Industrialisatie, een vak apart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Industrialisatie, een vak apart"

Transcriptie

1 Tekmst van de Prduct en Cmpnentleveranciers in de High Tech Equipment Markt Industrialisatie, een vak apart FHI Branche-wrkshp Dinsdag 29 mei 2012 Ir. Marcel Grten Managing Directr

2 Intrductin Industrialisatie Histrisch perspectief Tekmst perspectief Cmpany Prfile 2

3 Industrialisatie, een definitie Industrie: (Lat) bedrijvigheid, ijverig. Deel van de ecnmie, dat wrdt gekenmerkt dr Prductie en verwerking van materiele gederen f artikelen in fabrieken. Hge graag van mechanisering en autmatisering Industrialisatie: Het prces van veranderingen in het prductieprces dr mechanisatie en de daarpvlgende veranderingen in de prductierganisatie, zals de invering van het fabriekssysteem, inclusief de sciale veranderingen. 3

4 Histrisch Perspectief 18 de en 19 de eeuw, Stmmachines, lcmtieven, pmpen Centraal aangedreven machines, nk-gestuurd. Handbediende speciaal machines. Gemechaniseerde textiel weefmachines. tt 1940, Prductie Standaardisatie & Management Gereedschapswerktuigen, Veelal eenmalige machines. Standaardisatie (bevestigingsartikelen, lagers, as-gat verbindingen), Aut-industrie mechanisatie (Frd), Las- en materiaaltechnlgie Orlgsindustrie Vliegtuigbuw, landbuw Duitsland ntwikkelt nieuwe staalsrten, (hardmetaal (widia), snelstaal). Duitsland krijgt een grt verwicht in de gereedschapswerktuigen (tt vandaag de dag) 4

5 Histrisch Perspectief(vervlg) Wederpbuw Kudvervrm-en stamptechnieken. lampen en ntvangbuizen, aut industrie. Samengestelde nderdelen en de verbindingstechnieken wrden zeer belangrijk. Machinaal samenstellen met assemblage machines. Bedrijfsmechanisatie. prductiemlens en basislijn-machines. Deze meten passen in een fabricage systeem, Lgistiek gekppeld i.p.v. functineel gegrepeerd. Eerste mechanisaties, smmige bestaan k nu ng (mlens van de lichtindustrie) Investeringscalculaties. 5

6 Histrisch Perspectief(vervlg) Massaprductie & wereldwijde welvaartsgrei Nauwkeurigheid van prducten en prductie neemt te. De realisatie van snelle machines die k ng vldende nauwkeurig zijn is lastig. Hgere eisen aan nderdelen. Dynamisch gedrag & psitinering wrdt belangrijk Prces nderzek t.b.v. mechanisatie. Stringsgedrag speelt p. (Weibuhl-statistiek) Autmatisering van de prductie, system engineering, cycle time, batches en buffers. Lgistiek en infrmatie strmen, besluitvrmingscalculaties (bv Discunted Cashflw Methde) en andere methden leiden tt technische bedrijfsvering, 6

7 Histrisch Perspectief(vervlg) Beheersing & Flexibiliteit Flexibele Prductie Autmatisering Cnstructie, Serv, Cntrl Mechatrnica& Rbtica High mix, lw vlume JIT, Tyta Prductin System One-pieceflwprductie systemen, Lean manufacturing, 5S Prcesbeheersing Statistiek en verdelingen, SPC 6 Sigma, Cpk, MasterBlack Belt Bedrijfskunde ntkppelt van techniek. Bedrijfsprcessen en autmatisering, MRP en ERP systemen Kwaliteitsmanagement, Deming, Ttal Quality Management, ISO

8 Technlgie, hefbm van Industrialisatie Veranderingen dr intrductie van technlgie Stmkracht Electrisch vermgen Verbrandingsmtr, turbine Chemie, Olie, Materialen Fysica, ptica, straling, lasers, vacuum, dunne lagen Electrnica, Mechatrnica Micr chips, Cmputers & Sftware Internet & Cmmunicatie 8

9 Vrbeeld uit een ud dsje: Lucifers 9

10 Swedish Match Cmpany 1844 Jhn & Carl Lundström, Jönköping, Chemische technlgie 1892 Alexander Lagerman, ingenieur, massa prductiemachine IvarKreuger, multinatinal, mnply psitie in een instabiele wereld 2012 Still a value prpsitin 10

11 Massaprductie dr machinebuw 1892 Alexander Lagerman, ingenieur en uitvinder van een cmplete machine vr de prductie van lucifers Dramatische verhging van prductiviteit en verbetering van arbeidsmstandig heden 11

12 19 de eeuwswerktuigbuwkundigvernuft 12

13 Finance, hefbm van business IvarKreuger March 2, 1880 March 12,

14 Swedish Match - stable business 2012 Swedish Match develps, manufactures, and sells marketleading brands in the prduct areas snus and snuff, ther tbacc prducts, lights (matches and lighters). 14

15 Technlgy, hefbm in Business Steve Jbs February 24, 1955 Octber 5,

16 Apple Inc. - stable business 2012 What is Apple's missin statement? Apple designs Macs, the best persnal cmputers in the wrld, alng with OS X, ilife, iwrk and prfessinal sftware. Apple leads the digital music revlutin with its ipds and itunes nline stre. Apple has reinvented the mbile phne with its revlutinary iphne and App Stre, and is defining the future f mbile media and cmputing devices with ipad. 16

17 2012 China 17

18 1912 Eurpa Primaire drijfveren: - prductiviteit & ksten Secundair: - kwaliteit, arbeidsmstandigheden & milieubelasting 18

19 Industrializatin standards

20 Del van Industrialisatie in de 21ste eeuw Middels z veel mgelijk flexibel geautmatiseerde fabricage direct beschikbaar makenvan: 1) het bendigde vlume gederen(enkel stuks tt hge series) 2) tegen minimale ksten 3) met cnstante hge kwaliteit en betruwbaarheid Onder de cnditie van een: 4) geznd, veilig, stabiel en rechtvaardig sciale arbeidsrganisatie 5) duurzaam gebruik van grndstffen en energie ter verhging van wereldwijde welvaart- en welzijnsntwikkeling. 20

21 Tekmst Perspectief Outsurcing& Netwrking Van verticaal geïntegreerde bedrijven naar een netwerk van bedrijvigheid en diensten p basis van cmpetenties en specialismen. Televeranciers Lw Labr Cuntries(Azie, Ost Eurpa, Latijns Amerika) Innvatie & Engineering services (inclusief Offshring) Lw cst, High mix, lw vlume, Lcalfrglbal Cmpetentie netwerk in High Tech Equipment (BrainprtIndustries) Leading Principles vr nieuwe vrmen van Industrialisatie Integratie Prduct en Prcesntwikkeling met innvatie p het gebied van Prductietechnlgie. Innvatie van Prductfuncties met beheersing van Prcesvariatie. Prcesverbeterenmet Lean, OEE, TOC, QRM, SixSigma, TPM, RCM en WCM Stabiele sciale systemen en arbeidsrganisaties p basis van vakmanschap en cmpetenties Duurzaam prduceren, ptimalisatie naar materiaal en energie gebruik. Vrkmen van verspilling, hergebruik. 21

22 Industrial Engineering Omzetten van innvatie naar prductie dr het zrgdragen vr beheersing en kwalificatie van: Materialen en Ksten in de prduct architectuur Tepassingen en betruwbaarheid van het prduct Televeringen van nderdelen en subsystemen met ketenregie Prcessen en Prductie technlgieen, van specificatie tt realisatie Prductie machines, van cncept tt vrijgave Prductie systeem en infrastructuur, van definitie tt plevering en in bedrijfstelling Kwaliteit en Verbeteringen, management van persneel en rganisatie Industrialisatie dienstverlening p basis van vakkennis, cmpetentie en specialisme. Brging van cmpetentie bij het verlaten van verticale integratie infrastructuur Fcus met vakkennis p prcessen en variaties, niet p functinaliteit Organisatie van prcessen en stabiliteit van systemen Samenwerkingvan scialearbeidsstructurenen rganisatiesp basis van cmpetenties. 22

23 Tekmst perspectief in de HTE Markt High Tech Equipment is eennderdeelvan kapitaalgederen. Kapitaalgederen veren industriele prductieprcessen uit. Dit prces staat centraal, samen met zijn variaties. NIET de functies van de machine! Characteriseer het prces en de invled hierp van de te te leveren cmpnent f het prduct in al zijn merites en variaties. Daag de OEM ntwikkelaar van functinaliteit uit en werk mee aan ptimale integrale industriele plssingen. Zrgvreenstabielerganisatiep basis van uniekecmpetentieen nderscheidend vermgen. 23

24 * By curtesy f Daan Kersten Ber&Crn; lange termijn technlgie investeringsradmap, ntwikkelingen in de keten; nv

25 * By curtesy f Daan Kersten Ber&Crn; lange termijn technlgie investeringsradmap, ntwikkelingen in de keten; nv

26 Hw t manage Industrializatin? Innvatin f functinality cnnected t prductin technlgy. Hw t feedback pprtunities ut f prductin technlgy? Technlgy culture f Innvatin differs frm Efficiency culture f Operatins Hw t bridge the culture gap? Develpment f crss cmpetences thrugh Management Develpment is a necessity Hw t rganise ver several cmpanies? Managing business risks needs significant grss margin. Hw t balance risks ver supply chain? Ownership functinality at OEM. System Supplier relatinship cnnected thrugh gdsflw, purchasing cntracts at lw margin. Hw t manage the infrmatin frm field backwards int the chain up t design? 26

27 Cmpany Intrductin t be meaningful t ur custmers by excellent executin f industrializatin prjects. in an increasing netwrked sciety and industry, market flexibility and agility is enabled by the availability f needed cmpetences. As innvatinis the driving frce t new markets and business pprtunities, the ability andcmpetence t industrialize will pen up this pssibility t its full pwer. Greentech Engineering, as a flexible rganizatin, prvides industrializatin cmpetence and management t bridge the gap frm innvatin int peratin. 27

28 Business Prcesses 28

29 Quality f Innvatin Change New cncepts New technlgy Make it wrk Functinal Physical mdel Prttype Perfect, n the edge Effectiveness Revenue THINK THE ISSUE IS CLASH OF CULTURES Quality f Operatin Cntrl Imprve system Imprve Yield Stable & reliable Reprductin Statistic reality Rbustness Within specificatin Efficiëncy Grss Margin ACT 29

30 Cmpetence: Integrate Engineering Skills 30

31 Prject Management Based n Tll Gate Apprach V- Mdel Methdlgy Request Fr Qutatin Custmer Requirement Specificatin Site Acceptance Test Functinal Design Specificatin Technical Design Specificatin Technical Prduct Descriptin TPD TAR FAT Test Acceptance Requirements Factry Acceptance Test 31

32 DRIVING INNOVATION INTO OPERATION Prductin Technlgy is the Business enabler: Ability t reprduce vlumes f prducts Multiply Revenue and Margin Can we d it? YES We Can! Attitude 32

33 Driving Innvatin int Operatin Plymer Oled prductin machine Fast SiNx Depsitin equipment Industrial Printer POP Prt Pilt Prductin Phase Phase Phase Phase * By curtesy f OTB Slar 33

34 Applicatin Engineering laser, printing prcessing, glueing, heating, cleaning 34

35 Equipment Engineering PP 2007 Prt 2008 Pilt 2009 system design, testing, rbtics, sftware & PLC cntrl, reliability, service * By curtesy f OTB Slar 35

36 Prductin Tapedrive NL Prductin Engineering Prductin Cartridge USA SPC, six sigma black belt, lean principles, OEE prductivity 36

37 Greentech Engineering Cmpany Prfile - Decades f experience and knwledge in innvatin and manufacturing. - Cnnected t a cmpetent specialists - Related t Hlland Innvative, Innvatin cmpetence n - Prject Management - Reliability Engineering - Prduct & Prcess Develpment 37

38 Innvatin Strategy Engineering Prductin Imprving Innvatin Executing Prjects Enabling Technlgies 38

39 Netwrk * By curtesy f Daan Kersten Ber&Crn; lange termijn technlgie investeringsradmap, ntwikkelingen in de keten; nv

40 Mastering Industrializatin Market Apprach Supprting OEM s and Suppliers Manufacturing technlgy Prcess riented Prject cntrl Fixed price cmmitment Delivering Engineering services, Prject realizatin, Specific prductin equipment Turnkey cmmissined prductin slutins. 40

41 Marinus van Meelweg 2, 5657 EN Eindhven; tel 0900-GREENTECH 41

42 42

Ingersoll Rand. 4-11 kw Rotary Screw Compressors

Ingersoll Rand. 4-11 kw Rotary Screw Compressors Ingersll Rand 4-11 kw Rtary Screw Cmpressrs A new standard f perfrmance Bst yur prfitability. Bsting yur cmpany s prfits was the main gal that Ingersll Rand had in mind when we designed ur revlutinary

Nadere informatie

EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014. Committee on Industry, Research and Energy

EUROPEAN PARLIAMENT 2009-2014. Committee on Industry, Research and Energy EUROPEAN PARLIAMT 2009-2014 Cmmittee n Industry, Research and Energy 2010/2245(INI) 9.2.2011 DRAFT REPORT n Innvatin Unin: transfrming Eurpe fr a pst-crisis wrld (2010/2245(INI)) Cmmittee n Industry, Research

Nadere informatie

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst Deelverkenning III Aanbdzijde Huvast vr de krijgsmacht van de tekmst Indeling van dit rapprt Cnceptuele en technlgische ntwikkelingen 5 Afkrtingen Inleiding Planning under Deep Uncertainty Blurred Distinctin

Nadere informatie

Inhoud. Definitie van een ziekenhuis. Management van ziekenhuizen 19/02/2014. Inleiding in het ziekenhuismanagement. Management van ziekenhuizen

Inhoud. Definitie van een ziekenhuis. Management van ziekenhuizen 19/02/2014. Inleiding in het ziekenhuismanagement. Management van ziekenhuizen KU Leuven Permanente Vrming Vervlmakingscyclus Verzekeringsgeneeskunde 19 ktber 2014 Inhud Management van ziekenhuizen Kenmerken en prbleemstelling UItdagingen Inleiding in het ziekenhuismanagement Prf.

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prof. Dr. M. Vandebroek. Dit document is nog niet volledig en wordt nog regelmatig geüpdatet.

THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prof. Dr. M. Vandebroek. Dit document is nog niet volledig en wordt nog regelmatig geüpdatet. 14 april THESISONDERWERPEN 2015-2016 (versie 14 april 2015) Prf. Dr. M. Vandebrek Dit dcument is ng niet vlledig en wrdt ng regelmatig geüpdatet. Indien interesse f extra uitleg ndig: mail naar martina.vandebrek@kuleuven.be.

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) Nationalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701 Instituut vr Trpische Geneeskunde (ITG) Natinalestraat 155 2000 Antwerpen Stichting van Openbaar Nut BE 0410.057.701 OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING betreft BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Vrwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Natinaliteit Nederlandse Gebrtedatum 28 december 1972 E-mail svrwinden@ventuxcnsultancy.nl LinkedIn nl.linkedin.cm/in/sandervrwinden

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Application Management Foundation based on ASL 2

Application Management Foundation based on ASL 2 Preparatin Guide Applicatin Management Fundatin based n ASL 2 Editie december 2011 Cpyright 2011 EXIN All rights reserved. N part f this publicatin may be published, reprduced, cpied r stred in a data

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

SAMENVATTING PERSONEELSPSYCHOLOGIE (academiejaar 2011-2012)

SAMENVATTING PERSONEELSPSYCHOLOGIE (academiejaar 2011-2012) SAMENVATTING PERSONEELSPSYCHOLOGIE (academiejaar 2011-2012) HOOFDSTUK 1: Intrductie tt HRM 1.1. Activiteiten (Wat valt er nder HRM?) Instrm Functiestudie Rekrutering Selectie Drstrm Training & ntwikkeling

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Volgnummer project: ASIS_1415_03 PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS Vlgnummer prject: ASIS_1415_03 Academie(s): ASIS Naam prjecteigenaar: Tatia Gruenbaum Naam andere betrkken dcenten (die uren maken): English Department ASIS Datum:

Nadere informatie

Creativity Tools 101

Creativity Tools 101 Creativity Tls 101 Cntents Intrductin... 3 Prblem (re)definitin tls... 4 The reframing matrix... 4 Backwards frwards planning... 4 Assumptin busting...errr! Bkmark nt defined. Idea generatin tls... 7 Brainstrming...

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics Jaarplan 2012 Lectraat Lgistics Marcel Ludema In het jaar 2012 valt het lectraat Lgistics nder de vlgende twee kenniscentra: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (als nderdeel van het dmein Mving); - Kenniscentrum

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Geaccrediteerd worden in de Wetenschap van Werkgeluk

Geaccrediteerd worden in de Wetenschap van Werkgeluk Geaccrediteerd wrden in de Wetenschap van Werkgeluk 1 Accreditatie in de nieuwe Wetenschap van Werkgeluk Wie met geaccrediteerd wrden in de nieuwe Wetenschap van Werkgeluk? Het iopener Institute ndigt

Nadere informatie

Les 1: Web- based rekrutering

Les 1: Web- based rekrutering Les 1: Web- based rekrutering Michigan Matching Mdel Intern (binnen bedrijf) rekruteren fwel extern (buiten bedrijf) Buiten bedrijf: Frmele brnnen Infrmele brnnen: zelf p zek gaan, netwerken Ok belangrijk

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving Meten aan de inrichtingsaspecten van een BImgeving Een White Paper in de BI-Scan serie Dr Gerrit Versteeg Versie 1.0 Inhudspgave 1 METEN AAN EEN BI-OMGEVING 3 2 MIDDELEN 3 2.1 INRICHTINGSAS 1. DATA INTEGRATION

Nadere informatie

Economische prioriteiten Amsterdam 2014. Maart 2014

Economische prioriteiten Amsterdam 2014. Maart 2014 Ecnmische pririteiten Amsterdam 2014 Maart 2014 Inhudspgave 1. Del van Ecnmische Pririteiten 1 2. Histrische sterktes 2 3. Macrtrends 3 4. Huidige ecnmische situatie 4 5. Ontwikkelingsperspectieven 6 6.

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Vacature. Account & Sales Manager

Vacature. Account & Sales Manager Vacature Accunt & Sales Manager Januari 2014 Wie is ivox? ivox is actief p vlak van marktnderzek en nline marketing. ivox specialiseert zich in cnsumenten data- en infrmatieverzameling, data- en infrmatiebewerking

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management

Sales Acceleratie Management Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen 1. Het belang van multichannel management Niet ieder kanaal past bij het riëntatie- en inkpprces van je delgrep en levert eenzelfde rendement.

Nadere informatie

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB

Johan Van Strijthem. jovastco bvba. Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel. Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Jhan Van Strijthem ( 14/04/1977) jvastc bvba Nattestraat 38 B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: B.T.W. BE 0842.954.645 RPR Brussel Rekeningnummer: IBAN: BE93 7340 3346 1167 BIC: KREDBEBB Cntactgegevens:

Nadere informatie