Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medisch Psychiatrische Unit (MPU)"

Transcriptie

1 Inleiding In 2006 heeft de afdeling MPU zijn deuren open gedaan. Het doel van de afdeling is om zorg te dragen voor een hogere efficiëntie en doelmatigheid van de zorg voor patiënten met lichamelijk en psychisch lijden door middel van centralisatie en coördinatie. Doordat de psychiatrische en somatische zorg op de MPU wordt geïntegreerd onstaat er een specifieke expertise die de kwaliteit van de geboden patiëntenzorg verhoogt. Voor studenten is dit een unieke mogelijkheid om psychiatrische en somatische zorgverlening te leren combineren. Praktijkopleiding verpleegkunde VUMC -Leerplaatsprofiel Medisch Psychiatrische Unit - Maart

2 Algemene gegevens Divisie Zorgeenheid en Locatie Werkplekmanagement II Medisch psychiatrische unit (MPU) 4C Hansje Heller Telefoonnummer receptie Naam contactpersoon 1 Naam contactpersoon 2 Liede Maas, teamleider Theo Brouwer, Hoofd Zorgeenheid Naam contactpersoon 3 Website Praktijkopleiding intranet/mpu contactgegevens Praktijkopleiding verpleegkunde VUMC -Leerplaatsprofiel Medisch Psychiatrische Unit - Maart

3 Zorgteam Teamleider Liede Maas Seniorverpleegkundige Gespecialiseerd verpleegkundigen - Verpleegkundigen 11 Studenten Verpleegkundig Vervolg Onderwijs Studenten verpleegkunde initieel 1 of 2 per jaar 1 (maximaal 1 student tegelijk op de afdeling) Verpleeghulpen - Helpende - Doktersassistenten - Zorgassistenten 4 medewerkers Administratief medewerkers 1 Specialisten Consultspecialismen Paramedische consulenten 1 hoofdbehandelaar (Deze kan van elk specialisme zijn) en psychiater is mede behandelaar voor elke patient. Alle specialismen in het ziekenhuis kunnen in consult geroepen worden. Alle paramedische consulenten kunnen in consult gevraagd worden. Anderen pastoraat en geestelijke verzorgers en activiteiten begeleiding 4 ochtenden in de week Competenties VUMC Gedragscompetenties 1. Klantgerichtheid 2. Resultaatgerichtheid 3. Kwaliteitgerichtheid Competenties Verpleegkundige 1. Samenwerken 2. Mondelinge communicatie 3. Organiseren van eigen werk 4. Inzet Praktijkopleiding verpleegkunde VUMC -Leerplaatsprofiel Medisch Psychiatrische Unit - Maart

4 Afdelingscompetentie Probleemanalyse Praktijkopleiding verpleegkunde VUMC -Leerplaatsprofiel Medisch Psychiatrische Unit - Maart

5 Zorgorganisatie Missie MPU De MPU verleent onderscheidende zorg voor patiënten met complexe somatische-psychiatrische problematiek. De verpleegkundige kennis op het gebied van zowel bejegening van psychiatrische patiënten als somatische ziektebeelden en de nauwe samenwerking van somatische artsen en psychiaters zorgen voor een optimale behandelomgeving op de MPU. De MPU staat ook voor hoogwaardig onderwijs specifiek gericht op het doceren van zorg voor deze unieke en complexe patiëntencategorie aan (aankomend) artsen en verpleegkundigen. Visie op zorg De visie van de afdeling; 1. goede kwaliteit in de patiëntenzorg. 2. goed werknemersschap, opleiding en training van medewerkers 3. MPU als leerplaats voor leerlingen en gediplomeerd verpleegkundigen, artsen in opleiding ad 1. Werken aan patiënttevredenheid De patiënt heeft als zorgvrager en als ontvanger van zorg een belangrijke positie. Immers, om te weten hoe wij de zorg kunnen verbeteren en óf de zorg is verbeterd, is het oordeel van de patiënt onmisbaar. Het VU medisch centrum heeft de afgelopen jaren veel in het werk gezet om de patiëntenzorg te verbeteren en zal hier ook mee doorgaan. Onder andere in het kader van Sneller Beter zijn veel kwaliteitsprojecten gestart of inmiddels afgerond. Er is op de afdeling een enquete gehouden onder de patiënten om te kijken hoe het verblijf op de afdeling is ervaren. Professionele kwaliteit Werken volgens vooraf opgestelde richtlijnen, beschreven in webwijzer/parenteralia ed. Het uitoefenen van het verpleegkundig beroep op een professionele wijze, met daarin de waarden en normen die behoren bij het verpleegkundig beroep. ad 2. Op de afdeling is ruimte voor scholing georganiseerd door de Amstelacademie en de afdeling. Daarnaast worden er regelmatig klinische lessen georganiseerd door leerlingen, verpleegkundigen, artsen en andere disciplines. ad 3. De praktijkopleider en de teamleider bewaken het proces van de leerlingen op de afdeling, door werkbegeleiders aan hen toe te wijzen. Ook dragen zij bij aan de zorg voor het leerproces van de aanwezige leerlingen door de benodigde randvoorwaarden te creëren. Praktijkopleiding verpleegkunde VUMC -Leerplaatsprofiel Medisch Psychiatrische Unit - Maart

6 Ontwikkelingen / Projecten NIAZ= Nederlands Instituut voor Accreditatie in Zorginstellingen DIM= Digitale Incident Melden Competentie Management MIG = Meldingen Ingrijpende Gebeurtenissen Procesanalyse van de afdeling Kwaliteitsbevordering van het verpleegkundig team Werkgroepen DIM Voorbehouden Handelingen Van A naar Beter: werkgroep houdt zich bezig met de overdracht van somatische en psychiatrische kennis. dit geven zij vorm d.m.v. klinische lessen, het oefenen van gesprekstechnieken en het schrijven van richtlijnen/ protocollen. Overlegvormen Dagelijkse visite: Elke hoofdbehandelaar loopt iedere dag visite (tenzij anders is afgesproken). De arts-assistent van de MPU loopt iedere dag visite. Er wordt dus 2x visite gelopen. Doel: Afstemmen van het medisch beleid met de verpleegkundige rondom de individuele patiënt Deelnemers: de verantwoordelijke arts-assistent en de verpleegkundige van de patiënt. Frequentie: dagelijks, behalve in het weekend. Rapportage: afspraken arts op medisch afsprakenblad, medicatie in mirador, verpleegkundige afspraken in het verpleegkundig dossier (ZIS en het papieren verpleegkundig dossier) Multi disciplinair overleg (MDO) Integraal Diagnostisch Interventie Schema (IDIS) Studentenbespreking Teamoverleg Intervisie Casuïstiek bespreking Voor meer informatie zie ook kwaliteitsnet! Inwerk programma / info map Op kwaliteitsnet staat een inwerkprogramma en op onze intranet website staat ook veel relevante informatie. Website links Literatuur (aanbeveling) Praktijkopleiding verpleegkunde VUMC -Leerplaatsprofiel Medisch Psychiatrische Unit - Maart

7 Profielschets zorgvrager Type zorgcategorie Leeftijdscategorie Somatische zorgvrager met een psychiatrische co-morbiditeit I.p. vanaf 18 jaar, eventueel jonger kan ook in overleg Gemiddelde ligduur 11 Aantal bedden Operationeel 8 Per specialisme variërend Specialisme Meest voorkomende ziektebeelden, onderzoeken, behandelingen en/ of operaties Alle specialismen Op de MPU liggen patiënten van alle specialismen; hierdoor wisselen de ziektebeelden en is het moeilijk te zeggen welk ziektebeeld het meeste voorkomt. Veel voorkomende Psychiatrische comorbiditeit Delier Schizo-affectieve stoornis Suïcidale patiënt Voorkomende voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Maagsonde: sondevoeding toedienen Maagsonde: inbrengen Maagsonde: verzorgen Maagsonde: maagspoeling uitvoeren - Medicijnen: toedienen via de luchtwegen Medicijnen: toedienen via subcutane injectie Medicijnen: toedienen per intramusculaire injectie Medicijnen: toediening via infusie Medicijnen: orale toediening Medicijnen: spuit aansluiten op een perfusor Wonden: rode wonden verzorgen Wonden: gele wonden verzorgen Wonden: zwarte wonden verzorgen Praktijkopleiding verpleegkunde VUMC -Leerplaatsprofiel Medisch Psychiatrische Unit - Maart

8 Wonden: wonden met hechtingen verzorgen Wonden: decubitus en / of smetten verzorgen Wonden: wonden met drains verzorgen Wonden: wonddrains verwijderen Hechtingen en tampons verwijderen Infuus: Infuuspomp en een spuitpomp bedienen Infuus: infuus met medicatie klaarmaken Infuus: transfusie uitvoeren Vloeistoffen: toedienen via een centraal veneus infuus Vloeistoffen: toedienen via een perifeer infuus Tracheostoma: canule en stoma verzorgen Tracheostoma: oppervlakkig uitzuigen via tracheostoma Uitzuigen van de mond - keelholte - Monsters verzamelen ten behoeve van de diagnostiek steriele monsters Monsters verzamelen ten behoeve van de diagnostiek niet steriele monsters Catheter: Blaasspoeling uitvoeren Catheter: CAD (catheter a demeure: blaaskatheter) verzorgen Catheter: SPC (suprapubische catheter) verzorgen Catheter: Catheteriseren van de blaas Stoma: verzorgen van een AP / UP Stoma: irrigeren - Darmspoelen - Adequaat reageren bij ongevallen en in onvoorziene situaties Assisteren bij chirurgische behandelingen Hielprik toepassen bij neonaten - Lichaamstemperatuur regelen Vingerprik tbv bloedsuikermeting Zuurstof toedienen Zwachteltechnieken toepassen Praktijkopleiding verpleegkunde VUMC -Leerplaatsprofiel Medisch Psychiatrische Unit - Maart

9 Organisatie begeleiding van studenten Afspraken Begeleidings - en beoordelinggesprekken Er worden per student verpleegkunde individuele afspraken gemaakt. Voor duale HBOV studenten (leerlingen) van de HBO-V Hogeschool InHolland Amsterdam en de BBL MBO-V studenten (leerlingen) van ROC asa wordt gebruik gemaakt van de gespreksformulieren van het VUmc met de daaraan gekoppelde begeleidings- en beoordelingsgesprekken, incl. de reflectieverslagen. Als externe studenten (stagiaires) geen gespreks- en beoordelingsformulieren van school hebben meegekregen dan wordt er ook gebruik gemaakt van de gespreks en beoordelingsformulieren van het VUMC. De formulieren zijn te krijgen via de praktijkopleider of zijn te downloaden op de intranetsite van de afdeling praktijkopleiding. Hier zijn ook overige richtlijnen en documenten te vinden. De student zorgt dat de werkbegeleider, teamleider èn de praktijkopleider een kopie krijgen van het stagewerkplan/ leeractiviteitenplan (LAP) (de leerdoelen), reflectieverslagen en ingevulde gespreksformulieren. Er vinden gedurende een praktijkleerperiode / stage gemiddeld 3 tot 5 gesprekken plaats met de student. Aanwezigen bij de gesprekken zijn in overleg met de zorgeenheid: Introductiegesprek en LAP-gesprek Tussenbeoordeling Eindbeoordeling Voortgangsgesprek Student, werkbegeleider, teamleider óf praktijkopleider Student, werkbegeleider, teamleider óf praktijkopleider Student, werkbegeleider, teamleider óf praktijkopleider Student, werkbegeleider, zo nodig teamleider óf praktijkopleider Zo nodig vinden er vóór en na de tussenbeoordeling voortganggesprekken plaats. Na afloop van de praktijkleerperiode / stage worden alle gespreksformulieren opgeslagen in het archief praktijkopleiding. Zorgeenheid specifieke leerdoelen - Afspraken over het Werkrooster - Praktijkopleiding verpleegkunde VUMC -Leerplaatsprofiel Medisch Psychiatrische Unit - Maart

Zorgeenheid Cardiologie en Cardiochirurgie

Zorgeenheid Cardiologie en Cardiochirurgie Inleiding Deze zorgeenheid bestaat uit cardiochirurgische patiënten en cardiologische. Tevens is er een special care voor cardiochirurgische patienten die gedurende één dag, postoperatief na de IC periode,

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Geneeskundige Oncologie

Leerplaatsprofiel Geneeskundige Oncologie Inleiding Van harte welkom op de verpleegafdeling medische oncologie, VONI. Om je start op de verpleegafdeling te vergemakkelijken hebben wij in samenwerking met de praktijkopleider een leerplaatsprofiel

Nadere informatie

Leerwerkplaats Verloskunde & Gynaecologie

Leerwerkplaats Verloskunde & Gynaecologie Inleiding Welkom op de zorgeenheid Verloskunde en Gynaecologie (V&G) VGYN De zorgeenheid V&G is een zorgeenheid dat bestaat uit twee specialismen, namelijk gynaecologie en verloskunde. Ieder specialisme

Nadere informatie

Praktijkopleiding Verpleegkunde. Leerplaatsprofiel Hematologie

Praktijkopleiding Verpleegkunde. Leerplaatsprofiel Hematologie 1 Algemene gegevens Divisie 1 Zorgeenheid en Locatie Hematologie 3B Werkplekmanagement Hoofdzorgeenheid: Ingrid Kampman & Ineke v.d.jagt Medisch Hoofd zorgeenheid: prof.dr. Peter Huijgens Telefoonnummer

Nadere informatie

Keel- Neus- Oor Heelkunde (VKNO)

Keel- Neus- Oor Heelkunde (VKNO) Inleiding De zorgeenheid VKNO is een chirurgische afdeling waar patiënten met algemene KNO aandoeningen, oncologische aandoeningen van het hoofd-hals gebied en patiënten van het specialisme Oogheelkunde

Nadere informatie

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen 2017-2018 MBO Verpleegkunde 2 Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Naam student:

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Poliklinische ZE Model

Leerplaatsprofiel Poliklinische ZE Model Inleiding Beste student, Hartelijk welkom op poliklinische werkeenheid verloskunde en gynaecologie. De polikliniek is een afdeling binnen heel verloskunde en gynaecologie (V&G). Andere afdelingen die daaronder

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Bijlage 02 Bijlage 03 Bijlage 04 Bijlage 05 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig Leerlijn BOL en BBL Verkort Formuleblad Te toetsen vaardigheden per deel

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn BEROEPSTAAK D Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatiedossier MBO Verpleegkunde 2012-2013 Crebonummer 95520

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn BEROEPSTAAK D Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatiedossier MBO Verpleegkunde 2012-2013 Crebonummer 95520

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV Crebonummer: 95520 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI opleidingsgroep biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort opleidingstraject

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden hbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadhbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

[ verwerkt is. bronvermeldingen zijn correct.

[ verwerkt is. bronvermeldingen zijn correct. BEOORDELINGSFORMULIER STAGEWERKPLAN (In te vullen door docent- en stagebegeleider) Naam Student: Vorm Inhoud Criteria yb Voorbiad Titel, naam & locatie stageafdeling. naam student, Genoemde onderdelen

Nadere informatie

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg KD Maatschappelijke Zorg 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen KD Verzorgende-IG

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D inclusief examen beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn Albeda College Branche Gezondheidszorg Crebonummer 95520 Versie ODB BEROEPSTAAK D 1516

Nadere informatie

Voorbeeldportfolio verpleegkundigen VUmc

Voorbeeldportfolio verpleegkundigen VUmc 1 Voorbeeldportfolio verpleegkundigen VUmc Het portfolio wordt door alle verpleegkundigen in VUmc bijgehouden. Het portfoliobeleid kun je vinden op KwaliteitsNet, documentnummer..(volgt nog). Het portfolio

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel. Dagbehandeling/dagverpleging. Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : C2 /D2

Leerplaatsprofiel. Dagbehandeling/dagverpleging. Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : C2 /D2 Leerplaatsprofiel Dagbehandeling/dagverpleging Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : C2 /D2 Leerplaatsprofiel januari 2015 1 LEERPLAATSPROFIEL op INSTELLINGSNIVEAU Gelre

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn Albeda College Branche Gezondheidszorg Crebonummer 95520 Versie 3 Datum: januari 2014

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden mbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent/PA aan de verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 Versie:

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen, wat ook wel certificeerbare eenheid

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Beschrijving van de verpleegafdeling De verpleegafdeling PAAZ/Medisch Psychiatrische Unit (MPU), is een specialistische afdeling die deel uitmaakt van de zorgeenheid

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Beschrijving van de verpleegafdeling De verpleegafdeling PAAZ/Medisch Psychiatrische Unit (MPU), is een specialistische afdeling die deel uitmaakt van de zorgeenheid

Nadere informatie

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen Keuzedeel mbo Verzorgende en verpleegtechnische handelingen behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Verplegende en verpleegtechnische handelingen Keuzedeel mbo Verplegende en verpleegtechnische handelingen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0119 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg,

Nadere informatie

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Verplegende en verpleegtechnische handelingen Keuzedeel mbo Verplegende en verpleegtechnische handelingen behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in

Nadere informatie

Conceptoverzicht. Niveau Boektitel ISBN Thematitel Artikel

Conceptoverzicht. Niveau Boektitel ISBN Thematitel Artikel Conceptoverzicht 1 Het zorgplan 978900692916 Als je zorg nodig hebt Ondersteunen bij basiszorg en huishoudelijke zorg Verschillende vormen van zorg Zelfredzaamheid in kaart brengen Drie methoden voor systematische

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK 1 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: Juli 2013 Fase:

Nadere informatie

Het Leerplaats Profiel. Leerwerkplaats Traumatologie plastische chirurgie VTRA-6C VUMC

Het Leerplaats Profiel. Leerwerkplaats Traumatologie plastische chirurgie VTRA-6C VUMC Het Leerplaats Profiel Leerwerkplaats Traumatologie plastische chirurgie VTRA-6C VUMC Februari 2014 1 Welkom op de zorgeenheid VTRA In dit leerplaatsprofiel wordt beschreven wat er geleerd kan en moet

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn Albeda College Branche Gezondheidszorg Crebonummer 95520 Versie ODB BEROEPSTAAK D 1415

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 Versie:

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

Er was eens. Opzet en implementatie van de Medisch Psychiatrische Unit OLVG. Tamara van Lieshout Projectleider MPU 2011

Er was eens. Opzet en implementatie van de Medisch Psychiatrische Unit OLVG. Tamara van Lieshout Projectleider MPU 2011 Er was eens Opzet en implementatie van de Medisch Psychiatrische Unit OLVG Tamara van Lieshout Projectleider MPU 2011 Psychiatrie & Medische Psychologie 5 psychiaters 7 AIOS 10 psychologen 3 VS (io) 2

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen Voorbehouden en risicovolle handelingen Sonde inbrengen en verwijderen Verzorgenden IG/ verpleegkundigen - De cursist kan adequaat een maagsonde inbrengen via de mond/ keelholte bij een cliënt volgens

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel. Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : B6 Traumatologie/ Vaatchirugie

Leerplaatsprofiel. Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : B6 Traumatologie/ Vaatchirugie Leerplaatsprofiel Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : B6 Traumatologie/ Vaatchirugie Leerplaatsprofiel september 2013 1 LEERPLAATSPROFIEL op INSTELLINGSNIVEAU Gelre ziekenhuizen

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête MPU

Tevredenheidsenquête MPU Tevredenheidsenquête MPU Florian van Hunnik MPU-verpleegkundige 6 maart 204 Arts-assistenten ICU WAN hoofden SEH Verpleegafdelingen Inhoud Inleiding Methode Resultaten Conclusies Discussie Inleiding Arts-assistenten

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling Dagbehandeling, Tilburg

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling Dagbehandeling, Tilburg Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling Dagbehandeling, Tilburg Beschrijving van de verpleegafdeling Afdeling dagbehandeling vormt samen met afdeling 2 in Waalwijk een behandelcentrum. De afdeling is te vinden

Nadere informatie

Portfolio voor verpleegkundigen in VUmc

Portfolio voor verpleegkundigen in VUmc 1 Portfolio voor verpleegkundigen in VUmc Het portfolio wordt door alle verpleegkundigen in VUmc bijgehouden. Het portfoliobeleid kun je vinden op KwaliteitsNet, documentnummer..(volgt nog). Het portfolio

Nadere informatie

Het Leerplaats Profiel. Leerwerkplaats inwendige geneeskunde VIG1-4C VUMC

Het Leerplaats Profiel. Leerwerkplaats inwendige geneeskunde VIG1-4C VUMC Het Leerplaats Profiel Leerwerkplaats inwendige geneeskunde VIG1-4C VUMC 1 Welkom op de afdeling VIG1 In dit leerplaatsprofiel wordt beschreven wat er geleerd kan en moet worden op deze zorgeenheid. Het

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel. Instelling : Gelre Ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn Afdeling : A5 Neurologie en Geriatrie

Leerplaatsprofiel. Instelling : Gelre Ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn Afdeling : A5 Neurologie en Geriatrie Leerplaatsprofiel Instelling : Gelre Ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn Afdeling : A5 Neurologie en Geriatrie Neurologie en Geriatrie onverwacht veelzijdig 1 LEERPLAATSPROFIEL op INSTELLINGSNIVEAU Adres:,

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING. Verpleegtechnische handelingen

PROJECTHANDLEIDING. Verpleegtechnische handelingen PROJECTHANDLEIDING Verpleegtechnische handelingen Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. Werkproces: 2.7 Voert verpleegtechnische handelingen uit Als medewerker gehandicaptenzorg/gespecialiseerde

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2 Beroepsopdracht/ leermenu 5 Verpleegtechnische handelingen deel 2 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 9 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Team High-Care. Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie

Team High-Care. Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Team High-Care Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Meander Thuiszorg (onderdeel van MeanderGroep Zuid-Limburg) beschikt al meer dan 25 jaar over een team van gekwalificeerde verpleegkundigen

Nadere informatie

WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE, KEEL-, NEUS- & OORHEELKUNDE, KAAKCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE EN ANESTHESIE

WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE, KEEL-, NEUS- & OORHEELKUNDE, KAAKCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE EN ANESTHESIE WELKOM OP DE AFDELING ORTHOPEDIE, KEEL-, NEUS- & OORHEELKUNDE, KAAKCHIRURGIE, PLASTISCHE CHIRURGIE EN ANESTHESIE 623 Inleiding Tijdens een ziekenhuisopname komt er veel op u af. Deze folder is samengesteld

Nadere informatie

Instructieteam. Zorgsaam Thuis

Instructieteam. Zorgsaam Thuis Zorgsaam Thuis Thuiszorg Instructieteam 1 Instructieteam Zorgsaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen Deze informatie is bedoeld voor specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden, patiënten en diens

Nadere informatie

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 20-8-2014 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Duur van de scholing: 3 dagen Aantal deelnemers

Nadere informatie

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn!

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Verpleging thuis Opella verpleging Er kan een moment in uw leven komen, dat u thuis verpleging

Nadere informatie

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent:

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: 1 A: Casus 1 Handen wassen volgens protocol Handen desinfecteren volgens protocol Verplaatsen zorgvrager in bed (met

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen ~ Beroepsopdracht 13~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012 agina 1 van 41 Inleiding en leerdoelen

Nadere informatie

Stageopdracht jaar 4 : Werkbegeleiding

Stageopdracht jaar 4 : Werkbegeleiding Stageopdracht jaar 4 : Werkbegeleiding Inleiding: Eén van de competenties die de student tijdens haar hbov-opleiding zal verwerven is: De hboverpleegkundige geeft (werk)begeleiding aan collega s en collega

Nadere informatie

Afdelingsorganisatie Het aantal bedden bedraagt Bedden voor cardiologische patiënten en 19 bedden voor patiënten met een longaandoening.

Afdelingsorganisatie Het aantal bedden bedraagt Bedden voor cardiologische patiënten en 19 bedden voor patiënten met een longaandoening. Leerplaatsprofiel B2 Algemeen Per 1 januari 2010 zijn afdeling cardiologie en longziekten één afdeling, B2. In de dagelijkse praktijk is de afdeling opgesplitst in een gedeelte met cardiologiepatiënten

Nadere informatie

Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie

Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Team High-Care (MTH-team) Voorbehouden en Risicovolle Handelingen in de thuissituatie Meander Thuiszorg (onderdeel van MeanderGroep Zuid-Limburg) beschikt al jaren over een team van gekwalificeerde verpleegkundigen

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel. Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : 3.10.B Orthopedie/ urologie Dagbehandeling/ spoedopname

Leerplaatsprofiel. Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : 3.10.B Orthopedie/ urologie Dagbehandeling/ spoedopname Leerplaatsprofiel Instelling : Gelre ziekenhuizen Locatie : Apeldoorn/Zutphen Afdeling : 3.10.B Orthopedie/ urologie Dagbehandeling/ spoedopname Leerplaatsprofiel afdeling augustus 2011 1 LEERPLAATSPROFIEL

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1 Fase:

Nadere informatie

Verpleegafdeling chirurgie D2

Verpleegafdeling chirurgie D2 Verpleegafdeling chirurgie D2 Hoofddorp Welkom op de verpleegafdeling chirurgie D2 in Hoofddorp. Een opname in het ziekenhuis is voor u geen gewone situatie. Wij proberen uw verblijf op de afdeling zo

Nadere informatie

STANDAARDFORMULIER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING

STANDAARDFORMULIER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING STANDAARDFORMULIER ERKENNINGSAANVRAAG VERPLEEGKUNDIGE VERVOLGOPLEIDING Toelichting bij het gebruik van het standaardformulier: Het College Verpleegkundige Vervolgopleidingen Ziekenhuizen erkent enkel die

Nadere informatie

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit

Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit Verpleegafdeling Dagkliniek heelkunde / Slaapunit 1. Opdracht De dagkliniek heelkunde heeft als opdracht niet-dringende heelkundige ingrepen uit te voeren dat op één dag kunnen plaats vinden. De dagkliniek

Nadere informatie

Voorwoord 7. Overzicht pictogrammen 9

Voorwoord 7. Overzicht pictogrammen 9 Inhoud Voorwoord 7 Overzicht pictogrammen Medicijnen uitzetten 2 Medicijnen controleren, toedienen en registreren 3 3 Toedienen van orale medicatie 4 Toedienen van rectale medicatie 7 Toedienen van vaginale

Nadere informatie

Samen voor de beste wondzorg in de regio!

Samen voor de beste wondzorg in de regio! Samen voor de beste wondzorg in de regio! Wond Expertise Centrum (WEC) Deventer Ziekenhuis Eddy Koopman, wondconsulent Inhoud presentatie Wat is een WEC Waarom een WEC Wie doet wat binnen een WEC Voor

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel verpleegafdeling Geriatrie

Leerplaatsprofiel verpleegafdeling Geriatrie Leerplaatsprofiel verpleegafdeling Geriatrie Beschrijving van de verpleegafdeling Afdeling Geriatrie is een specialistische afdeling die deel uitmaakt uit zorgeenheid Geriatrie. De afdeling is gelokaliseerd

Nadere informatie

MedPsych Center Voor poliklinische patiënten

MedPsych Center Voor poliklinische patiënten MedPsych Center Voor poliklinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center voor poliklinische patiënten 1. Inleiding 3 2. Welke patiënten kunnen bij de MPC terecht? 4 3. Diagnostiek

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Afdeling Kort Verblijf

Afdeling Kort Verblijf Afdeling Kort Verblijf Ziekenhuis Gelderse Vallei Het team van C2 afdeling Kort Verblijf heet u van harte welkom. Wij streven naar goede kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid en professionaliteit. Duidelijke

Nadere informatie

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde

Afdeling L Centrum voor Obesitas Nederland Centrum Inwendige Geneeskunde U bent opgenomen op afdeling L van het Medisch Centrum Leeuwarden. Op afdeling L bevindt zich een deel van het Centrum Inwendige Geneeskunde en een deel van het Centrum voor Obesitas Nederland. Deze folder

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie. Stanneke Lunter, psychiater ZGT, Roessingh, 1 e lijn

Ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie. Stanneke Lunter, psychiater ZGT, Roessingh, 1 e lijn Ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie Stanneke Lunter, psychiater ZGT, Roessingh, 1 e lijn Ziekenhuispsychiatrie Wat is het? Waarom willen we het? Specifieke doelgroepen Specifieke behandelvormen

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 5 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Intraveneuze toediening Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie