STAGEHANDBOEK Studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGEHANDBOEK Studenten"

Transcriptie

1 STAGEHANDBOEK Studenten Opleiding Grafimediatechnologie Instituut CMI / Media aan de Maas Pieter de Hoochweg BG Rotterdam Tel

2 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie Stageprocedure Voorlichting Goedkeuring stage Stagecontract Persoonlijke leerdoelen en competenties Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de stage Student Studie Loopbaan Coach (SLC) Stagebegeleider Bedrijfsbegeleider Begeleiding en beoordeling Contactmomenten Terugkoppeling naar stagebegeleider Inhoudelijke begeleiding stage Logboek bijhouden Bedrijfsoriëntatie schrijven Bezoek stagebegeleider aan bedrijf Terugkomdag Eindverslag Beoordeling en toetsing Eindbeoordeling stage door bedrijf Eindbeoordeling stage door stagebegeleider Bepalen eindcijfer stage Evaluatie van de stage Afkeuren van de stage Leerdoelen en competenties... 8 Beoordelingsformulier Stage 3 e leerjaar GMT

3 1. Algemene informatie De stageperiode loopt in het 3 e jaar van september tot februari en heeft tot doel je ervaring op te laten doen in het bedrijfsleven. Als stagiair krijg je de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te toetsen en specifieke beroepsmatige aspecten van het vak te kennen. Het is een leerzame ervaring waarin je je op het beroepenveld kan oriënteren. Hierdoor raak je vertrouwd met het werk in professionele teams. Daarnaast maakt je kennis met de omvang en de reikwijdte van het werk, waarvoor je wordt opgeleid. De stage bij het bedrijf omvat ca. 612 uur. Dat zijn afgerond 76 dagen van 8 uur. Aan de hand van eventuele feestdagen en opgenomen verlofdagen (vallen allemaal buiten de stageduur van 612 uur) en de lengte van de werkdagen (8,5 uur of 9 uur bijvoorbeeld) kan de stageperiode worden berekend. De stagemodule GMT STG01, inclusief voorbereiding en verslaglegging omvat 672 te werken uren wat gelijk staat aan 24 ECTS. Binnen deze 672 uur wordt aan de volgende onderdelen gewerkt: - Stagevoorbereiding: oriënteren (ca. 28 uur) - Stage bij bedrijf (ca. 612 uur) - Verslaglegging en presentatie (ca. 32 uur) Kwalitatieve eisen voor een stage - Minimaal HBO denk- en werkniveau. - Takenpakket wordt uitgevoerd in teamverband. - Takenpakket geeft gelegenheid kennis en vaardigheden toe te passen. - Takenpakket sluit aan bij het profiel van de opleiding: Organisatorische eisen voor een stage - Het stagebedrijf of -organisatie heeft minimaal 3 vaste medewerkers. - Het stagebedrijf is in de gelegenheid adequate begeleiding te geven op HBO-niveau - Het stagebedrijf biedt je een fysieke werkplek, voorzien van een computer met de benodigde configuratie en software. - Het stagebedrijf biedt je dagelijks de gelegenheid samen te werken met professionals, waaronder HBO-ers of WO-ers. - Het stagebedrijf biedt een werkplaats voor 5 dagen per week. 3

4 2. Stageprocedure 2.1 Voorlichting In het 2 e leerjaar word je voorbereid op je stage. Er vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats waarin je uitgelegd krijgt hoe de procedure eruit ziet, wat de eisen voor de start van een stage zijn, en waar het stagebedrijf aan moet voldoen. Tevens wordt verteld welke wegen er zijn om stagebedrijven te vinden (zoals mediacampus.nl) en hoe je de beste keuze kan maken. De nadruk bij een overwogen keuze ligt bij een goede voorbereiding en een bewustzijn van je zelf wilt halen uit de stage. Je wordt gestimuleerd om je te richten op je Persoonlijk Onderwijs Plan en hierin duidelijk je leerdoelen te formuleren, met het oog op een toekomstig beroepsprofiel. 2.2 Goedkeuring stage Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van je stage. Wanneer je een stageplaats gevonden hebt en goedkeurig hebt van zijn SLC op basis van zijn studieresultaten, formuleer je in overleg met het bedrijf een stageopdracht. De stageopdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de SLC. De SLC beoordeelt zowel het niveau en inhoud van de stagewerkzaamheden, als het bedrijf waar de stage wordt gelopen. Na goedkeuring van de SLC kan je je stage aanmelden via de stagesite Mediacampus.nl. De SLC van de betreffende opleiding krijgt deze aanmelding per binnen en doet vervolgens een laatste controle of de gehele aanmeldingsprocedure correct is doorlopen. Je moet ook aangeven wat je wil leren tijdens de stage: - welke leerdoelen - welke vaardigheden - waar ga je persoonlijk aan werken - welke competenties ga je ontwikkelen 2.3 Stagecontract Het stagecontract van de opleiding wordt na goedkeuring van de stage door je ingevuld en ondertekend door de en jezelf. Daarna wijst de stagecoördinator een stagebegeleider aan die contact legt met jou en later met het bedrijf. 2.4 Persoonlijke leerdoelen en competenties Je zoekt naar een stagebedrijf waar je stagewerkzaamheden kan vinden die passen bij het persoonlijke leerdoelen en de te ontwikkelen vakinhoudelijke competenties. Je overlegt dit met je en neemt dit op in de opdrachtomschrijving. Tevens geef je aan op welk niveau hij deze competenties verwacht te behalen. Je neemt deze leerdoelen en competenties ook in zijn POP op. Het is van belang dat je in de gaten houdt dat de werkzaamheden (delen van) de te behalen competenties dekken. Het initiatief ligt hier bij de jezelf, omdat je zelf verantwoordelijk blijft voor je eigen studieresultaten. Het is daarom nog beter als je van te voren bedenkt waar je aan wilt werken en of hij/zij stage/werkzaamheden kan vinden die hierbij passen. 4

5 3. Rollen en verantwoordelijkheden tijdens de stage 3.1 Student Je hebt tijdens de stageperiode drie rollen: student, stagiair en ambassadeur. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en procedures rondom de stage. Je dient te tonen dat je in staat bent zelfstandig te opereren en dat je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt een professionele houding, die zich uit in uit in initiatiefrijk, coöperatief en sociaalcommunicatief gedrag. Je bent als ambassadeur van de opleiding verantwoordelijk voor een correcte informatievoorziening naar het stagebedrijf. 3.2 Studie Loopbaan Coach (SLC) De SLC beoordeelt het stagebedrijf en de stageopdracht. De SLC houdt een archief bij van alle stagiairs waarin correspondentie, goedkeuringen of afwijzingen zijn opgenomen. Hij/zij geeft studenten advies, verwijst door en helpt op verzoek bij het vinden van een geschikt stagebedrijf. 3.3 Stagebegeleider De stagebegeleider heeft verschillende rollen. Hij is stagebegeleider voor de duur van de stageperiode. De stagebegeleider heeft regelmatig contact met de student. Vanuit de opleiding is de stagebegeleider verantwoordelijk voor de beoordeling. Daarnaast is hij vanaf je stage je SLC. Hij verzorgt de begeleiding op de terugkomdagen en is tevens POP/portfolio instructeur. Na beëindiging van de stageperiode blijft hij je studieloopbaancoach. De stagebegeleider is verantwoordelijk voor het optimaliseren van het leereffect van de stage. Hij volgt de vorderingen van de student/stagiair en stuurt bij. Hij bezoekt het bedrijf en neemt de vorderingen van je met de door. Voor bedrijven is de stagebegeleider het aanspreekpunt voor informatie of klachten. Hij beoordeelt de stage en zorgt ervoor dat het eindcijfer in het cijfersysteem wordt doorgevoerd. De intensiviteit van begeleiding is afhankelijk van de initiatieven van de student. 3.4 Bedrijfsbegeleider De voorziet je van relevante opdrachten, houdt voortgangsgesprekken, geeft adviezen, koppelt terug naar de stagebegeleider en beoordeelt de stage aan de hand van het beoordelingsformulier. De inhoudelijke begeleiding van de stagiair bij het bedrijf valt volledig onder verantwoordelijkheid van de. 5

6 4. Begeleiding en beoordeling 4.1 Contactmomenten De stagebegeleider neemt contact met je op, wisselt gegevens uit en bespreekt de stageopdracht (stageopdracht-formulier bij de SLC) en procedure. De vorm en de frequentie van de contacten worden naar behoefte in onderling overleg tussen jou en je stagebegeleider vastgesteld. De stagebegeleider bezoekt je minimaal één keer op de werkplek en heeft dan in aanwezigheid van de een gesprek over de voortgang van de stage. 4.2 Terugkoppeling naar stagebegeleider Je neemt direct vanaf het eerste contactmoment het initiatief om zijn stage-ervaringen terug te koppelen naar de stagebegeleider. Je houdt zelf een logboek of blog bij waarmee je elke veertien dagen communiceert met de stagebegeleider. Je hebt nog steeds de regie van zijn eigen stage in handen en bent daarvoor ook verantwoordelijk. Terugkoppelen van ervaringen en resultaten, of deze nu positief of negatief zijn, is een belangrijke competentie die een GMT-er dient te bezitten. 4.3 Inhoudelijke begeleiding stage De begeleiding is een belangrijk aspect van de stage. De inhoudelijke begeleiding valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. Je stagebegeleider zal erop toezien dat de bedrijfsbegeleiding in voldoende mate wordt gegeven. De dag-tot-dag-begeleiding op de werkvloer kan ook aan andere werknemers gedelegeerd worden, zolang de maar wel als aanspreekpunt beschikbaar blijft. De maakt elke week tijd vrij voor jou als stagiair. 4.4 Logboek bijhouden via digitaal formulier op stagesite De stage wordt vastgelegd door middel van een urenregistratie in de vorm van een logboek van de werkzaamheden en de daaraan bestede tijd. Je maakt dagelijks aantekeningen die verwerkt in het logboek. De stagebegeleider bekijkt of de urenverantwoording overeenkomt met de gemaakte afspraken en beoordeelt aan de hand van het logboek of de stage inhoudelijk ook goed verloopt. Dit digitale logboek in combinatie met het persoonlijke ontwikkelingsplan POP vormen de basiselementen van de module stagereflectie op de terugkomdag. 4.5 Bedrijfsoriëntatie schrijven Je schrijft gedurende de eerste weken van de stage een bedrijfsoriëntatie en legt de resultaten vast in een verslag. Je bekijkt je eigen plek in de organisatie en hoe dit bijdraagt aan je eigen beroepsontwikkeling. Je maakt van deze bedrijfsoriëntatie een apart verslag en verwerkt deze tegen het einde van de stage ook in het eindverslag. Zorg dat je op de hoogte is van deze opdracht. De wordt geacht de benodigde informatie te verschaffen. Het doel van de bedrijfsoriëntatie is dat je een bredere kijk krijgt op het bedrijf, waar de stageperiode wordt volbracht, en daarmee ook de gewoonte ontwikkelt bedrijven niet alleen te bekijken vanuit de eigen directe werksituatie. In het bedrijfsoriëntatieverslag wordt aan de volgende onderwerpen aandacht besteed: de geschiedenis van het bedrijf de core-business van het bedrijf de doelstellingen van het bedrijf op korte en lange termijn, en de wijze waarop men zich voorstelt deze te realiseren de bedrijfsstructuur (inclusief een organigram) de bedrijfscultuur 4.6 Bezoek stagebegeleider aan bedrijf De stagebegeleider bezoekt je halverwege de stage minimaal één keer op de werkplek bij het bedrijf. Het doel van het gesprek is om de voortgang van de stage met en student te bespreken. Hierbij wordt gekeken naar de vorderingen van de leerdoelen en competenties. Verder is dit de gelegenheid om de kwaliteit werkplek, begeleiding en werkzaamheden te bekijken. Je regelt de afspraak voor het bedrijfsbezoek op een voor alle partijen geschikt tijdstip en heeft een constructieve inbreng in het gesprek. Een eenmalig bedrijfsbezoek is in principe voldoende, met de voorwaarde dat er regelmatig contact is tussen jou en je stagebegeleider. 6

7 4.7 Terugkomdag Een belangrijk aspect van de stage zijn de terugkomdagen. De terugkomdagen zorgen voor een goede wisselwerking en aansluiting van theorie en praktijk. Op de terugkomdagen tijdens de stage reflecteer je met je mede-studenten gezamenlijk op hun individueel leerproces. Er worden praktijkcases ingebracht, je werkt aan de POP/portfolio website, geeft elkaar feedback op presentaties en hebt de gelegenheid de stageverloop met de stagebegeleider door te nemen. Tevens wordt er aandacht besteed aan beroepsoriëntatie. Bekeken wordt welke competenties in de stage aan bod komen, of je deze ook in voldoende mate hebt verworven en welke competenties gedurende het verdere verloop van de stage nog aan bod moeten komen of verworven kunnen worden. 4.8 Eindverslag Binnen vier weken na afloop van de stage lever je een eindverslag in bij je stagebegeleider. Het verslag ziet er verzorgd uit, is overzichtelijk en leesbaar, A4-formaat en pagina s aan tekst. Het verslag is voorzien van colofon, inleiding en conclusie. Het eindverslag is een vastlegging van de stage-ervaring. Het is de bedoeling een persoonlijk verslag te schrijven met een kritische, reflecterende houding ten aanzien van de stageperiode. Deze omvat minimaal de volgende onderdelen: - Stageopdracht en aard van werkzaamheden - Een evaluatie van de oorspronkelijk goedgekeurde stageopdracht. - Het niveau van de werkzaamheden; HBO-niveau - Aansluiting theorie op praktijk - Sociaalcommunicatieve aspecten; samenwerking en communicatie met collega s. - Beschrijving en evaluatie van de begeleiding; vanuit het bedrijf en vanuit de opleiding - Heeft de terugkomdag het leereffect van de stage vergroot en op welke wijze. - Een evaluatie van eigen prestatie - Zijn de leerdoelen en competenties verwerkt en op wat voor manier. - Oriëntatie op afstuderen; wat voor een soort afstudeeropdracht zou je willen uitvoeren Het verslag wordt beoordeeld met het beoordelingsformulier dat achter in dit handboek is toegevoegd. Indien je later dan vier weken na het beëindigen van de stage het eindverslag inlevert, wordt de stage deels afgekeurd. Het stageverslag dient buiten werktijd of in de week aansluitend aan de stage geschreven te worden. Hier is in het toekennen van studiepunten rekening mee gehouden. 4.9 Beoordeling en toetsing De stagebegeleider beoordeelt de stage op verschillende manieren. De presentaties worden beoordeeld op basis van de bedrijfsoriëntatie, de presentatie op de terugkomdagen, tussenrapportages en het eindverslag. Ook zijn andere factoren van belang zoals sociaalcommunicatieve vaardigheden, welke op het eindbeoordelingsformulier worden benoemd. Verder controleert je stagebegeleider de urenregistratie Eindbeoordeling stage door bedrijf De geeft een beoordeling voor de stage door het beoordelingsformulier in te vullen. Het beoordelingsformulier van GMT staat achter in dit handboek. De stagebegeleider ontvangt het formulier van de of via jou. Het cijfer van het bedrijf voor de stage heeft een wegingsfactor van 50% Eindbeoordeling stage door stagebegeleider De stagebegeleider leest het verslag en beoordeelt dit en de stage met het beoordelingsformulier. Je ontvangt feedback hierover van de stagebegeleider. Het cijfer van de stagebegeleider heeft een wegingsfactor van 50% Bepalen eindcijfer stage De stagebegeleider rekent het gemiddelde uit van zijn eigen cijfer en dat van het bedrijf en voert deze in. Het eindcijfer voor de stage is het gemiddelde van het cijfer van het bedrijf en van de stagebegeleider. De stagebegeleider laat je weten wat het eindcijfer is. 7

8 4.13 Evaluatie van de stage Je geeft terugkoppeling naar de stagebegeleider als er bijzonderheden zijn waarvan het goed is als ze in de evaluatie worden meegenomen. Vanuit het bedrijfsbureau wordt een digitaal evaluatieformulier gestuurd naar de, stagebegeleider en stagiair Afkeuren van de stage Voor alle rubrieken dient een voldoende resultaat te worden behaald. Indien een of meerdere rubrieken onvoldoende scoren, volgt een gesprek met de stagebegeleider om tot een reparatieplan te komen. In het geval van ondermaats presteren kan dit tot een nieuwe stage leiden. De stage wordt volledig afgekeurd indien er vooraf geen toestemming is verleend door SLC en stagecoördinator en/of je niet bent ingeschreven op de stagesite je geen opdrachten uitvoert je zonder reden verstek laat gaan op de terugkomdagen je geen contact onderhoudt met de docent De stage wordt gedeeltelijk afgekeurd indien: je ondermaatse prestaties levert je later dan vier weken na het beëindigen van de stage het eindverslag inlevert. Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de processtappen. Op het negeren van de afspraken staan sancties: de stage wordt afgekeurd en de bijbehorende 24 cp s vervallen. Je dient bovendien in overleg met de stagebegeleider een excuusbrief te schrijven aan het stagebedrijf en een nieuw bedrijf te benaderen voor een herhalingsstage Leerdoelen en competenties Voor de gehele stageperiode zijn door de opleiding algemene leerdoelen geformuleerd. Tevens zijn opleidingsspecifieke competenties en clusterbrede competenties vastgesteld (zie boekje competentieprofiel) Aan het einde van de stage ben je in staat om: 1. te oriënteren op de beroepspraktijk en op de keuzemogelijkheden binnen de opleiding; 2. te kunnen werken in een professionele omgeving; 3. de verschillende toepassingsmogelijkheden van informatica en automatisering te onderzoeken 4. kennis van en inzicht in bedrijfskunde, bedrijfsprocessen en functies binnen een organisatie te vergroten 5. sociale en communicatieve vaardigheden te vergroten, 6. kennis en vaardigheden nodig voor het beroep te vergroten, 7. de gewenste beroepshouding aan te leren, 8. het inschatten van eigen kwaliteiten en mogelijkheden te verbeteren. Tijdens de stage werk je naast de persoonlijk gekozen opleidingsspecifieke competenties en aan clusterbrede competenties (zie boekje competentieprofiel GMT): Communiceren Organiseren Samenwerken Ondernemen Leervaardigheden Creatief probleemoplossen Onderzoeken (context) 8

9 Beoordelingsformulier Stage 3 e leerjaar GMT Student: Cohort: Klas: Bedrijf: Bedrijfbegeleider: A. Leerdoelen Beknopte omschrijving leerdoel beoordeling door 1. Oriënteren op de beroepspraktijk en stagebegeleider keuzemogelijkheden binnen de opleiding 2. Werken in een professionele omgeving 3. Onderzoek van verschillende Stagebegeleider/ toepassingsmogelijkheden van informatica en automatisering 4. Kennis en inzicht in bedrijfskunde, bedrijfsprocessen en functies binnen de organisatie Stagebegeleider/ 5. Sociale en communicatieve vaardigheden Stagebegeleider/ 6. Kennis en vaardigheden nodig voor het Stagebegeleider/ beroep 7. Gewenste beroepshouding (professionele Stagebegeleider/ attitude) 8. Inschatten van eigen kwaliteiten en Stagebegeleider/ mogelijkheden 9. Door student ingebrachte leerdoelen: Stagebegeleider/ beoordeling G V O Totaalbeoordeling A in afgerond cijfer: B. Competenties (in te vullen door student in overleg met stagebegeleider) Competentie beknopte omschrijving Beoordeling door beoordeling Totaalbeoordeling B in afgerond cijfer: G V O 9

10 C. Op te leveren producten Product Bedrijfsoriëntatieverslag Schriftelijk eindverslag (zie 4.8 eindverslag) Mondelinge presentaties tijdens terugkomdagen Reflectie op stage tijdens terugkomdagen Realiseren gestelde leerdoelen, resultaten en te behalen competenties Totaalbeoordeling C in afgerond cijfer: Beoordeling door Stagebegeleider Stagebegeleider Stagebegeleider Stagebegeleider Stagebegeleider/ beoordeling G V O Bijzonderheden, opmerkingen of suggesties: Handtekening stagebegeleider: Handtekening : 10

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. STAGEREGELING Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. Doel van de kunsthistorische stage 1. Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren

Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren Protocol Beroepspraktijkvorming mbo 4 Fotovakschool Richtlijnen en procedures voor studenten, docenten en coördinatoren Cohort 2012 Apeldoorn, januari 2014 Beroepspraktijkvorming Fotovakschool (BPV) Overzicht

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker uitstroom secretarieel medewerker uitstroom telefonist/receptionist BLAUW MAATWERK

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Stagehandleiding voor begeleiders

Stagehandleiding voor begeleiders Stagehandleiding voor begeleiders Studiejaar 2010-2011 1 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Achtergrondinformatie 3 2.1 De omvang en plaats van de stage in het curriculum 3 2.2 Regels en richtlijnen voor

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design

STAGEPLAN 2013-2014 Communication and Multimedia Design STAGEPLAN 2013-2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN STAGEPLAN 2013-2014 Je stageplan bestaat uit drie opbouwende delen en twee formulieren voor de bedrijfsfeedback (voortgangsgesprek en eindadvies).

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider

Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider FACULTEIT LETTEREN K.U.Leuven Onderzoekseenheid Kunstwetenschappen BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 21 bus 3313 B-3000 LEUVEN Beoordelingsformulier voor de stagebegeleider Gelieve dit formulier uiterlijk twee weken

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

KABK. Beroepsvoorbereiding. Stage-informatie. Beroepsvoorbereiding / Stagehandleiding Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag

KABK. Beroepsvoorbereiding. Stage-informatie. Beroepsvoorbereiding / Stagehandleiding Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag KABK Beroepsvoorbereiding Stage-informatie 2 Inhoud Inleiding Beroepsontwikkeling: uitgangspunten stagebeleid 3 Traject naar zelfstandig beroepsbeoefenaar 3 Beroepsoriëntatie/werkveldverkenning 3 Casestudy

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Groep : Periode: Instelling: Adres: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Deze vragenlijst is de integrale vragenlijst zoals ze letterlijk werd overgenomen uit het werk Leren en beoordelen op de werkplek van Piet Hendriks

Nadere informatie

Stagesyllabus 2014-2015

Stagesyllabus 2014-2015 Business IT & Management DMCI Stagesyllabus 2014-2015 Studielast : 30 ects (20 weken) Datum van uitgave : 1 september 2014 Cursusjaar : 2013-2014 Studierichting(en) : Business IT & Management Studiejaar

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

BPV beleid (naam school)

BPV beleid (naam school) Hier kunt u het logo van uw school plaatsen BPV beleid (naam school) Datum: Versie : Contactpersoon : Etc. Project 2014.13 Format BPV beleid voor SBO scholen Curaçao November 2014 Page 1 of 19 Inleiding

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier

Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Naam student: Studentnummer: Stagebekwaamheidsgesprek Hoofdfase 1 Feedbackformulier Bram Boonen Ellen Koop Datum 25 april 2013 Aanbieding Productcriteria Vormvereisten 1e aanbieding Assessmentdossier Het

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 WERKBEGELEIDING Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 Klas: LV14-4ST2 Docentbegeleider: Jose Harmsen-Goossens Onderwijsonderdeel: 4500PWE13 Studieonderdeel: 4513OPWEOP Stage opdracht leerjaar

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport?

Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport? Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport? Algemeen: De focus ligt op de beschrijving van de handelingen. De leerling, de stagementor en de stagebegeleider gaan na welke handeling

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Studentbrochure stage tweede fase Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Versie januari 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Begrippenlijst... 3 1. Inleiding... 4 2. Contactgegevens......

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie nov. 2009 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

DAE. 0. Inhoud

DAE. 0. Inhoud Stages @ DAE 0. Inhoud 0. Inhoud... 1 1. Algemene informatie... 2 2. Doelstellingen... 2 3. Communicatie... 2 4. Stagebegeleiding... 2 5. Overzicht stage-evaluatie... 3 5.1. Doelstelling... 3 5.2. Quotering

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 Wat is L & B? L & B staat voor Loopbaan en Burgerschap en is een onderdeel van je opleiding dat zich richt op jou als mens in de maatschappij. L & B richt zich op alle

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie