Tafelplan Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6."

Transcriptie

1 Tafelplan Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. 1

2 Groep 4 Doelen eind groep 4: - De kinderen hebben de tafel van 1, 10, 2, 4, 3 en 5 geautomatiseerd. - De kinderen hebben al geoefend met de tafel van 6, 7, 8 en 9. Jaarplanning en opbouw: - De tafels worden in de volgende volgorde aangeboden: 1, 10, 2, 4, 3, 5 (6, 8, 7 en 9). - Vanaf het begin van het schooljaar wordt elke week een tafel aan de orde gesteld. Na de herfstvakantie wordt er gestart met het meegeven van 1 tafel per week om thuis te oefenen en wordt er in de klas gewerkt met het boekje van Eenmaal andermaal, de tafelbak en het computerprogramma van Ambrasoft voor de keertafels. Na 10 weken herhaalt zich dit en worden de tafels aan het eind van de week overhoord door een tafelmoeder. Hierna volgt nog een tweede ronde overhoren. Het schooljaar wordt afgesloten door een tafeltoets die door de leraar wordt afgenomen (zie tafelmap). In de tafeltoets worden de tafels 1 t/m 5 en 10 overhoord. Uitgaande van een schooljaar van 40 weken ziet dat er in als volgt uit: Week 34 t/m 41: - introduceren en oefenen van de tafels 0 t/m 5 en 10 Week 44 t/m 51: - het inoefenen van de tafels via huiswerk En oefenen in de klas, Klas online en Ambrasoft Week 2 t/m 17: - het verder inoefenen via huiswerk en het overhoren ervan door de tafelmoeder - De kinderen krijgen de grote tafelkaart (voor boven hun bed) en Ambrasoft Week 20 t/m 27: - het verder inoefenen via huiswerk en het overhoren ervan door de tafelmoeder en Ambrasoft - het afsluiten van het jaar d.m.v. een tafeltoets door de leerkracht van de tafels 1 t/m 5 en 10. 2

3 Weekplanning: - Op de maandag wordt de nieuwe tafel van de week geïntroduceerd. Deze komt op het bord te staan. - Elke dag wordt de tafel geoefend; opgezegd als versje, gezongen, geflitst, etc. - Na de herfstvakantie wordt er twee keer per week 20 minuten geoefend met eenmaal/andermaal en de tafelbak. - Werken met het computerprogramma van Ambrasoft wordt opgenomen in het weekrooster van de computer; zodat elk kind elke week 1 keer hiermee oefent op de computer. Werkwijze: - De tafel van de week: De leerkracht zet van de voren de sommen vast op het bord. Samen met de kinderen wordt de tafel ingevuld. Dit gaat volgens een vaste volgorde, wat het inzicht en de strategie bevorderd. Als voorbeeld voor de tafel van 2: We beginnen met 1x2, die is makkelijk. 10x2 weet je dan ook, bij x 10 komt er altijd een nul achter. Dan 2x2, dit is het dubbele van 1x2. 5x2 is de helft van 10x2, en 4x2 is een groepje van twee minder. Dan weten we ook 9x2, dit is een groepje van 2 minder dan 10x2. 3x2 is een groepje meer dan 2x2. 6x2 een groepje meer dan 5x2 en 7x2 nog een groepje meer. Als laatste 8x2, dat is twee groepjes van twee minder dan 10x2. Elke dag wordt de tafel deze week geoefend. In ieder geval wordt de tafel een paar keer per dag klassikaal gezongen of opgezegd. En worden de antwoorden geautomatiseerd. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld; o Sommen flitsen o Vraagspelletjes (de leerkracht zegt de som; laat de hele klas nadenken en geeft zonder vingers beurten) o Sommendictee op een kladblaadje of in een rekenschriftje o De antwoorden wegvegen van de tafel van de week en nog maals strategisch invullen o Gebruik het computerprogramma Klas online op het Activbord en oefen met de groep in snelheid. Belangrijk is dat het afwisselend is, dat alle kinderen tegelijk actief mee moeten denken en dat de activiteiten kort zijn maar wel veel herhaald worden. Bij elke paar minuten over kan er geoefend worden. - De tafel mee als huiswerk: De kinderen krijgen elke week een tafel mee als huiswerk om te leren. Week 11 t/m 20 zijn om dit thuis oefenen te leren. De kinderen krijgen bij de eerste tafel ook een brief mee voor de ouders; waarin staat hoe ze de kinderen kunnen helpen met oefenen. De kinderen krijgen in de klas ook 3

4 les in hoe ze moeten oefenen. De leerkracht demonstreert, doet voor en laat de kinderen in de klas dit ook oefenen. Dit kan op de volgende manieren; o Het oplezen en zingen van de tafel een paar keer. o Ook van achter naar voren. o Het wegvouwen van de antwoorden en kijken of je het weet. o Het uit je hoofd opzeggen van de tafel, ook van achter naar voor. o Je laten overhoren door een ander, op volgorde en door elkaar. Het is handig dit tijdens de ouderinformatieavond vast uit te leggen aan de ouders. Aan het eind van de week veegt de leerkracht de tafel van de week uit en overhoort d.m.v. van een klein sommendictee of klassikaal te vragen. Het is niet voor een beoordeling; maar meer voor de kinderen om te oefenen en voor de leerkracht om te zien wie er al goed aan het oefenen zijn. - Het werken met Eenmaal andermaal en de tafelbak: Na de herfstvakantie wordt gestart met het werken uit het boekje eenmaal andermaal (deel 1) van Malmberg. Per week wordt er gewerkt aan twee bladzijde; die horen bij de tafel van de week. Het boekje begint namelijk met het aanbieden van de tafels 1 t/m 10. Daarna worden de tafels door elkaar aangeboden. Wanneer de kinderen twee keer per week aan het boekje werken betekent dat 1 blz. per keer maken en wanneer het kind klaar is kan het een activiteit uit de tafelbak kiezen. In de tafelbak zitten verschillende materialen om mee te oefenen, zie ook de beschrijving bij materiaal. Wanneer het eenmaal/andermaal boekje uit is kan er ook nog gewerkt worden met kopieerbladen van Remelka of Maatwerk (zie orthotheek) of maatwerk. Ook met het computerprogramma van Ambrasoft kunnen werkbladen geprint worden. - Het overhoren met de tafelmoeder : Vanaf week 20 komt elke week op vrijdag een moeder de tafels overhoren. De kinderen hebben een eigen tafelkaart en hierop kruist de moeder af of het kind de tafel van de week beheerst. De eerste ronde (tien weken) zet ze een kruis, de tweede ronde mag het kind een sticker plakken. Beheerst het kind de tafel nog niet mag het de week erna herkansen. Het overhoren gaat als volgt; o Het kind zegt zelfstandig de tafel op. o De moeder vraagt de sommen; op volgorde. o De moeder vraagt de sommen door elkaar. Wanneer het kind niet meer dan in totaal vier fouten maakt is het voldoende. Het tempo is wel belangrijk; maar in groep 4 zijn hier nog geen strenge eisen aan verbonden. 4

5 Wanneer alle tafels twee keer goed zijn overhoord, mag het kind de tafelkaart mee naar huis nemen. (misschien bij het 3 e rapport erbij) - Tafeltoets 1 t/m 5 en 10: Aan het eind van het jaar neemt de leerkracht een tempotoets af. Dit is een sommendictee met de sommen door elkaar. Materiaal: - Kleine tafelkaarten per tafel - Grote tafelkaart met alle tafels - Ouderbrief tafels overhoren. o In de tafelbak zit: Piccolo van de tafels; Tafeldominospel; Tafelmemory; Tafelkleurplaten van Maatwerk; Werkbladen - Malmerg eenmaal andermaal deel 1; - Tafelkaart per kind. (voor de tafelmoeder); - Tafelpaspoort (voor na de tafeltoets); - CD met de tafelliedjes; - Digitaal: website Kinderenlerenrekenen met de tafelrap; - Website Klas online met tafelkampioen. Groep 5 Doelen eind groep 5: - De kinderen hebben de tafels van 1 t/m 11 geautomatiseerd. - De kinderen hebben geoefend met de tafel van De kinderen hebben geoefend met de deelsommen en dit is deels geautomatiseerd. Planning en opbouw: - De tafels worden in de volgende volgorde aangeboden: 1/10/2 samen, 4, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 11, en 12 - Vanaf het begin van het schooljaar wordt er elke week een tafel aan de orde gesteld. Er wordt ook meteen gestart met het meegeven van 1 tafel per week om thuis te oefenen en wordt er in de klas gewerkt met het boekje van Eenmaal andermaal, de tafelbak en het computerprogramma van Ambrasoft voor de keertafels. Vanaf het begin van het jaar worden de tafels aan het eind van de week overhoord door een tafelmoeder. Hierna volgt nog een tweede en derde ronde overhoren. Het schooljaar wordt afgesloten door een tafeltoets die door de leraar wordt afgenomen. In de tafeltoets worden de tafels 1 t/m 10 overhoord. Uitgaande van een schooljaar van 40 weken ziet dat er voor als volgt uit: Week 34 t/m 41: - het inoefenen van de tafels via huiswerk en 5

6 het overhoren ervan door de tafelmoeder (september t/m november 2013) - de kinderen krijgen een grote tafelkaart en Ambrasoft Week 44 t/m 51: - het inoefenen van de tafels via huiswerk en het overhoren ervan door de tafelmoeder. en Ambrasoft (november t/m januari 2014) Week 2 t/m 17 : - het verder inoefenen via huiswerk en het overhoren ervan door de tafelmoeder en Ambrasoft Week 20 t/m 27: - het afnemen van de tafeltoets door de Leerkracht, voorafgegaan door oefening v.d. procedure en oefentoets en Ambrasoft. Weekplanning: - Op de maandag wordt de nieuwe tafel van de week geïntroduceerd. Deze komt op het bord te staan. - Elke dag wordt de tafel geoefend; opgezegd als versje, gezongen, geflitst, de tafelrap, Klasonline.nl - Vanaf het begin van het schooljaar wordt er per week 30 minuten geoefend met eenmaal/andermaal en de tafelbak. - Werken met het computerprogramma van Ambrasoft wordt opgenomen in het weekrooster van de computer; zodat elk kind elke week 1 keer hiermee oefent op de computer. Werkwijze: - De tafel van de week: De leerkracht zet van de voren de sommen vast op het bord. Samen met de kinderen wordt de tafel ingevuld. Dit gaat volgens een vaste volgorde, wat het inzicht en de strategie bevorderd. Als voorbeeld voor de tafel van 2: We beginnen met 1x2, die is makkelijk. 10x2 weet je dan ook, bij x 10 komt er altijd een nul achter. Dan 2x2, dit is het dubbele van 1x2. 5x2 is de helft van 10x2, en 4x2 is een groepje van twee minder. Dan weten we ook 9x2, dit is een groepje van 2 minder dan 10x2. 3x2 is een groepje meer dan 2x2. 6x2 een groepje meer dan 5x2 en 7x2 nog een groepje meer. Als laatste 8x2, dat is twee groepjes van twee minder dan 10x2. 6

7 Elke dag wordt de tafel van deze week geoefend. In ieder geval wordt de tafel een paar keer per dag klassikaal gezongen of opgezegd! En worden de antwoorden geautomatiseerd. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld; o Sommen flitsen; o Vraagspelletjes (de leerkracht zegt de som; laat de hele klas nadenken en geeft zonder vingers beurten); o Gebruik het programma Klasonline op het Activbord en oefen klassikaal de sommen; o Sommendictee op een kladblaadje; o De antwoorden wegvegen van de tafel van de week en nog maals strategisch invullen; o De deelsommen die erbij horen oefenen. Belangrijk is dat het afwisselend is, dat alle kinderen tegelijk actief mee moeten denken en dat de activiteiten kort zijn maar wel veel herhaald worden. Bij elke paar minuten over kan er geoefend worden!! De tafel moet echt leven bij de kinderen! - De tafel mee als huiswerk: De kinderen krijgen elke week een tafel mee als huiswerk om te leren. De kinderen krijgen bij de eerste tafel ook een brief mee voor de ouders; waarin staat hoe ze de kinderen kunnen helpen met oefenen. De kinderen krijgen in de klas ook les in hoe ze moeten oefenen. De leerkracht demonstreert, doet voor en laat de kinderen in de klas dit ook oefenen. Dit is een herhaling van groep 4 Dit kan op de volgende manieren; o Het oplezen en zingen van de tafel een paar keer. o Ook van achter naar voren. o Het wegvouwen van de antwoorden en kijken of je het weet. o Het uit je hoofd opzeggen van de tafel, ook van achter naar voor. o Je laten overhoren door een ander, op volgorde en door elkaar. Het is handig dit tijdens de ouderinformatieavond vast uit te leggen aan de ouders. - Het werken met Eenmaal andermaal en de tafelbak: Vanaf het begin van het schooljaar wordt er gestart met het werken uit het boekje eenmaal andermaal (deel 2) van Malmberg. Wanneer de kinderen 1 keer per week aan het boekje werken betekent dat 2 blz. per keer maken en wanneer het kind klaar is kan het een activiteit uit de tafelbak kiezen. In de tafelbak zitten verschillende materialen om mee te oefenen, zie ook de beschrijving bij materiaal. Wanneer het eenmaal/andermaal boekje uit is kan er ook nog gewerkt worden met kopieerbladen van Remelka (zie orthotheek) of maatwerk. Ook met het computerprogramma van Ambrasoft kunnen werkbladen geprint worden. 7

8 - Het overhoren met de tafelmoeder : Vanaf het begin van het schooljaar komt elke week op vrijdag een moeder de tafels overhoren. De kinderen hebben een eigen tafelkaart en hierop kruist de moeder af of het kind de tafel van de week beheerst. Daarna mogen de kinderen op het groepsoverzicht dat in de klas hangt een sticker plakken bij de tafel die ze beheersen. Beheerst het kind de tafel nog niet mag het de week erna herkansen. Het overhoren gaat als volgt; o Het kind zegt zelfstandig de tafel op. o De moeder vraagt de sommen; op volgorde. o De moeder vraagt de sommen door elkaar. o De moeder vraagt de som met een gat erin; o bijvoorbeeld 2x..=4. (zeg 2x mm = 4, wat is mm?) Wanneer het kind niet meer dan in totaal 3 fouten maakt is het voldoende. Het tempo is wel belangrijk; de kinderen moeten het antwoord snel weten. - Tafeltoets 1 t/m 10: Aan het eind van het jaar neemt de leerkracht een tempotoets af. Dit gaat individueel via de tafelproef, zie bijgevoegde kopie. Wanneer dit voldoende is krijgt het kind een tafeldiploma. De leerkracht oefent in week 31 eerst de procedure en geeft een oefentoets. (de kinderen leren thuis alle tafels) dan in week 32/33 wordt de tafeltoets afgenomen. Kinderen die het niet halen kunnen nog in de weken erna dit herkansen. Materiaal: - Grote tafelkaart met alle tafels - Ouderbrief tafels overhoren en brief over de tafeltoets - De tafelbak; o Piccolo van de tafels o Tafeldominospel o Tafelmemory o Tafelkleurplaten van Maatwerk o Werkbladen o. - Malmerg eenmaal andermaal deel 2 - Tafelkaart per kind. (voor de tafelmoeder) - Groepsoverzicht alle tafels met ruimte voor stickers per tafel. - Tafeldiploma (voor na de tafeltoets). - CD met de tafelliedjes zoals de Tafelrap - Digitaal: Kinderenlerenrekenen.nl en Klas online.nl 8

9 9

10 Tafeltoets en diploma groep 5 Aan: alle kinderen en ouders van groep 5 In groep 4 en groep 5 hebben de we al heel veel tafels geoefend en overhoord. En dit gaat al heel erg goed. Aan het eind van groep 5 sluiten we dit af met een tafeltoets en een tafeldiploma. Op. en wordt de toets afgenomen. Oefen voor die tijd nog goed alle tafels! Het is fijn als de ouders helpen bij het oefenen en overhoren! Wat moet je kunnen voor de toets? van alle tafels de antwoorden snel kunnen zeggen (binnen 5 sec.) de tafels door elkaar kunnen beantwoorden. (dus 8x8=., 7x5= ) de omgekeerde tafels; je krijgt het antwoord en de tafel, jij vertelt de som die erbij hoort.(de som komt uit de tafel van 2, het antwoord is 4, jij zegt dan:.( 2x2)) Bij deze brief zit een blad met oefensommen voor thuis. Gebruik ook je grote tafelkaart! In de klas gaan we ook nog een paar keer oefenen. Oefen goed en alvast veel succes met de toets! Namens de leerkrachten, juf Ruscha en juf Susan 10

11 Groep 6 Doelen groep 6: - De kinderen hebben herhaald geoefend met de keer en deeltafels van 1 t/m Alle keer en deeltafels zijn aan het einde van groep 6 nog steeds zo goed geautomatiseerd dat de leerlingen minimaal tijd nodig hebben om het juiste antwoord te vinden. - De keer en deeltafels horen bij de basisbagage van de leerlingen en zijn paraat. Jaarplanning en opbouw: - De leerkracht van groep 6 start iedere rekenles met een herhaling van de tafels. Dit kan op allerlei manieren. De leerkracht loopt door de klas en vraagt keer en deelsommetjes aan de kinderen. De leerkracht opent het programma Klas online op het Activbord en probeert met de kinderen samen in de top 100 van Nederland te komen. Alle kinderen denken mee. - In september 2014 neemt de leerkracht klassikaal en schriftelijk de tempotoets af. Hiermee wordt het algehele niveau van automatisering van de basisvaardigheden rekenen gemeten. Bij gebleken onvoldoende kennis van de keertafels, wordt er met het betreffende kind een plan afgesproken en geoefend. - In januari 2015 wordt opnieuw de tempotoets afgenomen om te zien of het betreffende kind vooruit is gegaan. 11

Meesterwerk. Harrie Meinen

Meesterwerk. Harrie Meinen Geproduceerd door Op de markt gebracht door Meesterwerk Harrie Meinen Inhoud. automatiseren op de basisschool. oefenen korte handleiding bij het oefenen het oefenboekje 'nog één keer'. toetsen korte handleiding

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Workshop 2: Spelletjes in je rekenles 25 november 2015 14.45 17.00 uur Willeke Beuker Elselien Boekeloo Spelletjes in je taal- en rekenles 7 oktober

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Tafels bloemlezing. Inhoud 1

Tafels bloemlezing.   Inhoud 1 Tafels bloemlezing Leer- en oefenboek 49 bladzijden. Hier zie je de hele pdf, waarin veel geschrapt is, maar waarin je een prima indruk krijgt hoe deze methode is opgebouwd. Dit is een methode die niet

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

LES: Wie van de drie? 2

LES: Wie van de drie? 2 LES: Wie van de drie? 2 DOEL getallen herkennen uit de tafels van 2 t/m 9; oefenen van de tafels; bewust worden van de patronen in bepaalde tafels (bijv. tafels van even getallen hebben allemaal even uitkomsten,

Nadere informatie

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 1 Algemeen Frequentie In groep 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk mee. Vaak zijn dit oefenbladen, soms bladen waarop samenvattingen staan. Vanaf groep

Nadere informatie

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen 1. LEZEN Inleiding: doel en structuur De doorloopklok wordt gezet, zodat de leerlingen weten tot wanneer er wordt gewerkt. De leerkracht vertelt welke lesonderdelen aan bod zullen komen en vertelt ook

Nadere informatie

Informatie avond groep 4/5

Informatie avond groep 4/5 Informatie avond groep 4/5 Aanspreekpunt: Groep 4 juf Tronchet (m.tronchet@as-p.nl) Groep 5 meester (h.bezemer@as-p.nl) Wie staat wanneer voor de groep: Morgen Middag Bijzonderheden Maandag Dinsdag Psalm

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 SPLITSEN handleiding het leren splitsen van de getallen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 inleiding Dit is de handleiding bij vier oefenboeken voor het leren splitsen

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

LES: Groepjes maken 2

LES: Groepjes maken 2 LES: Groepjes maken 2 DOEL strategieën ontwikkelen voor het bepalen van het aantal objecten in een rechthoekig groepje (bijv. herhaald optellen per rij, verdubbelen, een keersom maken); verband leggen

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2017 Op reis

Nieuwsbrief mei 2017 Op reis Nieuwsbrief mei 2017 Op reis Na de meivakantie startten we dus weer in ons tijdelijke lokaal. We waren daar -na ons proefweekje in april- al wel een beetje gesetteld. Waar we niet aan wenden was de herrie.

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

leerlingbrochure nld Door: Jolanthe Jansen

leerlingbrochure nld Door: Jolanthe Jansen leerlingbrochure nld Door: Jolanthe Jansen Dit is een brochure, gemaakt voor leerlingen met NLD. Naast deze brochure is er ook: - een brochure met informatie voor ouders van kinderen met NLD en - een brochure

Nadere informatie

DIDACTISCH GROEPSPLAN

DIDACTISCH GROEPSPLAN SBO De Boei DIDACTISCH GROEPSPLAN GROEP: Kof LEERKRACHT(EN): Anke Heijs/Margriet Wouda VAKGEBIED: Rekenen PERIODE: Jan.-juni Samenstelling van de groep: Stimulerende factoren: Belemmerde factoren: Beginsituatie:

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

Kijk na! Buiten spelen

Kijk na! Buiten spelen De wereld in getallen Lessuggestie groep Handleiding Omschrijving Werkbladen voor groep B. Ze sluiten aan bij de minimumtoets en projecttoets van blok 3. De kinderen oefenen: vermenigvuldigen, automatiseren

Nadere informatie

Les 1 Probleem verkennen, ideeën verzinnen en kiezen

Les 1 Probleem verkennen, ideeën verzinnen en kiezen en Casus Tafels leren in samenwerking met OBS Het Galjoen, Den Hoorn Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland TU Delft en ontwerpbureau Meeple In deze casus ontwerpen leerlingen een leuke manier om tafels te

Nadere informatie

Diagnostisch rekenonderzoek

Diagnostisch rekenonderzoek Doel: Zicht krijgen op het niveau van tellen, kennis van cijfers en getalbegrip, vergelijken van hoeveelheden en bewerkingen tot 10 en tot 20 (splitsen, aanvullen, koppeling materiaal som en vv, sommen

Nadere informatie

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting

Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Zwijsen Wielewoelewool, ik ga naar school! Toelichting Inhoud Inleiding 3 Materialen 3 Voor het eerst naar school 4 Doelstelling 4 Opbouw prentenboek en plakboek 4 Werkwijze 5 Ouders 5 2 Inleiding Voor

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Hoofdwerk Nieuw Extra

Hoofdwerk Nieuw Extra tel. 070-3682017, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl Hoofdwerk Nieuw Extra Over Hoofdwerk Nieuw Het programma Hoofdwerk Nieuw is een automatiseringsprogramma voor de hoofdbewerkingen van groep 3-8.

Nadere informatie

Onze schooleigenvisie op huiswerk

Onze schooleigenvisie op huiswerk Huistaken en lessen uit het schoolreglement De leerlingen zijn steeds verplicht de opgegeven lessen te leren. De leerkracht is steeds gerechtigd deze leerstof mondeling of schriftelijk op te vragen. De

Nadere informatie

Informatie over groep 3 en 4

Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 Schooljaar 2015-2016 Wij stellen ons voor Mijn naam is Marie-José Kostense, leerkracht van groep 3/4. Naast de rol van leerkracht vervul ik de rol van taal-leescoördinator

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Mei 2014 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met de

Nadere informatie

-INFO groep 5- Welkom

-INFO groep 5- Welkom Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

LES: Groepjes maken AFBEELDING SPELLETJE

LES: Groepjes maken AFBEELDING SPELLETJE LES: Groepjes maken DOEL strategieën ontwikkelen voor het bepalen van het aantal objecten in een rechthoekig groepje (bijv. herhaald optellen per rij, verdubbelen, een keersom maken); bewust worden dat

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Aan de slag met rekenproblemen

Aan de slag met rekenproblemen Aan de slag met rekenproblemen Marije van Oostendorp BOOM Inhoud Inleiding 9 Deel I De basis van goed rekenonderwijs 1 Tips voor goed rekenonderwijs 19 Opbouwen van rekenkennis: algemene adviezen 20 Motivatie

Nadere informatie

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Auteur Els van Herpen www.fi.uu.nl/speciaalrekenen Freudenthal Instituut, Utrecht

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

3. Klusjes in school. Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen.

3. Klusjes in school. Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen. 3. Klusjes in school Leeftijdsgroep Kerndoel Leerstofonderdeel Doel van de les Ongeveer 12-16 jaar Deze les levert een bijdrage aan kerndoel 1: de leerlingen leren hoeveelheidsbegrippen gebruiken en herkennen.

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Voorstellen Renske Staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Vanaf januari 2015 gaat zij met zwangerschapsverlof. Er zal vanaf

Nadere informatie

Wat hebben we gedaan en geleerd in november en december?

Wat hebben we gedaan en geleerd in november en december? Wat hebben we gedaan en geleerd in november en december? Het waren -zoals vanouds- drukke maanden. Natuurlijk door Sint en de kerstperiode, maar ook door andere zaken. Zo kwam miss Nicole elke donderdag

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl

Christelijke Basisschool De Bron. Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Christelijke Basisschool De Bron Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 www.debronharderwijk.nl Huiswerkprotocol Visie op huiswerk Niet alle scholen geven huiswerk. Toch zijn er veel scholen, waaronder

Nadere informatie

LES: Post. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Postzegels (zie p. 5) potlood en gum AFBEELDING SPELLETJE

LES: Post. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Postzegels (zie p. 5) potlood en gum AFBEELDING SPELLETJE LES: Post DOEL bewust worden dat bij een aantal postzegels met dezelfde waarde een keersom hoort; oefenen van keersommen; bewust worden dat gerelateerde keersommen gebruikt kunnen worden bij het uitrekenen

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

Handleiding Vingerspelling en Letterherkenning.

Handleiding Vingerspelling en Letterherkenning. Handleiding Vingerspelling en Letterherkenning. Inleiding. De module Vingerspelling en Letterherkenning is onderdeel van de methode AAD. Het is de eerste module, speciaal voor degenen die het Nederlands

Nadere informatie

Groepsplan voor rekenen

Groepsplan voor rekenen Groepsplan voor rekenen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: wiskunde A - B wiskunde C wiskunde D-E TTR A-B TTR - C TTR D-E Verkorte instructie Verkorte instructie- Basis instructie Basis instructie

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 2 Instructie. 1 Start. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok Week 2 Les 1 0 70 30 0 35 5 20 10 1 36 2 11 12 1 0 739 00 96 325 10 71 02 9 327 330 69 56 1 210 332 700 566 20 212 59 29 3 599 76 551 300 5 1 770 99 0 00 109 3 991 10 02 111 350 70 270 96 596 150

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

Goochelen met munten. Rekenen Handleiding Het Geheim groep 7-8. Rekenen met trucs

Goochelen met munten. Rekenen Handleiding Het Geheim groep 7-8. Rekenen met trucs Rekenen Handleiding Het Geheim groep 7-8 Rekenen met trucs Deze les is geschreven bij de film Het Geheim, maar is ook goed te geven zonder de film gezien te hebben. Tijdsduur 40 minuten Doel De kinderen

Nadere informatie

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2:

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4 Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Leerlingen raken vertrouwd met het presenteren voor een groep Leerlingen raken vertrouwd

Nadere informatie

Potloden, doppen en papier

Potloden, doppen en papier Potloden, doppen en papier Handige strategieën Vermenigvuldigen Inhoudsopgave - Inleiding op Potloden, doppen en papier p. 3 - Potloden in dozen p. 4 - Flessendoppen sparen p. 6 - Papier in pakken p. 8

Nadere informatie

Voorbespreken en voorbereiden van een nieuw blok uit de rekenmethode

Voorbespreken en voorbereiden van een nieuw blok uit de rekenmethode Voorbespreken en voorbereiden van een nieuw blok uit de rekenmethode Eerste oriëntatie Welke onderwerpen uit welke leerlijnen komen in dit blok aan de orde? Onderscheid daarbij a. eerste kennismaking met

Nadere informatie

Bernardusschool. Weekbrief 2 t/m 9 oktober 2015. Agenda. Website. Hutspot eten. Nieuwsbrief ouderraad

Bernardusschool. Weekbrief 2 t/m 9 oktober 2015. Agenda. Website. Hutspot eten. Nieuwsbrief ouderraad Weekbrief 2 t/m 9 oktober 2015 Bernardusschool Kooikerspad 2, 2382 EA Zoeterwoude www.rkbernardusschool.nl T: 071 54 21 600 Agenda Website Wellicht is het u al opgevallen; de website van de Bernardusschool

Nadere informatie

Doorgaande lijn rekenen - een voorbeeld

Doorgaande lijn rekenen - een voorbeeld Doorgaande lijn rekenen - een voorbeeld Groep 1-2: rekendoelen Checklist Tellen en Getalbegrip Medio groep 2 (bron: 'effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs') Telrij: opzeggen van de telrij

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

Didactisch groepsoverzicht Rekenen

Didactisch groepsoverzicht Rekenen groepsoverzicht Rekenen Groep: 6a datum: oktober/november 2011 Rekendomein: vermenigvuldigen en getalbegrip tot 10.000 leerkracht: XXXXXXXX periode: sept. 2011/ febr. 2012 methode: Wereld in getallen Naam

Nadere informatie

Alle maaltafels komen aan bod. Arithmos tafels 2 oefent meer op de maaltafels. Arithmos tafels 3 is dus een stapje moeilijker dan Arithmos tafels 2.

Alle maaltafels komen aan bod. Arithmos tafels 2 oefent meer op de maaltafels. Arithmos tafels 3 is dus een stapje moeilijker dan Arithmos tafels 2. Dag jongens en meisjes, Leuk zeg! Je hebt het scheurblok Arithmos tafels in je hand. Dit rekenblokje helpt je bij het inoefenen van de maaltafels. Je kunt er zelf mee aan de slag, in de klas of thuis.

Nadere informatie

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen?

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen? Huistakenbeleid Waarom huistaken zinvol zijn! Oefenen en afwerken Door huistaken te geven willen wij ervoor zorgen dat leerstof verder kan ingeoefend en geautomatiseerd worden. Vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Tafel Totaal. Een praktische gebruikershandleiding bij. Tafel Totaal SP10. Tafel Totaal SP10

Tafel Totaal. Een praktische gebruikershandleiding bij. Tafel Totaal SP10. Tafel Totaal SP10 Tafel Totaal Een praktische gebruikershandleiding bij Tafel Totaal SP10 Tafel Totaal SP10 Het programma Tafel Totaal maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Tafel Totaal Tafel

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws uit de school. Belangrijke Data. 10 oktober nr. 07

Nieuwsbrief. Nieuws uit de school. Belangrijke Data. 10 oktober nr. 07 10 oktober 2016 2016-2017 nr. 07 Nieuws uit de school Nieuwsbrief Leerlingenraad Na de herfstvakantie gaan we weer van start met de vergaderingen van de leerlingenraad. De leerlingen hebben een briefje

Nadere informatie

Werkblad De uitdaging

Werkblad De uitdaging Werkblad De uitdaging Omschrijving Werkblad voor groep 5. De kinderen oefenen: - Getalbegrip: handig en op de lege getallenlijn vanaf en vanaf willekeurige getallen, met sprongen van 1, 1 en 1. - Basisvaardigheden:

Nadere informatie

Resultaten/foutenanalyse Intergemeentelijke toets IGEAN. Hoofdrekenen Juni 2010. Stedelijke basisschool PRINS DRIES

Resultaten/foutenanalyse Intergemeentelijke toets IGEAN. Hoofdrekenen Juni 2010. Stedelijke basisschool PRINS DRIES Resultaten/foutenanalyse Intergemeentelijke toets IGEAN Hoofdrekenen Juni 2010 Stedelijke basisschool 1 Hoofdrekenen juni 2010 Prins Dries PRINS DRIES In deze bundel vind je a) De opdrachten waarbij de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 22 september 2014

Nieuwsbrief 5 22 september 2014 Nieuwsbrief 5 22 september 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie In de afgelopen week waren de eerste informatiemorgens voor de kleutergroepen, deze week volgt de twee

Nadere informatie

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes veilig leren lezen Ringboekje Een veelzijdig leermiddel Auteur: Josée Warnaar Het ringboekje is een aantrekkelijk leermiddel dat u op diverse manieren kunt inzetten. Het ringboekje daagt kinderen uit tot

Nadere informatie

Handleiding. UNICEF Handleiding lessuggestie Schoolplein groep 3-4. Schoolplein

Handleiding. UNICEF Handleiding lessuggestie Schoolplein groep 3-4. Schoolplein UNICEF Handleiding lessuggestie Schoolplein groep 3-4 Handleiding Schoolplein Alle kinderen in de wereld hebben rechten. In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn deze opgenomen. Artikel

Nadere informatie

Mijn doelen voor dit jaar

Mijn doelen voor dit jaar Mijn doelen voor dit jaar Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar maken veel mensen goede voornemens. Dat gaan wij nu ook doen: het maken van voornemens of

Nadere informatie

12 september- Arne groep 4. Van harte gefeliciteerd! Agenda MR vergadering 8 september 15 Locatie: teamkamer obs De Plaats Aanvang: 19.

12 september- Arne groep 4. Van harte gefeliciteerd! Agenda MR vergadering 8 september 15 Locatie: teamkamer obs De Plaats Aanvang: 19. Obs De Plaats Schoolwerf 1 1657 LD Abbekerk T: 0229-581278 E: info@obsdeplaats.nl Dinsdag 8 september Vrijdag 4 september 2015 MR vergadering Hoera! Verjaardagen 12 september- Arne groep 4 Van harte gefeliciteerd!

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk

Beleid huiswerk/hulpwerk Beleid huiswerk/ Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Huiswerkplan

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Huiswerkplan qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Huiswerkplan Gemeentelijke basisschool Mollem hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Nadere informatie

Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat!

Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat! Het onderzoeken van problemen met vermenigvuldigen en delen? Zo doe je dat! Mariska van der Vliet-de Keizer 10 december 2014 Doel van de bijeenkomst Een direct inzetbaar document om het vermenigvuldigen

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs)

Dag van de week. Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Dag van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Wie? Juf Femke Juf Romy (stagiaire 1 e jaar PABO) Juf Michelle (stagiaire opleiding Bewegingsonderwijs) Juf Femke Juf Femke Juf Femke Meneer Marcel

Nadere informatie

Automatiseren en memoriseren van het rekenen tot 10 (20)

Automatiseren en memoriseren van het rekenen tot 10 (20) Automatiseren en memoriseren van het rekenen tot 10 (20) Masterplan Dyscalculie December 2013 Ine van de Sluis (inevandesluis@hotmail.com) Automatiseren/memoriseren van de sommen tot 10 (20) - Verschil

Nadere informatie

automatiseren op een leuke manier 2015 JopSoft

automatiseren op een leuke manier 2015 JopSoft automatiseren op een leuke manier I X-TAFELS Help Inhoudsopgave Onderdeel I Inleiding 1 Onderdeel II Registreren 3 Onderdeel III Instellingen 4 1 Overzicht... 8 2 Info... 10 Onderdeel IV Werk 12 1 Tafelkaart...

Nadere informatie

Cbs SPRING! informatie groep 7 / 8

Cbs SPRING! informatie groep 7 / 8 222222222222 Cbs SPRING! informatie groep 7 / 8 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Nieuws uit groep 3. 7 juni Beste ouders,

Nieuws uit groep 3. 7 juni Beste ouders, Beste ouders, In de laatste weken zijn veel toetsen afgenomen. Iedere keer blijkt weer dat de LOVS-toetsen voor een heleboel kinderen behoorlijk pittig zijn. De vraagstelling is anders, de opdrachten zijn

Nadere informatie

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven?

Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Kijk naar de prenten van de bekende kunstenaar Andy Warhol. Kan je bij elke afbeelding het juiste product en de keersom geven? Teken een beeldtafel. Kijk naar het voorbeeld en gebruik je eigen fantasie.

Nadere informatie

Acht leesadviezen voor thuis

Acht leesadviezen voor thuis Acht leesadviezen voor thuis Advies1 Advies 2 Advies 3 Advies 4 Advies 5 Advies 6 Advies 7 Advies 8 Overleg met uw kind over de tijdstippen waarop er het best kan worden ge. Als uw kind daarin inbreng

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief april 2016 Nieuwsbrief april 2016 In april waren we met groep 3 nog druk aan het werk in het thema kunst. Op een dinsdagmiddag bezochten we daarom de galerie in ons dorp; de Zilveren Schoen. Behalve dat er werd uitgelegd

Nadere informatie

PROTOCOL: huiswerk. C.B.S. de Höve. Onder huiswerk verstaan we: 1. Opdrachten voor thuis;

PROTOCOL: huiswerk. C.B.S. de Höve. Onder huiswerk verstaan we: 1. Opdrachten voor thuis; Onder huiswerk verstaan we: 1. Opdrachten voor thuis; PROTOCOL: huiswerk Opdrachten die door de leerlingen uit alle groepen thuis uitgevoerd worden, omdat het op school niet kan. We denken dan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Praat-plaat. aad/thema/ik werkblad 1

Praat-plaat. aad/thema/ik werkblad 1 Thema Praat-plaat aad/thema/ werkblad 1 Strip aad/thema/ werkblad 2 aad/thema/ werkblad 3 a aad/thema/ werkblad 3 b Knipblad aad aad/thema/ werkblad 4 Stripverhaal hallo ben aad ben een man ben geboren

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier 2015-2016 Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid: Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksvriendelijkheid: Gebruiksaanwijzing: Gebruiksvriendelijkheid: Elon Education is een tool waarmee online woordjes geleerd kunnen worden voor de vreemde talen. Ook is het mogelijk om met Elon Education de tafels te oefenen, werkwoorden enz.

Nadere informatie

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5.

Nieuws over groep 5. Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Nieuws over groep 5 Beste ouders/verzorgers, Deze week veel nieuws over groep 5. Vandaag heeft de moeder van Maeva foto s van alle groepen gemaakt. Deze komen op onze schoolsite te staan. Deze agenda en

Nadere informatie

Huiswerkbeleid t Ruimteschip

Huiswerkbeleid t Ruimteschip Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Huiswerkbeleid t Ruimteschip Inleiding

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Meer doen met de rijtjesboeken

Meer doen met de rijtjesboeken Lijn 3 Meer doen met de rijtjesboeken Meer doen met de rijtjesboeken De rijtjesboeken bij Lijn 3 zijn een belangrijk hulpmiddel bij het automatiseren en vlot lezen van woorden (zie bladzijde 28 en 29 van

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen.

Leestips! Tip 2: Zoek een gezellige plek om samen te lezen. Leestips! Tip 1: Thuis lezen moet leuk zijn voor uw kind. Het gaat erom om samen met uw kind op een ontspannen manier bezig te zijn. Moedig Uw kind tijdens het lezen aan en geef een complimentje als het

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Taaljournaal, tweede versie

Taaljournaal, tweede versie SPELLING Taaljournaal, tweede versie Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en

Nadere informatie

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst.

Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Protocol Zelfstandig werken Bisschop Ernst. Bij het zelfstandig werken op onze school zijn er 3 documenten die bij elkaar horen. Ze zijn in de bovenbouw alle 3 met elkaar verbonden om een goede doorgaande

Nadere informatie

Bernardusschool. Agenda. Koningsspelen. Pasen. Nieuws uit de kleutergroepen. Groep 3. Weekbrief 1 t/m 8 april 2016

Bernardusschool. Agenda. Koningsspelen. Pasen. Nieuws uit de kleutergroepen. Groep 3. Weekbrief 1 t/m 8 april 2016 Weekbrief 1 t/m 8 april 2016 Bernardusschool Kooikerspad 2, 2382 EA Zoeterwoude www.rkbernardusschool.nl T: 071 54 21 600 Agenda Koningsspelen Vrijdag 22 april vieren we met de andere Zoeterwoudse scholen

Nadere informatie

Toets 4.1 Vermenigvuldigen en delen tot duizend (en hoger)

Toets 4.1 Vermenigvuldigen en delen tot duizend (en hoger) Toets 4.1 Vermenigvuldigen en delen tot duizend (en hoger) Deze toets hoort bij de ThiemeMeulenhoff-uitgave (ISBN 978 90 557 4642 2): Rekenen: een hele opgave, deel 2 Joep van Vugt Anneke Wösten ThiemeMeulenhoff,

Nadere informatie

Huiswerkregels Sint Martinusschool

Huiswerkregels Sint Martinusschool Huiswerkregels Sint Martinusschool Wat is het doel van huiswerk? a) Huiswerk is in de eerste plaats een belangrijk middel om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. b) Een ander belangrijk doel

Nadere informatie

LES: Waslijn. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Stapjes maken (zie p. 5) potlood en gum AFBEELDING SPELLETJE

LES: Waslijn. BENODIGDHEDEN Per leerling werkblad Stapjes maken (zie p. 5) potlood en gum AFBEELDING SPELLETJE LES: Waslijn DOEL oefenen van tellen in stappen; bewust worden van het patroon in de getallen van de tafel van 5 (alle getallen eindigen op 5 of 0), de tafel van 10 (alle getallen eindigen op 0), en de

Nadere informatie

Groep /

Groep / Groep 4 2017/ 2018 1 Informatiebrief Groep 4 Algemeen: Regels in de klas: - hulpjes in de klas: elke week zijn er twee kinderen hulpje. Zij mogen direct na de bel naar binnen gaan om schriften uit te delen.

Nadere informatie

LES: Vallende sommen 3

LES: Vallende sommen 3 LES: Vallende sommen 3 DOEL snel kunnen schatten van de uitkomst van deelsommen, door het toepassen van strategieën; inzien dat deelsommen met kleine deler grotere uitkomsten hebben, en deelsommen met

Nadere informatie