Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)"

Transcriptie

1 Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar

2 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs tijdens de LOS-bijeenkomsten heeft een ondersteunende functie voor het leren op de stage: het stagewerkplan, het uitwerken en volgens afspraak presenteren van stageopdrachten tijdens de bijeenkomsten, het bespreken van knelpunten in leren en begeleiding op de stage. Daarnaast blijft de stagedocent via de LOS-bijeenkomsten op de hoogte van de stagevorderingen en van eventuele belemmeringen tijdens de stage. Competenties en hbo-kernkwalificaties Dit programma draagt bij aan de volgende competenties (competentieniveau 2): 1c De verpleegkundige onderbouwt de zorg met behulp van klinisch redeneren. 2b De verpleegkundige geeft informatie, voorlichting, GVO en advies aan individuen en groepen. 3b De verpleegkundige adviseert en geeft consult aan collega s binnen en buiten de eigen organisatie. 4a De verpleegkundige draagt systematisch bij aan verbetering en vernieuwing van de zorgverlening. 4c De verpleegkundige zorgt voor het voortdurend actueel houden van de eigen kennis. 5b De verpleegkundige herkent structurele gezondheidsproblemen, behartigt de belangen voor de eigen patiëntenpopulatie en stelt beide op de juiste plek aan de orde binnen de organisatie. Studiepunten LOS heeft geen een apart studiepunt maar is ondersteunend aan het behalen van de studiepunten voor de gehele onderwijseenheid Stageopdrachten jaar 3. Beoordeling De stageopdrachten worden conform toelichting bij de opdrachten uitgewerkt en volgens jaartoetsrooster ingeleverd. De studiepunten voor deze onderwijseenheid worden toegekend nadat: de vakken werkbegeleiding, COVA 3S en intervisie met voldaan zijn beoordeeld, de stage-opdrachten Gratis Advies, Dossierbespreking en Passend Zorgaanbod behaald zijn met een gewogen gemiddelde cijfer van ten minste 5,5 (zie hierna). Het eindcijfer van de onderwijseenheid stage-opdrachten is een gewogen gemiddelde van de stageopdrachten Gratis Advies (30%), Dossierbespreking (30%) en Passend Zorgaanbod (40%). Dit gewogen gemiddelde moet ten minste 5,5 zijn om de stagepunten toegekend te krijgen. De presentatie van één van de stageopdrachten dient ook met een voldoende beoordeeld te zijn. Voorwaardelijke criteria Voor het gehele dossier stage-opdrachten gelden de voorwaardelijke criteria. Aanwezigheid Binnen dit programma geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Indien er dringende redenen zijn mag de student maximaal 1 begeleid onderdeel missen. Als er 2 onderdelen gemist zijn, neemt de student zelf contact op met de docent om een vervangende 1

3 opdracht te verkrijgen. Pas nadat de vervangende opdracht voldaan en voldoende is, voert de docent het toetsresultaat in in het studentinformatiesysteem. Indien meer dan 2 onderdelen gemist zijn, neemt de student zelf contact op met de docent. De docent zal nagaan of de student, en zo ja onder welke voorwaarden, het toetscijfer in SIS ingevoerd kan worden. Indien meer dan de helft van de onderdelen gemist zijn moet dit programma in het geheel worden overgedaan. Uiteraard mag de bijeenkomst met de presentatie van de eigen opdracht niet gemist worden, indien dit door overmacht toch gebeurt, moet deze presentatie ingehaald worden. 2

4 Programma Bijeenkomsten 1 (stageweek 1) De eerste bijeenkomst van LOS vindt voorafgaand aan de stage plaats. Een voorbeeld van een agenda voor deze bijeenkomst is: kennismaken: o eerdere stageplaats en stage-ervaringen, o persoonlijke leerdoelen of aandachtspunten uit de vorige stage; uitwisselen van gegevens over de stageplaats; voorbereiden op de stage door de student (theorie en vaardigheden, hoe en wanneer); uitwisselen van verwachtingen over de LOS-bijeenkomsten; bespreken van de inhoud en procedures van stage 3: o inhoud stagegids jaar 3, o de algemene stagedoelen van stage 3, o de stageopdrachten van stage 3, o het stagewerkplan, o tussen- en eindevaluatiegesprek, o beoordeling van de stage door de stagedocent; werkwijze binnen LOS en toelichting opdrachten; vaststelling planning van de presentaties binnen LOS van de stageopdrachten (elke student presenteert de uitwerking van één stageopdracht). Dit kan ook in bijeenkomst twee worden vastgelegd; afspraken rondom planning voorzitterschap en notulist; eventuele vragen, onduidelijkheden. Bijeenkomst 2 (stageweek 3) In deze bijeenkomst staat het uitwisselen van informatie en adviseren van medestudenten 0ver het stagewerkplan centraal. De studenten vertellen kort over het stageverloop tot nu toe. Vervolgens geven studenten elkaar feedback op het concept-stagewerkplan. Hierna worden afspraken gemaakt over het inleveren en goedkeuren van het stagewerkplan. Ook wordt ingegaan op de volgende vier bijeenkomsten van LOS. Een voorbeeld van een agenda voor deze bijeenkomst is: rondje stage-ervaringen: o kenschets stageplaats (patiënten/cliënten, belangrijkste verpleegkundige zorg, team), o eerste ervaringen (begeleiding, inwerken, wat is moeilijk/makkelijk, leuk/vervelend, vragen/knelpunten); stagewerkplan (dit dient alle elementen in concept te bevatten): o uitwisselen stagewerkplannen en feedback geven aan elkaar, o terugkoppeling aan de groep over opzet, inhoud, detaillering, goedkeuring door werkbegeleider/praktijkopleider; vragen over stage-inhoud (doelen, opdrachten); vragen over stageprocedures (gesprekken, beoordelingen, absentie); 3

5 vaststelling planning stagebezoeken door de stagedocent; vaststelling planning van de presentaties van de stageopdrachten (elke student presenteert de uitwerking van één stageopdracht, zie toelichting stageopdrachten); afspraken rondom planning voorzitterschap en notulist; afspraken over het op de hoogte houden van de stagedocent van het stageverloop. Bijeenkomst 3 t/m 6 Tijdens deze bijeenkomsten worden er presentaties gegeven aan de hand van de uitgewerkte stageopdrachten. De stageopdrachten hebben deels een relatie met het vak Klinisch Redeneren/chronisch zieken en EBP3. Gedurende de stage moeten er vier stageopdrachten schriftelijk uitgewerkt worden (waarvan Casusbespreking getoetst wordt via de cursus KLRE: chronisch zieken). Elke student presenteert één van de stageopdrachten tijdens een LOS-bijeenkomst. Medestudenten en docent geven feedback op de uitwerking en presentatie van de opdrachten via het beoordelingsformulier (te vinden op DLWO). De niet-gepresenteerde stageopdrachten worden alleen schriftelijk uitgewerkt. Voor iedere opdracht geldt dat deze individueel gemaakt wordt. De schriftelijke uitwerking van de stageopdrachten wordt beoordeeld via de beoordelingsformulieren die op DLWO staan. De punten die standaard aan bod komen bij bijeenkomsten 3 t/m 6: de voortgang van de stage (aan de hand van het stagewerkplan en de stageopdrachten); presentatie van LOS-opdrachten; planning tussenevaluaties. In bijeenkomst 6 worden afspraken gemaakt over de invulling van bijeenkomst 7. Bijeenkomst 7 (eventueel inhalen of uitloop presentaties en afsluiting) Tijdens bijeenkomst 7 worden er, naast eventuele presentaties van de opdrachten, afspraken gemaakt over de afronding van de stage. Daarbij worden onderstaande punten besproken: plannen en werkwijze bij het afronden van de stage en de stageopdrachten; praktische vragen; afspraken over de beoordeling van de stage (aanwezigheid docent gewenst/noodzakelijk); afspraken over het inleveren van de stagematerialen (originele beoordelingsformulieren, absentieformulieren en leerverslag) en over de beoordeling ervan door de stagedocent; evaluatie LOS (in hoeverre zijn de verwachtingen uitgekomen? Leerrendement?) 4

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor College,

dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor College, Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

besluit de Richtlijn Bachelor College, zoals die is vastgesteld op 5 april 2012 in te trekken en te vervangen door de

besluit de Richtlijn Bachelor College, zoals die is vastgesteld op 5 april 2012 in te trekken en te vervangen door de Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen door een richtlijn, waarin ook de afspraken over het

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep

2.2 Doelstelling van het onderwijs van de programmagroep Masterspecialisatie, Arbeids- en Organisatiepsychologie 2. Arbeids- & Organisatiepsychologie 2.1 Doelgroep en toelatingseisen De master specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie is direct toegankelijk

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

WERKPLEKSCAN voor de opleiding Management in de Zorg' Bachelor degree

WERKPLEKSCAN voor de opleiding Management in de Zorg' Bachelor degree WERKPLEKSCAN voor de opleiding Management in de Zorg' Bachelor degree Juni 2014 INLEIDING Voor u ligt de werkplekscan voor de opleiding 'Management in de Zorg'. Deze scan is ontwikkeld om te kijken of

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Leergangkader Ploegchef

Leergangkader Ploegchef Leergangkader Ploegchef Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie