GARDENA. AquaContour automatic. Art. 8133

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GARDENA. AquaContour automatic. Art. 8133"

Transcriptie

1 GARDENA D F S DK P E I GB AquContour utomtic Art D Gebruchsnweisung Vielflächen-Regner GB Operting Instructions Lrge-Are Irrigtion F Mode d emploi Arroseur multisurfces Gebruiksnwijzing Multi-instelbre sproeier S Bruksnvisning AquContour utomtic I Istruzioni per l uso Irrigtore per superfici irregolri E Mnul de instrucciones Aspersor de múltiples superficies P Instruções de mnejo Aspersores de grndes superfícies DK Brugsnvisning AquContour utomtic

2 GARDENA multi-instelbre sproeier AquContour utomtic Welkom in de GARDENA tuin... Lees de gebruiksnwijzing zorgvuldig en houd u n de nwijzingen. Mkt u zich n hnd vn deze gebruiksnwijzing vertrouwd met het juiste gebruik en de veiligheidsinstructies vn de multi-instelbre sproeier. Uit veiligheidsoverwegingen mogen kinderen onder de 16 jr en personen die niet met deze gebruiksnwijzing vertrouwd zijn, de multi-instelbre sproeier niet gebruiken. v Bewr deze gebruiksnwijzing zorgvuldig. Inhoudsopgve 1. Inzetgebied vn uw GARDENA multi-instelbre sproeier Veiligheidsinstructies Functie Ingebruiknme Bediening Buitenbedrijfstelling Onderhoud Opheffen vn storingen Accessoires Technische gegevens Service / Grntie Inzetgebied vn uw GARDENA multi-instelbre sproeier Gebruik volgens de voorschriften: Opmerking De GARDENA multi-instelbre sproeier is bestnddeel vn het Originl GARDENA System en is uitsluitend bestemd voor prticulier gebruik buiten in de huis- en hobbytuin voor het besproeien vn tuinen en gzons. Niet gebruikt worden mg de multi-instelbre sproeier in industriële en bedrijfsmtige toepssingen en in combintie met chemicliën, levensmiddelen, licht ontvlmbre en explosieve stoffen. 2. Veiligheidsinstructies Btterijen: Vnwege een goed functioneren mogen in de sproeier lleen vier 1,5 V (lkline) bbycellen type IEC LR14 gebruikt worden! Om bij lngere fwezigheid een uitvllen vn de sproeier door zwkke btterijen te voorkomen moeten de btterijen op een bepld tijdstip worden vervngen. Doorslggevend hiervoor is de bedrijfsduur vn de btterijen tot dn toe en de verwchte tijdsduur vn fwezigheid die opgeteld niet lnger mg zijn dn 90 uur. 27

3 Gebruiksinstructie: De multi-instelbre sproeier mg binnen een bewteringsleiding niet met ndere sproeiers worden gecombineerd. Als de reikwijdte vn de sproeier verndert, vernderen ook de drukverhoudingen in de bewteringsleiding en zodoende zou ook de reikwijdte vn de ndere sproeiers vernderen. Alleen vi vn elkr gescheiden, fzonderlijke bewteringsleidingen besproeien, niet in serie schkelen met ndere sproeiers. Bij sterke drukschommelingen in de wterleiding kunnen de ingestelde reikwijdtes vriëren. Hydrofoorpompen (met drukketel) voor de wtervoorziening vn de sproeier zijn niet n te bevelen, omdt deze door de in- en uitschkeldruk drukschommelingen veroorzken. Znd en ndere schurende stoffen in het wter leiden tot een snellere slijtge en presttiemindering. v Bij zndhoudend wter een centrl filter (bijv. GARDENA centrl filter rt. 1510) gebruiken. 3. Functie Bedieningspneel: Met de GARDENA multi-instelbre sproeier kunnen individuele tuincontouren besproeid worden. Er kunnen 2 geprogrmmeerde contouren worden opgeslgen. Drbij drit de wterstrl lngzm in het rond tot de sectornslgen en weer terug en verndert drbij de besproeiingsfstnd nr gelng de geprogrmmeerde contour. Het bedieningspneel is bestemd voor de progrmmering vn de beregeningscontouren. 1 Menutoets: Keuze tussen progrmmeermodus (set 1 of 2) en bedrijfsmodus (uto 1 of 2) toets: vergroot de besproeiingsfstnd toets: verkleint de besproeiingsfstnd. 4 OK-toets: slt de ingestelde besproeiingsfstnd op. 5 Set-LED: Toont progrmmeermodus 1 of 2. 6 Auto-LED: Toont utomtische bedrijfmodus 1 of 2. De LED 1 of 2 knippert elke 10 seconden. 4. Ingebruiknme Btterijen pltsen: De btterijen zijn niet bij de levering inbegrepen. v Voor het pltsen vn de btterijen, zie 7. Onderhoud Btterijen vervngen. 28

4 Juiste stndplts vn de multi-instelbre sproeier kiezen: Juiste stndplts: A Cirkelbesproeiing: De sproeier moet bij de cirkelbesproeiing indien mogelijk in het midden vn het besproeiingsvlk worden gepltst zodt invloeden vn buitenf zols bijvoorbeeld wind een geringe invloed op de besproeiingsfstnd hebben. B Sectorbesproeiing: De sproeier moet bij sectorbesproeiing heleml n de rnd vn het besproeiingsvlk worden gepltst. (bijv. huishoek). De sproeier moet op een plts in de besproeiingssector worden gepltst vn wruit het gehele tuinoppervlk kn worden besproeid. De mximle reikwijdte bedrgt 9 m (bij 2 br stromingsdruk op de sproeier). Verkeerde stndplts: 1: Er mogen geen hindernissen (bijv. muurtjes, bomen enz.) in de besproeiingssector nwezig zijn. Elk punt vn de contour moet in een rechte lijn bereikbr zijn. Bij een mximle reikwijdte kn de sproeihoogte c. 5 m bereiken. 2: De minimle reikwijdte bedrgt 2,5 m (bij 2 br). Drom moet de sproeier bij cirkelbesproeiing in lle richtingen 2,5 m vn de rnd verwijderd zijn (A), of de sproeier bevindt zich n de rnd en het besproeiingsvlk is een sector (B). Grondplt in de grond instlleren: Multi-instelbre sproeier nsluiten: De multi-instelbre sproeier beschikt over 2 grondplten en 2 progrmm s zodt de sproeier op 2 verschillende stndpltsen kn worden ingezet. Bijv. voor en chter het huis of bij zeer grote oppervlkken. Om de gekozen stndpltsen weer exct te kunnen vinden, moet de sproeier op de grondplten met uitneembre spikes gefixeerd worden. De meegeleverde 2 spikes zijn op de onderknt vn de sproeier bevestigd. De grondplt blijft continu in de grond zitten. 1. Juiste stndplts voor de sproeier kiezen (zie boven). 2. Grondplt 7 op deze plts gelijk met de rde in de grond steken. 3. De sproeier op de grondplt 7 pltsen Spikes 8 in de openingen 9 vn de sproeier steken. De sproeier wordt op de grondplt gefixeerd. De multi-instelbre sproeier kn vi het Originl GARDENA System op de wtervoorziening ngesloten worden. De minimle bedrijfsdruk bedrgt 1 br. 1. GARDENA slng met insteeksysteem op de nsluiting A vn de multi-instelbre sproeier steken. 2. Wtertoevoer openen. A 29

5 5. Bediening Besproeiingssector instellen: De besproeiingssector kn vn 25 tot 360 ingesteld worden. Opdt er geen ongewenste oppervlkken besproeid worden (bijv. huis) moet de sector eerst grof (iets te klein) ingesteld worden. Sector grof instellen: 1. Wtertoevoer sluiten. 2. Sproeikop B met de hnd midden in de besproeiingssector drien (bijv. P4). 3. Besproeiingssector grof instellen: rechter sectornslg zr nr de rechter knt drien (bijv. P9) en linker sectornslg zl nr de linker knt drien (bijv. P2). Sector fijn instellen: 1. Wtertoevoer openen z L B zr 2. Besproeiingssector observeren en de sectornslgen zl en zr in overeenstemming met de sectorgrenzen (P1 en P10) fijn instellen, tot de richtingswissel exct bij de gewenste besproeiingsgrenzen pltsvindt. Vndlismebeveiliging: Als de sproeikop bij vstgelegde sectornslgen over de sectornslgen wordt gedrid, wordt de vndlismebeveiliging gectiveerd. Zodr de wtertoevoer wordt geopend, drit de sproeier weer zelfstndig terug in de besproeiingssector. Contour vn de besproeiingssector progrmmeren: B Voor de progrmmering moet de besproeiingssector ingesteld zijn. Er kunnen 2 progrmm s voor verschillende stndpltsen geprogrmmeerd worden. Met de multisector-sproeier kunnen mximl 50 contourpunten geprogrmmeerd worden. Hoe meer punten er geprogrmmeerd worden, des te excter wordt de contour beschreven (bijv. bij een cirkelboog P7 P10) Wtertoevoer openen. Bij de eerste inbedrijfstelling is de minimle reikwijdte (2,5 m bij 2 br stromingsdruk op de sproeier) ingesteld. 2. OK-toets 4 indrukken. Een groene uto-led 6 brndt. 3. Progrmm kiezen: Menu-toets 1 zo vk indrukken tot de gewenste set-led 5 (1 of 2) brndt. Het gewenste progrmm 1 of 2 werd geselecteerd en kn nu geprogrmmeerd worden. 4. Sproeikop B op de ornje ring met de hnd op de linker sectorgrens (in voorbeeld P1) drien en vsthouden. 5. Met de beide toetsen + -toets 2 en - -toets 3 de reikwijdte zodnig instellen, dt zij P1 bereikt. 6. OK-toets 4 indrukken. De groene uto-led 6 brndt 1 seconde en het eerste punt P1 is opgeslgen. 7. Sproeikop B op ornje ring met de hnd op het volgende beregeningspunt (bijv. P2) drien en vsthouden.

6 Met de beide toetsen + -toets 2 en - -toets 3 de reikwijdte zodnig instellen, dt deze het volgende besproeiingspunt (bijv. P2) bereikt. 10. OK-toets 4 indrukken. De groene uto-led 6 brndt 1 seconde het de punt is opgeslgen. 11. Het proces vn stp 7 t / m 9 zo vk herhlen tot de rechter sectorgrens (in het voorbeeld P10) is bereikt. 12. Menu-toets 1 indrukken. De rode set-led 5 gt uit, de progrmmering is fgesloten en de groene uto-led 6 vn het gekozen progrmm brndt 1 minuut. Vervolgens knippert de uto-led elke 10 seconden. 13. Sproeikop B loslten en de sproeicontour controleren. 14. Als de contour correct wordt besproeid, de wtertoevoer sluiten. Anwijzingen voor de progrmmering: Zodr het eerste punt geprogrmmeerd wordt, wordt een eventueel bestnd progrmm gewist. N de fgesloten progrmmering kunnen er drom geen punten meer chterf gewist of ingevoegd worden. Als de contour niet exct genoeg werd beschreven, moet de progrmmering opnieuw pltsvinden met meer punten. Als tijdens de progrmmering 60 seconden lng geen toets wordt ingedrukt, wordt de progrmmering utomtisch beëindigd en de contour opgeslgen. Besproeiing strten / beëindigen: Voor de Besproeiing gestrt kn worden moet de multiinstelbre sproeier geprogrmmeerd zijn. 1. Multi-instelbre sproeier op een vn de beide grondplten met de 2 spikes monteren (zie 4 Ingebruiknme Grondplt in de grond instlleren ). 2. Sector-nslgen in overeenstemming met de stndplts instellen (zie 5.Bediening Besproeiingssector instellen ). 3. OK-toets 1 indrukken. De groene uto-led 6 brndt. 4. Progrmm kiezen: Menu-toets 1 zo vk indrukken tot de gewenste groene uto-led 5 (1 of 2) brndt. Het gewenste progrmm 1 of 2 werd geselecteerd. Besproeiing strten: v Wtertoevoer volledig openen. De besproeiing strt utomtisch en de contour vn de geselecteerde besproeiingssector wordt besproeid. Besproeiing beëindigen: v Wtertoevoer sluiten. De besproeiing wordt beëindigd. Het progrmm blijft behouden. 31

7 6. Buitenbedrijfstelling Opsln / overwinteren: Afvlverwijdering: (overeenkomstig RL2002/96/EG) De bewrplts moet voor kinderen ontoegnkelijk zijn. 1. Btterijen uit de sproeier verwijderen. De progrmm s blijven hierbij behouden. 2. Sproeier vorstveilig op een droge plts bewren. Belngrijk: Geef de gebruikte btterijen terug n een vn de verkooppltsen of lever de btterijen in bij de gemeentelijke inzmelplts. De btterij mg lleen in ontlden toestnd worden verwijderd. Het pprt mg niet met het normle huisvuil meegegeven worden, mr moet volgens de geldende regels fgevoerd worden. v Belngrijk: Apprt inleveren bij de gemeentelijke inzmelplts. 7. Onderhoud Btterijen vervngen: C D Als de uto-led 1 en set-led 1 elke 8 seconden knipperen, moeten de btterijen worden vervngen. De progrmm s blijven hierbij behouden. 1. Btterijdeksel C n de onderknt vn de sproeier tegen de klok in drien 1 en voorzichtig lostrekken 2 (bjonetsluiting). 2. Btterijhouder D verwijderen en 4 btterijen (1,5 V bbycellen type IEC LR14) pltsen. Drbij op de juiste polriteit + /- letten. 3. Btterijhouder D weer terugzetten. 4. Btterijdeksel C in omgekeerde volgorde weer monteren. Vuilzeef reinigen: E 1. Vuilzeef C tegen de klok indrien 1 en voorzichtig lostrekken 2 (bjonetsluiting). 3. Vuilzeef E onder stromend wter reinigen. 4. Vuilzeef E in omgekeerde volgorde weer monteren. 32

8 Sproeimondjes reinigen : Als het besproeiingsbeeld ongelijkmtig wordt kunnen de sproeimondjes met behulp vn de meegeleverde reinigingsnld gereinigd worden. De reinigingsnld bevindt zich n de onderknt vn de behuizing. F 1. Reinigingsnld F (bijv. met een munt) tegen de klok in 180 drien en voorzichtig lostrekken (bjonetsluiting). 3. Sproeimondjes G met de reinigingsnld F reinigen. 4. Reinigingsnld F in omgekeerde volgorde weer monteren. G F 8. Opheffen vn storingen Storing Mogelijke oorzk Oplossing Besproeiingsfstnd geringer Vuilzeef verontreinigd. v Vuilzeef reinigen. dn bij eerste inbedrijfstelling Wterkrn niet ver genoeg v Wterkrn verder open opengedrid. drien. Wterdruk te gering. v Wterdruk / wtertoevoer verhogen. De btterijen zijn leeg. v Btterijen vervngen. Bij lege btterijen reduceert de reikwijdte zich tot op de min. reikwijdte. Besproeiingsfstnd verkeerd v Besproeiingsfstnd geprogrmmeerd. opnieuw progrmmeren. Besproeiingsbeeld ongelijk- Sproeimondjes verontreinigd. v Sproeimondjes reinigen. mtig Sproeikop verontreinigd. v Sproeikop reinigen. Sproeikop beschdigd. v Contct opnemen met GARDENA service. Besproeiingsbeeld verkeerd Verkeerd progrmm gekozen v Menu-toetsen zo vk, indrukken tot het juiste progrmm geselecteerd is. Sproeier 180 verkeerd op de v Sproeier juist op de grondplt gemonteerd. grondplt instlleren. Sproeikop is ondicht Vuil op sproeikop. v Sproeikop tijdens de werking meerdere mlen omlg drukken. A Bij overige storingen verzoeken wij u contct op te nemen met de GARDENA servicedienst. Reprties mogen lleen worden uitgevoerd door de GARDENA servicedienst of door vkhndelren die door GARDENA zijn geutoriseerd. 33

9 9. Accessoires GARDENA besproeiings- voor de utomtische Art. 1805, 1810, 1815, computer besproeiingsbesturing 1825, 1833, Technische gegevens AquContour utomtic (Art. 8133) Btterijen: 4 x bbycellen type IEC LR14 (1,5 V lkline 7,8 Ah) Bedrijfsduur vn de btterijen: c. 90 besproeiingsuren Ansluiting: Originl GARDENA System Bedrijfstempertuurbereik: 5 60 C Drukbereik: 1 6 br Besproeiingsfstnd: 2,5 9 m bij 2 br / 4 11 m bij 4 br Besproeiingsoppervlk: 255 m 2 bij 2 br / 380 m 2 bij 4 br Besproeiingssector: Wterdoorstroming 750 l/u (bij 2 br) / 1100 l/u (bij 4 br) mx. reikwijdte: 11. Service / Grntie Bij grntie is de service grtis. GARDENA geeft op dit product 2 jr grntie (vnf de nkoopdtum). Deze grntie heeft betrekking op lle wezenlijke defecten n het toestel, die nwijsbr op mteril- of fbricgefouten berusten. Grntie vindt plts door de levering vn een vervngend pprt of door de grtis reprtie vn het ingestuurde pprt, nr onze keuze, indien n de volgende voorwrden is voldn: Het pprt werd vkkundig en volgens de dviezen in de gebruiksnwijzing behndeld. Noch de koper, noch een derde persoon heeft getrcht het pprt te repreren. De n slijtge onderhevige vuilzeef is uitgesloten vn de grntie. Deze grntie vn de producent heeft geen betrekking op de ten nzien vn de hndelr/ verkoper bestnde nsprkelijkheid. Stuur in gevl vn grntie het defecte pprt smen met de kssbon en een beschrijving vn de storing gefrnkeerd op nr het op de chterzijde ngegeven servicedres. 34

10 D Produkthftung G Product Libility F Responsbilité N Productnsprkelijkheid S Produktnsvr I Responsbilità del prodotto E Responsbilidd de productos P Responsbilidde sobre o produto K Produktnsvr Wir weisen usdrücklich druf hin, dss wir nch dem Produkthftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen hben, sofern diese durch unschgemäße Reprtur verurscht oder bei einem Teileustusch nicht unsere Originl GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reprtur nicht vom GARDENA Service oder dem utorisierten Fchmnn durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör. We expressly point out tht, in ccordnce with the product libility lw, we re not lible for ny dmge cused by our units if it is due to improper repir or if prts exchnged re not originl GARDENA prts or prts pproved by us, nd, if the repirs were not crried out by GARDENA Service Centre or n uthorised specilist. The sme pplies to spre prts nd ccessories. Nous vous signlons expressément que GARDENA n est ps responsble des dommges cusés pr ses ppreils, dns l mesure où ces dommges serient cusés suite à une réprtion non conforme, dns l mesure où, lors d un échnge de pièces, les pièces d origine GARDENA n urient ps été utilisées, ou si l réprtion n ps été effectuée pr le Service Après-Vente GARDENA ou l un des Centres SAV gréés GARDENA. Ceci est églement vlble pour tout jout de pièces et d ccessoires utres que ceux préconisés pr GARDENA. Wij wijzen er ndrukkelijk op, dt wij op grond vn de wet nsprkelijkheid voor producten niet nsprkelijk zijn voor schde ontstn door onze pprten, indien deze door onvkkundige reprtie veroorzkt zijn, of er bij het uitwisselen vn onderdelen geen gebruik gemkt werd vn onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reprtie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vkmn uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extr-onderdelen en ccessoires. Tillverkren är inte nsvrig för skd som orskts v produkten om skdn beror på tt produkten hr reprerts felktigt eller om, vid reprtion eller utbyte, ndr än Originl GARDENA reservdelr hr nvänts. Smm sk gäller för kompletteringsdelr och tillbehör. Si rende espressmente noto che, conformemente ll legislzione sull responsbilità del prodotto, non si risponde di dnni custi d nostri rticoli se originti d riprzioni eseguite non correttmente o d sostituzioni di prti effettute con mterile non originle GARDENA o comunque d noi non pprovto e, in ogni cso, qulor l intervento non veng eseguito d un centro ssistenz GARDENA o d personle specilizzto utorizzto. Lo stesso vle per le prti complementri e gli ccessori. Advertimos que conforme l ley de responsbilidd de productos no nos responsbilizmos de dños cusdos por nuestros prtos, siempre y cundo dichos dños hyn sido origindos por rreglos o reprciones indebids, por recmbios con piezs que no sen piezs originles GARDENA o bien piezs utorizds por nosotros, sí como en quellos csos en que l reprción no hy sido efectud por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico utorizdo. Lo mismo es plicble pr ls piezs complementris y ccesorios. Queremos slientr que segundo lei d responsbilidde do fbricnte, nós não nos responsbilizremos por dnos cusdos pelo nosso equipmento, qundo estes ocorrm em decorrênci de reprções indequds ou d substituição de peçs por peçs não originis d GARDENA, ou peçs não utorizds. A responsbilidde tornr-se-à nul tmbém depois de reprções relizds por oficins não utorizds pel GARDENA. Est restrição vlerá tmbém pr peçs dicionis e cessórios. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på t i henhold til produktnsvrsloven er vi ikke nsvrlige for skder forårsget f vores udstyr, hvis det skyldes uutoriserede reprtioner eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er nvendt originle GARDENA dele eller dele godkendt f os, eller hvis reprtionerne ikke er udført f GARDENA-service eller en utoriseret fgmnd. Det smme gælder for ekstr udstyr og tilbehør. 75

11 D EU-Konformitätserklärung MschinenVerordnung (9. GSGVO) / EMVG / Niedersp. RL Der Unterzeichnete GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, bestätigt, dss die nchfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrchten Ausführung die Anforderungen der hrmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstndrds und produktspezifischen Stndrds erfüllen. Bei einer nicht mit uns bgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. G EU Certificte of Conformity The undersigned GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, hereby certifies tht, when leving our fctory, the units indicted below re in ccordnce with the hrmonised EU guidelines, EU stndrds of sfety nd product specific stndrds. This certificte becomes void if the units re modified without our pprovl. F Certifict de conformité ux directives européennes Le constructeur, soussigné : GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser- Str. 40, D Ulm, déclre qu à l sortie de ses usines le mtériel neuf désigné ci-dessous étit conforme ux prescriptions des directives européennes énoncées ci-près et conforme ux règles de sécurité et utres règles qui lui sont pplicbles dns le cdre de l Union européenne. Toute modifiction portée sur ce produit sns l ccord express de GARDENA supprime l vlidité de ce certifict. N EU-overeenstemmingsverklring Ondergetekende GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, bevestigt, dt het volgende genoemde pprt in de door ons in de hndel gebrchte uitvoering voldoet n de eis vn, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstndrd en de voor het product specifieke stndrd. Bij een niet met ons fgestemde verndering n het pprt verliest deze verklring hr geldigheid. S EU Tillverkrintyg Undertecknd firm GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, intygr härmed tt nedn nämnd produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstndrd och produktspecifiktion. Dett intyg upphör tt gäll om produkten ändrs utn vårt tillstånd. I Dichirzione di conformità lle norme UE L sottoscritt GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, certific che il prodotto qui di seguito indicto, nei modelli d noi commercilizzti, è conforme lle direttive rmonizzte UE nonché gli stndrd di sicurezz e gli stndrd specifici di prodotto. Qulunque modific pporttl prodotto senz nostr specificutorizzzione invlid l presente dichirzione. E Declrción de conformidd de l UE El que subscribe GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, declr que l presente mercncí, objeto de l presente declrción, cumple con tods ls norms de l UE, en lo que norms técnics, de homologción y de seguridd se refiere. En cso de relizr culquier modificción en l presente mercncí sin nuestr previutorizción, est declrción pierde su vlidez. P Certificdo de conformidde d UE Os bixo menciondos GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm, por este meio certificm que o sir d fábric o prelho bixo menciondo está de cordo com s directrizes hrmonizds d UE, pdrões de segurnç e de produtos específicos. Este certificdo ficrá nulo se unidde for modificd sem nossprovção. K EU Overensstemmelse certifict Undertegnede GARDENA Mnufcturing GmbH, Hns-Lorenser-Str. 40, D Ulm bekræfter hermed, t enheder listet herunder, ved fsendelse fr fbrikken, er i overensstemmelse med hrmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstndrder og produktspecifiktionsstndrder. Dette certifikt træder ud f krft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse. Bezeichnung des Gerätes: Description of the unit: Désigntion du mtériel : Omschrijving vn het pprt: Produktbeskrivning: Descrizione del prodotto: Descripción de l mercncí: Descrição do prelho: Beskrivelse f enhederne: Vielflächen-Regner Lrge-Are Irrigtion Arroseur multisurfces Multi-instelbre sproeier AquContour utomtic Irrigtore per superfici irregolri Aspersor de múltiples superficies Aspersores de grndes superfícies AquContour utomtic Typ: Art.-Nr.: Type: Art. No.: Type : Référence : Typ: AquContour Art. nr.: Typ: Art.nr. : Modello: utomtic Art. : 8133 Tipo: Art. Nº: Tipo: Art. Nº: Type: Vrenr. : EU-Richtlinien: EU directives: Directives européennes : EU-richtlijnen: EU direktiv: Direttive UE: Normtiv UE: Directrizes d UE: EU Retningslinier : Hrmonisierte EN: Anbringungsjhr der CE-Kennzeichnung: Yer of CE mrking: Dte d pposition du mrquge CE : Instlltiejr vn de CE-nduiding: CE-Märkningsår : 2006 Anno di rilscio dell certificzione CE: Colocción del distintivo CE: Ano de mrcção pel CE: CE-Mærkningsår : Ulm, den Ulm, Fit à Ulm, le Ulm, Ulm, Ulm, Ulm, Ulm, Ulm, /37/EC 89 /336/EC EN ISO :04/04 EN ISO :04/04 Peter Lmeli Technische Leitung Technicl Dept. Mnger Direction technique Hoofd technische dienst Technicl Director Direzione Tecnic Dirección Técnic Director Técnico Teknisk direktør 76

12 Deutschlnd / Germny GARDENA Mnufcturing GmbH Service Center Hns-Lorenser-Strße 40 D Ulm Produktfrgen: (+49) Reprturen: (+49) Argentin Argensem S.A. Clle Coloni Jpones s/n (1625) Lom Verde Escobr, Buenos Aires Phone: (+54) Austrli Nylex Consumer Products Stnley Drive Somerton, Victori, 3062 Phone: (+61) Austri / Österreich GARDENA Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg Korneuburg Tel.: (+43) Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstrt Zventem Phone: (+32) Mil: Brzil Plsh Comércio e Importção Ltd. Ru Américo Brsiliense, Chácr Sto Antonio São Pulo - SP - Brsil - CEP Phone: (+55) Bulgri DENEX LTD. 2 Luis Ahlier Str. - 7th floor Sofi 1404 Phone: (+359) Cnd GARDENA Cnd Ltd. 100 Summerle Rod Brmpton, Ontrio L6T 4X3 Phone: (+1) Chile Antonio Mrtinic y Ci Ltd. Cssills 272 Centro de Cssills Sntigo de Chile Phone: (+56) Cost Ric Compni Exim Euroiberomericn S.A. Los Colegios, Morvi, 200 metros l Sur del Colegio Sint Frncis - Sn José Phone: (+506) Croti KLIS d.o.o. Stncicev Vukovin Phone: (+385) Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box , Digeni Akrit Ave Nicosi Phone: (+357) Czech Republic GARDENA spol. s r.o. Шнpskб 20, и.p Brno Phone: (+420) Denmrk GARDENA Norden AB Slgsfdeling Dnmrk Box 9003 S Mlmö Finlnd Hbitec Oy Mrtinkyläntie Vnt Frnce GARDENA PARIS NORD 2 69, rue de l Belle Etoile BP ROISSY EN FRANCE ROISSY CDG CEDEX Tél. (+33) grden.fr Gret Britin GARDENA UK Ltd Brenkley Wy Blezrd Business Prk Seton Burn Newcstle upon Tyne NE13 6DS Greece Agrokip Psomdopoulos S.A. Ifistou 33A Industril Are Koropi Athens Greece V.A.T. EL Phone: (+30) Hungry GARDENA Mgyrország Kft. Késmárk utc Budpest Phone: (+36) Icelnd Ó. Johnson & Kber Tunguhlsi Reykjvik Irelnd Michel McLoughlin & Sons Hrdwre Limited Long Mile Rod Dublin 12 Itly GARDENA Itli S.p.A. Vi Donizetti Linte (Mi) Phone: (+39) Jpn KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Relty & Development Kojimchi BLDG., 8F 5-1 Nibnncyo, Chiyod-ku Tokyo Phone: (+81) Luxembourg Mgsins Jules Neuberg Grnd Rue 30 Boîte postle 12 L-2010 Luxembourg Phone: (+352) Netherlnds GARDENA Nederlnd B.V. Postbus AD ALMERE Phone: (+31) Neth. Antilles Jonk Enterprises N.V. St. Ros Weg 196 P.O. Box 8200 Curço Phone: (+599) New Zelnd NYLEX New Zelnd Limited Building 2, 118 Svill Drive Mngere, Aucklnd Phone: (+64) Norwy GARDENA Norden AB Slgskontor Norge Krihugveien Oslo Polnd GARDENA Polsk Sp. z o.o. Szymnów 9 d Bnioch Phone: (+48) Portugl GARDENA Portugl Ld. Rect d Grnj do Mrquês Edif. GARDENA Algueirão Mem Mrtins Phone: (+351) Romni MADEX INTERNATIONAL SRL Soseu Odii , Sector 1, Bucureєti, RO Phone: (+40) Russi / Россия ООО ГАРДЕНА РУС , г. Москва Хорошевское шоссе, д. 32А Тел.: (+7) Singpore Hy - Ry PRIVATE LIMITED 40 Jln Pemimpin #02-08 Tt Ann Building Singpore Phone: (+65) Slovk Republic GARDENA Slovensko, s.r.o. Pnónsk cest Brtislv Phone: (+421) Sloveni GARDENA d.o.o. Brodiљиe Trzin Phone: (+386) South Afric GARDENA South Afric (Pty.) Ltd. P.O. Box Vorn Vlley 1686 Phone: (+27) Spin GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/ Bsuri, nº 6 L Florid Mdrid Phone: (+34) Sweden GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box Mlmö Switzerlnd / Schweiz GARDENA (Schweiz) AG Bitziberg Bchenbülch Phone: (+41) Turkey GARDENA / Dost Diþ Ticret Mümessillik A.Þ. Snyi Çd. Adil Sokk No. 1 Krtl - Ýstnbul Phone: (+90) Ukrine / Украина ALTSEST JSC 4 Petropvlivsk Street Petropvlivsk Borschhivk Town Kyivo Svytoshyn Region 08130, Ukrine Phone: (+380) USA Melnor Inc Shwnee Drive Winchester, VA Phone: (+1) /1106 GARDENA Mnufcturing GmbH D Ulm

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art. 9825. EasyCut Li-18/23 R Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. ComfortCut Li-18/23 R Art. 9825. EasyCut Li-18/23 R Art. EasyCut Li-18/23 R Art. 9823 D Betriebsanleitung Accu-Turbotrimmer GB Operating Instructions Accu Turbotrimmer F Mode d emploi Coupe-bordures à batterie NL Gebruiksaanwijzing Accu-Turbotrimmer S Bruksanvisning

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem

SMS Control. Gebruiksaanwijzing. Adeltronik bvba & euqom Smisstraat 3D, B-1861 Meise Wolvertem euqom SMS Control Geruiksnwijzing Adeltronik euqom - User Mnul SMS Er kunnen geen rechten worden ontleend n de eschrijvingen in deze hndleiding. Adeltronik ehoudt zich te llen tijde het recht voor zonder

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor de installateur

Uitgebreide handleiding voor de installateur Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Wilo-Rain System AF Basic

Wilo-Rain System AF Basic Wilo-Rain System AF Basic NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften 2 533 217-Ed.01/2010-11-Wilo fig. 1: fig. 2: fig. 3: fig. 4: fig. 5: fig. 6: fig. 7: fig. 8: Inbouw- en bedieningsvoorschriften Legenda's

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200

Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Gm Rgtsch GmbH Rheinische StraBe 36 42781 Haan, Germany % retsch.com '.--' V 63181 Gebfuiksaanwijzing analysezeefmachine AS 200 Rertsch GmbH, 42781 Haan, Rheinische Str.36, Germany Doc.nr. NL 98.014-016.9999

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehndleiding Hier Beginnen DCP-585CW Volg de instlltie- en onfigurtie-instruties in deze instlltiehndleiding voordt u de mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over de mtregelen

Nadere informatie

PROFESSIONAL SOLID STATE PLAYER DN-F300 GEBRUIKSAANWIJZING

PROFESSIONAL SOLID STATE PLAYER DN-F300 GEBRUIKSAANWIJZING PROFESSIONAL SOLID STATE PLAYER DN-F300 GEBRUIKSAANWIJZING CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS

Nadere informatie

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later.

Financiële Algebra. wegens inflatie kan geld aan koopkracht verliezen, een zekere 1 nu wordt verkozen boven een onzekere 1 later. Finnciële Algebr Het is duidelijk dt geld een (positieve) tijdwrde heeft: een individu verkiest consumptie nu boven een toekomstige consumptie en verwcht een beloning voor de derving vn onmiddellijke consumptie,

Nadere informatie

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Inhoudsopgave 1 Belangrijke

Nadere informatie

BOSCH TDN1010BE. Gebruiksaanwijzing

BOSCH TDN1010BE. Gebruiksaanwijzing BOSCH TDN1010BE Gebruiksaanwijzing TDN10xx sensixx B65L Home professional Gebrauchsanleitung operating instructions Notice d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

SRE 10x C * 4 > u 1 : = FIN

SRE 10x C * 4 > u 1 : = FIN SRE 0x C * 3 2 6 5 FIN 4 > u : = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadere informatie

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

WLAN USB Stick 150 Mbps. o Gebruiksaanwijzing

WLAN USB Stick 150 Mbps. o Gebruiksaanwijzing W I R E L E S S L A N WLAN USB Stick 150 Mbps o Gebruiksaanwijzing o Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Inleiding....................... 3 Voorwoord...................... 3 Informatie bij deze gebruiksaanwijzing..

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Veiligheids- statuut versie 1.1. Deel I - Achtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlndse federtie voor Rket Onderzoek Veiligheids- sttuut versie 1.1 Deel I - Ahtergronden Deel II - Eisen Deel III - Bijlgen DATUM: 1-11-2003 VERSIE: 1.1 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.1.do PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing PHONE-Dex

gebruiksaanwijzing PHONE-Dex gebruiksaanwijzing PHONE-Dex Inhoud van de verpakking* Gebruiksaanwijzing Accu s en deksel Handset Netstroomadapter Telefoonkabel Basisstation Telefoonstekker * Kan er anders uitzien dan afgebeeld. 1 2

Nadere informatie

User Manual Handbuch Installatiehandleiding WNP-SET-001

User Manual Handbuch Installatiehandleiding WNP-SET-001 User Manual Handbuch Installatiehandleiding WiFi-router, 300 mbps WiFi-repeater, 300 mbps USB Wifi-adapter, 300 mbps NL 1: Instellen van de Router Om het u gemakkelijk te maken hebben wij deze router in

Nadere informatie