1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear."

Transcriptie

1 Publieksbijsluiter Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Baypress al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u uw arts of apotheker raadplegen. Benaming BAYPRESS 20 BAYPRESS MITIS 10 (nitrendipine) Samenstelling 1 tablet Baypress 20 bevat 20 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. 1 tablet Baypress mitis 10 bevat 10 mg nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. - Lactos. - Ferr. ox. rubr. (E172) Vormen en verpakkingen Kalenderverpakking met 14 tabletten Baypress 20 (à 20 mg nitrendipine). Kalenderverpakking met 28 tabletten Baypress mitis 10 (à 10 mg nitrendipine). Kategorie waartoe het geneesmiddel behoort Baypress 20 / Baypress mitis 10 bevatten als werkzaam bestanddeel nitrendipine, dat behoort tot de groep van de dihydropyridine calciumantagonisten, en zijn bloeddrukverlagende geneesmiddelen. Registratiehouder Bayer SA-NV., Louizalaan 143, 1050 Brussel. Fabricant Bayer HealthCare AG, D Leverkusen, Duitsland. Aangewezen bij Baypress 20 / Baypress mitis 10 : alle vormen van verhoogde bloeddruk. Omstandigheden waarbij het gebruik van deze geneesmiddelen moet worden vermeden Baypress 20 / Baypress mitis 10 mogen niet gebruikt worden : bij instabiele hartkramp (t.t.z. instabiele angina pectoris) in geval van acuut hartinfarct de eerste acht dagen na een hartinfarct p. 1/5

2 Publieksbijsluiter gedurende de ganse zwangerschaps- en borstvoedingsperiode bij gekende overgevoeligheid voor nitrendipine of één van de overige bestanddelen. Bijzondere voorzorgen Bij patiënten met chronische leveraandoeningen, in het bijzonder bij oudere patiënten (ouder dan 65 jaar) kan de afbraak van deze geneesmiddelen vertraagd zijn, wat tot een ongewenste overmatige bloeddrukverlaging kan leiden. Bij langdurige behandeling van patiënten met een verminderde werking van de lever met nitrendipine tabletten wordt best eerst met 1 tablet Baypress mitis 10 (10 mg nitrendipine) per dag gestart terwijl de bloeddruk regelmatig gecontroleerd wordt. Indien de bloeddruk met deze dosis toch te sterk daalt, zal de arts eventueel overwegen een ander geneesmiddel voor te schrijven. Een langdurige behandeling met Baypress 20 / Baypress mitis 10 wordt ook door oudere patiënten goed verdragen : bij enkelen van hen kan de bloeddruk met een lagere dosis Baypress 20 / Baypress mitis 10 dan 20 mg/dag goed onder controle worden gebracht. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken! Geneesmiddelen van dezelfde familie, namelijk dihydropyridine calciumantagonisten, kunnen een plotse bloeddrukdaling veroorzaken, wat kan leiden tot een vermindering van de doorbloeding en een verhoging van het hartritme. Dit kan het gevoel geven van een hartkrampachtige pijn (men noemt dit paradoxale hartkramp). Indien u dit opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Gelijktijdige inname van deze geneesmiddelen met alcohol kan een versterking van de bloeddrukverlagende werking met zich meebrengen. Zoals bij andere stoffen die inwerken op de bloedvaten, kan onder Baypress 20 / Baypress mitis 10, ongeveer 15 tot 30 min. na de inname, pijn in de borststreek (op hartkramp gelijkende klachten) optreden. In dit geval informeert u best onmiddellijk uw arts. Wanneer hij/zij een verband vermoedt tussen het optreden van dit ongewenst effect en de toediening van nitrendipine, zal hij/zij de behandeling met deze geneesmiddelen stopzetten. De behandeling met Baypress 20 / Baypress mitis 10 kan een tijdelijke toename van de urine-uitscheiding veroorzaken; tijdens langdurige behandeling neemt dit verschijnsel weer af. Indien u aan hartfalen lijdt en u wordt behandeld met Baypress 20 / Baypress mitis 10, zal de arts uw gezondheidstoestand bijzonder opvolgen. Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en met de voeding Wanneer u al een ander (genees)middel gebruikt, moet u de arts hierop wijzen. In de onderstaande lijst staan geneesmiddelen/voedingsmiddelen waarvan het effect kan veranderen als u ook Baypress gebruikt, of die het effect van Baypress kunnen beïnvloeden. In voorkomend geval ontvangt u van de arts de nodige raadgevingen in dit verband. p. 2/5

3 Publieksbijsluiter Bloeddrukverlagende geneesmiddelen Beta-blokkers (geneesmiddelen voor het behandelen van hartfalen, hartkramp of verhoogde bloeddruk) Alfa-blokkers, zoals prazosine (geneesmiddelen voor het behandelen van o.a. verhoogde bloeddruk en hartfalen) Diuretica (waterafdrijvende geneesmiddelen) Spierontspannende geneesmiddelen Cimetidine en ranitidine (geneesmiddelen gebruikt bij maag/darm-aandoeningen) Digoxine (een hartversterker) Rifampicine (een antibioticum) Valproïnezuur, fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine (geneesmiddelen gebruikt bij vallende ziekte/epilepsie) Itraconazole, ketoconazole, fluconazole (anti-schimmel geneesmiddelen) Erythromycine, troleandomycine, clarithromycine, roxithromycine (antibiotica) Ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir (anti-hiv geneesmiddelen) Pompelmoessap Alcohol. Zwangerschap en borstvoeding Baypress 20 / Baypress mitis 10 mogen tijdens de ganse zwangerschaps- en borstvoedingsperiode niet worden gebruikt. Besturen van voertuigen en gebruik van machines Door het mogelijk optreden van reacties op deze geneesmiddelen, die van patiënt tot patiënt kunnen verschillen, kan het vermogen tot actieve deelname aan het verkeer of tot het bedienen van machines worden belemmerd. Dit geldt in versterkte mate bij het begin van de behandeling en bij een wijziging van geneesmiddel, alsook bij gelijktijdig gebruik van alcohol. Hoe gebruiken en hoeveel Indien niet anders voorgeschreven door uw arts, worden de volgende hoeveelheden aanbevolen voor volwassenen : Baypress 20 / Baypress mitis 10 : 1 x per dag ('s morgens) 1 tablet Baypress 20 (20 mg nitrendipine) of 2 x per dag ('s morgens en 's avonds) telkens 1 tablet Baypress mitis 10 (10 mg nitrendipine). Indien grotere hoeveelheden noodzakelijk zijn, kan de dagdosis trapsgewijze worden verhoogd tot 2 x 1 tablet Baypress 20 of 4 x 1 tablet Baypress mitis 10 (= 40 mg nitrendipine = maximale dagdosis). Bij patiënten met chronische leveraandoeningen, in het bijzonder bij oudere patiënten (ouder dan 65 jaar) kan de afbraak van deze geneesmiddelen vertraagd zijn, wat tot een ongewenste overmatige bloeddrukverlaging kan leiden. Bij patiënten met een verminderde werking van de lever wordt daarom best eerst met 1 tablet Baypress mitis 10 (10 mg nitrendipine) per dag gestart terwijl de bloeddruk regelmatig gecontroleerd wordt. p. 3/5

4 Publieksbijsluiter Indien de bloeddruk met deze dosis toch te sterk daalt, zal de arts eventueel overwegen een ander geneesmiddel voor te schrijven. Toedieningswijze en toedieningsweg Over het algemeen neemt men de tabletten ongekauwd in, met een beetje vloeistof en na de maaltijd. De inname van de tabletten mag nochtans niet met pompelmoessap gebeuren, daar dit kan leiden tot een versterkte werking van het geneesmiddel (zie rubriek "Wisselwerkingen"). Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden Tekens Een plotse overdosering kan leiden tot het versterkt optreden van roodheid in het gelaat, hoofdpijn, daling van de bloeddruk (met ineenstorting van de bloedsomloop), verandering van het hartritme (versneld of vertraagd). Behandeling Bij vermoeden van gebruik van te grote hoeveelheden of bij gelijk welke abnormale toediening moet de behandelende arts onmiddellijk worden geraadpleegd. Als eerste behandelingsmaatregel komt een maagspoeling met daarop aansluitend toediening van medicinale kool in aanmerking. Ongewenste effecten Ongewenste effecten zoals hoofdpijn, roodheid in het gelaat of van de huid met warmtegevoel kunnen optreden (meest frequent voorkomende effecten). Bij een langdurige behandeling met Baypress 20 en Baypress mitis 10 tabletten verzwakken ze over het algemeen tijdens het verloop van de behandeling. Verder kunnen optreden : Algemeen : Moeheid Hart en bloedvaten : Hartkloppingen, versneld hartritme, hartkramp, pijn in de borststreek, bloeddrukdaling onder de normaalwaarden. Vochtophoping ter hoogte van de enkels, te wijten aan een verwijding van de bloedvaten : het verschijnsel verdwijnt spontaan, ten laatste na het stopzetten van de behandeling. Zenuwstelsel : Maag-darmstelsel : Spieren/Geraamte : Ademhalingsstelsel Huid : Duizeligheid, zenuwachtigheid, tintelingen in de armen en benen, bevingen. Misselijkheid, buikpijn, constipatie, diarree, verteringsstoornissen, braken. Spierpijn. Kortademigheid. Overgevoeligheidsreacties (jeuk, huiduitslag, netelroos). p. 4/5

5 Publieksbijsluiter Zintuiglijke organen : Urinewegen : Laboratoriumwaarden : Varia : Verandering van de visuele waarneming, troebel zicht. Toename van de urine-uitscheiding. Verhoging van de leverenzymen. Onder langdurige behandeling: volumetoename van het tandvlees. Een volledig herstel werd vastgesteld na het stopzetten van de behandeling. Onder langdurige behandeling (vooral bij oudere personen) : vergroting van de borstklieren bij de man. Een volledig herstel werd vastgesteld na het stopzetten van de behandeling. Bloed- en lymfesysteem : Beïnvloeding van het aantal witte bloedcellen. Zoals bij andere stoffen die inwerken op de bloedvaten, kan onder Baypress 20 / Baypress mitis 10, ongeveer 15 tot 30 min. na de inname, pijn in de borststreek (op hartkramp gelijkende klachten) optreden. In dit geval informeert u best onmiddellijk uw arts. Wanneer hij/zij een verband vermoedt tussen het optreden van dit ongewenst effect en de toediening van nitrendipine, zal hij/zij de behandeling met deze geneesmiddelen stopzetten. Indien zich een ongewenst effect voordoet, informeert u best uw arts of apotheker. Bewaring De lichtgevoelige actieve stof van de tabletten (nitrendipine) is door het verpakkingsmateriaal tegen het licht beschermd. Daarom mogen de tabletten slechts onmiddellijk voor de inname uit de doordrukstrip en het doosje worden genomen. De tabletten dienen in de oorspronkelijke verpakking buiten de invloed van licht en niet boven 30 C te worden bewaard. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Houdbaarheid De vervaldatum is op de buitenverpakking aangeduid met EX : maand-jaar. De vervaldatum is steeds de eerste dag van de aangegeven maand. Deze geneesmiddelen mogen na de vervaldatum niet meer worden gebruikt. Datum van de laatste herwerking van de bijsluiter 21/05/2002 p. 5/5

6 Notice publique Veuillez lire la notice avant usage. Même si vous avez déjà pris Baypress auparavant, il est utile de relire la notice puisqu elle pourrait contenir de nouvelles informations. Si vous avez d autres questions, demandez plus d information à votre médecin ou votre pharmacien. Dénomination BAYPRESS 20 BAYPRESS MITIS 10 (nitrendipine) Composition 1 comprimé Baypress 20 contient 20 mg de nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. 1 comprimé Baypress mitis 10 contient 10 mg de nitrendipine. Mayd. amyl. - Cellul. microcristall. - Polyvidon. - Natrii laurilsulfas. - Magnes. stear. - Lactos. - Ferr. ox. rubr. (E172) Formes et conditionnements Emballage calendrier de 14 comprimés Baypress 20 (à 20 mg de nitrendipine). Emballage calendrier de 28 comprimés Baypress mitis 10 (à 10 mg de nitrendipine). Catégorie dont fait partie le médicament Baypress 20 / Baypress mitis 10 contiennent comme substance active la nitrendipine, qui fait partie du groupe des dihydropyridines antagonistes calciques. Ce sont des médicaments qui diminuent la tension sanguine. Titulaire d'enregistrement Bayer SA-NV., avenue Louise 143, 1050 Bruxelles. Fabricant Bayer HealthCare AG, D Leverkusen, Allemagne. A utiliser en cas de Baypress 20 / Baypress mitis 10 : toutes les formes d'une tension sanguine trop élevée. Circonstances dans lesquelles l'utilisation du médicament doit être évitée Baypress 20 / Baypress mitis 10 ne doivent pas être utilisés : p. 1/5

7 Notice publique en cas d angine de poitrine instable en cas d un infarctus aigu du myocarde les premiers 8 jours suivant un infarctus durant toute la grossesse et la période d allaitement en cas d'une hypersensibilité connue à la nitrendipine ou à l un des autres composants. Précautions particulières Chez des patients souffrant d une affection chronique du foie, en particulier chez les patients d un certain âge (de plus de 65 ans), la dégradation de ces médicaments peut être retardée. Ceci peut engendrer une diminution excessive indésirable de la tension sanguine. Dans le cas d un traitement prolongé de patients présentant un fonctionnement déficient du foie, avec les comprimés de nitrendipine, il est préconisé de commencer par 1 comprimé Baypress mitis 10 (10 mg de nitrendipine) par jour, tout en contrôlant régulièrement la tension artérielle. Si néanmoins la tension artérielle baissait encore trop fortement à cette dose-ci, le médecin envisagera éventuellement la prescription d un autre médicament. Un traitement chronique par Baypress 20/Baypress mitis 10 est également bien toléré par le patient âgé : chez certains, la tension sanguine peut être bien contrôlée par une dose de Baypress 20 / Baypress mitis 10 inférieure à 20 mg/jour. Il ne faut jamais diminuer la dose ou interrompre (même temporairement) le traitement de votre propre initiative! Les médicaments de la même famille, à savoir les dihydropyridines antagonistes calciques, peuvent occasionner une chute aiguë de la tension sanguine, ce qui peut résulter en une diminution de l irrigation sanguine et une augmentation du rythme cardiaque. Ceci peut engendrer une sensation de douleurs de type angoreux, comme de l angine de poitrine (on appelle ceci une angine de poitrine paradoxale). Si c est le cas, veuillez consulter immédiatement votre médecin. La prise simultanée des ces médicaments avec de l alcool peut majorer leur action sur la tension sanguine. Comme tout médicament agissant sur le système circulatoire, Baypress 20 / Baypress mitis 10 peuvent également provoquer, environ minutes après la prise du médicament, une douleur dans la poitrine (semblable à une crise d angine de poitrine). Dans ce cas, veuillez contacter votre médecin immédiatement. Si le médecin estime qu une relation entre cet effet indésirable et la prise de nitrendipine est probable, il/elle vous indiquera d arrêter le traitement avec ces médicaments. Le traitement par Baypress 20 / Baypress mitis 10 peut occasionner une augmentation temporaire de l excrétion urinaire; pendant un traitement prolongé, cet effet diminuera. Si vous souffrez d une insuffisance cardiaque et vous êtes traité par Baypress 20 /Baypress mitis 10, le médecin suivra de très près votre état de santé. Interactions avec d'autres médicaments et avec l'alimentation Si vous prenez déjà d autres médicaments, il est nécessaire d en avertir votre médecin. La liste ci-dessous mentionne les médicaments/aliments dont l action peut être modifiée si vous utilisez Baypress, ou qui peuvent influencer l effet du Baypress. Le cas échéant, votre médecin vous donnera les instructions nécessaires. p. 2/5

8 Notice publique - Médicaments antihypertenseurs - Bèta-bloquants (médicaments traitant la défaillance cardiaque, l angine de poitrine ou l hypertension) - Alfa-bloquants, comme la prazosine (médicaments entre autres pour le traitement de l hypertension et de la défaillance cardiaque) - Diurétiques (médicaments augmentant la production d urine) - Myorelaxants (médicaments relaxant les muscles) - Cimétidine et ranitidine (médicaments utilisés en cas de troubles gastro-intestinaux) - Digoxine (tonique cardiaque) - Rifampicine (antibiotique) - Acide valproïque, phénobarbital, phénitoïne, carbamazépine (médicaments utilisés en cas d épilepsie) - Itraconazole, kétoconazole, fluconazole (médicaments contre les mycoses) - Erythromycine, troléandomycine, clarithromycine, roxithromycine (antibiotiques) - Ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir (médicaments anti-hiv) - Jus de pamplemousse - Alcool Grossesse et allaitement maternel Baypress 20 / Baypress mitis 10 ne doivent pas être administrés pendant toute la durée de la grossesse et la période d'allaitement. Conduite d'un véhicule et utilisation de machines En raison des différentes réactions individuelles face au produit, l'aptitude à conduire un véhicule ou à manier une machine peut être diminuée. Ceci est surtout valable au début du traitement, lors d'un changement de médication, ainsi que lors de la prise simultanée d alcool. Comment et combien utiliser Sauf avis contraire de votre médecin, les quantités suivantes sont recommandées chez l adulte : Baypress 20 / Baypress mitis 10 : 1 x par jour (le matin) 1 comprimé Baypress 20 (20 mg de nitrendipine) ou 2 x par jour (le matin et le soir) chaque fois 1 comprimé Baypress mitis 10 (10 mg de nitrendipine). Si des doses plus importantes s avèrent nécessaires, une augmentation progressive de la dose quotidienne à 2 x 1 comprimé Baypress 20 ou 4 x 1 comprimé Baypress mitis 10 est possible (= 40 mg de nitrendipine = dose quotidienne maximale) Chez des patients souffrant d une affection chronique du foie, en particulier chez les patients d un certain âge (de plus de 65 ans), la dégradation de ces médicaments peut être retardée. Ceci peut engendrer une diminution excessive indésirable de la tension sanguine. C est pourquoi, dans le cas de patients présentant un fonctionnement déficient du foie, il est préconisé de commencer le traitement par 1 comprimé Baypress mitis 10 (10 mg de nitrendipine) par jour, tout en contrôlant régulièrement la tension artérielle. Au cas p. 3/5

9 Notice publique où la tension artérielle diminuerait tout de même trop fortement par cette dose, le médecin envisagera éventuellement la prescription d un autre médicament. Mode et voie d administration En général, on avale les comprimés sans les croquer, avec un peu de liquide, après le repas. Les comprimés ne doivent pas être pris avec du jus de pamplemousse, car ceci peut majorer l action du médicament (voir rubrique Interactions ). Mesures en cas d utilisation de quantités excessives (surdosage) Signes Un surdosage aigu peut engendrer une manifestation renforcée de symptômes tels que rougeurs du visage, maux de tête, baisse de la tension sanguine (avec effondrement de la circulation sanguine), altération du rythme cardiaque (accélération ou ralentissement). Traitement Si la prise d'une quantité excessive ou tout emploi anormal sont soupçonnés, il convient de consulter immédiatement le médecin traitant. Un lavage gastrique est indiqué comme première mesure, suivi d'une administration de charbon médicinal. Effets indésirables Des effets indésirables tels que : maux de tête, rougeurs du visage ou de la peau accompagnées de sensations de chaleur peuvent se manifester (effets les plus fréquents). En cas d usage chronique des comprimés Baypress 20 et Baypress mitis 10, ces effets diminuent en général au cours du traitement. Peuvent également se manifester : Condition générale : Cœur et vaisseaux sanguins : Système nerveux : Fatigue Palpitations, accélération du rythme cardiaque, crise d angine de poitrine, douleurs au niveau de la poitrine, baisse de la tension sanguine en dessous des valeurs normales. Accumulation de fluides (œdème) au niveau des chevilles, dû à une dilatation des vaisseaux sanguins: cet effet disparaît spontanément, au plus tard après l arrêt du traitement. Vertiges, nervosité, picotements dans les bras et les jambes, tremblements. Système gastro-intestinal : Nausées, douleurs abdominales, constipation, diarrhée, troubles de la digestion, vomissements. Muscles / Squelette : Système respiratoire : Peau : Douleurs musculaires Essoufflement Réactions allergiques (démangeaisons, éruptions, urticaire) p. 4/5

10 Notice publique Organes sensoriels : Voies urinaires : Valeurs de laboratoire : Divers : Altération de la perception visuelle, vue trouble. Augmentation de la production d urine. Augmentation des enzymes hépatiques Augmentation du volume des gencives en cas de traitement prolongé. Une régression complète est observée après l arrêt du traitement. Augmentation des glandes mammaires chez l homme (en particulier chez les personnes âgées) en cas de traitement prolongé. Une régression complète est observée après l arrêt du traitement. Système sanguin et lymphatique : Modification du nombre de globules blancs. Comme tout médicament agissant sur le système circulatoire, Baypress 20 / Baypress mitis 10 peut également provoquer, environ minutes après la prise du médicament, une douleur dans la poitrine (semblable à une crise d angine de poitrine). Dans ce cas, veuillez contacter votre médecin immédiatement. Si le médecin estime qu une relation entre cet effet indésirable et la prise de nitrendipine est probable, il/elle vous indiquera d arrêter le traitement avec ces médicaments. Si vous constatez un effet indésirable, il y a lieu d en informer votre médecin ou votre pharmacien. Conservation La substance active des comprimés (la nitrendipine) est sensible à la lumière et est protégée de la lumière grâce à l'emballage. Les comprimés ne doivent donc être enlevés de la plaquette alvéolée et de la boîte qu'au moment de l'utilisation. Les comprimés doivent être conservés dans leur emballage d origine, à l abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 30 C. A conserver hors de portée des enfants. Stabilité La date de péremption est mentionnée sur l'emballage de la manière suivante EX : moisannée. La date de péremption correspond toujours au premier jour du mois indiqué. Ces médicaments ne doivent plus être utilisés au delà de la date de péremption. Date de la dernière mise à jour de la notice 21/05/2002 p. 5/5

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Baypress Mitis 10, 10 mg, tabletten Baypress 20, 20 mg, tabletten. Nitrendipine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Baypress Mitis 10, 10 mg, tabletten Baypress 20, 20 mg, tabletten. Nitrendipine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Baypress Mitis 10, 10 mg, tabletten Baypress 20, 20 mg, tabletten Nitrendipine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Syscor 10, 10 mg, tabletten met verlengde afgifte Syscor 20, 20 mg, tabletten met verlengde afgifte

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Syscor 10, 10 mg, tabletten met verlengde afgifte Syscor 20, 20 mg, tabletten met verlengde afgifte BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Syscor 10, 10 mg, tabletten met verlengde afgifte Syscor 20, 20 mg, tabletten met verlengde afgifte Nisoldipine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

Bijsluiter Baypress 10/20 1 van 5

Bijsluiter Baypress 10/20 1 van 5 Bijsluiter Baypress 10/20 1 van 5 Informatie voor de patiënt Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Baypress al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Barnidipine hydrochloride 10 mg, capsules met gereguleerde afgifte 9,3 mg Barnidipine hydrochloride 20 mg, capsules met gereguleerde afgifte 18,6 mg barnidipine

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Nimotop 30 mg, filmomhulde tabletten nimodipine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Nimotop 30 mg, filmomhulde tabletten nimodipine Bijsluiter Nimotop 30 mg filmomhulde tabletten 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Nimotop 30 mg, filmomhulde tabletten nimodipine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

De overige bestanddelen van de tabletten zijn: lactose; magnesiumstearaat; maïszetmeel; natriumlaurylsulfaat; polyvinylpyrrolidon.

De overige bestanddelen van de tabletten zijn: lactose; magnesiumstearaat; maïszetmeel; natriumlaurylsulfaat; polyvinylpyrrolidon. INFORMATIE VOOR DE PATIENT LOMIR LOMIR SRO Lees de bijsluiter regelmatig vóór gebruik, ook als u Lomir al eerder gebruikte. De informatie kan namelijk sinds een vorige verpakking vernieuwd zijn. ALGEMENE

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml.

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml. BIJSLUITER BENAMING DUPHALAC Fruit (lactulose) SAMENSTELLING DUPHALAC Fruit bevat vooral lactulose, een derivaat van melksuiker, een natuurlijk product dat ook in de voeding voorkomt. Eén zakjevan 1 bevat

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Motens 2, omhulde tabletten 2 mg Motens 4, omhulde tabletten 4 mg Lacidipine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Motens 2, omhulde tabletten 2 mg Motens 4, omhulde tabletten 4 mg Lacidipine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Motens 2, omhulde tabletten 2 mg Motens 4, omhulde tabletten 4 mg Lacidipine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride)

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) PB/ FLUNATOP.nl november 2008 BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BENAMING NICOTIBINE (isoniazide) SAMENSTELLING Isoniazidum 300 mg - Lactosum monohydricum - Talcum - Magnesii stearas - Maydis amylum q.s. pro compr. uno. FARMACEUTISCHE VORM

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Baypress 10, tabletten 10 mg Baypress 20, tabletten 20 mg. Nitrendipine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Baypress 10, tabletten 10 mg Baypress 20, tabletten 20 mg. Nitrendipine Bijsluiter Baypress 10/20 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Baypress 10, tabletten 10 mg Baypress 20, tabletten 20 mg Nitrendipine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

(Ibuprofenum) Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine, aspartaam, saccharose, munt-aroma.

(Ibuprofenum) Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine, aspartaam, saccharose, munt-aroma. BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK: SPIDIFEN 200, zakjes (Ibuprofenum) BENAMING SPIDIFEN 200, zakjes (Ibuprofenum) SAMENSTELLING Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine,

Nadere informatie

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg DANCOR 10/20 bijsluiter 31-01-2008 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

- De werkzame stof is: lacidipine. - Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Lactose - Povidon - Magnesiumstearaat - Opaspray

- De werkzame stof is: lacidipine. - Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Lactose - Povidon - Magnesiumstearaat - Opaspray BIJSLUITER MOTENS FILMOMHULDE TABLETTEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw

Nadere informatie

BIJSLUITER. BENAMING DUSPATALIN 135 (mebeverine hydrochloride)

BIJSLUITER. BENAMING DUSPATALIN 135 (mebeverine hydrochloride) BIJSLUITER BENAMING DUSPATALIN 135 (mebeverine hydrochloride) SAMENSTELLING Eén omhulde tablet (dragee) DUSPATALIN 135 bevat : mebeverine hydrochloride 135 mg - lactose monohydraat - aardappelzetmeel -

Nadere informatie

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

PIL juni 2009. REACTINE (cetirizin. dihydrochlorid.)

PIL juni 2009. REACTINE (cetirizin. dihydrochlorid.) Bijsluiter Benaming REACTINE (cetirizin. dihydrochlorid.) Samenstelling Filmomhulde tabletten aan 10 mg : Cetirizin. dihydrochlorid. 10 mg - Cellulos. microcrist. - Lactos. monohydric. - Silic. colloïdal.

Nadere informatie

Publieksbijsluiter. Benaming Nizoral tabletten

Publieksbijsluiter. Benaming Nizoral tabletten PN/1 Lees deze bijsluiter zorgvuldig voor u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u Nizoral al vaker gebruikt hebt; er kan immers belangrijke nieuwe informatie instaan. Als iets niet duidelijk

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN BENAMING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten RHINATHIOL ANTIRHINITIS siroop SAMENSTELLING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten: Fenylefrine hydrochloride 10mg Chloorfenamine 4mg Anhydrische glucose Lactose

Nadere informatie

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

November Publieksbijsluiter

November Publieksbijsluiter Publieksbijsluiter Lees deze informatie zorgvuldig vóór u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u Bronchosedal Dextromethorphan HBr al vaker hebt gebruikt; er kan immers belangrijke nieuwe informatie

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

Hydergine 1 mg/ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing

Hydergine 1 mg/ml, druppels voor oraal gebruik, oplossing BP V/ 21.09.09 Hydergine Solution/1. Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

BIJSLUITER INHOUD VAN DEZE BIJSLUIER

BIJSLUITER INHOUD VAN DEZE BIJSLUIER BIJSLUITER Lees aandachtig de hele bijsluiter alvorens dit medicament te gebruiken. Hou deze bijsluiter bij het medicament zodat u hem altijd kunt nalezen. Als u nog vragen of twijfels hebt, contacteer

Nadere informatie

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen

Naam van het geneesmiddel PERDOLAN COMPOSITUM volwassenen, tabletten en zetpillen Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM VOLWASSENEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

ISONIAZIDE TEVA 200 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 4 maart 2015 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1

ISONIAZIDE TEVA 200 MG tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 4 maart 2015 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 ALGEMENE KENMERKEN Naam van het geneesmiddel Isoniazide Teva 200 mg. Samenstelling Werkzame stof: 200 mg isoniazide per tablet. Hulpstoffen: lactose, aardappelzetmeel,

Nadere informatie

Publieksbijsluiter RINOMAR

Publieksbijsluiter RINOMAR Publieksbijsluiter RINOMAR Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóór u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u RINOMAR pseudo-ephedrinum 60 mg al vaker hebt gebruikt; er kan immers belangrijke nieuwe

Nadere informatie

Bijsluiter. Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts Lactobacillus reuteri Protectis EIGENSCHAPPEN

Bijsluiter. Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts Lactobacillus reuteri Protectis EIGENSCHAPPEN Bijsluiter NL Protectis O.R.S. Oral Rehydration Salts EIGENSCHAPPEN Glucose-zout preparaat (O.R.S.) met voor speciale medische doeleinden (FSMP): voor milde en acute diarree en braken bij zuigelingen,

Nadere informatie

WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4

WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

TRAMAGETIC RETARD 75, 100, 150 en 200 mg tabletten. Samenstelling TRAMAGETIC RETARD tabletten bevatten 75, 100, 150 of 200 mg tramadolhydrochloride.

TRAMAGETIC RETARD 75, 100, 150 en 200 mg tabletten. Samenstelling TRAMAGETIC RETARD tabletten bevatten 75, 100, 150 of 200 mg tramadolhydrochloride. Bijsluitertekst voor de patiënt ALGEMENE KENMERKEN Benaming TRAMAGETIC RETARD 75, 100, 150 en 200 mg tabletten. Samenstelling TRAMAGETIC RETARD tabletten bevatten 75, 100, 150 of 200 mg tramadolhydrochloride.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

Samenstelling De werkzame bestanddelen van Viskaldix zijn pindolol en clopamide. 1 tablet Viskaldix bevat 10 mg pindolol en 5 mg clopamide.

Samenstelling De werkzame bestanddelen van Viskaldix zijn pindolol en clopamide. 1 tablet Viskaldix bevat 10 mg pindolol en 5 mg clopamide. Viskaldix Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon 026-37 82 111 INFORMATIE VOOR DE PATIENT Advies Lees de bijsluiter regelmatig vóór gebruik, ook al gebruikt u Viskaldix reeds enige tijd.

Nadere informatie

EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE Le Brun 5mg/80mg zetpillen kinderen

EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE Le Brun 5mg/80mg zetpillen kinderen BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BENAMING EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE Le Brun 5mg/80mg zetpillen kinderen EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE

Nadere informatie

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten Publieksbijsluiter PERVIAM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERVIAM zorgvuldig te

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12. BENAMING: BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten.

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12. BENAMING: BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten. BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 BENAMING: BEFACT FORTE B1-B2-B6-B12 omhulde tabletten. SAMENSTELLING: Thiamini mononitras 250 mg - Riboflavinum 10 mg - Pyridoxini chloridum 250 mg

Nadere informatie

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg I. Identificatie van het geneesmiddel 1. Benaming ALPURIC (Allopurinol) capsules Capsules van 100 mg en 300 mg 2. Samenstelling

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

PRAREDUCT 10 mg, tabletten PRAREDUCT 20 mg, tabletten PRAREDUCT 40 mg, tabletten (Pravastatine Natrium)

PRAREDUCT 10 mg, tabletten PRAREDUCT 20 mg, tabletten PRAREDUCT 40 mg, tabletten (Pravastatine Natrium) PRAREDUCT 10mg, tabletten PRAREDUCT 20mg, tabletten PRAREDUCT 40mg, tabletten Bijsluiter Versie 14.0 Page 1 of 6 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze

Nadere informatie

Captopril Actavis 12.5, 25 en 50 mg tabletten RVG 21342, 21343, 21344

Captopril Actavis 12.5, 25 en 50 mg tabletten RVG 21342, 21343, 21344 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 0805 Pag. 1 van 6 Patiëntenbijsluiter Captopril Actavis 12,5 mg, tabletten Captopril Actavis 25 mg, tabletten Captopril Actavis 50 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Cardene IV, 1 mg/ml oplossing voor infusie. nicardipinehydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Cardene IV, 1 mg/ml oplossing voor infusie. nicardipinehydrochloride BIJSLUITER Bijsluiter: informatie voor de patiënt Cardene IV, 1 mg/ml oplossing voor infusie nicardipinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. 1-Alpha LEO 1 µg capsules, zacht

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. 1-Alpha LEO 1 µg capsules, zacht BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 1-Alpha LEO 0,25 µg capsules, zacht 1-Alpha LEO 1 µg capsules, zacht 1-Alpha LEO 2 µg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing 1-Alpha LEO I.V. 1 µg/0,5 ml,

Nadere informatie

Publieksbijsluiter Fentanyl-Janssen

Publieksbijsluiter Fentanyl-Janssen Publieksbijsluiter Fentanyl-Janssen Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóór u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u Fentanyl-Janssen al vaker hebt gebruikt; er kan immers belangrijke nieuwe informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Daiichi Sankyo Belgium S.A. 14/10/2008. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Versie 28.0 (QRD+Harmonized) Page 1 of 6

Daiichi Sankyo Belgium S.A. 14/10/2008. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Versie 28.0 (QRD+Harmonized) Page 1 of 6 Daiichi Sankyo Belgium S.A. 14/10/2008 Olmetec 10mg, filmomhulde tabletten Olmetec 20mg, filmomhulde tabletten Olmetec 40mg, filmomhulde tabletten Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Versie 28.0 (QRD+Harmonized)

Nadere informatie

Deel I B-2 Panadol Plus Gladde tablet Maart 2010 Blz.1/6 RVG 22053 NL

Deel I B-2 Panadol Plus Gladde tablet Maart 2010 Blz.1/6 RVG 22053 NL Blz.1/6 RVG 22053 NL Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een

Nadere informatie

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Protovit zorgvuldig te gebruiken om

Nadere informatie

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat.

De werkzame stoffen zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en codeïnefosfaat. Publieksbijsluiter PERDOLAN COMPOSITUM - PEDIATRIE Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient

Nadere informatie

Hydergine 1,5 mg, tabletten Hydergine 4,5 mg, tabletten

Hydergine 1,5 mg, tabletten Hydergine 4,5 mg, tabletten Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydergine 1,5 mg, tabletten Hydergine 4,5 mg, tabletten Co-dergocrinemesilaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

Rhinofebryl, harde capsules

Rhinofebryl, harde capsules Pagina 1 van 6 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u "Rhinofebryl, harde

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SELOZOK 25, tabletten met verlengde afgifte SELOZOK 100, tabletten met verlengde afgifte SELOZOK 200, tabletten met verlengde afgifte metoprololsuccinaat

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen.

Het gebruik van DAFALGAN ODIS is beperkt tot volwassenen. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFALGAN ODIS 500 mg, orodispergeerbare tablet Paracetamol Lees de hele bijsluiter aandachtig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.. Raadpleeg uw

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD Fagron Minoxil, lotion 2 g/100 ml Versie : 05 pil-nl Patientenbijsluiter ALGEMENE KENMERKEN BENAMING Minoxidil, lotion 2 g/100 ml SAMENSTELLING Minoxidil, lotion 2 g/100 ml bevat per ml lotion 20 mg minoxidil,

Nadere informatie

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. RAPIFEN 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Alfentanil hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. RAPIFEN 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Alfentanil hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RAPIFEN 0,5 mg/ml oplossing voor injectie Alfentanil hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

Heldere en steriele oplossing van granisetron-hydrochloride in fysiologisch serum, voor langzame intraveneuze inspuiting of voor infuus.

Heldere en steriele oplossing van granisetron-hydrochloride in fysiologisch serum, voor langzame intraveneuze inspuiting of voor infuus. BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BENAMING KYTRIL 3 mg/3 ml oplossing voor injectie KYTRIL 1 mg/1 ml oplossing voor injectie Granisetron SAMENSTELLING KYTRIL 3 mg/3 ml oplossing voor injectie Granisetronhydrochloride

Nadere informatie

NAPROXEN 500 MG TEVA zetpillen. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 28 november : Bijsluiter Bladzijde : 1

NAPROXEN 500 MG TEVA zetpillen. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 28 november : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Samenstelling BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Naproxen 500 mg Teva, à 500 mg naproxen. Werking Naproxen heeft een ontstekingsremmende, pijnstillende en koortsverlagende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. WITTE KRUIS MONO 500 mg poeder voor drank Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. WITTE KRUIS MONO 500 mg poeder voor drank Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS WITTE KRUIS MONO 500 mg poeder voor drank Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen.

Nadere informatie

Simvastatin Sandoz 80 mg deelbare filmomhulde tabletten Simvastatinum

Simvastatin Sandoz 80 mg deelbare filmomhulde tabletten Simvastatinum Simvastatin SandozSimvastatin SandozSimvastatin Sandoz 80 mg deelbare filmomhulde tabletten BN Page 1 of 9 16.06.2006 Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te

Nadere informatie

LOMIR 2,5 mg, tabletten. LOMIR SRO 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte. Informatie voor de gebruik(st)er

LOMIR 2,5 mg, tabletten. LOMIR SRO 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte. Informatie voor de gebruik(st)er Novartis Pharma Arnhem LOMIR 2,5 mg, tabletten LOMIR SRO 5 mg, capsules met gereguleerde afgifte Informatie voor de gebruik(st)er Uitgifte datum: 23 april 2009 Aantal pagina s: 8 23 april 2009 pagina 1

Nadere informatie

Publieksbijsluiter. Benaming Daktarin, orale gel

Publieksbijsluiter. Benaming Daktarin, orale gel PN/1 Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóór u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u Daktarin orale gel al vaker hebt gebruikt; er kan immers belangrijke nieuwe informatie in staan. Als iets

Nadere informatie