CBS De Rank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBS De Rank 2011-2015"

Transcriptie

1 CBS De Rank Harderwijk, april 11 Versie:01

2 ICT-beleidsplan Auteur: Adviezen: L.M.C. de Jong Stuurgroep VCO-Harderwijk Datum: april 2011 Het ICT-beleidsplan schetst de situatie van het gebruik van ICT nu, en probeert ook een beeld te geven voor de toekomst. Organisatorisch komt er het een en ander aan de orde; Wie heeft welke verantwoordelijkheden, en vooral: waar wil de school naar toe? Welke rol gaat de computer straks krijgen? Dit plan helpt om in kaart te krijgen wat er gedaan wordt aan ICT, en waar we naar toe willen. Het ICT-beleidsplan is erop gericht om ICT een vaste en geïntegreerde plaats te geven in onze basisschool. 2

3 Zakelijke gegevens Gegevens bevoegd gezag Naam bevoegd VCO-Harderwijk gezag Adres Postbus 188 Postcode en 3840 AD Harderwijk plaats Contactpersoon Dhr.A.Palland Telefoon Fax Gegevens school Naam school CBS De Rank Naam directeur Dhr. H.M.Veelers BRIN-nummer 20 HL Adres Bongerdsteeg 1-3 / Postbus 222 Postcode en 3841 CV / 3840 AE plaats Harderwijk Telefoon URL website Aantal 1 vestigingen Aantal leerlingen 175 per Bereikbaarheid Naam Bereikbaar op dag(en) personeel Directeurambulant Dhr.H.M.Veelers Dinsdag en donderdag ICT-coördinator Dhr.L.M.C. de Jong Donderdagmorgen Systeembeheerder ServeIt 24/7 Interne begeleider Mevr.D.Lokhorst Dinsdag en donderdagmorgen Vergaderdag: dinsdag of donderdag van uur 3

4 Inleiding Wat vooraf ging De computer heeft al geruime tijd een plaats in onze basisschool. Vanaf 1985 met de Commodore 64 en daarna het Comenius/Printproject en vanuit persoonlijke belangstelling van een aantal teamleden, worden computers in ons onderwijs op diverse manieren ingezet. Sinds 2002 waren we betrokken bij het Qlict-netwerk. Per 1 augustus 2011 wordt het netwerkbeheer gedaan door ServeIt uit Harderwijk. Dit netwerk wordt gedragen door 9 basisscholen binnen de VCO- Harderwijk (situatie augustus 2011). Na het aansluiten op een gecertificeerd netwerk (2003) en een nieuwe aanschaf van desktops en laptops (2010) houden we ons nu steeds meer met de inhoud van het onderwijs bezig. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat er duidelijke leerlijnen ontstaan voor het ICT-onderwijs. Waarheen? In de afgelopen jaren is er door leerkrachten en leerlingen al een behoorlijke ontwikkeling geweest. De bedoeling is dat de ICTwerkgroep ( Ada,Jolanda en Luuk) de leerkrachten verder zal gaan ondersteunen, zodat de computers nog beter gebruikt zullen worden binnen de groepen en het team, waardoor de resultaten verbeterd zullen worden. In de komende vier jaren willen we vanuit een hernieuwd geformuleerd gemeenschappelijk schoolconcept werken aan een planmatige, geïntegreerde schoolontwikkeling, waarbij het omgaan met verschillen van kinderen centraal zal staan. Bij deze ontwikkeling is ICT, en dus de computer, belangrijk. De kinderen Ervaringen van nu leren ons, dat de computer een geëigend onderwijshulpmiddel is voor de kinderen. Onze leerlingen leren om zich op velerlei terreinen met behulp van dit veelzijdige instrument, een flinke hoeveelheid vaardigheden en kennis eigen te maken. Meer en meer staat de leerling hierin zelf centraal. ICT krijgt steeds meer een adaptief karakter, de leerling volgt meer en meer zijn eigen route door de programma s en elektronische informatiestructuren op internet. De leraren De leraren hebben zich in de afgelopen jaren bekwaamd in computergebruik zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling als voor de dagelijkse onderwijs- en klassenpraktijk. Het blijft van belang om de computervaardigheden van de teamleden in de dagelijkse onderwijspraktijk te sturen en te begeleiden. Naast gerichte scholing zal er op bouw- en teamniveau frequent aandacht gegeven worden aan de ontwikkelingen op de werkvloer. De ouders Om de ouderbetrokkenheid bij het proces te vergroten, zullen we ouders voortdurend op de hoogte houden van de ICT-ontwikkelingen binnen de CBS De Rank. De informatie wordt elektronisch gepubliceerd via de website van de school. 4

5 Inhoud van het ICT-beleidsplan De inhoud van dit beleidsplan bestaat uit 2 hoofdonderdelen die door het hele plan te vinden zijn: 1. Beginsituatie Evaluatie periode Gewenste situatie Er wordt gekeken naar hoe het ICT binnen de school eruit ziet, en daarnaast wordt gekeken naar wat er bereikt moet worden. Een stukje schoolorganisatie komt aan bod. Er zal gekeken worden naar verantwoordelijke personen. Wie zijn dat, en wat zijn de taken van deze personen. Daarnaast wordt er gekeken naar het administratieve gedeelte. Wat is er beschikbaar voor ICT. Hoe wordt dit alles geregistreerd. Hoe ziet de lange termijnplanning eruit etc. Daarnaast natuurlijk het educatieve gedeelte. Wat wordt er tot nu toe gedaan in de verschillende groepen.hoe wordt de computer nu al ingezet, en hoe zal dat over één, twee,drie en vier jaar eruit gaan zien. Al deze beschreven situaties zullen bekeken worden vanuit de twee hoofdonderdelen.:de beginsituatie en de gewenste situatie. In het ICT-beleidsplan staat aangegeven wat er zoal gaat veranderen, wie dit gaat initiëren, implementeren en controleren en welke stappen er worden genomen! Relatie Schoolwerkplan met ICT-beleidsplan Daar ICT een geïntegreerd onderdeel is van de verschillende vakken en vormingsgebieden, wordt in het schoolwerkplan aangegeven op welke manier we dit gaan realiseren! We kennen op onze school twee speerpunten, waardoor we ons onderwijs gaan veranderen. Handelingsgericht werken en het zelfstandig werken zijn zaken waaraan gewerkt wordt binnen alle groepen. Ict is een middel om hieraan te werken. 5

6 Beginsituatie Gebruik in de bouwen of per groep In alle groepen wordt de computer ingezet. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gebruiken de computers die in het eigen lokaal staan. Tijdens de spelmiddagen worden ook de computers gebruikt in de hal, vaak met hulp van ouders. Het gaat hier veelal om spelend leren. Alle kinderen werken bij toerbeurt met het programma Schatkist, Bas gaat digitaal of Woordenschat. In januari en juni worden de computers ingezet om de toetsen van het Cito ( Taal voor kleuters, Ordenen en Ruimte en Tijd ) af te nemen. De uitslagen worden digitaal verwerkt binnen het LOVS van Cito. Natuurlijk worden de gegevens geanalyseerd. In de groepen 3 en 4 staan ook computers, maar deze leerlingen gebruiken de computers ook in de gemeenschapsruimte. Programma's die gebruikt worden zijn o.a. Leescircus, Woorden Totaal, Verkennen van getallen en Hoofdwerk. In groep 4 wordt een begin gemaakt met tekstverwerken met Word. De computers in de gemeenschapsruimte worden hier voor gebruikt. De leerlingen van deze groepen doen de halfjaarlijkse Cito-toetsen ook digitaal. Dit betreft hier de onderdelen: rekenen, spelling. De uitslagen worden digitaal verwerkt binnen het LOVS van Cito. Ook worden de gegevens geanalyseerd. Groep 5 gaat dus ook verder met de Wordcursus. Met name het oefenen van spelling van woorden wordt door de kinderen geoefend op de computer. Er wordt gebruik gemaakt van de computer in de klas en in de gemeenschapsruimte. Vanaf deze groep ondertekenen de leerlingen het internet-protocol ( zie bijlage). In groep 6 werken de leerlingen met de computers in het eigen lokaal en in de gemeenschapsruimte. Hier gaan we verder met het tekstverwerken. Andere lettertypes, plaatjes invoegen e.d. zijn zaken die geleerd moeten worden. De topografie van Een Wereld van Verschil kan worden geoefend. Hoofdwerk en Spellingwerk blijft ook hier terugkomen. In groep 7 wordt aardig wat stelwerk (opstel, gedicht, verslag, werkstuk) m.b.v. de computer gemaakt. Deze leerlingen maken gebruik van de computers in eigen lokaal en gemeenschapsruimte. Leerlingen krijgen opdrachten om informatie op te zoeken op internet, digitale encyclopedie e.d. Ook het - gebruik wordt gestimuleerd. Hoofdwerk en Topo blijven vaste onderdelen. In groep 8 maken de leerlingen veel gebruik van de computer voor allerlei zaken. De leerlingen maken regelmatig een krantje voor en van de groep. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 doen de halfjaarlijkse Citotoetsen ook digitaal. Dit betreft hier de onderdelen: rekenen, spelling en begrijpend lezen. De uitslagen worden digitaal verwerkt 6

7 binnen het LOVS van Cito. Deze gegevens worden daarna geëxporteerd naar Dotcomschool. Ook worden de gegevens geanalyseerd. Bij ons op school werken we met een digitale leerlijn ( zie bijlage 1). Hierin staat aangegeven wat in elk leerjaar aan bod komt. Deze leerlijn is in gezamenlijk overleg opgesteld. Gebruik buiten de klas Vanaf groep 3 worden ook computers in de gemeenschapsruimte gebruikt. Hier staan 17 desktops. Deze worden gebruikt voor het leesonderwijs (groep 3), spellen ( groep 4 en 5) en stellen ( groep 4 t/m 8) en voor allerlei individuele opdrachten ( maken van werkstukken, opzoeken van informatie via digitale encyclopedieën en/of internet, versturen van , oefenen met lesstof) Vanaf groep 5 werken de leerlingen met groeps-loginnamen en wachtwoorden voor de server, maar ook met een individuele inlog. Zij kunnen hun documenten e.d. opslaan en wijzigen in de eigen map. De leerlingen in groep 5 ondertekenen het internet-protocol( zie bijlage 2). Dit ondertekende protocol gaat mee naar de hogere groepen. Voor het gebruik van deze computers is een rooster opgesteld, zodat elke leerkracht weet wanneer hij/zij leerlingen naar deze ruimte kan sturen. Computers zijn per stuk te reserveren voor een bepaalde groep/of leerling. Gebruik door groepsleerkrachten Alle leerkrachten gebruiken op school en thuis de computer om lessen voor te bereiden( bijv. met Activ Inspire), de registratie bij te houden van cijfers. Met behulp van telewerken ( teamviewer) is het mogelijk om een computer op school over te nemen. De notulen van vergaderingen ( bij toerbeurt gemaakt) worden per e- mail naar alle leerkrachten gestuurd. Informatie voor en van het team wordt wekelijks per mail verstuurd. Alle leerkrachten melden dagelijks de absenten in het leerlingadministratieprogramma Dotcomschool. In dit programma worden alle resultaten van toetsen bewaard. Ook handelingsplannen en jaarplanningen worden hiermee door het team gemaakt. Allerlei financiële handelingen gebeuren via het programma Excel (zendingsgeld, schoolreisgeld e.d ) en met Orifin. Boeken en documenten worden steeds meer gescand via de netwerkprinter om daarna gebruikt te kunnen worden op het digibord. Gebruik op het terrein van management en administratie Voor de leerlingadministratie en het -volgsysteem wordt sinds november 2006 gebruik gemaakt van Dotcomschool. In 2007 werd dit programma webbased aangeboden, waardoor het mogelijk is om overal gegevens in te voeren en te bekijken. Dotcomschool zorgt voor een goede backup van de gegevens. ServeIt zorgt ervoor dat er dagelijks een back-up wordt gemaakt van de belangrijke documenten. Deze backup wordt rondgepompt naar een andere school van de VCO. Alle correspondentie gebeurt met Word en veel wordt per verstuurd (agenda en notulen van teamvergadering, or en mr.) 7

8 De documenten van leerkrachten staan op de M-schijf en de directeur heeft een aparte schijf(k). De bestanden van het programma staan op J, zodat ook deze elke dag opgeslagen worden. De directeur kan online zien (via Orifin) hoe de school er financieel voorstaat. Samenwerking Binnen de VCO-Harderwijk bestaat al sinds 1999 een ICT-coördinatoren overleg. Vijf à zes keer per jaar komen deze leden bijeen om te overleggen over technische,financiële en onderwijskundige zaken. Daarnaast is er ook tijd voor een aantal praktische zaken. Sinds januari 2003 is er een bovenschoolse Stuurgroep om een wegwijzerfunctie te vervullen. De Stuurgroep adviseert en controleert de uitvoering van het ict-beleidsplan. Infrastructuur Op dit moment hebben we een netwerk met 45 computers voor de leerlingen ( 1 op 4) en 10 desktop/laptops voor het team. Deze computers zijn in alle lokalen aangesloten op het Activ-board. Vanaf mei 2010 draaien alle computers op Windows 7. Alle computers staan in verbinding met de server en hierdoor ook met internet. De printer is ook aangesloten op het netwerk. Voor presentaties zijn er in alle klassen beamers. Er zijn twee digitale fotocamera s en 2 videocamera s. Programmatuur Op onze school staat sinds 2011 een nieuwe server, die op afstand door ServeIt ( beheerd wordt. Op deze server draait het besturingssysteem Windows en op alle cliënts Win 7( augustus 2011) Educatieve software zie bijlage 1 Gebruik van ISP Per 1 juli 2011 zijn we overgestapt van XS4all naar de kabelverbinding van Solcon met een 20/20 down/upsnelheid. Ook de telefoon werkt via deze kabel. De aansluiting op de televisie is komen te vervallen. De CMS-website van de school wordt gehost, gebackupt en beheerd door Basisonline. Ook de mail verloopt via deze provider. Personeel en organisatie Rol schoolleiding De directeur bemoeit zich voornamelijk met het stimuleren van ICT en het bewaken van het budget. Tevens geeft hij het goede voorbeeld door desktop, laptop en beamer veelvuldig te gebruiken. Coördinator ICT Sinds de komst van de 2Commodores 64 in 1985 is Luuk de Jong actief met computers. In 1990 is hij officieel benoemd tot AC-er en sinds enkele jaren ICT-coördinator. Ada Brouwer is 2 e aanspreekpunt en bemoeit zich meer met de software van de onderbouw. Van belang is 8

9 dat er in deze periode gekeken wordt naar een tweede ICT-er om op termijn het werk van Luuk voort te zetten. Taakomschrijving ICT-Coördinator: Inhoudelijk Bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs Stimuleren van leerkrachten om ICT in hun lessen in te zetten Stimuleren van gebruikers om ICT-toepassingen te gebruiken Stimuleren van management/ondersteunend personeel voor het inzetten van ICT Het ontwikkelen van een scholingsplan collega s. Beleidsmatig In overleg met de directie voorbereiden en uitwerken van ICTbeleid Opstellen van criteria voor (beleids)beslissingen Adviezen uitbrengen over de gewenste inzet en implementatie van ICT Deelname in commissies, stuurgroepen en andere overlegorganen Plannen en bewaken van de uitvoering van beleid Organisatorisch Leiding geven aan bepaalde ICT-stuur- of werkgroepen Begeleiden van ICT-projecten Coachen van gebruiken op het terrein van ICT Budgetteren en bewaken van begrotingen Omgaan met problemen en weerstanden Externe ondersteuning Sinds 1999 is er binnen het VCO regelmatig contact tussen de ict-coördinatoren. Daarnaast is er een bovenschoolse Stuurgroep die een aantal bovenschoolse zaken regelt, o.a. advisering, professionalisering, maar ook een controlerende functie heeft. Onze school wordt geregeld bezocht door Henk Vlieger. 9

10 Knelpunten Samenwerking Er wordt nog teveel alleen gewerkt en daarom is het goed dat er sinds 2003 geregeld overleg is tussen leerkrachten van dezelfde groep binnen de VCO-Harderwijk. Infrastructuur Een punt blijft wel de hoogte van de computertafels en daarbij horend meubilair. Zijn de computerwerkplekken volgens ARBOvoorschriften? Hoe zit het met RSI? Programmatuur Sommige programma s worden incidenteel of niet gebruikt, terwijl er wel een doorgaande lijn hoort te zijn. Er moeten overzichten worden gegenereerd die laten zien hoe vaak een programma wordt gebruikt en in welke groep. Financiën Ondanks de bezuinigingen vanuit de overheid is er op school voldoende hardware ( computers, digiborden, beamers, netwerkprinter). Zorg blijft de aanschaf van lampen voor de beamers en goede software ( o.a. digitale methodetoetsen). 10

11 Hard- en software Inventarisatie hardware (maart 2011) Acers Laptops Laptops Algemene software Voor het maken van de dagelijkse backup maken we gebruik van het service van ServeIt. Zij laten de backups van de schijven G,H,I,J,K,L,M,N,O en P wegzetten op de servers van andere VCOscholen. Licenties voor het gebruik van Windows, Officepakket en Symantec ( Norton Ghost en Antivirus) worden via APS IT-diensten geregeld. Website-ontwikkeling De school beschikt over een eigen website, die regelmatig aangepast wordt. Naast algemene informatie over onze school zijn er ook andere zaken te vinden. Regelmatig zijn er ook foto s en verslagen van gemaakte excursies te zien. Ook de maandelijkse nieuwsbrief wordt hierop gepubliceerd en via de site verstuurd. Ouders kunnen zich aan- en afmelden voor deze digitaal verstuurde nieuwsbrief. Draagvlak en communicatie De diverse versies van het ICT-plan worden binnen het team besproken en voorzien van opmerkingen voor een volgende versie. Bestuur, Medezeggenschapsraad en de Ouderraad worden geïnformeerd over onze plannen. Het bestuur bevordert, stimuleert en bewaakt onze plannen. De verschillende geledingen worden zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gehouden van onze voortgangs- en evaluatiemomenten. Binnen de Medezeggenschapsraad is er advisering en instemming bij het vaststellen van de schoolveranderingsplannen. De aangegeven doelstellingen worden nader geconcretiseerd in een aantal afspraken voor een bepaalde termijn. Na afloop van die termijn wordt teruggekeken op de voortgang en worden er voorstellen gedaan voor bijstellingen van de ingeslagen weg. Veelal zal dit op bouw- en teamniveau gebeuren. We werken met het SMART-model( specifiek, meetbaar, acceptabel,realistisch, tijdgebonden). Over de voortgang wordt ook in het team gesproken en na algehele evaluatie worden voortgangs- en/of bijstellingsafspraken gemaakt. 11

12 Financiering Alle scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs krijgen in de jaren per leerling een bedrag voor ICT. Per jaar wordt er een ICT-begroting gemaakt, waarin de te verwachten inkomsten en uitgaven staan. Dit betekent dat de school zelf de afweging kan maken hoe en op welk moment zij dit geld gaat besteden. De zekerheid die voor meerdere jaren geboden wordt, maakt het mogelijk om de invoering van ICT in de school planmatig aan te pakken. 12

13 Visie op onderwijs en opvoeding: Maatschappelijke kant Wij leven in een wereld die doorlopend in verandering is en zich ontwikkelt in een geïndividualiseerde wereld. Dat betekent dat wij de kinderen stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de zinvolheid van regels te onderkennen en na te leven. Pedagogische kant Kinderen zullen in hun volwassenheid geconfronteerd worden met een wereld die van hen vraagt om te zoeken naar informatie, om bronnen te (be)vragen, om informatie te analyseren, om te luisteren, om te (her)overwegen alvorens tot actie en probleemoplossing over te gaan. Dat vraagt om creatieve, gemotiveerde, zelfbewuste, onafhankelijke en omgevingsgevoelige volwassenen. Dat betekent dat wij de kinderen zullen grootbrengen in een context waarin niet de uiteindelijke oplossing belangrijk is, maar de wijze waarop naar oplossingen wordt toegewerkt. Onderwijskundige kant Tussen mensen bestaan grote verschillen. Ook dus tussen kinderen. De wijze waarop kinderen leren, het leervermogen en het leertempo zijn verschillende grootheden. Dat betekent dat wij ons onderwijs zullen moeten aanpassen aan deze verschillen. Schoolorganisatorische kant De ontwikkelingen binnen het onderwijs en de realisering van onze eigen streefbeelden vragen om een lerende houding en een actieve betrokkenheid van allen binnen onze gemeenschap. Dat betekent dat wij tijd en ruimte inbouwen, zowel voor onszelf als voor onze leerlingen, om vorm te geven aan de lerende houding door te reflecteren, door ons open te stellen voor nieuwe impulsen en ons eigen werk kritisch te bekijken in de vorm van kringgesprekken (leerlingen) en teamgesprekken, intervisie, klassenbezoeken en vormen van collegiale consultatie (leraren). Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en communicatietechnologie een steeds grotere rol zal gaan spelen. Zij zullen zelfstandig moeten kunnen werken met deze moderne technologieën. Tevens willen wij de kinderen laten zien dat werken met de computer niet iets is wat op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij waarin wij leven. Wij kiezen als school voor adaptief onderwijs. Hiermee houden we rekening met de verschillende leerstijlen van de leerlingen. De leerkracht bepaalt grotendeels het aanbod waarbij leerlingen worden gestimuleerd tot een actieve leerhouding. Kinderen moeten ontdekkend kunnen leren. De leerling is verantwoordelijk voor wat hij leert en voor de vragen die hij (zichzelf) stelt. Maar als leerkracht ben je verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een omgeving die prikkelt en waarin je als leerling veilig kunt ontdekken wat je wilt leren. 13

14 Zo n omgeving bestaat uit materiaal en ruimte om iets te doen, maar omvat ook medeleerlingen en jezelf. Je bent zelf onderdeel van de uitdagende leeromgeving. De vragen die je stelt en het gesprek dat je opent, is ook onderdeel van een uitdagende leeromgeving. Ook kan je als leerkracht helpen leervragen te formuleren. Bijvoorbeeld als het kind een ervaring vertelt, kun je doorvragen. Tenslotte: je kunt als leerkracht zelf een probleem inbrengen en kijken of je leerlingen daar hun probleem van willen maken. De kinderen werken zelfstandig en samen aan opdrachten. Er zal een bepaald minimumprogramma zijn voor alle leerlingen. VCO-Harderwijk deelt de ICT-visie zoals die in het beleidsplan van de Rank wordt verwoord. In dit plan wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de onderwijskundige doelstellingen (zie schoolplan) en ICT. Onze visie op ICT De computer zal een steeds belangrijker rol gaan innemen in het onderwijs. Allerlei lessen, waarbij kinderen kunnen oefenen zullen plaatsvinden achter het beeldscherm. Hierbij kunnen we denken aan o.a. inoefenen van topografie, tafels van vermenigvuldiging, woordpakketten, maar ook lessen begrijpend lezen, stellen. Dit alles kan in een modulesysteem worden gedaan, waarbij de computer in de gaten houdt of leerlingen voldoende of te weinig hebben geoefend. Elke module wordt afgesloten met een toets. Daarnaast is er de uitdaging om kinderen veel zaken te laten ontdekken, alleen of in groepjes. Het resultaat hiervan kan worden gepresenteerd aan de gehele groep. De computer biedt de leerlingen en leerkrachten meer mogelijkheden tot: differentiatie en zelfstandigheid m.b.v. intelligente software. Het realiseren van de veranderende rol van de leerkracht; veel meer begeleider en stimulator, dan degene die de kennis overdraagt. Het effectiever benutten van de leertijd. Meer leerresultaat in minder tijd, waardoor tijd vrij komt voor belangrijke zaken zoals: * techniek in het basisonderwijs; * sociale vaardigheidstraining; * dramatische expressie. Het leggen van contacten met leerlingen en leerkrachten buiten de eigen school en buiten eigen landsgrenzen. We willen ICT vooral inzetten als hulpmiddel / gereedschap om tot beter onderwijs te komen. Het jonge kind Op onze school hebben we er voorlopig voor gekozen om de computer in te zetten vanaf groep 1. Het werken met de computer in deze groep heeft vooral als doel, om de kinderen muisvaardig en vertrouwd te maken met het computergebruik. De computers vormen een onderdeel van alle werklessen. 14

15 Omgaan met verschillen en uitgaan van verschillen De leerkracht schept een taakgerichte sfeer in de groep en begeleidt gedifferentieerde leerprocessen. Er wordt ruimte geboden voor eigen initiatieven van kinderen, voor experimenten en voor het ontwikkelen van zelfverantwoordelijk gedrag. We maken er gebruik van dat kinderen elkaar kunnen helpen (samenwerkend leren). Leerlingen die achterblijven in de reguliere activiteiten, krijgen andere vormen van instructie aangeboden en daarbij aangepaste oefeningen. Het inzetten van informatie- en communicatietechnologie speelt voor wat betreft remediërende activiteiten een belangrijke rol. Ook voor hoogbegaafde leerlingen biedt de computer veel extra mogelijkheden om een beroep te doen op de bijzondere kwaliteiten van deze leerlingen. Tijdens de lesmomenten met de mogelijkheid van zelfstandig werken, kunnen deze onderwijsactiviteiten extra aan bod komen. Voor een goede bewaking van het leerproces en de vorderingen van de leerlingen maken we gebruik van Dotcomschoolen het CITO-LOVS. De verwerking van de gegevens van het CITO-leerlingvolgsysteem is geautomatiseerd binnen Dotcomschool (leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem). Taalonderwijs Bij het jonge kind willen we de taalvaardigheid door middel van multimediaal computergebruik bevorderen. Vanaf het niveau van groep 1 leent ICT zich bij uitstek voor het inoefenen van nieuwe onderwerpen (o.a. Woordenstart, Schatkist met de muis en Bas gaat digitaal). Zowel passieve woordenschat (woordpakketten) als grammatica krijgen hierbij de aandacht. Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van methodegebonden software bij Taalverhaal. Ook bij het stellen en het creatief taalonderwijs is de computer goed inzetbaar. Ook Spellingwerk en Ambrasoft worden ingezet om spellingcategorieën te oefenen. Leesonderwijs Gekoppeld aan de methode voor aanvankelijk lezen worden de kinderen bij het leesproces extra gemotiveerd door inzet van het gelijknamige methodegebonden computerprogramma. Het programma wordt aan leerlingen aangeboden gedurende circuitactiviteiten. In groep 3 wordt gewerkt met Leeslijn en de digitale varianten Leesweg en Leespad. Het educatieve computerprogramma Leescircus wordt ingezet als onderdeel van remedial teaching binnen het leesonderwijs. In de groepen 4 en volgende wordt dit verder uitgebouwd en krijgt het begrijpend lezen ( Nieuwsbegrip en NieuwsbegripXL) een steeds zwaarder accent, waarna het in de bovenbouw zijn weerslag vindt in de informatieverwerving en informatieverwerking. Rekenonderwijs Bij het rekenonderwijs gaan we uit van de principes van het realistisch rekenen. In de komende tijd gaan we op zoek naar programma s die hier goed bij aansluiten.op dit moment gebruiken we Hoofdwerk 3 van het NIB. 15

16 Het inoefenen van bepaalde rekenbasisvaardigheden (zoals tafels, klokkijken) past eveneens binnen de kaders van ICT. Getracht wordt aan te sluiten bij programmatuur die adaptief van aard is. Op het gebied van remedial teaching maken we gebruik van RekenenTotaal ( onderdeel van Ambrasoft). Ook in de onderbouw wordt gewerkt met reken-software ( Eduroms en Kikkermatrix) Nederlands als tweede taal Hoewel er op onze school nog weinig anderstalige leerlingen instromen, zien wij wel grote mogelijkheden bij het individueel inzetten van educatieve software voor Nederlands als tweede taal (NT2). In dit verband zien wij ook mogelijkheden om via internet in contact te komen met andere onderwijsorganisaties en scholen, die gespecialiseerd zijn in onderwijs in die specifieke taal. Techniek Op onze school willen we in de komende tijd meer mogelijkheden creëren, waarbij de leerlingen kennis en ervaring kunnen opdoen met nieuwe technologieën. Te denken valt het leren omgaan met de digitale foto- en videocamera en het verwerken van de gegevens hiervan. Op dit moment wordt er zo nu en dan mee gewerkt in groep 8. Informatieverwerving Het documentatiecentrum van de CBS De Rank wordt geleidelijk omgevormd tot multimediale en digitale mediatheek, waar niet alleen gedrukte informatiematerialen zoals boeken te vinden zijn, maar waar ook elektronische informatie in verschillende verschijningsvormen te raadplegen is. Denk daarbij aan: elektronische informatie te raadplegen via internet; audiovisuele media zoals dvd s en audio-cd s; digitale encyclopedieën ( ) Wereldoriëntatie Bij de vakken wereldoriëntatie wordt de computer regelmatig ingezet. De leerlingen verwerven informatie via internet en eventuele andere bronnen. De lessen worden in de methode geïntegreerd. Nu worden er filmpjes gekeken via Klasse TV, Teleblik of Beeldbank. Ook de topografie wordt geoefend met de programma s van OWG ( Toporama) en Wereld in je Bol. 16

17 Gewenste situatie over 4 jaar: Hierbij kunnen we 3 aspecten onderscheiden: * infrastructuur ( netwerk, hardware, software, isp); * deskundigheidsbevordering ( scholing van personeel); * onderwijskundig beleid ( hoe integreren we ict planmatig in ons onderwijs). Infrastructuur Het netwerk: in 2015 ligt het gecertificeerde netwerk 12 jaar en is dan langzamerhand toe aan een nieuwe bekabeling in verband met de snelle verbinding. De snelle verbinding is noodzakelijk voor de mediatoepassingen in het onderwijs. Ook de switches dienen vernieuwd te worden om de gewenste snelheid door te voeren. Er zullen ook acces-points geplaatst moeten worden in de lokalen van de bovenbouw en gemeenschapsruimte, zodat er draadloos gewerkt kan worden. De hardware: in 2015 zijn al onze computers toe aan vervanging. We gaan dan nog steeds uit van een verhouding van 1:4. Aanschaf van nieuwe hardware kan ook in de vorm van tablets en of laptops/netbooks. De software: veel software moet webbased beschikbaar zijn, zodat er overal, zowel op school als thuis, door leerlingen en leerkrachten verder gewerkt en geleerd kan worden. Bestanden worden in the cloud opgeslagen. Alle methodegebonden en Citotoetsen worden digitaal afgenomen en verwerkt. Individuele en evt. groepshandelingsplannen worden na de afname automatisch gegenereerd. Er wordt gewerkt met individuele weektaken en/of een ELO ( Elektronische Leer Omgeving). Bepaalde oefeningen worden alleen nog maar digitaal gedaan, o.a. tafels, topografie, woordpakketten, werkwoordspelling, jaartallen. Deskundigheidsbevordering personeel: De leraar zal zich steeds meer op delen van zijn groep moeten gaan richten. Behalve het geven van instructies voor de hele groep zal hij kleinere groepen moeten stimuleren hun weg te vinden bij het verzamelen van informatie. Voor de leraar betekent dit, dat hij overzicht moet houden over de werkwijze en voortgang van de kinderen speciaal tot dit onderdeel. Tevens zal hij zelf ook in staat moeten zijn om voor hem relevante informatie te verzamelen. Op een aantal plenaire- en bouwvergaderingen staat ict op de agenda. Tijdens bouwoverleg wordt door het team bepaald welke software wordt gebruikt en aangeschaft. Binnen de school gaat alle correspondentie digitaal. Agenda s en notulen, maar ook overleg per computer is mogelijk, zeker voor duo-partners. Inloggen op de schoolserver is een normaal gebruik of het vinden van bepaalde lessen,die in the cloud zijn geplaatst. Binnen het VCO zou er per bouw/jaargroep meer uitwisseling moeten zijn op ict-gebied. 17

18 Onderwijskundig beleid: In 2015 wordt er minder klassikaal lesgegeven dan op dit moment ( april 2011). Dit heeft te maken met een andere manier van werken en met de inzet van computers. Er wordt meer in niveaugroepen samen gewerkt en door de computers kan een aantal zaken individueel worden geleerd, geoefend en getoetst. Toch zal er gelegenheid zijn voor (directe) instructie, soms klassikaal, soms per niveaugroep. In groep 3 zal er nog veel klassikaal worden aangeboden en dit wordt per volgende jaargroep minder. Een aantal vaardigheden zal in een modulesysteem met en zonder computer worden gedaan. Dit alles betekent een flexibeler opstelling van meubels, computers en mensen. Voor hoogbegaafde leerlingen biedt deze methodiek mogelijkheden van extra verdieping en versnelling. Bovendien zullen deze leerlingen door de hoeveelheid aangeboden stof nauwelijks in de gelegenheid gebracht worden zich te vervelen. Ook zal het aantal programma s dat webbased wordt aangeboden veel groter zijn dan nu. Via internet kunnen kinderen en leerkrachten zowel op school als thuis verder werken. Voor het ict-gebruik heeft dit alles wel gevolgen: meer laptops/tablets in de bovenbouw methodegebonden toetsen en cito-toetsen digitaal afnemen webbased software kiezen ( indien mogelijk) zorgbreedte software aanbieden De rol van de leerkracht blijft cruciaal maar wijzigt in een meer coachende rol. De leerkracht blijft instructie geven, blijft begeleiden en blijft volgen. In het klassenmanagement komt meer tijd vrij voor individuele ondersteuning van kinderen. Maar ook is er de beschikking over een zeer innovatieve en efficiënte inzet van ICT-middelen, waardoor de leerkracht beduidend meer mogelijkheden geboden krijgt om enerzijds kinderen te bieden wat hen toekomt en zich anderzijds te richten op specifieke leerproblemen, vraagstellingen of hiaten. In de klas van de komende jaren nemen de computers de rol van het traditionele leer- en werkboek over. Elk kind kan in eigen tempo en op eigen niveau werken, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt dat er, veel meer dan nu het geval is, gerichte remediërende programma s worden ingezet, maar ook dat potentiële Vwo-leerlingen al op de basisschool bezig zijn met wiskunde of een vreemde taal. Hierdoor geeft de klas van de toekomst ons onderwijs een kwalitatieve impuls en brengt het onderwijs op maat weer een stap dichterbij. 18

19 Planning I n f r a s t r u c t u u r Geen aanschaf Aanschaf 1 Aanschaf 4 van hardware desktops voor desktops voor * aanschaf 30 op evt. kleine gebruik door gebruik bij tablets voor onderdelen na( directeur digibord de bovenbouw beamerlampen). i.p.v. laptops Oude server ombouwen tot werkstation voor administratie. Nieuwe 1GBswitches * vervanging van beamerlampen * vervanging van beamerlampen * vervanging van beamerlampen D e s k u n d i g h e i d O n d e r w i j s -Nieuwe server en beheer ( ServeIt) -ISP ( Solcon) Aanschaf digitale fotocamera ( 50-75) Uitleg nieuwe beheersomgevin g van ServeIt. Individuele inlog voor ll en lk. 3 keer ictbijeenkomsten met workshops ( plenair) Verdiepen in ELO en/of individuele weektaken Alle leerlingboeken zijn gescand voor gebruik op het bord. Digitale crea in de bovenbouw Aanschaf digitale fotocamera ( 50-75) Interne mail over ict-zaken 3 keer ictbijeenkomsten met workshops ( plenair) Aanschaf nw. Methode rekenen met methodegebonde n toetsen en import in DCS Gebruiken van ELO of weektaken in 7 en 8 Digitale crea in de bovenbouw Aanschaf van 2 e flipcamera ( 100) Interne mail over ict-zaken 3 keer ictbijeenkomsten met workshops ( plenair) Gebruiken van ELO of weektaken in 5 t/m 8 Digitale crea in de bovenbouw Interne mail over ict-zaken 3 keer ictbijeenkomsten met workshops ( plenair) Op welke manier worden de tablets gebruikt? Digitale crea in de bovenbouw 19

20 Gewenste situatie over 1 jaar Wat? Wanneer? Voor wie? Door wie? Uitleg ServeIT Voor 1 Teamleden Luuk september 2011 Planning ICT- overleg Voor 1 jul1 Teamleden ICT-overleg 2011 Uitzoeken wat we gaan gebruiken? ELO of digitale weektaken? Kosten en gebruik. Voor 1 mei 2012 MT ICTwerkgroep Aanschaf digitale camera Begin Team en Luuk schooljaar leerlingen Aanschaf 3 switches 1GB Januari 2012 Luuk Oriëntatie spraakmodules voor de groepen 1 en 2 Aanschaf van nieuwe Nieuwe Groep 1 en Luuk Schatkist met de muis Digitale crea: Publisher,windowsmoviemaker, photophunia,sketchup,enz. enz. schooljaar Hele schooljaar, volgens rooster 2 leerlingen BBleerkrachten en Luuk

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7. 9.13 Stagiaires en LIO-ers 61 Hoofdstuk 1: De Vroonhoeve 8. 9.14 Verlof 61 1.

9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7. 9.13 Stagiaires en LIO-ers 61 Hoofdstuk 1: De Vroonhoeve 8. 9.14 Verlof 61 1. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 5: Leerlingenzorg 30 7.3 Inloopmiddagen 48 9.12 Sponsoring 61 Voorwoord Sopora 7 5.1 Passend Onderwijs 31 7.4 Spreektijden 48 9.13 Stagiaires en

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v.

OBS MILDENBURG. Namenlijst. Ib'er Mevr. E. de Fuijk Godsdienst: Mevr. M. Keijzerwaard Mevr.I.R. Touw Gymnastiek: Dhr. V. v. Namenlijst O.B.S. Mildenburg Mildenburglaan 6 3233 AS Oostvoorne Telefoon: 0181-482799 E-mail adres : info@mildenburg.nl Internet adres : www.mildenburg.nl Onderwijsteam: Vakleerkrachten: Directeur: Dhr.

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie