Application Management Foundation based on ASL 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Application Management Foundation based on ASL 2"

Transcriptie

1 Preparatin Guide Applicatin Management Fundatin based n ASL 2 Editie december 2011

2 Cpyright 2011 EXIN All rights reserved. N part f this publicatin may be published, reprduced, cpied r stred in a data prcessing system r circulated in any frm by print, pht print, micrfilm r any ther means withut written permissin by EXIN. 2

3 Cntent 1. Overzicht 4 2. Exameneisen 6 3. Begrippenlijst 9 4. Literatuur 15 3

4 1. Overzicht Applicatin Management Fundatin based n ASL 2 (ASL2F) Inhud De Applicatin Services Library (ASL) biedt een framewrk vr het inrichten van Applicatin Management. Bij Applicatin Management gaat het m het management van het beheer, het nderhud en de vernieuwing van applicaties (applicatieprgrammatuur en de gegevensstructuren) p een bedrijfsmatig verantwrde manier. Het examen Applicatin Management Fundatin based n ASL 2 tetst de theretische basiskennis van ASL 2. Het behalen van het ASL Fundatincertificaat wijst p kennis van en inzicht in: de cntext van ASL het prcesmdel van ASL het gebruik van ASL ASL framewrk 4

5 Delgrep De mdule is bedeld vr mensen die in de dagelijkse praktijk met applicatiemanagement bezig zijn: applicatiebeheerders, functineel en technisch ntwerpers, prgrammeurs, testmedewerkers, team- en prjectmanagers. Vrkennis Minimaal een half jaar ervaring in een applicatiemanagementmgeving. Examenvrm Cmputergestuurde multiple-chice-vragen Indicatie studielast 60 sbu In-curse assessment Niet van tepassing Examenduur 60 minuten Examendetails Aantal vragen: 40 Cesuur: 65 % (26 van 40) Open bek/ntities: nee Elektrnische hulpmiddelen tegestaan: nee Vrbeeldvragen Een vrbeeldexamen is gratis van te dwnladen. Training Grepsgrtte Het maximum aantal deelnemers is 25. (Dit geldt niet vr een nline- f cmputer based training.) Cntacturen Het minimum aantal cntacturen tijdens de training is 15. Dit mvat grepspdrachten, vrbereiding p het examen en krte pauzes. Dit aantal uren is exclusief huiswerk, lgistieke vrbereiding van het examen en lunchpauzes. Training prvider Een lijst van geaccrediteerde training prviders kunt u vinden p de website van EXIN 5

6 2. Exameneisen De exameneisen zijn de nderwerpen van de mdule. Er wrdt van de kandidaat verwacht dat hij f zij deze grndig beheerst. De exameneisen zijn uitgewerkt in examenspecificaties. In nderstaande tabel staan de nderwerpen van de mdule (exameneisen). Het gewicht van de verschillende nderwerpen in het examen wrdt uitgedrukt in een percentage van het ttaal. Exameneis Examenspecificatie Gewicht (%) 1 Cntext De psitie van applicatiemanagement Prcesmatige benadering van de bedrijfsrganisatie De relatie tussen ASL en andere met het vakgebied gerelateerde standaarden, framewrks en methdieken 13 2 Het ASL prcesmdel Inhud van het ASL prcesmdel Del en resultaten Activiteiten De structuur en samenhang van het ASL prcesmdel 7 3 Het gebruik van ASL De bdschappen van ASL De invering van ASL 2 Ttaal 100 6

7 Examenspecificaties 1. Cntext (23%) 1.1 De psitie van applicatiemanagement (5%) De kandidaat heeft inzicht in de psitie van applicatiemanagement. De kandidaat kan: aangeven wat de psitie is van applicatiemanagement ten pzichte van applicatientwikkeling (nieuwbuw), business infrmatiemanagement (functineel beheer) en infrastructuurmanagement (technisch beheer). 1.2 Prcesmatige benadering van de bedrijfsrganisatie (5%) De kandidaat heeft inzicht in de betekenis van een prcesmatige benadering van de bedrijfsrganisatie. De kandidaat kan: beschrijven wat prcesmatig werken inhudt; de vrdelen aangeven van een prcesmatige inrichting van applicatiemanagement. 1.3 De relatie tussen ASL en andere met het vakgebied gerelateerde standaarden, framewrks en methdieken (13%) De kandidaat kent de relatie tussen ASL en andere standaarden, framewrks en methdieken. De kandidaat kan aangeven: he ASL in relatie staat tt BiSL; he ASL in relatie staat tt ITIL ; he ASL in relatie staat tt NEN 3434:2007; he ASL in relatie staat tt een aantal systeemntwikkelaanpakken en -methdieken; he ASL in relatie staat tt prjectmanagementmethdieken (zals PRINCE2). 2. Het ASL prcesmdel (67%) 2.1 Inhud van het ASL prcesmdel (32%) De kandidaat kent de inhud van het ASL-prcesmdel en de ASL-prcessen. De kandidaat kan: van de beheerprcessen de inhud benemen; van de verbindende prcessen de inhud benemen; van de nderhud- en vernieuwingsprcessen de inhud benemen; van de sturende prcessen de inhud benemen; van de richtinggevende prcessen de inhud benemen. 2.2 Del en resultaten (13%) De kandidaat kent het del en de resultaten van de uitverende en sturende ASLprcessen. De kandidaat kan: van de beheerprcessen het del en de resultaten benemen; van de verbindende prcessen het del en de resultaten benemen; van de nderhud- en vernieuwingsprcessen het del en de resultaten benemen; van de sturende prcessen het del en de resultaten benemen. 7

8 2.3 Activiteiten (15%) De kandidaat kent de activiteiten van de uitverende en sturende ASL-prcessen. De kandidaat kan: de activiteiten herkennen van de beheerprcessen; de activiteiten herkennen van de verbindende prcessen; de activiteiten herkennen van de nderhud- en vernieuwingsprcessen; de activiteiten herkennen van de sturende prcessen. 2.4 De structuur en samenhang van het ASL prcesmdel (7%) De kandidaat heeft inzicht in de structuur en de samenhang van de prcesclusters en de prcessen die daar deel van uitmaken. De kandidaat kan: de manier waarp de prcesclusters zijn ingedeeld verklaren; de plaatsing van de prcessen in de verschillende prcesclusters verklaren; aangeven wat de nderlinge relatie is tussen de prcessen en de prcesclusters. 3. Het gebruik van ASL (10%) 3.1 De bdschappen van ASL (8%) De kandidaat kent de belangrijkste bdschappen van ASL. De kandidaat kan het belang beschrijven van: de brede bruikbaarheid van ASL; de scheiding van binnen- en buitenkant van de dienstverlening; integratie van dienstverlening en serviceteam; practiviteit; kennisdeling. 3.2 De invering van ASL (2%) De kandidaat heeft inzicht in de invering van ASL. De kandidaat kan: beschrijven welke principes van belang zijn bij de invering van ASL. 8

9 3. Begrippenlijst De begrippenlijst bevat de begrippen die in de tets bevraagd kunnen wrden. (Dagelijkse) beheerprcessen Applicatin prtfli management Aanbdkant (Prces) Aangepaste (bjecten) Applicatin Services Library (ASL) Aansluitbaarheid ASL BiSL Fundatin Acceptatie Attribuut Acceptatiecriteria Backup en recvery Acceptatietest Batchverwerking Accunt & market definitin Bedrijfsprces ACM prcessen (Applicatins Cycle Bedrijfszekerheid Management) Beheer (Prcescluster) Ad-hcpdracht Beheer (Dmein) Afdelingen Beheer en explitatie (Dmein) Afhandeling Beheer en nderhud (Dmein) Afhankelijkheids- en Beheerplan kwetsbaarheidsnderzek Beheerprcessen Afnemer Beheersbaarheid Akkrdverklaring Beheersen Alignment van business en IT Beheren Applicatie Behefte Applicatiebeheer (Dmein) Beleid Applicatiebeheer en nderhud Bepalen (Dmein) Beschikbaarheid Applicatiegericht Best practices Applicatie-invalshek Besturen Applicatiemanagement (Dmein) Betruwbaarheid Applicatiebject (Applicatie) Beveiliging Applicatientwikkeling (Dmein) Bewaken Applicatieprtfli (Applicatie) Binnenkant dienstverlening Applicatin life cycle management BiSL 9

10 Buw Delstelling Bruikbaarheid Drbelasting Buitenkant dienstverlening Dssier Business-infrmatiemanagement Dssier Afspraken en Prcedures Business IT alignment DSDM (Dynamic Systems Develpment Calamiteit Methd) Call Effectief Capabilities Efficiënt Capabilities definitin Eindgebruiker Capacity (bij Planning en cntrl itt Eis Capaciteitsbeheer) Entiteit Change package Entiteittype Change request Escalatie Change set Executable Cnfiguratin Management Database Explitatie (CMDB) Explitatiepdracht Cmmunicatie-instrument Explitatietest Cnfiguratiebeheer Financieel management Cnfiguratie-item Flexibiliteit Cntinuïteit Fut Cntinuïteitsbeheer Fraudebeveiliging Cntracten Functinaliteit Cntractmanagement Functineel beheer (zie Business- COTS pakket infrmatiemanagement) Custmer envirnment strategy Functineel beheerder Custmer rganizatins strategy Functineel ntwerp Data Functinele systeemtest Database Gebruik Databasebeheer (ptimalisatie/ tuning) Gebruiker Denrmalisatie Gebruikersrganisatie Dienstencatalgus Gebruiksgemak Dienstverlening Gebruiksndersteuning Distributieprces Gegevens Delmatigheid Gegevensbank 10

11 Gegevensbankbeheer Gegevensbeheer Gegevensmanagement Gegevensmdel Gegevensstructuur Gegevensverzameling Gestandaardiseerd Geraakte (bjecten) Helpdesk IT IT develpments strategy IT-infrastructuur Impact Impactanalyse Implementatie Implementatieplan Inbeheername Incident Incidentele pdracht Incrementeel ntwikkelen Infrmatie Infrmatiemanagement Infrmatiestrm Infrmatiesysteem Infrmatieverstrekking Infrmatievrziening Infrmatievraag Inf-vraag Infraplatfrm Infrastructuur Infrastructuurbeheer Infrastructuurmanagement Ingebruikname Ingekcht Innvatie Input Inrichting Inrichting Inrichtingsfactren Inrichtingsinstrument Integratie van dienstverlening Integratietest Inventarisatie (resultaat) Inventariseren Invullingsinstrument Inzichtelijkheid Iteratief ntwikkelen ITIL Jaarplan Kader Kantrautmatisering Kengetal f kental Kennisdeling Ketenpartner Ketenprcessen Klacht Klant Kwaliteitsmanagement Kwaliteitssysteem Levenscyclus Leverancier Leverancierscnstellatie Leveranciersmanagement Leveringscnstellatie Lgisch ntwerp Lgische systeemtest Lgistieke prces Maatregel 11

12 Maatwerkapplicatie Materiedeskundigheid Mean time between failures (MTBF) Mean time t repair (MTTR) Meetbaar Melding Mens Menselijke behandeling Middel Mgelijkheden NEN 3434:2007 Nieuwbuw Niveaus van sturing Nrmalisatie OCM prcessen (Organizatin Cycle Management) Omgangsregeling Omgeving Omgeving: Acceptatiemgeving Ontwikkelmgeving Prductiemgeving Testmgeving Onderaannemer Onderhud Onderhud en vernieuwing Onderhud- en vernieuwingsprcessen Onderhud: Adaptief nderhud Additief nderhud Crrectief nderhud Perfectief nderhud Preventief nderhud Ontwerp Ontwerp (prduct) Ontwikkeling Orzaak Opdracht Opdracht Openstellingsduur Operatineel functineel beheer Operatinele IT-sturing Output Outsurcing Overdraagbaarheid en vergelijkbaarheid Overzetten (naar prductie) Pakket Pakketsftware Parametriseren Patch Perfectief nderhud Perfrmance Perfrmance indicatr Perspectieven: gebruik, explitatie, nderhud Planbaar nderhud Planning Planning en cntrl Pre-change request Prestatiebeheer Prestaties Preventief nderhud Pricing-mdel PRINCE2 Pririteit Practiviteit Prbleem Prbleembeheer 12

13 Prcesmatig werken Service delivery definitin Prcessen Service level agreement (SLA) Prducten-dienstencatalgus Service level reprt Prduct-marktcmbinatie Servicemanagement Prductiecntrle Servicecall Prductiemgeving Servicedesk Prductiepdracht Servicedesk: Prductietest Eerste lijn Prductieverwerking Tweede lijn Prgrammabeheer & distributie Derde lijn Prgrammadcumentatie Prgrammatuur Servicegericht Service-item Prjectmanagement Prjectplan Servicelevel Servicesinvalshek Prttyping Serviceteam Public dmain Serviceteam-gedachte Randvrwaarden Shipment Rapprt Rapprtage Skills Sftware Realisatie Registratie Sftwarentwikkeling Surce cde Rekencentrum Specificatie Release Standaardpakket / standaard-sftware Releasemanagement Structureringsinstrument Request fr Change (RFC) Requirement Sturende prcessen Sturing Resurcebeheer Richtinggevende prcessen Stuurbaarheid Supplier definitin Risicmanagement RUP (Ratinal Unified Prcess) Systeemeigenaar Systeemfut SDDB (Service delivery database) Systeemfunctie SDM (System Develpment Systeemntwikkeling Methdlgy) Systeemprgrammatuur Security management Tabel 13

14 Technisch beheer Verbindende prcessen Technisch ntwerp Verbruik Technische infrastructuur Verkenning Technische integratietest Vernieuwing Technische levensduur Vernieuwingsscenari Technische systeemtest Verrzaker Technlgy definitin Versie Test: Verstring Acceptatietest Verstring Explitatietest Verwerkingsplanning Functinele systeemtest Vlledigheid Integratietest Vlwassenheidsniveau Prductietest Technische systeemtest Vrtbrengingsprces Vraag Testen (Prces) Vraagkant Testen (Activiteit) Watervalmethde Testen: Wens Testscript Werklast Testset Werklastbeheer Unittest Werkplek Tegangspadanalyse Wijziging Transactieverwerking Wijzigingenbeheer Tuning Wijzigingspdracht Uitstraling Wijzigingsrnde Uitverende prcessen Wijzigingsverzek Uitwijk Wijzigingsvrstel Unittest Zelfevaluatie Veiligstelling Veranderingsbehefte 14

15 4. Literatuur A B Pls, R. van der ASL 2 Een framewrk vr applicatiemanagement Zaltbmmel: Van Haren Publishing, 2009 ISBN ITSMF Fundatins f IT Service Management p basis van ITIL v3 Zaltbmmel: Van Haren Publishing, 1e druk, ktber 2007 ISBN Artikelen C Meijer, Machteld ASL 2 en ITIL v3, he liggen de verhudingen nu? IT Beheer Magazine, 2009 nr 7 Den Haag, Sdu, september 2009 Samenhang literatuur en examenspecificaties Examenspecificatie Literatuur 1.1 A: H1, H2 1.2 A: H2, H7.3, H10 B: H2.5, H8 1.3 A: H5, H7, H10, Bijlage A, Bijlage F C: hele artikel 2.1 A: H4, H5, H6, H7, H8, H9 2.2 A: H4, H5, H6, H7, 2.3 A: H4, H5, H6, H7 2.4 A: H3 3.1 A: H2 3.2 A: H10 Telichting en verantwrding Het examen is gebaseerd p de examenliteratuur. 15

16 Cntact EXIN

Application Management Foundation based on ASL2

Application Management Foundation based on ASL2 Voorbeeldexamen Application Management Foundation based on ASL2 Editie december 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse.

Uittreksel ASL 2. Application Services Library. Kwaliteitsmanagement. Wijzigingenbeheer. Continuïteitsbeheer Impactanalyse. Uitvoerend Sturend Richtinggevend Uittreksel ASL 2 Application Services Library Organization Cycle Management Applications Cycle Management Account & market Capabilities Service delivery Supplier Technology

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Preparation guide IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Inhoud 1. Introductie 3 2. Exameneisen 4 3. Basisbegrippen 8 4. Literatuur 13 Copyright 2011 EXIN All rights reserved.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Preparation Guide EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Uitgave januari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Preparation Guide IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Editie november 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL

Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Misvattingen, misverstanden en vragen over ASL en BiSL Machteld Meijer en René Sieders Machteld Meijer en René Sieders, specialisten op het gebied van applicatiemanagement en businessinformatiemanagement,

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master

EXIN Agile Scrum Master Preparation Guide EXIN Agile Scrum Master Editie juli 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ASL 2 POCKETGUIDE Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende domeinen:

Nadere informatie

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving Meten aan de inrichtingsaspecten van een BImgeving Een White Paper in de BI-Scan serie Dr Gerrit Versteeg Versie 1.0 Inhudspgave 1 METEN AAN EEN BI-OMGEVING 3 2 MIDDELEN 3 2.1 INRICHTINGSAS 1. DATA INTEGRATION

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

ASL en BiSL opgehelderd

ASL en BiSL opgehelderd service i ASL en BiSL opgehelderd Misvattingen, misverstanden en vragen ASL en BiSL zijn alternatieven voor ITIL. In ASL en BiSL ontbreken Probleembeheer en Beveiligingsbeheer. Over ASL en BiSL bestaan

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

ASL en Microsoftframeworks,

ASL en Microsoftframeworks, applicatiebeheer Doelstellingen komen overeen, maar uitwerking dwingt tot keuze ASL en Microsoftframeworks, als twee druppels water? Hans Boer en Norbert Huijzer Applicatiebeheer is een vakgebied dat duidelijk

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Preparation Guide EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Modellen: wanneer wat

Modellen: wanneer wat Modellen: wanneer wat COBIT INK SPICE EFQM TPI MSF BISL Activiteiten IEEE ITIL CMM-I ISO-9126 Doelgroepen Aandachts- Processen MOF Prince-2 IPW gebieden ASL RUP TMap DSDM SPIder werkgroep Integrale SPIstrategieën

Nadere informatie

Service Portfolio Management

Service Portfolio Management III. Service Portfolio Management Het Service Portfolio Management wordt gedomineerd door het beheer domein, ook wel Operations genoemd. In de praktijk wordt dit domein al snel gezien als DE IT-afdeling

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie