GARDENA. AquaContour automatic. Art. 8133

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GARDENA. AquaContour automatic. Art. 8133"

Transcriptie

1 GARDENA D F S DK P E I GB AquContour utomtic Art D Gebruchsnweisung Vielflächen-Regner GB Operting Instructions Lrge-Are Irrigtion F Mode d emploi Arroseur multisurfces Gebruiksnwijzing Multi-instelbre sproeier S Bruksnvisning AquContour utomtic I Istruzioni per l uso Irrigtore per superfici irregolri E Mnul de instrucciones Aspersor de múltiples superficies P Instruções de mnejo Aspersores de grndes superfícies DK Brugsnvisning AquContour utomtic

2 GARDENA multi-instelbre sproeier AquContour utomtic Welkom in de GARDENA tuin... Lees de gebruiksnwijzing zorgvuldig en houd u n de nwijzingen. Mkt u zich n hnd vn deze gebruiksnwijzing vertrouwd met het juiste gebruik en de veiligheidsinstructies vn de multi-instelbre sproeier. Uit veiligheidsoverwegingen mogen kinderen onder de 16 jr en personen die niet met deze gebruiksnwijzing vertrouwd zijn, de multi-instelbre sproeier niet gebruiken. v Bewr deze gebruiksnwijzing zorgvuldig. Inhoudsopgve 1. Inzetgebied vn uw GARDENA multi-instelbre sproeier Veiligheidsinstructies Functie Ingebruiknme Bediening Buitenbedrijfstelling Onderhoud Opheffen vn storingen Accessoires Technische gegevens Service / Grntie Inzetgebied vn uw GARDENA multi-instelbre sproeier Gebruik volgens de voorschriften: Opmerking De GARDENA multi-instelbre sproeier is bestnddeel vn het Originl GARDENA System en is uitsluitend bestemd voor prticulier gebruik buiten in de huis- en hobbytuin voor het besproeien vn tuinen en gzons. Niet gebruikt worden mg de multi-instelbre sproeier in industriële en bedrijfsmtige toepssingen en in combintie met chemicliën, levensmiddelen, licht ontvlmbre en explosieve stoffen. 2. Veiligheidsinstructies Btterijen: Vnwege een goed functioneren mogen in de sproeier lleen vier 1,5 V (lkline) bbycellen type IEC LR14 gebruikt worden! Om bij lngere fwezigheid een uitvllen vn de sproeier door zwkke btterijen te voorkomen moeten de btterijen op een bepld tijdstip worden vervngen. Doorslggevend hiervoor is de bedrijfsduur vn de btterijen tot dn toe en de verwchte tijdsduur vn fwezigheid die opgeteld niet lnger mg zijn dn 90 uur. 27

3 Gebruiksinstructie: De multi-instelbre sproeier mg binnen een bewteringsleiding niet met ndere sproeiers worden gecombineerd. Als de reikwijdte vn de sproeier verndert, vernderen ook de drukverhoudingen in de bewteringsleiding en zodoende zou ook de reikwijdte vn de ndere sproeiers vernderen. Alleen vi vn elkr gescheiden, fzonderlijke bewteringsleidingen besproeien, niet in serie schkelen met ndere sproeiers. Bij sterke drukschommelingen in de wterleiding kunnen de ingestelde reikwijdtes vriëren. Hydrofoorpompen (met drukketel) voor de wtervoorziening vn de sproeier zijn niet n te bevelen, omdt deze door de in- en uitschkeldruk drukschommelingen veroorzken. Znd en ndere schurende stoffen in het wter leiden tot een snellere slijtge en presttiemindering. v Bij zndhoudend wter een centrl filter (bijv. GARDENA centrl filter rt. 1510) gebruiken. 3. Functie Bedieningspneel: Met de GARDENA multi-instelbre sproeier kunnen individuele tuincontouren besproeid worden. Er kunnen 2 geprogrmmeerde contouren worden opgeslgen. Drbij drit de wterstrl lngzm in het rond tot de sectornslgen en weer terug en verndert drbij de besproeiingsfstnd nr gelng de geprogrmmeerde contour. Het bedieningspneel is bestemd voor de progrmmering vn de beregeningscontouren. 1 Menutoets: Keuze tussen progrmmeermodus (set 1 of 2) en bedrijfsmodus (uto 1 of 2) toets: vergroot de besproeiingsfstnd toets: verkleint de besproeiingsfstnd. 4 OK-toets: slt de ingestelde besproeiingsfstnd op. 5 Set-LED: Toont progrmmeermodus 1 of 2. 6 Auto-LED: Toont utomtische bedrijfmodus 1 of 2. De LED 1 of 2 knippert elke 10 seconden. 4. Ingebruiknme Btterijen pltsen: De btterijen zijn niet bij de levering inbegrepen. v Voor het pltsen vn de btterijen, zie 7. Onderhoud Btterijen vervngen. 28

4 Juiste stndplts vn de multi-instelbre sproeier kiezen: Juiste stndplts: A Cirkelbesproeiing: De sproeier moet bij de cirkelbesproeiing indien mogelijk in het midden vn het besproeiingsvlk worden gepltst zodt invloeden vn buitenf zols bijvoorbeeld wind een geringe invloed op de besproeiingsfstnd hebben. B Sectorbesproeiing: De sproeier moet bij sectorbesproeiing heleml n de rnd vn het besproeiingsvlk worden gepltst. (bijv. huishoek). De sproeier moet op een plts in de besproeiingssector worden gepltst vn wruit het gehele tuinoppervlk kn worden besproeid. De mximle reikwijdte bedrgt 9 m (bij 2 br stromingsdruk op de sproeier). Verkeerde stndplts: 1: Er mogen geen hindernissen (bijv. muurtjes, bomen enz.) in de besproeiingssector nwezig zijn. Elk punt vn de contour moet in een rechte lijn bereikbr zijn. Bij een mximle reikwijdte kn de sproeihoogte c. 5 m bereiken. 2: De minimle reikwijdte bedrgt 2,5 m (bij 2 br). Drom moet de sproeier bij cirkelbesproeiing in lle richtingen 2,5 m vn de rnd verwijderd zijn (A), of de sproeier bevindt zich n de rnd en het besproeiingsvlk is een sector (B). Grondplt in de grond instlleren: Multi-instelbre sproeier nsluiten: De multi-instelbre sproeier beschikt over 2 grondplten en 2 progrmm s zodt de sproeier op 2 verschillende stndpltsen kn worden ingezet. Bijv. voor en chter het huis of bij zeer grote oppervlkken. Om de gekozen stndpltsen weer exct te kunnen vinden, moet de sproeier op de grondplten met uitneembre spikes gefixeerd worden. De meegeleverde 2 spikes zijn op de onderknt vn de sproeier bevestigd. De grondplt blijft continu in de grond zitten. 1. Juiste stndplts voor de sproeier kiezen (zie boven). 2. Grondplt 7 op deze plts gelijk met de rde in de grond steken. 3. De sproeier op de grondplt 7 pltsen Spikes 8 in de openingen 9 vn de sproeier steken. De sproeier wordt op de grondplt gefixeerd. De multi-instelbre sproeier kn vi het Originl GARDENA System op de wtervoorziening ngesloten worden. De minimle bedrijfsdruk bedrgt 1 br. 1. GARDENA slng met insteeksysteem op de nsluiting A vn de multi-instelbre sproeier steken. 2. Wtertoevoer openen. A 29

5 5. Bediening Besproeiingssector instellen: De besproeiingssector kn vn 25 tot 360 ingesteld worden. Opdt er geen ongewenste oppervlkken besproeid worden (bijv. huis) moet de sector eerst grof (iets te klein) ingesteld worden. Sector grof instellen: 1. Wtertoevoer sluiten. 2. Sproeikop B met de hnd midden in de besproeiingssector drien (bijv. P4). 3. Besproeiingssector grof instellen: rechter sectornslg zr nr de rechter knt drien (bijv. P9) en linker sectornslg zl nr de linker knt drien (bijv. P2). Sector fijn instellen: 1. Wtertoevoer openen z L B zr 2. Besproeiingssector observeren en de sectornslgen zl en zr in overeenstemming met de sectorgrenzen (P1 en P10) fijn instellen, tot de richtingswissel exct bij de gewenste besproeiingsgrenzen pltsvindt. Vndlismebeveiliging: Als de sproeikop bij vstgelegde sectornslgen over de sectornslgen wordt gedrid, wordt de vndlismebeveiliging gectiveerd. Zodr de wtertoevoer wordt geopend, drit de sproeier weer zelfstndig terug in de besproeiingssector. Contour vn de besproeiingssector progrmmeren: B Voor de progrmmering moet de besproeiingssector ingesteld zijn. Er kunnen 2 progrmm s voor verschillende stndpltsen geprogrmmeerd worden. Met de multisector-sproeier kunnen mximl 50 contourpunten geprogrmmeerd worden. Hoe meer punten er geprogrmmeerd worden, des te excter wordt de contour beschreven (bijv. bij een cirkelboog P7 P10) Wtertoevoer openen. Bij de eerste inbedrijfstelling is de minimle reikwijdte (2,5 m bij 2 br stromingsdruk op de sproeier) ingesteld. 2. OK-toets 4 indrukken. Een groene uto-led 6 brndt. 3. Progrmm kiezen: Menu-toets 1 zo vk indrukken tot de gewenste set-led 5 (1 of 2) brndt. Het gewenste progrmm 1 of 2 werd geselecteerd en kn nu geprogrmmeerd worden. 4. Sproeikop B op de ornje ring met de hnd op de linker sectorgrens (in voorbeeld P1) drien en vsthouden. 5. Met de beide toetsen + -toets 2 en - -toets 3 de reikwijdte zodnig instellen, dt zij P1 bereikt. 6. OK-toets 4 indrukken. De groene uto-led 6 brndt 1 seconde en het eerste punt P1 is opgeslgen. 7. Sproeikop B op ornje ring met de hnd op het volgende beregeningspunt (bijv. P2) drien en vsthouden.

6 Met de beide toetsen + -toets 2 en - -toets 3 de reikwijdte zodnig instellen, dt deze het volgende besproeiingspunt (bijv. P2) bereikt. 10. OK-toets 4 indrukken. De groene uto-led 6 brndt 1 seconde het de punt is opgeslgen. 11. Het proces vn stp 7 t / m 9 zo vk herhlen tot de rechter sectorgrens (in het voorbeeld P10) is bereikt. 12. Menu-toets 1 indrukken. De rode set-led 5 gt uit, de progrmmering is fgesloten en de groene uto-led 6 vn het gekozen progrmm brndt 1 minuut. Vervolgens knippert de uto-led elke 10 seconden. 13. Sproeikop B loslten en de sproeicontour controleren. 14. Als de contour correct wordt besproeid, de wtertoevoer sluiten. Anwijzingen voor de progrmmering: Zodr het eerste punt geprogrmmeerd wordt, wordt een eventueel bestnd progrmm gewist. N de fgesloten progrmmering kunnen er drom geen punten meer chterf gewist of ingevoegd worden. Als de contour niet exct genoeg werd beschreven, moet de progrmmering opnieuw pltsvinden met meer punten. Als tijdens de progrmmering 60 seconden lng geen toets wordt ingedrukt, wordt de progrmmering utomtisch beëindigd en de contour opgeslgen. Besproeiing strten / beëindigen: Voor de Besproeiing gestrt kn worden moet de multiinstelbre sproeier geprogrmmeerd zijn. 1. Multi-instelbre sproeier op een vn de beide grondplten met de 2 spikes monteren (zie 4 Ingebruiknme Grondplt in de grond instlleren ). 2. Sector-nslgen in overeenstemming met de stndplts instellen (zie 5.Bediening Besproeiingssector instellen ). 3. OK-toets 1 indrukken. De groene uto-led 6 brndt. 4. Progrmm kiezen: Menu-toets 1 zo vk indrukken tot de gewenste groene uto-led 5 (1 of 2) brndt. Het gewenste progrmm 1 of 2 werd geselecteerd. Besproeiing strten: v Wtertoevoer volledig openen. De besproeiing strt utomtisch en de contour vn de geselecteerde besproeiingssector wordt besproeid. Besproeiing beëindigen: v Wtertoevoer sluiten. De besproeiing wordt beëindigd. Het progrmm blijft behouden. 31

7 6. Buitenbedrijfstelling Opsln / overwinteren: Afvlverwijdering: (overeenkomstig RL2002/96/EG) De bewrplts moet voor kinderen ontoegnkelijk zijn. 1. Btterijen uit de sproeier verwijderen. De progrmm s blijven hierbij behouden. 2. Sproeier vorstveilig op een droge plts bewren. Belngrijk: Geef de gebruikte btterijen terug n een vn de verkooppltsen of lever de btterijen in bij de gemeentelijke inzmelplts. De btterij mg lleen in ontlden toestnd worden verwijderd. Het pprt mg niet met het normle huisvuil meegegeven worden, mr moet volgens de geldende regels fgevoerd worden. v Belngrijk: Apprt inleveren bij de gemeentelijke inzmelplts. 7. Onderhoud Btterijen vervngen: C D Als de uto-led 1 en set-led 1 elke 8 seconden knipperen, moeten de btterijen worden vervngen. De progrmm s blijven hierbij behouden. 1. Btterijdeksel C n de onderknt vn de sproeier tegen de klok in drien 1 en voorzichtig lostrekken 2 (bjonetsluiting). 2. Btterijhouder D verwijderen en 4 btterijen (1,5 V bbycellen type IEC LR14) pltsen. Drbij op de juiste polriteit + /- letten. 3. Btterijhouder D weer terugzetten. 4. Btterijdeksel C in omgekeerde volgorde weer monteren. Vuilzeef reinigen: E 1. Vuilzeef C tegen de klok indrien 1 en voorzichtig lostrekken 2 (bjonetsluiting). 3. Vuilzeef E onder stromend wter reinigen. 4. Vuilzeef E in omgekeerde volgorde weer monteren. 32

8 Sproeimondjes reinigen : Als het besproeiingsbeeld ongelijkmtig wordt kunnen de sproeimondjes met behulp vn de meegeleverde reinigingsnld gereinigd worden. De reinigingsnld bevindt zich n de onderknt vn de behuizing. F 1. Reinigingsnld F (bijv. met een munt) tegen de klok in 180 drien en voorzichtig lostrekken (bjonetsluiting). 3. Sproeimondjes G met de reinigingsnld F reinigen. 4. Reinigingsnld F in omgekeerde volgorde weer monteren. G F 8. Opheffen vn storingen Storing Mogelijke oorzk Oplossing Besproeiingsfstnd geringer Vuilzeef verontreinigd. v Vuilzeef reinigen. dn bij eerste inbedrijfstelling Wterkrn niet ver genoeg v Wterkrn verder open opengedrid. drien. Wterdruk te gering. v Wterdruk / wtertoevoer verhogen. De btterijen zijn leeg. v Btterijen vervngen. Bij lege btterijen reduceert de reikwijdte zich tot op de min. reikwijdte. Besproeiingsfstnd verkeerd v Besproeiingsfstnd geprogrmmeerd. opnieuw progrmmeren. Besproeiingsbeeld ongelijk- Sproeimondjes verontreinigd. v Sproeimondjes reinigen. mtig Sproeikop verontreinigd. v Sproeikop reinigen. Sproeikop beschdigd. v Contct opnemen met GARDENA service. Besproeiingsbeeld verkeerd Verkeerd progrmm gekozen v Menu-toetsen zo vk, indrukken tot het juiste progrmm geselecteerd is. Sproeier 180 verkeerd op de v Sproeier juist op de grondplt gemonteerd. grondplt instlleren. Sproeikop is ondicht Vuil op sproeikop. v Sproeikop tijdens de werking meerdere mlen omlg drukken. A Bij overige storingen verzoeken wij u contct op te nemen met de GARDENA servicedienst. Reprties mogen lleen worden uitgevoerd door de GARDENA servicedienst of door vkhndelren die door GARDENA zijn geutoriseerd. 33

9 9. Accessoires GARDENA besproeiings- voor de utomtische Art. 1805, 1810, 1815, computer besproeiingsbesturing 1825, 1833, Technische gegevens AquContour utomtic (Art. 8133) Btterijen: 4 x bbycellen type IEC LR14 (1,5 V lkline 7,8 Ah) Bedrijfsduur vn de btterijen: c. 90 besproeiingsuren Ansluiting: Originl GARDENA System Bedrijfstempertuurbereik: 5 60 C Drukbereik: 1 6 br Besproeiingsfstnd: 2,5 9 m bij 2 br / 4 11 m bij 4 br Besproeiingsoppervlk: 255 m 2 bij 2 br / 380 m 2 bij 4 br Besproeiingssector: Wterdoorstroming 750 l/u (bij 2 br) / 1100 l/u (bij 4 br) mx. reikwijdte: 11. Service / Grntie Bij grntie is de service grtis. GARDENA geeft op dit product 2 jr grntie (vnf de nkoopdtum). Deze grntie heeft betrekking op lle wezenlijke defecten n het toestel, die nwijsbr op mteril- of fbricgefouten berusten. Grntie vindt plts door de levering vn een vervngend pprt of door de grtis reprtie vn het ingestuurde pprt, nr onze keuze, indien n de volgende voorwrden is voldn: Het pprt werd vkkundig en volgens de dviezen in de gebruiksnwijzing behndeld. Noch de koper, noch een derde persoon heeft getrcht het pprt te repreren. De n slijtge onderhevige vuilzeef is uitgesloten vn de grntie. Deze grntie vn de producent heeft geen betrekking op de ten nzien vn de hndelr/ verkoper bestnde nsprkelijkheid. Stuur in gevl vn grntie het defecte pprt smen met de kssbon en een beschrijving vn de storing gefrnkeerd op nr het op de chterzijde ngegeven servicedres. 34

10 D Produkthftung G Product Libility F Responsbilité N Productnsprkelijkheid S Produktnsvr I Responsbilità del prodotto E Responsbilidd de productos P Responsbilidde sobre o produto K Produktnsvr Wir weisen usdrücklich druf hin, dss wir nch dem Produkthftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen hben, sofern diese durch unschgemäße Reprtur verurscht oder bei einem Teileustusch nicht unsere Originl GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reprtur nicht vom GARDENA Service oder dem utorisierten Fchmnn durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör. We expressly point out tht, in ccordnce with the product libility lw, we re not lible for ny dmge cused by our units if it is due to improper repir or if prts exchnged re not originl GARDENA prts or prts pproved by us, nd, if the repirs were not crried out by GARDENA Service Centre or n uthorised specilist. The sme pplies to spre prts nd ccessories. Nous vous signlons expressément que GARDENA n est ps responsble des dommges cusés pr ses ppreils, dns l mesure où ces dommges serient cusés suite à une réprtion non conforme, dns l mesure où, lors d un échnge de pièces, les pièces d origine GARDENA n urient ps été utilisées, ou si l réprtion n ps été effectuée pr le Service Après-Vente GARDENA ou l un des Centres SAV gréés GARDENA. Ceci est églement vlble pour tout jout de pièces et d ccessoires utres que ceux préconisés pr GARDENA. Wij wijzen er ndrukkelijk op, dt wij op grond vn de wet nsprkelijkheid voor producten niet nsprkelijk zijn voor schde ontstn door onze pprten, indien deze door onvkkundige reprtie veroorzkt zijn, of er bij het uitwisselen vn onderdelen geen gebruik gemkt werd vn onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reprtie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vkmn uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extr-onderdelen en ccessoires. Tillverkren är inte nsvrig för skd som orskts v produkten om skdn beror på tt produkten hr reprerts felktigt eller om, vid reprtion eller utbyte, ndr än Originl GARDENA reservdelr hr nvänts. Smm sk gäller för kompletteringsdelr och tillbehör. Si rende espressmente noto che, conformemente ll legislzione sull responsbilità del prodotto, non si risponde di dnni custi d nostri rticoli se originti d riprzioni eseguite non correttmente o d sostituzioni di prti effettute con mterile non originle GARDENA o comunque d noi non pprovto e, in ogni cso, qulor l intervento non veng eseguito d un centro ssistenz GARDENA o d personle specilizzto utorizzto. Lo stesso vle per le prti complementri e gli ccessori. Advertimos que conforme l ley de responsbilidd de productos no nos responsbilizmos de dños cusdos por nuestros prtos, siempre y cundo dichos dños hyn sido origindos por rreglos o reprciones indebids, por recmbios con piezs que no sen piezs originles GARDENA o bien piezs utorizds por nosotros, sí como en quellos csos en que l reprción no hy sido efectud por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico utorizdo. Lo mismo es plicble pr ls piezs complementris y ccesorios. Queremos slientr que segundo lei d responsbilidde do fbricnte, nós não nos responsbilizremos por dnos cusdos pelo nosso equipmento, qundo estes ocorrm em decorrênci de reprções indequds ou d substituição de peçs por peçs não originis d GARDENA, ou peçs não utorizds. A responsbilidde tornr-se-à nul tmbém depois de reprções relizds por oficins não utorizds pel GARDENA. Est restrição vlerá tmbém pr peçs dicionis e cessórios. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på t i henhold til produktnsvrsloven er vi ikke nsvrlige for skder forårsget f vores udstyr, hvis det skyldes uutoriserede reprtioner eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er nvendt originle GARDENA dele eller dele godkendt f os, eller hvis reprtionerne ikke er udført f GARDENA-service eller en utoriseret fgmnd. Det smme gælder for ekstr udstyr og tilbehør. 75

11 D EU-Konformitätserklärung MschinenVerordnung (9. GSGVO) / EMVG / Niedersp. RL Der Unterzeichnete GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, bestätigt, dss die nchfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrchten Ausführung die Anforderungen der hrmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstndrds und produktspezifischen Stndrds erfüllen. Bei einer nicht mit uns bgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. G EU Certificte of Conformity The undersigned GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, hereby certifies tht, when leving our fctory, the units indicted below re in ccordnce with the hrmonised EU guidelines, EU stndrds of sfety nd product specific stndrds. This certificte becomes void if the units re modified without our pprovl. F Certifict de conformité ux directives européennes Le constructeur, soussigné : GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser- Str. 40, D Ulm, déclre qu à l sortie de ses usines le mtériel neuf désigné ci-dessous étit conforme ux prescriptions des directives européennes énoncées ci-près et conforme ux règles de sécurité et utres règles qui lui sont pplicbles dns le cdre de l Union européenne. Toute modifiction portée sur ce produit sns l ccord express de GARDENA supprime l vlidité de ce certifict. N EU-overeenstemmingsverklring Ondergetekende GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, bevestigt, dt het volgende genoemde pprt in de door ons in de hndel gebrchte uitvoering voldoet n de eis vn, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstndrd en de voor het product specifieke stndrd. Bij een niet met ons fgestemde verndering n het pprt verliest deze verklring hr geldigheid. S EU Tillverkrintyg Undertecknd firm GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, intygr härmed tt nedn nämnd produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstndrd och produktspecifiktion. Dett intyg upphör tt gäll om produkten ändrs utn vårt tillstånd. I Dichirzione di conformità lle norme UE L sottoscritt GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, certific che il prodotto qui di seguito indicto, nei modelli d noi commercilizzti, è conforme lle direttive rmonizzte UE nonché gli stndrd di sicurezz e gli stndrd specifici di prodotto. Qulunque modific pporttl prodotto senz nostr specificutorizzzione invlid l presente dichirzione. E Declrción de conformidd de l UE El que subscribe GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, declr que l presente mercncí, objeto de l presente declrción, cumple con tods ls norms de l UE, en lo que norms técnics, de homologción y de seguridd se refiere. En cso de relizr culquier modificción en l presente mercncí sin nuestr previutorizción, est declrción pierde su vlidez. P Certificdo de conformidde d UE Os bixo menciondos GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, por este meio certificm que o sir d fábric o prelho bixo menciondo está de cordo com s directrizes hrmonizds d UE, pdrões de segurnç e de produtos específicos. Este certificdo ficrá nulo se unidde for modificd sem nossprovção. K EU Overensstemmelse certifict Undertegnede GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm bekræfter hermed, t enheder listet herunder, ved fsendelse fr fbrikken, er i overensstemmelse med hrmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstndrder og produktspecifiktionsstndrder. Dette certifikt træder ud f krft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse. Bezeichnung des Gerätes: Description of the unit: Désigntion du mtériel : Omschrijving vn het pprt: Produktbeskrivning: Descrizione del prodotto: Descripción de l mercncí: Descrição do prelho: Beskrivelse f enhederne: Vielflächen-Regner Lrge-Are Irrigtion Arroseur multisurfces Multi-instelbre sproeier AquContour utomtic Irrigtore per superfici irregolri Aspersor de múltiples superficies Aspersores de grndes superfícies AquContour utomtic Typ: Art.-Nr.: Type: Art. No.: Type : Référence : Typ: AquContour Art. nr.: Typ: Art.nr. : Modello: utomtic Art. : 8133 Tipo: Art. Nº: Tipo: Art. Nº: Type: Vrenr. : EU-Richtlinien: EU directives: Directives européennes : EU-richtlijnen: EU direktiv: Direttive UE: Normtiv UE: Directrizes d UE: EU Retningslinier : Hrmonisierte EN: Anbringungsjhr der CE-Kennzeichnung: Yer of CE mrking: Dte d pposition du mrquge CE : Instlltiejr vn de CE-nduiding: CE-Märkningsår : 2006 Anno di rilscio dell certificzione CE: Colocción del distintivo CE: Ano de mrcção pel CE: CE-Mærkningsår : Ulm, den Ulm, Fit à Ulm, le Ulm, Ulm, Ulm, Ulm, Ulm, Ulm, /37/EC 89 /336/EC EN ISO :04/04 EN ISO :04/04 Peter Lmeli Technische Leitung Technicl Dept. Mnger Direction technique Hoofd technische dienst Technicl Director Direzione Tecnic Dirección Técnic Director Técnico Teknisk direktør 76

12 Deutschlnd / Germny GARDENA Mnufcturing GmbH Service Center Hns-Lorenser-Strße 40 D Ulm Produktfrgen: (+49) Reprturen: (+49) Argentin Argensem S.A. Clle Coloni Jpones s/n (1625) Lom Verde Escobr, Buenos Aires Phone: (+54) Austrli Nylex Consumer Products Stnley Drive Somerton, Victori, 3062 Phone: (+61) Austri / Österreich GARDENA Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg Korneuburg Tel.: (+43) Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstrt Zventem Phone: (+32) Mil: Brzil Plsh Comércio e Importção Ltd. Ru Américo Brsiliense, Chácr Sto Antonio São Pulo - SP - Brsil - CEP Phone: (+55) Bulgri DENEX LTD. 2 Luis Ahlier Str. - 7th floor Sofi 1404 Phone: (+359) Cnd GARDENA Cnd Ltd. 100 Summerle Rod Brmpton, Ontrio L6T 4X3 Phone: (+1) Chile Antonio Mrtinic y Ci Ltd. Cssills 272 Centro de Cssills Sntigo de Chile Phone: (+56) Cost Ric Compni Exim Euroiberomericn S.A. Los Colegios, Morvi, 200 metros l Sur del Colegio Sint Frncis - Sn José Phone: (+506) Croti KLIS d.o.o. Stncicev Vukovin Phone: (+385) Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box , Digeni Akrit Ave Nicosi Phone: (+357) Czech Republic GARDENA spol. s r.o. Шнpskб 20, и.p Brno Phone: (+420) Denmrk GARDENA Norden AB Slgsfdeling Dnmrk Box 9003 S Mlmö Finlnd Hbitec Oy Mrtinkyläntie Vnt Frnce GARDENA PARIS NORD 2 69, rue de l Belle Etoile BP ROISSY EN FRANCE ROISSY CDG CEDEX Tél. (+33) grden.fr Gret Britin GARDENA UK Ltd Brenkley Wy Blezrd Business Prk Seton Burn Newcstle upon Tyne NE13 6DS Greece Agrokip Psomdopoulos S.A. Ifistou 33A Industril Are Koropi Athens Greece V.A.T. EL Phone: (+30) Hungry GARDENA Mgyrország Kft. Késmárk utc Budpest Phone: (+36) Icelnd Ó. Johnson & Kber Tunguhlsi Reykjvik Irelnd Michel McLoughlin & Sons Hrdwre Limited Long Mile Rod Dublin 12 Itly GARDENA Itli S.p.A. Vi Donizetti Linte (Mi) Phone: (+39) Jpn KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Relty & Development Kojimchi BLDG., 8F 5-1 Nibnncyo, Chiyod-ku Tokyo Phone: (+81) Luxembourg Mgsins Jules Neuberg Grnd Rue 30 Boîte postle 12 L-2010 Luxembourg Phone: (+352) Netherlnds GARDENA Nederlnd B.V. Postbus AD ALMERE Phone: (+31) Neth. Antilles Jonk Enterprises N.V. St. Ros Weg 196 P.O. Box 8200 Curço Phone: (+599) New Zelnd NYLEX New Zelnd Limited Building 2, 118 Svill Drive Mngere, Aucklnd Phone: (+64) Norwy GARDENA Norden AB Slgskontor Norge Krihugveien Oslo Polnd GARDENA Polsk Sp. z o.o. Szymnów 9 d Bnioch Phone: (+48) Portugl GARDENA Portugl Ld. Rect d Grnj do Mrquês Edif. GARDENA Algueirão Mem Mrtins Phone: (+351) Romni MADEX INTERNATIONAL SRL Soseu Odii , Sector 1, Bucureєti, RO Phone: (+40) Russi / Россия ООО ГАРДЕНА РУС , г. Москва Хорошевское шоссе, д. 32А Тел.: (+7) Singpore Hy - Ry PRIVATE LIMITED 40 Jln Pemimpin #02-08 Tt Ann Building Singpore Phone: (+65) Slovk Republic GARDENA Slovensko, s.r.o. Pnónsk cest Brtislv Phone: (+421) Sloveni GARDENA d.o.o. Brodiљиe Trzin Phone: (+386) South Afric GARDENA South Afric (Pty.) Ltd. P.O. Box Vorn Vlley 1686 Phone: (+27) Spin GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/ Bsuri, nº 6 L Florid Mdrid Phone: (+34) Sweden GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box Mlmö Switzerlnd / Schweiz GARDENA (Schweiz) AG Bitziberg Bchenbülch Phone: (+41) Turkey GARDENA / Dost Diþ Ticret Mümessillik A.Þ. Snyi Çd. Adil Sokk No. 1 Krtl - Ýstnbul Phone: (+90) Ukrine / Украина ALTSEST JSC 4 Petropvlivsk Street Petropvlivsk Borschhivk Town Kyivo Svytoshyn Region 08130, Ukrine Phone: (+380) USA Melnor Inc Shwnee Drive Winchester, VA Phone: (+1) /1106 GARDENA Mnufcturing GmbH D Ulm

GARDENA verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic

GARDENA verzonken multi-instelbare sproeier AquaContour automatic GARDENA verzonken multi-instelbre sproeier AquContour utomtic Welkom in de GARDENA tuin... Lees de gebruiksnwijzing zorgvuldig en houd u n de nwijzingen. Mkt u zich n hnd vn deze gebruiksnwijzing vertrouwd

Nadere informatie

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 NL Gebruiksnwijzing SHC8535 SHC8535 Downloded from www.vndenborre.be A b B c d b e f c C D E F E

Nadere informatie

GARDENA. AquaContour automatic Art. 1559

GARDENA. AquaContour automatic Art. 1559 GARDENA D F S DK P E I GB AquContour utomtic Art. 1559 D Betriebsnleitung Vielflächen-Versenkregner GB Operting Instructions Lrge-Are Pop-up Irrigtion F Mode d emploi Arroseur escmotble multisurfces Instructies

Nadere informatie

Verklaring van Conformite

Verklaring van Conformite Verklaring van Conformite Wij, ondergetekende, Adres certificeert en verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product Omschrijving Merk Identificatie In overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210

Beknopte instructies Gallery 210 Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Deur open Deur niet goed gesloten. Sluit de deur goed. Beknopte instructies Gllery 0 Droesk vol Tempertuur lg Lekk vol. De

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones Art. 1490 D Gebrauchsanweisung Bohrmaschinenpumpe GB Operating Instructions Drill Pump F Mode d emploi Mini-pompe NL Gebruiksaanwijzing Voorzetpomp S Bruksanvisning Borrmaskinpump I Istruzioni per l uso

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Controleerbare Keerkleppen EA

Controleerbare Keerkleppen EA NIEUW CC 55.1 DN 25 Controleerbre pen EA EA De EA keerkleppen met ftp- en controlemogelijkheid zijn onmisbre ppendges ter bescherming vn de veiligheid vn drinkwter en voldoen n de strengste drvoor bestnde

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

T-MODE TM R-W 868 Mhz

T-MODE TM R-W 868 Mhz T-MODE TM R-W 868 Mhz VERKLARING VAN CONFORMITEIT Friknt: Adres: FAAC S.p.A. Vi Clri, 10-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË verklrt dt: de ndrijving mod. TM 45 rdio, - wind in overeenstemming is met de

Nadere informatie

Automatische ontluchters

Automatische ontluchters Automtische ontluchters OUR EUROPEAN PRESENCE 2 AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS s r e t r u q d e H s e l d s n g n i r u t c f u n M g n i r u t c f u n M s e l S INHOUD MINIVENT MV 4 3 MINIVENT MV-R 4 DUOVENT

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Tandem Tablet Holder for Microsoft Surface

Tandem Tablet Holder for Microsoft Surface Benutzerhnduch Tndem Tlet Holder for Microsoft Surfce De nieuwste Gids voor instlltie door de geruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com User's Guide - English Guí del usurio - Espñol Mnuel de l utilisteur

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift

Beknopte gebruiksaanwijzing Gallery 410 FB DECS nr 10648 Beker lift Beknopte geruiksnwijzing Gllery 40 FB DECS nr 0648 Beker lift fout Als de mchine niet goed werkt Disply- Mogelijke oorzk Mogelijke remedie melding Beker verhindert de eweging vn de Schkel mchine UIT en

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones Art. 1735 D Gebrauchsanweisung Schwimmerschalter GB Operating Instructions Float Switch F Mode d emploi Flotteur NL Gebruiksaanwijzing Vlotterschakelaar S Bruksanvisning Flottörbrytare I Istruzioni per

Nadere informatie

Documentcamera Gebruikershandleiding

Documentcamera Gebruikershandleiding Documentcmer Gebruikershndleiding Belngrijke veiligheidsinstructies Lees deze Gebruikershndleiding en houd u n lle veiligheidsinstructies voor uw documentcmer. Bewr deze hndleiding goed. Wrschuwing Let

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Instructies voor gebruik Bruksanvisning Istruzioni per l uso

GARDENA Betriebsanleitung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Instructies voor gebruik Bruksanvisning Istruzioni per l uso Art. 1490 D Betriebsanleitung Bohrmaschinenpumpe GB Operating Instructions Drill Pump F Mode d emploi Mini-pompe NL Instructies voor gebruik Voorzetpomp S Bruksanvisning Borrmaskinpump I Istruzioni per

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones D F S DK P E I GB Art. 1188 D Gebrauchsanweisung Bodenfeuchtesensor GB Operating Instructions Soil Moisture Sensor F Mode d emploi Sonde d humidité Gebruiksaanwijzing Bodemvochtigheidssensor S Bruksanvisning

Nadere informatie

GARDENA. 3 l 5 l 5 l 5 l Art. 867 Art. 869 Art. 875 Art. 879 / 880. D Gebrauchsanweisung Drucksprüher GB Operating Instructions Pressure Sprayer

GARDENA. 3 l 5 l 5 l 5 l Art. 867 Art. 869 Art. 875 Art. 879 / 880. D Gebrauchsanweisung Drucksprüher GB Operating Instructions Pressure Sprayer D F GB 3 l 5 l 5 l 5 l Art. 867 Art. 869 Art. 875 Art. 879 / 880 S D Gebrauchsanweisung Drucksprüher GB Operating Instructions Pressure Sprayer F S I E Mode d emploi Pulvérisateur à pression préalable

Nadere informatie

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi

ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. www.piggio.com V.leR.Piggio,25-56025 PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E

Nadere informatie

GARDENA. WT 1030 Art. 1825

GARDENA. WT 1030 Art. 1825 GARDENA D WT 1030 Art. 1825 F D Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico Gebruiksaanwijzing Elektronische watertimer

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Montagehandleiding vlieringtrappen, 3-delig, type 1300 / 4300

Montagehandleiding vlieringtrappen, 3-delig, type 1300 / 4300 Belngrijk Zorgvuldig lezen! - bewr deze montgehndleiding bij de vlieringtrp voor lter gebruik. - lees deze montge hndleiding ndchtig door én bestudeer de sticker op de vlieringtrp, lvorens de vlieringtrp

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Regensammler 400 l / 800 l. Rain Water Tank 400 l / 800 l. Collecteur d eau de pluie 400 l / 800 l. Regnvattentunna 400 l / 800 l

Regensammler 400 l / 800 l. Rain Water Tank 400 l / 800 l. Collecteur d eau de pluie 400 l / 800 l. Regnvattentunna 400 l / 800 l Art. 3800 D Montageanleitung Regensammler 400 l / 800 l GB Assembly Instructions Rain Water Tank 400 l / 800 l F Instructions de montage Collecteur d eau de pluie 400 l / 800 l NL Montageaanwijzing Regenton

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

GARDENA. AquaContour automatic Art. 1559

GARDENA. AquaContour automatic Art. 1559 GARDENA D F S DK P E I GB AquContour utomtic Art. 1559 D Betriebsnleitung Vielflächen-Versenkregner GB Operting Instructions Lrge-Are Pop-up Irrigtion F Mode d emploi Arroseur escmotble multisurfces Instructies

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones GARDENA Art. 7955 D Gebrauchsanweisung Unterwasserleuchte GB Operating Instructions Underwater Light F Mode d emploi Lampe submersible NL Gebruiksaanwijzing Onderwaterlamp S Bruksanvisning Undervattenslampa

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A

Rosemount 3308-serie draadloze golfgeleide radar, 3308A Snelstrtgids 00825-0311-4308, Rev AD Oktoer 2014 Rosemount 3308-serie drdloze golfgeleide rdr, 3308A Snelstrtgids Snelstrtgids Oktoer 2014 WAARSCHUWING Explosies kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzken.

Nadere informatie

GARDENA Operating Instructions Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung FIN Käyttöohje

GARDENA Operating Instructions Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung FIN Käyttöohje GARDENA Art. 1820 GB S NL Operating Instructions Water Timer Electronic T 14 e Bruksanvisning Bevattningstimer electronic T 14 e Gebruiksaanwijzing Elektronische watertimer T 14 e D Gebrauchsanweisung

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbaar. Alle chassisdelen zijn voorzien van vergrendelingen. 100% stekerbaar

Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbaar. Alle chassisdelen zijn voorzien van vergrendelingen. 100% stekerbaar Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbr. Alle chssisdelen zijn voorzien vn vergrendelingen 100% stekerbr Wt is 100% stekerbr instlleren? Stndrd voorzien vn hlogeenvrije instlltiedrd 2,5 mm 2 Nooit

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Lighting receiver On/Off io

Lighting receiver On/Off io Lighting receiver On/Off io Notice d instlltion Instlltionsnleitung DE FR Instlltiegids Ref. 5113789A INHOUD 1. Inleiding 13 2. Veiligheid 14 2.1. Veiligheid en nsprkelijkheid 14 3. Comptiiliteit 14 4.

Nadere informatie

GARDENA. FP 750 E Art. 7650 FP 1000 E Art. 7651 FP 1400 E Art. 7652 FP 1800 E Art. 7653 FP 2500 E Art. 7654

GARDENA. FP 750 E Art. 7650 FP 1000 E Art. 7651 FP 1400 E Art. 7652 FP 1800 E Art. 7653 FP 2500 E Art. 7654 GARDENA D F GB FP 750 E Art. 7650 FP 1000 E Art. 7651 FP 1400 E Art. 7652 FP 1800 E Art. 7653 FP 2500 E Art. 7654 D Betriebsanleitung Wasserspielpumpen-Set GB Operating Instructions Fountain Pump Set F

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

S-Class Integration Deluxe

S-Class Integration Deluxe S-Clss Integrtion Deluxe Montgehndleiding S 190M50 Integrtion Deluxe S 195M50 Integrtion Deluxe S 190P50 Integrtion Deluxe S 195P50 Integrtion Deluxe www.centrosolr.be www.centrosolr.nl Inhoud 1 Anwijzingen

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES Met de Innergy Troubleshooter kunt u de verschillende functies vn een Gzelle Innergy stp voor stp controleren. Deze hndleiding beschrijft de verschillende controlestppen.

Nadere informatie

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Algemeen stuursysteem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Welkom n boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belngrijk om ervoor te zorgen dt uw Mercury-product met optimle efficiëntie werkt, voor mximle prestties en energiebespring. De bijgevoegde Eigenrsregistrtiekrt

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Uponor Smart ISI SNEL EN VEILIG INSTALLEREN

Uponor Smart ISI SNEL EN VEILIG INSTALLEREN Uponor Smrt ISI SNEL EN VEILIG INSTALLEREN Uponor Smrt ISI de eenvoudige en snelle instlltieoplossing in de droogouw. Alle componenten zijn veilig in een gesloten unit nwezig, pref gemonteerd en gereed

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection Bedieningshndleiding voor EsyMP Multi PC Projection Inhoudsopgve 2 Over EsyMP Multi PC Projection Vergderstijlen in EsyMP Multi PC Projection... 5 Vergdering met meerdere beeldschermen...5 Vergderen over

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Christian Doppler (1803-1853) In het algemeen geldt voor golven: voortplantingssnelheid = frequentie x golflengte

Christian Doppler (1803-1853) In het algemeen geldt voor golven: voortplantingssnelheid = frequentie x golflengte Doppler Effect Frequentieerndering n golferschijnselen (b.. licht of geluid) ls geolg n een snelheidserschil tussen bron en wrnemer. Christin Doppler (83-853) In het lgemeen geldt oor golen: = f oortplntingssnelheid

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

T-MODE TM 45 R 8/17 TM 45 R 15/17 TM 45 R 30/17 TM 45 R 35/12 TM 45 R 45/12

T-MODE TM 45 R 8/17 TM 45 R 15/17 TM 45 R 30/17 TM 45 R 35/12 TM 45 R 45/12 T-MODE TM 45 R 8/17 TM 45 R 15/17 TM 45 R 30/17 TM 45 R 35/12 TM 45 R 45/12 CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Friknt: Adres: Verklrt dt: FAAC S.p.A. Vi Benini, 1-40069 Zol Predos BOLOGNA - ITALIË De pprtuur

Nadere informatie

ShowTex Handleiding AutoReveal

ShowTex Handleiding AutoReveal ShowTex Handleiding AutoReveal Inhoud Introductie 03 Veiligheidsinstructies 04 Onderdelen 05 Installatie 07 1 Open de flight case 07 2 Bevestig het gordijn 07 3 Verbind de motor met de linkkabel 07 4 Verbind

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershndleiding Gebruikte Symbolen en Tekens Veiligheidssymbolen De documenttie en de projector gebruiken grfische symbolen om te tonen hoe u de projector veilig kunt gebruiken. Leer en respecteer

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

GARDENA. smallcut Art. 2401. D Betriebsanleitung Turbotrimmer GB Operating Instructions Turbotrimmer

GARDENA. smallcut Art. 2401. D Betriebsanleitung Turbotrimmer GB Operating Instructions Turbotrimmer GARDENA D F GB smallcut Art. 2401 S D Betriebsanleitung GB Operating Instructions F S I E Mode d emploi Turbofil Instructies voor gebruik Bruksanvisning DK P E I Istruzioni per l uso Manual de instrucciones

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht

Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht 2.1 Licht en zicht A1 Het voorwerp weerktst licht dt drn in je oog terechtkomt. b Nee, de mn is geen lichtbron. De mn zendt zelf geen licht uit,

Nadere informatie

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 15 augustus 2013, 9:00-12:00 uur Fculteit Biomedische Technologie Tentmen OPTICA (8N040) 15 ugustus 013, 9:00-1:00 uur Opmerkingen: 1) Lijsten met de punten toegekend door de corrector worden op OASE gepubliceerd. De ntwoorden vn de opgven

Nadere informatie

Betriebsanleitung Operating Instructions Gebruiksaanwijzing Driftsanvisningarna Driftsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Istruzioni per l uso

Betriebsanleitung Operating Instructions Gebruiksaanwijzing Driftsanvisningarna Driftsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Istruzioni per l uso Art. 7680 D GB NL S DK FI N I E P Betriebsanleitung Funksteuerungs-Set Operating Instructions Remote Control Set Gebruiksaanwijzing Afstandsbedieningset Driftsanvisningarna Fjärrkontrollset Driftsvejledning

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

SMART MAP PRO NVD-V001S. SUPPLEMENTARY OWNER S MANUAL Please read before using this disc.

SMART MAP PRO NVD-V001S. SUPPLEMENTARY OWNER S MANUAL Please read before using this disc. DIGITAL INFORMATION MAP/CARTE ROUTIERE SUR DVD-ROM/MAPA DE INFORMACIÓN DIGITAL DIGITALE STRASSENKARTE/MAPPA AD INFORMAZIONI DIGITALE/DIGITALE WEGENKAART SMART MAP PRO NVD-V001S Prog. Ver. 1.10 SUPPLEMENTARY

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering ZGNL-Manual_8849051062, V0913, NL, Onderhevig aan verandering Asia (China)

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be. Gebruikershandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be. Gebruikershandleiding Gebruikershndleiding Gebruikte Symbolen en Tekens Veiligheidssymbolen De documenttie en de projector gebruiken grfische symbolen om te tonen hoe u de projector veilig kunt gebruiken. Leer en respecteer

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 12-006

BDA Agrément BAR 12-006 BAR12_006v5.qxd:0513_A_117 18-06-22 14:57 Pgin 1 Nummer BAR 12-006/1/A Dtum 22.06.08 Projetnummer 12-B-0281 Geldigheid 25.06.08 BDA ADVIES BDA Agrément BAR 12-006 Ctegorie Pltte en fluwhellende dken Betreft

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h

Een regenton. W is het vlakdeel dat wordt ingesloten door de x-as, de y-as, de grafiek van r en de lijn x h, met 0 h Een regenton Op het domein [0, ] is de functie r gegeven door r ( ) 5 5 5. W is het vlkdeel dt wordt ingesloten door de -s, de y-s, de grfiek vn r en de lijn h, met 0 h. Zie de onderstnde figuur. figuur

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie