WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.1 of 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WILLLONG 2,5 / 7,5 mg gélules 197S55F4 / 197S56F4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE 200803 NL P.1 of 4"

Transcriptie

1 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.1 of 4 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u. Inhoud van deze bijsluiter 1. Wat is WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg inneemt 3. Hoe wordt WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg ingenomen? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? 6.Aanvullende informatie WILLLONG 2,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard WILLLONG 7,5 mg capsules met verlengde afgifte, hard (Nitroglycerine nitraatderivaat) Het werkzame bestanddeel is nitroglycerine. WILLLONG 2,5 mg : 1 capsule bevat 2,5 mg nitroglycerine. WILLLONG 7,5 mg : 1 capsule bevat 7,5 mg nitroglycerine. Andere bestanddelen zijn: WILLLONG 2,5 mg : lactose saccharose maïszetmeel talk oranje shellac vrij van was ethylcellulose polyvidone K90 Capsule: gelatine kopje van de capsule: geel ijzeroxyde (E 172) titaandioxyde (E 171). WILLLONG 7,5 mg : lactose saccharose maïszetmeel talk oranje shellac vrij van was ethylcellulose polyvidone K90 Capsule: gelatine kopje van de capsule: geel ijzeroxyde (E 172) titaandioxyde (E 171) indigotine (E 132). Registratiehouder: WILL-PHARMA, Monplaisirlaan, 33 B 1030 Brussel. Vrijgave: WILL-PHARMA B Registratienummer: WILLLONG 2,5 mg : 197 S 55 F4 WILLLONG 7,5 mg : 197 S 56 F4 1. Wat is WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en waarvoor wordt het gebruikt? Farmaceutische vorm en verpakkingsgrootte: WILLLONG 2,5 mg (gele capsules) - capsules met verlengde afgifte, hard: dozen met 100 capsules in blisterverpakking. WILLLONG 7,5 mg (groene capsules) - capsules met verlengde afgifte, hard: dozen met 100 capsules in blisterverpakking. Farmacotherapeutische groep: Geneesmiddel tegen angina pectoris en tegen hartfalen. De therapeutische indicaties: WILLLONG is actief bij: - het voorkomen van aanvallen van hartkramp (angina pectoris) door inspanning - de behandeling van hartzwakte (congestieve hartinsufficiëntie). Dit geneesmiddel is niet aangewezen voor de behandeling van aanvallen van angina pectoris. Vraag bij twijfel advies aan uw arts of uw apotheker.

2 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.2 of 4 2. Wat u moet weten voordat u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg inneemt? Neem WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg niet in - Als u overgevoelig (allergisch) bent voor nitroglycerine, voor nitraatderivaten of voor een van de andere bestanddelen van WILLLONG. - Als u een crisis van angina pectoris doormaakt, in geval van obstructie van de grote hartslagaders. - In geval van ernstige bloedarmoede. - Als u een zeer lage bloeddruk heeft. - Als u een verhoogde druk in de schedel heeft (intracraniale hypertentie) Dit geneesmiddel mag niet tegelijk met sildenafil, met vardenafil of met tadalafil (geneesmiddelen bij verminderde potentie) ingenomen worden. Dit geneesmiddel is niet bestemd voor de behandeling van de crisis die optreedt bij angina pectoris. Pas goed op met WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg - De korrels in de capsules NIET KAUWEN. - Vermijd snel recht te staan (risico van bloeddrukdaling). - De behandeling niet abrupt staken omdat dan een hevige aanval van angina pectoris kan optreden. Als de behandeling onderbroken moet worden, dient u de doses geleidelijk te verminderen volgens de richtlijnen van uw arts. - Dit geneesmiddel wordt niet aangeraden aan personen die lijden aan een verhoogde bewegingsdrang van de darm of aan een verstoorde opname door de darm. - Gebruik geen alcoholhoudende dranken gedurende de behandeling. - Waarschuw uw arts als u inde loop van een langdurige behandeling de indruk krijgt dat het geneesmiddel minder effect heeft. Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek Gebruik van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg in combinatie met andere geneesmiddelen te lezen. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Inname van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg in combinatie met voedsel en drank - Gebruik geen alcoholhoudende dranken gedurende de behandeling. Zwangerschap Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen, tenzij de arts anders beslist. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Borstvoeding Bij behandeling met dit geneesmiddel wordt borstvoeding afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt Rijvaardigheid en het gebruik van machines Personen die een voertuig besturen of een machine bedienen, dienen rekening te houden met het feit dat dit geneesmiddel een daling van de bloeddruk kan veroorzaken; dit uit zich door vermoeidheid, duizeligheid, schemering voor de ogen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg. Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden lactose en saccharose. Indien uw arts u heeft

3 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.3 of 4 meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Inname van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg in combinatie met andere geneesmiddelen - Talrijke geneesmiddelen kunnen het bloeddrukverlagend effekt, dat door dit geneesmiddel soms teweeggebracht wordt, versterken. Dit is met name het geval voor diuretica, antihypertensiva en vasodilatatoren (vaatverwijdende middelen). In het bijzonder, bij gelijktijdig gebruik met sildenafil, met vardenafil of met tadalafil is er een gevaar van ernstige hypotensie. - Geneesmiddelen tegen migraine: combinatie met sumatriptan kan een vaatvernauwing van de kransslagaders uitlokken en zal dus niet gebruikt worden om een migraine crisis te behandelen.- Nitroglycerine verlaagt het metabolisme van dihydroergotamine (met risico op zuurstoftekort en crisis van hartkramp). Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. 3. Hoe wordt WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg ingenomen? Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw. De te gebruiken doses dienen steeds te worden bepaald door uw arts. De doses zijn doorgaans laag in het begin van de behandeling. Ze worden vervolgens geleidelijk verhoogd naargelang de behoefte. Alleen uw arts kan beslissen de doses te verhogen of de frequentie van de innamen te veranderen. Gebruikelijke doses: - Preventie van aanvallen van angina pectoris: 1 tot 2 capsules à 2,5 mg om de 8 uur. - Behandeling van congestief hartfalen: 2 capsules à 2,5 mg of 1 capsule à 7,5 mg, om de 8 uur. Bij sommige personen kan de arts hogere doses of een ander doseringsschema voorschrijven. Slik de capsules in met een groot glas water, buiten de maaltijden (1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd). In geval u twijfelt over de te gebruiken doses of in geval u bemerkt dat dit geneesmiddel te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Uw arts zal u vertellen hoe lang u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig omdat dit een hevige aanval van angina pectoris zou kunnen uitlokken. Wat u moet doen wanneer u vergeten bent WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg in te nemen: Herneem zo snel mogelijk de behandeling aan de voorgeschreven dosis.verdubbel de dosis vooral niet. Verwittig uw arts zo snel mogelijk. Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg wordt gestopt: Raadpleeg steeds uw arts indien u overweegt de behandeling te stoppen, daar ontwenningsverschijnselen kunnen optreden, zie rubriek 2. «Pas goed op met» Wat u moet doen als u meer van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg heeft

4 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE NL P.4 of 4 ingenomen dan u zou mogen: Wanneer u te veel van WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Symptomen: bewustzijnsverlies, blauwe verkleuring van de huid en de slijmvliezen (vooral lippen, nagels, oren en wangen). Behandeling: de patiënt laten liggen of neerleggen, met het hoofd laag en de benen hoog, en snel een arts laten komen. In geval van een massale inname van capsules de patiënt zo vlug mogelijk naar een ziekenhuis brengen. 4. Mogelijke bijwerkingen Zoals alle geneesmiddelen kan WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg bijwerkingen hebben. Er kan hoofdpijn optreden in het begin van de behandeling. Deze hoofdpijn vermindert meestal na enige tijd. Er kunnen ook warmteopwellingen optreden, en in zeldzame gevallen kan er huiduitslag optreden (allergie). Raadpleeg in dit laatste geval snel uw arts. Gemiddelde doses (2,5 mg; 2 tot 3 maal per dag) hebben weinig invloed op de bloeddruk. Hogere doses (capsule à 7,5 mg) kunnen de bloeddruk sterk verlagen, vooral in staande houding. Raadpleeg in dat geval uw arts. In zeldzame gevallen, kan een blauwe verkleuring van de huid optreden: raadpleeg onmiddellijk uw arts. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker. 5. Hoe bewaart u WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? Buiten bereik en zicht van kinderen houden Bij C bewaren in de originele verpakking, beschut tegen licht en vochtigheid. Uiterste gebruiksdatum Gebruik WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg niet meer na de datum op de verpakking achter EX:. 6. Aanvullende informatie Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker. Desgewenst kan u ook contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de registratiehouder.will-pharma, rue du Manil, 80, 1301 Wavre. Aflevering: op medisch voorschrift of op schriftelijke aanvraag. Datum: A. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: 03/2008 B. De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is:

5 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.1 of 5 Veuillez lire attentivement l intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Contenu de cette notice 1. Qu est ce que WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg et dans quel cas est-il utilisé? 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? 3. Comment prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? 4. Les effets indésirables éventuels. 5. Comment conserver WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? 6. Informations supplémentaires. WILLLONG 2,5 mg gélules à libération prolongée WILLLONG 7,5 mg gélules à libération prolongée (Nitroglycérine dérivé nitré) La substance active est la nitroglycérine. WILLLONG 2,5 mg : 1 gélule contient : nitroglycérine 2,5 mg WILLLONG 7,5 mg : 1 gélule contient : nitroglycérine 7,5 mg Les autres composants sont : WILLLONG 2,5 mg : lactose - saccharose amidon de maïs - talc shellac orange décirée - éthylcellulose polyvidone K90 Gélule : gélatine tête de la gélule : oxyde ferrique jaune (E172) dioxyde de titane (E171). WILLLONG 7,5 mg : lactose - saccharose amidon de maïs - talc - shellac orange décirée - éthylcellulose polyvidone K90 Gélule : gélatine tête de la gélule : oxyde ferrique jaune (E172) dioxyde de titane (E171) et indigotine (E132). Titulaire de l Autorisation de Mise sur le Marché : WILL-PHARMA, av. Monplaisir, 33 B 1030 Bruxelles. Libération du lot: WILL-PHARMA B-1030 Bruxelles. Numéros des Autorisations de Mise sur le Marché : WILLLONG 2,5 mg : 197 S 55 F4 WILLLONG 7,5 mg : 197 S 56 F4 1. Qu est ce que WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg et dans quel cas est-il utilisé? Forme pharmaceutique et présentations WILLLONG 2,5 mg (gélules jaunes) - gélules à libération prolongée : boîte de 100 gélules sous blister. WILLLONG 7,5 mg (gélules vertes) - gélules à libération prolongée : boite de l00 gélules sous blister.

6 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.2 of 5 Groupe pharmacothérapeutique : Médicament contre l'angine de poitrine et contre les défaillances du cœur. Indications thérapeutiques: WILLLONG est actif dans : - la prévention des crises d'angine de poitrine survenant lors d'un effort; - le traitement d'une faiblesse du cœur (insuffisance cardiaque congestive). Ce médicament n'est pas indiqué pour le traitement des crises d'angine de poitrine. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? Ne prenez pas WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg - Si vous êtes hypersensible (allergique) à la nitroglycérine, aux dérivés nitrés ou à l un des autres composants de WILLLONG. - Si vous avez des crises d'angine de poitrine, en cas d'obstruction des grosses artères du cœur. - En cas d anémie grave. - Si votre tension sanguine est très basse. - Si vous êtes sujet à de l hypertension à l intérieur du crâne. Ce médicament ne peut pas être pris en même temps que le sildénafil, du vardénafil ou du tadalafil (médicaments contre l impuissance sexuelle). Ce médicament n est pas destiné au traitement de la crise d angine de poitrine. Faites attention - NE CROQUEZ PAS les granules contenus dans les gélules. - Évitez de vous mettre debout trop rapidement (risque de chute de tension). - N interrompez pas brutalement le traitement car une forte crise d'angine de poitrine pourrait survenir. Si le traitement doit être arrêté, il convient de diminuer progressivement les doses selon les directives de votre médecin. - Ce médicament n est pas conseillé aux personnes souffrant d hypermotilité intestinale ou d un syndrome de malabsorption. - Ne prenez pas de boissons alcoolisées pendant le traitement. - Si au cours d'un traitement prolongé, le médicament vous semble avoir moins d'effet, prévenez votre médecin. Si vous prenez d autres médicaments, veuillez lire également la rubrique «Utilisation de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en association avec d autres médicaments». Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d application pour vous, ou si elle l a été dans le passé. Prise de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en association avec des aliments ou des boissons - Ne prenez pas de boissons alcoolisées pendant le traitement. Grossesse Ce médicament ne sera pas utilisé chez la femme enceinte, sauf avis contraire du médecin. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

7 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.3 of 5 Allaitement L'allaitement maternel est déconseillé chez les personnes prenant ce médicament Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. Conduite d un véhicule et utilisation de machines Les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines seront attentifs au fait que ce médicament pourrait provoquer une diminution de la tension sanguine, se traduisant par de la fatigue, des vertiges, des éblouissements. Informations importantes concernant certains composants de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg Ce médicament contient de faibles quantités de lactose et de saccharose. Si votre médecin vous a averti que vous avez une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament. Prise de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg en association avec d autres médicaments - De nombreux autres médicaments peuvent aggraver la diminution de la tension sanguine qu'entraîne parfois ce médicament. C'est le cas notamment pour les diurétiques, les antihypertenseurs, les vasodilatateurs. En particulier, l utilisation conjointe de sildénafil, de vardénafil ou de tadalafil risque d entraîner une hypotension grave. - Médicaments contre la migraine : Le sumatriptan risque de provoquer une vasoconstriction coronarienne et ne sera donc pas utilisé pour traiter une crise migraineuse. - La nitroglycérine diminue le métabolisme de la dihydroergotamine (risque d ischémie et de crise angineuse). Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s il s agit de médicaments obtenus sans ordonnance. 3. Comment prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d autres. En cas d incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. Si aucune amélioration n apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin. Les doses à utiliser seront toujours déterminées par votre médecin. En général, les doses seront faibles au début d'un traitement. Elles seront ensuite augmentées progressivement selon les besoins. Seul votre médecin peut décider d'augmenter les doses ou de changer la fréquence d administration. Doses habituelles: - Prévention des crises d'angine de poitrine: 1 à 2 gélules à 2,5 mg, toutes les 8 heures. - Traitement des défaillances congestives du cœur: 2 gélules à 2,5 mg ou 1 gélule à 7,5 mg, toutes les 8 heures. Chez certaines personnes, le médecin peut prescrire des doses plus élevées ou une périodicité de prises différente. Avalez les gélules avec un grand verre d'eau, en dehors des repas, (1 heure avant ou 2 heures après un repas). En cas de doute sur les doses à utiliser ou si vous avez l impression que le médicament n agit pas suffisamment, demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin. Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg. N arrêtez pas prématurément votre traitement car une forte crise d'angine de poitrine pourrait survenir.

8 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.4 of 5 Si vous avez oublié de prendre WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg: Reprenez le traitement dès que possible aux doses prescrites. Surtout ne doublez pas la dose. Contactez votre médecin dès que possible. Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg est arrêté : Consultez toujours votre médecin si vous envisagez d arrêter le traitement car un symptôme de sevrage pourrait apparaître, cf. Rubrique 2. «Faites attention» Si vous avez pris plus de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg que vous n auriez dû : Si vous avez utilisé ou pris trop de WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/ ). Symptômes : perte de connaissance, couleur bleutée de la peau et des muqueuses (surtout lèvres, ongles, oreilles et joues). Traitement : maintenir le patient en position couchée, la tête basse et les jambes levées, et appeler un médecin rapidement. En cas d'ingestion massive des gélules diriger le malade au plus tôt vers un établissement hospitalier. 4. Effets indésirables éventuels Comme tous les médicaments, WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg peut avoir des effets indésirables. Des maux de tête peuvent apparaître au début du traitement. Ceux-ci diminuent le plus souvent après quelques temps. Des bouffées de chaleur pourraient aussi survenir, et dans de rares cas, une éruption de la peau (allergie). Dans ce dernier cas, consultez votre médecin rapidement. Des doses moyennes (2,5 mg; 2 à 3 fois par jour) ont peu d'influence sur la tension sanguine. Des doses plus élevées (gélules à 7,5 mg) pourraient diminuer fortement la tension sanguine, surtout en position debout. Dans ce cas, consultez votre médecin. Dans de rares cas, il apparaît une coloration bleutée de la peau : consultez immédiatement votre médecin. Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. Comment conserver WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg? Tenir hors de portée et de la vue des enfants. Conserver entre 15 C et 25 C, dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et au sec. Date de péremption N utilisez plus WILLLONG 2,5 mg / WILLLONG 7,5 mg après la date de péremption figurant sur l emballage après la mention «EX :». 6. Informations supplémentaires Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament. Si vous le désirez, vous pouvez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l autorisation de mise sur le marché : WILL-PHARMA, rue du Manil 80, 1301 Wavre.

9 NOTICE ref. WILLLONG NOTICE fr P.5 of 5 Mode de délivrance : délivré sur prescription médicale ou sur demande écrite. Date : A. La dernière mise à jour de cette notice date de : mars 2008 B. La date de l approbation de la notice est :

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORVATON 2 mg tabletten. Molsidomine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CORVATON 2 mg tabletten Molsidomine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Rhinofebryl, harde capsules

Rhinofebryl, harde capsules Pagina 1 van 6 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u "Rhinofebryl, harde

Nadere informatie

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride)

BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) PB/ FLUNATOP.nl november 2008 BIJSLUITER FLUNATOP 5 mg en 10 mg CAPSULES (flunarizinehydrochloride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur

C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Doc. Ref. : be-pl-102007approved03122007nl Page 1 sur 3 C-WILL 500 mg capsules met verlengde afgifte Ascorbinezuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER

RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen/te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling/uw ziekte. Vraag uw

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORUNO 16 mg tabletten met verlengde afgifte. Molsidomine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. CORUNO 16 mg tabletten met verlengde afgifte. Molsidomine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER CORUNO 16 mg tabletten met verlengde afgifte Molsidomine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.).

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.). Sulfarlem tabletten PBF- Page 1/5 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Normacol 62% Granulaat

Normacol 62% Granulaat B p. 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Normacol 62% Granulaat zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Isosorbidedinitraat 5 PCH, 5 mg Isosorbidedinitraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème.

BIJSLUITER. Het actief bestanddeel is zilversulfadiazine 1 g per 100 g crème. BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Flammazine 1% Crème zorgvuldig

Nadere informatie

mediaven 10 mg tabletten mediaven forte 30 mg filmomhulde tabletten (Naftazon)

mediaven 10 mg tabletten mediaven forte 30 mg filmomhulde tabletten (Naftazon) NOTICE NL Réf. : Leaflet (NL) Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de patient mediaven 10 mg tabletten mediaven forte 30 mg filmomhulde tabletten (Naftazon) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0 BIJSLUITER PIL Isordil 5 20012016 0 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Isordil 5, tabletten voor sublinguaal gebruik 5 mg isosorbidedinitraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg DANCOR 10/20 bijsluiter 31-01-2008 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen.

Nadere informatie

GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht

GYNO-DAKTARIN 200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht GYNO-DAKTARIN 1200 mg capsules voor vaginaal gebruik, zacht Publieksbijsluiter GYNO-DAKTARIN capsules voor vaginaal gebruik, zacht Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog

Nadere informatie

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten

STEOCAR 500 mg, bruistabletten STEOCAR FORTE 1000 mg, bruistabletten Blz. : 1/6 BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u STEOCAR

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door. Deze bevat belangrijke informatie over uw behandeling/ziekte. Wanneer u verdere vragen heeft of twijfelt, wendt u zich dan tot uw arts of apotheker voor meer

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende

Nadere informatie

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac)

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac) BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing

PROTOVIT, druppels voor oraal gebruik, oplossing Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Protovit zorgvuldig te gebruiken om

Nadere informatie

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol Pag. 1/5 18 juli 2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling. Indien u andere vragen heeft, indien u twijfels

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER met gereguleerde afgifte 60 mg Isosorbidemononitraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem

BIJSLUITER. Registratiehouder: Menarini Benelux N.V./S.A., Belgicastraat 4, B-1930 Zaventem BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Barnidipine hydrochloride 10 mg, capsules met gereguleerde afgifte 9,3 mg Barnidipine hydrochloride 20 mg, capsules met gereguleerde afgifte 18,6 mg barnidipine

Nadere informatie

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Bijsluiter: informatie voor de gebruiker BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, DRANK ZONDER SUIKER carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het

Nadere informatie

Cremicort-H 1 % Crème

Cremicort-H 1 % Crème BIJSLUITER Le e s de he le bijsluite r aandachtig door, omdat e r voor u be langrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Cremicort-H 1 % Crème

Nadere informatie

1. Wat is Inderm Lotion 10 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is Inderm Lotion 10 mg/g, oplossing voor cutaan gebruik en waarvoor wordt het gebruikt? Bijsluiter Le e s de he le bijsluite r aandachtig door, omdat e r voor u be langrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Inderm Lotion zorgvuldig

Nadere informatie

CARTERS PILLEN NIEUWE FORMULE 5 mg maagsapresistente tabletten

CARTERS PILLEN NIEUWE FORMULE 5 mg maagsapresistente tabletten 1 Lees de hele bijsluiter aandachtig door omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende informatie of advies nodig hebt. Bewaar deze bijsluiter, misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

ISOSORBIDEDINITRAAT-vaselinecrème 1% FNA crème

ISOSORBIDEDINITRAAT-vaselinecrème 1% FNA crème PATIENTENBIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u vragen,

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 27.02.2014) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Enterol 250 mg harde capsules Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie Saccharomyces boulardii Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MOPSORALEN, 10 mg tabletten Methoxsaleen Lees goed de bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

BIJSLUITER Rhinospray 0,118% neusspray/neusdruppels, oplossing

BIJSLUITER Rhinospray 0,118% neusspray/neusdruppels, oplossing BIJSLUITER Rhinospray 0,118% neusspray/neusdruppels, oplossing Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Nadere informatie

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide PIL (NL) Yomesan tabletten 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

LOPERAMIDE TEVA 2 mg capsules, hard Loperamide hydrochloride

LOPERAMIDE TEVA 2 mg capsules, hard Loperamide hydrochloride BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u dit geneesmiddel zorgvuldig

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Package leaflet

Package leaflet 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Isosorbide dinitraat retard CF 20 mg, tabletten met gereguleerde afgifte isosorbidedinitraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum

IMPORTAL poeder voor oraal gebruik 10 g Lactitolum monohydricum BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

BIJSLUITER. CORSODYL tandgel, 10 mg chloorhexidine digluconaat per g tandgel

BIJSLUITER. CORSODYL tandgel, 10 mg chloorhexidine digluconaat per g tandgel Pagina 1/5 BE104973 België BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Wanneer u verdere vragen heeft of twijfelt, wendt u zich dan tot uw arts

Nadere informatie

CARDENE SR 45 capsules (nicardipine hydrochloride) Capsules. Section 1.3: Product Information BIJSLUITER

CARDENE SR 45 capsules (nicardipine hydrochloride) Capsules. Section 1.3: Product Information BIJSLUITER BIJSLUITER 14 of 18 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Cardene SR 45, capsules met gereguleerde afgifte 45 mg Nicardipine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u REFLEXSPRAY zorgvuldig te gebruiken

Nadere informatie

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard Clindamycine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter LIOTHYRONINE NATRIUM GLOBAL FARMA 25 MICROGRAM Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten

PERVIAM 200 mg, filmomhulde tabletten Publieksbijsluiter PERVIAM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u PERVIAM zorgvuldig te

Nadere informatie

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride

Duspatalin 135 mg omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Versie 5.1 a MSP+MKT -032011 072013 012014-082014 Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER omhulde tabletten mebeverinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

TAMOPLEX 10 mg tabletten TAMOPLEX 20 mg tabletten tamoxifen

TAMOPLEX 10 mg tabletten TAMOPLEX 20 mg tabletten tamoxifen BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

1. WAT IS HISTIMED 10 mg filmomhulde tabletten EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS HISTIMED 10 mg filmomhulde tabletten EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Histimed zorgvuldig te gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dixarit 0,025 mg omhulde tabletten clonidinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten. Agni casti extractum siccum BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Donnafyta Premens, filmomhulde tabletten Agni casti extractum siccum Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

Nasa Rhinathiol 0,1 %, neusspray, oplossing Xylometazoline chloorhydraat

Nasa Rhinathiol 0,1 %, neusspray, oplossing Xylometazoline chloorhydraat Pag. 1/5 Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Als u nog andere vragen hebt of als u twijfels hebt,

Nadere informatie

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500, omhulde tabletten 500 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Version 2010_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL granulaat. Sterculia urens Roxb., gom

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. NORMACOL granulaat. Sterculia urens Roxb., gom BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS NORMACOL granulaat Sterculia urens Roxb., gom Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine B. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Trafloxal / Trafloxal EDO Oogzalf 0,3 % Oogdruppels 3 mg/ml Ofloxacine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie