Samenvatting mediapartners Shopping2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting mediapartners Shopping2020"

Transcriptie

1 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Samenvatting eindrapprt expertgrep Supply Chain De supply chain van de tekmst wrdt gekenmerkt dr cntinue verandering en vraagt m flexibiliteit. De veranderende retailmgeving stellen hgere eisen aan bestaande supply chain mdellen. Flexibiliteit, efficiente infrmatie-uitwisseling en nieuwe samenwerkingsmdellen zijn essentieel m klaar te zijn vr de wereld in Trends: De traditinele supply chain ketens die prducten en gederen verplaatsen van fabrikant, via distributiecentra en winkels, naar de klant veranderen snel in dynamische, flexibele netwerken, met de cnsument als drijvende kracht. De expertgrep ziet verschillende megatrends, die van invled zijn p de supply chain. Cnsument: De mderne cnsument is kritisch en eist beschikbaarheid van prducten en infrmatie dr de gehele keten, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Zij is individualistisch en neemt verantwrdelijkheid. Zij wil steeds meer de cntrle krijgen, waardr het ndzakelijk wrdt steeds sneller en beter te reageren p zijn beheftes en de dr haar gewenste veranderingen. Technlgie: Mderne technlgieën zrgen vr nieuwe verwachtingen van de cnsument in termen van prducten, beschikbaarheid, infrmatie en diensten. Verdere digitalisering van prducten en diensten en 3D-printing verrzaken uiteindelijk een ingrijpende verandering in veel supply chain structuren. Expertgrep Supply Chain 1

2 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Sustainability: Hewel het nett effect lastig te bepalen is, heeft e-cmmerce effecten p het gebied van duurzaamheid. Retailers, partners en cnsumenten meten meer samenwerken m te kmen tt meer duurzame supply chain plssingen. Wetgeving: De regelgeving van de EU verschuift in de richting van sterkere rechten vr cnsumenten, wat extra uitdagingen vr de supply chain met zich meebrengt. Sterke verheidsbemeienis is verwacht p het mment dat leveranciers en cnsumenten de impact van leveringen, returen en verpakkingen p het milieu niet verminderen. Ok zal er meer aandacht kmen vr een juiste infrmatievrziening ver bijvrbeeld herkmst van prducten en ingrediënten in de richting van de cnsument. Grei van E-cmmerce: De ptentiele grei naar een nline mzet van 28.2 miljard in Nederland en naar 33.2 miljard als crss-brder e-cmmerce wrdt meegenmen, betekent een significante tename in de cmplexiteit van de supply chain. Deze megatrends zullen hun invled hebben p de verschillende dimensies van de supply chain. Surcing: Assrtimenten en custmizatin greien: De ne-stp-shpping belfte en de individuele cnsument, maken dat assrtimenten gestaag greien. Custmizatin en exclusiviteit zijn de nieuwe standaarden gewrden, met als resultaat een grei in het aantal varianten en semi-finished prducten. Krtere prduct life cycles: Prducten wrden steeds meer mdegevelig. Dit leidt tt een tename van assrtimentswijzigingen per jaar. Technlgische ntwikkelingen resulteren in nieuwe, innvatieve prducten die elkaar snel pvlgen. Expertgrep Supply Chain 2

3 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Kstenvrdelen dr ffshre prductie verminderen drdat lnen in het verre sten tenemen. Inventry and planning: (Online) shelf availability wrdt in tenemende mate belangrijk: De cncurrentie is ng maar 1 klik bij je vandaan, zelfs in fysieke winkels. Inzicht in shelf availability is daarm essentieel, zwel nline als ffline. Hge prijzen vr vierkante meters en vraag naar lng tail assrtiment zijn cmplicerende factren, maar tegelijkertijd biedt nline verkpen nieuwe mgelijkheden m beschikbaarheid te vergrten. Vrraadrisic s verschuiven mhg in de supply chain: Retailers kunnen de tenemende vrraadrisic s niet langer dragen, wat vraagt dat fabrikanten met andere vrraadbeheer/bezit mdellen gaan werken. Tename in het aantal kleinere rders vr fabrikanten dr: Het beperken van het vrraadrisic dr retailers/whlesalers. Directe e-cmmerce rders van cnsumenten. Handling and Transprt: Vrtdurende grei in de verwachtingen van cnsumenten met betrekking tt leveringssnelheid en -mgelijkheden (1-uur levering pilts in bijv. Silicn Valley), pick up lcaties en track en trace infrmatie. Verkeerspstppingen vereisen bundeling van verver, zwel vanwege ecnmische als eclgische redenen. Returns and Leftvers: Het aantal returen stijgt dr e-cmmerce: Cnsument heeft het recht m nline aankpen znder reden retur te sturen binnen 14 dagen. Het kpgedrag van nline cnsumenten leidt tt veel returen en bedrijven bieden ruime returmgelijkheden m zich te nderscheiden van anderen. (Massa) custmizatin en fashinability leiden tt meilijkheden bij het pnieuw verkpen van returartikelen. Supply Chain Cntrl: Verticale integratie: grenzen tussen retail en merkfabrikanten verdwijnen. Retailers zetten private label prducten p en merkfabrikanten beginnen direct aan cnsumenten te verkpen via eigen winkels, webshps en marktplaatsen. B2B, B2C, B2B2C and C2C business mdellen cnvergeren. Marges zijn kleiner gewrden, hetgeen strikte en geïntegreerde cntrle van de supply chain en het elimineren van activiteiten die geen waarde tevegen vereist. Infrmatin: Greiend belang van track&trace: Cnsumenten verwachten infrmatie ver de status van leveringen en ver de herkmst van prducten. Tename in prduct (meta) data: Prduct data zals getnd p internet (ft s, mschrijvingen, etc.), Track and trace data (per serienummer m garantie en returprces te ndersteunen), Pricing, lgistieke data, klantreviews. Verkp- en vrraadinfrmatie met inzichtelijk zijn dr de verschillende kanalen heen. Data is in tenemende mate belangrijk vr het managen van de supply chain. The Internet f things / Big data. Nieuwe business mdellen, nieuwe supply chain mdellen In de huidige en tekmstige (nline) markt ntstaan veel nieuwe business mdellen. Veel bedrijven verkpen al via verschillende partnerkanalen en als zdanig via verschillende en Expertgrep Supply Chain 3

4 Samenvatting mediapartners Shpping2020 gecmbineerde business mdellen. Dit heeft impact p de supply chain. De pzet van de supply chain van een bedrijf is grtendeels afhankelijk van het business mdel. Het bepaalt assrtiment en mvang hiervan, welke infrmatie uitgewisseld met wrden en welke partnerschappen ndig zijn m te vlden aan de behefte van de cnsument. De expertgrep heeft vier basis business mdellen, de marktplaats, generic reseller, specialist reseller en brand direct-t-cnsumer, vertaald naar hun bijbehrende supply chain mdellen. Het mdel van de generic en specialist reseller zijn gecmbineerd in 1 supply chain mdel. Onderstaande afbeelding geeft de verschillende supply chain mdellen weer. Het duidt de tegenmen cmplexiteit waar bedrijven tegenwrdig mee te maken hebben, zeker wanneer zij p meerdere business mdellen inzetten, die dr de tijd veranderen. Mgelijk tekmstige supply chain scenari s De expertgrep heeft, naast de trends en business mdellen k gekeken naar mgelijke tekmstscenari s waarin nzekerheden vr de tekmst zijn pgenmen. Deze scenari s kunnen een behrlijke impact p de supply chain hebben: Als een grte (buitenlandse) speler in staat is m de markt te dmineren, zullen (lcale) bedrijven alleen kunnen verleven dr zich bij deze speler aan te sluiten. Dat vereist het delen van prductdata en data met betrekking tt vrraad. Als 1-uur levering de nieuwe standaard wrdt, betekent dit dat f het vervaardigen dan wel de pslag van prducten, in de buurt van de cnsument zal gaan plaatsvinden. De winkels kunnen hierin een rl spelen maar city hubs als lgistiek centrum kunnen een efficiënt alternatief zijn. Expertgrep Supply Chain 4

5 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Als 3D-printing een succes wrdt, betekent dit een revlutinaire wijziging van de gehele supply chain structuur. De fcus kmt te liggen p de lgistiek van grndstffen en infrmatie (de ntwerpen). Een sterke grei van milieubewustzijn kan grte veranderingen frceren in de supply chain, herkmst van prducten en eisen aan infrmatie. Tekmstige scenari s in het algemeen laten het belang van supply chain flexibiliteit en transparantie zien. En de vrspellingen dat 36% tt 52% van de aankpen in 2020 nline plaats zal vinden, tnt de sense f urgency m te handelen. Is (y)ur supply chain ready? Aanbevelingen Het is duidelijk dat de supply chain in de tekmst zal veranderen, nafhankelijk welk business mdel f scenari zich uiteindelijk ntwikkelt. De gevlgen van huidige trends en mgelijke tekmstige ntwikkelingen wrden versterkt dr de vrspelde grei van e- cmmerce. Hierdr zal het supply chain landschap cntinu veranderen. Nederlandse bedrijven meten zich p deze snel veranderende cmpetitieve wereld vrbereiden. Enkele specifieke cmpetenties wrden daarm essentieel m te kunnen verleven en te kunnen cncurreren. Denk na ver je rl In het nieuwe cmpetitieve landschap is het essentieel m een specifieke rl vast te stellen waarin een bedrijf een duidelijke tegevegde waarde levert die hem cncurrentievrdeel verschaft. Flexibiliteit in surcing en vrraad Om tegenmen vrraadrisic s, de grei van e-cmmerce en nieuwe klantbeheften te kunnen managen wrdt het essentieel m mzetsnelheid te maximaliseren. Flexibiliteit in surcing en het beschikbaar maken van alle vrraad vr alle kanalen wrdt een zeer belangrijke capaciteit. Zek flexibele partnerschappen Hrizntale and verticale samenwerking tussen supply chain partners wrdt cruciaal. Dit is de enige manier m aan verwachtingen van cnsumenten te vlden. Samenwerkingsverbanden kunnen vrtdurend veranderen dr de tijd en meten daarm flexibel zijn ingericht. Investeer in standaardisatie en uitwisseling van infrmatie Deel van die flexibiliteit wrdt gecreëerd dr het gebruik van standaards bij de uitwisseling van infrmatie. Hierdr wrdt het aansluiten van nieuwe partners eenvudiger en gedkper. De infrmatie uitwisseling tussen bedrijven zal intensiever wrden als gevlg van cnsumentenwensen en regelgeving vanuit de verheid. Transparantie dr de keten Om snel en crrect te kunnen reageren p de vraag van de cnsument is het belangrijk m te weten waar vrraden zich bevinden in het steeds cmplexere supply chain netwerk. Integrale winstgevendheid In plaats van het meten en belnen van krte termijn en p zichzelf staande resultaten, zals inkpkrtingen, meten bedrijven zich richten p het meten van en sturen p integrale winstgevendheid dr de gehele waardeketen. De 25 aanbevelingen in het rapprt kunnen supply chain partners helpen zich vr te bereiden p de tekmst. Niet in 2020, maar al beginnend in Want als er één cnclusie is die de expertgrep trekt uit het nderzek en de discussies, is het de ndzaak nu te starten met bewegen, pdat we p tijd zijn in Expertgrep Supply Chain 5

6 Samenvatting mediapartners Shpping2020 Nt vr de pers: Vr meer infrmatie ver het rapprt van de expertgrep Supply Chain en interviewverzeken kunt u cntact pnemen met Axel Grthuis, Partner Eurgrup Cnsulting en vrzitter van de expertgrep Supply Chain +31 (0) ) f Jlanda van Heukelm, cmmunicatieadviseur PR & PA GS1 Nederland +31 (0) ). Wilt u meer infrmatie ver het nderzeksprgramma Shpping2020, dan kunt u cntact pnemen met Jrij Abraham, Prgram Manager Shpping (0) ). Het gehele rapprt van de expertgrep Supply Chain is te dwnladen via DrpBx (https://www.drpbx.cm/s/mtt2mwmzm5jeurf/eindrapprt%20supply%20chain-shpping2020.pdf). Alleen vr intern gebruik. Expertgrep Supply Chain 6

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics Jaarplan 2012 Lectraat Lgistics Marcel Ludema In het jaar 2012 valt het lectraat Lgistics nder de vlgende twee kenniscentra: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (als nderdeel van het dmein Mving); - Kenniscentrum

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst

Deelverkenning III Aanbodzijde. Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst Deelverkenning III Aanbdzijde Huvast vr de krijgsmacht van de tekmst Indeling van dit rapprt Cnceptuele en technlgische ntwikkelingen 5 Afkrtingen Inleiding Planning under Deep Uncertainty Blurred Distinctin

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management

Sales Acceleratie Management Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheid 2 - Kanalen 1. Het belang van multichannel management Niet ieder kanaal past bij het riëntatie- en inkpprces van je delgrep en levert eenzelfde rendement.

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie