1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear."

Transcriptie

1 Publieksbijsluiter Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Baypress al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u uw arts of apotheker raadplegen. Benaming BAYPRESS 20 BAYPRESS MITIS 10 (nitrendipine) Samenstelling 1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. 1 tablet Baypress mitis 10 bevat 10 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. - Lactos. - Ferr. ox. rubr. (E172) Vormen en verpakkingen Kalenderverpakking met 14 tabletten Baypress 20 (à 20 mg nitrendipine). Kalenderverpakking met 28 tabletten Baypress mitis 10 (à 10 mg nitrendipine). Kategorie waartoe het geneesmiddel behoort Baypress 20 / Baypress mitis 10 bevatten als werkzaam bestanddeel nitrendipine, dat behoort tot de groep van de dihydropyridine calciumantagonisten, en zijn bloeddrukverlagende geneesmiddelen. Registratiehouder Bayer SA-NV., Louizalaan 143, 1050 Brussel. Fabricant Bayer HealthCare AG, D Leverkusen, Duitsland. Aangewezen bij Baypress 20 / Baypress mitis 10 : alle vormen van verhoogde bloeddruk. Omstandigheden waarbij het gebruik van deze geneesmiddelen moet worden vermeden Baypress 20 / Baypress mitis 10 mogen niet gebruikt worden : bij instabiele hartkramp (t.t.z. instabiele angina pectoris) in geval van acuut hartinfarct de eerste acht dagen na een hartinfarct p. 1/5

2 Publieksbijsluiter gedurende de ganse zwangerschaps- en borstvoedingsperiode bij gekende overgevoeligheid voor nitrendipine of één van de overige bestanddelen. Bijzondere voorzorgen Bij patiënten met chronische leveraandoeningen, in het bijzonder bij oudere patiënten (ouder dan 65 jaar) kan de afbraak van deze geneesmiddelen vertraagd zijn, wat tot een ongewenste overmatige bloeddrukverlaging kan leiden. Bij langdurige behandeling van patiënten met een verminderde werking van de lever met nitrendipine tabletten wordt best eerst met 1 tablet Baypress mitis 10 (10 mg nitrendipine) per dag gestart terwijl de bloeddruk regelmatig gecontroleerd wordt. Indien de bloeddruk met deze dosis toch te sterk daalt, zal de arts eventueel overwegen een ander geneesmiddel voor te schrijven. Een langdurige behandeling met Baypress 20 / Baypress mitis 10 wordt ook door oudere patiënten goed verdragen : bij enkelen van hen kan de bloeddruk met een lagere dosis Baypress 20 / Baypress mitis 10 dan 20 mg/dag goed onder controle worden gebracht. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken! Geneesmiddelen van dezelfde familie, namelijk dihydropyridine calciumantagonisten, kunnen een plotse bloeddrukdaling veroorzaken, wat kan leiden tot een vermindering van de doorbloeding en een verhoging van het hartritme. Dit kan het gevoel geven van een hartkrampachtige pijn (men noemt dit paradoxale hartkramp). Indien u dit opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Gelijktijdige inname van deze geneesmiddelen met alcohol kan een versterking van de bloeddrukverlagende werking met zich meebrengen. Zoals bij andere stoffen die inwerken op de bloedvaten, kan onder Baypress 20 / Baypress mitis 10, ongeveer 15 tot 30 min. na de inname, pijn in de borststreek (op hartkramp gelijkende klachten) optreden. In dit geval informeert u best onmiddellijk uw arts. Wanneer hij/zij een verband vermoedt tussen het optreden van dit ongewenst effect en de toediening van nitrendipine, zal hij/zij de behandeling met deze geneesmiddelen stopzetten. De behandeling met Baypress 20 / Baypress mitis 10 kan een tijdelijke toename van de urine-uitscheiding veroorzaken; tijdens langdurige behandeling neemt dit verschijnsel weer af. Indien u aan hartfalen lijdt en u wordt behandeld met Baypress 20 / Baypress mitis 10, zal de arts uw gezondheidstoestand bijzonder opvolgen. Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en met de voeding Wanneer u al een ander (genees)middel gebruikt, moet u de arts hierop wijzen. In de onderstaande lijst staan geneesmiddelen/voedingsmiddelen waarvan het effect kan veranderen als u ook Baypress gebruikt, of die het effect van Baypress kunnen beïnvloeden. In voorkomend geval ontvangt u van de arts de nodige raadgevingen in dit verband. p. 2/5

3 Publieksbijsluiter Bloeddrukverlagende geneesmiddelen Beta-blokkers (geneesmiddelen voor het behandelen van hartfalen, hartkramp of verhoogde bloeddruk) Alfa-blokkers, zoals prazosine (geneesmiddelen voor het behandelen van o.a. verhoogde bloeddruk en hartfalen) Diuretica (waterafdrijvende geneesmiddelen) Spierontspannende geneesmiddelen Cimetidine en ranitidine (geneesmiddelen gebruikt bij maag/darm-aandoeningen) Digoxine (een hartversterker) Rifampicine (een antibioticum) Valproïnezuur, fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine (geneesmiddelen gebruikt bij vallende ziekte/epilepsie) Itraconazole, ketoconazole, fluconazole (anti-schimmel geneesmiddelen) Erythromycine, troleandomycine, clarithromycine, roxithromycine (antibiotica) Ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir (anti-hiv geneesmiddelen) Pompelmoessap Alcohol. Zwangerschap en borstvoeding Baypress 20 / Baypress mitis 10 mogen tijdens de ganse zwangerschaps- en borstvoedingsperiode niet worden gebruikt. Besturen van voertuigen en gebruik van machines Door het mogelijk optreden van reacties op deze geneesmiddelen, die van patiënt tot patiënt kunnen verschillen, kan het vermogen tot actieve deelname aan het verkeer of tot het bedienen van machines worden belemmerd. Dit geldt in versterkte mate bij het begin van de behandeling en bij een wijziging van geneesmiddel, alsook bij gelijktijdig gebruik van alcohol. Hoe gebruiken en hoeveel Indien niet anders voorgeschreven door uw arts, worden de volgende hoeveelheden aanbevolen voor volwassenen : Baypress 20 / Baypress mitis 10 : 1 x per dag ('s morgens) 1 tablet Baypress 20 (20 mg nitrendipine) of 2 x per dag ('s morgens en 's avonds) telkens 1 tablet Baypress mitis 10 (10 mg nitrendipine). Indien grotere hoeveelheden noodzakelijk zijn, kan de dagdosis trapsgewijze worden verhoogd tot 2 x 1 tablet Baypress 20 of 4 x 1 tablet Baypress mitis 10 (= 40 mg nitrendipine = maximale dagdosis). Bij patiënten met chronische leveraandoeningen, in het bijzonder bij oudere patiënten (ouder dan 65 jaar) kan de afbraak van deze geneesmiddelen vertraagd zijn, wat tot een ongewenste overmatige bloeddrukverlaging kan leiden. Bij patiënten met een verminderde werking van de lever wordt daarom best eerst met 1 tablet Baypress mitis 10 (10 mg nitrendipine) per dag gestart terwijl de bloeddruk regelmatig gecontroleerd wordt. p. 3/5

4 Publieksbijsluiter Indien de bloeddruk met deze dosis toch te sterk daalt, zal de arts eventueel overwegen een ander geneesmiddel voor te schrijven. Toedieningswijze en toedieningsweg Over het algemeen neemt men de tabletten ongekauwd in, met een beetje vloeistof en na de maaltijd. De inname van de tabletten mag nochtans niet met pompelmoessap gebeuren, daar dit kan leiden tot een versterkte werking van het geneesmiddel (zie rubriek "Wisselwerkingen"). Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden Tekens Een plotse overdosering kan leiden tot het versterkt optreden van roodheid in het gelaat, hoofdpijn, daling van de bloeddruk (met ineenstorting van de bloedsomloop), verandering van het hartritme (versneld of vertraagd). Behandeling Bij vermoeden van gebruik van te grote hoeveelheden of bij gelijk welke abnormale toediening moet de behandelende arts onmiddellijk worden geraadpleegd. Als eerste behandelingsmaatregel komt een maagspoeling met daarop aansluitend toediening van medicinale kool in aanmerking. Ongewenste effecten Ongewenste effecten zoals hoofdpijn, roodheid in het gelaat of van de huid met warmtegevoel kunnen optreden (meest frequent voorkomende effecten). Bij een langdurige behandeling met Baypress 20 en Baypress mitis 10 tabletten verzwakken ze over het algemeen tijdens het verloop van de behandeling. Verder kunnen optreden : Algemeen : Moeheid Hart en bloedvaten : Hartkloppingen, versneld hartritme, hartkramp, pijn in de borststreek, bloeddrukdaling onder de normaalwaarden. Vochtophoping ter hoogte van de enkels, te wijten aan een verwijding van de bloedvaten : het verschijnsel verdwijnt spontaan, ten laatste na het stopzetten van de behandeling. Zenuwstelsel : Maag-darmstelsel : Spieren/Geraamte : Ademhalingsstelsel Huid : Duizeligheid, zenuwachtigheid, tintelingen in de armen en benen, bevingen. Misselijkheid, buikpijn, constipatie, diarree, verteringsstoornissen, braken. Spierpijn. Kortademigheid. Overgevoeligheidsreacties (jeuk, huiduitslag, netelroos). p. 4/5

5 Publieksbijsluiter Zintuiglijke organen : Urinewegen : Laboratoriumwaarden : Varia : Verandering van de visuele waarneming, troebel zicht. Toename van de urine-uitscheiding. Verhoging van de leverenzymen. Onder langdurige behandeling: volumetoename van het tandvlees. Een volledig herstel werd vastgesteld na het stopzetten van de behandeling. Onder langdurige behandeling (vooral bij oudere personen) : vergroting van de borstklieren bij de man. Een volledig herstel werd vastgesteld na het stopzetten van de behandeling. Bloed- en lymfesysteem : Beïnvloeding van het aantal witte bloedcellen. Zoals bij andere stoffen die inwerken op de bloedvaten, kan onder Baypress 20 / Baypress mitis 10, ongeveer 15 tot 30 min. na de inname, pijn in de borststreek (op hartkramp gelijkende klachten) optreden. In dit geval informeert u best onmiddellijk uw arts. Wanneer hij/zij een verband vermoedt tussen het optreden van dit ongewenst effect en de toediening van nitrendipine, zal hij/zij de behandeling met deze geneesmiddelen stopzetten. Indien zich een ongewenst effect voordoet, informeert u best uw arts of apotheker. Bewaring De lichtgevoelige actieve stof van de tabletten (nitrendipine) is door het verpakkingsmateriaal tegen het licht beschermd. Daarom mogen de tabletten slechts onmiddellijk voor de inname uit de doordrukstrip en het doosje worden genomen. De tabletten dienen in de oorspronkelijke verpakking buiten de invloed van licht en niet boven 30 C te worden bewaard. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Houdbaarheid De vervaldatum is op de buitenverpakking aangeduid met EX : maand-jaar. De vervaldatum is steeds de eerste dag van de aangegeven maand. Deze geneesmiddelen mogen na de vervaldatum niet meer worden gebruikt. Datum van de laatste herwerking van de bijsluiter 21/05/2002 p. 5/5

6 Notice publique Veuillez lire la notice avant usage. Même si vous avez déjà pris Baypress auparavant, il est utile de relire la notice puisqu elle pourrait contenir de nouvelles informations. Si vous avez d autres questions, demandez plus d information à votre médecin ou votre pharmacien. Dénomination BAYPRESS 20 BAYPRESS MITIS 10 (nitrendipine) Composition 1 comprimé Baypress 20 contient 20 mg de nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. 1 comprimé Baypress mitis 10 contient 10 mg de nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. - Lactos. - Ferr. ox. rubr. (E172) Formes et conditionnements Emballage calendrier de 14 comprimés Baypress 20 (à 20 mg de nitrendipine). Emballage calendrier de 28 comprimés Baypress mitis 10 (à 10 mg de nitrendipine). Catégorie dont fait partie le médicament Baypress 20 / Baypress mitis 10 contiennent comme substance active la nitrendipine, qui fait partie du groupe des dihydropyridines antagonistes calciques. Ce sont des médicaments qui diminuent la tension sanguine. Titulaire d'enregistrement Bayer SA-NV., avenue Louise 143, 1050 Bruxelles. Fabricant Bayer HealthCare AG, D Leverkusen, Allemagne. A utiliser en cas de Baypress 20 / Baypress mitis 10 : toutes les formes d'une tension sanguine trop élevée. Circonstances dans lesquelles l'utilisation du médicament doit être évitée Baypress 20 / Baypress mitis 10 ne doivent pas être utilisés : p. 1/5

7 Notice publique en cas d angine de poitrine instable en cas d un infarctus aigu du myocarde les premiers 8 jours suivant un infarctus durant toute la grossesse et la période d allaitement en cas d'une hypersensibilité connue à la nitrendipine ou à l un des autres composants. Précautions particulières Chez des patients souffrant d une affection chronique du foie, en particulier chez les patients d un certain âge (de plus de 65 ans), la dégradation de ces médicaments peut être retardée. Ceci peut engendrer une diminution excessive indésirable de la tension sanguine. Dans le cas d un traitement prolongé de patients présentant un fonctionnement déficient du foie, avec les comprimés de nitrendipine, il est préconisé de commencer par 1 comprimé Baypress mitis 10 (10 mg de nitrendipine) par jour, tout en contrôlant régulièrement la tension artérielle. Si néanmoins la tension artérielle baissait encore trop fortement à cette dose-ci, le médecin envisagera éventuellement la prescription d un autre médicament. Un traitement chronique par Baypress 20/Baypress mitis 10 est également bien toléré par le patient âgé : chez certains, la tension sanguine peut être bien contrôlée par une dose de Baypress 20 / Baypress mitis 10 inférieure à 20 mg/jour. Il ne faut jamais diminuer la dose ou interrompre (même temporairement) le traitement de votre propre initiative! Les médicaments de la même famille, à savoir les dihydropyridines antagonistes calciques, peuvent occasionner une chute aiguë de la tension sanguine, ce qui peut résulter en une diminution de l irrigation sanguine et une augmentation du rythme cardiaque. Ceci peut engendrer une sensation de douleurs de type angoreux, comme de l angine de poitrine (on appelle ceci une angine de poitrine paradoxale). Si c est le cas, veuillez consulter immédiatement votre médecin. La prise simultanée des ces médicaments avec de l alcool peut majorer leur action sur la tension sanguine. Comme tout médicament agissant sur le système circulatoire, Baypress 20 / Baypress mitis 10 peuvent également provoquer, environ minutes après la prise du médicament, une douleur dans la poitrine (semblable à une crise d angine de poitrine). Dans ce cas, veuillez contacter votre médecin immédiatement. Si le médecin estime qu une relation entre cet effet indésirable et la prise de nitrendipine est probable, il/elle vous indiquera d arrêter le traitement avec ces médicaments. Le traitement par Baypress 20 / Baypress mitis 10 peut occasionner une augmentation temporaire de l excrétion urinaire; pendant un traitement prolongé, cet effet diminuera. Si vous souffrez d une insuffisance cardiaque et vous êtes traité par Baypress 20 /Baypress mitis 10, le médecin suivra de très près votre état de santé. Interactions avec d'autres médicaments et avec l'alimentation Si vous prenez déjà d autres médicaments, il est nécessaire d en avertir votre médecin. La liste ci-dessous mentionne les médicaments/aliments dont l action peut être modifiée si vous utilisez Baypress, ou qui peuvent influencer l effet du Baypress. Le cas échéant, votre médecin vous donnera les instructions nécessaires. p. 2/5

8 Notice publique - Médicaments antihypertenseurs - Bèta-bloquants (médicaments traitant la défaillance cardiaque, l angine de poitrine ou l hypertension) - Alfa-bloquants, comme la prazosine (médicaments entre autres pour le traitement de l hypertension et de la défaillance cardiaque) - Diurétiques (médicaments augmentant la production d urine) - Myorelaxants (médicaments relaxant les muscles) - Cimétidine et ranitidine (médicaments utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux) - Digoxine (tonique cardiaque) - Rifampicine (antibiotique) - Acide valproïque, phénobarbital, phénitoïne, carbamazépine (médicaments utilisés en cas d épilepsie) - Itraconazole, kétoconazole, fluconazole (médicaments contre les mycoses) - Erythromycine, troléandomycine, clarithromycine, roxithromycine (antibiotiques) - Ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir (médicaments anti-hiv) - Jus de pamplemousse - Alcool Grossesse et allaitement maternel Baypress 20 / Baypress mitis 10 ne doivent pas être administrés pendant toute la durée de la grossesse et la période d'allaitement. Conduite d'un véhicule et utilisation de machines En raison des différentes réactions individuelles face au produit, l'aptitude à conduire un véhicule ou à manier une machine peut être diminuée. Ceci est surtout valable au début du traitement, lors d'un changement de médication, ainsi que lors de la prise simultanée d alcool. Comment et combien utiliser Sauf avis contraire de votre médecin, les quantités suivantes sont recommandées chez l adulte : Baypress 20 / Baypress mitis 10 : 1 x par jour (le matin) 1 comprimé Baypress 20 (20 mg de nitrendipine) ou 2 x par jour (le matin et le soir) chaque fois 1 comprimé Baypress mitis 10 (10 mg de nitrendipine). Si des doses plus importantes s avèrent nécessaires, une augmentation progressive de la dose quotidienne à 2 x 1 comprimé Baypress 20 ou 4 x 1 comprimé Baypress mitis 10 est possible (= 40 mg de nitrendipine = dose quotidienne maximale) Chez des patients souffrant d une affection chronique du foie, en particulier chez les patients d un certain âge (de plus de 65 ans), la dégradation de ces médicaments peut être retardée. Ceci peut engendrer une diminution excessive indésirable de la tension sanguine. C est pourquoi, dans le cas de patients présentant un fonctionnement déficient du foie, il est préconisé de commencer le traitement par 1 comprimé Baypress mitis 10 (10 mg de nitrendipine) par jour, tout en contrôlant régulièrement la tension artérielle. Au cas p. 3/5

9 Notice publique où la tension artérielle diminuerait tout de même trop fortement par cette dose, le médecin envisagera éventuellement la prescription d un autre médicament. Mode et voie d administration En général, on avale les comprimés sans les croquer, avec un peu de liquide, après le repas. Les comprimés ne doivent pas être pris avec du jus de pamplemousse, car ceci peut majorer l action du médicament (voir rubrique Interactions ). Mesures en cas d utilisation de quantités excessives (surdosage) Signes Un surdosage aigu peut engendrer une manifestation renforcée de symptômes tels que rougeurs du visage, maux de tête, baisse de la tension sanguine (avec effondrement de la circulation sanguine), altération du rythme cardiaque (accélération ou ralentissement). Traitement Si la prise d'une quantité excessive ou tout emploi anormal sont soupçonnés, il convient de consulter immédiatement le médecin traitant. Un lavage gastrique est indiqué comme première mesure, suivi d'une administration de charbon médicinal. Effets indésirables Des effets indésirables tels que : maux de tête, rougeurs du visage ou de la peau accompagnées de sensations de chaleur peuvent se manifester (effets les plus fréquents). En cas d usage chronique des comprimés Baypress 20 et Baypress mitis 10, ces effets diminuent en général au cours du traitement. Peuvent également se manifester : Condition générale : Cœur et vaisseaux sanguins : Système nerveux : Fatigue Palpitations, accélération du rythme cardiaque, crise d angine de poitrine, douleurs au niveau de la poitrine, baisse de la tension sanguine en dessous des valeurs normales. Accumulation de fluides (œdème) au niveau des chevilles, dû à une dilatation des vaisseaux sanguins: cet effet disparaît spontanément, au plus tard après l arrêt du traitement. Vertiges, nervosité, picotements dans les bras et les jambes, tremblements. Système gastro-intestinal : Nausées, douleurs abdominales, constipation, diarrhée, troubles de la digestion, vomissements. Muscles / Squelette : Système respiratoire : Peau : Douleurs musculaires Essoufflement Réactions allergiques (démangeaisons, éruptions, urticaire) p. 4/5

10 Notice publique Organes sensoriels : Voies urinaires : Valeurs de laboratoire : Divers : Altération de la perception visuelle, vue trouble. Augmentation de la production d urine. Augmentation des enzymes hépatiques Augmentation du volume des gencives en cas de traitement prolongé. Une régression complète est observée après l arrêt du traitement. Augmentation des glandes mammaires chez l homme (en particulier chez les personnes âgées) en cas de traitement prolongé. Une régression complète est observée après l arrêt du traitement. Système sanguin et lymphatique : Modification du nombre de globules blancs. Comme tout médicament agissant sur le système circulatoire, Baypress 20 / Baypress mitis 10 peut également provoquer, environ minutes après la prise du médicament, une douleur dans la poitrine (semblable à une crise d angine de poitrine). Dans ce cas, veuillez contacter votre médecin immédiatement. Si le médecin estime qu une relation entre cet effet indésirable et la prise de nitrendipine est probable, il/elle vous indiquera d arrêter le traitement avec ces médicaments. Si vous constatez un effet indésirable, il y a lieu d en informer votre médecin ou votre pharmacien. Conservation La substance active des comprimés (la nitrendipine) est sensible à la lumière et est protégée de la lumière grâce à l'emballage. Les comprimés ne doivent donc être enlevés de la plaquette alvéolée et de la boîte qu'au moment de l'utilisation. Les comprimés doivent être conservés dans leur emballage d origine, à l abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 30 C. A conserver hors de portée des enfants. Stabilité La date de péremption est mentionnée sur l'emballage de la manière suivante EX : moisannée. La date de péremption correspond toujours au premier jour du mois indiqué. Ces médicaments ne doivent plus être utilisés au delà de la date de péremption. Date de la dernière mise à jour de la notice 21/05/2002 p. 5/5

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

Bijsluiter Baypress 10/20 1 van 5

Bijsluiter Baypress 10/20 1 van 5 Bijsluiter Baypress 10/20 1 van 5 Informatie voor de patiënt Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Baypress al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Nimotop 30 mg, filmomhulde tabletten nimodipine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Nimotop 30 mg, filmomhulde tabletten nimodipine Bijsluiter Nimotop 30 mg filmomhulde tabletten 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Nimotop 30 mg, filmomhulde tabletten nimodipine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Motens 2, omhulde tabletten 2 mg Motens 4, omhulde tabletten 4 mg Lacidipine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Motens 2, omhulde tabletten 2 mg Motens 4, omhulde tabletten 4 mg Lacidipine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Motens 2, omhulde tabletten 2 mg Motens 4, omhulde tabletten 4 mg Lacidipine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml.

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml. BIJSLUITER BENAMING DUPHALAC Fruit (lactulose) SAMENSTELLING DUPHALAC Fruit bevat vooral lactulose, een derivaat van melksuiker, een natuurlijk product dat ook in de voeding voorkomt. Eén zakjevan 1 bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride)

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) PB/ FLUNATOP.nl november 2008 BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

- De werkzame stof is: lacidipine. - Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Lactose - Povidon - Magnesiumstearaat - Opaspray

- De werkzame stof is: lacidipine. - Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Lactose - Povidon - Magnesiumstearaat - Opaspray BIJSLUITER MOTENS FILMOMHULDE TABLETTEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Baypress 10, tabletten 10 mg Baypress 20, tabletten 20 mg. Nitrendipine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Baypress 10, tabletten 10 mg Baypress 20, tabletten 20 mg. Nitrendipine Bijsluiter Baypress 10/20 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Baypress 10, tabletten 10 mg Baypress 20, tabletten 20 mg Nitrendipine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

PIL juni 2009. REACTINE (cetirizin. dihydrochlorid.)

PIL juni 2009. REACTINE (cetirizin. dihydrochlorid.) Bijsluiter Benaming REACTINE (cetirizin. dihydrochlorid.) Samenstelling Filmomhulde tabletten aan 10 mg : Cetirizin. dihydrochlorid. 10 mg - Cellulos. microcrist. - Lactos. monohydric. - Silic. colloïdal.

Nadere informatie

(Ibuprofenum) Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine, aspartaam, saccharose, munt-aroma.

(Ibuprofenum) Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine, aspartaam, saccharose, munt-aroma. BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK: SPIDIFEN 200, zakjes (Ibuprofenum) BENAMING SPIDIFEN 200, zakjes (Ibuprofenum) SAMENSTELLING Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine,

Nadere informatie

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg DANCOR 10/20 bijsluiter 31-01-2008 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

Publieksbijsluiter. Benaming Nizoral tabletten

Publieksbijsluiter. Benaming Nizoral tabletten PN/1 Lees deze bijsluiter zorgvuldig voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u Nizoral al vaker gebruikt hebt; er kan immers belangrijke nieuwe informatie instaan. Als iets niet duidelijk

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN BENAMING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten RHINATHIOL ANTIRHINITIS siroop SAMENSTELLING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten: Fenylefrine hydrochloride 10mg Chloorfenamine 4mg Anhydrische glucose Lactose

Nadere informatie

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij

Nadere informatie

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.

Nadere informatie

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12. BENAMING: BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten.

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12. BENAMING: BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten. BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 BENAMING: BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten. SAMENSTELLING: Thiamini mononitras 250 mg - Riboflavinum 10 mg - Pyridoxini chloridum 250 mg

Nadere informatie

ISONIAZIDE TEVA 200 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 4 maart 2015 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1

ISONIAZIDE TEVA 200 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 4 maart 2015 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 ALGEMENE KENMERKEN Naam van het geneesmiddel Isoniazide Teva 200 mg. Samenstelling Werkzame stof: 200 mg isoniazide per tablet. Hulpstoffen: lactose, aardappelzetmeel,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Samenstelling De werkzame bestanddelen van Viskaldix zijn pindolol en clopamide. 1 tablet Viskaldix bevat 10 mg pindolol en 5 mg clopamide.

Samenstelling De werkzame bestanddelen van Viskaldix zijn pindolol en clopamide. 1 tablet Viskaldix bevat 10 mg pindolol en 5 mg clopamide. Viskaldix Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon 026-37 82 111 INFORMATIE VOOR DE PATIENT Advies Lees de bijsluiter regelmatig vóór gebruik, ook al gebruikt u Viskaldix reeds enige tijd.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER INHOUD VAN DEZE BIJSLUIER

BIJSLUITER INHOUD VAN DEZE BIJSLUIER BIJSLUITER Lees aandachtig de hele bijsluiter alvorens dit medicament te gebruiken. Hou deze bijsluiter bij het medicament zodat u hem altijd kunt nalezen. Als u nog vragen of twijfels hebt, contacteer

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

Captopril Actavis 12.5, 25 en 50 mg tabletten RVG 21342, 21343, 21344

Captopril Actavis 12.5, 25 en 50 mg tabletten RVG 21342, 21343, 21344 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 0805 Pag. 1 van 6 Patiëntenbijsluiter Captopril Actavis 12,5 mg, tabletten Captopril Actavis 25 mg, tabletten Captopril Actavis 50 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg I. Identificatie van het geneesmiddel 1. Benaming ALPURIC (Allopurinol) capsules Capsules van 100 mg en 300 mg 2. Samenstelling

Nadere informatie

Daiichi Sankyo Belgium S.A. 14/10/2008. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Versie 28.0 (QRD+Harmonized) Page 1 of 6

Daiichi Sankyo Belgium S.A. 14/10/2008. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Versie 28.0 (QRD+Harmonized) Page 1 of 6 Daiichi Sankyo Belgium S.A. 14/10/2008 Olmetec 10mg, filmomhulde tabletten Olmetec 20mg, filmomhulde tabletten Olmetec 40mg, filmomhulde tabletten Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Versie 28.0 (QRD+Harmonized)

Nadere informatie

EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE Le Brun 5mg/80mg zetpillen kinderen

EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE Le Brun 5mg/80mg zetpillen kinderen BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BENAMING EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE Le Brun 5mg/80mg zetpillen kinderen EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Deel I B-2 Panadol Plus Gladde tablet Maart 2010 Blz.1/6 RVG 22053 NL

Deel I B-2 Panadol Plus Gladde tablet Maart 2010 Blz.1/6 RVG 22053 NL Blz.1/6 RVG 22053 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4

WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg

Nadere informatie

PRAREDUCT 10 mg, tabletten PRAREDUCT 20 mg, tabletten PRAREDUCT 40 mg, tabletten (Pravastatine Natrium)

PRAREDUCT 10 mg, tabletten PRAREDUCT 20 mg, tabletten PRAREDUCT 40 mg, tabletten (Pravastatine Natrium) PRAREDUCT 10mg, tabletten PRAREDUCT 20mg, tabletten PRAREDUCT 40mg, tabletten Bijsluiter Versie 14.0 Page 1 of 6 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

Publieksbijsluiter Fentanyl-Janssen

Publieksbijsluiter Fentanyl-Janssen Publieksbijsluiter Fentanyl-Janssen Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóór u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u Fentanyl-Janssen al vaker hebt gebruikt; er kan immers belangrijke nieuwe informatie

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Domperidone EG 10 mg tabletten Domperidone maleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD Fagron Minoxil, lotion 2 g/100 ml Versie : 05 pil-nl Patientenbijsluiter ALGEMENE KENMERKEN BENAMING Minoxidil, lotion 2 g/100 ml SAMENSTELLING Minoxidil, lotion 2 g/100 ml bevat per ml lotion 20 mg minoxidil,

Nadere informatie

Hydergine FAS 4,5 mg, maagsapresistente tabletten

Hydergine FAS 4,5 mg, maagsapresistente tabletten Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydergine FAS 4,5 mg, maagsapresistente tabletten Co-dergocrinemesilaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. 1-Alpha LEO 1 µg capsules, zacht

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. 1-Alpha LEO 1 µg capsules, zacht BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 1-Alpha LEO 0,25 µg capsules, zacht 1-Alpha LEO 1 µg capsules, zacht 1-Alpha LEO 2 µg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing 1-Alpha LEO I.V. 1 µg/0,5 ml,

Nadere informatie

Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts Lactobacillus reuteri Protectis EIGENSCHAPPEN

Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts Lactobacillus reuteri Protectis EIGENSCHAPPEN NL Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts EIGENSCHAPPEN Glucose-zout preparaat (O.R.S.) met Dieetvoeding voor medisch gebruik bij milde en acute diarree en braken bij zuigelingen, kinderen en volwassenen.

Nadere informatie

Nurofen 400 Fastcaps, capsules (zacht) Ibuprofen

Nurofen 400 Fastcaps, capsules (zacht) Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nurofen 400 Fastcaps, capsules (zacht) Ibuprofen Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen.

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFALGAN ODIS 500 mg, orodispergeerbare tablet Paracetamol Lees de hele bijsluiter aandachtig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.. Raadpleeg uw

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS DIFFERIN 0,1% Crème DIFFERIN 0,1% Gel Adapalene Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Simvastatin Sandoz 80 mg deelbare filmomhulde tabletten Simvastatinum

Simvastatin Sandoz 80 mg deelbare filmomhulde tabletten Simvastatinum Simvastatin SandozSimvastatin SandozSimvastatin Sandoz 80 mg deelbare filmomhulde tabletten BN Page 1 of 9 16.06.2006 Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

Publieksbijsluiter. Benaming Daktarin, orale gel

Publieksbijsluiter. Benaming Daktarin, orale gel PN/1 Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóór u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u Daktarin orale gel al vaker hebt gebruikt; er kan immers belangrijke nieuwe informatie in staan. Als iets

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Montelukast EG 5 mg kauwtabletten Voor kinderen van 6 tot 14 jaar montelukast Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. RAPIFEN 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Alfentanil hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. RAPIFEN 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Alfentanil hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RAPIFEN 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Alfentanil hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BENAMING. LYSOTOSSIL, dragees Cloperastini HCl 10 mg LYSOTOSSIL, siroop Cloperastini fendizoas 3,54 mg/ml SAMENSTELLING

BENAMING. LYSOTOSSIL, dragees Cloperastini HCl 10 mg LYSOTOSSIL, siroop Cloperastini fendizoas 3,54 mg/ml SAMENSTELLING BIJSLUITER : LYSOTOSSIL BENAMING LYSOTOSSIL, dragees Cloperastini HCl 10 mg LYSOTOSSIL, siroop Cloperastini fendizoas 3,54 mg/ml SAMENSTELLING Dragees : cloperastin. hydrochlorid. 10 mg - cellulos. microcristallin.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten. sumatriptan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sumatriptan Sandoz 50 mg tabletten Sumatriptan Sandoz 100 mg tabletten sumatriptan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Heldere en steriele oplossing van granisetron-hydrochloride in fysiologisch serum, voor langzame intraveneuze inspuiting of voor infuus.

Heldere en steriele oplossing van granisetron-hydrochloride in fysiologisch serum, voor langzame intraveneuze inspuiting of voor infuus. BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BENAMING KYTRIL 3 mg/3 ml oplossing voor injectie KYTRIL 1 mg/1 ml oplossing voor injectie Granisetron SAMENSTELLING KYTRIL 3 mg/3 ml oplossing voor injectie Granisetronhydrochloride

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 PATIËNTENBIJSLUITER Wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u Naproxennatrium 220 mg al eerder heeft gebruikt. Het is namelijk mogelijk dat de informatie

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten Dipyridamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Zanidip 10 mg filmomhulde tabletten Lercanidipine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u Zanidip gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SELOZOK 25, tabletten met verlengde afgifte SELOZOK 100, tabletten met verlengde afgifte SELOZOK 200, tabletten met verlengde afgifte metoprololsuccinaat

Nadere informatie

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL

IB-2 Panadol Zetpillen 1000 mg voor Volwassenen maart 2010 en Kinderen vanaf 12 jaar Blz.1/5 RVG 29787 NL Blz.1/5 RVG 29787 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

Deel I B-2 Panadol Gladde tablet, filmomhulde tabletten Maart 2010 Blz.1/6 RVG 18550 NL

Deel I B-2 Panadol Gladde tablet, filmomhulde tabletten Maart 2010 Blz.1/6 RVG 18550 NL Blz.1/6 RVG 18550 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

PIL November 2009 BIJSLUITER

PIL November 2009 BIJSLUITER PIL November 2009 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor U belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient U HEXTRIL

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ikorel 10, tabletten 10 mg Ikorel 20, tabletten 20 mg nicorandil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne

Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Acetylsalicylzuur 400 mg/ Ascorbinezuur 240 mg Mononatriumcitraat / Natriumbicarbonaat / Citroenzuur / Natriumcarbonaat

Acetylsalicylzuur 400 mg/ Ascorbinezuur 240 mg Mononatriumcitraat / Natriumbicarbonaat / Citroenzuur / Natriumcarbonaat Benaming Aspirine R -C bruistabletten Samenstelling Acetylsalicylzuur 400 mg/ Ascorbinezuur 240 mg Mononatriumcitraat / Natriumbicarbonaat / Citroenzuur / Natriumcarbonaat Vormen en verpakkingen vorm :

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Isosorbidedinitraat 5 PCH, 5 mg Isosorbidedinitraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: Bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als

Nadere informatie