time-out : Protocol :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "time-out : Protocol :"

Transcriptie

1 Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we de minimale voorwaarden waaraan binnen onze school SBO Toermalijn voldaan moet worden. We werken met elkaar aan het creëren van een fijne, prettige en veilige sfeer. Daarom vinden we het als school belangrijk om aan te geven waar onze grenzen wat betreft het gebruik van computers en internet op school liggen en hoe we optreden wanneer de afspraken en regels overtreden worden. Het protocol is terug te vinden op de website van de school, zodat ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen lezen wat op school de afspraken en regels omtrent computer- en internetgebruik zijn. 2. Surfen op internet De startpagina op internet is gekoppeld aan Brin. Deze is zodanig ingericht dat leerlingen in principe niet in aanraking komen met o.a. racisme, geweld en / of andere aanstootgevende inhouden. Surfen op internet gebeurt altijd en alleen als een toezichthouder, dit is meestal de leerkracht, in het lokaal aanwezig is. Internet mag pas gebruikt worden na toestemming van de toezichthouder, hierbij moet de leerling meteen aangeven wat hij/ zij wil gaan doen/ zoeken. Er wordt geprobeerd de leerlingen zo veel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken of te voorkomen. Het is leerlingen niet toegestaan chatboxen te bezoeken. Leerlingen mogen op school nooit hun naam, adres, telefoonnummer e.d. bekend maken op het internet. Leerlingen is het op school niet toegestaan om afspraken te maken via internet. De leerkracht bepaalt in hoeverre en op welk moment het spelen van (educatieve) spelletjes op het Internet toegestaan is. 3. Filtering Om de volgende redenen zien wij af van filtering: Filtering is nooit 100% waterdicht. Dit houdt in dat er iets gepretendeerd wordt naar ouders en leerlingen toe, dat we niet kunnen waarmaken. Door filtering worden vaak ook veilige/ normale/ goed bruikbare internetpagina's geblokkeerd. Filtering is heel kostbaar. 4. Wat doen we wel In klassengesprekken wordt leerlingen verteld ( voor zover ze dat niet al weten) wat de mogelijkheden zijn van internet. Extra aandacht wordt besteed aan de gevaren. Leerlingen worden bewust gemaakt van en aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, en van de waarden en normen die gelden binnen de groep en de school. Leerlingen en leerkrachten worden ervan op de hoogte gebracht dat de bovenschoolse ICT - coördinator te allen tijde het surfgedrag kan nagaan en het recht heeft om boxen te bekijken als er sprake is van of het vermoeden bestaat dat, kinderen of leerkrachten zich niet houden aan de afspraken zoals vermeld in dit protocol. Als leerlingen tijdens het surfen/ zoeken per ongeluk op een verkeerde site terecht komen en zich daardoor niet prettig voelen, kunnen ze te allen tijde terecht bij de leerkracht. Deze zal de site doorgeven aan de ICT - coördinator die daarop volgend zal onderzoeken of vervolgstappen nodig zijn. 1

2 De leerlingen weten welke sancties volgen bij het niet opvolgen van regels en bewust misbruik. Deze kunnen variëren van een waarschuwing tot en met een periode geen toegang meer tot de computer en internet. De sanctie wordt door het managementteam vastgesteld. De ouders zullen hiervan te allen tijde op de hoogte worden gebracht. Leerlingen, leerkrachten en ouders dienen verkeerd gebruik van internet te melden bij het managementteam. 5. Schoolwebsite Iedere school wordt aangemoedigd tot het opzetten en onderhouden van een eigen schoolwebsite. Deze website bevat up to date informatie over de school voor ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden. Op de website staan ook foto s van schoolactiviteiten waarop leerlingen en ouders kunnen staan. Indien ouders niet willen dat foto's waar zijzelf of hun kinderen op staan op de website komen, dienen ze de school hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De directie van de school is verantwoordelijk voorde inhoud van de schoolwebsite. Ouders en leerlingen hebben, ook al hebben ze formeel toestemming gegeven, het recht om bepaalde foto's of teksten te laten verwijderen of aan te passen. Ook dit dienen ze aan de school door te geven. Op de website dient vermeld te worden dat de ouders in het kader van de WPB te allen tijden het recht hebben om bepaalde foto's of teksten te laten verwijderen of aan te passen. 6. In het algemeen geldt Internetgebruik op school is ingekaderd in een didactisch verantwoorde opdracht of project. Indien er online contact is tussen leerkracht en leerling en of diens ouder(s)/verzorger(s), omdat het op een andere manier niet mogelijk is, dan kan dat alleen maar functioneel en school gerelateerd zijn. Dit contact zal altijd via het schoolmailadres gaan. Daarbij is het niet toegestaan om gebruik te maken van een webcam of een programma voor te chatten. Het kán gebeuren dat een leerling per ongeluk een pagina opent die volgens de afspraken niet geopend mag worden. De leerkracht zal dit altijd eerst checken en in dat geval wordt er uitgelegd waarom de leerlingen bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. De leerkracht moedigt de leerlingen aan het te vertellen wanneer zij tijdens de schooluren op het internet iets tegenkomen dat suggestief, obsceen of bedreigend is of waardoor ze zich anderszins ongemakkelijk voelen. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van kindvriendelijke zoekmachines. Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terecht komen. Achternamen in combinatie van foto's of werkjes worden niet op het net gepubliceerd. De leerkracht houdt zicht op de hoogte van de activiteiten van de leerlingen. De leerkracht blijft hierin de eindverantwoordelijke. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Elk vermoeden van ongeoorloofd gebruik wordt tot de bodem uitgezocht. Elk jaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar, zal met de leerlingen expliciet aandacht besteed worden aan dit protocol en zullen de leerlingen het formulier Afspraken en regels voor veilig Computergebruik op School samen met hun leerkracht doornemen en zullen de leerlingen vanaf groep 5 het vervolgens van hun naam voorzien. Leerkrachten en leerlinggerelateerd onderwijsondersteunend personeel met een benoeming ondertekenen één keer per twee jaar het Computerprotocol Werknemers. Invallers die langer dan een week invallen wordt dit protocol eveneens ter ondertekening aangeboden. 2

3 7. Evaluatie protocol internet Dit protocol is bijgesteld in augustus 2013 De (P)MR heeft hiermee ingestemd in augustus 2013 Handtekening voor akkoord MR: (naam en handtekening) Het protocol wordt geëvalueerd in augustus

4 S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I JS Bezoekadres : Sparrenlaan EM EMMEN Postadres: Postbus AB EMMEN Tel.: adres: Homepage internet: Afspraken en regels voor leerlingen, voor Veilig Computergebruik op School Je mag de computer op school gebruiken om informatie op te zoeken op internet of aan te vragen via . Alleen met toestemming van je juf of meester mag je een internetadres intypen. Je mag niet surfen naar websites met seks, geweld, (schietspelletjes horen daar ook bij), discriminerende dingen, rare foto s en tekeningen. Maak nooit afspraken met iemand die je op internet hebt ontmoet Programma s downloaden mag nooit. Zet nooit je naam, je adres, je telefoonnummer of een foto of iets anders in een bericht of een internetformulier (vraag als het echt nodig is daarvoor toestemming aan de meester of juf). Ontvang je een met onzin of pesterij, vertel dit dan aan meester of juf. Je mag zelf nooit pest tjes versturen. Chatten is niet toegestaan. Printen mag allen met toestemming van de meester of de juf. Maak met je meester of juf duidelijke afspraken over de programma s die je mag gebruiken op de computer. Spreek af hoe lang je per keer op internet mag. Gebruik de computer altijd voor leuke en nuttige dingen, ook als je er samen met een ander aan werkt. Deze afspraken gelden voor àlle leerlingen. Als jij je niet aan de afspraak houdt, krijg je een waarschuwing. Bij de tweede keer mag je niet meer met de computer werken en niet meer op internet. Emmen, Datum: Naam:. 4

5 S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S Sparrenlaan EM EMMEN Postadres: Postbus AB EMMEN Tel.: adres: Homepage internet: Computerprotocol Werknemers Regels voor het gebruik van computers door werknemers van onze school Computers in onze school zijn bedoeld om daar waar mogelijk het leerproces te vernieuwen dan wel anders te organiseren. Dit is stelregel bij het gebruik van computers in de klas. Tijdens de lesuren wordt de computer niet gebruikt voor privédoeleinden. Het gebruik maken van MSN of andere chatprogramma s is verboden. Het is niet gewenst om contact te onderhouden met leerlingen en ex-leerlingen via MSN en/of andere sociale media. Contacten met ouders in het belang van leerlingen verloopt via het algemene schoolmail-adres. Het is niet toegestaan de computer op school voor illegale doeleinden te gebruiken (bijv. het downloaden van illegale software of illegale muziek, het bekijken of downloaden van pornografisch materiaal, of anderszins illegale activiteiten) De leerkracht is aanspreekbaar op zowel eigen, als leerling-gedrag met betrekking tot computergebruik. De leerkracht past sancties toe, zoals vastgelegd in het protocol voor leerlingen, in overleg met de afdelingscoördinator of directie. Ik heb kennisgenomen van bovenstaand protocol en verklaar dat ik mij hier aan zal houden. Het niet nakomen van het tweede en/of derde punt kan leiden tot schorsing of ontslag. Emmen,. Datum Naam : :. Handtekening : 5

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel.

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Cirkel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken:

Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: Gedragscode e-mail en internet gebruik, het internetprotocol. Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: 1. Algemene

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

Protocol Mediagebruik:

Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik:... 1 Inleiding... 1 Uitgangspunten bij tv-gebruik, videogebruik, omgang met social media en internetten... 1 Afspraken met de kinderen... 2 Afspraken met de

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL

INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL versie 2.0 najaar 2006 Inhoudsopgave: Deel A: Formeel. Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN (WEBVERSIE) 2013 COLOFON Het KMS Protocol tegen Pesten is een uitgave van de Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum (Bussum, augustus 2013). Niets van deze uitgave mag in

Nadere informatie

Internet protocol en Cyberpesten

Internet protocol en Cyberpesten E-mail & Internet Internet protocol en Cyberpesten Versie mei 2014 Algemeen Dit internet protocol is tot stand gekomen na overleg met directie, ICT en team. Er zit in de ICT-documentatie die elke collega

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst Internetprotocol Binnen de dr. Schaepmanstichting is een internetprotocol van kracht. Dit internetprotocol wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht in het team en is te lezen op onze website: www.deschothorst.nl

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs

Ronduit. Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Visie op de inzet van Social Media binnen het onderwijs Wat verstaan we onder Social Media? Onder Social Media verstaan we o.a. Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn, YouTube, Glogster, Skype, gebruik digibord

Nadere informatie

Internet protocol November 2014

Internet protocol November 2014 Internet protocol November 2014-1- Internet op school Het Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1 Inleiding Het schoolnetwerk van Carmelcollege Gouda. De aandacht voor het netwerk van Carmelcollege Gouda richt zich niet alleen op de continuïteit van het schoolnetwerk, maar ook op het gebruik van alle

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

3.1 De organisatie van de school

3.1 De organisatie van de school 3.1 De organisatie van de school - De groepen De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. De groepsverdeling voor het schooljaar 2014 / 2015 is als volgt: Groep maandag dinsdag woensdag

Nadere informatie

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008

Pest protocol. vastgesteld op 13 maart 2008 Pest protocol vastgesteld op 13 maart 2008 1.1 Pesten op school, hoe ga je er mee om?... 2 1.2 Voorwaarden... 2 2.1 Het probleem dat pesten heet... 3 2.2 Hoe willen wij daarmee omgaan?... 3 3.1 Aanpak

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie