BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg"

Transcriptie

1 BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK (K.B. 31/12/1992 B.S. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg I. Identificatie van het geneesmiddel 1. Benaming ALPURIC (Allopurinol) capsules Capsules van 100 mg en 300 mg 2. Samenstelling Alpuric 100 mg Allopurinol. 100mg - Cera flav. - Oleum sojae hydrog. - Oleae vegetabilis part. hydrog. - Oleum arachid. - Lecithin. vegetab. - Polysorbat Natrii propyl - p.-hydroxybenzoas - Natrii ethyl - p.-hydroxybenzoas - Ferri oxyd. flav. (E 172) - Titan. dioxyd. (E 171) - Gelatin. - Glycerol. - Sorbitol. pro caps. una. Alpuric 300 mg Allopurinol. 300mg - Cera flav. - Oleum sojae hydrog. - Oleae vegetabilis part. hydrog. - Oleum arachid. - Lecithin. vegetab. - Polysorbat Natrii propyl - p.-hydroxybenzoas - Natrii ethyl - p.-hydroxybenzoas - Ferri oxyd. flav. (E 172) - Titan. dioxyd. (E 171) - Gelatin. - Glycerol. - Sorbitol. pro caps. una. 3. Vorm en verpakking Alpuric 100 mg Capsules : 50 en 100 : voor orale inname. Alpuric 300 mg Capsules : 30 en 90 : voor orale inname. De Alpuric -capsules mogen niet worden afgeleverd zonder medisch voorschrift. 4. Farmaco-therapeutische groep ALPURIC is een inhibitor van de urinezuur synthese. Het wordt gebruikt bij een te hoge urinezuurspiegel in het bloed (jicht).

2 PUBLIEKE BIJSLUITER ALPURIC ALPURICPN3DOC 5. Registratiehouder SOCOBOM N.V. Louisalaan 149, Bus 24 B Brussel 6. Fabrikant SWISS CAPS SCA-Lohnherstellungs AG Hausen CH KIRCHBERG PACKAGING SERVICE S.A. Zenobe Grammelaan B-1030 BRUSSEL II. Therapeutische indicaties 7. Aangewezen bij - De behandeling van primaire hyperuricemie, bijvoorbeeld : jicht (zelfs bij ernstige vermindering van de nierwerking). - Bij de behandeling en preventie van secundaire hyperuricemie bij patiënten behandeld voor sommige aandoeningen. - Preventie van acute jichtaanvallen bij personen met een te hoog urinezuurgehalte in het bloed. - Behandeling en preventie van nierstenen (uraatstenen) en nierziekten te wijten aan een overvloed aan urinezuur in het bloed (jicht-nefropathiën). - Preventie van herval met vorming van calciumstenen bij personen die teveel urinezuur in het bloed of de urine hebben. DIT GENEESMIDDEL MAG NIET GEBRUIKT WORDEN ZONDER DOKTERSVOORSCHRIFT III. Informatie die noodzakelijk is voordat het geneesmiddel wordt gebruikt 8. Gevallen waarbij het afgeraden is het geneesmiddel in te nemen - Personen die reeds overgevoelig zijn voor dit geneesmiddel, of aan één van de hulpstoffen ervan, of aan een geneesmiddel dat allopurinol bevat. 2

3 PUBLIEKE BIJSLUITER ALPURIC ALPURICPN3DOC - Zwangerschap; - Borstvoeding; - Ernstige leverinsufficiëntie. 9. Bijzondere voorzorgen - De hoeveelheden Alpuric die men dagelijks moet nemen, worden kleiner bij de personen die lijden aan een ernstige lever- en nierinsufficiëntie. De te nemen hoeveelheden in dit geval moeten berekend worden door uw geneesheer. - STOP DE BEHANDELING NIET EN VERANDER DE DOSERING NIET ZONDER UW ARTS TE RAADPLEGEN. 10. Onverenigbaarheden Gewoonlijk zijn er geen onverenigbaarheden. 11. Wisselwerking met andere geneesmiddelen en voeding - De inname van Alpuric kan het effect van sommige andere geneesmiddelen veranderen wanneer ze gelijktijdig worden ingenomen (in dit geval, raadpleeg uw arts): + Azathiopine, 6-Mercaptopurine + Orale antistollingsmiddelen + Aminopenicillines + Vidarabine + Probenecid + Furosemide, Triamtereen, Thiazide-derivaten + Salicylaten, Tricyclische antidepressiva, chloorpropamide + Cyclophosphamide - Het gebruik van alcoholhoudende dranken kan het effect van Alpuric veranderen. 12. Zwangerschap en borstvoeding - Zonder tegenbericht van uw arts, mag Alpuric niet genomen worden tijdens de zwangerschap. - Omwille van de veiligheid is het af te raden om Alpuric te nemen wanneer men borstvoeding geeft. 3

4 PUBLIEKE BIJSLUITER ALPURIC ALPURICPN3DOC 3. Besturen van voertuigen en gebruik van machines ALPURIC heeft geen invloed bij het besturen van voertuigen en het gebruik van machines. Enkel lokale aantastingen ter hoogte van de voet, te wijten aan jicht, kunnen problemen geven bij het besturen van voertuigen. IV. Aanwijzingen die nodig en gebruikelijk zijn voor een goed gebruik 14. Hoe gebruiken en hoeveel? De hoeveelheden van het te nemen geneesmiddel moeten altijd worden vastgesteld door de geneesheer. In het algemeen gebruikt men de volgende hoeveelheden : - Volwassenen Begindosis : 1 capsule van 100 mg per dag, gedurende 1 week. Vervolgens : 2 capsules van 100 mg per dag, in 1 of 2 innamen, gedurende 1 week. Onderhoudsdosis : 1 capsule van 300 mg per dag, tijdens de 3 week en tijdens de volgende weken. Bij sommige ziekten kunnen de dosissen verhoogd worden (secundaire hyperuricemie). - Kinderen Bij kinderen wordt dit geneesmiddel zelden voorgeschreven, uitgezonderd bij sommige secundaire hyperuricemieën, kwaadaardige bloedaandoeningen en hun behandeling. De gebruikelijke dosis is 10 à 20 mg/kg/24 u. - Volwassenen en kinderen NEEM NIET MEER DAN 300 MG IN 1 KEER NEEM NIET MEER DAN 800 MG PER DAG STOP DE BEHANDELING NIET EN VERANDER DE DOSERING NIET ZONDER TOESTEMMING VAN UW ARTS. BIJ ERNSTIGE NIERINSUFFICIENTIE De te nemen hoeveelheden worden kleiner. Ze dienen berekend te worden door uw arts. (in dit geval zal men altijd capsules van 100 mg nemen). 15. Wijze van aflevering en toedieningsweg De capsules worden bij voorkeur met een grote hoeveelheid water ingenomen om geen letsels aan de slokdarm te veroorzaken. 4

5 PUBLIEKE BIJSLUITER ALPURIC ALPURICPN3DOC 16. Maatregelen bij het gebruik van te hoge hoeveelheden - Overdosering kan leiden tot misselijkheid, diarree, maagpijn, nierproblemen of een acute jichtaanval. Raadpleeg uw arts. - Indien de Alpuric -capsules in zeer grote hoeveelheid werden ingenomen, zou er een stopzetting van de nierfunctie kunnen optreden. In dit geval moet de zieke naar het ziekenhuis gevoerd worden waar men spoedmaatregelen kan treffen. V. Ongewenste effecten 17. Ongewenste effecten - Er kan zich een acute jichtaanval voordoen, vooral wanneer de begindosis te hoog was of indien de behandeling begonnen werd in minder dan 6 weken na de acute jichtaanval. Indien de aanval opkomt, raadpleeg uw arts. Tijdens de eerste 3 maand van de behandeling met Alpuric -capsules is het soms nodig om tegelijkertijd ook andere geneesmiddelen te nemen (colchicine, natriumbicarbonaat, niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen), evenals een grote hoeveelheid water. Het is belangrijk om aandachtig de voorschriften van uw arts op te volgen. Gastro-intestinale neveneffecten - Misselijk gevoel, diarree, maagpijn vooral wanneer de capsules niet genomen werden tijdens of op het einde van de maaltijd. Indien de stoornissen aanhouden, raadpleeg uw arts. - Zeldzame gevallen van hematemese ( bloed overgeven) en steatorrhoea (vette diarree) Huid- en overgevoeligheidsreacties - Heel zelden kunnen er allergische reacties en huiderupties ontstaan. Gelieve hiervoor uw behandelende arts te raadplegen - De huidreacties kunnen optreden op verschillende tijdstippen van de behandeling. - De huidreacties veroorzaakt door allopurinol kunnen heviger worden bij gelijktijdige toediening van aminopenicillines. - Bij de algemene overgevoeligheidsreacties kan epilepsie optreden. Stoornissen in het bloed- en lymfatisch systeem - Stoornissen in de bloedformule werden gerapporteerd. Renale en urinaire stoornissen - Nierstenen Neveneffecten ter hoogte van de ogen - Retinitis en cataract werden gerapporteerd. 5

6 PUBLIEKE BIJSLUITER ALPURIC ALPURICPN3DOC Indien u andere neveneffecten ondervindt dan diegene vermeld in deze bijsluiter, gelieve uw arts of uw apotheker te informeren. VI. Vervaldatum 18. Bewaring en stabiliteit Bewaren op kamertemperatuur (15-25 C) in de originele verpakking. De Alpuric -capsules mogen gebruikt worden tot aan de datum die vermeld staat op de verpakking na de letters EX (maand/jaar) waarvan de eerste dag van de aangeduide maand de vervaldag is. VII. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst herzien is 19. 8/2003 6

7 NOTICE POUR LE PUBLIC (A.R. 31/12/1992 M.B. 27/01/1993) ALPURIC 100 mg / 300 mg I. Identification du médicament 1. Dénomination : ALPURIC (Allopurinol) gélules Gélules de 100 mg et 300 mg 2. Composition : Alpuric 100 mg Allopurinol. 100mg - Cera flav. - Oleum sojae hydrog. - Oleae vegetabilis part. hydrog. - Oleum arachid. - Lecithin. vegetab. - Polysorbat Natrii propyl - p.-hydroxybenzoas - Natrii ethyl - p.-hydroxybenzoas - Ferri oxyd. flav. (E 172) - Titan. dioxyd. (E 171) - Gelatin. - Glycerol. - Sorbitol. pro caps. una. Alpuric 300 mg Allopurinol. 300mg - Cera flav. - Oleum sojae hydrog. - Oleae vegetabilis part. hydrog. - Oleum arachid. - Lecithin. vegetab. - Polysorbat Natrii propyl - p.-hydroxybenzoas - Natrii ethyl - p.-hydroxybenzoas - Ferri oxyd. flav. (E 172) - Titan. dioxyd. (E 171) - Gelatin. - Glycerol. - Sorbitol. pro caps. una. 3. Forme et conditionnement : Alpuric 100 mg : Gélules : 50 et 100 : administration par la bouche Alpuric 300 mg : Gélules : 30 et 90 : administration par la bouche Les gélules ne seront délivrées que sur prescription médicale. 4. Groupe Pharmacothérapeutique : ALPURIC est un inhibiteur de la synthèse d acide urique. Ce médicament est utilisé en cas d une trop grande concentration d acide urique dans le sang (goutte).

8 NOTICE POUR LE PUBLIC ALPURIC ALPURIPF3.DOC 5. Titulaire d'enregistrement : SOCOBOM SA Av. Louise 149, b.24 B Bruxelles 6. Fabricant : SWISS CAPS SCA - Lohnherstellungs AG Hausen CH-9533 KIRCHBERG PACKAGING SERVICE S.A. Av. Zénobe Gramme 27/31 B-1030 Bruxelles II. Indications thérapeutiques 7. Indiqué dans : - Traitement des hyperuricémies primaires symptomatiques, par exemple : la goutte (même en cas de diminution grave du fonctionnement des reins). - Traitement et prévention des hyperuricémies secondaires chez les personnes traitées pour certaines affections. - Prévention des crises aiguës de goutte, chez les personnes ayant trop d acide urique dans le sang. - Traitement et prévention des calculs rénaux (lithiase urique) et des maladies des reins dues à un excès d acide urique dans le sang (néphropathies goutteuses). - Prévention des rechutes de calculs rénaux (lithiase calcique), chez les personnes ayant trop d acide urique dans le sang ou dans l urine. CE MEDICAMENT NE PEUT PAS ETRE ADMINISTRE SANS PRESCRIPTION MEDICALE. III. Information nécessaire avant d'utiliser le médicament 8. Ce médicament ne peut pas être administré dans les affections et conditions suivantes : - Personnes ayant déjà eu une allergie à ce médicament ou à un médicament contenant de l allopurinol, ou à l un des excipients de la préparation. - Grossesse ; 2

9 NOTICE POUR LE PUBLIC ALPURIC ALPURIPF3.DOC - Allaitement ; - Diminution grave du fonctionnement du foie. 9. Précautions particulières : - Les quantités d ALPURIC à prendre par jour, seront plus faibles chez les personnes ayant une diminution grave du fonctionnement des reins et chez les personnes ayant un mauvais fonctionnement du foie. Les quantités à prendre dans ces cas doivent être calculées par votre médecin. - NE PAS ARRETER LE TRAITEMENT NI MODIFIER LES DOSES SANS CONSULTER VOTRE MEDECIN. 10. Incompatibilités : Normalement, il n'y a pas d'incompatibilités. 11. Intéractions avec d'autres médicaments ou aliments : - La prise de gélules d ALPURIC peut modifier l effet de certains autres médicaments s ils sont pris en même temps (dans ce cas, consultez votre médecin): + Azathioprine, 6-Mercaptopurine + Anticoagulants oraux + Aminopénicillines + Vidarabine + Probénécide + Furosémide, Triamtérène, dérivés des Thiazides + Salicylés, antidépresseurs tricycliques, chlorpropamide. + cyclophosphamide - La consommation de boissons alcoolisées peut modifier l effet des gélules d ALPURIC. 12. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement : - Sauf avis contraire de votre médecin, les gélules d ALPURIC ne peuvent pas être prises pendant la grossesse. - Par mesure de prudence, il est déconseillé de prendre les gélules d ALPURIC pendant la période d allaitement. 13. Conduite d'un véhicule et utilisation de machines :. ALPURIC n'influence pas la conduite d'un véhicule ou l'utilisation de machines. Seules les affections locales, à hauteur des pieds, dues à la goutte, peuvent influencer la conduite d un véhicule. 3

10 NOTICE POUR LE PUBLIC ALPURIC ALPURIPF3.DOC IV. Indications qui sont nécessaires et usuelles pour un bon usage. 14. Mode d'administration et posologie : Les quantités du médicament à prendre doivent toujours être fixées par le médecin. En général, on utilise les quantités suivantes : - Adultes Dose de départ : 1 gélule à 100 mg par jour, pendant une semaine. Ensuite : 2 gélules à 100 mg par jour, en 1 ou 2 prises pendant une semaine. Dose d entretien : 1 gélule à 300 mg par jour pendant la troisième semaine et les semaines suivantes. Pour certaines maladies, les doses peuvent être plus élevées (hyperuricémies secondaires). - - Enfants Chez les enfants, ce médicament est rarement utilisé, sauf lors de certaines hyperuricémies secondaires aux hémopathies malignes et à leur traitement. La dose habituelle est de 10 à 20 mg/kg/24 heures. Adultes et enfants NE PAS PRENDRE PLUS DE 300 MG EN UNE FOIS ; NE PAS PRENDRE PLUS DE 800 MG PAR JOUR ; NE PAS ARRETER LE TRAITEMENT NI MODIFIER LES DOSES SANS L ACCORD DE VOTRE MEDECIN. EN CAS DE DIMINUTION GRAVE DU FONCTIONNEMENT DES REINS Les quantités à prendre seront plus faibles. Elles doivent être calculées par votre médecin. (Dans ce cas, on prendra toujours des gélules à 100 mg.) 15. Mode de délivrance et voie d administration Les gélules doivent, de préférence, être prises avec une grande quantité d eau pour éviter des lésions à l œsophage. 16. Mesures en cas d'administration de trop fortes doses : - La prise de trop fortes doses pourrait entraîner des nausées, de la diarrhée, des douleurs d estomac, des problèmes rénaux ou une crise aiguë de goutte. Consultez votre médecin. - Si les gélules d ALPURIC ont été avalées en très grande quantité, il pourrait survenir un arrêt du fonctionnement des reins. Dans ce cas, le malade doit être envoyé dans un hôpital, où des mesures d urgence pourront être prises rapidement. 4

11 NOTICE POUR LE PUBLIC ALPURIC ALPURIPF3.DOC V. Effets non désirés 17. Effets non désirés : - Il peut survenir une crise aiguë de goutte, surtout si la dose de départ était trop élevée ou si on a commencé le traitement moins de 6 semaines après une crise aiguë de goutte. Si la crise survient, consultez votre médecin. Pendant les 3 premiers mois du traitement avec les gélules d ALPURIC, il est souvent nécessaire de prendre en même temps certains autres médicaments (colchicine, bicarbonate de soude, anti-inflammatoires non-stéroïdiens), ainsi qu une grande quantité d eau. Il est important de suivre attentivement les prescriptions de votre médecin. Effets indésirables gastro-intestinaux - Nausées, diarrhée, douleurs à l estomac. Leur fréquence est fortement diminuée si les gélules sont prises pendant ou après le repas. Si les symptômes persistent consultez votre médecin. - Des cas très rares d hématémèse ( vomissements de sang) et de stéatorrhée (diarrhée grasse) Réactions cutanées et d hypersensibilité - Il peut se produire des réactions allergiques et des éruptions de la peau. Veuillez consulter votre médecin traitant. - Les réactions cutanées peuvent apparaître à n importe quel stade du traitement. - Les réactions cutanées induites par l allopurinol s intensifient lors de l administration concomitante d aminopénicillines. - Les réactions générales d hypersensibilité peuvent s accompagner très rarement d épilepsie. Effets indésirables du système lymphatique et sanguin - Des modifications de la formule sanguine ont été rapportées Effets indésirables rénaux et urinaires - Des lithiases rénales Effets indésirables des yeux - Des rétinites et des cataractes ont été rapportées Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. VI. Date de péremption 18. Conservation et stabilité : 5

12 NOTICE POUR LE PUBLIC ALPURIC ALPURIPF3.DOC A température ambiante (15-25 C) Une date de péremption figure sur l'emballage ; EX signifiant expiration suivi de 4 chiffres, les deux premiers indiquant le mois (1er jour) et les deux derniers l'année. VII. Date du dernier contrôle de la notice 19. 8/2003 6

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Bijsluiter voor het publiek BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK Benaming EFALITH LIPOCREME Samenstelling Efalith Lipocrème : Lithii succin. 80 mg - Zinc. sulfas (hydr.) 0,5 mg Isolan GI 34 - Paraffin. solid. -

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

Rhinofebryl, harde capsules

Rhinofebryl, harde capsules Pagina 1 van 6 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u "Rhinofebryl, harde

Nadere informatie

(Ibuprofenum) Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine, aspartaam, saccharose, munt-aroma.

(Ibuprofenum) Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine, aspartaam, saccharose, munt-aroma. BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK: SPIDIFEN 200, zakjes (Ibuprofenum) BENAMING SPIDIFEN 200, zakjes (Ibuprofenum) SAMENSTELLING Ibuprofen 200 mg (als L-argininezout), L-arginine, natriumbicarbonaat, natriumsaccharine,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

November Publieksbijsluiter

November Publieksbijsluiter Publieksbijsluiter Lees deze informatie zorgvuldig vóór u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u Bronchosedal Dextromethorphan HBr al vaker hebt gebruikt; er kan immers belangrijke nieuwe informatie

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN

FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN BENAMING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten RHINATHIOL ANTIRHINITIS siroop SAMENSTELLING RHINATHIOL ANTIRHINITIS tabletten: Fenylefrine hydrochloride 10mg Chloorfenamine 4mg Anhydrische glucose Lactose

Nadere informatie

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules

Rhinofebryl 240 mg/3,2 mg harde capsules Roundup Pagina 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paracetamol en chloorfenaminemaleaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK

BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BENAMING NICOTIBINE (isoniazide) SAMENSTELLING Isoniazidum 300 mg - Lactosum monohydricum - Talcum - Magnesii stearas - Maydis amylum q.s. pro compr. uno. FARMACEUTISCHE VORM

Nadere informatie

BENAMING. LYSOTOSSIL, dragees Cloperastini HCl 10 mg LYSOTOSSIL, siroop Cloperastini fendizoas 3,54 mg/ml SAMENSTELLING

BENAMING. LYSOTOSSIL, dragees Cloperastini HCl 10 mg LYSOTOSSIL, siroop Cloperastini fendizoas 3,54 mg/ml SAMENSTELLING BIJSLUITER : LYSOTOSSIL BENAMING LYSOTOSSIL, dragees Cloperastini HCl 10 mg LYSOTOSSIL, siroop Cloperastini fendizoas 3,54 mg/ml SAMENSTELLING Dragees : cloperastin. hydrochlorid. 10 mg - cellulos. microcristallin.

Nadere informatie

EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE Le Brun 5mg/80mg zetpillen kinderen

EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE Le Brun 5mg/80mg zetpillen kinderen BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK BENAMING EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE Le Brun 5mg/80mg zetpillen kinderen EUCALYPTINE Le Brun 20mg/120mg zetpillen volwassenen EUCALYPTINE

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Enterol 250 mg harde capsules Enterol 250 mg poeder voor orale suspensie Saccharomyces boulardii Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Publieksbijsluiter. Benaming Daktarin, orale gel

Publieksbijsluiter. Benaming Daktarin, orale gel PN/1 Lees deze bijsluiter zorgvuldig vóór u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Doe dat ook als u Daktarin orale gel al vaker hebt gebruikt; er kan immers belangrijke nieuwe informatie in staan. Als iets

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.).

BIJSLUITER. De werkzame stof is anetholtrithion (= trithioparamethoxyphenylpropen.). Sulfarlem tabletten PBF- Page 1/5 BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door. Deze bevat belangrijke informatie over uw behandeling/ziekte. Wanneer u verdere vragen heeft of twijfelt, wendt u zich dan tot uw arts of apotheker voor meer

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

LOPERAMIDE TEVA 2 mg capsules, hard Loperamide hydrochloride

LOPERAMIDE TEVA 2 mg capsules, hard Loperamide hydrochloride BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u dit geneesmiddel zorgvuldig

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Mylan 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Tetralysal 300 mg capsules hard Lymecycline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Tetralysal 300 mg capsules hard Lymecycline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Tetralysal 300 mg capsules hard Lymecycline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Laburide 200 mg TABLETTEN Feneturide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

URO-VAXOM SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

URO-VAXOM SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT - 1 - SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT 1. BENAMING Uro-Vaxom 6 mg, harde capsules. 2. SAMENSTELLING 1 capsule bevat 60 mg x-om-89 lyofilisaat overeenkomend met 6 mg E. coli extract. Voor een

Nadere informatie

Nurofen 400 Fastcaps, capsules (zacht) Ibuprofen

Nurofen 400 Fastcaps, capsules (zacht) Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nurofen 400 Fastcaps, capsules (zacht) Ibuprofen Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol

Sorbitol Delalande 5g poeder voor drinkbare oplossing Sorbitol Pag. 1/5 18 juli 2005 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling. Indien u andere vragen heeft, indien u twijfels

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

1. WAT IS DAFALGAN PEDIATRIE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS DAFALGAN PEDIATRIE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank. calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Bijsluiter: informatie voor de gebruiker SANDOZ CALCIUM 500 MG poeder voor drank calcium lactaat gluconaat en calcium carbonaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP

SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Pagina 1 van 6 SIROXYL 250 MG/5 ML SIROOP SIROXYL 1500 MG GRANULAAT SIROXYL ZONDER SUIKER VOOR VOLWASSENEN 750 MG/15 ML DRANK SIROXYL KINDEREN 100 MG/5 ML SIROOP Carbocisteïne Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

DOLPRONE 500 MG TABLET

DOLPRONE 500 MG TABLET Pagina 1 van 5 DOLPRONE 500 MG TABLET Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Mobistix Forte Instant 1000 mg granulaat in zakje s. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Mobistix Forte Instant 1000 mg granulaat in zakje s. Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Mobistix Forte Instant 1000 mg granulaat in zakje s Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Inhoud van deze bijsluiter: 1. Waarvoor wordt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Mobistix Instant cappuccino 500 mg granulaat in zakje s. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Mobistix Instant cappuccino 500 mg granulaat in zakje s. Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Mobistix Instant cappuccino 500 mg granulaat in zakje s Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EPANUTIN 100 mg harde capsules (Natriumfenytoïne) EPANUTIN 25 mg/ml suspensie voor oraal gebruik (Fenytoïne) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie

MOTILIUM 1 mg/ml suspensie voor oraal gebruik pediatrie Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of

Nadere informatie

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES

BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES BIJSLUITER DULCOLAX PICOSULPHATE 2,5 MG ZACHTE CAPSULES Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

PANADOL 500 mg tabletten. Pagina 1 van IS 165 F3 België

PANADOL 500 mg tabletten. Pagina 1 van IS 165 F3 België Pagina 1 van 5 981 IS 165 F3 België BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. Deze bevat belangrijke informatie over uw behandeling/ziekte. Wanneer u verdere

Nadere informatie

FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKING

FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKING BIJSLUITER VOOR HET PUBLIEK EUCALYPTINE Le Brun 18,3mg/3,2mg per 15ml siroop BENAMING EUCALYPTINE Le Brun 18,3mg/3,2mg per 15ml siroop SAMENSTELLING Codeinum 100 mg - Eucalyptolum 17,5 mg - acidum citricum

Nadere informatie

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen

MOTILIUM 10 mg zetpillen baby s MOTILIUM 30 mg zetpillen kinderen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Niet alle verpakkingsgrootten kunnen gecommercialiseerd zijn.

Niet alle verpakkingsgrootten kunnen gecommercialiseerd zijn. BENAMING BIJSLUITER Pagina 1 25 mei 2010 ASPEGIC 1000 poeder voor drank ASPEGIC 500 poeder voor drank ASPEGIC 250 poeder voor drank ASPEGIC 100 poeder voor drank Lysine acetylsalicylaat. SAMENSTELLING

Nadere informatie

Acetylsalicylzuur 400 mg/ Ascorbinezuur 240 mg Mononatriumcitraat / Natriumbicarbonaat / Citroenzuur / Natriumcarbonaat

Acetylsalicylzuur 400 mg/ Ascorbinezuur 240 mg Mononatriumcitraat / Natriumbicarbonaat / Citroenzuur / Natriumcarbonaat Benaming Aspirine R -C bruistabletten Samenstelling Acetylsalicylzuur 400 mg/ Ascorbinezuur 240 mg Mononatriumcitraat / Natriumbicarbonaat / Citroenzuur / Natriumcarbonaat Vormen en verpakkingen vorm :

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter PICOLAXINE 5mg, tabletten Bijsluiter - Page 1 sur 5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER

RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER RELAXINE omhulde tabletten BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen/te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie voor uw behandeling/uw ziekte. Vraag uw

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

Allopurinol. Zyloric

Allopurinol. Zyloric Allopurinol Zyloric Inhoud Hoe werkt allopurinol? 3 Voor welke aandoeningen wordt allopurinol gebruikt? 3 Hoe moet ik het gebruiken? 3 Hoe moet ik het bewaren 4 Wat zijn mogelijke bijwerkingen? 4 Zijn

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Acetylcysteine EG 200 mg, capsules acetylcysteïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Urgenin druppels. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Urgenin druppels. Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Bijsluiter: informatie voor de patiënt Urgenin druppels Tinctuur van Serenoa repens (Bartram Small), Sap van Echinacea purpurea (Moench) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Allopurinol (Zyloric)

Allopurinol (Zyloric) Allopurinol (Zyloric) U heeft in overleg met uw reumatoloog besloten dat u allopurinol gaat gebruiken of u overweegt dit te doen. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Metopiron. Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon 026-37 82 111

Metopiron. Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon 026-37 82 111 Metopiron Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon 026-37 82 111 U leest de bijsluitertekst van Metopiron. Leest u deze bijsluiter alstublieft zorgvuldig door voordat u Metopiron gebruikt,

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Version 2014_02.1 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN 500 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN 500 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml.

BIJSLUITER. FARMACEUTISCHE VORM EN ANDERE VOORSTELLINGEN Siroop is beschikbaar in zakjes van 15 ml (20 g). Dozen met 20 zakjes van 15 ml. BIJSLUITER BENAMING DUPHALAC Fruit (lactulose) SAMENSTELLING DUPHALAC Fruit bevat vooral lactulose, een derivaat van melksuiker, een natuurlijk product dat ook in de voeding voorkomt. Eén zakjevan 1 bevat

Nadere informatie

1. WAT IS BISOLVON 0,2 % VERNEVELOPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS BISOLVON 0,2 % VERNEVELOPLOSSING EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER BISOLVON 0,2% VERNEVELOPLOSSING BPI 0052-02 + PRAC Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6

BIJSLUITER. pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER pl-market-nl-steovitd31000880-may10-apprmay10 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Steovit D 3 sinaasappel 1000 mg/880 I.E. bruistabletten Calcium/Vitamine D3 Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BALSOCLASE ANTITUSSIVUM 2,13 mg/ml drank (pentoxyverine citraat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

URALYT U Granules (publiek)

URALYT U Granules (publiek) URALYT U Granules (publiek) Gelieve deze bijsluiter volledig en aandachtig te lezen voor u het geneesmiddel inneemt. Deze bevat belangrijke informatie betreffende uw ziekte. Indien u andere vragen hebt,

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray

SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SPORTFLEX 10 mg/g oplossing-huidspray Indometacine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Bisoltussin 2 mg/ml siroop volwassenen Dextromethorfan hydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

1. WAT IS ACENTERINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Maagsapresistente tabletten in verpakking met 100 ronde tabletten van 500 mg.

1. WAT IS ACENTERINE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Maagsapresistente tabletten in verpakking met 100 ronde tabletten van 500 mg. BIJSLUITERTEKST Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ACENTERINE zorgvuldig

Nadere informatie

Siroxyl 250 mg/5 ml siroop Siroxyl 1500 mg granulaat Siroxyl zonder suiker voor volwassenen 750 mg/15 ml drank Siroxyl kinderen 100 mg/5 ml siroop

Siroxyl 250 mg/5 ml siroop Siroxyl 1500 mg granulaat Siroxyl zonder suiker voor volwassenen 750 mg/15 ml drank Siroxyl kinderen 100 mg/5 ml siroop NAT-H-4098-01-04-R-10 Roundup Pagina 1 van 5 Siroxyl 250 mg/5 ml siroop Siroxyl 1500 mg granulaat Siroxyl zonder suiker voor volwassenen 750 mg/15 ml drank Siroxyl kinderen 100 mg/5 ml siroop Carbocisteïne

Nadere informatie

GEZONDHEID (La santé)

GEZONDHEID (La santé) FICHE LEXICALE NEERLANDAIS 1/5 GEZONDHEID (La santé) a. Wat zijn hun klachten? (De quoi se plaignent-ils?) A C B G I H 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E D Klachten hoest moet overgeven ben verkouden heb

Nadere informatie

Version 1.3, 04/2010 BIJSLUITER

Version 1.3, 04/2010 BIJSLUITER Version 1.3, 04/2010 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PYRIDOXINE LABAZ 250 mg tabletten Pyridoxine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

UTROGESTAN 100 mg/200 mg zachte capsules Gemicroniseerd progesteron

UTROGESTAN 100 mg/200 mg zachte capsules Gemicroniseerd progesteron BIJSLITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRIK(ST)ER TROGESTAN 100 mg/200 mg zachte capsules Gemicroniseerd progesteron Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoïne Aurobindo 50/100 mg, capsules Nitrofurantoïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoïne Aurobindo 50/100 mg, capsules Nitrofurantoïne 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1504 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoïne Aurobindo 50/100 mg, capsules Nitrofurantoïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 MG TABLETTEN ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 MG TABLETTEN allopurinol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 MG TABLETTEN ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 MG TABLETTEN allopurinol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 MG TABLETTEN ALLOPURINOL-RATIOPHARM 300 MG TABLETTEN allopurinol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

1. WAT IS DAFALGAN FORTE 1 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS DAFALGAN FORTE 1 G EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie