Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma"

Transcriptie

1 Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met de computer te gebruiken in de klas. De leerkracht bepaalt wie er voor in aanmerking komt en hoe vaak. o Groep 1: Muisvaardigheden (o.a. Klikken, dubbelklikken en slepen) te oefenen door gebruik computerprogramma Klikkerdeklik. Spelenderwijs leren van muisvaardigheden d.m.v. Klikkerdeklik. Structureel 1x per week Via planbord als keuze werk Schatkist lezen (1 e helft schooljaar oriëntatie op basis van vrijwilligheid bij kinderen; 2 e helft schooljaar structureel voor elk kind): Mondelinge taalontwikkeling: begrijpend luisteren. Beginnende geletterdheid: taalbewustzijn alfabetisch principe. Woordenschat: beheersen van een basiswoordenschat en uitbreiden. Start van groep 1 oriënterend op basis van vrijwilligheid tot januari via planbord als keuze werkje. Daarna structureel voor elk kind 1x per week via afroeplijst thema winter. Verder via planbord in de klas voor extra beurten. Leerlingen met taalachterstand minstens 2 x per week met schatkist lezen laten werken. Tijd instellen op 15 minuten per beurt. Per seizoen thema aanpassen. De spellen klimmen per seizoen op in moeilijkheidsgraad. Spellen van groep 1 zijn op niveau 1 en hebben veelal het karakter van laten zien dan van louter oplossen van opgaven. Schatkist rekenen: Groep 1 oriënterend naar behoefte op planbord als keuzewerk. Tijd instellen op 15 minuten. Stimuleren van de rekenontwikkeling o hele getallen o meten/meetkunde Seizoenen klimmen niet op in moeilijkheid Aanbieding per seizoen op 3 niveaus o niveau 1 start groep 1 o niveau 2 vervolg o niveau 3 voor gevorderde leerling Spelen zijn herhaaldelijk te spelen op eigen niveau. Starten met voorlezen van het knieboek met uitgebreide versie van het verhaal ter introductie van het seizoen. Activeert de voorkennis van de kleuters. Per seizoen keuze uit * voorleesboek - verhaal: Voorlezen - verhaalplaten: Wijs aan Puzzelen Draaipuzzelen * spelletjes uit de schatkist: - verkennende spelletjes: Memospel

2 Kunst - leerspelletjes: Verzamelen Welke hoort erbij? Waar zie je het? Kijk en vergelijk Op volgorde Hoeveel? Schatkist woordenschat: Met de online software Schatkist Woordenschat besteden we extra aandacht aan de woordenschatontwikkeling van de kinderen in de groepen 1 en 2. De vorderingen worden automatisch geregistreerd. Zo krijgen we een duidelijk beeld van het niveau van het kind op het gebied van woordenschat. Alle kleuters worden door middel van een pasfoto in Schatkist woordenschat gezet. In groep 1 krijgen de kleuters instructie door ouders of schoolassistente. Deze let erop dat de kinderen in hun programma blijven, doen wat er gevraagd wordt en leren omgaan met de muis. De tijd wordt ingesteld op 10 minuten zodat er veel kinderen aan de beurt kunnen komen. Tussendoelen van het computerprogramma Schatkist Woordenschat: 1. Beheersen van een basiswoordenschat 2. Uitbreiden van de woordenschat 3. Opbouwen van een rekenwoordenschat Schatkist Woordenschat volgt de woordenschatdidactiek van Verhallen & Verhallen. Deze gaat ervan uit dat een woord in 4 stappen wordt aangeleerd: 1. Voorbewerken 2. Semantiseren 3. Consolideren 4. Controleren De fase voorbewerken gebeurt door het werken met de ankers in de groep. De overige 3 fasen worden doorlopen in Schatkist Woordenschat door middel van semantiserende en toetsende spellen. Schatkist Woordenschat volgt, net als Schatkist, de 4 seizoenen. Elk seizoen bevat 4 ankers en elk anker bevat 80 woorden. De woorden worden aangeboden op 2 niveaus: makkelijke woorden, aangeduid met een ster en moeilijke woorden, aangeduid met een maan of zon. Het niveau van de kleuter wordt bepaald met 2 toetsende spellen. Pompom speelt een grote rol in Schatkist Woordenschat. In elk anker heeft Pompom een probleem. Door spelletjes te spelen kan het kind zijn vriendje helpen. Zo oefent de kleuter ongemerkt de woorden die bij het anker horen. Ook de woorden die behoren tot de rekenwoordenschat, zoals voorzetsels, kleuren en vormen, komen in de spelletjes aan bod. o Groep 2: Voortgang Klikkerdeklik. Schatkist lezen voortgang Mondelinge taalontwikkeling: begrijpend luisteren. Woordenschat: beheersen van een basiswoordenschat en uitbreiden. Beginnende geletterdheid: taalbewustzijn alfabetisch principe. Start in groep 2 met jongste kleuter thema zomer. Eind september beginnen met: oudste kleuter thema herfst.

3 Minimaal 1 x per week structureel via afroeplijst. Verder via planbord in de klas voor extra beurten. Leerlingen met taalachterstand minstens 3 x per week met schatkist lezen laten werken. Tijd instellen op 15 minuten per beurt. Per seizoen thema aanpassen. De spellen klimmen per seizoen op in moeilijkheidsgraad Schatkist rekenen: Oriënterend tot januari op het planbord als keuze werk. Groep 2 m.i.v. januari structureel 1x per week. Tijd instellen op 15 minuten. Stimuleren van de rekenontwikkeling o hele getallen o meten/meetkunde Seizoenen klimmen niet op in moeilijkheid Aanbieding per seizoen op 3 niveaus o niveau 1 start groep 1 o niveau 2 vervolg o niveau 3 voor gevorderde leerling Spelen zijn herhaaldelijk te spelen op eigen niveau. Starten met voorlezen van het knieboek met uitgebreide versie van het verhaal ter introductie van het seizoen. Activeert de voorkennis van de kleuters. Per seizoen keuze uit * voorleesboek - verhaal: Voorlezen - verhaalplaten: Wijs aan Puzzelen Draaipuzzelen * spelletjes uit de schatkist: - verkennende spelletjes: Memospel Kunst - leerspelletjes: Verzamelen Welke hoort erbij? Waar zie je het? Kijk en vergelijk Op volgorde Hoeveel? Schatkist woordenschat: Zie groep 1. In groep 2 werken de kleuters min of meer zelfstandig met Schatkist woordenschat. o Groep 3: Algemene computervaardigheden: opstarten, inloggen, programma opstarten en afsluiten, uitloggen, computer afsluiten: door de leerkracht in de groep zelf te bespreken en kinderen aan te leren. Dit kan heel goed in combinatie met het werken op de pc bij bijv. Veilig Leren Lezen. We gebruiken hier geen aparte methode voor, omdat het verschil in vaardigheden bij de kinderen al zeer groot kan zijn. Veilig Leren Lezen leesmethode: Starten na 3 à 4 weken met blok 0 om het niveau van de leerlingen te bepalen en welk traject er gevolgd wordt. Maan/raket/ster leerlijn waarbij ze woorden op eigen niveau krijgen aangeboden. Zon leerlingen kunnen meteen in groep 3 starten met blok 0 en werken in eigen tempo verder met de software. Laat de leerlingen 3 tot 5 keer per week met de software werken en stel de tijd in op 10/15 minuten.

4 Werk met een afroeplijst en maak gebruik van de pc s in hal/gang voor gemeenschappelijk gebruik m.n. tijdens roulatie/weektaaktijd. De leerlingen beginnen in elke kern bij het eerst geleerde woord ofwel bij nummer 1, 2, enz. Controleer dagelijks de resultaten in de softwaremanager of de leerlingen in de toets stand of naar een volgende kern gezet moeten worden. Stel de tijd voor de toets in op 15 minuten (in 2 keer de toets afgerond) of n.v.t. afhankelijk van de beschikbare tijd. Pluspunt Rekenen: Na de herfstvakantie: 1 x per week (10 minuten) in de weektaak. Facultatief extra beurt. Na de kerstvakantie: 2x per week (2 x 10 minuten) in de weektaak. Effectieve werktijdinstelling: 10 minuten. Bij een nieuw rekenblok wordt ook het bijbehorende rekenblok op de pc opengezet. Het voorgaande blok blijft tevens open staan om kinderen in de gelegenheid te stellen hier nog aan te werken. Ook kan per kind, of per groep leerlingen, worden afgeweken van de gevolgde o Groep 4: Gebruik Ambrasoft Tafels: 1 x per week 1 oefening in de weektaak. Gebruik Ambrasoft Spelling: 1 x per week 1 oefening in de weektaak. Ook kan middels een o Groep 5: Gebruik Ambrasoft Tafels: minstens 1 x per week 1 oefening in de weektaak.

5 Gebruik Ambrasoft Spelling: 1 x per week 1 oefening in de weektaak. Ook kan middels een Internet cursus: Zelf geschreven module voor de OG Titus Brandsma. De kinderen leren veilig en verantwoord het internet te gebruiken in de lessituatie. Veilig Gebruik Internet: cursus aangeboden door Kennisnet voor de groepen 5/6. Door leerkracht zelf te verzorgen binnen het lesrooster. Zelf te downloaden van Bestaat uit Lesboek; werkschrift, docentenhandleiding, toets en diploma. Bij het maken en houden van de spreekbeurt kunnen computerprogramma s (Word, PowerPoint ed.), afhankelijk van de vaardigheden en wensen van het kind, ingezet worden. Dit is echter niet verplicht! o Groep 6: Gebruik Ambrasoft Tafels: minstens 1 x per week 1 oefening in de weektaak. Gebruik Ambrasoft Spelling: 1 x per week 1 oefening in de weektaak. Ook kan middels een Word tekstverwerking cursus: Zelf geschreven module voor de OG Titus Brandsma. Gebruik Internet. De kinderen gebruiken veilig en verantwoord het internet in de lessituatie. Leren Topografie Nederland met Digitale Atlas van Agteres. Individueel kunnen kinderen de topografie oefenen door invul- en sleepoefeningen. o Groep 7:

6 Gebruik Ambrasoft Spelling: 1 x per week 1 oefening in de weektaak. Ook kan middels een Gebruik Ambrasoft Tafels: 1 x per week 1 oefening in de weektaak indien hier een groeps- of individueel handelingsplan voor bestaat. PowerPoint cursus: Zelf geschreven module voor de OG Titus Brandsma. De kinderen houden 1 keer per jaar een presentatie/spreekbeurt/boekbespreking met behulp van het programma PowerPoint en het digitale schoolbord. Veilig Gebruik Internet: cursus aangeboden door Kennisnet voor de groepen 7/8. Door leerkracht zelf te verzorgen binnen het lesrooster. Zelf te downloaden van Bestaat uit Lesboek; werkschrift, docentenhandleiding, toets en diploma. Gebruik Internet. De kinderen gebruiken veilig en verantwoord het internet in de lessituatie. Leren Topografie Europa met Digitale Atlas van Agteres. Individueel kunnen kinderen de topografie oefenen door invul- en sleepoefeningen. o Groep 8: werken. Ook kan per leerling, of groepje leerlingen worden afgeweken van de gevolgde Gebruik Ambrasoft Tafels: 1 x per week 1 oefening in de weektaak indien hier een groeps- of individueel handelingsplan voor bestaat. Gebruik Ambrasoft Spelling: 1 x per week 1 oefening in de weektaak. Ook kan middels een Gebruik Internet. De kinderen gebruiken veilig en verantwoord het internet in de lessituatie. Gebruik PowerPoint. De kinderen houden minstens 1 keer per jaar een presentatie/spreekbeurt/boekbespreking met behulp van het programma Powerpoint en het digitale schoolbord. Leren Topografie Wereld met Digitale Atlas van Agteres. Individueel kunnen kinderen de topografie oefenen door invul- en sleepoefeningen. groepspagina van de site geplaatst worden.

Groep 3. Fijn, dat jij er bent!

Groep 3. Fijn, dat jij er bent! Groep 3 Fijn, dat jij er bent! Dagplanning Elke dag hebben we een dagplanning, zodat de kinderen kunnen zien wat we die dag gaan doen voorspelbaarheid. Inloop Vanaf 8.20u bent u samen met uw kind welkom.

Nadere informatie

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4

Brochure. OBS Pieter van Thuyl. Groep 3 en 4 Brochure OBS Pieter van Thuyl Groep 3 en 4 Welkomstwoord: In deze brochure kunt u ( bijna ) alles lezen over het geen er speelt in groep 3 en 4 op de Pieter van Thuyl. Contact met ouders: U kunt de leerkrachten

Nadere informatie

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek

Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Informatieavond groepen 7 Het Mozaïek Samenwerking met parallelcollega s Er zal regelmatig overleg zijn met de collega s uit de andere groepen 7. Zodat alle groepen aan het einde van het jaar ongeveer

Nadere informatie

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode.

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode. Informatie Groep 3 Is groep 3 speciaal? ja. het is de groep waar de kinderen leren lezen. Het gaat toch anders dan de jaren ervoor in groep 1 en 2. nee, veel van wat er in groepen 1 en 2 gebeurt gaat hier

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Inhoud. Algemene inleiding. Tip Via www.allestelt.nl kunt u zich ook opgeven voor het gratis Alles telt servicebulletin.

Inhoud. Algemene inleiding. Tip Via www.allestelt.nl kunt u zich ook opgeven voor het gratis Alles telt servicebulletin. Algemene inleiding 1 Inhoud De belangrijkste speerpunten 2 De belangrijkste verschillen tussen de 1e en de 2e editie 3 De structuur 4 De structuur in een combinatiegroep 5 De structuur van een leerkrachtgebonden

Nadere informatie

augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN

augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN augustus 2011. INFORMATIE GROEP 3 KENMERKEN Groep 3 is een zeer intensieve groep; er moeten veel vaardigheden aangeleerd worden, lezen, rekenen, schrijven, enz. De leerlingen zijn gedwongen langer stil

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden VOORWOORD Door middel van deze schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen en de ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind een indruk geven van wat

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur.

Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur. 2014-2015 Groep 8 GROEP 8 Het laatste jaar op de basisschool. In menig opzicht staan grote veranderingen voor de deur. Immers er moet nu een school gekozen worden waarvoor uw kind het meest geschikt is.

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Taalverhaal groep 3 is basis voor succes

Taalverhaal groep 3 is basis voor succes Mei 2006 2 4 6 7 8 Voor de gebruikers van de methode Taalverhaal Kinderen ontdekken het nut van taal Digitaal Taalverhaal voor groep 1 tot en met 3 Gerichte remediëring met Taalverhaal Spelling Bestel

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Versie: juni 2015 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Nieuwe methode aanschaffen? Dat kan nu veel voordeliger. Snappet

Nadere informatie

Heutink biedt het overzicht!

Heutink biedt het overzicht! Heutink biedt het overzicht! 6 grote rekenmethoden op een rij! onafhankelijk en informatief Heutink... Onafhankelijk en gespecialiseerd. In deze brochure willen wij een onafhankelijk en helder overzicht

Nadere informatie

SLO-analyse KO-totaal - Zwijsen

SLO-analyse KO-totaal - Zwijsen SLO-analyse KO-totaal - Zwijsen Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

Tekst Rob Voorwinden Beeld Fred van Diem

Tekst Rob Voorwinden Beeld Fred van Diem Dág boeken, werkboeken en schriften voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Leerlingen van basisschool de Delta in Assendelft werken met tablets. Leerlingen zien nu meteen of ze een opgave goed of fout

Nadere informatie

Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008

Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008 Januari 2009 Voorwoord: Een beleidsplan aan de start van een nieuw kalenderjaar is anders dan dat we eigenlijk gewend zijn. Toch is hiervoor bewust gekozen, omdat hiermee het beleidsplan gelijk kan lopen

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Docentenhandleiding TaalCompleet 2

Docentenhandleiding TaalCompleet 2 Docentenhandleiding TaalCompleet Versie: maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken... 5 2.1 Doelgroep... 5 2.2 Eindniveau... 5 2.3 Urenlast... 5 2.4 Samenstelling van het pakket... 6 2.5

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie