Stagewijzer. Stagiairs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagewijzer. Stagiairs"

Transcriptie

1 Stagewijzer Stagiairs

2 Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van stagiaires en werken met een centrale coördinatie van stages. In deze Stagewijzer vind je alle informatie die van belang is voor jou als stagiair van de gemeente Emmen. Plaatsing van de stagiair Ga je aan de slag als stagiaire bij de gemeente Emmen, dan zijn de volgende stappen noodzakelijk voordat je begint: Als de keuze op jou is gevallen De teamleider informeert je dat je bent aangenomen. Je maakt afspraken over de eerste werkdag en wie jouw stagebegeleider wordt. Hij of zij geeft dit ook door aan de stagecoördinator. Uiterlijk drie weken voor de stage begint Van de leidinggevende en/of stagebegeleider ontvang je een formulierenset, met daarbij deze stagewijzer. In de formulierenset zitten de volgende formulieren die we uiterlijk één week voor aanvang van jouw stage ingevuld ontvangen: Formulier gegevens stagiair; Loonheffingformulier Belastingdienst; Verklaring omtrent gedrag (VOG); Declaratieformulier kosten aanvraag VOG; Kopie van jouw identiteitskaart of paspoort Zo snel mogelijk nadat de stage is begonnen Voor een aantal opleidingen moet je naast jouw stageovereenkomst met de gemeente Emmen ook een opleidingsstageovereenkomst tussen de opleiding en de gemeente Emmen afsluiten. Jouw stagebegeleider en jij schrijven in overleg met het opleidingsinstituut een stageopdracht en leggen dit vast in die stageovereenkomst van de opleiding. Binnen drie weken na aanvang van de stage Stuur of mail, in overleg met je stagebegeleider, een kopie van de opleidingsstageovereenkomst naar de stagecoördinator. De opleidingsstageovereenkomst moet ondertekend zijn door jou (en/of je contactpersoon van de opleiding) en door de stageverlener. De stageverlener is de gemeente Emmen. De leidinggevende van de afdeling tekent namens de gemeente Emmen de opleidingsstageovereenkomst. Je stage kan niet eerder starten voordat alle formulieren bij de stagecoördinator binnen zijn!

3 De stagebegeleider Keuze stagebegeleider In principe kan iedere werknemer van de gemeente Emmen jouw stagebegeleider zijn, of het nu een leidinggevende of een medewerker is. Wat je in ieder geval van je stagebegeleider mag verwachten is dat hij/zij: geduldig is; knelpunten kan herkennen; goed kan luisteren; zich aan de afspraken houdt. Rol stagebegeleider Het doel van een stage is om iets te leren. Je wilt erachter komen of het beroep waarvoor je een opleiding volgt ook echt bij je past. Het is daarom belangrijk dat je taken mag uitvoeren die je tijdens een echte baan ook zou moeten uitvoeren. Dit is dan ook het uitgangspunt voor een stagebegeleider. Een stagebegeleider verzorgt de begeleiding van jou op de werkplek. Ook onderhoudt hij/zij contacten met de stagementor vanuit de opleiding en met de stagecoördinator. De stagebegeleider heeft de taak om je te motiveren en te sturen. Naast deze taak houdt hij/zij het stagewerkplan in de gaten en geeft inhoudelijk feedback. Zo kijkt de stagebegeleider samen met jou naar de afgesproken leerdoelen en gaat hierover in gesprek. Daarnaast is de stagebegeleider verantwoordelijk voor de beoordeling van jouw stageperiode.

4 De eerste werkweek Voor aanvang van de stage moet goed nagedacht worden over wat er tijdens de eerste week gedaan wordt. Het is erg fijn om te werken met een introductieprogramma, waarin een aantal algemene onderdelen staat. In een dergelijk introductieprogramma staat bijvoorbeeld: Wat er tijdens je eerste werkdag gaat gebeuren; Hoe je kennis gaat maken met de organisatie, collega s en de stagebegeleider zelf; Wat de doelstellingen en werkzaamheden zijn van de organisatie en de afdeling; Hoe jouw stageperiode vormgegeven wordt aan de hand van een stagewerkplan; Wat de huisregels van de afdeling en de organisatie zijn. Vooral in de eerste week is het belangrijk dat de stagebegeleider alle tijd voor je vrij maakt. De stagebegeleider heeft in die week de volgende taken: Jou opvangen en welkom heten (meestal in de vorm van een kennismakingsgesprek); Jou voorstellen aan de collega s en het rondleiden in de organisatie; Specifieke informatie over de betreffende afdeling en het bureau of team verstrekken; Jou inwerken en geven van een duidelijke eerste opdracht. Voor alle nieuwe medewerkers van de gemeente is er een introductieprogramma met vijf modules (onder andere kennis van de organisatie, cultuur en de geschiedenis van Emmen en omgeving). Module één is de introductie op je eigen werkplek. Als je voor een langere periode bij de gemeente gaat werken, dan kun je deelnemen aan dit introductieprogramma. In overleg met stagebegeleider kun je je hiervoor aanmelden bij de stagecoördinator. Ook na de eerste werkweek moet er natuurlijk veel gebeuren. Zo blijft het inwerken en helpen van jou een dagelijkse taak voor de stagebegeleider. Je stagebegeleider voert regelmatig een evaluatiegesprek met je. Hij of zij houdt contact met je opleiding/studiebegeleider. Rollen en verantwoordelijkheden Rol stagiair Jij bent in principe de belangrijkste verantwoordelijke voor je eigen leerproces en functioneren op de stageplaats. Rol leidinggevende De leidinggevende is op zijn of haar afdeling/ team verantwoordelijk voor een goede opvang en begeleiding van stagiairs en voor de kwaliteit van de stageplaats. Rol stagebegeleider De stagebegeleider verzorgt de begeleiding van jou op de werkplek. Daarnaast is de stagebegeleider verantwoordelijk voor de beoordeling. Ook onderhoudt hij/zij contacten met de stagecoördinator van de gemeente Emmen en de stagementor vanuit de opleiding. Rol stagecoördinator De stagecoördinator is het aanspreekpunt voor alle vragen over stages. Hij/zij biedt de nodige ondersteuning bij de plaatsing van de stagiair en biedt ook tijdens de stageperiode advies en ondersteuning.

5 Ook draagt de stagecoördinator zorg voor de administratieve afhandeling rondom de stage. De stagecoördinator onderhoudt contacten met onderwijsinstellingen en draagt zorg voor het matchen en werven van stagiairs. De stagecoördinator organiseert twee keer per jaar een Stagedag. Het doel van deze dag is het leren kennen van andere stagiairs, netwerken en het op een informele manier kennismaken met de gemeente Emmen. Beoordeling van de stagiair Door wie word je beoordeeld? Je wordt beoordeeld door de stagebegeleider van jouw stage bij de gemeente Emmen en de stagementor vanuit de opleiding. De stagementor geeft uiteindelijk de eindbeoordeling van jouw stage bij de gemeente Emmen. Je krijgt dus van de stagementor te horen of je de stage hebt gehaald. Eindbeoordeling Aan het einde van de stage krijg je een beoordeling van de stagebegeleider. Dat betekent dat je moet kennen en kunnen wat van tevoren is afgesproken. Je hebt voldoende tot goede resultaten gehaald als: Het aantal uren is gewerkt zoals afgesproken in de stageovereenkomst; Je de stageopdrachten hebt uitgevoerd; De werkzaamheden van voldoende kwaliteit zijn; Je hebt gehouden aan de afspraken die in de stageovereenkomst zijn gemaakt. De doelen die je tijdens de stage moet behalen en de manier waarop de beoordeling plaatsvindt, vind je in de opleidingsstageovereenkomst, de stagegids of de onderwijs- en examenregeling van de opleiding. Tussentijdse beoordeling Er vindt tijdens de stage een aantal evaluatiegesprekken plaats. Daarin wordt besproken hoe je functioneert. Zo krijg je een goed beeld van de competenties en vaardigheden die je al onder de knie hebt, maar ook van de zaken waar je nog aan moet werken. Samen met de stagebegeleider maak je afspraken over verbeterpunten. De beëindiging van de stageovereenkomst De stageovereenkomst eindigt door: Het verstrijken van de stageperiode; Het staken van de studie; Andere omstandigheden. Na overleg met alle betrokken partijen, te weten het opleidingsinstituut, de stagiair en de gemeente Emmen kan de stageovereenkomst tussentijds beëindigd worden door zowel de stagebegeleider als de stagiair; In alle gevallen van beëindiging van je stageovereenkomst houd je de stagecoördinator op de hoogte. Regels en voorwaarden Stagiairs hebben geen dienstverband bij de gemeente Emmen. Een stage wordt beschouwd als onderdeel van een studie. Stageovereenkomst opleiding De stagebegeleider en jij schrijven in overleg met het opleidingsinstituut een stageopdracht en leggen dit vast in een overeenkomst. Meestal heeft de opleiding hiervoor standaardcontracten.

6 Vakantie en vrije dagen In de stageovereenkomst van de gemeente Emmen staat wat de begin- en einddatum van de stage is. Tijdens een schoolvakantie betekent het niet dat je ook vrij hebt voor de stage. Jij en stagebegeleider spreken samen af wanneer je eventueel vakantie op kan nemen. Werktijden De gemeente Emmen kent flexibele werktijden. Je wordt in principe geacht tijdens de bloktijden, van uur tot uur en van uur tot uur, op de werkplek aanwezig te zijn. Een fulltime werkweek bestaat uit 36 uur. In overleg met de stagebegeleider leg je de verdeling van de werkuren vast. Het afgesproken aantal uren per week wordt vermeld in de stageovereenkomst van de gemeente Emmen. Stagevergoeding In het toekennen van een stagevergoeding is de vraag of er sprake is van van een individuele stage of een collectieve stage. Bij het bepalen van de hoogte van de stagevergoeding wordt gekeken naar de volgende zaken: Is er sprake van een individuele stage of een collectieve stage? Het onderwijsniveau: mbo, hbo, wo? De lengte van de stage: korter dan 1 maand, 1 tot 3 maanden, 3 maanden of langer? 1. Individuele stage De genoemde bedragen zijn netto per maand. Er wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. Bij een deeltijdstage zijn de bedragen naar rato. Stageperiode van korter dan 1 maand: geen stagevergoeding Stageperiode van 1 tot 3 maanden: mbo, 50,- per maand hbo, 75,- per maand wo, 100,- per maand Stageperiode van 3 maanden of langer: mbo, 200,- per maand hbo, 300,- per maand wo, 400,- per maand 2. Collectieve stage Bij een collectieve stage ontvangt de stagiair een eenmalige stagevergoeding van 50,-. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele financiële consequenties die de stagevergoeding voor jou kan hebben, in verband met de Wet Studiefinanciering 18+ en de Algemene Kinderbijslagwet. De stagevergoeding kan op jouw verzoek op een lager bedrag of niets worden vastgesteld.

7 Reiskostenvergoeding Je ontvangt geen reiskostenvergoeding. Ziekteverzuim Als je ziek bent, dien je je voor uur ziek te melden bij jouw stagebegeleider. Voor sommige opleidingen geldt dat de periode van ziekte ingehaald dient te worden. Verzekeringen Je bent via de gemeente Emmen verzekerd tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid, op dezelfde wijze als de medewerkers. Ook onderwijsinstituten hebben in de regel een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor studenten die stage lopen. Je bent wettelijk verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. De gemeente Emmen draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Gedragscode Integriteit De gemeente Emmen hanteert een gedragscode die ook voor jou, stagiair bij de gemeente Emmen, geldt. De gedragscode kent naast een aantal algemene gedragsregels ook nadere uitwerkingen op het gebied van ICT-gebruik en informatievoorziening, het aanvaarden van geschenken, het verrichten van nevenwerkzaamheden, inkoop en het melden van vermoedens van misstanden. (Zie intranet INGE > projecten > integriteit). Begrippenlijst Hieronder volgt een beschrijving van de gehanteerde begrippen in deze stagewijzer. Stagiair: Een persoon die als onderdeel van een opleiding praktijkervaring komt opdoen op de werkvloer. Stageverlener: Gemeente Emmen. Stageovereenkomst gemeente Emmen: Een overeenkomst, afgesloten tussen de stagiair en de gemeente Emmen. Hierin is een aantal afspraken vastgelegd over de stage. Stagecoördinator: Het aanspreekpunt binnen de gemeente Emmen voor alle vragen over stages. Stagebegeleider: Een door de leidinggevende aangewezen medewerker die de begeleiding van de stagiair op de werkplek op zich neemt gedurende de stageperiode. Uiteraard kan de leidinggevende zelf ook de rol van stagebegeleider op zich nemen. Stagementor: Een door het opleidingsinstituut aangewezen docent die het mentorschap van de stagiair vanuit de opleiding op zich neemt gedurende de stageperiode. Collectieve stage: Er is sprake van een collectieve stage als een groep van minimaal vier stagiairs een gezamenlijke opdracht heeft van minimaal drie maanden. De individuele stagiairs werken de totale duur van de collectieve stage gemiddeld minimaal acht uur per week aan de gezamenlijke opdracht.

8 Contactgegevens De stagecoördinator is er voor stagebegeleiders, leidinggevenden en stagiairs. Voor vragen over de inhoud van deze stagewijzer en overige vragen over stages kun je contact opnemen met: Marieke ten Brinke, Stagecoördinator Afdeling: PJC, team Oganisatie en Advies Telefoonnummer: (0591) Persoonlijk adres: adres stage: Neem dus gerust contact op voor al je vragen en/of opmerkingen. Alle nodige documenten en informatie rondom stages vind je ook op intranet INGE :

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STAGEBELEID Friesland Begeleid Wonen Ingezet vanaf: 01-05-2017 Laatst

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Stagebeleid Stagebeleid Gastouderbureau Gideon s Kids 1 Versie: februari 2018

Stagebeleid Stagebeleid Gastouderbureau Gideon s Kids 1 Versie: februari 2018 Stagebeleid Stagebeleid Gastouderbureau Gideon s Kids 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming) 4 De gastouder 4 De

Nadere informatie

Goed voorbeeld van een stageovereenkomst

Goed voorbeeld van een stageovereenkomst Goed voorbeeld van een stageovereenkomst Vaak kun je de stageovereenkomst van de opleiding gebruiken. Is die niet voorhanden, gebruik dan deze overeenkomst als uitgangspunt. 1. De onderwijsinstelling Naam

Nadere informatie

Stage 1. Klaar voor de start...

Stage 1. Klaar voor de start... Stage 1. Klaar voor de start... Jouw stage bij de gemeente Schijndel Welkom bij de gemeente Schijndel waar jouw stage gaat beginnen! Een stage bij de gemeente Schijndel geeft je de kans een kijkje te nemen

Nadere informatie

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Dolly Leemans Amsterdam, oktober 2011 Stagebeleid Humanitas 1 Visie Humanitas is een vrijwilligersorganisatie, waarin ook scholieren en studenten ingezet

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vaststellen Stageregeling Deventer 1- Notagegevens Notanummer 2017-001548 Datum 29-09-2017 Programma: 11 Bedrijfsvoering Portefeuillehouder Burgemeester Team

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

STAGEWERKBOEK. 1. Functies bij de praktijkopleiding

STAGEWERKBOEK. 1. Functies bij de praktijkopleiding STAGEWERKBOEK Dit stagewerkboek geeft de werkbegeleider meer inzicht in de organisatie van de stagebegeleiding. Het is een praktisch document dat hoort bij het stagebeleid. 1. Functies bij de praktijkopleiding

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting LIO en Stageregeling Aloysius Stichting Begripsbepalingen LIO Leraar in opleiding; d.w.z. een student op een lerarenopleiding of de Pabo. Stagiair Degene die aan een school is verbonden en met wie de LD

Nadere informatie

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas.

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 118282 26 augustus 2016 Stageregeling gemeente Binnenmaas Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND Juni 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten stage 4 3. Stage aanbod 4 4. Wat kan de stagiaire verwachten 4 5. Aanmelding en

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Stage lopen. bij Hof van Twente

Stage lopen. bij Hof van Twente Stage lopen bij Hof van Twente Versie 16 juni 2010 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Binnen de gemeente Hof van Twente wordt op diverse afdelingen stagiaires ingezet. Veelal vanuit de optiek dat leerlingen

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Voortraject stageplaats bij gastouder

Voortraject stageplaats bij gastouder Stagevoorwaarden Inleiding. Wij bieden nu al jaren stageplaatsen aan voor stagiaires van verschillende niveaus. Vanaf 2010 mogen gastouders alleen nog maar studenten begeleiden van niveau 1 of 2. Mochten

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

STAGEBELEID. Personeel & Organisatie. Gemeente Harlingen

STAGEBELEID. Personeel & Organisatie. Gemeente Harlingen STAGEBELEID Personeel & Organisatie Gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen staat positief tegenover het bieden van stageplaatsen. Het komt geregeld voor dat er pro actief of reactief stagiair(e)s

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE IDENTIFICATIEGEGEVENS STUDENT student: Onderwijsinstelling: FOTO Student Opleidingsjaar: Module: Reeds doorlopen stagetraject PERIODE STAGEPLAATS (instelling) STAGEPLAATS (afdeling) DOMEIN Ontwikkeld in

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Regeling stages en werkervaringsplaatsen gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

Regeling stages en werkervaringsplaatsen gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen; CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR413658_1 17 oktober 2017 Regeling stages en werkervaringsplaatsen gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen; gelet

Nadere informatie

Kinderverblijf Het Strand. Organisatie: 1e locatie Burgemeester Amersfoordtlaan DM Badhoevedorp

Kinderverblijf Het Strand. Organisatie: 1e locatie Burgemeester Amersfoordtlaan DM Badhoevedorp BPV-beleidsplan 1 Kinderverblijf Het Strand Organisatie: 1e locatie Burgemeester Amersfoordtlaan 59 1171 DM Badhoevedorp 06-24702673 020 823 06 28 2e locatie Uiverstraat 42S 1171 GK Badhoevedorp 06-24458807

Nadere informatie

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer adres KVK nummer

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer  adres KVK nummer De starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres En: Het leerbedrijf Vertegenwoordigd door Naam Voor en achternaam Adres Geslacht

Nadere informatie

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door STAGEOVEREENKOMST (voor een stage van minimaal 150 uur en langer dan 1 maand) Ondergetekenden, De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

t Hooghe Landt LOB-Stage

t Hooghe Landt LOB-Stage t Hooghe Landt LOB-Stage Mavo 3 schooljaar 2016-2017 Beste stageverlener(ster), Hartelijk dank voor het voor het verlenen van een stage aan een leerling. Wij vinden dat het leren in een praktijkgerichte

Nadere informatie

Wij vragen aan u en uw bedrijf om de leerlingen hartelijk te ontvangen en hem/haar in staat te stellen inzet te leveren in de vorm van stage.

Wij vragen aan u en uw bedrijf om de leerlingen hartelijk te ontvangen en hem/haar in staat te stellen inzet te leveren in de vorm van stage. Aan de bedrijven die willen meewerken aan de beroeps oriënterende stage Omnia College in Gorinchem December 2017 Geachte heer/mevrouw, Het bedrijfsleven heeft nu en in de toekomst goed opgeleide werknemers

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

STAGE. Handig om te weten als je gaat stage lopen

STAGE. Handig om te weten als je gaat stage lopen STAGE Handig om te weten als je gaat stage lopen Je hebt het assessment gedaan. De school, jijzelf en je ouder(s)/verzorger(s) vinden dat je stagegeschikt bent. Je mag dus gaan stage lopen. Daar komt heel

Nadere informatie

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting Stage-overeenkomst De ondertekenaars: De student/ stagiair: Naam Adres/ postcode /woonplaats Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat: (gehuwd/ongehuwd/samenwonend/alleenstaand)

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Klas: Handboek Maatschappelijke Stage (MaS) Heerbeeck College Best Schooljaar 2018-2019 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Sociaal MaS Extra Handen Samenwerken Vrijwillig Inzet Bijdrage Maatschappij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep

Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Vrijwilligerswerk bij Parnassia Groep Welkom bij Parnassia Groep In deze folder tref je belangrijke informatie over het starten als vrijwilliger bij Parnassia Groep. De meerwaarde die je als vrijwilliger

Nadere informatie

Papieren versie. Mijn stage. Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen.

Papieren versie. Mijn stage. Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen. Papieren versie Mijn stage Schematisch overzicht Legende Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Kies Maximum 1 antwoord kiezen. Duid aan Meerdere antwoorden aanduiden. 1 Vragen Voor Waarom ga

Nadere informatie

de Maatschappelijke Stage (MaS)

de Maatschappelijke Stage (MaS) de Maatschappelijke Stage (MaS) Pagina 1 van 9 Overeenkomst maatschappelijke stage School School: Elzendaalcollege locatie Gennep Adres: Stiemensweg 40, 6591 MD Gennep Naam begeleider: Mevr. J. van Orsouw

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven Si7ard Vastgesteld: 5 september 2012 Evalua>e: 13 september 2012 Eigenaar: prak>jkopleider Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wat

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg 2016-2017 Wij heten je van harte welkom als stagiair bij Omring. Onze organisatie verleent zorg aan ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking

Nadere informatie

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166)

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 60952 29 oktober 2014 Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014,

Nadere informatie

Beleid SKPC begeleiding van pedagogisch medewerkers in opleiding: BOL + BBL. Inleiding pag. 2. Soorten stages pag. 2

Beleid SKPC begeleiding van pedagogisch medewerkers in opleiding: BOL + BBL. Inleiding pag. 2. Soorten stages pag. 2 STAGEBELEID SKPC Beleid SKPC begeleiding van pedagogisch medewerkers in opleiding: BOL + BBL Inhoudsopgave: Inleiding pag. 2 Soorten stages pag. 2 Wat kan een student verwachten van SKPC? Plaatsingsprocedure

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Statusoverzicht. OR q Instemming 13 juli 2004 --ter informatie---geen inhoudelijke wijzigingen op eerdere versie.wijzigingen betreffen q Advies slechts lay-out en enige operationele

Nadere informatie

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg 2016-2017

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg 2016-2017 Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg 2016-2017 Wij heten je van harte welkom als stagiair bij Omring. Onze organisatie verleent zorg aan ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

Stage op Praktijkschool Breda

Stage op Praktijkschool Breda Stage op Praktijkschool Breda VOORBEREIDING OP DE ARBEIDSMARKT Jongelui Welkom in de Grote mensenwereld En blijf groeien, stapje.. voor stapje. Stagebekwaam eind leerjaar 4? Ja Externe stage Nee Individueel

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroepspraktijkvorming (BPV) Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia Margrietweg 6 3258 BM Ouddorp Contactpersoon: Carla Braber BPV Peuterspeelzaal Prinses Amalia Pagina 1 De Christelijk Peuterspeelzaal

Nadere informatie

BPV infomap Dikkertje Dap

BPV infomap Dikkertje Dap BPV infomap Dikkertje Dap Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 5 Welkom bij Dikkertje Dap Voor je ligt het bpv infomap voor leerlingen die hun bpv bij Dikkertje Dap komen opdoen, Hierin staat beschreven wat

Nadere informatie

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd te

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

Stageboek Ilex college

Stageboek Ilex college Stageboek Ilex college 2017-2018 Leerjaar 4 Inhoudsopgave Opzet van de stage... 4 Planning... 5 Stageverslag... 7 Stageovereenkomst... 8 Dagverslagen... 11 Stageopdrachten... 44 Stageopdracht 1 De stageplek...

Nadere informatie

Stageboek Ilex college

Stageboek Ilex college Stageboek Ilex college 2017-2018 Leerjaar 3 Inhoudsopgave Opzet van de stage... 4 Planning... 5 Stageverslag... 7 Stageovereenkomst... 8 Dagverslagen... 11 Stageopdrachten... 53 Stageopdracht 1 De stageplek...

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 4 VMBO. Stage periode 1 (2 en 3 november 2017) Dit is de werkmap van :..

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 4 VMBO. Stage periode 1 (2 en 3 november 2017) Dit is de werkmap van :.. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 4 VMBO Stage periode 1 (2 en 3 november 2017) Dit is de werkmap van :.. De Foorakker - Sint Annaparochie, 2017-2018 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 4 VMBO Stageperiode

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Stagebeleid Gemeente Halderberge

Stagebeleid Gemeente Halderberge Stagebeleid Gemeente Halderberge JANUARI 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 3 1. Onderwijssituatie... 3 5. Stagevergoeding... 5 6. Subsidies... 5 7. Financiële verantwoording Voor de stagevergoedingen

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

In 6 stappen naar een succesvolle stage

In 6 stappen naar een succesvolle stage In 6 stappen naar een succesvolle stage Praktische gids voor bedrijven in het mkb-metaal voor de begeleiding van een stagiair uit het voortgezet onderwijs In 6 stappen naar een succesvolle stage Praktische

Nadere informatie

BPV GIDS ICT Opleidingen

BPV GIDS ICT Opleidingen Versie 1.1 januari 2019 BPV GIDS ICT Opleidingen Stageperiode 2019 2 ICT-Beheerder / Netwerkbeheerder / Applicatieontwikkelaar Regio College Zaandam Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijke data tijdens de

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

Individuele stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst Individuele stageovereenkomst Tussen Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, met zetel te 2440 Geel, Dokter Sanodreef 4, met KBO-nummer 0850465613, vertegenwoordigd door de heer Pieter Jans, Administrateur-generaal,

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR374163_2. Stagebeleid ODR 2014

CVDR. Nr. CVDR374163_2. Stagebeleid ODR 2014 CVDR Officiële uitgave van Omgevingsdienst Rivierenland. Nr. CVDR374163_2 29 augustus 2017 Stagebeleid ODR 2014 Stagebeleid Omgevingsdienst Rivierenland 2014 Inleiding De Omgevingsdienst Rivierenland (verder

Nadere informatie

Snuffelstage leerjaar 2

Snuffelstage leerjaar 2 Snuffelstage leerjaar 2 Naam Klas STAGEOVEREENKOMST Jouw gegevens Naam Klas Op deze datum ga ik stage lopen: Van uur tot uur. Gegevens van de stageplek Naam bedrijf Straat Postcode Plaats Contactpersoon

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Regeling rechtspositie stagiairs provincie Gelderland

Regeling rechtspositie stagiairs provincie Gelderland CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR79491_2 6 december 2016 Regeling rechtspositie stagiairs provincie Gelderland GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 125, tweede lid, van de

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie

Protocol Stagiaires / BPV

Protocol Stagiaires / BPV Protocol Stagiaires / BPV Beste Stagiaire, Binnen ZIJN Peuterspeelzalen vinden wij opleiden belangrijk om de juiste kwaliteit van peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij

Nadere informatie

Stagebeleid Juni 2018

Stagebeleid Juni 2018 Stagebeleid Juni 2018 Inhoudsopgave Inleiding Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV)? Stagetyperingen Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming) Overzicht van rollen, taken en verantwoordelijkheden Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie