CBS De Rank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBS De Rank 2011-2015"

Transcriptie

1 CBS De Rank Harderwijk, april 11 Versie:01

2 ICT-beleidsplan Auteur: Adviezen: L.M.C. de Jong Stuurgroep VCO-Harderwijk Datum: april 2011 Het ICT-beleidsplan schetst de situatie van het gebruik van ICT nu, en probeert ook een beeld te geven voor de toekomst. Organisatorisch komt er het een en ander aan de orde; Wie heeft welke verantwoordelijkheden, en vooral: waar wil de school naar toe? Welke rol gaat de computer straks krijgen? Dit plan helpt om in kaart te krijgen wat er gedaan wordt aan ICT, en waar we naar toe willen. Het ICT-beleidsplan is erop gericht om ICT een vaste en geïntegreerde plaats te geven in onze basisschool. 2

3 Zakelijke gegevens Gegevens bevoegd gezag Naam bevoegd VCO-Harderwijk gezag Adres Postbus 188 Postcode en 3840 AD Harderwijk plaats Contactpersoon Dhr.A.Palland Telefoon Fax Gegevens school Naam school CBS De Rank Naam directeur Dhr. H.M.Veelers BRIN-nummer 20 HL Adres Bongerdsteeg 1-3 / Postbus 222 Postcode en 3841 CV / 3840 AE plaats Harderwijk Telefoon URL website Aantal 1 vestigingen Aantal leerlingen 175 per Bereikbaarheid Naam Bereikbaar op dag(en) personeel Directeurambulant Dhr.H.M.Veelers Dinsdag en donderdag ICT-coördinator Dhr.L.M.C. de Jong Donderdagmorgen Systeembeheerder ServeIt 24/7 Interne begeleider Mevr.D.Lokhorst Dinsdag en donderdagmorgen Vergaderdag: dinsdag of donderdag van uur 3

4 Inleiding Wat vooraf ging De computer heeft al geruime tijd een plaats in onze basisschool. Vanaf 1985 met de Commodore 64 en daarna het Comenius/Printproject en vanuit persoonlijke belangstelling van een aantal teamleden, worden computers in ons onderwijs op diverse manieren ingezet. Sinds 2002 waren we betrokken bij het Qlict-netwerk. Per 1 augustus 2011 wordt het netwerkbeheer gedaan door ServeIt uit Harderwijk. Dit netwerk wordt gedragen door 9 basisscholen binnen de VCO- Harderwijk (situatie augustus 2011). Na het aansluiten op een gecertificeerd netwerk (2003) en een nieuwe aanschaf van desktops en laptops (2010) houden we ons nu steeds meer met de inhoud van het onderwijs bezig. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat er duidelijke leerlijnen ontstaan voor het ICT-onderwijs. Waarheen? In de afgelopen jaren is er door leerkrachten en leerlingen al een behoorlijke ontwikkeling geweest. De bedoeling is dat de ICTwerkgroep ( Ada,Jolanda en Luuk) de leerkrachten verder zal gaan ondersteunen, zodat de computers nog beter gebruikt zullen worden binnen de groepen en het team, waardoor de resultaten verbeterd zullen worden. In de komende vier jaren willen we vanuit een hernieuwd geformuleerd gemeenschappelijk schoolconcept werken aan een planmatige, geïntegreerde schoolontwikkeling, waarbij het omgaan met verschillen van kinderen centraal zal staan. Bij deze ontwikkeling is ICT, en dus de computer, belangrijk. De kinderen Ervaringen van nu leren ons, dat de computer een geëigend onderwijshulpmiddel is voor de kinderen. Onze leerlingen leren om zich op velerlei terreinen met behulp van dit veelzijdige instrument, een flinke hoeveelheid vaardigheden en kennis eigen te maken. Meer en meer staat de leerling hierin zelf centraal. ICT krijgt steeds meer een adaptief karakter, de leerling volgt meer en meer zijn eigen route door de programma s en elektronische informatiestructuren op internet. De leraren De leraren hebben zich in de afgelopen jaren bekwaamd in computergebruik zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling als voor de dagelijkse onderwijs- en klassenpraktijk. Het blijft van belang om de computervaardigheden van de teamleden in de dagelijkse onderwijspraktijk te sturen en te begeleiden. Naast gerichte scholing zal er op bouw- en teamniveau frequent aandacht gegeven worden aan de ontwikkelingen op de werkvloer. De ouders Om de ouderbetrokkenheid bij het proces te vergroten, zullen we ouders voortdurend op de hoogte houden van de ICT-ontwikkelingen binnen de CBS De Rank. De informatie wordt elektronisch gepubliceerd via de website van de school. 4

5 Inhoud van het ICT-beleidsplan De inhoud van dit beleidsplan bestaat uit 2 hoofdonderdelen die door het hele plan te vinden zijn: 1. Beginsituatie Evaluatie periode Gewenste situatie Er wordt gekeken naar hoe het ICT binnen de school eruit ziet, en daarnaast wordt gekeken naar wat er bereikt moet worden. Een stukje schoolorganisatie komt aan bod. Er zal gekeken worden naar verantwoordelijke personen. Wie zijn dat, en wat zijn de taken van deze personen. Daarnaast wordt er gekeken naar het administratieve gedeelte. Wat is er beschikbaar voor ICT. Hoe wordt dit alles geregistreerd. Hoe ziet de lange termijnplanning eruit etc. Daarnaast natuurlijk het educatieve gedeelte. Wat wordt er tot nu toe gedaan in de verschillende groepen.hoe wordt de computer nu al ingezet, en hoe zal dat over één, twee,drie en vier jaar eruit gaan zien. Al deze beschreven situaties zullen bekeken worden vanuit de twee hoofdonderdelen.:de beginsituatie en de gewenste situatie. In het ICT-beleidsplan staat aangegeven wat er zoal gaat veranderen, wie dit gaat initiëren, implementeren en controleren en welke stappen er worden genomen! Relatie Schoolwerkplan met ICT-beleidsplan Daar ICT een geïntegreerd onderdeel is van de verschillende vakken en vormingsgebieden, wordt in het schoolwerkplan aangegeven op welke manier we dit gaan realiseren! We kennen op onze school twee speerpunten, waardoor we ons onderwijs gaan veranderen. Handelingsgericht werken en het zelfstandig werken zijn zaken waaraan gewerkt wordt binnen alle groepen. Ict is een middel om hieraan te werken. 5

6 Beginsituatie Gebruik in de bouwen of per groep In alle groepen wordt de computer ingezet. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gebruiken de computers die in het eigen lokaal staan. Tijdens de spelmiddagen worden ook de computers gebruikt in de hal, vaak met hulp van ouders. Het gaat hier veelal om spelend leren. Alle kinderen werken bij toerbeurt met het programma Schatkist, Bas gaat digitaal of Woordenschat. In januari en juni worden de computers ingezet om de toetsen van het Cito ( Taal voor kleuters, Ordenen en Ruimte en Tijd ) af te nemen. De uitslagen worden digitaal verwerkt binnen het LOVS van Cito. Natuurlijk worden de gegevens geanalyseerd. In de groepen 3 en 4 staan ook computers, maar deze leerlingen gebruiken de computers ook in de gemeenschapsruimte. Programma's die gebruikt worden zijn o.a. Leescircus, Woorden Totaal, Verkennen van getallen en Hoofdwerk. In groep 4 wordt een begin gemaakt met tekstverwerken met Word. De computers in de gemeenschapsruimte worden hier voor gebruikt. De leerlingen van deze groepen doen de halfjaarlijkse Cito-toetsen ook digitaal. Dit betreft hier de onderdelen: rekenen, spelling. De uitslagen worden digitaal verwerkt binnen het LOVS van Cito. Ook worden de gegevens geanalyseerd. Groep 5 gaat dus ook verder met de Wordcursus. Met name het oefenen van spelling van woorden wordt door de kinderen geoefend op de computer. Er wordt gebruik gemaakt van de computer in de klas en in de gemeenschapsruimte. Vanaf deze groep ondertekenen de leerlingen het internet-protocol ( zie bijlage). In groep 6 werken de leerlingen met de computers in het eigen lokaal en in de gemeenschapsruimte. Hier gaan we verder met het tekstverwerken. Andere lettertypes, plaatjes invoegen e.d. zijn zaken die geleerd moeten worden. De topografie van Een Wereld van Verschil kan worden geoefend. Hoofdwerk en Spellingwerk blijft ook hier terugkomen. In groep 7 wordt aardig wat stelwerk (opstel, gedicht, verslag, werkstuk) m.b.v. de computer gemaakt. Deze leerlingen maken gebruik van de computers in eigen lokaal en gemeenschapsruimte. Leerlingen krijgen opdrachten om informatie op te zoeken op internet, digitale encyclopedie e.d. Ook het - gebruik wordt gestimuleerd. Hoofdwerk en Topo blijven vaste onderdelen. In groep 8 maken de leerlingen veel gebruik van de computer voor allerlei zaken. De leerlingen maken regelmatig een krantje voor en van de groep. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 doen de halfjaarlijkse Citotoetsen ook digitaal. Dit betreft hier de onderdelen: rekenen, spelling en begrijpend lezen. De uitslagen worden digitaal verwerkt 6

7 binnen het LOVS van Cito. Deze gegevens worden daarna geëxporteerd naar Dotcomschool. Ook worden de gegevens geanalyseerd. Bij ons op school werken we met een digitale leerlijn ( zie bijlage 1). Hierin staat aangegeven wat in elk leerjaar aan bod komt. Deze leerlijn is in gezamenlijk overleg opgesteld. Gebruik buiten de klas Vanaf groep 3 worden ook computers in de gemeenschapsruimte gebruikt. Hier staan 17 desktops. Deze worden gebruikt voor het leesonderwijs (groep 3), spellen ( groep 4 en 5) en stellen ( groep 4 t/m 8) en voor allerlei individuele opdrachten ( maken van werkstukken, opzoeken van informatie via digitale encyclopedieën en/of internet, versturen van , oefenen met lesstof) Vanaf groep 5 werken de leerlingen met groeps-loginnamen en wachtwoorden voor de server, maar ook met een individuele inlog. Zij kunnen hun documenten e.d. opslaan en wijzigen in de eigen map. De leerlingen in groep 5 ondertekenen het internet-protocol( zie bijlage 2). Dit ondertekende protocol gaat mee naar de hogere groepen. Voor het gebruik van deze computers is een rooster opgesteld, zodat elke leerkracht weet wanneer hij/zij leerlingen naar deze ruimte kan sturen. Computers zijn per stuk te reserveren voor een bepaalde groep/of leerling. Gebruik door groepsleerkrachten Alle leerkrachten gebruiken op school en thuis de computer om lessen voor te bereiden( bijv. met Activ Inspire), de registratie bij te houden van cijfers. Met behulp van telewerken ( teamviewer) is het mogelijk om een computer op school over te nemen. De notulen van vergaderingen ( bij toerbeurt gemaakt) worden per e- mail naar alle leerkrachten gestuurd. Informatie voor en van het team wordt wekelijks per mail verstuurd. Alle leerkrachten melden dagelijks de absenten in het leerlingadministratieprogramma Dotcomschool. In dit programma worden alle resultaten van toetsen bewaard. Ook handelingsplannen en jaarplanningen worden hiermee door het team gemaakt. Allerlei financiële handelingen gebeuren via het programma Excel (zendingsgeld, schoolreisgeld e.d ) en met Orifin. Boeken en documenten worden steeds meer gescand via de netwerkprinter om daarna gebruikt te kunnen worden op het digibord. Gebruik op het terrein van management en administratie Voor de leerlingadministratie en het -volgsysteem wordt sinds november 2006 gebruik gemaakt van Dotcomschool. In 2007 werd dit programma webbased aangeboden, waardoor het mogelijk is om overal gegevens in te voeren en te bekijken. Dotcomschool zorgt voor een goede backup van de gegevens. ServeIt zorgt ervoor dat er dagelijks een back-up wordt gemaakt van de belangrijke documenten. Deze backup wordt rondgepompt naar een andere school van de VCO. Alle correspondentie gebeurt met Word en veel wordt per verstuurd (agenda en notulen van teamvergadering, or en mr.) 7

8 De documenten van leerkrachten staan op de M-schijf en de directeur heeft een aparte schijf(k). De bestanden van het programma staan op J, zodat ook deze elke dag opgeslagen worden. De directeur kan online zien (via Orifin) hoe de school er financieel voorstaat. Samenwerking Binnen de VCO-Harderwijk bestaat al sinds 1999 een ICT-coördinatoren overleg. Vijf à zes keer per jaar komen deze leden bijeen om te overleggen over technische,financiële en onderwijskundige zaken. Daarnaast is er ook tijd voor een aantal praktische zaken. Sinds januari 2003 is er een bovenschoolse Stuurgroep om een wegwijzerfunctie te vervullen. De Stuurgroep adviseert en controleert de uitvoering van het ict-beleidsplan. Infrastructuur Op dit moment hebben we een netwerk met 45 computers voor de leerlingen ( 1 op 4) en 10 desktop/laptops voor het team. Deze computers zijn in alle lokalen aangesloten op het Activ-board. Vanaf mei 2010 draaien alle computers op Windows 7. Alle computers staan in verbinding met de server en hierdoor ook met internet. De printer is ook aangesloten op het netwerk. Voor presentaties zijn er in alle klassen beamers. Er zijn twee digitale fotocamera s en 2 videocamera s. Programmatuur Op onze school staat sinds 2011 een nieuwe server, die op afstand door ServeIt ( beheerd wordt. Op deze server draait het besturingssysteem Windows en op alle cliënts Win 7( augustus 2011) Educatieve software zie bijlage 1 Gebruik van ISP Per 1 juli 2011 zijn we overgestapt van XS4all naar de kabelverbinding van Solcon met een 20/20 down/upsnelheid. Ook de telefoon werkt via deze kabel. De aansluiting op de televisie is komen te vervallen. De CMS-website van de school wordt gehost, gebackupt en beheerd door Basisonline. Ook de mail verloopt via deze provider. Personeel en organisatie Rol schoolleiding De directeur bemoeit zich voornamelijk met het stimuleren van ICT en het bewaken van het budget. Tevens geeft hij het goede voorbeeld door desktop, laptop en beamer veelvuldig te gebruiken. Coördinator ICT Sinds de komst van de 2Commodores 64 in 1985 is Luuk de Jong actief met computers. In 1990 is hij officieel benoemd tot AC-er en sinds enkele jaren ICT-coördinator. Ada Brouwer is 2 e aanspreekpunt en bemoeit zich meer met de software van de onderbouw. Van belang is 8

9 dat er in deze periode gekeken wordt naar een tweede ICT-er om op termijn het werk van Luuk voort te zetten. Taakomschrijving ICT-Coördinator: Inhoudelijk Bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs Stimuleren van leerkrachten om ICT in hun lessen in te zetten Stimuleren van gebruikers om ICT-toepassingen te gebruiken Stimuleren van management/ondersteunend personeel voor het inzetten van ICT Het ontwikkelen van een scholingsplan collega s. Beleidsmatig In overleg met de directie voorbereiden en uitwerken van ICTbeleid Opstellen van criteria voor (beleids)beslissingen Adviezen uitbrengen over de gewenste inzet en implementatie van ICT Deelname in commissies, stuurgroepen en andere overlegorganen Plannen en bewaken van de uitvoering van beleid Organisatorisch Leiding geven aan bepaalde ICT-stuur- of werkgroepen Begeleiden van ICT-projecten Coachen van gebruiken op het terrein van ICT Budgetteren en bewaken van begrotingen Omgaan met problemen en weerstanden Externe ondersteuning Sinds 1999 is er binnen het VCO regelmatig contact tussen de ict-coördinatoren. Daarnaast is er een bovenschoolse Stuurgroep die een aantal bovenschoolse zaken regelt, o.a. advisering, professionalisering, maar ook een controlerende functie heeft. Onze school wordt geregeld bezocht door Henk Vlieger. 9

10 Knelpunten Samenwerking Er wordt nog teveel alleen gewerkt en daarom is het goed dat er sinds 2003 geregeld overleg is tussen leerkrachten van dezelfde groep binnen de VCO-Harderwijk. Infrastructuur Een punt blijft wel de hoogte van de computertafels en daarbij horend meubilair. Zijn de computerwerkplekken volgens ARBOvoorschriften? Hoe zit het met RSI? Programmatuur Sommige programma s worden incidenteel of niet gebruikt, terwijl er wel een doorgaande lijn hoort te zijn. Er moeten overzichten worden gegenereerd die laten zien hoe vaak een programma wordt gebruikt en in welke groep. Financiën Ondanks de bezuinigingen vanuit de overheid is er op school voldoende hardware ( computers, digiborden, beamers, netwerkprinter). Zorg blijft de aanschaf van lampen voor de beamers en goede software ( o.a. digitale methodetoetsen). 10

11 Hard- en software Inventarisatie hardware (maart 2011) Acers Laptops Laptops Algemene software Voor het maken van de dagelijkse backup maken we gebruik van het service van ServeIt. Zij laten de backups van de schijven G,H,I,J,K,L,M,N,O en P wegzetten op de servers van andere VCOscholen. Licenties voor het gebruik van Windows, Officepakket en Symantec ( Norton Ghost en Antivirus) worden via APS IT-diensten geregeld. Website-ontwikkeling De school beschikt over een eigen website, die regelmatig aangepast wordt. Naast algemene informatie over onze school zijn er ook andere zaken te vinden. Regelmatig zijn er ook foto s en verslagen van gemaakte excursies te zien. Ook de maandelijkse nieuwsbrief wordt hierop gepubliceerd en via de site verstuurd. Ouders kunnen zich aan- en afmelden voor deze digitaal verstuurde nieuwsbrief. Draagvlak en communicatie De diverse versies van het ICT-plan worden binnen het team besproken en voorzien van opmerkingen voor een volgende versie. Bestuur, Medezeggenschapsraad en de Ouderraad worden geïnformeerd over onze plannen. Het bestuur bevordert, stimuleert en bewaakt onze plannen. De verschillende geledingen worden zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gehouden van onze voortgangs- en evaluatiemomenten. Binnen de Medezeggenschapsraad is er advisering en instemming bij het vaststellen van de schoolveranderingsplannen. De aangegeven doelstellingen worden nader geconcretiseerd in een aantal afspraken voor een bepaalde termijn. Na afloop van die termijn wordt teruggekeken op de voortgang en worden er voorstellen gedaan voor bijstellingen van de ingeslagen weg. Veelal zal dit op bouw- en teamniveau gebeuren. We werken met het SMART-model( specifiek, meetbaar, acceptabel,realistisch, tijdgebonden). Over de voortgang wordt ook in het team gesproken en na algehele evaluatie worden voortgangs- en/of bijstellingsafspraken gemaakt. 11

12 Financiering Alle scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs krijgen in de jaren per leerling een bedrag voor ICT. Per jaar wordt er een ICT-begroting gemaakt, waarin de te verwachten inkomsten en uitgaven staan. Dit betekent dat de school zelf de afweging kan maken hoe en op welk moment zij dit geld gaat besteden. De zekerheid die voor meerdere jaren geboden wordt, maakt het mogelijk om de invoering van ICT in de school planmatig aan te pakken. 12

13 Visie op onderwijs en opvoeding: Maatschappelijke kant Wij leven in een wereld die doorlopend in verandering is en zich ontwikkelt in een geïndividualiseerde wereld. Dat betekent dat wij de kinderen stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de zinvolheid van regels te onderkennen en na te leven. Pedagogische kant Kinderen zullen in hun volwassenheid geconfronteerd worden met een wereld die van hen vraagt om te zoeken naar informatie, om bronnen te (be)vragen, om informatie te analyseren, om te luisteren, om te (her)overwegen alvorens tot actie en probleemoplossing over te gaan. Dat vraagt om creatieve, gemotiveerde, zelfbewuste, onafhankelijke en omgevingsgevoelige volwassenen. Dat betekent dat wij de kinderen zullen grootbrengen in een context waarin niet de uiteindelijke oplossing belangrijk is, maar de wijze waarop naar oplossingen wordt toegewerkt. Onderwijskundige kant Tussen mensen bestaan grote verschillen. Ook dus tussen kinderen. De wijze waarop kinderen leren, het leervermogen en het leertempo zijn verschillende grootheden. Dat betekent dat wij ons onderwijs zullen moeten aanpassen aan deze verschillen. Schoolorganisatorische kant De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de realisering van onze eigen streefbeelden vragen om een lerende houding en een actieve betrokkenheid van allen binnen onze gemeenschap. Dat betekent dat wij tijd en ruimte inbouwen, zowel voor onszelf als voor onze leerlingen, om vorm te geven aan de lerende houding door te reflecteren, door ons open te stellen voor nieuwe impulsen en ons eigen werk kritisch te bekijken in de vorm van kringgesprekken (leerlingen) en teamgesprekken, intervisie, klassenbezoeken en vormen van collegiale consultatie (leraren). Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en communicatietechnologie een steeds grotere rol zal gaan spelen. Zij zullen zelfstandig moeten kunnen werken met deze moderne technologieën. Tevens willen wij de kinderen laten zien dat werken met de computer niet iets is wat op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij waarin wij leven. Wij kiezen als school voor adaptief onderwijs. Hiermee houden we rekening met de verschillende leerstijlen van de leerlingen. De leerkracht bepaalt grotendeels het aanbod waarbij leerlingen worden gestimuleerd tot een actieve leerhouding. Kinderen moeten ontdekkend kunnen leren. De leerling is verantwoordelijk voor wat hij leert en voor de vragen die hij (zichzelf) stelt. Maar als leerkracht ben je verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een omgeving die prikkelt en waarin je als leerling veilig kunt ontdekken wat je wilt leren. 13

14 Zo n omgeving bestaat uit materiaal en ruimte om iets te doen, maar omvat ook medeleerlingen en jezelf. Je bent zelf onderdeel van de uitdagende leeromgeving. De vragen die je stelt en het gesprek dat je opent, is ook onderdeel van een uitdagende leeromgeving. Ook kan je als leerkracht helpen leervragen te formuleren. Bijvoorbeeld als het kind een ervaring vertelt, kun je doorvragen. Tenslotte: je kunt als leerkracht zelf een probleem inbrengen en kijken of je leerlingen daar hun probleem van willen maken. De kinderen werken zelfstandig en samen aan opdrachten. Er zal een bepaald minimumprogramma zijn voor alle leerlingen. VCO-Harderwijk deelt de ICT-visie zoals die in het beleidsplan van de Rank wordt verwoord. In dit plan wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de onderwijskundige doelstellingen (zie schoolplan) en ICT. Onze visie op ICT De computer zal een steeds belangrijker rol gaan innemen in het onderwijs. Allerlei lessen, waarbij kinderen kunnen oefenen zullen plaatsvinden achter het beeldscherm. Hierbij kunnen we denken aan o.a. inoefenen van topografie, tafels van vermenigvuldiging, woordpakketten, maar ook lessen begrijpend lezen, stellen. Dit alles kan in een modulesysteem worden gedaan, waarbij de computer in de gaten houdt of leerlingen voldoende of te weinig hebben geoefend. Elke module wordt afgesloten met een toets. Daarnaast is er de uitdaging om kinderen veel zaken te laten ontdekken, alleen of in groepjes. Het resultaat hiervan kan worden gepresenteerd aan de gehele groep. De computer biedt de leerlingen en leerkrachten meer mogelijkheden tot: differentiatie en zelfstandigheid m.b.v. intelligente software. Het realiseren van de veranderende rol van de leerkracht; veel meer begeleider en stimulator, dan degene die de kennis overdraagt. Het effectiever benutten van de leertijd. Meer leerresultaat in minder tijd, waardoor tijd vrij komt voor belangrijke zaken zoals: * techniek in het basisonderwijs; * sociale vaardigheidstraining; * dramatische expressie. Het leggen van contacten met leerlingen en leerkrachten buiten de eigen school en buiten eigen landsgrenzen. We willen ICT vooral inzetten als hulpmiddel / gereedschap om tot beter onderwijs te komen. Het jonge kind Op onze school hebben we er voorlopig voor gekozen om de computer in te zetten vanaf groep 1. Het werken met de computer in deze groep heeft vooral als doel, om de kinderen muisvaardig en vertrouwd te maken met het computergebruik. De computers vormen een onderdeel van alle werklessen. 14

15 Omgaan met verschillen en uitgaan van verschillen De leerkracht schept een taakgerichte sfeer in de groep en begeleidt gedifferentieerde leerprocessen. Er wordt ruimte geboden voor eigen initiatieven van kinderen, voor experimenten en voor het ontwikkelen van zelfverantwoordelijk gedrag. We maken er gebruik van dat kinderen elkaar kunnen helpen (samenwerkend leren). Leerlingen die achterblijven in de reguliere activiteiten, krijgen andere vormen van instructie aangeboden en daarbij aangepaste oefeningen. Het inzetten van informatie- en communicatietechnologie speelt voor wat betreft remediërende activiteiten een belangrijke rol. Ook voor hoogbegaafde leerlingen biedt de computer veel extra mogelijkheden om een beroep te doen op de bijzondere kwaliteiten van deze leerlingen. Tijdens de lesmomenten met de mogelijkheid van zelfstandig werken, kunnen deze onderwijsactiviteiten extra aan bod komen. Voor een goede bewaking van het leerproces en de vorderingen van de leerlingen maken we gebruik van Dotcomschoolen het CITO-LOVS. De verwerking van de gegevens van het CITO-leerlingvolgsysteem is geautomatiseerd binnen Dotcomschool (leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem). Taalonderwijs Bij het jonge kind willen we de taalvaardigheid door middel van multimediaal computergebruik bevorderen. Vanaf het niveau van groep 1 leent ICT zich bij uitstek voor het inoefenen van nieuwe onderwerpen (o.a. Woordenstart, Schatkist met de muis en Bas gaat digitaal). Zowel passieve woordenschat (woordpakketten) als grammatica krijgen hierbij de aandacht. Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van methodegebonden software bij Taalverhaal. Ook bij het stellen en het creatief taalonderwijs is de computer goed inzetbaar. Ook Spellingwerk en Ambrasoft worden ingezet om spellingcategorieën te oefenen. Leesonderwijs Gekoppeld aan de methode voor aanvankelijk lezen worden de kinderen bij het leesproces extra gemotiveerd door inzet van het gelijknamige methodegebonden computerprogramma. Het programma wordt aan leerlingen aangeboden gedurende circuitactiviteiten. In groep 3 wordt gewerkt met Leeslijn en de digitale varianten Leesweg en Leespad. Het educatieve computerprogramma Leescircus wordt ingezet als onderdeel van remedial teaching binnen het leesonderwijs. In de groepen 4 en volgende wordt dit verder uitgebouwd en krijgt het begrijpend lezen ( Nieuwsbegrip en NieuwsbegripXL) een steeds zwaarder accent, waarna het in de bovenbouw zijn weerslag vindt in de informatieverwerving en informatieverwerking. Rekenonderwijs Bij het rekenonderwijs gaan we uit van de principes van het realistisch rekenen. In de komende tijd gaan we op zoek naar programma s die hier goed bij aansluiten.op dit moment gebruiken we Hoofdwerk 3 van het NIB. 15

16 Het inoefenen van bepaalde rekenbasisvaardigheden (zoals tafels, klokkijken) past eveneens binnen de kaders van ICT. Getracht wordt aan te sluiten bij programmatuur die adaptief van aard is. Op het gebied van remedial teaching maken we gebruik van RekenenTotaal ( onderdeel van Ambrasoft). Ook in de onderbouw wordt gewerkt met reken-software ( Eduroms en Kikkermatrix) Nederlands als tweede taal Hoewel er op onze school nog weinig anderstalige leerlingen instromen, zien wij wel grote mogelijkheden bij het individueel inzetten van educatieve software voor Nederlands als tweede taal (NT2). In dit verband zien wij ook mogelijkheden om via internet in contact te komen met andere onderwijsorganisaties en scholen, die gespecialiseerd zijn in onderwijs in die specifieke taal. Techniek Op onze school willen we in de komende tijd meer mogelijkheden creëren, waarbij de leerlingen kennis en ervaring kunnen opdoen met nieuwe technologieën. Te denken valt het leren omgaan met de digitale foto- en videocamera en het verwerken van de gegevens hiervan. Op dit moment wordt er zo nu en dan mee gewerkt in groep 8. Informatieverwerving Het documentatiecentrum van de CBS De Rank wordt geleidelijk omgevormd tot multimediale en digitale mediatheek, waar niet alleen gedrukte informatiematerialen zoals boeken te vinden zijn, maar waar ook elektronische informatie in verschillende verschijningsvormen te raadplegen is. Denk daarbij aan: elektronische informatie te raadplegen via internet; audiovisuele media zoals dvd s en audio-cd s; digitale encyclopedieën ( ) Wereldoriëntatie Bij de vakken wereldoriëntatie wordt de computer regelmatig ingezet. De leerlingen verwerven informatie via internet en eventuele andere bronnen. De lessen worden in de methode geïntegreerd. Nu worden er filmpjes gekeken via Klasse TV, Teleblik of Beeldbank. Ook de topografie wordt geoefend met de programma s van OWG ( Toporama) en Wereld in je Bol. 16

17 Gewenste situatie over 4 jaar: Hierbij kunnen we 3 aspecten onderscheiden: * infrastructuur ( netwerk, hardware, software, isp); * deskundigheidsbevordering ( scholing van personeel); * onderwijskundig beleid ( hoe integreren we ict planmatig in ons onderwijs). Infrastructuur Het netwerk: in 2015 ligt het gecertificeerde netwerk 12 jaar en is dan langzamerhand toe aan een nieuwe bekabeling in verband met de snelle verbinding. De snelle verbinding is noodzakelijk voor de mediatoepassingen in het onderwijs. Ook de switches dienen vernieuwd te worden om de gewenste snelheid door te voeren. Er zullen ook acces-points geplaatst moeten worden in de lokalen van de bovenbouw en gemeenschapsruimte, zodat er draadloos gewerkt kan worden. De hardware: in 2015 zijn al onze computers toe aan vervanging. We gaan dan nog steeds uit van een verhouding van 1:4. Aanschaf van nieuwe hardware kan ook in de vorm van tablets en of laptops/netbooks. De software: veel software moet webbased beschikbaar zijn, zodat er overal, zowel op school als thuis, door leerlingen en leerkrachten verder gewerkt en geleerd kan worden. Bestanden worden in the cloud opgeslagen. Alle methodegebonden en Citotoetsen worden digitaal afgenomen en verwerkt. Individuele en evt. groepshandelingsplannen worden na de afname automatisch gegenereerd. Er wordt gewerkt met individuele weektaken en/of een ELO ( Elektronische Leer Omgeving). Bepaalde oefeningen worden alleen nog maar digitaal gedaan, o.a. tafels, topografie, woordpakketten, werkwoordspelling, jaartallen. Deskundigheidsbevordering personeel: De leraar zal zich steeds meer op delen van zijn groep moeten gaan richten. Behalve het geven van instructies voor de hele groep zal hij kleinere groepen moeten stimuleren hun weg te vinden bij het verzamelen van informatie. Voor de leraar betekent dit, dat hij overzicht moet houden over de werkwijze en voortgang van de kinderen speciaal tot dit onderdeel. Tevens zal hij zelf ook in staat moeten zijn om voor hem relevante informatie te verzamelen. Op een aantal plenaire- en bouwvergaderingen staat ict op de agenda. Tijdens bouwoverleg wordt door het team bepaald welke software wordt gebruikt en aangeschaft. Binnen de school gaat alle correspondentie digitaal. Agenda s en notulen, maar ook overleg per computer is mogelijk, zeker voor duo-partners. Inloggen op de schoolserver is een normaal gebruik of het vinden van bepaalde lessen,die in the cloud zijn geplaatst. Binnen het VCO zou er per bouw/jaargroep meer uitwisseling moeten zijn op ict-gebied. 17

18 Onderwijskundig beleid: In 2015 wordt er minder klassikaal lesgegeven dan op dit moment ( april 2011). Dit heeft te maken met een andere manier van werken en met de inzet van computers. Er wordt meer in niveaugroepen samen gewerkt en door de computers kan een aantal zaken individueel worden geleerd, geoefend en getoetst. Toch zal er gelegenheid zijn voor (directe) instructie, soms klassikaal, soms per niveaugroep. In groep 3 zal er nog veel klassikaal worden aangeboden en dit wordt per volgende jaargroep minder. Een aantal vaardigheden zal in een modulesysteem met en zonder computer worden gedaan. Dit alles betekent een flexibeler opstelling van meubels, computers en mensen. Voor hoogbegaafde leerlingen biedt deze methodiek mogelijkheden van extra verdieping en versnelling. Bovendien zullen deze leerlingen door de hoeveelheid aangeboden stof nauwelijks in de gelegenheid gebracht worden zich te vervelen. Ook zal het aantal programma s dat webbased wordt aangeboden veel groter zijn dan nu. Via internet kunnen kinderen en leerkrachten zowel op school als thuis verder werken. Voor het ict-gebruik heeft dit alles wel gevolgen: meer laptops/tablets in de bovenbouw methodegebonden toetsen en cito-toetsen digitaal afnemen webbased software kiezen ( indien mogelijk) zorgbreedte software aanbieden De rol van de leerkracht blijft cruciaal maar wijzigt in een meer coachende rol. De leerkracht blijft instructie geven, blijft begeleiden en blijft volgen. In het klassenmanagement komt meer tijd vrij voor individuele ondersteuning van kinderen. Maar ook is er de beschikking over een zeer innovatieve en efficiënte inzet van ICT-middelen, waardoor de leerkracht beduidend meer mogelijkheden geboden krijgt om enerzijds kinderen te bieden wat hen toekomt en zich anderzijds te richten op specifieke leerproblemen, vraagstellingen of hiaten. In de klas van de komende jaren nemen de computers de rol van het traditionele leer- en werkboek over. Elk kind kan in eigen tempo en op eigen niveau werken, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt dat er, veel meer dan nu het geval is, gerichte remediërende programma s worden ingezet, maar ook dat potentiële Vwo-leerlingen al op de basisschool bezig zijn met wiskunde of een vreemde taal. Hierdoor geeft de klas van de toekomst ons onderwijs een kwalitatieve impuls en brengt het onderwijs op maat weer een stap dichterbij. 18

19 Planning I n f r a s t r u c t u u r Geen aanschaf Aanschaf 1 Aanschaf 4 van hardware desktops voor desktops voor * aanschaf 30 op evt. kleine gebruik door gebruik bij tablets voor onderdelen na( directeur digibord de bovenbouw beamerlampen). i.p.v. laptops Oude server ombouwen tot werkstation voor administratie. Nieuwe 1GBswitches * vervanging van beamerlampen * vervanging van beamerlampen * vervanging van beamerlampen D e s k u n d i g h e i d O n d e r w i j s -Nieuwe server en beheer ( ServeIt) -ISP ( Solcon) Aanschaf digitale fotocamera ( 50-75) Uitleg nieuwe beheersomgevin g van ServeIt. Individuele inlog voor ll en lk. 3 keer ictbijeenkomsten met workshops ( plenair) Verdiepen in ELO en/of individuele weektaken Alle leerlingboeken zijn gescand voor gebruik op het bord. Digitale crea in de bovenbouw Aanschaf digitale fotocamera ( 50-75) Interne mail over ict-zaken 3 keer ictbijeenkomsten met workshops ( plenair) Aanschaf nw. Methode rekenen met methodegebonde n toetsen en import in DCS Gebruiken van ELO of weektaken in 7 en 8 Digitale crea in de bovenbouw Aanschaf van 2 e flipcamera ( 100) Interne mail over ict-zaken 3 keer ictbijeenkomsten met workshops ( plenair) Gebruiken van ELO of weektaken in 5 t/m 8 Digitale crea in de bovenbouw Interne mail over ict-zaken 3 keer ictbijeenkomsten met workshops ( plenair) Op welke manier worden de tablets gebruikt? Digitale crea in de bovenbouw 19

20 Gewenste situatie over 1 jaar Wat? Wanneer? Voor wie? Door wie? Uitleg ServeIT Voor 1 Teamleden Luuk september 2011 Planning ICT- overleg Voor 1 jul1 Teamleden ICT-overleg 2011 Uitzoeken wat we gaan gebruiken? ELO of digitale weektaken? Kosten en gebruik. Voor 1 mei 2012 MT ICTwerkgroep Aanschaf digitale camera Begin Team en Luuk schooljaar leerlingen Aanschaf 3 switches 1GB Januari 2012 Luuk Oriëntatie spraakmodules voor de groepen 1 en 2 Aanschaf van nieuwe Nieuwe Groep 1 en Luuk Schatkist met de muis Digitale crea: Publisher,windowsmoviemaker, photophunia,sketchup,enz. enz. schooljaar Hele schooljaar, volgens rooster 2 leerlingen BBleerkrachten en Luuk

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1 BELEIDSPLAN ICT MEERWERF BASISSCHOOL DE KLUFT 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA VISIE OP LEREN 2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 4 LANGE TERMIJNDOELEN 5 KORTE TERMIJNDOELEN 6 LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT 8 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2012-2015

Beleidsplan ICT 2012-2015 Beleidsplan ICT 2012-2015 1. Wat hebben we tot nu toe bereikt? Bereikte doelen en vaardigheden leerlingen (onze huidige doorgaande lijn): Groep 1/2: - De leerlingen kunnen de computer aanzetten - De leerlingen

Nadere informatie

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Anker ICT plan 2011 2015 CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Geuzenschip 1 Inleiding In het plan dat voor u ligt willen wij beschrijven hoe CBS Anker en CBS Geuzenschip in de komende jaren vorm willen geven

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

Internet Website-protocol

Internet Website-protocol Internet Website-protocol Inhoud Internet Website-protocol... 3 1 Website-protocol... 3 1.1 Doelstelling:... 3 1.2 Werkwijze:... 3 1.3 Privacy:... 3 2 Internet-protocol... 4 2.1 Uitgangspunten:... 4 2.2

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

NIEUWE MEDIA BELEIDSPLAN OBS T JOK INHOUD: Hoofdstuk 1, inleiding. Hoofdstuk 2, gebruik van nieuwe media, de huidige situatie

NIEUWE MEDIA BELEIDSPLAN OBS T JOK INHOUD: Hoofdstuk 1, inleiding. Hoofdstuk 2, gebruik van nieuwe media, de huidige situatie NIEUWE MEDIA BELEIDSPLAN OBS T JOK INHOUD: Hoofdstuk 1, inleiding Hoofdstuk 2, gebruik van nieuwe media, de huidige situatie Hoofdstuk 3, taken van de nieuwe media coördinator Hoofdstuk 4, regels en afspraken

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat.

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat. ICT-beleidsplan Voorwegschool Heemstede 1. Uitgangspunten 1.1 Doel van het beleidsplan In dit document is beschreven hoe op de Voorwegschool te Heemstede in de komende 4 jaren concreet vorm gegeven wordt

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

ICT-beleidsplan CBS de Brug

ICT-beleidsplan CBS de Brug ICT-beleidsplan CBS de Brug 2011-2015 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 DOELSTELLING VAN HET ICT-BELEIDSPLAN 3 INHOUD VAN HET ICT-BELEIDSPLAN 3 RELATIE SCHOOLPLAN MET HET ICT-BELEIDSPLAN 4 ZAKELIJKE

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL 2011 2015 Basisschool Bleijerheide November 2010 INHOUD: 3. Voorwoord. 3. Inleiding school 4. Deskundigheidsbevordering 4. Plannen voor de toekomst 5. Missie en Visie. 5. Strategische doelen 5. Concrete

Nadere informatie

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum Internetprotocol Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum E- Internet- en e-mailprotocol Inhoudsopgave E- Internet- en e-mailprotocol... 2 Inhoudsopgave... 2 E-mail en internetgebruik...

Nadere informatie

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen.

Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking en advisering Workshop Visie en Doelen. Uitwerking Groepsresultaten Groep 1: V4: Met ICT kun je leerlingen die wat extra aandacht nodig hebben, heel goed laten oefenen met bepaalde leerstof.

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

ICT Plan. Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015. Piet de Springer

ICT Plan. Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015. Piet de Springer ICT Plan Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015 Piet de Springer Pagina 1 ICT plan 2010-2014 Piet de Springer April 2010 Inhoud 1. Inleiding 2. Zakelijke gegevens 3. Beginsituatie

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2011-2012

Beleidsplan ICT 2011-2012 Beleidsplan ICT 2011-2012 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene visie Vijf in balans De schoolvisie Ict visie Hoofdstuk 2 Huidige situatie en gebruik software Infrastructuur en werkgroep Paulus Samenwerking met

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven en dient in te spelen op

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon Protocol Internet Email Mobile telefoon Directie ICT Marianne Boschman Paul van Aken Basisschool De Mijlpaal Brabantring 1 5672 EE Nuenen Tel: 040-2952279 E-mail info@obsdemijlpaal.nl Website www.obsdemijlpaal.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene aanpak... 3 2. Afspraken met leerlingen... 4 2.1 Algemene afspraken... 4 2.2 Afspraken over privacy... 4 2.3 Afspraken

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0 Leerling reglement Protocol Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders Leerling reglement 0 Inhoud: Modelgedragscode leerlingen en ouders... 2 Inleiding... 2 1 Algemene aanpak... 2 2 Afspraken

Nadere informatie

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen:

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: 1. ICT is een middel en wordt steeds meer gebruikt in het onderwijs. Daarbij kijk je ook

Nadere informatie

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding.

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding. Onderstaand protocol is onderdeel van het veiligheidsplan. Dit protocol is een richtlijn voor de SKOL scholen vanaf januari 2008. Kleine aanpassingen kunnen per school worden gemaakt. Daarna moet de MR

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Schoolportret. ICT in de Elckerlyc

Schoolportret. ICT in de Elckerlyc ICT in de Elckerlyc In dit document zult u onder andere lezen op welke school ik mijn opdrachten heb uitgevoerd en in hoeverre zijn al ICT gebruiken in de lessen. Inge van Schenk Brill 26-6-2013 studentennummer:

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De website van de school..4 Hoofdstuk 2 Kinderen en veilig internet.5 Hoofdstuk 3 E-mail 6 Hoofdstuk 4 Nieuwe media 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG.

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. VOORWOORD. Voor u ligt het beleidsplan ICT van Bs. De Blokkenberg. Dit plan is samengesteld door: Tom Jansen, ICT-beleidsmedewerker Movare. Theo Ramakers, ICT-er

Nadere informatie

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning

i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning i-coaching De volgende stap in onderwijsondersteuning ICT wordt kinderspel De volgende stap in onderwijsondersteuning i i-coaching Met Heutink ICT haalt u eruit wat erin zit Een verantwoord automatiseringtraject

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Protocol Nieuwe media

Protocol Nieuwe media Protocol Nieuwe media Afspraken over internet, email, website en mobiele telefoon. Kinderen, personeel en ouders van onze school kunnen gebruik maken van internet. Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen Functiebeschrijving van ICT-coördinator Bijlage 1: Algemene opdracht 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen 1. Ondersteunt de directie om, samen met het team, een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 10-10-2017 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Het Schoolportret: Onderzoek van de ICT-omgeving en context in de school

Het Schoolportret: Onderzoek van de ICT-omgeving en context in de school Hogeschool InHolland Haarlem Het Schoolportret: Onderzoek van de ICT-omgeving en context in de school Minor ICT 1 Avelyn Vink 501052 Sacha van de Griendt Minor ICT 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodes

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert.

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Wizzert een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Protocol veilig internetgebruik. [naam school]

Protocol veilig internetgebruik. [naam school] Protocol veilig internetgebruik [naam school] bron X Automatisering Financiën, Facilitair, Huisvesting Informatie en Communicatie Onderwijs Opleiden en Begeleiden Personeel en Organisatie behandeld Raad

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

Protocol veilig gebruik internet en sociale media. Protocol veilig gebruik internet en sociale media

Protocol veilig gebruik internet en sociale media. Protocol veilig gebruik internet en sociale media Protocol veilig gebruik internet en sociale media OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 1 Inleiding Protocol veilig gebruik internet en sociale media In dit document is het protocol met betrekking tot

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

OE 1: Het schoolportret. Maaike Fris 451454 Haarlem Minor ICT Sacha van de Griendt Wilbert Zwanenburg januari- april 2010

OE 1: Het schoolportret. Maaike Fris 451454 Haarlem Minor ICT Sacha van de Griendt Wilbert Zwanenburg januari- april 2010 OE 1: Het schoolportret Maaike Fris 451454 Haarlem Minor ICT Sacha van de Griendt Wilbert Zwanenburg januari- april 2010 Inhoudsopgave: Deel 1: Het onderzoek Pagina. 3 1.1. Infrastructuur OBS de Watermolen

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Vastgesteld 3 juli 2017 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te

Nadere informatie

De Schakel. Schooljaarplan

De Schakel. Schooljaarplan De Schakel Schooljaarplan 2017-2018 Directeur W. de Vries /C. Hertsenberg Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-Mail schakel@opo-ameland.nl Datum 6-9-2017 Inhoudsopgave Borging... 3

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Onderwerp Onderwijskundig (methodische software) Het gebruik van deze software is in principe voor alle leerlingen en komt structureel aan bod in het lesprogramma. Veilig Leren Veilig

Nadere informatie