Naam: Stageplek: Klas:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam: Stageplek: Klas:"

Transcriptie

1 Naam: Stageplek: Klas:

2 Inhoudsopgave

3 Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Naam docent Astrum college Telefoonnummer docent Mailadres docent

4 Aftekenlijst opdrachten: Opdracht: OLP Datum afgerond Handtekening stagebegeleider Opdracht 1 OLP 1 Opdracht 2 OLP 1 Opdracht 3 OLP 1 Opdracht 4 OLP 1 Opdracht 5 OLP 1 Opdracht 6 OLP 1 Opdracht 7 OLP 1 Opdracht 8 OLP 2 Opdracht 9 OLP 2 Opdracht 10 OLP 2 Opdracht 11 OLP 3 Opdracht 12 OLP 3 Opdracht 13 OLP 3 Opdracht 14 OLP 4 Opdracht 15 OLP 4 Opdracht 16 OLP 4

5 Inventarislijst Materiaal Aantal

6 OLP 1

7 Urenregistratie OLP 1 Datum Aantal stage uren Lesvoorbereidingsformulier Reflectieformulier Bijzonderheden Paraaf stagebegeleider Totaal aantal stage uren: Ingeleverd Behaald PAP Ja / Nee Ja / Nee Naam student: Naam Stagebegeleider Handtekening stagebegeleider Datum

8 Nr 1 STAGE OPDRACHT 1 Stage contract Periode 1 Aanmaken van het stage contract Ga naar Vul je stage gegevens in Laat je stage contract ondertekenen door stagebegeleider en ouders(als jijzelf minderjarig bent) Lever 2 contracten in bij je SLB-er, 1 bij je stagebegeleider en stop de laatste in je stage map

9 Nr 2 STAGE OPDRACHT 2 Observeren Periode 1 Observeer een les van je stagebegeleider. Let vooral op de presentatie. Beschrijf dit aan de hand van de volgende punten: - houding - stemgebruik - aandacht vragen en vasthouden - positie (plaats) van de lesgever Noteer op basis van deze observatie voor jezelf een aantal tips met betrekking tot je eigen presentatie die belangrijk zijn wanneer jij zelf les moet geven aan deze groep. Verwerk deze informatie in een verslag van minimaal 1 A4 tje

10 STAGE OPDRACHT 3 Nr 3 Observeren Periode 1 Observeer een les van je stagebegeleider. Let vooral op de organisatie en de opbouw van deze les/training: - organisatievormen en opstellingen - indelen van groepen - loopt de organisatie vlot en veilig - gebruik van hulpmiddelen en materialen Noteer op basis van deze observatie voor jezelf een aantal tips met betrekking tot de organisatie en de lesopbouw die belangrijk zijn wanneer jij zelf les moet geven aan deze groep. Verwerk deze informatie in een verslag van minimaal 1 A4 tje

11 STAGE OPDRACHT 4 Nr 4 Observeren Periode 1 Observeer een les van je stagebegeleider. Let vooral op welke activiteiten jouw stagebegeleider onderneemt om de groep iets te instrueren en te leren: Beschrijf dit aan de hand van de volgende punten: - uitleg - bewegingsvormen - aanwijzingen - belonen/ straffen - groepssfeer Noteer op basis van deze observatie voor jezelf een aantal tips met betrekking tot de keuze van bewegingsvormen en werkvormen die belangrijk zijn. Verwerk deze informatie in een verslag van minimaal 1 A4 tje

12 STAGE OPDRACHT 5 Nr 5 Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een gedeelte van de les/training Periode 1 Geef minimaal 3x een deel van een les - maak 3 verschillende voorbereidingen van een deel van een les/training - voer deze lesdelen uit - evalueer de gegeven lesdelen Gebruik voor deze opdracht je lesvoorbereidingsformulier & reflectieformulier(zie Laat minimaal 1 les/training beoordelen door jouw stagebegeleider. Gebruik hiervoor het beoordelingsformulier(zie

13 Lesvoorbereidingsformulier Docent: Klas/groep: Aantal deelnemers: Aantal jongens: Aantal meisjes: Gemiddelde leeftijd: Uitvoeringdatum: Lokaal/locatie: Datum/tijd: Hoeveel minuten duurt de les: Binnen of buiten: Bijzonderheden aan de locatie: Lesonderwerp: Wat ga je doen: Lesdoelstelling lesgever: Wat wil jijzelf bereiken. Lesdoelstellingen: Wat wil je met een les of bewegingsvorm bereiken. Wat wil je de deelnemers leren. Verwachte of aangenomen beginsituatie: Motorisch: (wat kunnen ze) Cognitief: (wat weten ze) Sociaal affectief: (wat kunnen ze samen)

14 Fase Tijd Doelstelling bewegingsvorm (werkvormen) Geef een uitgebreide beschrijving van wat de deelnemers moeten doen. Consequenties beginsituatie Waar moet je rekening mee houden als je lesgeeft aan deze doelgroep? Didactische Hulpmiddelen Organisatie Wat moet je allemaal organiseren om de les goed te laten verlopen. Inleiding Kern. Afsluiting

15 Plattegrond

16 REFLECTIEFORMULIER Onderwijs Leerjaar 2 Sport & bewegen Naam: Datum: Klas: Les gegeven op: Gegeven onderdeel: Je hebt net een les of een gedeelte van een les gegeven. Nu moet je jouw eigen les nog kort reflecteren. Beantwoord de volgende vragen. 1. Heb je de les goed genoeg voorbereid? Motiveer je antwoord 2. Liep de les naar wens? Wat was er goed aan de organisatie en wat zou je de volgende keer anders doen? 3. Leefden de bewegingsvormen bij de deelnemers? Zou je de volgende keer dezelfde bewegingsvormen kiezen of andere bewegingsvormen? Motiveer je antwoord 4. Wat heb je de deelnemers geleerd? 5. Beoordeling/ opmerkingen stagebegeleider

17 STAGE OPDRACHT 6 Nr 6 Invullen van de ontwikkelingslijnen Periode 1 Dit doe je aan de hand van de formulieren ontwikkelingslijnen op de site Je vult per OLP een ontwikkelingslijn in

18 STAGE OPDRACHT 7 Nr 7 Opstellen en uitvoeren van een persoonlijk actieplan (PAP) Periode 1 Dit doe je aan de hand van de volgende stappen: Vul de tussenbeoordeling in (zie Benoem 1 punt waarin jij jezelf wil verbeteren Vul het persoonlijk actieplan in (zie Zorg ervoor dat je stagebegeleider het persoonlijk actieplan ondertekend Stop het persoonlijk actieplan in je stage map

19 Persoonlijk Actie Plan Naam Student: Klas: Handtekening stagebegeleider: Leerdoel 1 S: is de doelstelling specifiek/concreet geformuleerd Ik stel mijzelf de volgende doelen: M: is de doelstelling meetbaar (en kunnen/willen we dit ook meten in de praktijk) Ik ga de volgende stappen zetten om deze doelen te bereiken: (welke actie ga ik ondernemen) A: is de doelstelling acceptabel voor alle belanghebbenden Ik heb mijn doelen bereikt als: R: is de doelstelling ook realistisch en haalbaar Ik maak hiervoor de volgende planning: T: is de doelstelling ook tijdsgebonden Mijn doelen wil ik in de komende periode (van t/m.) behalen.

20 Tussenbeoordeling stagebegeleider

21 OLP 2 Urenregistratie OLP 2 Datum Aantal stage uren Lesvoorbereidingsformulier Reflectieformulier Bijzonderheden Paraaf stagebegeleider Ingeleverd Behaald PAP Ja / Nee Ja / Nee Naam student: Naam Stagebegeleider Handtekening stagebegeleider Datum

22 STAGE OPDRACHT 8 Nr 8 Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een gedeelte van de les/training Periode 2 In deze periode is het de bedoeling dat je een gedeelte van de groep onder jouw hoede krijgt. Je bereidt iedere week een gedeelte van de les voor(na overleg met de stagebegeleider) op het lesvoorbereidingsformulier van school. Je geeft jouw stuk van de les. Na de les reflecteer je de les d.m.v. het reflectieformulier. Alle lesvoorbereidingen en reflectieformulieren moeten in jouw stage map zitten.

23 STAGE OPDRACHT 9 Nr 9 Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een stage gesprek Periode 2 Opdracht stage bezoek Met behulp van deze opdracht willen wij als docent weten wat jij als student geleerd en ontwikkeld hebt. Dat doen we doormiddel van een gesprek en het bekijken van een les op jouw stage. De opdracht houdt in dat jij het groepsgesprek tussen jou, de stagebegeleider en de docent van school voorbereidt en uiteindelijk het gesprek leidt. Gebruik daarbij het tussenbeoordelingsformulier(zie Op je stage word je op 2 punten beoordeeld: A Beroepshouding B Lessen/training geven Stappenplan: 1. Vul voor jezelf het tussenbeoordelingsformulier in. 2. Beargumenteer jouw beoordeling met concrete voorbeelden 3. Plan een afspraak met jouw stagebegeleider en een docent van school. Zorg ervoor dat het gesprek een half uur voor of na jouw stage is zodat de docent ook nog kan kijken naar de les. Zorg voor een fatsoenlijke ruimte (bv docentenkamer, klaslokaal) Zorg ervoor dat jouw stagebegeleider de beoordeling heeft ingevuld 4. Maak een reflectieverslag(inclusief PAP) van het gesprek en stop deze in je stage map.

24 Tussenbeoordeling stagebegeleider

25 Competentie Tussenbeoordeling Student Vul voor jezelf de tussenbeoordeling in en beargumenteer waarom Naam: Stage: Afspraken nakomen Enthousiasme tonen Hulpvaardig zijn Initiatief nemen 1 2 Verantwoordelijkheid dragen (zelf) reflectie toepassen O/V/G Argumenten

26 Tussentijdse beoordeling stage werkzaamheden Competentie O/V/G Argumenten Voorbereiden Aansturen Instructie geven Begeleiden Organiseren Evalueren 1 2 3

27 STAGE OPDRACHT 10 Nr 10 Invullen van de ontwikkelingslijnen Periode 2 Dit doe je aan de hand van de formulieren ontwikkelingslijnen op de site Je vult per OLP een lijn in

28 OLP 3

29 Urenregistratie OLP 3 Datum Aantal stage uren Lesvoorbereidingsformulier Reflectieformulier Bijzonderheden Paraaf stagebegeleider Ingeleverd Behaald PAP Ja / Nee Ja / Nee Naam student: Naam Stagebegeleider Handtekening stagebegeleider Datum

30 STAGE OPDRACHT 11 Nr 11 Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een hele les/training(met inzet van stagebegeleider) Periode 3 In deze periode ga je de lessen/trainingen steeds meer zelf geven (indien mogelijk). Je mag de groep verdelen over de stagiaires maar 1 student is de hoofdverantwoordelijke en die start en sluit de les ook af. De lessen worden gemaakt op het lesvoorbereidingsformulier van school en de lessen worden gereflecteerd d.m.v. het reflectieformulier(zie Alle lesvoorbereidingen en reflectieformulieren moeten in jouw stage map zitten.

31 STAGE OPDRACHT 12 Nr 12 Invullen van de ontwikkelingslijnen Periode 3 Dit doe je aan de hand van de formulieren ontwikkelingslijnen op de site. Je vult per OLP een lijn in

32 STAGE OPDRACHT 13 Nr 13 Opstellen en uitvoeren van een persoonlijk actieplan (PAP) Periode 3 Dit doe je aan de hand van de volgende stappen: Vul het persoonlijk actieplan in (zie Zorg ervoor dat je stagebegeleider het persoonlijk actieplan ondertekend Stop het persoonlijk actieplan in je stage map

33 Tussenbeoordeling stagebegeleider

34 OLP 4

35 Urenregistratie OLP 4 Datum Aantal stage uren Lesvoorbereidingsformulier Reflectieformulier Bijzonderheden Paraaf stagebegeleider Ingeleverd Behaald PAP Ja / Nee Ja / Nee Naam student: Naam Stagebegeleider Handtekening stagebegeleider Datum

36 STAGE OPDRACHT 14 Nr 14 Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van je examen 1(Proeve van bekwaamheid 1) Periode 4 In deze periode ga je de lessen/trainingen zelf geven. Je mag de groep verdelen over de stagiaires maar 1 student is de hoofdverantwoordelijke en die start en sluit de les ook af. De lessen worden gemaakt op het lesvoorbereidingsformulier van school en de lessen/trainingen worden geëvalueerd d.m.v. het evaluatieformulier. Alle lesvoorbereidingen en reflectieformulieren moeten in jouw stage map zitten.

37 STAGE OPDRACHT 15 Nr 15 Invullen van de ontwikkelingslijnen Periode 4 Dit doe je aan de hand van de formulieren ontwikkelingslijnen op de site Je vult per OLP een lijn in

38 STAGE OPDRACHT 16 Nr 16 Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het eindgesprek Periode 4 Opdracht stage bezoek Met behulp van deze opdracht willen wij als docent weten wat jij als student geleerd en ontwikkeld hebt. Dat doen we doormiddel van een gesprek en het bekijken van een les op je stage. De opdracht houdt in dat jij het groepsgesprek tussen jou, de stagebegeleider en de docent van school voorbereidt en uiteindelijk het gesprek leidt. Gebruik daarbij het eindbeoordelingsformulier(zie Op je stage word je op 2 punten beoordeeld: A Beroepshouding B Lessen/training geven Stappenplan: 1. Vul voor jezelf het eindbeoordelingsformulier in. 2. Beargumenteer jouw beoordeling met concrete voorbeelden 3. Plan een afspraak met jouw stagebegeleider en een docent van school. Zorg ervoor dat het gesprek een half uur voor of na jouw stage is zodat de docent ook nog kan kijken naar de les. Zorg voor een fatsoenlijke ruimte (bv docentenkamer, klaslokaal) Zorg ervoor dat jouw stagebegeleider de beoordeling heeft ingevuld 4. Maak een reflectieverslag(inclusief PAP) van het gesprek en stop deze in je stage map.

39 Eindbeoordeling stagebegeleider

Stage map. Profiel: Basisjaar 1. Docent: Kay Harskamp/Judith Schlaman. Leerjaar: 1. Voor stage bedrijf

Stage map. Profiel: Basisjaar 1. Docent: Kay Harskamp/Judith Schlaman. Leerjaar: 1. Voor stage bedrijf Stage map Voor stage bedrijf Profiel: Basisjaar 1 Docent: Kay Harskamp/Judith Schlaman Leerjaar: 1 Inleiding 3 1. Overzicht stage opdrachten per onderwijsperiode 7 3. Wat mag je van de stagebegeleider

Nadere informatie

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans.

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stage map. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans. Stage map Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans Leerjaar: 4 1 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

5. Waarin onderscheid deze organisatie zich van vergelijkbare organisaties? 9. Wat vinden die zorgvragers/klanten/cliënten belangrijk denk je?

5. Waarin onderscheid deze organisatie zich van vergelijkbare organisaties? 9. Wat vinden die zorgvragers/klanten/cliënten belangrijk denk je? Stagedossier Leerjaar 2 Verpleegkunde Naam: Klas: Leerjaar: PS-nummer: SLB er BPV-docent: Stage organisatie: evt. afdeling: Stage adres: Stageperiode: Naam werkbegeleider: Functie werkbegeleider: Van..

Nadere informatie

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stagemap. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans.

S P O R T E N B E W E G E N A R N H E M. Stagemap. Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans. Stagemap Profiel / Keuzevak: Bewegingsagogie (BAG) Docent: Lindy Hendrikx- Jans Leerjaar: 3 1 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes!

Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes! Aitske Ruben Les geven! Weet wat je doet! Weet waarom je het doet! Weet hoe je het doen moet! Maak hierbij je eigen keuzes! Hoe? Monkey see, monkey do Plaatje, Praatje, Daadje KISS - Keep It Short And

Nadere informatie

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design STAGEPLAN 2013-2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN STAGEPLAN 2013-2014 Je stageplan bestaat uit drie opbouwende delen en twee formulieren voor de bedrijfsfeedback (voortgangsgesprek en eindadvies).

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsmodel

Lesvoorbereidingsmodel Gegevens student Gegevens basisschool Naam Naam Groep Voltijd Deeltijd Dagavond Plaats Studiejaar/periode Sem 1 Sem 2 Soort onderwijs Regulier Montessori Dalton OGO Studentnummer Stagementor(en) Email

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

nederlandse culturele sportbond Lesgever Zwem-ABC naam cursist... naam vereniging /organiserende instantie... ...

nederlandse culturele sportbond Lesgever Zwem-ABC naam cursist... naam vereniging /organiserende instantie... ... nederlandse culturele sportbond Lesgever Zwem-ABC w e r k m a p naam cursist... naam vereniging /organiserende instantie...... 1 Controleformulier Naam cursist Organisatie / Vereniging In deze werkmap

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Sterkte-Zwakte Analyse

Sterkte-Zwakte Analyse Sterkte-Zwakte Analyse Naam en klas student: Dirkje Martens PEH16DA Stagegroep: Groep 5 en 6. Naam SLB: Frank Verwater Datum: februari 2017 t/m april 2017 Naam Werkplekbegeleider: Stageschool: BVO Handvaardigheid

Nadere informatie

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept.

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept. BPV werkboek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: 25262 Naam student: BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Begin en

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

Bpv-boek uitstroom Bewegingsagoog. Leerjaar 3. Niveau 4, Sport- en bewegingscoördinator

Bpv-boek uitstroom Bewegingsagoog. Leerjaar 3. Niveau 4, Sport- en bewegingscoördinator Bpv-boek uitstroom Bewegingsagoog Leerjaar 3 Niveau 4, Sport- en bewegingscoördinator. 2018-2019 Naam: Studentnummer: Klas: Mentor: Bpv-docent: Bpv-instelling: Praktijkbegeleider: 1 2 Voorwoord In schooljaar

Nadere informatie

Handleiding Werkplekleren

Handleiding Werkplekleren Handleiding Werkplekleren WPL-opdrachten Opleiding: Pedagogisch medewerker niveau 3 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 Blok 3 en 4 Cohort 2016-2017 Inhoud Inleiding...3 De WPL-opdrachten +

Nadere informatie

Stageformulier Scouting regio Fryslân

Stageformulier Scouting regio Fryslân Dit is het stageformulier van scouting regio Fryslân. Dit formulier biedt je de handvatten die je nodig hebt om je stage goed te doorlopen en om vast te stellen hoe je de stage inzet voor je ontwikkeling.

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORWOORD. De opbouw van de leereenheden

VOORWOORD. De opbouw van de leereenheden VOORWOORD Angerenstein SB (Sport en Bewegen) is een complete serie leermiddelen voor het kwalificatiedossier Sport en Bewegen. Angerenstein SB bestaat uit boeken met theorie en opdrachten, online verdiepingsstof

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Bpv-boek profiel bewegingsagoog Sport- en bewegingscoördinator niveau 4 Leerjaar 2 Schooljaar

Bpv-boek profiel bewegingsagoog Sport- en bewegingscoördinator niveau 4 Leerjaar 2 Schooljaar Bpv-boek profiel bewegingsagoog Sport- en bewegingscoördinator niveau 4 Leerjaar 2 Schooljaar 2018-2019 Naam: Studentnummer: Klas: Naam mentor: Naam bpv-instelling: Naam bpv-docent school: Naam bpv-begeleider

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer A Verwerven competenties Theorie-examen Portfolio Praktijkexamen

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student:

Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC. Naam student: Voorbereidingsopdrachten Keuzedeel Lesgever Zwem ABC CE3 van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker Naam student: Opdracht: 1 e kans 2 e kans Cijfer Cijfer 3A 3B 3C 3D NPZ Cijfer (gemiddelde van

Nadere informatie

Vakdidactiek les

Vakdidactiek les Vakdidactiek les 1 30-08-2011 - inleiding op vakdidactiek - studieplanning Men is heel erg gewend om te praten: - non-verbale communicatie maar 35% blijft hangen In opvoeding en onderwijs speelt non-verbale

Nadere informatie

Controleformulier. Naam cursist. Vereniging / organisatie

Controleformulier. Naam cursist. Vereniging / organisatie Controleformulier Naam cursist Vereniging / organisatie In deze werkmap zijn opgenomen: Voor Zwemleider A+: Kopie geldig legitimatiebewijs (origineel mee naar groepsgesprek) ja / nee Kopie diploma Zwem-C

Nadere informatie

WPO Science jaar 1 de observatie- of demonstratiekring

WPO Science jaar 1 de observatie- of demonstratiekring WPO Science jaar 1 de observatie- of demonstratiekring De opdracht De werkplekopdracht (WPO) voor Science jaar 1 is het ontwerpen van 3 lessen Natuur en Techniek (oftewel Science) waarbij je gebruik maakt

Nadere informatie

Snuffelstage leerjaar 2

Snuffelstage leerjaar 2 Snuffelstage leerjaar 2 Naam Klas STAGEOVEREENKOMST Jouw gegevens Naam Klas Op deze datum ga ik stage lopen: Van uur tot uur. Gegevens van de stageplek Naam bedrijf Straat Postcode Plaats Contactpersoon

Nadere informatie

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN Illustraties: Corien Bögels 1 De Zes-stappenmethode Zelf werken aan je werkprocessen In het eerste leerjaar krijg je vaker voorbereidende opdrachten

Nadere informatie

Informatie Voor de Praktijkopleider

Informatie Voor de Praktijkopleider Informatie Voor de Praktijkopleider Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4 Kerntaak 1 en 2 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onze opleiding 4 4. Kerntaken

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Sterkte-Zwakte Analyse

Sterkte-Zwakte Analyse Sterkte-Zwakte Analyse Naam en klas student: Dirkje Martens PEH16DA Stagegroep: Groep 5 en 6. Naam SLB: Frank Verwater Datum: februari 2017 t/m april 2017 Naam Werkplekbegeleider: Stageschool: Taal stellen

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

STAGE OPDRACHT KLAS 3

STAGE OPDRACHT KLAS 3 STAGE OPDRACHT KLAS 3 AFDELING ZORG & WELZIJN Juni 2018 NAAM: KLAS: 1 Vooraf Van 11 juni tot en met 27 juni 2018 loop je stage in klas 3, in de door jou gekozen leerroute. Deze stage duurt 13 schooldagen.

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse SOCIAAL WERK Sociaal werk Student: Studentennummer: Klas: Stagebegeleider: SLB er: KD Sociaal Werk Crebo 23185 Afname periode leerjaar 1 periode 2 WERKPROCES P2-K1-W1:

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap O 4 3 Portfolio-opdracht 3 1 2 Oriëntatie op ondernemerschap De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 1, 2, 3, 4 Oriëntatie op ondernemerschap Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

P: Positief. Maak je doel PRISMA! P = Positief formuleren: omschrijving doel

P: Positief. Maak je doel PRISMA! P = Positief formuleren: omschrijving doel Maak je doel PRISMA! P: Positief P = Positief formuleren: omschrijving doel Formuleer je doel zo positief mogelijk. Het is belangrijk te formuleren wat je wél wilt. En het universum geeft je waar je om

Nadere informatie

Sterkte-Zwakte Analyse

Sterkte-Zwakte Analyse Sterkte-Zwakte Analyse Naam en klas student: Dirkje Martens PEH16DA Stagegroep: Groep 5 en 6. Naam SLB: Frank Verwater Datum: Februari 2017 t/m april 2017 Naam Werkplekbegeleider: Stageschool: Taal stellen

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

BPV-MAP. Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 4. Naam : Klas :

BPV-MAP. Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 4. Naam : Klas : BPV-MAP Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 4 Naam : Klas : 1 BPV-MAP Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 2 e jaar Niveau 4 Kerntaak 1, 2 en 3 2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

DEEL B EXPRESSIEF TALENT KWARTIEL 11: DE CENTRALE UITDAGING. Expressief talent ZORG & WELZIJN ONTWIKKELAAR: MARLOT GIJSBERS 1

DEEL B EXPRESSIEF TALENT KWARTIEL 11: DE CENTRALE UITDAGING. Expressief talent ZORG & WELZIJN ONTWIKKELAAR: MARLOT GIJSBERS 1 DEEL B EXPRESSIEF TALENT KWARTIEL 11: DE CENTRALE UITDAGING Expressief talent ZORG & WELZIJN ONTWIKKELAAR: MARLOT GIJSBERS 1 Beste student, De afgelopen periode ben je bezig geweest met het ontwikkelen

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Verslag Blokstage 2019

Verslag Blokstage 2019 Verslag Blokstage 2019 Naam:... Klas:.. Profiel:...... Stagebedrijf / organisatie / instelling:.... Het Westeraam 1 / 19 Inhoudsopgave Handboek bij je blokstage... 3 Verslag van je kennismakingsgesprek...

Nadere informatie

Rubrics vaardigheden

Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden In het leerlab 2020 hebben 7 vernieuwingsscholen vier rubrics ontwikkeld om de persoonlijke groei van leerlingen in kaart te brengen. Deze rubrics zijn vaardigheden

Nadere informatie

STAGEOPDRACHT Praktijk SOV Dagonderwijs Afstandsleren (AL)

STAGEOPDRACHT Praktijk SOV Dagonderwijs Afstandsleren (AL) STAGEOPDRACHT Praktijk SOV Dagonderwijs Afstandsleren (AL) 2018 2019 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Initiatief nemen en uitvoeren van een oplossing voor een probleem

Initiatief nemen en uitvoeren van een oplossing voor een probleem O 4 Portfolio-opdracht 3 3 Initiatief nemen en uitvoeren van een oplossing voor een probleem De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend gedrag Alle

Nadere informatie

Onderdelen en op te leveren producten t.b.v. de opleiding tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie

Onderdelen en op te leveren producten t.b.v. de opleiding tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie Onderdelen en op te leveren producten t.b.v. de opleiding tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie Om de opleiding DWA met goed gevolg af te ronden, vragen we de cursist voor het examen een aantal

Nadere informatie

Rubrics vaardigheden

Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden Rubrics vaardigheden In het leerlab 2020 hebben 7 vernieuwingsscholen vier rubrics ontwikkeld om de persoonlijke groei van leerlingen in kaart te brengen. Deze rubrics zijn vaardigheden

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Beginsituatie

Deelopdracht 1: Beginsituatie Deelopdracht 1: Beginsituatie Interview en observeer de persoon (fitnessdeelnemer/klant/ sporter) waarmee je dit gedeelte van de Proeve van Bekwaam gaat uitvoeren en werk de volgende opdrachten uit: A.

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Stappenplan Zoek een leuke stageplek. Ga zelf op zoek in je omgeving, kom naar de MAS markt (4 oktober 2018) op school of ga naar de MAS-vacaturebank: https://vacaturebanksvv.adsysco.nl.

Nadere informatie

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING

STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Fontys Hogeschool voor de Kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING hoofdfase Naam student: Valerie Maas Studentnummer: 1880 Jaar: VT Naam stageschool: Het College Naam SPD: Robert Tobben

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

Afspraken stage Initiator Rope skipping

Afspraken stage Initiator Rope skipping Afspraken stage Initiator Rope skipping 2018-2019 1. DOELSTELLINGEN Door het volgen van deze opleiding leert de cursist (naast de algemene doelstellingen) in te staan voor het initiëren van beginnende

Nadere informatie

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl Instructie student Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER DOSSIERCREBO KWALIFICATIE NIVEAU COHORT KERNTAAK VERSIE : 1v1 Augustus 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stappenplan 4 3. Instructie

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Faculteit Geesteswetenschappen BASISGEGEVENS STAGE. onvoldoende voldoende. goed. goed. Eindoordeel (cijfer): Toelichting: ONDERTEKENING STAGEDOCENT

Faculteit Geesteswetenschappen BASISGEGEVENS STAGE. onvoldoende voldoende. goed. goed. Eindoordeel (cijfer): Toelichting: ONDERTEKENING STAGEDOCENT Faculteit Geesteswetenschappen FEEDBACK & BEOORDELINGSFORMULIER ONDERWIJSSTAGES (BA & MA) De beoordeling van de onderwijsstages op Bachelor 3 en masterniveau bestaat uit twee onderdelen: het functioneren

Nadere informatie

WORKSHOP: Plan van Aanpak

WORKSHOP: Plan van Aanpak PROJECTHANDLEIDING Proeve On your Proeven site PW Werkproces 1.1: Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt Werkproces 1.2: Schrijft een plan van aanpak Werkproces 2.1: Ondersteunt de cliënt bij

Nadere informatie

PORTFOLIO SKI- OF SNOWBOARD INSTRUCTEUR NIVEAU 2 NAAM: DATUM:

PORTFOLIO SKI- OF SNOWBOARD INSTRUCTEUR NIVEAU 2 NAAM: DATUM: PORTFOLIO SKI- OF SNOWBOARD INSTRUCTEUR NIVEAU 2 NAAM: DATUM: INHOUDSOPGAVE DAGVERSLAG CURSUSDAG 1 3 DAGVERSLAG CURSUSDAG 2 4 DAGVERSLAG CURSUSDAG 3 5 VIDEO ANALYSE 6 FEEDBACK OP JE LES & LVF 7 LVF (KOPIE

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Rubrics voor de algemene vaardigheden - invulblad. 1. Zelfstandig leren Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren.

Rubrics voor de algemene vaardigheden - invulblad. 1. Zelfstandig leren Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren. ingevuld door :. Zelfstandig leren Het kunnen sturen van het leerproces en daarop reflecteren Aanpak kiezen en planning maken Ik verdiep me in een opdracht zodat ik overzicht heb. Ik kan een passende aanpak

Nadere informatie

Begeleidingsdocument

Begeleidingsdocument Student naam FOTO voornaam hogeschool Stagebegeleider naam voornaam Stageplaats instelling afdeling Stagementor naam voornaam Stageperiode van tot PAGINA 1/20 2. INDIVIDUEEL STAGETRAJECT Schrijf neer welke

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Verslag Aardrijkskunde Lesvoorbereiding les 1

Verslag Aardrijkskunde Lesvoorbereiding les 1 Verslag Aardrijkskunde Lesvoorbereiding les 1 Verslag door J. 875 woorden 26 oktober 2016 5,5 1 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Lesvoorbereiding Verantwoording (waarom ga je dit doen) Beginsituatie

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 LESGEVER ZWEM-ABC 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als Lesgever Zwem-ABC (Water Safety Instructor) in een

Nadere informatie

Mbo Verpleegkunde leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Consortiumopdrachten in de BPV Bezoek door BPV docent :

Mbo Verpleegkunde leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Consortiumopdrachten in de BPV Bezoek door BPV docent : Mbo Verpleegkunde leerjaar 3 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 2x 20 weken stage van 3 dagen per week do en vrijdag 3-9-2018 t/m 12-7-2019 (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren

Nadere informatie

LABORATORIUM ONDERWIJS

LABORATORIUM ONDERWIJS LABORATORIUM ONDERWIJS LABORANT Bpv-document Voornaam Achternaam Studentnummer Leerbedrijf School Bpv-periode Opleiding Allround laborant (crebo 25044) BPV-document LABORANT LABORATORIUMONDERWIJS 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN

METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN 1 Zelf werken aan je bpv-opdrachten Met deze methode kun je werken aan je leerproces door zelfstandig (en indien nodig met hulp) bpv-opdrachten uit te voeren.

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4

Praktijk oriëntatie. Maatschappelijke zorg. Niveau 3 + 4 Praktijk oriëntatie Maatschappelijke zorg Niveau 3 + 4 Reader voor studenten Schooljaar 2018-2019 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1.Inhoud Praktijk oriëntatie Voor wie is Praktijk oriëntatie?

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Beoordeling en evaluatie

Beoordeling en evaluatie Beoordelingsformulier Beoordeling en evaluatie Student: Studentnummer: Opleiding en crebonr.: Niveau en leerweg: BPV bedrijf: Praktijkopleider: BPV-periode van/tot: SLBer Schoolperiode van/tot: Datum:

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie nov. 2009 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

Handleiding examinering student eind stage

Handleiding examinering student eind stage Handleiding examinering student eind stage Handleiding voor het uitvoeren van examinering in de beroepspraktijk. Medewerker Beheer ICT P2-K1: Ondersteunen van gebruikers P2-K1-W1: Opstellen van instructies

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Beargumenteer je beoordeling met minimaal één voorbeeld uit je stage Is je motivatie voor het werk toegenomen of afgenomen? Leg uit waarom.

Beargumenteer je beoordeling met minimaal één voorbeeld uit je stage Is je motivatie voor het werk toegenomen of afgenomen? Leg uit waarom. Beoordelingsformulieren van. Beoordelingsformulier onderdeel 1: motivatie Motivatie ten aanzien van het werk: 1 2 3 Op het werk ben ik gemotiveerd. Op het werk kom ik op tijd. Op het werk kom ik mijn afspraken

Nadere informatie

Bewegen en samenleving 3.1 (Trainings)stage ( )

Bewegen en samenleving 3.1 (Trainings)stage ( ) Bewegen en samenleving 3.1 (Trainings)stage (3.1.3.2) Klas Docent Schooljaar Periode Fase 3 Doel o Inzicht te krijgen over motieven op basis waarvan je keuzes maakt in de toekomst voor een sport, een opleiding

Nadere informatie

Samen beoordelen van deeltijdstudenten Bijlage 9

Samen beoordelen van deeltijdstudenten Bijlage 9 Samen beoordelen van deeltijdstudenten Bijlage 9 Kenniscentrum Talentontwikkeling Handleiding Stage Deeltijdopleiding Jaar 1 1 Pabo Hogeschool Rotterdam September 2017 Inleiding In het eerste jaar van

Nadere informatie

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto Werkwijzer december 2011 Leerling Stagedossier Copyright Konekto INLOGGEN via www.konekto.nl en knop LOGIN Je komt in het stagedossieroverzicht, met een lege stageovereenkomst waarop je naam en klas al

Nadere informatie

Datum: Aantal leerlingen: 14 Tijd: 08:55 09:40 Klas: B1B

Datum: Aantal leerlingen: 14 Tijd: 08:55 09:40 Klas: B1B Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens Naam student: Kyra Stevens Stageschool: Candea College Iselinge klas: VR4A Mentor/mentrix: Peter Heldoorn & Jan Stevens Datum: 28-01-2015 Aantal leerlingen: 14 Tijd:

Nadere informatie

Toets- en Examentrainer Horeca, Bakkerij en Recreatie GL

Toets- en Examentrainer Horeca, Bakkerij en Recreatie GL Toets- en Examentrainers Toets- en Examentrainer Horeca, Bakkerij en Recreatie GL Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina van dit werkboek. Inhoud WERKEN MET EDU4ALL...... 7 Oriënteren...

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN

PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN SOCIAAL WERK Opdracht 3: DE VRAAG SIGNALEREN Sociaal werk Student: Studentennummer: Klas: Stagebegeleider: SLB er: KD Sociaal Werk Crebo 23185 Afname periode leerjaar

Nadere informatie

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4

Competentiemeter. Verdiepingsfase SAW Niveau 3 en 4 Competentiemeter Verdiepingsfase AW Niveau 3 en 4 In het Kwalificatiedossier van de opleiding staat dat de volgende competenties ontwikkelt moeten worden. Tijdens je opleiding laat je zien dat je gewerkt

Nadere informatie

Tijd Activiteit Leerling Activiteit Docent Hulpmiddelen Opening Het IOP met persoonlijke leerdoelen (opnieuw) bespreken.

Tijd Activiteit Leerling Activiteit Docent Hulpmiddelen Opening Het IOP met persoonlijke leerdoelen (opnieuw) bespreken. Werken met de Cirkel van Ontwikkeling Les 1: Introductie Cirkel van Ontwikkeling. Beginsituatie De leerlingen weten wat persoonlijke leerdoelen zijn en wat een IOP is. Leerdoelen Na de les kent de leerling

Nadere informatie

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 9: : Thema 9 1 Introles ONMISBAAR links met/ gebruik van de website www.nibud.nl De leerling benoemt eigen ervaringen m.b.t.

Nadere informatie

PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1

PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1 PORTFOLIO NEDERLANDS NAAM: OPLEIDING: KLAS: Portfolio Nederlandse taal, deel 1 Versie 11-07-13 Pagina 1 Het portfolio voor de Nederlandse taal bestaat uit de volgende onderdelen: - Inleiding - Algemeen

Nadere informatie

Opdracht 6.3.1: Stageopdracht voorbereiden

Opdracht 6.3.1: Stageopdracht voorbereiden Opdracht 6.3.1: Stageopdracht voorbereiden Opdracht: Zoek een stageplaats voor je stageopdracht en maak afspraken. Stap 1 Voorbereiden Stap 2 Uitvoeren Stap 3 Terugkijken Hulp o Bij welke vereniging en

Nadere informatie

Niveau 2 Gastheerschap, Verkopen en Service. Inleiding

Niveau 2 Gastheerschap, Verkopen en Service. Inleiding Niveau 2 Gastheerschap, Verkopen en Service Inleiding Gastheerschap is het verzorgen van de klant en hem of haar oprechte aandacht bieden, met als doel de klant zich zo welkom mogelijk te laten voelen.

Nadere informatie