CBS Merula Bloemendaele XA Heenvliet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551"

Transcriptie

1 CBS Merula Bloemendaele XA Heenvliet CBS Merula is één van de scholen van

2 ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke basisschool Merula Richting: Protestants-Christelijk Adres: Bloemendaele 4 Telefoon: Postcode en plaatsnaam: 3218 XA Heenvliet Bevoegd gezag Naam: Vereniging Christelijk Onderwijs VCO De Kring Adres: Krammer 8 te Brielle Telefoon: ICT coördinator Naam ict-coördinator: Directie Naam directeur school: Mevr. C. van Heek Mevr. P.C. Beukelman Vaststelling Directie: Mevr. P.C. Beukelman Handtekening: Vastgesteld te: Datum: Medezeggenschapsraad: Handtekening Vastgesteld te: Datum:

3 1. Inleiding Voor u ligt het ict beleidsplan van CBS Merula. Dit plan sluit aan op het onderwijs dat onze school biedt en is een gevolg van de meerjarenplanning, zoals beschreven in het schoolplan Het plan is opgesteld door de ict-coördinator en de directie. Het conceptplan is bekeken en goedgekeurd door het team en de MR.

4 2. Doelstelling van het ict-gebruik binnen de school 2.1 Algemene ICT doelen - Het gebruik van ict is een geïntegreerd onderdeel van de streefbeelden en de verbeterplannen zoals beschreven in ons schoolplan Alle leerkrachten beheersen de ict-basisvaardigheden - Ict is een geïntegreerd onderdeel van het schoolbeleid - Het streven is om een verhouding van 1 computer per 4 leerlingen beschikbaar te hebben. - Ten aanzien van een nieuwe lesmethode zal er bij een definitieve keuze gekeken worden of er passende software bijgeleverd wordt. - De school heeft een ict-coördinator die op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen op ict gebied en informeert en ondersteunt het team. - De school heeft de beschikking over een netwerk 2.2. Algemene schoolspecifieke doelen - De leerling leert, mede door het gebruik van de computer en internet zoveel mogelijk kennis te verwerven en vaardigheden op te bouwen. - De leerling leert op een veilige manier om te gaan met het internet - De inzet van ict is in de dagelijkse schoolpraktijk leidt tot kwaliteitsverhoging van het onderwijs op school - De inzet van ict draagt bij aan onderwijs op maat voor alle leerlingen - De leerlingen worden gedurende hun gehele schoolloopbaan getraind in algemene computervaardigheden, die noodzakelijk zijn voor het kind om zich verder te kunnen ontwikkelen binnen de diverse vakgebieden. Hierbij is het uitgangspunt dat ict een ondersteuning vormt bij de ontwikkeling en geen doel op zich is. 2.3 Schoolspecifieke doelen ten aanzien van educatief computergebruik Onderbouw (groep 1 t/m 4) - De leerlingen leren omgaan met de muis en het toetsenbord - De leerlingen zijn in staat de computer op te starten en af te sluiten - De leerlingen zijn in staat programma s op te starten en te werken met programma s die passen bij hun leeftijd en niveau - De leerlingen leren omgaan met diverse software behorende bij methodes - De computer staat op het takenbord als één van de te kiezen hoeken in groep 1,2 en 3 - De computers speelt een rol met betrekking tot ontluikende geletterdheid en gecijferdheid - De leerlingen in groep 3 en 4 zijn in staat om eenvoudige stelopdrachten met een tekstverwerker te maken Bovenbouw (groep 5 t/m 8) - Er wordt een vervolg gegeven aan de beschreven doelen voor de onderbouw - De leerlingen zijn in staat informatie op het internet te vinden en te gebruiken voor o.a. werkstukken, spreekbeurten en boekbeurten - De kinderen werken aan hun vaardigheid in het werken met Officeprogramma s. In groep 5 en 6 werken zij respectievelijk de boekjes PowerPoint en Word door van het programma Schoolbits. In groep kiezen de kinderen nog een boekje en werken dat door.

5 - (De kinderen leren zinvol en veilig het internet gebruiken. In groep 7 halen zij het diploma Veilig Internet - Jaarlijks ondertekenen de kinderen en ouders vanaf groep 5 het Internetprotocol van de school. In het protocol staan duidelijke afspraken over het omgaan met het internet op school. (zie bijlage) 2.4. Doelen ten aanzien van de leerkrachten - Er zijn leerkrachten op school die de kinderen begeleiden bij het werken op de computer. - De leerkrachten van onze school kunnen omgaan met de computer en de noodzakelijke software voor het leerjaar waaraan zij lesgeven - De leerkrachten zijn in staat de tekstverwerker zinvol te gebruiken - De leerkrachten zijn in staat educatieve informatie van het internet te halen en elektronische post te verzenden en te ontvangen - De leerkrachten hebben de mogelijkheid om thuis te werken met , SCOL, ESIS. 2.5 Doelen ten aanzien van de organisatie - Er zijn voldoende computers op school om een geïntegreerd middel in de les te kunnen zijn. - De groepen 3 t/m 8 gebruiken dagelijks het digitale schoolbord. In groep 1 en 2 waar mogelijk en zinvol. - De interne informatieverstrekking verloopt deels via het interne netwerk; ieder personeelslid heeft zijn eigen adres. 2.6 Doelen ten aanzien van het beheer - Het beheer is zo geregeld dat alle computers gebruiksklaar zijn. Hiervoor is een contract afgesloten met Qlict voor onbepaalde tijd. - Het dagelijks onderhoud ligt in handen van de ict-coördinator - Groot onderhoud wordt verzorgd door de systeembeheerder waarmee een contract is afgesloten.

6 3. Opzet en ondersteuning 3.1. Huidige situatie Op de Merula zijn alle leerkrachten in staat om met de computer te werken. Iedere leerkracht beheerst de vaardigheid om met Word, internet en te werken, educatieve software en het digitale schoolbord te werken. Er zijn aanzienlijke niveauverschillen tussen leerkrachten in ict vaardigheden, daarom wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van collegiale ondersteuning. De taken worden onderling zo verdeeld dat alle kinderen onderwezen worden in het gebruik van ict Scholingsplan De directie schept de voorwaarden om ict-beleid een plaats te geven binnen de organisatie. De ict-coördinator woont de bijeenkomsten van de ict-werkgroep van VCO De Kring bij en blijft zo op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van ict. De ict-coördinator en de directie informeren over de actuluele ontwikkeling en begeleiden het team bij het werken met het digibord, educatieve software en administratieprogramma s ESIS en SCOL.

7 4. Organisatorische structuur 4.1. Taakverdeling De directie - is verantwoordelijk voor ict op de school conform het ict-beleidsplan - schat de veranderingscapaciteit van de school in en bewaakt de planning - stelt samen met de ict-coördinator een meerjarenbegroting op (zie bijlage) - is verantwoordelijk voor de aanschaf van hardware en software na overleg met ictcoördinator. - Rapporteert naar MR en bestuur De ict-coördinator - werkt in opdracht van de directie het ict-beleidsplan uit - assisteert en informeert collega s - doet voorstellen voor aanschaf en invoeringsstrategieën van software - doet voorstellen voor aanschaf van ict-hulpmiddelen - draagt zorg voor een regelmatige evaluatie - verhelpt eenvoudige storingen - onderhoudt contact met extern systeembeheerder - verdiept in ontwikkelingen educatieve software Systeembeheerder extern - installeren van hardware inzake het netwerk - installeren van programma s inzake het netwerk - adviseert directie inzake de aanschaf van hardware - ontwerpt en bewaakt een goed beveiligingssysteem - vervult een helpdeskfunctie - stemt af met ict-coördinator en directie 4.2. Personeelsinzet De ict- coördinator krijgt 60 uur op jaarbasis in de normjaartaak. Voor het beheren van de website wordt 20 uur in het taakbeleid opgenomen.

8 5. Planning Afspraken over het gebruik van de computer en digitaal schoolbord Digitaal Schoolbord Oefen software Digitaal Schoolbord Oefen software Digitaal Schoolbord Groep 1 en 2 Trefwoord Wekelijks Wekelijks Wekelijks Oefen software Ambrasoft Dagelijks Dagelijks Dagelijks Educatieve Dagelijks Dagelijks software* Groep 3 t/m 8 Trefwoord Dagelijks Dagelijks Dagelijks Wereld in getallen Dagelijks Wekelijks Dagelijks Wekelijks Dagelijks Wekelijks Estafette/ VLL Iedere les Wekelijks Dagelijks Wekelijks Dagelijks Wekelijks Taal Dagelijks* Dagelijks Spelling Dagelijks* Dagelijks Engels Wekelijks - Wekelijks - Wekelijks - Wereldoriëntatie Wekelijks Wekelijks Wekelijks Opmerkingen* Groep 1 en 2 beschikt nog niet over de juiste ondersteunende educatieve programma s. De ictcoördinator zal in het schooljaar met de collega s van de onderbouw zoeken naar het juiste aanbod en een voorstel doen voor het aanschaffen van geschikte software. Voor taal en spelling wordt in het schooljaar waarschijnlijk een nieuwe methode ingevoerd. Bij het kiezen van een methode wordt ook gekeken naar de beschikbare software. Lessen ter ondersteuning van de computervaardigheid van de kinderen Groep 5: Schoolbits, module PowerPoint Groep 6: Schoolbits, module Word Groep 7: Diploma Veilig Internet Groep 8: Schoolbits, Keuze Module

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat.

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat. ICT-beleidsplan Voorwegschool Heemstede 1. Uitgangspunten 1.1 Doel van het beleidsplan In dit document is beschreven hoe op de Voorwegschool te Heemstede in de komende 4 jaren concreet vorm gegeven wordt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

CBS De Rank 2011-2015

CBS De Rank 2011-2015 CBS De Rank 2011-2015 Harderwijk, april 11 Versie:01 ICT-beleidsplan 2011-2015 Auteur: Adviezen: L.M.C. de Jong Stuurgroep VCO-Harderwijk Datum: april 2011 Het ICT-beleidsplan schetst de situatie van het

Nadere informatie

Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008

Voorwoord: Hans Sanderse. ICT coördinator. ICT BELEIDSPLAN MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE Stand van zaken 2007 en 2008 Januari 2009 Voorwoord: Een beleidsplan aan de start van een nieuw kalenderjaar is anders dan dat we eigenlijk gewend zijn. Toch is hiervoor bewust gekozen, omdat hiermee het beleidsplan gelijk kan lopen

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2011-2012

Beleidsplan ICT 2011-2012 Beleidsplan ICT 2011-2012 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene visie Vijf in balans De schoolvisie Ict visie Hoofdstuk 2 Huidige situatie en gebruik software Infrastructuur en werkgroep Paulus Samenwerking met

Nadere informatie

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV

ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV ICT- Beleidsplan 2014-2018 SPOV 26 maart 2014 Inleiding De wereld en onze samenleving veranderen door het gebruik van ICT, sociale media en de vloedgolf van gemakkelijk te verkrijgen informatie. Kinderen

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB ICT 20-04-2015 2.7 Aves vliegt vooruit ICT/Aves vliegt vooruit 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Aves in de wolken (Visie). 4 2.1 Aves biedt verscheidenheid

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer:

Openbare basisschool : Parkschool. Brinnummer: Heerde Schoolplan 2011-2015 Schoolgegevens: Brinnummer: Directie: Adres Bevoegd gezag: Adres bevoegd gezag: Contactpersoon: Contact bevoegd gezag: Openbare basisschool : 12ZZ Quintus Schipper; directeur

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 1 Inhoud Inleiding.... 3 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 3 1. Opbrengsten... 4 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011)

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Groningen Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Februari 2007 1 Wat ziet een leerkracht in 2011? Een groepje leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1

SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 SCHOOLUPDATE TRAININGS GIDS SCHOOLJAAR 2012-2013 Meer info? Zie www.schoolupdate.nl 1 ductie Inhoud Computers en digitale schoolborden zijn op scholen gemeengoed geworden. Nu wordt het tijd ze ten volle

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie