gegevens uit de intake - Jouw Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Ook de afspraken die je maakt over extra onderwijshulp komen in dit deel van het portfolio. - Verslagen van de POP-gesprekken, die je met je studieloopbaanbegeleider (en praktijkopleider) voert. Bewijsdeel In dit deel bewaar je alle bewijzen, zoals - bewijzen van eerder verworven competenties - bewijzen van de beroepsopdrachten - bewijzen van LLB-opdrachten (Leren, Loopbaan en Burgerschap) - bewijzen van extra onderdelen - bewijzen van toetsen en examens (afgesloten kerntaken zowel op school als op je stage). Werken met het portfolio Je portfolio is op de eerste plaats een belangrijk hulpmiddel voor jezelf. Als je het ontwikkeldeel en het bewijsdeel zorgvuldig bijhoudt, kun je zelf steeds zien hoe het met je opleiding gaat. Bij gesprekken over je opleiding heb je altijd je portfolio bij je. 3

3 Student:.. Groep: Persoonlijk Ontwikkel Plan Toelichting Tijdens je opleiding heb je 5 POP-gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Als je een versneld programma loopt, zijn het 4 gesprekken. Bij de laatste 2 gesprekken doet je stagebegeleider ook mee aan het POPgesprek. Voorbereiding op het gesprek Het is de bedoeling dat je goed voorbereid op deze gesprekken komt. Dat doe je door jezelf een score te geven bij de competenties. Hoe doe je dat? 1. Bekijk per competentie, wat staat er bij: gedrag beginner gedrag gevorderde gedrag expert. 2. Welk gedrag vind je het best bij jou passen? Beginner? Kruis dan een 1 of 2 aan. Gevorderde? Kruis dan een 3 of 4 aan. Expert? Kruis dan een 5 of 6 aan. 3. Ga zo door tot je alle competenties voor het gesprek hebt ingevuld. Voorbeeld: Competentie D: Aandacht en begrip tonen Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik luister wel maar het is niet te merken. 2. Ik heb er nog moeite mee om de ander te laten uitspreken. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik laat merken dat ik luister: 2. Ik laat de ander uitspreken. 3. ik heb begrip voor de mening van de ander Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik laat merken dat ik luister 2. Ik laat de ander uitspreken en reageer hierop. 3. Ik heb begrip voor de mening van de ander. 4. Ik zie welke hulp de zorgvrager nodig heeft Eerste gesprek ik vind dat ik wel laat merken dat ik luister. Ik laat de ander niet altijd uitpraten. 4

4 Student:.. Groep: Overzicht POP-gesprekken! Voor de eerste gesprekken hoef je nog niet alle competenties in te vullen. Kijk hiervoor naar het onderstaande schema: 1 e gesprek 2 e gesprek 3 e gesprek 4 e gesprek 5 e gesprek Welke competenties Wanneer Met wie Competentie D, E, F, Q, T Periode 1 1 e of 2 e week slb Competentie D, E, F, Q, T J, L, P, Periode 1 7 e of 8 e week slb alle competenties Periode 2 5 e of 6 e week Slb Stagebegeleider (versneld programma) alle competenties Periode 3 5 e of 6 e week Versneld programma: 7 e of 8 e week Slb Stagebegeleider Het POP-gesprek In dit gesprek komen de volgende punten naar voren: - Wat vind jij van de opleiding / stage tot nu toe? - De voortgang van je opleiding: hoe ver ben je met de opdrachten? - Met je studieloopbaanbegeleider (en stagebegeleider) bespreken van de scores van de competenties: wat heb je zelf aangekruist, en wat is het beeld van de studieloopbaanbegeleider (en stagebegeleider)? - Naar aanleiding hiervan wordt het gespreksformulier ingevuld. - Wat ga je verder ontwikkelen: opstellen van een leerdoel (of meerdere). - Bij een volgend gesprek ga je het leerdoel nabespreken. alle competenties Periode 4 7 e of 8 e week Slb Stagebegeleider 5

5 Student:.. Groep: Competentie D: Aandacht en begrip tonen Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik luister wel maar het is 1. Ik laat merken dat ik luister niet te merken. 2. Ik laat de ander 2. Ik heb er nog moeite uitspreken. mee om de ander te laten 3. ik heb begrip voor de uitspreken. mening van de ander Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik laat merken dat ik luister 2. Ik laat de ander uitspreken en reageer hierop. 3. Ik heb begrip voor de mening van de ander. 4. Ik zie welke hulp de zorgvrager nodig heeft Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 6

6 Student:.. Groep: Competentie E: Samenwerken en overleggen Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik voer de opgedragen taken uit. 2. Ik overleg niet altijd met anderen over mijn werk en taakverdeling. 3. Ik draag mijn werk over als daar naar gevraagd wordt. 4. Ik roep niet of te weinig hulp in van anderen als dat nodig is. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1.Ik houd anderen op de hoogte waar ik mee bezig ben. 2. Ik maak afspraken over mijn werk en over de taakverdeling. 3. Ik draag mijn werk over. 4. Ik roep op tijd hulp in van anderen. 5. Ik help anderen als daar naar gevraagd wordt. Gedrag expert: 5 en 6 1. Mijn werk sluit aan bij het zorgplan 2. Ik stem mijn werk af met collega s en met de zorgvrager 3. Ik vertel open en eerlijk over mijn werk aan mijn collega s. 4. Ik geef veranderingen die ik zie door aan mijn collega s. 5. Ik help collega s uit mijzelf. 6. Ik vraag tips en hulp aan collega s en leidinggevenden. Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 7

7 Student:.. Groep: Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik ga nog vaak uit van mijn eigen vooroordelen. 2. Ik laat nog te weinig zien dat ik eerlijk en betrouwbaar ben. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik respecteer verschillen tussen mensen. 2. Ik ben eerlijk en betrouwbaar. Gedrag expert: 5 en 6 1.Ik respecteer verschillen tussen mensen. 2. Ik ben eerlijk en betrouwbaar. 3. Ik werk volgens de normen en waarden van de organisatie. 4. Ik kan in vertrouwen een relatie opbouwen met de zorgvrager. Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 8

8 Student:.. Groep: Competentie J: Formuleren en rapporteren Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. De manier waarop ik 1.Ik kan kort en duidelijk formuleer is niet altijd even formuleren. duidelijk. 2. Ik gebruik nog niet altijd de 2.Ik maak langere zinnen juiste woorden en dan nodig is. uitdrukkingen. Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik kan kort en duidelijk formuleren. 2. Ik gebruik de juiste woorden en uitdrukkingen. Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 9

9 Student:.. Groep: Competentie K: Vakdeskundig zijn Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik ben nog niet zo 1. De meeste taken voer ik handig. handig uit. 2. Ik heb niet altijd door of 2. Ik zie wel of er iets aan de ik ergens op moet hand is, maar ik reageer er nog reageren. niet meteen goed op. 3. Ik word snel moe. 3. Ik word moe als ik een tijd 4. Ik ben nog bezig om mijn hard heb gewerkt. kennis te vergroten. 4. Ik deel mijn kennis nog niet met mijn zorgvrager(s). Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik ben handig. 2. Ik reageer snel. 3. Ik word niet snel moe 4. Ik deel mijn kennis met mijn zorgvrager(s): ik geef tips en adviezen. Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 10

10 Student:.. Groep: Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik weet nog niet goed 1. Ik gebruik meestal de welke materialen en juiste middelen en middelen ik moet materialen. gebruiken. 2. Ik ga meestal zorgvuldig 2. Ik ga niet altijd even om met de materialen. zorgvuldig om met de 3. Ik ga meestal materialen. kostenbewust om met de 3. Ik ben nog niet materialen. kostenbewust. Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik gebruik de juiste middelen en materialen op de juiste manier. 2. Ik ga zorgvuldig om met de materialen. 3. Ik ga kostenbewust om met de materialen. Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 11

11 Student:.. Groep: Competentie P: Leren Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik moet nog leren om terug te kijken op mijn werk. 2. Ik vind het moeilijk om met feedback om te gaan. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik kijk terug op een taak die ik heb gedaan: - ik kan vertellen wat er goed ging en wat er minder goed ging. 2. Ik sta open voor feedback; ik doe niet altijd iets met de feedback die ik heb gekregen. Gedrag expert: 5 en 6 1 Ik kijk terug op taken die ik heb gedaan: - ik kan vertellen wat ik geleerd heb of nog wil leren 2. Ik kan omgaan met feedback: - ik vraag feedback over mijn werk - ik geef feedback aan een collega zorghulp. Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 12

12 Student:.. Groep: Competentie Q: Plannen en organiseren Gedrag beginner: Gedrag gevorderde: 1 en 2 3 en 4 1. Ik werk volgens een 1. Ik kan mijn werk zelf planning die mij is plannen: opgedragen. - een volgorde 2. Ik stel mijn werkplanning aanbrengen in bij op aanwijzing van mijn mijn werkzaamheden leidinggevende. - een tijdsindeling maken. 2.Ik stel mijn werkplanning bij op aanwijzing van mijn leidinggevende. Gedrag expert: 5 en 6 1.Ik kan mijn werkzaamheden inplannen: - de tijd indelen - wat het eerste gedaan moet worden doe ik eerst - een goede volgorde van werken bepalen 2. Ik stel mijn werkplanning bij als dat nodig is Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 13

13 Student:.. Groep: Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager ingaan Gedrag beginner: 1 en 2 1. Ik ben op de hoogte van de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager/ mantelzorg. Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik sluit aan bij wat de zorgvrager wil, kan en verwacht. 2. Ik geef veranderingen in mijn werkplanning of werkzaamheden door aan de zorgvrager/ mantelzorg. Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik vraag na wat de zorgvrager wil kan en verwacht. 2. Ik sluit aan bij wat de zorgvrager wil, kan en verwacht. 3. Ik overleg met de zorgvrager/ mantelzorg over veranderingen in mijn werkplanning of werkzaamheden. 4. Ik vraag of de zorgvrager tevreden is over mijn zorg. 5. Ik neem mogelijke klachten serieus en geef deze door. Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 14

14 Student:.. Groep: Competentie T: Volgens instructies en regels werken Gedrag beginner: 1 en 2 Gedrag gevorderde: 3 en 4 1. Ik vind het nog moeilijk 1. Ik kom op tijd om op tijd te komen. op school, op mijn stage 2. Ik vind het nog moeilijk en op afspraken. om mij aan een 2. Ik houd mij aan afspraak te afspraken. houden. 3. Ik volg instructies op. Gedrag expert: 5 en 6 1. Ik kom op tijd en goed voorbereid school, op mijn stage en op afspraken. 2. Ik werk volgens de regels van de instelling. 3. Ik werk binnen veiligheidsregels en de wet. 4. Ik werk volgens de beroepscode van mijn beroepsgroep. Eerste POP-gesprek Tweede POP-gesprek Derde POP-gesprek Vierde POP-gesprek Vijfde POP-gesprek 15

15 Wanneer mag ik op stage? Na 20 weken ga je stage lopen. We willen graag dat je hier goed voorbereid aan begint, en aan een aantal minimumeisen voldoet. We zetten ze hier voor je op een rijtje: 1. Om te beginnen moet je hier voldoende competent voor zijn. In een POP-gesprek met je studieloopbaanbegeleider ga je de score bespreken van een aantal competenties. In dit gesprek zijn de volgende competenties door de studieloopbaanbegeleider met minimaal score 3 beoordeeld: Competentie D: Aandacht en begrip tonen Je laat aan anderen zien dat je luistert; Je laat de ander uitspreken. Competentie E: Samenwerken en overleggen Je overlegt met anderen bij het uitvoeren van opdrachten; Je helpt anderen waar nodig bij het uitvoeren van opdrachten en taken. Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Je kunt eventuele vooroordelen opzij zetten; Je gaat respectvol om met anderen. Competentie T: Volgens instructies en regels werken Je komt op tijd op school; Je verzuimt niet ongeoorloofd; Je houdt je aan afspraken. 2. Je hebt geen lopend leercontract. 16

16 Wat als je nog niet zo ver bent om op stage te gaan? Het kan ook zijn dat je na 20 weken nog niet op stage kunt. Als je voldoende inzet toont om te werken aan de competenties, en als je je houdt aan gemaakte afspraken, wordt de opleiding met 10 weken verlengd. Gedurende deze 10 weken: ga je aan de slag met de competenties onder leiding van de intern zorgspecialist krijg je extra ondersteuning door docenten van het Studie Service Punt. Aan het eind van de 10 weken wordt in een gesprek met je studieloopbaanbegeleider gekeken of je nu wel voldoet aan de eisen. Wanneer dit niet het geval is, zal de opleiding worden beëindigd. Eerder op stage Het is mogelijk om in week 11 van de opleiding met de stage te beginnen. Om hiervoor in aanmerking te komen, voldoe je natuurlijk aan de gestelde eisen (zie 1 en 2). En bovendien: 3. Beheers je de Nederlandse taal voldoende. Dat wil zeggen dat je minimaal op niveau A2 bent van de onderdelen luisteren en spreken. 4. Je heb geen achterstanden in je studie: - je portfolio is compleet met alle noodzakelijke bewijzen - je hebt alle opdrachten en projecten met minimaal een voldoende afgerond. Als alles goed blijft gaan, kun je de opleiding in een sneller tempo afronden (na 30 weken). 17

17 Student:.. Groep: Eerste POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Score studieloopbaanbegeleider: Competentie E: Samenwerken en overleggen Score studieloopbaanbegeleider: Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Score studieloopbaanbegeleider: Competentie Q: Plannen en organiseren Score studieloopbaanbegeleider: Competentie T: Volgens instructies en regels werken Score studieloopbaanbegeleider: Opmerkingen: 18

18 Student:.. Groep: Overige gesprekspunten: Eerste indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... 19

19 Student:.. Groep: Tweede POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Score studieloopbaanbegeleider: Competentie E: Samenwerken en overleggen Score studieloopbaanbegeleider: Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Score studieloopbaanbegeleider: Competentie J: Formuleren en rapporteren Score studieloopbaanbegeleider: Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Score studieloopbaanbegeleider: Competentie P: Leren Score studieloopbaanbegeleider: Competentie Q: Plannen en organiseren Score studieloopbaanbegeleider: Competentie T: Volgens instructies en regels werken Score studieloopbaanbegeleider:

20 Student:.. Groep: Opmerkingen: Overige gesprekspunten: Indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Voldoet de student aan de eisen om vervroegd- in week 11 op stage te gaan? Ja/ nee Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... 21

21 Student:.. Groep: Derde POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie E: Samenwerken en overleggen Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie J: Formuleren en rapporteren Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie K: Vakdeskundig zijn Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie P: Leren Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie Q: Plannen en organiseren Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider:

22 Student:.. Groep: Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager ingaan Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Competentie T: Volgens instructies en regels werken Score studieloopbaanbegeleider en e.v. stagebegeleider: Opmerkingen: Overige gesprekspunten: Indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Voldoet de student aan de eisen om op stage te gaan? Ja/ nee Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... Stagebegeleider:... 23

23 Student:.. Groep: Vierde POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Competentie E: Samenwerken en overleggen Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Competentie J: Formuleren en rapporteren Competentie K: Vakdeskundig zijn Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Competentie P: Leren Competentie Q: Plannen en organiseren 24

24 Student:.. Groep: Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager ingaan Competentie T: Volgens instructies en regels werken Opmerkingen: Overige gesprekspunten: Indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Voldoet de student aan de eisen om de proeve van bekwaamheid af te leggen? (versneld traject) Ja/ nee Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... Stagebegeleider:... 25

25 Student:.. Groep: Vijfde POP-gesprek Competentie D: Aandacht en begrip tonen Competentie E: Samenwerken en overleggen Competentie F: Respectvol en zorgvuldig zijn Competentie J: Formuleren en rapporteren Competentie K: Vakdeskundig zijn Competentie L: Materialen en middelen gebruiken Competentie P: Leren Competentie Q: Plannen en organiseren 26

26 Student:.. Groep: Competentie R: Op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager ingaan Competentie T: Volgens instructies en regels werken Opmerkingen: Overige gesprekspunten: Indruk van de opleiding: Voortgang opleiding naar aanleiding van portfolio: In te halen lessen, opdrachten, projecten: Voldoet de student aan de eisen om de proeve van bekwaamheid af te leggen? Ja/ nee Afspraken: Student: :... Studieloopbaanbegeleider:... Stagebegeleider:... 27

27 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

28 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

29 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

30 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

31 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

32 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

33 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

34 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

35 Student:.. Groep:. Leerdoel Aan welke competentie ga ik werken? Wat wil ik leren: wat wil ik verbeteren? Wat ga ik hiervoor doen? Welke hulp heb ik hierbij nodig? En van wie? Wanneer ga ik bespreken of ik dit leerdoel heb behaald? Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

36 Student:.. Groep:. Nabespreking leerdoel: Wat heb ik gedaan om dit leerdoel te bereiken? Wat kan ik nu beter? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: hoe komt dat? Afspraken: Handtekening student Handtekening studieloopbaanbegeleider:

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Competentieoverzicht Totaal

Competentieoverzicht Totaal Praktijkopdracht voor kwalificatiiveau Compettieoverzicht Totaal Overzicht van competties uitwerking naar beoordelingscriteria niveau Wat kan je wat nog niet? Dit overzicht kun je gebruik invull als je

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn

Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Portfolio opleiding Helpende Zorg en Welzijn Naam student:.. Groep:.. Praktijkorganisatie:. 2 Inhoudsopgave portfolio Helpende Zorg en Welzijn 1 Gegevens student, school en praktijkorganisatie 2 Planning

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG SPW4-VIG PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 KD: 2012 Crebo: 95530 Naam student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam

Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Beroepsopdracht Beroepstaak B Startbekwaam Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! En dan wordt het gezellig.!

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO

OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO OPLEIDING Verzorgende-IG & Medewerker Maatschappelijke Zorg PORTFOLIO KD2012 Kwalificatieniveau 3 Versie: 1.1 Crebo: 95530 en 92650 Naam Student:. Groep: Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Opdracht Klachten, en wat nu?

Opdracht Klachten, en wat nu? Al doe je nog zo je best, het kan gebeuren dat een zorgvrager of ouders niet tevreden zijn en met een klacht bij jou komen. Hoe ga je daarmee om? Opdracht Klachten, en wat nu? Wat ga je laten zien? Je

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier

Dit stop je in je portfolio: Het onderzoek (vragen en antwoorden) Het beoordelingsformulier Plezier in je werk wordt groter als je cliënt tevreden is over jou en jouw zorg. Wanneer is iemand tevreden, en hoe kom je daar achter? Opdracht Tevreden, hoe ontdek je dat? Wat ga je laten zien? Je gaat

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Portfolio. Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP

Portfolio. Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP Portfolio Van: Groep: Portfolio 2014 BOL VP Inleiding Voor je ligt het Portfolio. Het portfolio bestaat uit drie delen: 1. algemeen deel 2. ontwikkelingsgericht deel 3. bewijsdeel Het portfolio is jouw

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk.

Praktijkwerkboek AKA. Kennismaken met het archief... 4 Je gaat kennismaken met een archief met papieren archiefstukken op het werk. Praktijkwerkboek AKA Archief 1 Inhoud In het onderdeel Archief ga je kennismaken met het archief van het bedrijf en zelf documenten archiveren. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten.

Praktijkwerkboek AKA. Kopieën maken... 8 In deze opdracht maak je kopieën van documenten. Praktijkwerkboek AKA Secretariaat 1 Inhoud In het onderdeel Secretariaat leer je uitgaande brieven en e-mails verzorgen en verschillende soorten kopieën maken. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt

Nadere informatie

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau

Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Startbekwaam niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 Studievaardigheid De reis naar een eigen plek in de maatschappij is nu begonnen. En je reisdoel staat vast: een zelfverzekerde trotse handtekening op het

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

STER opdracht huishoudkunde

STER opdracht huishoudkunde STER opdracht huishoudkunde Als je in zorg of welzijn werkt, zul je veel te maken krijgen met zorgvragers die ondersteund moeten worden in het huishouden. In de eerste 10 weken van je opleiding ben je

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Opdracht Soorten plannen

Opdracht Soorten plannen Opdracht Soorten plannen Wat ga je laten zien? Je gaat onderzoek doen naar de manier waarop op jouw werkplek planmatig wordt gewerkt. Ga als volgt te werk: 1. Zoek antwoord op de volgende vragen: 2. Wat

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4 Competentiemeter Verdiepingsfase AW Niveau 3 en 4 In het Kwalificatiedossier van de opleiding staat dat de volgende competenties ontwikkelt moeten worden. Tijdens je opleiding laat je zien dat je gewerkt

Nadere informatie

Deelopdracht 3 Werkoverdracht

Deelopdracht 3 Werkoverdracht Deelopdracht 3 Werkoverdracht Onderstaande leerstappen voer je tijdens de opdrachten uit. 3.1 Observeren werkoverdracht a. Observeer hoe de informatie-uitwisseling (overleg) bij een ploegoverdracht plaatsvindt.

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak C Helpende Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak C heeft 2 niveaus! Uitvoeren

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties.

Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Beroepsprestatie 1.5 Zorg voor veiligheid in onverwachte situaties. Werkproces: 1.1 Schrijft een casus met hierin 10 EHBO vaardigheden. 1.2 Schrijft een rollenspel en voert deze uit 1.3 Neemt kennis van

Nadere informatie

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8 Inhoud Opdrachtenset combinatie 1 Inhoud Tijdschema proeve AST3 deelnemer 1 t/m 8... 2 Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 3 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer

Praktijkwerkboek AKA. Voorraadbeheer Praktijkwerkboek AKA Voorraadbeheer 1 Inhoud In het onderdeel Voorraadbeheer ga je leren over het beheer van kantoorartikelen, kantoorartikelen bestellen, goederen ontvangen en facturen. Je doet de opdrachten

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Opleiding Helpende Zorg & Welzijn MBO 2 voor Gastouders

Opleiding Helpende Zorg & Welzijn MBO 2 voor Gastouders Opleiding Helpende Zorg & Welzijn MBO 2 voor Gastouders De Gastouderroute Schutroedeplein 2 5961 BX Horst Telefoon: 077-397 11 10 Mail: info@de gastouderroute.nl www.degastouderroute.nl INFORMATIE: INHOUD

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Portfolio. Van: Groep:

Portfolio. Van: Groep: Portfolio Van: Groep: Inleiding In de opleiding tot verpleegkundige gebruik je dit portfolio. Een portfolio is bedoeld om je ontwikkeling ten aanzien van opleiding en beroep inzichtelijk te maken. Het

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

PLANNINGSKAART. o wanneer je dit blok daadwerkelijk hebt afgerond (Gerealiseerde datum).

PLANNINGSKAART. o wanneer je dit blok daadwerkelijk hebt afgerond (Gerealiseerde datum). PLANNINGSKAART Wat is de Planningskaart? Op de Planningskaart staan alle onderdelen die je gedurende je opleiding moet doen. Dit zijn de onderwerpen uit het Algemene werkboek, alle blokken die je moet

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek

Portfolio. Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek Portfolio Een spagaat tussen visie, gebruikers en techniek 1 Presentatoren Chris Bouwens Projectleider Jan Luesink verantwoordelijk voor implementatie 2 Visie Leren op zijn Radius 6 stappen begrijp de

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016

BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 BPV Begeleidingsmap Groenhorst Almere Cursusjaar 2015-2016 Naam deelnemer Naam opleiding BPV bedrijf : : : Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Checklist te gebruiken bij start- en eind BPV-periode 4 1.2 Omvang

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren

1 Inleiding. Figuur 1: EFA leercyclus. Oriënteren. Evalueren. Plannen. Uitvoeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Achtergronden...4 2.2 Inloggen...4 2.3 Wachtwoord wijzigen...4 2.4 Personalia aanpassen...4 2.5 Gasten toevoegen...4 2.6 Berichten verwijderen...5

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie