WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.1 of 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4"

Transcriptie

1 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.1 of 4 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg inneemt 3. Hoe wordt WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg ingenomen? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? 6.Aanvullende informatie WILLLONG 2,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard WILLLONG 7,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard (Nitroglycerine nitraatderivaat) Het werkzame bestanddeel is nitroglycerine. WILLLONG 2,5 mg : 1 capsule bevat 2,5 mg nitroglycerine. WILLLONG 7,5 mg : 1 capsule bevat 7,5 mg nitroglycerine. Andere bestanddelen zijn: WILLLONG 2,5 mg : lactose saccharose maïszetmeel talk oranje shellac vrij van was ethylcellulose polyvidone K90 Capsule: gelatine kopje van de capsule: geel ijzeroxyde (E 172) titaandioxyde (E 171). WILLLONG 7,5 mg : lactose saccharose maïszetmeel talk oranje shellac vrij van was ethylcellulose polyvidone K90 Capsule: gelatine kopje van de capsule: geel ijzeroxyde (E 172) titaandioxyde (E 171) indigotine (E 132). Registratiehouder: WILL-PHARMA, Monplaisirlaan, 33 B 1030 Brussel. Vrijgave: WILL-PHARMA B Registratienummer: WILLLONG 2,5 mg : 197 S 55 F4 WILLLONG 7,5 mg : 197 S 56 F4 1. Wat is WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en waarvoor wordt het gebruikt? Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte: WILLLONG 2,5 mg (gele capsules) - capsules met verlengde afgifte, hard: dozen met 100 capsules in blisterverpakking. WILLLONG 7,5 mg (groene capsules) - capsules met verlengde afgifte, hard: dozen met 100 capsules in blisterverpakking. Farmacotherapeutische groep: Geneesmiddel tegen angina pectoris en tegen hartfalen. De therapeutische indicaties: WILLLONG is actief bij: - het voorkomen van aanvallen van hartkramp (angina pectoris) door inspanning - de behandeling van hartzwakte (congestieve hartinsufficiëntie). Dit geneesmiddel is niet aangewezen voor de behandeling van aanvallen van angina pectoris. Vraag bij twijfel advies aan uw arts of uw apotheker.

2 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.2 of 4 2. Wat u moet weten voordat u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg inneemt? Neem WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg niet in - Als u overgevoelig (allergisch) bent voor nitroglycerine, voor nitraatderivaten of voor een van de andere bestanddelen van WILLLONG. - Als u een crisis van angina pectoris doormaakt, in geval van obstructie van de grote hartslagaders. - In geval van ernstige bloedarmoede. - Als u een zeer lage bloeddruk heeft. - Als u een verhoogde druk in de schedel heeft (intracraniale hypertentie) Dit geneesmiddel mag niet tegelijk met sildenafil, met vardenafil of met tadalafil (geneesmiddelen bij verminderde potentie) ingenomen worden. Dit geneesmiddel is niet bestemd voor de behandeling van de crisis die optreedt bij angina pectoris. Pas goed op met WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg - De korrels in de capsules NIET KAUWEN. - Vermijd snel recht te staan (risico van bloeddrukdaling). - De behandeling niet abrupt staken omdat dan een hevige aanval van angina pectoris kan optreden. Als de behandeling onderbroken moet worden, dient u de doses geleidelijk te verminderen volgens de richtlijnen van uw arts. - Dit geneesmiddel wordt niet aangeraden aan personen die lijden aan een verhoogde bewegingsdrang van de darm of aan een verstoorde opname door de darm. - Gebruik geen alcoholhoudende dranken gedurende de behandeling. - Waarschuw uw arts als u inde loop van een langdurige behandeling de indruk krijgt dat het geneesmiddel minder effect heeft. Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek Gebruik van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg in combinatie met andere geneesmiddelen te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Inname van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg in combinatie met voedsel en drank - Gebruik geen alcoholhoudende dranken gedurende de behandeling. Zwangerschap Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, tenzij de arts anders beslist. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Borstvoeding Bij behandeling met dit geneesmiddel wordt borstvoeding afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt Rijvaardigheid en het gebruik van machines Personen die een voertuig besturen of een machine bedienen, dienen rekening te houden met het feit dat dit geneesmiddel een daling van de bloeddruk kan veroorzaken; dit uit zich door vermoeidheid, duizeligheid, schemering voor de ogen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg. Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden lactose en saccharose. Indien uw arts u heeft

3 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.3 of 4 meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Inname van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg in combinatie met andere geneesmiddelen - Talrijke geneesmiddelen kunnen het bloeddrukverlagend effekt, dat door dit geneesmiddel soms teweeggebracht wordt, versterken. Dit is met name het geval voor diuretica, antihypertensiva en vasodilatatoren (vaatverwijdende middelen). In het bijzonder, bij gelijktijdig gebruik met sildenafil, met vardenafil of met tadalafil is er een gevaar van ernstige hypotensie. - Geneesmiddelen tegen migraine: combinatie met sumatriptan kan een vaatvernauwing van de kransslagaders uitlokken en zal dus niet gebruikt worden om een migraine crisis te behandelen.- Nitroglycerine verlaagt het metabolisme van dihydroergotamine (met risico op zuurstoftekort en crisis van hartkramp). Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 3. Hoe wordt WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg ingenomen? Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw. De te gebruiken doses dienen steeds te worden bepaald door uw arts. De doses zijn doorgaans laag in het begin van de behandeling. Ze worden vervolgens geleidelijk verhoogd naargelang de behoefte. Alleen uw arts kan beslissen de doses te verhogen of de frequentie van de innamen te veranderen. Gebruikelijke doses: - Preventie van aanvallen van angina pectoris: 1 tot 2 capsules à 2,5 mg om de 8 uur. - Behandeling van congestief hartfalen: 2 capsules à 2,5 mg of 1 capsule à 7,5 mg, om de 8 uur. Bij sommige personen kan de arts hogere doses of een ander doseringsschema voorschrijven. Slik de capsules in met een groot glas water, buiten de maaltijden (1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd). In geval u twijfelt over de te gebruiken doses of in geval u bemerkt dat dit geneesmiddel te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Uw arts zal u vertellen hoe lang u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat dit een hevige aanval van angina pectoris zou kunnen uitlokken. Wat u moet doen wanneer u vergeten bent WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg in te nemen: Herneem zo snel mogelijk de behandeling aan de voorgeschreven dosis.verdubbel de dosis vooral niet. Verwittig uw arts zo snel mogelijk. Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg wordt gestopt: Raadpleeg steeds uw arts indien u overweegt de behandeling te stoppen, daar ontwenningsverschijnselen kunnen optreden, zie rubriek 2. «Pas goed op met» Wat u moet doen als u meer van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg heeft

4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.4 of 4 ingenomen dan u zou mogen: Wanneer u te veel van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Symptomen: bewustzijnsverlies, blauwe verkleuring van de huid en de slijmvliezen (vooral lippen, nagels, oren en wangen). Behandeling: de patiënt laten liggen of neerleggen, met het hoofd laag en de benen hoog, en snel een arts laten komen. In geval van een massale inname van capsules de patiënt zo vlug mogelijk naar een ziekenhuis brengen. 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kan WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg bijwerkingen hebben. Er kan hoofdpijn optreden in het begin van de behandeling. Deze hoofdpijn vermindert meestal na enige tijd. Er kunnen ook warmteopwellingen optreden, en in zeldzame gevallen kan er huiduitslag optreden (allergie). Raadpleeg in dit laatste geval snel uw arts. Gemiddelde doses (2,5 mg; 2 tot 3 maal per dag) hebben weinig invloed op de bloeddruk. Hogere doses (capsule à 7,5 mg) kunnen de bloeddruk sterk verlagen, vooral in staande houding. Raadpleeg in dat geval uw arts. In zeldzame gevallen, kan een blauwe verkleuring van de huid optreden: raadpleeg onmiddellijk uw arts. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5. Hoe bewaart u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? Buiten bereik en zicht van kinderen houden Bij C bewaren in de originele verpakking, beschut tegen licht en vochtigheid. Uiterste gebruiksdatum Gebruik WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg niet meer na de datum op de verpakking achter EX:. 6. Aanvullende informatie Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Desgewenst kan u ook contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder.will-pharma, rue du Manil, 80, 1301 Wavre. Aflevering: op medisch voorschrift of op schriftelijke aanvraag. Datum: A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: 03/2008 B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is:

5 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.1 of 5 Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Contenu de cette notice 1. Qu est ce que WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? 3. Comment prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? 4. Les effets indésirables éventuels. 5. Comment conserver WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? 6. Informations supplémentaires. WILLLONG 2,5 mg gélules à libération prolongée WILLLONG 7,5 mg gélules à libération prolongée (Nitroglycérine dérivé nitré) La substance active est la nitroglycérine. WILLLONG 2,5 mg : 1 gélule contient : nitroglycérine 2,5 mg WILLLONG 7,5 mg : 1 gélule contient : nitroglycérine 7,5 mg Les autres composants sont : WILLLONG 2,5 mg : lactose - saccharose amidon de maïs - talc shellac orange décirée - éthylcellulose polyvidone K90 Gélule : gélatine tête de la gélule : oxyde ferrique jaune (E172) dioxyde de titane (E171). WILLLONG 7,5 mg : lactose - saccharose amidon de maïs - talc - shellac orange décirée - éthylcellulose polyvidone K90 Gélule : gélatine tête de la gélule : oxyde ferrique jaune (E172) dioxyde de titane (E171) et indigotine (E132). Titulaire de l Autorisation de Mise sur le Marché : WILL-PHARMA, av. Monplaisir, 33 B 1030 Bruxelles. Libération du lot: WILL-PHARMA B-1030 Bruxelles. Numéros des Autorisations de Mise sur le Marché : WILLLONG 2,5 mg : 197 S 55 F4 WILLLONG 7,5 mg : 197 S 56 F4 1. Qu est ce que WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg et dans quel cas est-il utilisé? Forme pharmaceutique et présentations WILLLONG 2,5 mg (gélules jaunes) - gélules à libération prolongée : boîte de 100 gélules sous blister. WILLLONG 7,5 mg (gélules vertes) - gélules à libération prolongée : boite de l00 gélules sous blister.

6 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.2 of 5 Groupe pharmacothérapeutique : Médicament contre l'angine de poitrine et contre les défaillances du cœur. Indications thérapeutiques: WILLLONG est actif dans : - la prévention des crises d'angine de poitrine survenant lors d'un effort; - le traitement d'une faiblesse du cœur (insuffisance cardiaque congestive). Ce médicament n'est pas indiqué pour le traitement des crises d'angine de poitrine. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? Ne prenez pas WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg - Si vous êtes hypersensible (allergique) à la nitroglycérine, aux dérivés nitrés ou à l un des autres composants de WILLLONG. - Si vous avez des crises d'angine de poitrine, en cas d'obstruction des grosses artères du cœur. - En cas d anémie grave. - Si votre tension sanguine est très basse. - Si vous êtes sujet à de l hypertension à l intérieur du crâne. Ce médicament ne peut pas être pris en même temps que le sildénafil, du vardénafil ou du tadalafil (médicaments contre l impuissance sexuelle). Ce médicament n est pas destiné au traitement de la crise d angine de poitrine. Faites attention - NE CROQUEZ PAS les granules contenus dans les gélules. - Évitez de vous mettre debout trop rapidement (risque de chute de tension). - N interrompez pas brutalement le traitement car une forte crise d'angine de poitrine pourrait survenir. Si le traitement doit être arrêté, il convient de diminuer progressivement les doses selon les directives de votre médecin. - Ce médicament n est pas conseillé aux personnes souffrant d hypermotilité intestinale ou d un syndrome de malabsorption. - Ne prenez pas de boissons alcoolisées pendant le traitement. - Si au cours d'un traitement prolongé, le médicament vous semble avoir moins d'effet, prévenez votre médecin. Si vous prenez d autres médicaments, veuillez lire également la rubrique «Utilisation de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en association avec d autres médicaments». Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d application pour vous, ou si elle l a été dans le passé. Prise de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en association avec des aliments ou des boissons - Ne prenez pas de boissons alcoolisées pendant le traitement. Grossesse Ce médicament ne sera pas utilisé chez la femme enceinte, sauf avis contraire du médecin. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

7 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.3 of 5 Allaitement L'allaitement maternel est déconseillé chez les personnes prenant ce médicament Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. Conduite d un véhicule et utilisation de machines Les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines seront attentifs au fait que ce médicament pourrait provoquer une diminution de la tension sanguine, se traduisant par de la fatigue, des vertiges, des éblouissements. Informations importantes concernant certains composants de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg Ce médicament contient de faibles quantités de lactose et de saccharose. Si votre médecin vous a averti que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament. Prise de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en association avec d autres médicaments - De nombreux autres médicaments peuvent aggraver la diminution de la tension sanguine qu'entraîne parfois ce médicament. C'est le cas notamment pour les diurétiques, les antihypertenseurs, les vasodilatateurs. En particulier, l utilisation conjointe de sildénafil, de vardénafil ou de tadalafil risque d entraîner une hypotension grave. - Médicaments contre la migraine : Le sumatriptan risque de provoquer une vasoconstriction coronarienne et ne sera donc pas utilisé pour traiter une crise migraineuse. - La nitroglycérine diminue le métabolisme de la dihydroergotamine (risque d ischémie et de crise angineuse). Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s il s agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 3. Comment prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d autres. En cas d incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Si aucune amélioration n apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin. Les doses à utiliser seront toujours déterminées par votre médecin. En général, les doses seront faibles au début d'un traitement. Elles seront ensuite augmentées progressivement selon les besoins. Seul votre médecin peut décider d'augmenter les doses ou de changer la fréquence d administration. Doses habituelles: - Prévention des crises d'angine de poitrine: 1 à 2 gélules à 2,5 mg, toutes les 8 heures. - Traitement des défaillances congestives du cœur: 2 gélules à 2,5 mg ou 1 gélule à 7,5 mg, toutes les 8 heures. Chez certaines personnes, le médecin peut prescrire des doses plus élevées ou une périodicité de prises différente. Avalez les gélules avec un grand verre d'eau, en dehors des repas, (1 heure avant ou 2 heures après un repas). En cas de doute sur les doses à utiliser ou si vous avez l impression que le médicament n agit pas suffisamment, demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin. Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg. N arrêtez pas prématurément votre traitement car une forte crise d'angine de poitrine pourrait survenir.

8 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.4 of 5 Si vous avez oublié de prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg: Reprenez le traitement dès que possible aux doses prescrites. Surtout ne doublez pas la dose. Contactez votre médecin dès que possible. Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg est arrêté : Consultez toujours votre médecin si vous envisagez d arrêter le traitement car un symptôme de sevrage pourrait apparaître, cf. Rubrique 2. «Faites attention» Si vous avez pris plus de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg que vous n auriez dû : Si vous avez utilisé ou pris trop de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/ ). Symptômes : perte de connaissance, couleur bleutée de la peau et des muqueuses (surtout lèvres, ongles, oreilles et joues). Traitement : maintenir le patient en position couchée, la tête basse et les jambes levées, et appeler un médecin rapidement. En cas d'ingestion massive des gélules diriger le malade au plus tôt vers un établissement hospitalier. 4. Effets indésirables éventuels Comme tous les médicaments, WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg peut avoir des effets indésirables. Des maux de tête peuvent apparaître au début du traitement. Ceux-ci diminuent le plus souvent après quelques temps. Des bouffées de chaleur pourraient aussi survenir, et dans de rares cas, une éruption de la peau (allergie). Dans ce dernier cas, consultez votre médecin rapidement. Des doses moyennes (2,5 mg; 2 à 3 fois par jour) ont peu d'influence sur la tension sanguine. Des doses plus élevées (gélules à 7,5 mg) pourraient diminuer fortement la tension sanguine, surtout en position debout. Dans ce cas, consultez votre médecin. Dans de rares cas, il apparaît une coloration bleutée de la peau : consultez immédiatement votre médecin. Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. Comment conserver WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? Tenir hors de portée et de la vue des enfants. Conserver entre 15 C et 25 C, dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et au sec. Date de péremption N utilisez plus WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg après la date de péremption figurant sur l emballage après la mention «EX :». 6. Informations supplémentaires Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. Si vous le désirez, vous pouvez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l autorisation de mise sur le marché : WILL-PHARMA, rue du Manil 80, 1301 Wavre.

9 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.5 of 5 Mode de délivrance : délivré sur prescription médicale ou sur demande écrite. Date : A. La dernière mise à jour de cette notice date de : mars 2008 B. La date de l approbation de la notice est :

(Microsoft Word - 1\252L\303\243\254X\246\321\256v.docx)

(Microsoft Word - 1\252L\303\243\254X\246\321\256v.docx) 法 語 影 片 教 學 模 組 的 設 計 --- 以 微 笑 馬 戲 團 教 學 經 驗 為 例 林 瓊 柔 銘 傳 大 學 通 識 教 育 中 心 副 教 授 一 前 言 長 久 以 來, 警 大 通 識 教 育 中 心 對 於 學 生 的 外 語 能 力 培 養 與 訓 練 的 投 注, 一 直 不 遺 餘 力, 因 此 法 文 課 程 也 在 人 數 少 呼 聲 高 中 持 續 發 展, 多

Nadere informatie

Yan-志 所至于心》 中文 成都会议文章 2010年4月

Yan-志 所至于心》 中文 成都会议文章 2010年4月 : 1 [] 0 2 3 4 «Maître, dit Koung suenn Tchʼeou, permettez-moi de vous demander des explications sur votre impassibilité et sur celle de Kao tzeu.» Meng tzeu répondit : «Kao tzeu dit : Ce qui fait défaut

Nadere informatie

untitled

untitled 1. Tous ensemble Junior Tous ensemble Junior Tous Ensemble 2 Tous ensemble Junior Tous ensemble Junior 1 Tous ensemble Junior 2 Tous ensemble Junior 2 Tous ensemble Junior Tous ensemble Junior 1 Tous Ensemble

Nadere informatie

Guibal-Seminaire en Chine

Guibal-Seminaire en Chine Michel Guibal - Séminaire à Chengdu 2008-1 Michel Guibal - Séminaire à Chengdu 2008-2 dis ce cours dire au secours commentaire, Comment taire) comment comment (dire) d un discours ce n est pas du mien

Nadere informatie

2 5 全 國 策 略 會 議 書 3

2 5 全 國 策 略 會 議 書 3 法規之充與 落組 2 5 全 國 策 略 會 議 書 3 全 國 策 略 會 議 法 規 之 充 與 落 組 書 法 規 之 充 與 落 召 集 人 : 姚 思 遠 院 長 撰 稿 人 : 吳 志 光 副 教 授 陳 盈 君 副 主 任 研 議 成 員 : 吳 志 光 副 教 授 林 誠 二 教 授 葉 文 裕 主 任 委 員 ( 依 姓 名 筆 劃 序 ) 姚 思 遠 劉 建 宏 林 信 和 陳

Nadere informatie

1857 1861 1863 1848

Nadere informatie

Wireless Plus.book

Wireless Plus.book Seagate Wireless Plus 1AYBA4 Seagate Wireless Plus 2014 Seagate Technology LLC. Seagate Seagate Technology Wave Seagate Media Seagate Technology LLC ipod ipad iphone Time Machine Safari Mac Apple Computer,

Nadere informatie

你叫什么名字? Vragen naar iemand zijn naam 您能告诉我您的出生日期和地点么? Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum 请问您住在哪里? Vragen waar iemand woont 请问您的地址

你叫什么名字? Vragen naar iemand zijn naam 您能告诉我您的出生日期和地点么? Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum 请问您住在哪里? Vragen waar iemand woont 请问您的地址 - Algemeen 我可以在哪里找到 的表格? Vragen waar men een formulier kan vinden 您的 文件 是什么时候签发的? Vragen wanneer een document is afgegeven 请问您的 文件 是在哪里签发的? Vragen waar een document is afgegeven 请问您的身份证件何时过期? Vragen wanneer

Nadere informatie

( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1

( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

Nadere informatie

P3PC ZH

P3PC ZH P3PC-4582-04ZH 1 2 3 4 5 Hg 6 Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement

Nadere informatie

personal account 个人账户 joint account 联名账户 children's account 儿童账户 foreign currency account 外国货币账户 business account 商务账户 student account 学生账户 Are there

personal account 个人账户 joint account 联名账户 children's account 儿童账户 foreign currency account 外国货币账户 business account 商务账户 student account 学生账户 Are there - Algemeen Can I withdraw money in [country] without paying fees? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land 请问我在 国家 取钱有手续费吗? What are the fees if I use external ATMs? 请问如果我使用与开卡银行不同的

Nadere informatie

P3PC ZH

P3PC ZH P3PC-4582-05ZH 1 2 3 4 5 Hg 6 Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement

Nadere informatie

the ancient mistress of the world Saxa Intercisa 1. 14 6 18 4 2. 3. 4. carrucoe M glis loir glires alveolus 12 scripta ludus duodecim scriptorum 15 calculi tesseroe nerdiludium 12 15 10 Ostia Tiberina

Nadere informatie

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a STELLA DEL MARE G =136 3 4 RE m z SI V. Sozio 3 4 Chia - ro mata d d LA4 LA RE k kk s k k s k kz k s k kz k s k k j - ti - no che il so - le ba - ciò, nean-che u - na nu-vo-la in cie - lo, - ce è la brez

Nadere informatie

1

1 11 2 1 2 1 2 (Grimm (Charles Perrault é é (moralité (La Fontaine (Les Fables (chaperon rouge (Il était une fois é?... 3 1 Jacob Grimm1785-1863 Wilhem Grimm1786-1859 2 (Charles Perrault, 1628 Paquette Leclerc1671

Nadere informatie

Microsoft Word - Couverture notice 1 page.doc

Microsoft Word - Couverture notice 1 page.doc MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HD77/00 CODIC : 373330 HD757 HD77 User manual 1 Français CALC Détartrez votre cafetière lorsque vous remarquez une vapeur excessive ou lorsque le temps de préparation augmente.

Nadere informatie

第一课 leçon 你好吗? Comment allez-vous? 课文 : D alogue A D D alogue A D Ming : 你好! Lian : 你好! Ming : 你忙吗? Lian : 不忙, 你呢? M. Wang : 你好吗? M elle Li : 很好, 你呢? M. Wang : 我也很好 谢谢! Ming : 我很忙, 也很累 再见! Lian : 再见!.

Nadere informatie

European Survey

European Survey 欧 洲 观 察 2011 年 第 2 期 总 第 69 期 上 海 欧 洲 学 会 2011 年 2 月 1 日 学 术 探 讨 论 萨 科 齐 与 中 国 走 向 全 球 全 面 战 略 合 作 伙 伴 的 中 法 关 系 肖 云 上 中 法 自 1964 年 签 署 中 法 建 交 联 合 公 报 后, 两 国 的 外 交 关 系 时 有 起 伏 其 原 因 错 综 复 杂, 但 始 终 与 法

Nadere informatie

,, 1969, ,,,, ,,,, [4 ], ; ; , 4125, 16 17, ,,? 7000??, 118 [5 ] 16,,, 17, 1716, ,

,, 1969, ,,,, ,,,, [4 ], ; ; , 4125, 16 17, ,,? 7000??, 118 [5 ] 16,,, 17, 1716, , 18 2, 1930,, [1 ],19,, [2 ],,, 20, [3 ] ;1994 10, 38 ,, 1969, 956. 61,,,, 950 1550,,,, 18 19 [4 ], 18 3343 ;1793 1805 65 ;1814-1850 717, 4125, 16 17,1169. 8,,? 7000??, 118 [5 ] 16,,, 17, 1716,1651 1700,

Nadere informatie

ii Copyright Copyright Marip The Feng Shui Firm Tous droits de traduction, de reproduction et d adaptation réservés pour tous pays Illustrat

ii Copyright Copyright Marip The Feng Shui Firm Tous droits de traduction, de reproduction et d adaptation réservés pour tous pays Illustrat ii Copyright Copyright 2013-2016 Marip The Feng Shui Firm Tous droits de traduction, de reproduction et d adaptation réservés pour tous pays Illustrations : Eric Spirau Marip The Feng Shui Firm Collection

Nadere informatie

untitled

untitled 279. 280. 281. 267 282. 283. 268 284. 285. 286. 269 287. 288. 270 289. 290. 291. 292. 271 293. 294. 295. 272 296. 297. 298. 299. 273 300. 301. 302. 303. 274 304. 305. 306. 275 307. 276 308. 309. 310. 277

Nadere informatie

1756-IN610B-ZH-P,ControlLogix Remote I/O (RIO) 模块,安装说明

1756-IN610B-ZH-P,ControlLogix Remote I/O (RIO) 模块,安装说明 安 装 说 明 ControlLogix Remote I/O (RIO) 模 块 产 品 目 录 号 1756-RIO/B 主 题 页 码 重 要 用 户 须 知 2 环 境 和 机 柜 3 防 止 静 电 放 电 4 带 电 插 拔 5 北 美 危 险 场 所 认 证 6 关 于 模 块 8 开 始 之 前 的 工 作 10 模 块 组 件 11 电 源 要 求 12 安 装 模 块 12 检

Nadere informatie

150x210

150x210 我患上了高血压 该注意些什么呢? 您的医生刚才向您解释了高血压的基本情况 这份小册子旨在帮助您进一步了解这种疾病 1. 高血压究竟是什么病? 2 如何测量动脉血压? 血液从心脏流出, 带着一定的压力到达动脉, 医学上把这种压力称为血压或动脉血压 如果经过数分钟的休息后, 血压仍然过高, 就称为高血压 有几种测量血压的方法 1 高血压会对我的身体造成什么影响呢? 其中包括 : 如果不治疗, 血压长期偏高会损害某些器官,

Nadere informatie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Drug Design and Discovery / Drug Design and Discovery 1 Structurally Specific drug Pharmacophore. 2 Pharmacokinetic phase 3 Pharmcodynamic phase 4 Lipo hydro partition coefficient lgp 5 Lead compound 6

Nadere informatie

包 法 利 夫 人 們 的 十 五 堂 課 ( 序 ) 法 文 課 1 C'est comme ça 1. 空 虛 等 待 舞 會 的 名 媛 心 情 2. 幸 福 理 想 丈 夫 的 深 情 贈 予 3. 名 門 肥 皂 劇 的 發 源 地 4. 愛 情 1 好 情 人 他 很 小, 但 是 他

包 法 利 夫 人 們 的 十 五 堂 課 ( 序 ) 法 文 課 1 C'est comme ça 1. 空 虛 等 待 舞 會 的 名 媛 心 情 2. 幸 福 理 想 丈 夫 的 深 情 贈 予 3. 名 門 肥 皂 劇 的 發 源 地 4. 愛 情 1 好 情 人 他 很 小, 但 是 他 王 紀 堯 與 全 體 演 員 共 同 創 作 28 包 法 利 夫 人 們 的 十 五 堂 課 ( 序 ) 法 文 課 1 C'est comme ça 1. 空 虛 等 待 舞 會 的 名 媛 心 情 2. 幸 福 理 想 丈 夫 的 深 情 贈 予 3. 名 門 肥 皂 劇 的 發 源 地 4. 愛 情 1 好 情 人 他 很 小, 但 是 他 很 溫 柔 5. 愛 情 小 說 求 求 你,

Nadere informatie

Cour de Cass CN - 100516

Cour de Cass CN - 100516 Présentation de la Cour de cassation 1 1790 11 27 Tribunal de cassation12 28 Parlement 1947 Assemblée plénière Chambre mixte 19 2 Commission nationale de réparation des détentions Commission de révision

Nadere informatie

NAIS-500 AIS B 简体中文 www.bandg.com www.simrad-yachting.com www.lowrance.com Navico NAIS-500 AIS B NAVICO HOLDING Navico Holding AS 2017 Navico Holding AS ¼ / / NAIS-500 1 1 4 4 4 7 AIS B 7 AIS 8 8 9 12

Nadere informatie

Down folder_v1_CHINEES.indd

Down folder_v1_CHINEES.indd 2011 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 5 7 9 13 18 15 16 18 20 23 Zwanger! Algemene informatie 1 Informatie van verloskundigen, huisartsen en gynaecologen Informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek

Nadere informatie

1587, A Year of No Significance

1587, A Year of No Significance 1 7 46 76 104 127 155 189 224 227 231 I 1587, A Year of No Significance Ray Huang Taxation and Governmental Finance in 16th Century Ming China 1 20 10 9 1 5 50 (1388) 2 (1592) 1972 The Nature of Chinese

Nadere informatie

fælleskonto 联名账户 børnekonto 儿童账户 udenlandsk valuta konto 外国货币账户 erhvervskonto 商务账户 studiekonto 学生账户 Er der månedlige omkostninger? 请问有月费吗? Vragen of e

fælleskonto 联名账户 børnekonto 儿童账户 udenlandsk valuta konto 外国货币账户 erhvervskonto 商务账户 studiekonto 学生账户 Er der månedlige omkostninger? 请问有月费吗? Vragen of e - Algemeen Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne 请问如果我使用与开卡银行不同的

Nadere informatie

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có - Algemeen 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không? 请问如果我使用与开卡银行不同的 ATM 取钱要 Phí rút tiền ở

Nadere informatie

ViewSonic ViewSonic 身 為 領 導 全 球 視 覺 解 決 方 案 的 供 應 商 超 過 25 年, 致 力 超 越 全 球 對 科 技 演 化 創 新 與 簡 化 的 期 待 在 ViewSonic, 我 們 相 信 自 己 的 產 品 擁 有 對 世 界 產 生 正 面 影

ViewSonic ViewSonic 身 為 領 導 全 球 視 覺 解 決 方 案 的 供 應 商 超 過 25 年, 致 力 超 越 全 球 對 科 技 演 化 創 新 與 簡 化 的 期 待 在 ViewSonic, 我 們 相 信 自 己 的 產 品 擁 有 對 世 界 產 生 正 面 影 WPG-300 Wireless Presentation Gateway 機 型 : VS16124 ViewSonic ViewSonic 身 為 領 導 全 球 視 覺 解 決 方 案 的 供 應 商 超 過 25 年, 致 力 超 越 全 球 對 科 技 演 化 創 新 與 簡 化 的 期 待 在 ViewSonic, 我 們 相 信 自 己 的 產 品 擁 有 對 世 界 產 生 正 面

Nadere informatie

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Procédure Campus France 预签证程序 La procédure Campus France en 3 étapes 预签证程序的三个步骤 I. Etape 1 第一步 Je crée mon compte Etudes en France et je remplis mon dossier en ligne. 在 Etudes en France 网站上创立个人账户, 并填写表格

Nadere informatie

許綺玲教授_培瑞克的逃家地點_.doc

許綺玲教授_培瑞克的逃家地點_.doc 1 1 Je suis né. Paris : Seuil, 1990 2 1965 5 Présence et regards, n 17-18, 1975 1990 Caméra-je 1976 6 7 38 1978 7 6 TF1 1982 5 3 3 la section Perspective du cinéma français ; hors compétition Perec Entretiens

Nadere informatie

Vardex Spotlight 2013 FR pdf

Vardex Spotlight 2013 FR pdf Spotlight www.vargus.fr Pour des Pas Extra Larges Pour des Pas Extra Larges Jusqu à 25mm ou 1 tpi Offre un large éventail de profils pour des applications intérieures ou extérieures ISO Métrique Stub ACME

Nadere informatie

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE éduscol Annales zéro baccalauréat 2013 Ressources pour la classe de terminale Bac général et technologique - LV2 Chinois Ces documents peuvent être utilisés et modifiés librement dans le cadre des activités

Nadere informatie

Sun x64 服务器 Windows Server 2003 R2 恢复安装指南

Sun x64 服务器 Windows Server 2003 R2 恢复安装指南 Sun x64 服务器 Windows Server 2003 R2 恢复安装指南 目录简介 1 重新安装步骤 1 相关文档 5 Sun 欢迎您提出意见 5 简介 本文档介绍如何使用服务器随附的恢复磁盘将预安装的 Windows Server 2003 R2 操作系统恢复为工厂默认设置 磁盘 1 中包含带有适用于 Sun Fire 和 Sun Blade 服务器的 Service Pack 2 (SP2)

Nadere informatie

組合 1.pdf

組合 1.pdf Lille Calais 2 1 1 2 2 3 3 P.12 3 Nord 1 2 3 4 Le Saint 1 Bruxellesles 1 2 3 4 1 2 3 4 Trést belle ville Jean Cocteau Grand-Place P.024 P.025 3 1 2 6 5 La Tour Eben-Ezer 3 2 4 lequel de ces gateaux aux

Nadere informatie

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Nadere informatie

PDFᅲᆰᄏ커￷

PDFᅲᆰᄏ커￷ Leçon 11 1. Les adjectifs démonstratifs 2. Les adjectifs interrogatifs et exclamatifs 3. verbe de 2ème groupe 1. Les adjectifs démonstratifs 指示形容词 指示形容词是限定词的一种, 它们一定是位于名词前面, 比定冠词有更强的所指性, 可理解为 这个, 这些 La

Nadere informatie

lecon 5

lecon 5 Leçon 5 La phrase complexe ( 复合句 ) 复合句是指由两个或两个以上分句构成的句子, 可分成 : 并列复合句 ( la phrase de coordination) ; 主从复合句 ( la phrase de subordinaion). 并列复合句 ( la phrase de coordination) 并列复合句是由各自独立的句子构成, 它们之间常用并列连词或逗号隔开

Nadere informatie

Microsoft Word APR 06 Front, Cover.doc

Microsoft Word APR 06 Front, Cover.doc RE 系 列 E 4 电 炸 炉 安 装 与 操 作 手 册 作 为 商 业 食 品 设 备 服 务 协 会 (Commercial Food Equipment Service Association) 会 员, Frymaster 建 议 聘 请 CFESA 认 证 技 术 人 员 www.frymaster.com 24 小 时 服 务 热 线 1-800-551-8633 电 子 邮 件 :service@frymaster.com

Nadere informatie

Le Soi À travers cette série de photos «Le Soi», l artiste s interroge sur l existence de l individu. Il considère que chaque nouveau-né est comme une

Le Soi À travers cette série de photos «Le Soi», l artiste s interroge sur l existence de l individu. Il considère que chaque nouveau-né est comme une Communiqué Galerie Huit Arles Xiaoxiang Duan/ 段霄翔 Le Soi/ 己 (ji) EXPOSITION DU 2 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2018 Du 2 Juillet au 7 Juillet : Tous les jours - 11h -13h, 15h -19h Du 10 Juillet au 15 Août: Mardi

Nadere informatie

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Nadere informatie

- Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s il vous plaît. - Oui, vous partez quand? -Mercredi prochain. Le 2 juin... J aimerais partir le matin. -

- Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s il vous plaît. - Oui, vous partez quand? -Mercredi prochain. Le 2 juin... J aimerais partir le matin. - leçon 1 -à la gare 点点老师 BIENVENU(E) - Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s il vous plaît. - Oui, vous partez quand? -Mercredi prochain. Le 2 juin... J aimerais partir le matin. - Alors, mercredi

Nadere informatie

页面

页面 文件 - 通用 Waar kan ik het formulier Waar voor kan ik het vinden? formulier 询问哪里可以获得表格 Wanneer werd uw [document] Wanneer afgegeven? werd uw [document] 询问文件何时签发的 Waar werd uw [document] Waar afgegeven? werd

Nadere informatie

INME1(CS)FC_SR77_CH34

INME1(CS)FC_SR77_CH34 Magnescale Co., Ltd. (CS) (1) (2) (CS) [For U.S.A. and Canada] THIS CLASS A DIGITAL DEVICE COMPLIES WITH PART15 OF THE FCC RULES AND THE CANADIAN ICES-003. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS.

Nadere informatie

INME1(CS)FC_SR87_CH34

INME1(CS)FC_SR87_CH34 Magnescale Co., Ltd. (CS) (1) (2) (CS) [For U.S.A. and Canada] THIS CLASS A DIGITAL DEVICE COMPLIES WITH PART15 OF THE FCC RULES AND THE CANADIAN ICES-003. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS.

Nadere informatie

Microsoft Word - 2003-2

Microsoft Word - 2003-2 謎 樣 的 金 色 旋 渦 翁 美 娥 謎 樣 的 金 色 旋 渦 Golden Swirl as a Puzzle * 翁 美 娥 摘 要 藉 由 浮 世 繪 春 宮 畫 的 纏 綿 亢 奮 畫 面, 克 林 姆 特 以 優 美 情 趣 的 筆 法 描 繪 出 內 心 所 潛 藏 的 歇 斯 底 里 遐 思, 即 是 所 謂 性 與 死 的 金 色 迷 惘 專 注 研 究 拜 占 廷 鑲 嵌 藝

Nadere informatie

帯 45 60 2 2018 60 2 201846 47 60 2 2018 60 2 201848 49 60 2 2018 60 2 201850 51 60 2 2018 bd 60 2 201852 53 60 2 2018 60 2 201854 55 60 2 2018 60 2 201856O 57 60 2 2018 60 2 201858 59 60 2 2018 60 2 201860

Nadere informatie

温州人在巴黎 2014-04-19.indd

温州人在巴黎 2014-04-19.indd 法 国 华 人 丛 书 法 理 查 贝 拉 阿 RICHARD BERAHA La Chine à Paris 温 州 人 奋 斗 他 乡 的 篇 章 éditions pacifi ca 巴 黎 太 平 洋 通 出 版 社 法 文 原 版 标 题 : L'édition originale a été publiée sous le titre La Chine à Paris - Enquête

Nadere informatie

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Nadere informatie

untitled

untitled LEÇON d abord Une surprise pour Julien une surprise apporter aujourd hui une carte contre un week-end un billet des rollers une casquette des baskets un jeu vidéo une planche de skate un rendez-vous un

Nadere informatie

成语故事集锦(十画)

成语故事集锦(十画) ... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18 ! : / 2 / 3 / / 4 5 /!! 6 : : : ; : : : 7 : ; : : / / / 8 què / 9 : : : : / 10 , / / 11 : : / 12 13 : ; ;

Nadere informatie

E575 Handleiding Instructions Anleitung Mode d emploi 说明书 Magnetisch? Ja of nee Magnetic? Yes or no Magnetisch? Ja oder nein Magnétique? Oui ou non 磁性识别游戏 带磁和不带磁. Leerlijn Natuur en Techniek / Natuurkundige

Nadere informatie

号 的 货 物 自 动 区 分 并 储 存 或 者 发 送 出 来 由 于 基 础 的 硬 件 是 有 的, 实 验 实 里 有 一 个 小 的 流 水 线 我 们 主 要 工 作 是 硬 件 的 控 制 部 分, 当 然 之 前 也 有 对 具 体 硬 件 传 动 形 式 的 选 择, 不 过 这

号 的 货 物 自 动 区 分 并 储 存 或 者 发 送 出 来 由 于 基 础 的 硬 件 是 有 的, 实 验 实 里 有 一 个 小 的 流 水 线 我 们 主 要 工 作 是 硬 件 的 控 制 部 分, 当 然 之 前 也 有 对 具 体 硬 件 传 动 形 式 的 选 择, 不 过 这 法 国 工 程 师 体 制 的 课 程 来 法 国 六 个 月 了, 在 学 校 四 个 月 了, 这 边 的 工 程 师 学 校 的 教 育 体 制 和 国 内 大 学 的 确 有 很 大 差 别, 说 下 自 己 的 感 受 学 校 完 全 是 以 培 养 应 用 型 人 才 为 目 的 的, 平 时 的 基 础 课 程 讲 的 都 不 是 很 深, 考 试 总 体 来 说 也 挺 简 单 (

Nadere informatie

CCC-Vol.3,No.1,2007.ai

CCC-Vol.3,No.1,2007.ai Cross-cultural Communication 2007,Vol.3,No.1,48-52 Copyright 2007 by the Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture Appreciation of Meng Haoran s Chun Xiao and Its English Versions: a Text Linguistic

Nadere informatie

SIGELEI MINI BOOK 说明书(生产输出)封面覆哑膜

SIGELEI MINI BOOK 说明书(生产输出)封面覆哑膜 MINI BOOK Temperature control Shenzhen Sigelei Technology Co.,Ltd www.sigelei.com User Manual www.sigelei.com The Sigelei Mini Book brings the Vape world to the new heights. Featuring the latest technology

Nadere informatie

SRIPT Enregistrement des 6 dialogues

SRIPT Enregistrement des 6 dialogues ANNÉE SCOLAIRE 23-24 Évaluation de la compréhension de l oral en fin de classe de 3 ème. Code Établissement : Division concernée : Nom et Prénom : Évaluation 24 de la compréhension de l oral en fin de

Nadere informatie

09

09 郑 振 铎 小 说 的 独 特 价 值 游 友 基 摘 要 郑 振 铎 20 世 纪 20 年 代 的 家 庭 小 说 与 30 年 代 的 历 史 小 说 在 作 家 的 思 想 状 态, 作 品 的 选 材 倾 斜 内 在 结 构 叙 述 态 度 等 方 面 都 有 明 显 区 别, 而 在 诗 的 氛 围 悲 剧 色 彩 散 文 笔 法 朴 实 风 格 等 方 面 又 有 共 同 之 处 家

Nadere informatie

<313031A4C9BEC7C160BA5DB3E62831303130383135A457BAF4A4BDA769AAA9292E584C53>

<313031A4C9BEC7C160BA5DB3E62831303130383135A457BAF4A4BDA769AAA9292E584C53> 機 械 三 甲 01 811001 王 振 祥 國 立 高 雄 應 用 科 技 大 學 模 具 工 程 系 甄 選 入 學 嘉 義 縣 縣 立 水 上 國 中 機 械 三 甲 02 811002 王 紹 誠 弘 光 科 技 大 學 生 物 醫 學 工 程 系 登 記 分 發 嘉 義 縣 縣 立 水 上 國 中 機 械 三 甲 03 811003 江 彥 廷 中 臺 科 技 大 學 牙 體 技 術 暨

Nadere informatie

nbqw.PDF

nbqw.PDF 2 3 4 5 76,010,200 70,837,163.15 21,694,835.69 6,306,522.69-91,305,083.54 77,237,115.30 0 12,237,082.86 0 0 8,169,816.92 20,406,899.78 0 53,541.43 0 0 0 53,541.43 76,010,200 83,020,704.58 21,694,835.69

Nadere informatie

Doc - Lecon 9 chinois SHU

Doc - Lecon 9 chinois SHU Leçon 9 Climat 天气 & Saisons 季节 I. Vocabulaire 天气 tiānqì temps (! En anglais weather, mais pas time) 怎么样 zěnmeyàng (être) comment 好 hǎo 不错 búcuò 冷 lěng 热 rè 舒服 shūfu 太阳 tàiyáng 风 fēng 下雨 xiàyǔ 下雪 xiàxuě

Nadere informatie

Microsoft PowerPoint - lecon 9.ppt [????????]

Microsoft PowerPoint - lecon 9.ppt [????????] leçon 9 Grammaire: 1. Le plus-que-parfait 愈过去时 2. La proposition infinitive(2) 不定式句 Formation: On forme le plus-que-parfait avec l auxiliaire avoir ou l auxiliaire être à l imparfait de l indicatif et

Nadere informatie

CET4 育 才 043 育 才 校 区 理 科 综 合 楼 104 教 室 职 师 13-30 CET4 育 才 044 育 才 校 区 理 科 综 合 楼 105 教 室 职 师 13-30 CET4 育 才 045 育 才 校 区 理 科 综 合 楼 201 教 室 职 师 14-17 13-

CET4 育 才 043 育 才 校 区 理 科 综 合 楼 104 教 室 职 师 13-30 CET4 育 才 044 育 才 校 区 理 科 综 合 楼 105 教 室 职 师 13-30 CET4 育 才 045 育 才 校 区 理 科 综 合 楼 201 教 室 职 师 14-17 13- CET4 育 才 001 育 才 校 区 文 科 综 合 楼 101 教 室 电 子 12-30 CET4 育 才 002 育 才 校 区 文 科 综 合 楼 102 教 室 电 子 12-30 CET4 育 才 003 育 才 校 区 文 科 综 合 楼 102 教 室 电 子 13-28 12-2 CET4 育 才 004 育 才 校 区 文 科 综 合 楼 103 教 室 电 子 13-30

Nadere informatie

漳州师范学院全日制本、专科

漳州师范学院全日制本、专科 闽 南 师 范 大 学 普 通 本 科 学 生 学 分 制 学 籍 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 适 应 高 等 教 育 事 业 的 发 展, 保 障 学 分 制 教 学 管 理 制 度 的 有 效 实 施, 规 范 学 生 的 学 习 行 为, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 教 育 法 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 普 通 高 等 学 校 学 生 管

Nadere informatie

C E P A 的 实 施 对 我 市 经 济 的 影 响 的 调 研 我 会 各 部 门 也 都 按 年 初 要 求, 完 成 了 1 ~2 篇 质 量 较 高 的 调 研 报 告 如 经 济 部 完 成 了 深 圳 市 总 商 会 开 展 会 员 科 技 服 务 工 作 情 况 报 告 关 于

C E P A 的 实 施 对 我 市 经 济 的 影 响 的 调 研 我 会 各 部 门 也 都 按 年 初 要 求, 完 成 了 1 ~2 篇 质 量 较 高 的 调 研 报 告 如 经 济 部 完 成 了 深 圳 市 总 商 会 开 展 会 员 科 技 服 务 工 作 情 况 报 告 关 于 深 圳 市 商 会 2 004 年, 深 圳 市 总 商 会 在 深 圳 市 委 的 领 导 下, 以 邓 小 平 理 论 和 三 个 代 表 重 要 思 想 为 指 导, 认 真 学 习 贯 彻 党 的 十 六 大 十 六 届 三 中 全 会 和 市 委 三 届 八 次 全 会 精 神, 贯 彻 执 行 市 委 市 政 府 关 于 加 快 民 营 经 济 发 展 意 见, 围 绕 我 市 建 设

Nadere informatie

... de halte voor de ondergrondse?... halte voor de onder... een bezoekersinformatie/vvv?... een bezoekersinformati... een geldautomaat?... een geldau

... de halte voor de ondergrondse?... halte voor de onder... een bezoekersinformatie/vvv?... een bezoekersinformati... een geldautomaat?... een geldau 四处游览 - 地点 Ik ben de weg kwijt. 不知道自己在哪里 Kunt me op de kaart 询问地图上某一个地点 Ik ben de weg kwijt. aanwijzen Kunt me waar op de het kaart is? aanwij Waar kan ik vinden?waar kan ik vinden? 询问某一个... een toilet?...

Nadere informatie

Demander aux élèves de présenter l ensemble des personnages en les situant dans le dessin avec les locatifs appris. SCÉRÉN-CNDP 2

Demander aux élèves de présenter l ensemble des personnages en les situant dans le dessin avec les locatifs appris. SCÉRÉN-CNDP 2 CHINOIS Niveau : A1 Objectifs Communicatifs Se présenter, exprimer ses sentiments, parler de ses goûts. Linguistiques - Lexique : les couleurs, les vêtements, le corps humain, les sensations et les sentiments,

Nadere informatie

06 14 > 1986 p2762 1979 S4470 893 894 1963 s s f( nl + s) = f( nl) + ( 1 + 2 ) + ( 1 + 2 ) 2l l 2 s 2 ( 1 2 ), 2l s( s l) 2 f( n + s) = f( n) + s+, 2 1 + 2 1 2 f( f + s)

Nadere informatie

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nadere informatie

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Nadere informatie

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2018 CHINOIS LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Lang

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2018 CHINOIS LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Lang BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2018 CHINOIS LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

Nadere informatie

CX500/CX600/CX3000 User Guide - Microsoft Lync CU7 Edition (Simplified Chinese)

CX500/CX600/CX3000 User Guide - Microsoft Lync CU7 Edition (Simplified Chinese) Polycom CX500/CX600/CX3000 IP Microsoft Lync Edition 2013 3 1725-44328-022_RevC Polycom CX500/CX600/CX3000 IP POLYCOM Polycom Polycom Polycom,Inc / / Polycom / Polycom, Inc. 2013 Polycom, Inc. Polycom,

Nadere informatie

Mentions obligatoires pour tout document de communication soutenu par le SCAC-IFC et l'institut français (Paris) pour des événements se tenant hors du

Mentions obligatoires pour tout document de communication soutenu par le SCAC-IFC et l'institut français (Paris) pour des événements se tenant hors du Mode d'emploi Logos Logos Instructions 标识使用说明 Mentions obligatoires pour tout document de Compulsory terms for all communication materials communication soutenu par le SCAC-IFC pour des supported by SCAC-IFC

Nadere informatie

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Nadere informatie

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2018 CHINOIS LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Lang

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2018 CHINOIS LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Lang BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2018 CHINOIS LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

Nadere informatie

校园之星

校园之星 sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh

Nadere informatie

HP SimpleSave Portable Hard Drive User Manual

HP SimpleSave Portable Hard Drive User Manual HP SimpleSave 移 动 硬 盘 外 置 便 携 式 SimpleSave 获 取 帮 助 欲 获 取 与 硬 盘 安 装 及 软 件 相 关 的 帮 助, 请 联 系 : HP 客 服 网 络 支 持 欲 获 取 最 新 更 新 及 信 息, 请 登 录 :http://hpsupport.wdc.com E-mail 支 持 http://hpsupport.wdc.com/hpsupport/email.asp

Nadere informatie

Sujet du bac S-ES-L-STMG-STI2D-ST2S Chinois LV Am. du Nord

Sujet du bac S-ES-L-STMG-STI2D-ST2S Chinois LV Am. du Nord BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2019 CHINOIS LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de l épreuve : 3

Nadere informatie

珀斯市 WA 6018 Page

珀斯市 WA 6018 Page - Adresse français Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom

Nadere informatie

fx-9860GII SD_9860GII_9860G AU PLUS_9750GII_7400GII

fx-9860GII SD_9860GII_9860G AU PLUS_9750GII_7400GII Ck fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii http://edu.casio.com http://world.casio.com/manual/calc o1 1 1 fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii 2 2 2

Nadere informatie

Des du divorce prestation compensatoire 63 4 2013 1 1146 De la date laquelle se produisent les effets du divorce Art. 260 L. n75617 du 11 juill. 1975 La qui prononce le divorce dissout le mariage la date

Nadere informatie

論德布西音樂的視覺印象.doc

論德布西音樂的視覺印象.doc 389 Impressionism 390 correspondence correspondance Le Symbolisme colour hearing Sir Isaac Newton color -music synesthesia 1 image / / 1 76 1 11 12 391 2 - Achille Claude Debussy 1862-1918 1880 3 1880

Nadere informatie

71 亡 環 境 鴛 應 該 叫 叫 叫 ' 般 稱 或 仔 指 它 且 叫 少 ; 淡 冬 于 冬 海 淡 誤 它 感 潮 鹹 淡 感 潮 漲 潮 貨 運 汐 止 峽 等 岸 算 海 延 伸 並 l l.-a' 108 字 義 航 運 稱 江 接 著 才 谷 此 格 講 並 和 俗 稱 雷 仔 '

71 亡 環 境 鴛 應 該 叫 叫 叫 ' 般 稱 或 仔 指 它 且 叫 少 ; 淡 冬 于 冬 海 淡 誤 它 感 潮 鹹 淡 感 潮 漲 潮 貨 運 汐 止 峽 等 岸 算 海 延 伸 並 l l.-a' 108 字 義 航 運 稱 江 接 著 才 谷 此 格 講 並 和 俗 稱 雷 仔 ' 遷 避 五 千 禹 觀 念 搬 扛 喝 及 灌 溉 愈 近 愈 瀕 居 災 鄰 回 宋 楚 瑜.. 奇 怪! 什 整 像 萊 茵 7 野 107 格 算 常 同 陸 江 歐 洲 腦 般 每 真 71 亡 環 境 鴛 應 該 叫 叫 叫 ' 般 稱 或 仔 指 它 且 叫 少 ; 淡 冬 于 冬 海 淡 誤 它 感 潮 鹹 淡 感 潮 漲 潮 貨 運 汐 止 峽 等 岸 算 海 延 伸 並 l l.-a'

Nadere informatie

ANNEXES

ANNEXES 504 ANNEXE 11 -- QUESTIONNAIRE SUR LES MOTIFS D APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET SUR LA VALEUR SOCIALE «LA DÉSIRABILITÉ DE L ÉTRANGER 1. Données biographiques Année d étude : Département (1) : Lieu de naissance

Nadere informatie

楊凱麟教授_駱以軍的第四人稱單數書寫_.doc

楊凱麟教授_駱以軍的第四人稱單數書寫_.doc 1 Paul Virilio «L image virtuelle mentale et instrumentale», 35-39 réels actuels idéaux TR2, III, 873 mémoire du présent 2 23 60 302 52 3 205-239 161-204 163-164 4 162 5 Foucault, «Des espaces autres»,

Nadere informatie

面霸每日一问6-10.docx

面霸每日一问6-10.docx 沪江法语 面霸每日一问 (6-10) 面霸每日一问 是 面霸成长日记 的进阶版本 面霸成长日记 可能更适合用来零时抱佛脚 面霸每日一问 则适合日积月累, 如果你只有大二, 大三, 或者你是个 HR, 可以仔细研究研究哦 面霸每日一问 06 你有孩子么?( 双语 ) Avez-vous des enfants? 你有孩子么? Là encore, le recruteur pose cette question

Nadere informatie

Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01

Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01 vol 3 Point Three Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01 vol 3 June 2018 P 06 C O N T E N T S P 11 P 16 P 23 P 28 P 34 P 38 02 03 04 05 Erin Chang 120 1,260 5,100

Nadere informatie

per & T hom p son, 1980),,,,,,, ergative (, ),,,,, (ergative),, ( L yon s, 1977, 341-343), ( ),, John m oved the stone T he stone m oved, (L yon s, 19

per & T hom p son, 1980),,,,,,, ergative (, ),,,,, (ergative),, ( L yon s, 1977, 341-343), ( ),, John m oved the stone T he stone m oved, (L yon s, 19 Abstract T he au tonom ou s and the cau sative are tw o basic sen tence con structs in Ch inese sem an tic syn tax. W e m ay find it difficu lt to u se these con structs to exp lain the gramm atical structu

Nadere informatie

GRANDE SECONDE DUAL TIME

GRANDE SECONDE DUAL TIME GRANDE SECONDE DUAL TIME TECHNICAL DATA GRANDE SECONDE DUAL TIME Model Reference Calibre Power reserve GRANDE SECONDE DUAL TIME J0160xxxxx Jaquet Droz 2663H24 68 hours Number of jewels 42 Case Watch glasses

Nadere informatie

EG-SDB

EG-SDB 第 1 部 分 化 学 品 及 企 业 标 识 产 品 名 称 Art.-No. 515 9580, 515 9590 产 品 的 推 荐 用 途 与 限 制 用 途 产 品 的 用 途 胶 粘 剂 安 全 技 术 说 明 书 提 供 者 的 详 情 企 业 名 称 : 地 方 : Gruber Strasse 6 D-85586 Poing 电 话 : +49 (0) 8121 / 707-0 联

Nadere informatie

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Nadere informatie

SOMMAIRE 1 er Dan... 3 KIHON... 3 KUMITE... 3 KATA ème Dan... 4 KIHON... 4 KUMITE... 4 KATA ème Dan... 5 KIHON... 5 KATA ème Dan.

SOMMAIRE 1 er Dan... 3 KIHON... 3 KUMITE... 3 KATA ème Dan... 4 KIHON... 4 KUMITE... 4 KATA ème Dan... 5 KIHON... 5 KATA ème Dan. SOMMAIRE 1 er Dan... 3 KIHON... 3 KUMITE... 3 KATA... 3 2 ème Dan... 4 KIHON... 4 KUMITE... 4 KATA... 4 3 ème Dan... 5 KIHON... 5 KATA... 5 4 ème Dan... 6 KIHON... 6 KATA... 6 5 ème Dan... 7 KIHON... 7

Nadere informatie

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 1 Que faire en cas d urgence pédiatrique? 在上海, 儿童急诊怎么办? (en partenariat avec The Care Voice) Plan d urgence simple en 4 étapes (exemple de l Hôpital pédiatrique de Shanghai) : 急诊 4 步走 ( 手册针对上海儿童医院 ) Etape

Nadere informatie

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Nadere informatie