Industrialisatie, een vak apart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrialisatie, een vak apart"

Transcriptie

1 Tekmst van de Prduct en Cmpnentleveranciers in de High Tech Equipment Markt Industrialisatie, een vak apart FHI Branche-wrkshp Dinsdag 29 mei 2012 Ir. Marcel Grten Managing Directr

2 Intrductin Industrialisatie Histrisch perspectief Tekmst perspectief Cmpany Prfile 2

3 Industrialisatie, een definitie Industrie: (Lat) bedrijvigheid, ijverig. Deel van de ecnmie, dat wrdt gekenmerkt dr Prductie en verwerking van materiele gederen f artikelen in fabrieken. Hge graag van mechanisering en autmatisering Industrialisatie: Het prces van veranderingen in het prductieprces dr mechanisatie en de daarpvlgende veranderingen in de prductierganisatie, zals de invering van het fabriekssysteem, inclusief de sciale veranderingen. 3

4 Histrisch Perspectief 18 de en 19 de eeuw, Stmmachines, lcmtieven, pmpen Centraal aangedreven machines, nk-gestuurd. Handbediende speciaal machines. Gemechaniseerde textiel weefmachines. tt 1940, Prductie Standaardisatie & Management Gereedschapswerktuigen, Veelal eenmalige machines. Standaardisatie (bevestigingsartikelen, lagers, as-gat verbindingen), Aut-industrie mechanisatie (Frd), Las- en materiaaltechnlgie Orlgsindustrie Vliegtuigbuw, landbuw Duitsland ntwikkelt nieuwe staalsrten, (hardmetaal (widia), snelstaal). Duitsland krijgt een grt verwicht in de gereedschapswerktuigen (tt vandaag de dag) 4

5 Histrisch Perspectief(vervlg) Wederpbuw Kudvervrm-en stamptechnieken. lampen en ntvangbuizen, aut industrie. Samengestelde nderdelen en de verbindingstechnieken wrden zeer belangrijk. Machinaal samenstellen met assemblage machines. Bedrijfsmechanisatie. prductiemlens en basislijn-machines. Deze meten passen in een fabricage systeem, Lgistiek gekppeld i.p.v. functineel gegrepeerd. Eerste mechanisaties, smmige bestaan k nu ng (mlens van de lichtindustrie) Investeringscalculaties. 5

6 Histrisch Perspectief(vervlg) Massaprductie & wereldwijde welvaartsgrei Nauwkeurigheid van prducten en prductie neemt te. De realisatie van snelle machines die k ng vldende nauwkeurig zijn is lastig. Hgere eisen aan nderdelen. Dynamisch gedrag & psitinering wrdt belangrijk Prces nderzek t.b.v. mechanisatie. Stringsgedrag speelt p. (Weibuhl-statistiek) Autmatisering van de prductie, system engineering, cycle time, batches en buffers. Lgistiek en infrmatie strmen, besluitvrmingscalculaties (bv Discunted Cashflw Methde) en andere methden leiden tt technische bedrijfsvering, 6

7 Histrisch Perspectief(vervlg) Beheersing & Flexibiliteit Flexibele Prductie Autmatisering Cnstructie, Serv, Cntrl Mechatrnica& Rbtica High mix, lw vlume JIT, Tyta Prductin System One-pieceflwprductie systemen, Lean manufacturing, 5S Prcesbeheersing Statistiek en verdelingen, SPC 6 Sigma, Cpk, MasterBlack Belt Bedrijfskunde ntkppelt van techniek. Bedrijfsprcessen en autmatisering, MRP en ERP systemen Kwaliteitsmanagement, Deming, Ttal Quality Management, ISO

8 Technlgie, hefbm van Industrialisatie Veranderingen dr intrductie van technlgie Stmkracht Electrisch vermgen Verbrandingsmtr, turbine Chemie, Olie, Materialen Fysica, ptica, straling, lasers, vacuum, dunne lagen Electrnica, Mechatrnica Micr chips, Cmputers & Sftware Internet & Cmmunicatie 8

9 Vrbeeld uit een ud dsje: Lucifers 9

10 Swedish Match Cmpany 1844 Jhn & Carl Lundström, Jönköping, Chemische technlgie 1892 Alexander Lagerman, ingenieur, massa prductiemachine IvarKreuger, multinatinal, mnply psitie in een instabiele wereld 2012 Still a value prpsitin 10

11 Massaprductie dr machinebuw 1892 Alexander Lagerman, ingenieur en uitvinder van een cmplete machine vr de prductie van lucifers Dramatische verhging van prductiviteit en verbetering van arbeidsmstandig heden 11

12 19 de eeuwswerktuigbuwkundigvernuft 12

13 Finance, hefbm van business IvarKreuger March 2, 1880 March 12,

14 Swedish Match - stable business 2012 Swedish Match develps, manufactures, and sells marketleading brands in the prduct areas snus and snuff, ther tbacc prducts, lights (matches and lighters). 14

15 Technlgy, hefbm in Business Steve Jbs February 24, 1955 Octber 5,

16 Apple Inc. - stable business 2012 What is Apple's missin statement? Apple designs Macs, the best persnal cmputers in the wrld, alng with OS X, ilife, iwrk and prfessinal sftware. Apple leads the digital music revlutin with its ipds and itunes nline stre. Apple has reinvented the mbile phne with its revlutinary iphne and App Stre, and is defining the future f mbile media and cmputing devices with ipad. 16

17 2012 China 17

18 1912 Eurpa Primaire drijfveren: - prductiviteit & ksten Secundair: - kwaliteit, arbeidsmstandigheden & milieubelasting 18

19 Industrializatin standards

20 Del van Industrialisatie in de 21ste eeuw Middels z veel mgelijk flexibel geautmatiseerde fabricage direct beschikbaar makenvan: 1) het bendigde vlume gederen(enkel stuks tt hge series) 2) tegen minimale ksten 3) met cnstante hge kwaliteit en betruwbaarheid Onder de cnditie van een: 4) geznd, veilig, stabiel en rechtvaardig sciale arbeidsrganisatie 5) duurzaam gebruik van grndstffen en energie ter verhging van wereldwijde welvaart- en welzijnsntwikkeling. 20

21 Tekmst Perspectief Outsurcing& Netwrking Van verticaal geïntegreerde bedrijven naar een netwerk van bedrijvigheid en diensten p basis van cmpetenties en specialismen. Televeranciers Lw Labr Cuntries(Azie, Ost Eurpa, Latijns Amerika) Innvatie & Engineering services (inclusief Offshring) Lw cst, High mix, lw vlume, Lcalfrglbal Cmpetentie netwerk in High Tech Equipment (BrainprtIndustries) Leading Principles vr nieuwe vrmen van Industrialisatie Integratie Prduct en Prcesntwikkeling met innvatie p het gebied van Prductietechnlgie. Innvatie van Prductfuncties met beheersing van Prcesvariatie. Prcesverbeterenmet Lean, OEE, TOC, QRM, SixSigma, TPM, RCM en WCM Stabiele sciale systemen en arbeidsrganisaties p basis van vakmanschap en cmpetenties Duurzaam prduceren, ptimalisatie naar materiaal en energie gebruik. Vrkmen van verspilling, hergebruik. 21

22 Industrial Engineering Omzetten van innvatie naar prductie dr het zrgdragen vr beheersing en kwalificatie van: Materialen en Ksten in de prduct architectuur Tepassingen en betruwbaarheid van het prduct Televeringen van nderdelen en subsystemen met ketenregie Prcessen en Prductie technlgieen, van specificatie tt realisatie Prductie machines, van cncept tt vrijgave Prductie systeem en infrastructuur, van definitie tt plevering en in bedrijfstelling Kwaliteit en Verbeteringen, management van persneel en rganisatie Industrialisatie dienstverlening p basis van vakkennis, cmpetentie en specialisme. Brging van cmpetentie bij het verlaten van verticale integratie infrastructuur Fcus met vakkennis p prcessen en variaties, niet p functinaliteit Organisatie van prcessen en stabiliteit van systemen Samenwerkingvan scialearbeidsstructurenen rganisatiesp basis van cmpetenties. 22

23 Tekmst perspectief in de HTE Markt High Tech Equipment is eennderdeelvan kapitaalgederen. Kapitaalgederen veren industriele prductieprcessen uit. Dit prces staat centraal, samen met zijn variaties. NIET de functies van de machine! Characteriseer het prces en de invled hierp van de te te leveren cmpnent f het prduct in al zijn merites en variaties. Daag de OEM ntwikkelaar van functinaliteit uit en werk mee aan ptimale integrale industriele plssingen. Zrgvreenstabielerganisatiep basis van uniekecmpetentieen nderscheidend vermgen. 23

24 * By curtesy f Daan Kersten Ber&Crn; lange termijn technlgie investeringsradmap, ntwikkelingen in de keten; nv

25 * By curtesy f Daan Kersten Ber&Crn; lange termijn technlgie investeringsradmap, ntwikkelingen in de keten; nv

26 Hw t manage Industrializatin? Innvatin f functinality cnnected t prductin technlgy. Hw t feedback pprtunities ut f prductin technlgy? Technlgy culture f Innvatin differs frm Efficiency culture f Operatins Hw t bridge the culture gap? Develpment f crss cmpetences thrugh Management Develpment is a necessity Hw t rganise ver several cmpanies? Managing business risks needs significant grss margin. Hw t balance risks ver supply chain? Ownership functinality at OEM. System Supplier relatinship cnnected thrugh gdsflw, purchasing cntracts at lw margin. Hw t manage the infrmatin frm field backwards int the chain up t design? 26

27 Cmpany Intrductin t be meaningful t ur custmers by excellent executin f industrializatin prjects. in an increasing netwrked sciety and industry, market flexibility and agility is enabled by the availability f needed cmpetences. As innvatinis the driving frce t new markets and business pprtunities, the ability andcmpetence t industrialize will pen up this pssibility t its full pwer. Greentech Engineering, as a flexible rganizatin, prvides industrializatin cmpetence and management t bridge the gap frm innvatin int peratin. 27

28 Business Prcesses 28

29 Quality f Innvatin Change New cncepts New technlgy Make it wrk Functinal Physical mdel Prttype Perfect, n the edge Effectiveness Revenue THINK THE ISSUE IS CLASH OF CULTURES Quality f Operatin Cntrl Imprve system Imprve Yield Stable & reliable Reprductin Statistic reality Rbustness Within specificatin Efficiëncy Grss Margin ACT 29

30 Cmpetence: Integrate Engineering Skills 30

31 Prject Management Based n Tll Gate Apprach V- Mdel Methdlgy Request Fr Qutatin Custmer Requirement Specificatin Site Acceptance Test Functinal Design Specificatin Technical Design Specificatin Technical Prduct Descriptin TPD TAR FAT Test Acceptance Requirements Factry Acceptance Test 31

32 DRIVING INNOVATION INTO OPERATION Prductin Technlgy is the Business enabler: Ability t reprduce vlumes f prducts Multiply Revenue and Margin Can we d it? YES We Can! Attitude 32

33 Driving Innvatin int Operatin Plymer Oled prductin machine Fast SiNx Depsitin equipment Industrial Printer POP Prt Pilt Prductin Phase Phase Phase Phase * By curtesy f OTB Slar 33

34 Applicatin Engineering laser, printing prcessing, glueing, heating, cleaning 34

35 Equipment Engineering PP 2007 Prt 2008 Pilt 2009 system design, testing, rbtics, sftware & PLC cntrl, reliability, service * By curtesy f OTB Slar 35

36 Prductin Tapedrive NL Prductin Engineering Prductin Cartridge USA SPC, six sigma black belt, lean principles, OEE prductivity 36

37 Greentech Engineering Cmpany Prfile - Decades f experience and knwledge in innvatin and manufacturing. - Cnnected t a cmpetent specialists - Related t Hlland Innvative, Innvatin cmpetence n - Prject Management - Reliability Engineering - Prduct & Prcess Develpment 37

38 Innvatin Strategy Engineering Prductin Imprving Innvatin Executing Prjects Enabling Technlgies 38

39 Netwrk * By curtesy f Daan Kersten Ber&Crn; lange termijn technlgie investeringsradmap, ntwikkelingen in de keten; nv

40 Mastering Industrializatin Market Apprach Supprting OEM s and Suppliers Manufacturing technlgy Prcess riented Prject cntrl Fixed price cmmitment Delivering Engineering services, Prject realizatin, Specific prductin equipment Turnkey cmmissined prductin slutins. 40

41 Marinus van Meelweg 2, 5657 EN Eindhven; tel 0900-GREENTECH 41

42 42

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR: Flexibele persn

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance kenmerk Errr! Bkmark nt defined. datum 2016-05-03 pagina 1/4 Cmmissieplan 2016 Nrmcmmissie 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- en Infrmatiediensten Pstbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015 2

Nadere informatie

Major/Minor Productie en Logistiek. 16 maart 2016

Major/Minor Productie en Logistiek. 16 maart 2016 Majr/Minr Prductie en Lgistiek 16 maart 2016 Thema s q Bedrijfskundige en beheersmatige benadering van prductie, vrraadbeheer en lgistiek. Dit mvat: q materiaalbeheer q beheer van de prductietechnlgie

Nadere informatie

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de Cpyright Alle teksten en andere items in dit dcument zijn beschermd dr het auteursrecht. Vr niet-cmmercieel gebruik mgen de teksten en de gegevens znder vrafgaande testemming gratis wrden gereprduceerd

Nadere informatie

Voor een geslaagde stap.

Voor een geslaagde stap. SEARCH & SELECTION Organisatie- & persneelsadvies nder mensen - RAYTECH - Vr een geslaagde stap. Albrecht Rdenbachstraat 43, 8020 Ostkamp Alpha-Cnsulting, Human Resurces Services RAYTECH Dirk Martensstraat

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens

Rapport activiteit 3 : realisatie van een agro4c De veiling als regisseur van versketens Rapprt activiteit 3 : realisatie van een agr4c De veiling als regisseur van versketens Inleiding Wat is een crss chain cntrl center (4C)? Een Crss Chain Cntrl Center is een regiecentrum waar meerdere cmplexe

Nadere informatie

Beveiliging van SCADA systemen

Beveiliging van SCADA systemen Beveiliging van SCADA systemen NiV www.niv.nl Waar gaan we het verhebben 1. Wat is SCADA? 2. Risic s en impact binnen SCADA 3. He beveiligen? 4. Aanpak NiV www.niv.nl 1. WAT IS SCADA? NiV www.niv.nl NiV

Nadere informatie

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI

ECP 13 mei 2013. Monika Sormann, dept. EWI ECP 13 mei 2013 Mnika Srmann, dept. EWI Beleidsinstrumentarium 2 Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het tekmstprject vr Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een ecnmisch innvatieve,

Nadere informatie

Are you looking for a new professional opportunity that meets your expectations? Don t wait and join us! CFD Engineer / Software Engineer

Are you looking for a new professional opportunity that meets your expectations? Don t wait and join us! CFD Engineer / Software Engineer Are yu lking fr a new prfessinal pprtunity that meets yur expectatins? Dn t wait and jin us! CFD Engineer / Sftware Engineer OUR SOCIETY AERONAUTICA aim is t build a team f experts in all kinds f industrial

Nadere informatie

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006

umière Eisen definitief strategisch ondernemingsverslag 2006 Eisen definitief strategisch ndernemingsverslag 2006 umière A. Intrductie De afsluiting van het semester en het prject vindt plaats dr het schrijven van een verslag waarin beschreven wrdt he jullie rganisatie

Nadere informatie

IWT-TETRA project. Stortklaar zelfverdichtend beton Naar een optimale integratie in het bouwproces. dr. ir. Ann Van Gysel ing.

IWT-TETRA project. Stortklaar zelfverdichtend beton Naar een optimale integratie in het bouwproces. dr. ir. Ann Van Gysel ing. IWT-TETRA prject Strtklaar zelfverdichtend betn Naar een ptimale integratie in het buwprces dr. ir. Ann Van Gysel ing. Thmas Cls Inhud Intrductie Vrstelling prject Methdiek + Prjectteam Gebruikersgrep

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

ack-aquaconcept.com, concept GmbH en Microdyn-Nadir Nadir,, Slotgrachtstraat 25, 9940 Telephone: +32 (0)9 3445176, Fax: +32 (0)9 3445176

ack-aquaconcept.com, concept GmbH en Microdyn-Nadir Nadir,, Slotgrachtstraat 25, 9940 Telephone: +32 (0)9 3445176, Fax: +32 (0)9 3445176 Kwaliteitsverbetering in prductieprcessen dr tepassing van aangepaste UV desinfectiemethdes en geavanceerde UV xidatie. Van Daele Drine. 1, www.dvd-technlgy.be www.ack-aquacncept.cm aquacncept.cm. 1 a.c.k.

Nadere informatie

Minor Informatica. Master HIRB. Master InformatieManagement. maart 2016

Minor Informatica. Master HIRB. Master InformatieManagement. maart 2016 Minr Infrmatica Master HIRB Master InfrmatieManagement maart 2016 De 10 best betaalde jbs vlgens (Brn: FOD Ecnmie) 1. Directeurs van grte ndernemingen: 8.610 eur 2. Managers p het gebied van infrmatie

Nadere informatie

Checklist voor de people manager

Checklist voor de people manager Checklist vr de peple manager 4 weken vr aanvang dienstverband New hire aanmelden bij HR vr intrductieprgramma (IT en Facilities wrden dr HR aangehaakt) Mentr bereid vinden new hire te begeleiden gedurende

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

ZERO DOWNTIME DEPLOYMENTS

ZERO DOWNTIME DEPLOYMENTS ZERO DOWNTIME DEPLOYMENTS WITH AZURE AND VISUAL STUDIO TEAM SERVICES 1 juni 2017 Cnsultant bij INSPARK Twitter: @jerenniesen http://jerenniesen.cm Cpyright InSpark MET DE KOMST VAN AGILE ONTWIKKELMETHODEN

Nadere informatie

Solliciteren Voor exacte en biomedische wetenschappen. Solliciteerweek 31 maart 2014 Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor exacte en biomedische wetenschappen. Solliciteerweek 31 maart 2014 Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr exacte en bimedische wetenschappen Slliciteerweek 31 maart 2014 Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL HET EEN OF VAN HET MODEL ANDER? BEWERKEN Maatschappelijke uitdagingen aanpakken is ndzakelijk: vergrijzing, armede, klimaatverandering, milieu, eenzaamheid, diversiteit,

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management

Sales Acceleratie Management Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen 1. Het belang van multichannel management Niet ieder kanaal past bij het riëntatie- en inkpprces van je delgrep en levert eenzelfde rendement.

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Ervaringsoverzicht van Jack Schuurkes

Ervaringsoverzicht van Jack Schuurkes Ervaringsverzicht van Jack Schuurkes Adres: Kaukasus 8, 5706 PL Helmnd Tel.: 0492 540944 Mbiel: 06-51747005 Email: jack.schuurkes@me.cm Linkedin : https://nl.linkedin.cm/pub/jack-schuurkes/20/a89/70a M

Nadere informatie

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH (IEOR)

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH (IEOR) MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH (IEOR) Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek (BKSY) OVERZICHT VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

INVESTEREN IN EXCELLEREN. Energiefonds Brabant. Marktconform investeren in duurzame energie

INVESTEREN IN EXCELLEREN. Energiefonds Brabant. Marktconform investeren in duurzame energie INVESTEREN IN EXCELLEREN Energiefnds Brabant Marktcnfrm investeren in duurzame energie Integrale dienstverlening Missie BOM: kansen creëren vr Brabant dr het versterken van de ecnmische grei- en innvatiekracht

Nadere informatie

Betalen in 2020: online betalen via uw eigen bank? Jaarcongres Betaalvereniging Nederland, 19 november 2014 Paul Alfing

Betalen in 2020: online betalen via uw eigen bank? Jaarcongres Betaalvereniging Nederland, 19 november 2014 Paul Alfing Betalen in 2020: nline betalen via uw eigen bank? Jaarcngres Betaalvereniging Nederland, 19 nvember 2014 Paul Alfing 2020: een nieuwe tijd BIG DATA Internet f Things 3D Printing Re-Ecnmy Shared Ecnmy Sustainable

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Geavanceerde data wetenschappen

Geavanceerde data wetenschappen Master HI Geavanceerde data wetenschappen 1ste deel - inclusief pgelste efeningen Q uickprinter Kningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 182 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kpen via www.quickprintershp.be

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H1-2013

Voortgang CO 2 emissie reductie H1-2013 Vrtgang CO 2 emissie reductie H1-2013 ICT staat vr gren! 2012 ICT - Alle rechten vrbehuden - WWW.ICT.NL pagina 1 Histrie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 07-08-2013 F. Wuts Initiële versie 1.0 15-10-2013

Nadere informatie

Inkoopevolutie. Inkopers zijn misschien niet hip. Maar evolutie is onvermijdelijk - de theorie. En herken je zo. Research

Inkoopevolutie. Inkopers zijn misschien niet hip. Maar evolutie is onvermijdelijk - de theorie. En herken je zo. Research Inkpevlutie Trends, Tips & Tricks Inkpers zijn misschien niet hip Janneke Orriëns Maar evlutie is nvermijdelijk - de therie En herken je z TRADITIONEEL TACTISCH STRATEGISCH Eindgebruiker kpt zelf in Inkp

Nadere informatie

Inleiding Van einde terug naar begin

Inleiding Van einde terug naar begin Studiedag circulaire ecnmie SERV- Minaraad - Mechelen 13 september 2016 Inleiding Van einde terug naar begin Karel Van Acker KU Leuven, metafrum C.E. SuMMa plan C EIT RawMaterials Circulaire ecnmie een

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Kansen & Ontwikkelingen met Lean

Kansen & Ontwikkelingen met Lean NETWERK VOOR EN DOOR DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE LEAN MANAGEMENT PROGRAMMA Kansen & Ontwikkelingen met Lean BE SMART: SAMEN KANSEN CREËREN MET SMART INDUSTRY 10-12-2015 I 1 AGENDA Kansen & Ontwikkelingen

Nadere informatie

geothermie, welke toepassingen en gebouwen?

geothermie, welke toepassingen en gebouwen? gethermie, welke tepassingen en gebuwen? prf. ir. Wim Bydens gedelegeerd bestuurder, studiebureau bydens nv gastdcent Ugent, Faculteit tegepaste wetenschappen vakgrep architectuur en stedenbuw Hasselt

Nadere informatie

TOBCAT: Industriële toepassingen van objectcategorisatie.

TOBCAT: Industriële toepassingen van objectcategorisatie. TOBCAT: Industriële tepassingen van bjectcategrisatie. Visin & Rbtics 2013 23 mei 2013 1 Prjectleider: Tn Gedemé Prjectassistent / presentatr: Steven Puttemans Overzicht 1. EAVISE Onderzeksgrep 2. IWT

Nadere informatie

Vacature. Account & Sales Manager

Vacature. Account & Sales Manager Vacature Accunt & Sales Manager Januari 2014 Wie is ivox? ivox is actief p vlak van marktnderzek en nline marketing. ivox specialiseert zich in cnsumenten data- en infrmatieverzameling, data- en infrmatiebewerking

Nadere informatie

Bachelor: vaste vakkenpakketten Erasmus+ Master: specialisaties in het buitenland. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Mobility Windows

Bachelor: vaste vakkenpakketten Erasmus+ Master: specialisaties in het buitenland. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Mobility Windows Bachelr: vaste vakkenpakketten Erasmus+ Master: specialisaties in het buitenland Faculteit Bi-ingenieurswetenschappen Mbility Windws Bachelr: vaste vakkenpakketten Erasmus+ Faculteit Bi-ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Application Management Foundation based on ASL 2

Application Management Foundation based on ASL 2 Preparatin Guide Applicatin Management Fundatin based n ASL 2 Editie december 2011 Cpyright 2011 EXIN All rights reserved. N part f this publicatin may be published, reprduced, cpied r stred in a data

Nadere informatie

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh Marketing Management Prf. dr. Yves Van Vaerenbergh 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan het wrd 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan

Nadere informatie

Een nieuwe werken-bij website

Een nieuwe werken-bij website Een nieuwe werken-bij website Ga jij vr de Mbile First hype? Michael Brst, Service Delivery Annemieke Berends, Manager Crprate Recruitment Agenda Wat willen wij met jullie delen? Ontwikkelingen p het gebied

Nadere informatie

Bedrijfsstrategie; een groeimodel van ontwikkeling tot realisatie De route naar duurzaam concurrentievoordeel. Utrecht, februari 2012

Bedrijfsstrategie; een groeimodel van ontwikkeling tot realisatie De route naar duurzaam concurrentievoordeel. Utrecht, februari 2012 Bedrijfsstrategie; een greimdel van ntwikkeling tt realisatie De rute naar duurzaam cncurrentievrdeel Utrecht, februari 2012 Victalis Services B.V. 2012 Inhudspgave 1. Over Victalis 2. Aanpak 3. Prpsitie

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

Chips: meer, sneller, kleiner en wat doen we met de batterij?

Chips: meer, sneller, kleiner en wat doen we met de batterij? Chips: meer, sneller, kleiner en wat den we met de batterij? W. Dehaene, P. Reynaert 25 Nvember 2013 Lessen vr de XXI eeuw 2013-14 Agenda Ze zijn allemaal hetzelfde! Krte intrductie tt de digitale systemen

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Parsis V11. Release Notes

Parsis V11. Release Notes Parsis V11 Release Ntes Release Ntes Parsis V11 Mbile App Beschikbaar vr alle (mbiele) platfrmen,.a. Andrid, ios, Windws Phne etc. Zendinggegevens eenvudig te raadplegen via verschillende zekcriteria Wrdt

Nadere informatie

Modulariteit als voorwaarde voor circulaire economie

Modulariteit als voorwaarde voor circulaire economie Modulariteit als voorwaarde voor circulaire economie Bovenhoud symposium 9-06-2016 Ir. Remko de Jong Modulariteit als voorwaarde voor circulaire economie Bovenhoud symposium Remko de Jong 4-nov-2016 Inhoud

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

De Koop-Maak beslissing is een strategische beslissing. The make-buy decision is a strategic decision.

De Koop-Maak beslissing is een strategische beslissing. The make-buy decision is a strategic decision. White paper: Kp Maak is een strategische beslissing.! 2007 Laurens van Lieshut 1/7 De Kp-Maak beslissing is een strategische beslissing. The make-buy decisin is a strategic decisin. Inleiding De kp-maak

Nadere informatie

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Integrating your online business with your logistics operations Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Agenda Introductie Cadran Diract De samenwerking Ontwikkelingen

Nadere informatie

Play on: Gaming voor de Nieuwe Generatie Senioren

Play on: Gaming voor de Nieuwe Generatie Senioren Play n: Gaming vr de Nieuwe Generatie Seniren Jacc van Uden www.stt.nl/gaming Dmtica & E-health Eindhven, 23 juni 2011 STT Tekmstverkenningen p snijvlak technlgie en samenleving Onafhankelijk, pen en interdisciplinair

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014 1 Brainport Industries Towards integrated supply networks Turnhout, 27 februari 2014 John Blankendaal Managing Director Coöperatie van 85 suppliers 2 Brainport Industries richt zich primair op 5 markten

Nadere informatie

Bron van informatie voor alle bedrijfsprocessen

Bron van informatie voor alle bedrijfsprocessen Brn van infrmatie vr alle bedrijfsprcessen V e r k p Engineering Persneel Organisatie Onderhud Kwaliteit Order Planning Inkp Prduktie Opslag FINANCE IT Dataverkeer Distri butie V e r k p Engineering Persneel

Nadere informatie

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager

Nadere informatie

Blended Learning Jos Fransen

Blended Learning Jos Fransen Blended Learning Js Fransen Inleiding Over het begrip 'blended learning' is al veel geschreven, maar altijd vanuit een specifieke invalshek. Dat leidt tt verschillende definities van het begrip 'blended

Nadere informatie

The Control Room of the Future

The Control Room of the Future Even voorstellen: Prodek Automation products Opgericht in 2001 Importeur / distributeur Opleiding / levering / advies / consultancy / dienstverlening Joop de Kwant Directeur Hoe ziet de toekomstige controle

Nadere informatie

EEN INDUSTRIE IN TRANSITIE JAN VAN HAVENBERGH, MANAGING DIRECTOR FRANS DIERYCK, VOORZITTER

EEN INDUSTRIE IN TRANSITIE JAN VAN HAVENBERGH, MANAGING DIRECTOR FRANS DIERYCK, VOORZITTER EEN INDUSTRIE IN TRANSITIE JAN VAN HAVENBERGH, MANAGING DIRECTOR FRANS DIERYCK, VOORZITTER Het duurzaamheidslandschap Grndstffen Prcessen Prducten Behefte aan alternatieve/ nieuwe grndstffen Efficienter

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT SCHAKEL

Scenario 1: VOLTIJDS TRAJECT SCHAKEL Scenari 1: VOLTIJDS TRAJECT SCHAKEL Geen blck teaching maar enkele inleidende pleidingsnderdelen wrden wel ver een beperkter aantal weken gedceerd. Enkel nrmale semester examens. Maximaal 57 studiepunten

Nadere informatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie

Noord-Holland Noord: één grote proeftuin voor (duurzame) energie en energie innovatie Nrd-Hlland Nrd: één grte preftuin vr (duurzame) energie en energie innvatie Waarm? Energie en duurzaamheid als Banenmtr Hgwaardige werkgelegenheid Oude en nieuwe energie: USP s Kansen: Aanleg Optimale

Nadere informatie

studiegebied Architectuur

studiegebied Architectuur Het pleidingsaanbd aan de hgeschlen vr het academiejaar 2011-2012 vindt u hiernder. Vr de verdere specificatie ver welke hgeschlen en in welke steden deze pleidingen wrden aangebden, verwijzen we u graag

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Factsheet. 2 e Nationale Vergadering. Versterken governance van IT & Innovatie. Factsheet Nationale Vergadering 2014

Factsheet. 2 e Nationale Vergadering. Versterken governance van IT & Innovatie. Factsheet Nationale Vergadering 2014 Factsheet 2 e Natinale Vergadering Versterken gvernance van IT & Innvatie p 19 nvember 2014 Natinale Vergadering Versterken Gvernance p IT & Innvatie 19 nvember 2014 Delstelling INSEIT INSEIT ( INSTITUTE

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Een model voor outsourcen: theorie en praktijk. Marcel Koenderink Student nummer: s0114294

Bacheloropdracht. Een model voor outsourcen: theorie en praktijk. Marcel Koenderink Student nummer: s0114294 Bachelrpdracht Een mdel vr utsurcen: therie en praktijk Naam: Marcel Kenderink Student nummer: s0114294 Opleiding: Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Interne begeleider: Dhr. Ruel, H.J.M.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens

CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens Persnlijke gegevens Studies Naam : Sraya Dierick Adres : Kemelstraat 24, 9190 Stekene Telefn : 0486 130 820 Gebren : 9 augustus 1972 Natinaliteit : Belgische Burgerlijke staat: Ongehuwd ( feitelijk samenwnend

Nadere informatie

SAMEN LERAAR WORDEN. Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in professionele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007

SAMEN LERAAR WORDEN. Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in professionele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007 SAMEN LERAAR WORDEN Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in prfessinele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007 Cntactpersnen Carla Custers Directeur Kmbischl de Pas, Helden E-mail:

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Vacature. Account & Sales Manager

Vacature. Account & Sales Manager Vacature Accunt & Sales Manager Januari 2014 Wie is ivox? ivox is actief p vlak van marktnderzek en nline marketing. ivox specialiseert zich in cnsumenten data- en infrmatieverzameling, data- en infrmatiebewerking

Nadere informatie

ICT IN HET BASISONDERWIJS?

ICT IN HET BASISONDERWIJS? OVERZICHT SESSIE DATAGEBRUIK BIJ HET VORMGEVEN VAN SCHOOLSPECIFIEK ICT-BELEID ICT in het nderwijs ICT-eindtermen 22 NOVEMBER 2012 Dr. Ruben Vanderlinde Vakgrep Onderwijskunde Meer inf: Ruben.Vanderlinde@UGent.

Nadere informatie

Topsector Energie. Addendum 2014 bij het Innovatiecontract Smart Grids februari 2012

Topsector Energie. Addendum 2014 bij het Innovatiecontract Smart Grids februari 2012 Tpsectr Energie Addendum 2014 bij het Innvatiecntract Smart Grids februari 2012 Juni 2014 Bladzijde 1 van 22 Inhud Inleiding... 3 Visie en richtinggevende elementen... 4 Prgrammalijnen TKI S2SG 2014...

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Web camera CAM44U/CAM55U/CAM66U. PC Camera

Web camera CAM44U/CAM55U/CAM66U. PC Camera CAM44U/CAM55U/CAM66U PC Camera Disclaimer Geen meite is gespaard m ervr te zrgen dat de infrmatie in deze handleiding crrect en cmpleet is. Er wrdt echter geen aansprakelijkheid aanvaard vr vergissingen

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015

Business Breakthrough Biomimicry. Green Business Benefits oktober 2015 Business Breakthrugh Bimimicry ktber 2015 Business Breakthrugh Bimimicry Wat is de achtergrnd van het traject? Veel prduct- en prcesntwerpen ntlenen ideeën en principes aan vrbeelden uit de natuur. Het

Nadere informatie

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan ntitie Van prject nderwerp pgemaakt dr Systems Engineering Lesplan Intrductie SE (vr de gww sectr) Werkgrep pleidingen status datum pmaak bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgrep 4P 25-juni-2012 Lesplan

Nadere informatie

O&O: uitgaven en werkgelegenheid

O&O: uitgaven en werkgelegenheid O&O: uitgaven en werkgelegenheid De privésectr is zwel de vrnaamste brn van investeringen (58,6 %) in O&O als de belangrijkste uitverende sectr (66,3 %) In 2011 financierden de ndernemingen ngeveer 60,3

Nadere informatie

GME is in Nederland exclusief reseller van:

GME is in Nederland exclusief reseller van: Marssteden 212 7547 TD Enschede www.gmelabsystems.nl inf@gme.nl GME is in Nederland exclusief reseller van: Lggers vr temperatuur en vchtigheid via Bluetth Verig Pds Lggers vr temperatuur en vchtigheid

Nadere informatie

Keuzedag bachelor burgerlijk ingenieur. Yolande Berbers, vicedecaan 6 mei 2015

Keuzedag bachelor burgerlijk ingenieur. Yolande Berbers, vicedecaan 6 mei 2015 Keuzedag bachelr burgerlijk ingenieur Ylande Berbers, vicedecaan 6 mei 2015 Agenda Overzicht van de BII pleiding Opbuw vlledig traject tt burgerlijk ingenieur Cmbinaties hfdrichting-nevenrichting Aansluitende

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf

Rob Klinkert, Managing Partner Hoevelaken, 31-1-2013. De toekomst van het schadebedrijf Rb Klinkert, Managing Partner Hevelaken, 31-1-2013 De tekmst van het schadebedrijf Intrductie Middenduin Autmtive gestart in september 2012. Onderdeel van de Middenduin Grep, gevestigd in Nijkerk. pgericht

Nadere informatie

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver Together we deliver Together we deliver 8 March, 2016 1 Agenda Introductie Waarom koos voor deze standaard WMS-oplossing? Beperkingen standaard WMS oplossing Implementatie in 3 maanden Standaard WMS in

Nadere informatie

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC Innovaties in Zonne-energie ~~~~ een bloeiend stukje Nederlandse kenniseconomie Waarom zonne-energie? Prijsdaling PV modules Average module spot price

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Duurzaam grondstoffengebruik

Duurzaam grondstoffengebruik Duurzaam grndstffengebruik Wrkshp Duurzaamheidsdag KU Leuven 20 maart 2015 Prgramma 9.30-9.40 Welkm en inleiding 9.40-10.25 Vijf invalsheken p duurzaam grndstffengebruik 10.25-10.35 Infrmatieve vragen

Nadere informatie