Instituut voor Gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Gezondheidszorg"

Transcriptie

1 Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 2 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam versie HR/EdB/jjk/ pagina 1

2 Instituut voor Gezondheidszorg Naam student Studentnummer Jaar INFORMATIE PRAKTIJKINSTELLING Instelling Afdeling Telefoon Periode Begeleider Naam: Functie: Begeleider Naam: Functie: Datum tussenbeoordeling: Datum eindbeoordeling: pagina 2 van 23

3 Het beoordelingsformulier bestaat uit drie delen. Het formulier begint met enkele overkoepelende vragen. Het tweede deel bestaat uit feedback op het behalen van de competenties van de stage. Het derde deel bestaat uit de vragen uit de 360 graden feedback. Het formulier sluit af met een conclusie en met verbeterpunten voor de student. Algemeen 1) Heeft de student aan de KPB s gewerkt conform de planning? en gemaakte afspraken: Oordeel O V G Algemeen 2) Heeft de student gewerkt aan het beroepsproduct? en gemaakte afspraken. Oordeel O V G Algemeen 3) Heeft de student kennis van de meest voorkomende ziektebeelden op de afdeling? Heeft de student de stagebondentoets gemaakt? Ja / nee waarom niet? Leerjaar 2 versie september

4 Deel 2: De gedragsindicatoren. De competenties zijn behaald als de gedragsindicatoren gezien zijn en minimaal als voldoende zijn beoordeeld. Competentie 1.1 Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op menselijke maat. Rol van zorgverlener: De student voert een anamnese / intakegesprek met patiënten met een eenvoudige zorgvraag en stelt op basis hiervan een zorgplan op en legt dagelijks verslag van de verleende hulp / interventies. Verslaglegging gebeurt volgens de standaard van de afdeling, en volgens theorieën over verslaglegging, daarbij rekening houdend met de privacy van de zorgvrager. De student stelt een zorgplan op volgens de standaard van de afdeling voor patiënten met een eenvoudige zorgvraag, op basis van door een collega aangeleverde informatie over de patiënt en legt dagelijks verslag van de verleende hulp / interventies. Verslaglegging gebeurt volgens de standaard van de afdeling, en volgens theorieën over verslaglegging, daarbij rekening houdend met de privacy van de zorgvrager. De student voert een anamnese / intakegesprek met patiënten met een eenvoudige zorgvraag en stelt op basis hiervan een zorgplan op en legt dagelijks verslag van de verleende hulp / interventies. Verslaglegging gebeurt volgens de standaard van de afdeling, en volgens theorieën over verslaglegging, daarbij rekening houdend met de privacy van de zorgvrager. De student voert een anamnese / intakegesprek met patiënten met een complexe zorgvraag en stelt op basis hiervan een zorgplan op en legt dagelijks verslag van de verleende hulp / interventies. Verslaglegging gebeurt volgens de standaard van de afdeling, en volgens theorieën over verslaglegging, daarbij rekening houdend met de privacy van de zorgvrager. Competentie 1.2 Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op menselijke maat. Rol van zorgverlener: De student weegt op basis van de situatie, de zorgvraag en de kenmerken van de patiënt voortdurend af welke aanpak nodig is en welke informatie verstrekt moet worden aan de patiënt en Informeert en overlegt met de familie / naaste(n) van de patiënt over de zorgaanpak Houdt rekening met de (soms strijdige) belangen van de patiënt, de organisatie en eventuele andere belanghebbenden, past het handelen hierop aan. Leerjaar 2 versie september

5 De student verplaatst zich in de fysieke, psychosociale en emotionele behoeften van de patiënt en weegt op basis van de situatie, de zorgvraag en de kenmerken van de patiënt onvoldoende af welke aanpak nodig is of welke informatie verstrekt moet worden aan de patiënt. De student weegt op basis van de situatie, de zorgvraag en de kenmerken van de patiënt voortdurend af welke aanpak nodig is en welke informatie verstrekt moet worden aan de patiënt en Informeert en overlegt met de familie / naaste(n) van de patiënt over de zorgaanpak Houdt rekening met de (soms strijdige) belangen van de patiënt, de organisatie en eventuele andere belanghebbenden, past het handelen hierop aan. De student informeert de familie / naaste(n) van de patiënt en overlegt met hen over de zorgaanpak en houdt rekening met de (soms strijdige) belangen van de patiënt, de organisatie en eventuele andere belanghebbenden, past het handelen hierop aan en verantwoordt op basis van evidence de gemaakte keuzes. Competentie 2 Om risico s voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen, past de hbo-verpleegkundige primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. Rol van zorgverlener: De student Analyseert de gezondheidsrisico s van een bepaalde patiënt(engroep) en stelt hiervoor een preventieplan op, waarin wordt verantwoord hoe de gekozen preventieve interventie(s) aansluiten op het doel van de preventie en de kenmerken van de patiënt(engroep) en schept een klimaat (ruimte, sfeer, etc.) waarin de gekozen preventieve interventie een zo groot mogelijk effect kan bereiken De student kent de verschillende preventieve interventies (voorlichting, (groeps)activiteit, fysieke, psychosociale en/of (verpleeg)technische interventies, etc.) die gebruikt kunnen worden om gezondheidsrisico s bij specifieke patiëntengroepen te voorkomen of te beperken en voert deze uit bij patiënt(en groepen) met eenvoudige gezondheidsrisico s De student analyseert de gezondheidsrisico s van een bepaalde patiënt(engroep) en stelt hiervoor een preventieplan op, waarin wordt verantwoord hoe de gekozen preventieve interventie(s) aansluiten op het doel van de preventie en de kenmerken van de patiënt(engroep) en schept een klimaat (ruimte, sfeer, etc.) waarin de gekozen preventieve interventie een zo groot mogelijk effect kan bereiken bij de doelgroep. De student analyseert de gezondheidsrisico s van een bepaalde patiënt(engroep) en stelt hiervoor een preventieplan op, waarin wordt verantwoord hoe de gekozen preventieve interventie(s) aansluiten op het doel van de preventie en de kenmerken van de patiënt(engroep) en Leerjaar 2 versie september

6 Competentie 2 Om risico s voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen, past de hbo-verpleegkundige primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. schept een klimaat (ruimte, sfeer, etc.) waarin de gekozen preventieve interventie een zo groot mogelijk effect kan bereiken bij de doelgroep en evalueert de effectiviteit van de gebruikte preventieve interventies en doet aanbevelingen ter verbetering Competentie 3 Om een gezonde leefstijl bij patiënten en hun familieleden te bevorderen geeft de hbo-verpleegkundige op basis van een programmatische aanpak informatie, voorlichting en advies aan individuen en groepen Rol van zorgverlener: De student maakt een situatieanalyse op basis waarvan wordt besloten of GVO nodig is. Maakt een afweging van de voor- en nadelen van bepaalde voorlichtingsmethoden, media en/of materialen voor een bepaalde doelgroep en maakt een onderbouwde keuze en stemt het taalgebruik, het tempo en de stijl van informatieverstrekking af op de doelgroep zodat de boodschap zo goed mogelijk overkomt De student kent de mogelijke voorlichtingsmethoden en -middelen die gebruikt kunnen worden in het kader van voorlichting (met als doel gedragsbeïnvloeding) en voert er minimaal één uit bij individuele patiënten met eenvoudige gezondheidsrisico s De student maakt een situatieanalyse op basis waarvan wordt besloten of GVO nodig is. Maakt een afweging van de voor- en nadelen van bepaalde voorlichtingsmethoden, media en/of materialen voor een bepaalde doelgroep en maakt een onderbouwde keuze en stemt het taalgebruik, het tempo en de stijl van informatieverstrekking af op de doelgroep zodat de boodschap zo goed mogelijk overkomt De student maakt een situatieanalyse op basis waarvan wordt besloten of GVO nodig is. Maakt een afweging van de voor- en nadelen van bepaalde voorlichtingsmethoden, media en/of materialen voor een bepaalde doelgroep en maakt een onderbouwde (evidence based) keuze en stemt het taalgebruik, het tempo en de stijl van informatieverstrekking af op de doelgroep zodat de boodschap zo goed mogelijk overkomt en zorgt er voor dat eventuele barrières (indien mogelijk) worden weggenomen die de patiënt(engroep) belemmert de voorlichting / adviezen op te volgen Leerjaar 2 versie september

7 Competentie 4.1 Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de zorgvrager coördineert de hbo-verpleegkundige de zorg. Rol van regisseur: De student coördineert de zorg voor een patiëntengroep (minimaal 2 patiënten) met een eenvoudige zorgvraag, zorgt voor een effectieve en efficiënte planning van interventies / activiteiten en signaleert (wijzigingen in) de behoeften van de patiënt en informeert de juiste actoren (artsen, paramedici, maatschappelijk werker, etc.) hierover zodat de juiste interventies worden ingezet en zorgt voor een duidelijke verslaglegging van de verleende zorg aan de patiënt(engroep) in het kader van de overdracht van de zorgverlening aan collega s. De student kent de verschillende voorkomende verpleegsystemen, de bijbehorende organisatie en taakverdeling tussen verschillende actoren (verpleegkundigen, artsen, paramedici, maatschappelijk werker, vrijwilligers, mantelzorgers / naasten, etc.) De student coördineert de zorg voor een patiëntengroep (minimaal 2 patiënten) met een eenvoudige zorgvraag, zorgt voor een effectieve en efficiënte planning van interventies / activiteiten en signaleert (wijzigingen in) de behoeften van de patiënt en informeert de juiste actoren (artsen, paramedici, maatschappelijk werker, etc.) hierover zodat de juiste interventies worden ingezet en zorgt voor een duidelijke verslaglegging van de verleende zorg aan de patiënt(engroep) in het kader van de overdracht van de zorgverlening aan collega s. De student coördineert de zorg voor een patiëntengroep met een eenvoudige zorgvraag en zorgt voor een effectieve en efficiënte planning van interventies / activiteiten en signaleert (wijzigingen in) de behoeften van de patiënt en informeert de juiste actoren (artsen, paramedici, maatschappelijk werker, etc.) hierover zodat de juiste interventies worden ingezet en Zorgt voor een duidelijke verslaglegging van de verleende zorg aan de patiënt(engroep) in het kader van de overdracht van de zorgverlening aan collega s over de uitkomsten van (multidisciplinair) overleg over de voortgang van de zorgverlening aan de patiënt(engroep) Competentie 4.2 Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de zorgvrager coördineert de hbo-verpleegkundige de zorg. Rol van regisseur: De student kent de wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op de patiënt / de zorgsituatie, de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie en van jezelf als verpleegkundige, en houdt hier rekening mee bij de zorgverlening en houdt rekening met de rechten en plichten van de patiënt. De student kent de organisatie en inrichting van het Nederlandse zorgstelsel of houdt rekening met de rechten en plichten van de patiënt Leerjaar 2 versie september

8 Competentie 4.2 Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de zorgvrager coördineert de hbo-verpleegkundige de zorg. De student kent de wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op de patiënt / de zorgsituatie, de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie en van jezelf als verpleegkundige, en houdt hier rekening mee bij de zorgverlening en houdt rekening met de rechten en plichten van de patiënt. De student kent de wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op de patiënt / de zorgsituatie, de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie en van jezelf als verpleegkundige, en houdt hier rekening mee bij de zorgverlening en houdt rekening met de rechten en plichten van de patiënt en wijst de patiënt hierop indien nodig Competentie 5 Om te zorgen dat de doelen van een preventieprogramma worden gerealiseerd, coördineert de HBOverpleegkundige de afgesproken activiteiten. Rol van regisseur: De student levert een bijdrage aan de organisatie van preventieve activiteiten (bijv. opstellen uitnodigingsbrief, benaderen van de doelgroep, uitnodigen gastsprekers, opstellen van een vragenlijst voor het vaststellen van het beginniveau van de doelgroep, etc.) De student kan de zaken die georganiseerd en gecoördineerd moeten worden voor de uitvoering van een preventieprogramma* benoemen, en voert hierin een onderdeel uit De student levert een bijdrage aan de organisatie van preventieve activiteiten (bijv. opstellen uitnodigingsbrief, benaderen van de doelgroep, uitnodigen gastsprekers, opstellen van een vragenlijst voor het vaststellen van het beginniveau van de doelgroep, etc.) De student levert een bijdrage aan de organisatie van preventieve activiteiten (bijv. opstellen uitnodigingsbrief, benaderen van de doelgroep, uitnodigen gastsprekers, opstellen van een vragenlijst voor het vaststellen van het beginniveau van de doelgroep, etc.) en evalueert de effectiviteit van een uitgevoerde preventieve activiteit in samenwerking met de betrokken actoren en deelnemers zorgt voor inhoudelijke afstemming tussen verschillende preventieve activiteiten t.b.v. dezelfde doelgroep(en) Leerjaar 2 versie september

9 Competentie 6.1 Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hbo-verpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe zorgpaden / zorgprogramma s / ketenzorg. Rol van regisseur: De student brengt in kaart welke zorg, behandeling en voorlichting een bepaalde doelgroep nodig heeft en welke organisaties / instanties in het zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg hierbij betrokken moeten worden en kan de eigen rol en functie als hbo-verpleegkundige in een zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg onder woorden brengen. De student kent de verschillende zorg- en hulpverleners en de rollen die zij vervullen in het kader van een zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg of Kan de eigen rol en functie als hbo-verpleegkundige in een zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg onder woorden brengen De student brengt in kaart welke zorg, behandeling en voorlichting een bepaalde doelgroep nodig heeft en welke organisaties / instanties in het zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg hierbij betrokken moeten worden en kan de eigen rol en functie als hbo-verpleegkundige in een zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg onder woorden brengen. De student brengt in kaart welke zorg, behandeling en voorlichting een bepaalde doelgroep nodig heeft en welke organisaties / instanties in het zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg hierbij betrokken moeten worden en levert een bijdrage aan het (her)ontwerp van een bestaand zorgpad / zorgprogramma rekening met de kenmerken van de doelgroep en de mogelijke financieringsbronnen of evalueert (in overleg met eventuele andere betrokken disciplines) de effectiviteit en efficiency van een bestaand zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg en formuleert adviezen om de inrichting te optimaliseren Competentie 6.2 Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hbo-verpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe zorgpaden / zorgprogramma s / ketenzorg. Rol van regisseur: De student brengt het bestaande zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg voor een bepaalde doelgroep in kaart en kan de eigen rol en functie als hbo-verpleegkundige in een zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg onder woorden brengen De student brengt het bestaande zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg voor een bepaalde doelgroep in kaart of kan de eigen rol en functie als hbo-verpleegkundige in een zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg onder woorden brengen Leerjaar 2 versie september

10 Competentie 6.2 Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hbo-verpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe zorgpaden / zorgprogramma s / ketenzorg. De student brengt het bestaande zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg voor een bepaalde doelgroep in kaart en kan de eigen rol en functie als hbo-verpleegkundige in een zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg onder woorden brengen De student brengt het bestaande zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg voor een bepaalde doelgroep in kaart en Brengt het bestaande zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg voor een bepaalde doelgroep in kaart en kan de eigen rol en functie als hbo-verpleegkundige in een zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg onder woorden brengen en evalueert (in overleg met eventuele andere betrokken disciplines) de effectiviteit en efficiency van een bestaand zorgpad / zorgprogramma / ketenzorg en formuleert adviezen om de inrichting te optimaliseren Competentie 7.1 Om de zorgverlening op de afdeling zo efficiënt, effectief en goed mogelijk op de afdeling te laten verlopen, levert de hbo-verpleegkundige een bijdrage aan het tot stand komen van het verpleegbeleid Rol van regisseur: De student Levert een bijdrage aan de evaluatie, verbetering en/of ontwikkeling van werkafspraken (bijv. rondom overdracht, werkoverleg, bezoektijden, etc.) om de uitvoering van de zorgverlening te verbeteren De student levert onvoldoende bijdrage aan de evaluatie, verbetering en/of ontwikkeling van werkafspraken (bijv. rondom overdracht, werkoverleg, bezoektijden, etc.) om de uitvoering van de zorgverlening te verbeteren De student levert een bijdrage aan de evaluatie, verbetering en/of ontwikkeling van werkafspraken (bijv. rondom overdracht, werkoverleg, bezoektijden, etc.) om de uitvoering van de zorgverlening te verbeteren De student denkt mee over en zorgt voor afstemming van de werkafspraken met andere afdelingen of disciplines, de optimale verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de bijbehorende organisatiestructuur binnen de afdeling, daarbij rekening houdend met de wensen, behoeften en waarden van patiënten(groepen), doet een veranderingsvoorstel Leerjaar 2 versie september

11 Competentie 7.2 Om de zorgverlening op de afdeling zo efficiënt, effectief en goed mogelijk op de afdeling te laten verlopen, levert de hbo-verpleegkundige een bijdrage aan het tot stand komen van het verpleegbeleid Rol van regisseur: De student reflecteert continue op de eigen werkstijl en kan dit bespreken De student reflecteert onvoldoende op de eigen werkstijl De student reflecteert continue op de eigen werkstijl en kan dit bespreken. De student reflecteert continue op de eigen werkstijl en die van de afdeling en heeft de wil en durf te veranderen of reflecteert continue op de eigen werkstijl en kan nieuw gedrag laten zien op basis van deze reflectie Competentie 8 Om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te waarborgen participeert de hbo-verpleegkundige in het ontwerpen van kwaliteitszorg op afdelingsniveau. Rol van regisseur: De student kent de binnen de afdeling geldende richtlijnen en protocollen en kan hiermee werken en kent de veelgebruikte kwaliteitszorgsystemen binnen de zorgsector De student kent de binnen de afdeling geldende richtlijnen en protocollen en kan hiermee werken of kent de veelgebruikte kwaliteitszorgsystemen binnen de zorgsector De student kent de binnen de afdeling geldende richtlijnen en protocollen en kan hiermee werken en kent de veelgebruikte kwaliteitszorgsystemen binnen de zorgsector De student kent de binnen de afdeling geldende richtlijnen en protocollen en kan hiermee werken en kent de veelgebruikte kwaliteitszorgsystemen binnen de zorgsector en levert een bijdrage aan de evaluatie en verbetering van bestaande standaarden en/of protocollen die op de afdeling worden gebruikt. Competentie 9.1 Om de doelen van het verpleegbeleid en de zorgprogramma s te realiseren kan de hbo-verpleegkundige andere verpleegkundigen en verzorgenden helpen en steunen bij het uitvoeren van de vastgestelde taken en functies. Leerjaar 2 versie september

12 Competentie 9.1 Om de doelen van het verpleegbeleid en de zorgprogramma s te realiseren kan de hbo-verpleegkundige andere verpleegkundigen en verzorgenden helpen en steunen bij het uitvoeren van de vastgestelde taken en functies. Rol van regisseur: De student vervult een voorbeeldfunctie voor collega s in het uitvoeren van taken / maatregelen die voortvloeien uit bestaand of nieuw (verpleeg)beleid. De student vervult onvoldoende een voorbeeldfunctie voor collega s in het uitvoeren van taken / maatregelen die voortvloeien uit bestaand of nieuw (verpleeg)beleid De student vervult een voorbeeldfunctie voor collega s in het uitvoeren van taken / maatregelen die voortvloeien uit bestaand of nieuw (verpleeg)beleid De student vervult een voorbeeldfunctie voor collega s in het uitvoeren van taken / maatregelen die voortvloeien uit bestaand of nieuw (verpleeg)beleid en begeleidt en adviseert collega s bij de uitvoering van hun (nieuwe) taken in het kader van bestaand of nieuw (verpleeg)beleid Competentie 9.2 Om de doelen van het verpleegbeleid en de zorgprogramma s te realiseren kan de hbo-verpleegkundige andere verpleegkundigen en verzorgenden helpen en steunen bij het uitvoeren van de vastgestelde taken en functies. Rol van regisseur: De student maakt eigen gevoelens en gedrag bespreekbaar en is zich bewust welke reactie dit gedrag bij de ander kan oproepen bij het uitvoeren van taken / maatregelen die voortvloeien uit bestaand of nieuw (verpleeg)beleid. De student maakt eigen gevoelens en gedrag niet bespreekbaar of is zich onvoldoende bewust welke reactie dit gedrag bij de ander kan oproepen bij het uitvoeren van taken / maatregelen die voortvloeien uit bestaand of nieuw (verpleeg)beleid De student maakt eigen gevoelens en gedrag bespreekbaar en is zich bewust welke reactie dit gedrag bij de ander kan oproepen bij het uitvoeren van taken / maatregelen die voortvloeien uit bestaand of nieuw (verpleeg)beleid De student maakt eigen gevoelens en gedrag bespreekbaar en is zich bewust welke reactie dit gedrag bij de ander kan oproepen en maakt evt. problemen bij het uitvoeren van taken/ maatregelen die uit bestaand of nieuw verpleegbeleid bespreekbaar. Leerjaar 2 versie september

13 Competentie 10.1 Om stagiaires en collega-verpleegkundigen en verzorgenden te steunen in hun professionele identiteit, staat de hbo-verpleegkundige de collega met raad en daad ter zijde. Rol van regisseur: De student geeft collega s en teamleden concrete feedback op hun functioneren en hanteert hierbij gesprekstechnieken en de regels voor het geven van feedback De student geeft collega s en teamleden concrete feedback op hun functioneren en hanteert hierbij onvoldoende de gesprekstechnieken en de regels voor het geven van feedback De student geeft collega s en teamleden concrete feedback op hun functioneren en hanteert hierbij gesprekstechnieken en de regels voor het geven van feedback De student idem als bij voldoende en gaat effectief om met een defensieve, niet open houding van de ander. Competentie 10.2 Om stagiaires en collega-verpleegkundigen en verzorgenden te steunen in hun professionele identiteit, staat de hbo-verpleegkundige de collega met raad en daad ter zijde. Rol van regisseur: De student vervult een voorbeeldrol De student neemt onvoldoende een voorbeeldrol aan De student vervult een voorbeeldrol De student vervult een voorbeeldrol en brengt eigen mening en wensen naar voren Competentie 11 Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw, vervult de hbo-verpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het bevorderen van het beroepsbewustzijn Rol van regisseur: De student kent de beroepscode van de verpleegkundige. Is in staat zich te oriënteren op de rol en positie van de verpleegkundige in andere zorgstelsels in de wereld en verwoordt en ontwikkelt een eigen visie op de maatschappelijke functie van het beroep van Leerjaar 2 versie september

14 Competentie 11 Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw, vervult de hbo-verpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het bevorderen van het beroepsbewustzijn verpleegkundige De student kent de beroepscode van de verpleegkundige of Is in staat zich te oriënteren op de rol en positie van de verpleegkundige in andere zorgstelsels in de wereld of verwoordt en ontwikkelt een eigen visie op de maatschappelijke functie van het beroep van verpleegkundige De student kent de beroepscode van de verpleegkundige. Is in staat zich te oriënteren op de rol en positie van de verpleegkundige in andere zorgstelsels in de wereld en verwoordt en ontwikkelt een eigen visie op de maatschappelijke functie van het beroep van verpleegkundige De student idem als bij voldoende en handelt in de beroepsuitoefening conform de beroepscode en geldende wet- en regelgeving en beoordeelt welke consequenties maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor de maatschappelijke plaats en functie van het beroep van verpleegkundige Competentie 12.1 Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de hbo-verpleegkundige actief aan de bevordering van de eigen deskundigheid en die van de beroepsgroep Rol van regisseur: De student reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen en toetst dit aan de kaders van het beroep (beroepscode, wet- en regelgeving) en toont een realistisch beeld van het eigen kunnen en de grenzen hiervan op dit moment De student vraagt feedback van anderen op het eigen beroepsmatig functioneren De student reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen en toetst dit aan de kaders van het beroep (beroepscode, wet- en regelgeving) en toont een realistisch beeld van het eigen kunnen en de grenzen hiervan op dit moment De student reflecteert op de ontwikkeling die hij / zij tot nu toe heeft doorgemaakt in het beroep van verpleegkundige, toont visie op de gewenste verdere ontwikkeling die hij / zij wil doormaken en heeft plannen over hoe dit te bereiken. Leerjaar 2 versie september

15 Competentie 12.2 Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de hbo-verpleegkundige actief aan de bevordering van de eigen deskundigheid en die van de beroepsgroep Rol van regisseur: De student neemt actief deel aan professionaliseringsactiviteiten (nascholing, klinische lessen, congressen, volgen van vakliteratuur, etc.) en stelt het eigen beroepsmatig handelen op basis hiervan bij De student kent de manieren om continue te werken aan de ontwikkeling van de eigen beroepscompetenties en om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de sector / het vakgebied De student neemt actief deel aan professionaliseringsactiviteiten (nascholing, klinische lessen, congressen, volgen van vakliteratuur, etc.) en stelt het eigen beroepsmatig handelen op basis hiervan bij De student idem als bij voldoende en verzorgt een klinische les aan collega s van de eigen afdeling Leerjaar 2 versie september

16 Deel 3. Werkhouding/werknemershouding Samenwerking is bijzonder tactvol en plezierig in de omgang met collega s veroorzaakt nogal eens irritaties functioneert in de groep van collega s uitstekend samenwerking met collega's kan aanzienlijk worden verbeterd : Organisatievermogen / besluitvorming weet het werk zeer efficiënt en systematisch te organiseren doelmatigheid laat nogal te wensen over kan onverwachte gebeurtenissen flexibel hanteren reageert op onverwachte gebeurtenissen vaak niet zo doeltreffend is steeds in staat om moeilijkheden en problemen in het werk zelf op te lossen heeft voor het oplossen van moeilijkheden in het werk snel hulp van anderen nodig beslissingen zijn altijd goed doordacht en verantwoord heeft altijd goed door wat belangrijk en onbelangrijk is beslissingen zijn vaak weinig overwogen heeft nogal eens moeite hoofd- en bijzaken te onderscheiden : Leerjaar 2 versie september

17 Werkinstelling toont buitengewoon veel inzet; is altijd bereid iets extra's te doen; pakt ongevraagd voorkomende werkzaamheden op kenmerkt zich niet door veel inzet; zal niet vlug iets extra s doen en heeft een afwachtende houding in het oppakken van werkzaamheden is een doorzetter; maakt af waaraan is begonnen geeft het gemakkelijk op; rond vaak niet af waaraan begonnen is : Kwaliteit de schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is conform van een HBO er in opleiding verwacht mag worden de schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is slecht werkt zeer accuraat en consciëntieus is nogal onzorgvuldig en onnauwkeurig : Kwantiteit doet veel meer dan vereist is, werktempo is zeer hoog doet minder dan vereist is, heeft een laag werktempo : Leerjaar 2 versie september

18 Conclusie: Beschikt de student over een juiste werkhouding/ werknemershouding? Motivatie: Ja/Nee Leerjaar 2 versie september

19 2. Leerhouding geeft sturing aan leerproces d.m.v. POP en PAP stelt zich in het leerproces afhankelijk op maakt tijdens de dagelijkse uitvoering van de zorg het leerproces met behulp van de POP en PAP inzichtelijk aan collega s leerproces is niet inzichtelijk houdt zich aan afspraken die zijn gemaakt in begeleidingsgesprekken volgt afspraken niet op stelt zich bijzonder open voor ideeën; kan goed luisteren stelt zich weinig open voor ideeën van anderen toont de bereidheid zich kwetsbaar op te stellen als dat nodig is en kan constructief met kritiek omgaan is zeer defensief en geneigd de verantwoordelijkheden buiten zichzelf te leggen begrijpt altijd direct waar het om gaat; uitleg is nauwelijks nodig er moet vaak uitvoerig uitleg worden gegeven heeft bijzonder vaak goede en bruikbare ideeën en suggesties komt zelden met goede ideeën en suggesties weet kennis en vaardigheden op de juiste wijze te integreren in de uitoefening van de functie maakt geen of weinig gebruik van de voor de uitoefening van de functie benodigde kennis en vaardigheden : Leerjaar 2 versie september

20 Conclusie: Beschikt de student over een juiste leerhouding? Motivatie: Ja/Nee Leerjaar 2 versie september

21 3. Beroepshouding heeft een duidelijke visie op het werk en draagt deze uit G V O geeft geen blijk van een duidelijke visie op het werk weet zich helder en zakelijk uit te drukken G V O drukt zich onduidelijk of omslachtig uit toont respect en is bijzonder tactvol in de omgang met mensen G V O veroorzaakt nog al eens irritaties kan reflecteren op eigen en andermans handelen heeft geen reflectieve houding kan een functionele samenwerkingsrelatie aangaan met zorgvragers G V O is niet in staat de relatie met de zorgvragers functioneel inhoud te geven : Conclusie: Beschikt de student over een juiste beroepshouding? Motivatie: Ja/Nee Leerjaar 2 versie september

22 Eindoordeel De student heeft de gedragsindicatoren laten zien op niveau De student heeft de werknemers houding laten zien op niveau O V G O V G De student heeft de leerhouding laten zien op niveau O V G De student heeft de beroepshouding laten zien op niveau O V G Op welke onderdelen zou de student in de POP en PAP nog nieuwe (of nogmaals dezelfde of aangepaste) doelstellingen en leeractiviteiten moeten opnemen? Motivatie: CONCLUSIE O V G Opmerkingen: Leerjaar 2 versie september

23 Handtekening werkbegeleider en handtekening student voor gezien en/of akkoord Naam praktijkopleider / leidinggevende: Handtekening: Datum: Naam docent: Handtekening: Datum: Origineel van dit formulier door docent in te leveren op stagebureau, een kopie wordt aan het stagedossier toegevoegd. Leerjaar 2 versie september

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort

Gedragsindicatoren HBOV cohort Competentie 1 (HBOV cohort 2010-2014 leerjaar 2) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 3 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Naam student Studentnummer Jaar Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 4 Naam Student: Studentnummer: INFORMATIE PRAKTIJKINSTELLING

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012 Competentie 1 (HBOV cohort 2008-2012 leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH 2010-2012) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Code kwartaal 2 : OVKSTH01P1 studiepunten:

Nadere informatie

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Datum: Naam Student: Studentnummer: Klas: Werkperiode: Instellingsdocent

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Stageperiode leerjaar 2 voltijd: Code

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 3 voltijd: Code

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Groep : Periode: Instelling: Adres: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De recovery verpleegkundige verzamelt continu gegevens, maakt een situationele

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Rollen en competenties

Rollen en competenties Het praktijkleren Rollen en competenties Tijdens deze praktijkleerperiode werk je aan het ontwikkelen van de onderstaande competenties tot minimaal niveau 2 of 3. Het is mogelijk competenties op een hoger

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR

HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR 1 Introductie HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR 011 01 De ervarings- reflectieleerlijn voor praktijkleerperiode 4 bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereiding op de praktijkleerperiode

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3

Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3 Handleiding Kwaliteitszorg BOL, tweede jaar, periode 3 Gebruikte literatuur: Specifieke doelgroepen, Uitgeverij Angerenstein. Je levert de uitgewerkte praktijkopdrachten digitaal in. Werkproces MMZ 3.1

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Geschiedenis Zorg Academie Leiden

Geschiedenis Zorg Academie Leiden Doorlopende leerweg Programma Inleiding Geschiedenis ZAL Toelichting project niveau 4 5 Waarderingsonderlegger Competentiekaart (uitleg en werkwijze) Huidige situatie Vraagstukken Afronding Geschiedenis

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht Opleiding Huidtherapie. Competentieboekje. 31 augustus 2004

Hogeschool van Utrecht Opleiding Huidtherapie. Competentieboekje. 31 augustus 2004 Hogeschool van Utrecht 31 augustus 2004 Samenstelling: Docententeam Onderwijskundige begeleiding: bureau Onderwijs Impuls 1 Competentiegebied I: Preventie, zorg, en begeleiding: werken met en voor cliënten/

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

STARTDOCUMENT JAAR 2. Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider, SLC docent en instellingsdocent

STARTDOCUMENT JAAR 2. Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider, SLC docent en instellingsdocent STARTDOCUMENT JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider, SLC docent en instellingsdocent Stageperiode leerjaar 2 voltijd/deeltijd: Code: OVKSTG03P2 Studiepunten: 24 Naam student: Studentnummer:

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2. Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2. Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM Hogeschool HHM en Psychologie BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2 Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM jll -Fontys Hngeschonl HRM en Geachte praktijkbegeleider, U heeft een van onze studenten

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Praktische informatie... 6 1. Inhoudelijk kader

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Functiebeschrijving Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Verpleging Functie: Integraal manager: Regiomanager Verpleging Vastgesteld door directeur d.d.: 12 maart 2004 Peildatum:

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Module/ plaats in opleiding (propedeuse Bloom niveau 1,2 & 3) Module Beroepsoriëntatie

Module/ plaats in opleiding (propedeuse Bloom niveau 1,2 & 3) Module Beroepsoriëntatie Document naam: Leeruitkomsten HBO V flex Versie: 4 datum 23 5 2016 Status: Concept Eigenaar: Project HBO V flex noot: ter advies voorgelegd aan LPC op 19 mei 2016 (aangepast 23 mei), voor de vergadering

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

De 7 kerncompetenties

De 7 kerncompetenties De 7 kerncompetenties Competentie Kerntaak en gedragsindicatoren 1. Vakinhoudelijk handelen Integreren van vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg 1.1.

Nadere informatie

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen De opleiding tot intensivecareverpleegkundige In dit deskundigheidsgebied wordt de specifieke intensive care zorg van de intensivecareverpleegkundige, de intensivecare-kinderverpleegkundige en de intensivecareneonatologieverpleegkundige

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Zien waar hulp nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Toets beroepstaak B Helpende gevorderd Thuiszorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Diëtisten

Bijlage Beroepscompetenties Diëtisten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Diëtisten Deze bijlage is een verplicht onderdeel van

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Intake - Assessment. Logopedie PORTFOLIOMAP

Intake - Assessment. Logopedie PORTFOLIOMAP Hogeschool Zuyd Faculteit Logopedie Gezondheidszorg Opleiding Logopedie Intake - Assessment Logopedie PORTFOLIOMAP Datum indienen portfolio:.. Namen van de beoordelaars:. Dit portfolio is eigendom van:

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie