Sales Acceleratie Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sales Acceleratie Management"

Transcriptie

1

2 Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen 1. Het belang van multichannel management Niet ieder kanaal past bij het riëntatie- en inkpprces van je delgrep en levert eenzelfde rendement. Daarbij geldt bvendien dat er steeds meer verschuivingen plaatsvinden in de kanalen en dat er snel meer kanalen bijkmen. Technlgische ntwikkelingen zijn hier vaak de drijvende kracht achter. Denk bijvrbeeld aan: Dell maakt gebruik van het aankpkanaal Internet en ververt een stevige marktpsitie, maar maakt nu weer een beweging terug naar fysieke winkels. Wehkamp en andere aanbieders maken gebruik van de wens p aankpgemak thuis via gidsen en internet. Banken zetten multichannel gedachte neer zdat de klant vanuit verschillende kanalen bediend kan wrden: scial media - internet site - balie - telefn - persnlijk Telesales wrdt gekppeld aan Internet applicaties (inclusief webcam) zdat k ingewikkelder diensten via een 1-p-1 relatie kunnen wrden aangekcht. We spreken verigens eigenlijk liever ver aankpkanalen dan verkpkanalen. Cruciaal is in ieder geval m regelmatig te tetsen via welke kanalen uw klanten en prspects zich riënteren en kpen. Dit kan bijvrbeeld via een klantenpanel. 1.1 Denk in multichannel, want dat den uw klanten k Klanten denken en handelen steeds meer multi channel. Vr u is het dus zaak m z ged mgelijk p dit gedrag aan te sluiten en z de hitrates te maximaliseren.

3 Daarm met je scherp hebben wat de kenmerken en vrdelen zijn van de verschillende kanalen: 1-p-1 kanalen - interactief (buitendienst, telefnisch) massa kanalen (advertising in diverse vrmen) internet (vraag/aanbd, lead generatin, platfrm, mail etc.) direct mail (print, fax, internet etc.) resellers (grssiers, retail, distributeur, imprteur, franchise etc.) Zet in je kanalenkeuze dus de klant centraal: welke kanalen benut hij en wanneer/waarvr? En k hier geldt weer: meten is weten (weet he je kanalen renderen). Vraagstukken Het kan een enrme mzetbst geven als u er bijvrbeeld achter kmt dat de nderkant van de klantenpiramide dr telesales bewerkt kan wrden en dat daarbinnen k ng eens segmenten zijn die seizensgebnden actiematig gebeld meten wrden. Dat is een vrbeeld van een uitkmst uit een kanalen analyse. Vr het ptimaliseren van de 1-p-1 kanalen gaat het in principe m 4 vragen: Zijn de juiste kanalen aan de juiste delgrepen gekppeld? Zijn binnen die kanalen de juiste mensen en middelen aanwezig? He ziet het ptimale bedieningscncept per delgrep er uit? He verhudt de beschikbare capaciteit zich tt de bendigde capaciteit m de delstellingen te realiseren? 2. Zijn de juiste kanalen aan de juiste delgrepen gekppeld? Als u de delgrepen heeft gesegmenteerd en p basis van kwantitatief en/f kwalitatief nderzek aanvullende infrmatie heeft verzameld ver hun kanalen gedrag, kunt u nu keuzes gaan maken ver de kanalenmix: welke cmbinatie van kanalen zet ik p welke delgrepen in? Om deze keuzes te kunnen maken, vindt u hiernder een verzicht van vrdelen, nadelen en inzetbaarheid van de meest vrkmende kanalen. Verkpmiddel Mgelijke vrdelen Mgelijke nadelen Best inpasbaar p welk nderdeel verkpprces? Wanneer ged inzetbaar? Telesales Gedkp - snel - flexibel - interactief - ged meetbaar en cntrleerbaar - actiematig - crss selling p klanten Lage adviesrl - aversie klant - geen diepgaande interactie - arbeidsmarkt afhankelijk Presales - Sales - After Sales Eenvudige prducten en verkpprces - bekende bedrijf/afzender - snelle acties Fieldsales Flexibel - maatwerk p klant - zeer interactief - imag ndersteunend - prspecting Relatief kstbaar - Arbeidsmarkt afhankelijk - Management cntrle is lager Sales Relatief cmplexe prducten en/f prcessen - hgere klantwaarde - hge impact persnal tuch en visualisatie Accunt Management Maximaliseren klantwaarde - maatwerk - hgere klanttevredenheid - Mtivatie intern Direct Mail (inclusief ) Advertising Relatief gedkp - Vlume - actiematig Relatief gedkp - bekendheid en imag creëren - actiematig Relatief kstbaar - Arbeidsmarkt afhankelijk - Macht van de Accunt Manager Maximaliseren klantwaarde Zie Field sales (fcus p tp klanten met meeste ptentie p klantwaarde) Geen maatwerk en interactief Lead Generatin - After Sales Vlume strategie - belang service en snelheid - Klant wil bjectieve en brede keuze Geen maatwerk en interactie - Waste Lead generatin Zie Direct Mail Internet Relatief gedkp - laagdrempelig - diepe en brede infrmatie - speelt in p actief zekgedrag Geen interactie - dr grte transparantie risic p prijs ersie Lead Generatin - Sales (e-cmmerce) - After Sales Zie Direct Mail Beurzen Interactief - Netwerkvrdelen - Bredere delstellingen Kstbaar (in tijd en sms geld) - Is het effect meetbaar? Lead Generatin Zie Direct Mail (meestal niet vr cmmdities) De centrale vraag is: Welke verkpmiddelen leveren mij het beste resultaat p gegeven mijn delstellingen?. Omdat ieder bedrijf uniek is, is het lastig m hiervr universele adviezen te geven. He met u dit dan wel aanpakken? Dr te kijken naar de criteria die uw keuzes bepalen.

4 3. Criteria vr het maken van keuzes in de kanalenmix Om de juiste kanalen te selecteren vr de verschillende delgrepen is het effectief m hierin keuzes te maken p basis van criteria. Wat zijn dan bruikbare criteria hiervr? Hiernder enkele vrbeelden. Veel gebruikte criteria vr het selecteren van kanalen: Wat wil je bereiken? Vrbeelden: Snel penetreren in cncurrentiemarkt = Field Sales p eindgebruiker Eenvudig prduct breed verkpen = Telesales. Pieken en dalen pvangen = Telesales p segmenten met actiematige kpbehefte rndm evenementen, in de zmer etc. Wat is de ptentie van de klanten/prspects binnen je targetsegment? Vrbeelden: Weinig kansen bij kleine bedrijven = Direct Mail Lage rderbedragen = DM + telesales + Resellers Hge f lage cmplexiteit van het prduct en/f inkpprces. Vrbeelden: ERP systemen = Accunt Management Advertentieverkp = Tele/Field sales Cncurrentiedruk. Inzet van verkpmiddel hangt af van factren waarp cncurrentie wrdt geverd. Vrbeelden: RedFxBlue = Accunt management (nderscheidend vermgen) Dell = Direct sales (prijscncurrentie) Initiatiefnemende partij / start kpbehefte. Daar waar beheften snel pkmen en snel ingevuld dienen te wrden heeft dat een enrme impact p de inzet van je verkpmiddelen (en prmtiemix). Vrbeelden: Pizzabakkers, Autreparatie, Autverhuur, Catering, PC reparatie etc. = Frse investeringen in merknaam, prpsitie en vindbaarheid (website, zekmachines etc.) Trainingsbureaus, adviesbureaus, verzekeraars, leasemaatschappijen, accuntants etc. = Investeren in verkpmiddelen welke bijdragen aan LT perfrmance verbetering bij klanten (Field - Accunt Management) Bestaande klanten en prspects. Het zal duidelijk zijn dat richting bestaande klanten veelal andere middelen wrden ingezet dan naar prspects. Het is derhalve ndzaak m k binnen je bestaande klanten een mix te ntwikkelen van middelen die je wilt gaan inzetten. Randvrwaarden. Ondanks alle gede bedelingen kunnen er randvrwaarden zijn die je weerhuden m zaken in te zetten zals: Arbeidsmarkt (nvldende gekwalificeerd persneel te vinden) Financiën Werk uw cnclusies daarna uit in een kanalenmix. Hiernder een vrbeeld: Kanaal Subkanaal Segment A Landelijk B Bvenregi. C Reginaal D Lkaal E Klein lkaal Fieldsales Accunt Managers Verkpers Binnendienst Verkpndersteuning Order afdeling Televerkp Inbund Call center Outbund Call center Internet Speurders Mediamenu DM ings Print mailings

5 4. Inrichting per kanaal: buitendienst en televerkp Laten we de buitendienst en televerkp eens al vrbeeld nemen m verder uit te werken. Dan dien je daarbinnen k keuzes te maken in welke persnen je binnen deze teams met hebben vr maximale kans p succes. 4.1 Zijn binnen de kanalen de juiste mensen aanwezig? Ok hier is geen universeel advies te geven, maar kun je wel weer kijken naar criteria. Aan te bevelen stappen hiervr zijn: Bepaal de belangrijkste mmenten van de waarheid per kanaal en kppel deze aan de bendigde vaardigheden. Vrbeeld Telesales: Snel de klant raken = maken van verkpprpsitie - maken belscript Hge marktdruk - veel cntacten = temp kunnen en willen maken Bepaal waaraan, gegeven de mmenten van de waarheid, de persnen van het team aan meten vlden. Vrbeelden: Prductkennis X, Y en Z Farmer/hunter gedrag Transactineel/adviserend/strategisch verkpen Vermgen te schakelen p klantgedrag Resultaatgerichtheid Schriftelijk vaardigheden (plannen, ffertes) Rekenkundige vaardigheden Analytische vaardigheden Scr daarna uw verkpers p deze criteria en vul z de kanalen in. Dit is en blijft natuurlijk een subjectief prces, prbeer het aan de hand van de criteria z veel mgelijk te bjectiveren dr uzelf scherpe vragen te stellen bij uw keuzes. 4.2 He ziet het ptimale bedieningscncept per delgrep er uit? Nu de kanalen zijn ingevuld, dient u vast te stellen he veel tijd u aan welke delgrepen gaat besteden. Dit is ndig m uiteindelijk te kunnen berekenen f u vldende capaciteit beschikbaar hebt in uw kanalen m de klanten en prspects ptimaal te bewerken. Daarbij dient u de vlgende keuzes te maken per delgrep: Welk srt cntacten hebben we per welk kanaal? Bijvrbeeld: Cntract gesprek Evaluatiegesprek Operatineel cntact Facturatie Nieuwsbrieven Events Etc. He vaak hebben we dat cntact per jaar Hieruit vlgt een zgenaamd bedieningscncept (k wel cntactcirkel f cntactmatrix)): he vaak heeft u welk srt cntact. Een vrbeeld:

6 4.3 He verhudt de beschikbare capaciteit zich tt de bendigde capaciteit m de delstellingen te realiseren? U weet nu he vaak u welke cntacten met hebben per delgrep. De laatste vraag die u nu ng met beantwrden is in heverre het aantal mensen ver wie u nu beschikt matcht met het aantal dat u ndig hebt. Daarvr is het ndig m de vlgende zaken in kaart te brengen: He lang duren de cntacten die je hierbven hebt vastgesteld? Welke verige werkzaamheden vragen heveel tijd van de verkpers. NB: hier zie je een raakvlak met de S en: systemen. Welke verdeling is er in de taken van binnen-dienst/verkpndersteuning en buitendienst en he kan je die ptimaliseren? Op basis hiervan kunt u de bendigde capaciteit berekenen. Als het ttaal aantal bendigde FTE gelijk is aan het aantal beschikbare FTE dan is dit de bevestiging dat de kwantitatieve bezetting klpt (het zegt niets ver de kwalitatieve bezetting). Maar wat als het aantal FTE niet vereenkmt? Als het beschikbare aantal FTE hger is dan het bendigde dan kun je: meer marktdruk gaan geven m meer mzet te realiseren en/f bezuinigen (verlagen cst f sales) Als het beschikbare aantal FTE lager is dan het bendigde dan kun je: mensen aannemen m de vereiste marktdruk te leveren en/f targets naar beneden bijstellen (als er geen extra budget beschikbaar kmt)

7

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen 1. Het belang van multichannel management Niet ieder kanaal past bij het oriëntatie-

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 1 - Doelgroepen 1. Het belang van doelgroepen segmenteren en selecteren De ene klant is kansrijker en waardevoller

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

CREATIVE MARKETING. De Marketing MiX. G&I M&E 5 - Creative Marketing 3 -PK

CREATIVE MARKETING. De Marketing MiX. G&I M&E 5 - Creative Marketing 3 -PK CREATIVE MARKETING De Marketing MiX 1 DE MARKETING MIX Naast de belangrijke STP analyse tl is ng een tweede instrument cruciaal vr marketeers en hun strategie: De marketing mix. Over het nderwerp marketing

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie