Tentamen Corporate Finance 2009 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Corporate Finance 2009 I"

Transcriptie

1 1. Welke van de onderstaande uitspraken over risico en rendement is juist? a. De beta van een beleggingsobject is een maatstaf voor het niet-systematische risico van het object. b. De boekhoudschandalen, zoals bij Enron en Ahold, zijn voorbeelden van systematische risico s. c. Het verschil tussen systematisch en niet-systematisch risico is dat systematisch risico geëlimineerd kan worden door diversificatie. d. Alle bovenstaande uitspraken zijn onjuist. 2. Welk type marktefficiëntie betreft het als alle publiek beschikbare informatie in een prijs verwerkt is? a. Superzwakke vorm efficiëntie b. Zwakke vorm efficiëntie c. Semi-sterke vorm efficiëntie d. Sterke vorm efficiëntie 3. Als consultant word jij ingehuurd door een beursgenoteerd bedrijf. Jij verneemt dat het bedrijf binnenkort bekend zal maken dat ze een mega-order hebben binnengesleept. In welke markt en op welke wijze zou je van deze informatie op dit moment kunnen profiteren? a. Semi-sterke vorm efficiëntie, door nu aandelen te kopen b. Semi-sterke vorm efficiëntie, door nu aandelen te verkopen c. Sterke vorm efficiëntie, door nu aandelen te kopen d. Sterke vorm efficiëntie, door nu aandelen te verkopen 4. In de financiële markt worden de termen reëel en risicovrij regelmatig gebruikt. Beoordeel in dit kader de onderstaande stellingen. I. De risico-premie is het gemiddeld behaalde rendement minus inflatie II. Het reëele rendement is het gemiddelde rendement minus het risicovrije rendement a. Beide stellingen zijn juist b. Stelling I is juist, stelling II is onjuist c. Stelling I is onjuist, stelling II is juist d. Beide stellingen zijn onjuist 5. Stel dat de sterke vorm van marktefficiëntie opgaat. Welke bewering is dan onjuist? a. Technische analyse is zinloos om systematisch koerswinsten te maken. b. Alle publiek beschikbare informatie is in de koers verwerkt c. Met relevante voorkennis kan iemand geen financieel voordeel behalen op de beurs d. Het hebben van bepaalde informatie kan profijtelijk zijn bij de aan- of verkoop van een bepaald aandeel 6. De vrijgezel Jan Smit is nu penningmeester van FC Volendam, en dus is hij verantwoordelijk voor de belegging van zijn club. Jan zou graag in Ahold en TomTom willen investeren. Het aandeel Ahold heeft een standaard deviatie van 7% en een verwacht rendement van 12%. Het aandeel TomTom heeft een standaard deviatie van 9% en een verwachte rendement van 15%. De correlatie tussen Ahold en TomTom is 0.6. Wat is de standaard deviatie van een portefeuille die bestaat uit 70% Ahold en 30% TomTom? a. 6.9% b. 7.6% c. 8.3% d. 10.3% 1 van de 9

2 7. Het aandeel KPN heeft een beta van 0.8 en de (markt)risico premie bedraagt 10.0%. Beleggers verwachten een jaarlijks rendement van 11.7%. Op welk risicovrije rendement is deze verwachting gebaseerd? a. 4.3% b. 4.0% c. 3.7% d. 3.0% 8. Een investeerder wil beleggen in het aandeel Unilever. Staatsobligaties hebben een rendement van 4,0%. Het verwachte rendement op de AEX (wat in dit geval gebruikt kan worden als indicatie van het verwachte rendement op de marktportefeuille) is 10.0%. De correlatie tussen de rendementen op het aandeel Unilever en de AEX bedraagt Verder is de standaarddeviatie van Unilever 9,0% en de standaarddeviatie van de AEX 5.0%. Het CAPM geldt. Wat is het verwachte rendement (afgerond op één decimaal) op Unilever? a. 4.1% b. 6.7% c. 8.5% d. 20.2% 9. Tijdens het vak hebben wij uitvoerig stil gestaan bij de beta als maatstaf voor systematisch risico. Welke bewering ten aanzien van de beta is onjuist? Ga bij deze vraag uit van enkel positieve correlaties. a. Een verhoging van de correlatie van het aandeel met de markt verhoogt altijd de beta b. Een verhoging van het verwachte rendement verlaagt altijd de beta c. Een verhoging van de covariantie verhoogt altijd de beta d. Een verhoging van de standaard deviatie van het aandeel verhoogt altijd de beta 10. Heineken NV is gefinancierd met 80% eigen vermogen. De WACC van Heineken bedraagt 22% en het bedrijf betaalt 6% rente over zijn vreemd vermogen. Daarnaast is het belasting tarief 40%. Hoe hoog is dan het door aandeelhouders geëiste rendement? a. 22.2% b. 26.0% c. 26.6% d. 28.2% 11. C&A wil een nieuwe kledinglijn lanceren. Deze kledinglijn zal met 40% vreemd vermogen gefinancierd worden. De kosten van het vreemd vermogen bedragen 8% en de aandeelhouders eisen een rendement van 18%. De verwachting is dat de kledinglijn jaarlijks inkomsten voor belastingen (EBIT) zal genereren van Deze inkomsten zullen tot in het oneindige worden verdiend. Het belastingtarief is 40%. Om te bepalen of het project rendabel is zal C&A de netto contante waarde van het project berekenen. Wat is de juiste verdisconteringsvoet? a. 12.7% b. 14.0% c. 18.0% d. 19.6% 2 van de 9

3 12. Een onderneming heeft een debt-to-equity ratio van 1,5. Het geëist rendement door aandeelhouders is gelijk aan 13% en de kosten van vreemd vermogen bedragen 4%. Wat is in dit geval de WACC in een wereld met 40% belasting? a. 5.5% b. 6.6% c. 7.6%. d. 8.8% 13. Welk van de volgende beweringen over de proposities van Modigliani en Miller (M&M) is juist? a. M&M Propositie I zegt, in een wereld met belastingen, dat naarmate de leverage toeneemt het door aandeelhouders geëiste rendement zal stijgen. b. M&M Propositie II zegt, in een wereld met belastingen, dat naarmate de leverage toeneemt het door aandeelhouders geëiste rendement zal stijgen. c. M&M Propositie I zegt, in een wereld met belastingen, dat de marktwaarde van de onderneming niet afhangt van de financieringsstructuur. d. M&M Propositie II zegt, in een wereld met belastingen, dat de marktwaarde van de onderneming niet afhangt van de financieringsstructuur. 14. Stel TomTom heeft een debt ratio van 0.5, een rentepercentage voor haar vreemd vermogen van 7.0% en een vereist rendement op haar eigen vermogen van 14.0%. Stel dat het bedrijf, met het oog op het verhoogde risico in de markt, besluit haar debt ratio te verlagen naar 0.4. In dat geval zou het rentepercentage op het vreemd vermogen met 1% afnemen tot 6.0%. Veronderstel een perfecte markt en geen belastingen. Wat zou het vereiste rendement op het eigen vermogen zijn in de situatie van de nieuwe vermogensstructuur? a. 11.5% b. 12.5% c. 13.5% d. 14.5% 15. Welk van de volgende beweringen over de static trade-off theory is juist? a. Bedrijven hebben geen vaste kapitaal structuur en bepalen hun vermogensstructuur op basis van behoeften. b. Bedrijven hebben een optimale kapitaalstructuur waarbij belastingvoordeel en het vereiste rendement van aandeelhouders in evenwicht blijven. c. Door een juiste balans te vinden tussen het belastingvoordeel en de kosten van financial distress kan een bedrijf zorgen voor een optimale kapitaal structuur. d. Bedrijven kiezen voor de goedkoopste vorm van financiering en zullen pas in het laatste geval aandelen uitgeven. 16. De aandeelhouders van Sanders Inc. eisen een rendement van 20%. De onderneming is momenteel voor 60% met eigen vermogen gefinancierd. De kosten van vreemd vermogen bedragen 9%. Sanders Inc. weigert belastingen te betalen en weet hier op slinkse wijze mee weg te komen. Welk rendement zouden de aandeelhouders van Sanders Inc. eisen indien de onderneming volledig met eigen vermogen zou zijn gefinancierd? a. 10.4% b. 14.4% 3 van de 9

4 c. 15.3% d. 15.6% 17. Wat gebeurt er, gemiddeld genomen, met de prijs van een aandeel als het bedrijf aankondigt om meer dividend te gaan uitkeren (op de dag van aankondiging = declaration date)? a. De aandeelprijs stijgt b. De aandeelprijs blijft gelijk c. De aandeelprijs daalt d. Geen van bovenstaande antwoorden 18. Stel KLM heeft een balans met cash ter hoogte van 300 miljoen euro en overige assets 450 miljoen euro. Het bedrijf is volledig met eigen vermogen gefinancierd en er staat dus geen vreemd vermogen op de balans. In totaal heeft het bedrijf 50 miljoen aandelen uit staan. KLM besluit voor 150 miljoen euro aan cash dividend uit te keren. Veronderstel hier een wereld zonder belastingen; geen transactiekosten (bijv. voor de begeleidende bank) en een perfecte markt. Wat is de waarde van één aandeel na de uitkering van het cash dividend? a b c d Welke van de volgende stellingen over dividenden is juist? a. Volgens MM is dividendbeleid, in een perfecte markt, niet relevant: beleggers kunnen zelf dividenden creëren door aandelen te verkopen. b. Dividendverlagingen worden doorgaans als goed nieuws gezien, omdat aandelen prijzen negatief gerelateerd zijn aan dividend uitkeringen. c. Ondernemingen met een lage winst en veel investeringsprojecten keren doorgaans hoge dividenden uit. d. Het clientèle-effect impliceert dat investeerders die in hogere belastingtarieven zitten een voorkeur hebben voor hoge dividenden. 20. Wat gebeurt er gemiddeld genomen met de prijs van een aandeel op de ex-dividend-date? a. De aandeelprijs stijgt b. De aandeelprijs blijft gelijk c. De aandeelprijs daalt d. Geen van bovenstaande antwoorden 21. Tijdens het vak is aandacht geschonken aan de financiële levenscyclus van een onderneming. Welk van onderstaande termen heeft geen betrekking op de ontwikkeling van het prille idee tot aan de beursgang van het bedrijf: a. Mezzanine investors b. Angel investor c. Hedge funds d. Venture capital 22. Beursgangen gaan op de financiële markt doorgaans gepaard met uitzonderlijk koersgedrag. Welk van onderstaande begrippen heeft geen betrekking op beursgangen. a. Underpricing 4 van de 9

5 b. Winner s curse c. Book building d. Proxy fight 5 van de 9

6 23. In 2000 gaf KLM nieuwe aandelen uit in een rights issue waarbij 9,50 werd betaald per iedere 5 uitstaande aandelen in portefeuille. Voor de uitgifte stonden er 40 mln. aandelen uit voor de koers 12,50. Wat was de waarde van de right? a b c d Stel je hebt 5 aandelen Aegon in je portefeuille. De huidige koers van het aandeel is 8.50 euro. Bij een right issue, ontvang je het recht één extra aandeel Aegon te kopen tegen 7.50 euro. Wat ga jij hier als belegger hier netto op vooruit, als je van dit recht gebruikt maakt. a. Je maakt een verlies, ter grootte van de waarde van de right b. Je speelt netto quitte c. Je gaat hier netto op vooruit, en wel 0.20 euro d. Je gaat hier netto op vooruit, en wel 1.00 euro 25. Welke uitspraak is onjuist m.b.t. verschillende types van een fusie/overname? a. Bij een horizontale fusie zijn schaalvoordelen vaak het motief b. Bij een verticale fusie is informatie en transactie efficiëntie vaak het motief c. Een horizontale fusie gaat tussen bedrijven uit dezelfde sector d. Een verticale fusie gaat vaak tussen concurrenten 26. In college 6 is gesproken over de (mogelijke) overname van Essent door RWE. Hoe zou je deze overname het beste kunnen typeren? a. Een verticale overname b. Een horizontale overname c. Een diagonale overname d. Een conglomerate overname 27. Wat kan volgens de theorie geen juiste bron zijn van synergie bij een overname? a. Stijging van de opbrengsten b. Daling van de kosten c. Diversificatie op bedrijfsniveau d. Belastingvoordelen 28. Tijdens de bespreking van fusies en overnames ontdekten wij dat dit onderwerp gepaard gaat met een geheel eigen vocabulaire. Welk van onderstaande termen heeft geen betrekking op de overnamemarkt? a. Crown jewels b. White knight c. Tender offer d. Centurion swing 6 van de 9

7 29. Wat is een "keiretsu"? a. Een Japanse beursguru die miljarden heeft verdiend door aan de hand van technische analyse de koers van aandelen te voorspellen b. Wederkerige (aandelen)belangen en handelingsovereenkomsten tussen bedrijven c. Het Japanse woord voor een verticale overname d. Een exit-vergoeding voor de zittende directie, die in Japan gebruikelijk is 30. De volgende beweringen gaan over forward en future contracten. Welke stelling is juist? a. Zowel forward als future contracten worden verhandeld via de beurs. b. Net als bij callopties hebben de houders (kopers) van forward en future contracten het recht om een product tegen een voorafgestelde prijs te kopen. c. In tegenstelling tot futures, hebben forward contracten geen betrekking op de toekomst. d. Bij forward contracten is een koper beter beschermd tegen het in gebreke blijven van de tegenpartij dan bij een future. 31. De prijs van koper staat vandaag op 270 euro per ton. Zoals bekend stijgt de prijs van koper gemiddeld met 10% op jaarbasis bij een risico (volatiliteit) van15%. Dit betekent dat men er vanuit kan gaan dat in 95 van de 100 jaren het rendement zal liggen tussen 20% en +40%. De rente in de markt is gelijk aan 4% op jaar basis. Wat is de prijs van een futures contract op 1 ton koper met een looptijd van exact 1 jaar? Veronderstel hier risiconeutraliteit en geen opslagkosten. a b c d U heeft uw vertrouwen in de beurs weer teruggevonden en bent van plan met behulp van opties een gokje te gaan wagen. Uw oog is daarbij gevallen op Aegon dat momenteel voor 12 op Euronext wordt verhandeld. Aangezien u van mening bent dat Aegon een stabiele onderneming is, verwacht u in het eerst komende jaar geen extreme koersveranderingen. Met welke positie loopt u op moment van expiratie het minste neerwaartse risico? a. U schrijft een putoptie met uitoefenprijs 12. b. U schrijft een calloptie met uitoefenprijs 12. c. U koopt een calloptie met uitoefenprijs 10 en gelijktijdig schrijft u een calloptie met uitoefenprijs 14. d. U schrijft een calloptie met uitoefenprijs 10 en gelijktijdig koop u een putoptie met uitoefenprijs Welke van de volgende vergelijkingen geeft put-call-pariteit weer (waarbij C = prijs van een call, P = prijs van een put, S = aandeelkoers, X = uitoefenprijs en PV(.) staat voor de contante waarde)? a. P C = S PV(X) b. C PV(X) = S + P c. C + P = S PV(X) d. C P = S PV(X) 7 van de 9

8 34. Welke van de volgende uitspraken is onjuist? a. Bij een Amerikaanse call optie kan de koper op ieder tijdstip voor afloopdatum aandelen kopen tegen de afgesproken uitoefenprijs. b. Een koper van een call optie zal alleen haar recht uitoefenen als de koers van het onderliggende aandeel hoger is dan de uitoefenprijs. c. Bij een Europese call optie kan de koper op ieder tijdstip voor afloopdatum aandelen kopen tegen de afgesproken uitoefenprijs. d. Een koper van een put optie zal alleen haar recht uitoefenen als de koers van het onderliggende aandeel lager is dan de uitoefenprijs. 35. De koers van het aandeel Unilever is 20. Over één jaar zal de koers van het aandeel of 23 of 18 zijn (uitkomsten met gelijke kans). De jaarlijkse rente bedraagt 6.0%. Wat is de waarde van een call optie op een aandeel Unilever met een uitoefenprijs van 21 en een looptijd van één jaar? a b c d Welke van de onderstaande optieposities dekt het neerwaartse risico van een aandelenbezitter af? a. Het kopen van een future op het aandeel b. Het kopen van een put optie op het aandeel c. Het schrijven van een call optie op het aandeel d. Het kopen van een call optie op het aandeel 37. In hoofdstuk 30 van het boek en tijdens het slotcollege is aandacht geschonken aan een betrekkelijk nieuw fenomeen in de financiële markt. Hierbij gaat het om een alternatieve beleggingscategorie waarbinnen men zich specialiseert in aandelen en obligaties van bedrijven die in financiële nood verkeren. Deze beleggingsklasse staat bekend als: a. Vengeance capital b. Venture capital c. Vulture capital d. Vennom capital 38. De waarde van opties zijn afhankelijk van verschillende factoren. Welke stelling is in dat verband onjuist? a. De waarde van een call-optie daalt naarmate de uitoefenprijs hoger is en de uitoefentermijn korter is. b. De waarde van een call-optie daalt naarmate de volatiliteit (standaard deviatie) van het onderliggende aandeel lager is en de rente stijgt. c. De waarde van een put-optie daalt naarmate de uitoefenprijs lager is en de uitoefentermijn korter is. d. De waarde van een put-optie daalt naarmate de volatiliteit (standaard deviatie) van het onderliggende aandeel lager is en de rente stijgt. 8 van de 9

9 39. Stel het aandeel TomTom staat momenteel genoteerd op exact 5. Een call optie op TomTom met een looptijd van exact 1 jaar en een uitoefenprijs van 5 is momenteel te koop, maar de waarde is onbekend. Het aandeel TomTom kan over 1 jaar gestegen zijn met exact 10% naar 5.50 of gedaald met 5% tot Wat is dan in dit geval de optie delta? a b c d. Geen van bovenstaande antwoorden is juist 40. Stel de koers van het aandeel Getronics is momenteel 100 en kan komend jaar gestegen zijn met exact 5% of gedaald met exact 5%. We gaan er daarnaast vanuit dat een belegging in het aandeel Getronics op termijn het risicovrije rendement van 3% oplevert. Wat is in dit geval, conform de risiconeutrale waarderingmethode, de waarde van een eenjarige call-optie met een uitoefenprijs van 100? De uitkomst is afgerond op twee decimalen. a b c d. Geen van bovenstaande antwoorden is juist 9 van de 9

Tentamen Corporate Finance 2008 I

Tentamen Corporate Finance 2008 I Vraag 1 Over welk type marktefficiëntie spreken wij wanneer alle, behalve de private (inside), informatie in de aandelenkoersen is verwerkt? a. de zwakke vorm van marktefficiëntie b. de semi-sterke vorm

Nadere informatie

CF Examen II 2009 1. Stel een belegger met voorkennis van een overname blijkt eenmalig winst te hebben behaald op een transactie gebaseerd op deze informatie. Doordat de markt daarna lucht krijgt van zijn

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2008 II

Tentamen Corporate Finance 2008 II Vraag 1. Welk type marktefficiëntie betreft het als ook alle publieke informatie in een prijs verwerkt is? a. Zwakke vorm efficiëntie. b. Semi-sterke vorm efficiëntie. c. Sterke vorm efficiëntie. d. Supersterke

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2007 I

Tentamen Corporate Finance 2007 I Vraag 1. Welke factoren, volgens Fama en French, beïnvloeden het verwachte rendement op een belegging? a. De grootte van een onderneming, de P/E ratio en de B/M ratio. b. De beta van een onderneming. c.

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2006 II

Tentamen Corporate Finance 2006 II Vraag 1. In de praktijk worden bij fusies en overnames voornamelijk twee waarderingsmethoden gebruikt: DCF (discounted cash flows) en comparables (i.e. waardering op basis van multiples ten opzichte van

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2006 I

Tentamen Corporate Finance 2006 I Vraag 1. In de praktijk worden bij fusies en overnames voornamelijk twee waarderingsmethoden gebruikt: DCF (discounted cash flows) en comparables (i.e. waardering op basis van multiples ten opzichte van

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 30 januari 2013 van 9.00-12^00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8

Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Opgave 1 Hazelkoning Onderneming Hazelkoning NV heeft 7 jaar geleden een obligatielening uitgegeven met een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar. De couponrente van de lening bedraagt

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI 2015 12.15-14.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is:

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is: EXAMENVRAGEN OPTIES 1. Een short put is: A. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke prijs in een bepaalde B. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke

Nadere informatie

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30)

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Omcirkel het meest juiste antwoord bij de Multiple

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

TUDelft Technische Universiteit Deift

TUDelft Technische Universiteit Deift Technische Universiteit Deift Tentamen Principes van Asset Trading 1 februari 2012 van 9.00-12.00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

De aanpak van Second Stage samengevat

De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat... 1 Het conventionele deel... 1 Het meer geavanceerde deel... 1 Wat is een optie?... 2 Hoe ziet zo n optie eruit?... 2 In de

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options 30 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Aandelen opties (H9) Optiestrategieën (H10) Vuistregels Volatility (H16) Binomiale boom (H11) 2 Optieprijs Welke

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015

LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3. Tycho Schaaf 5 november 2015 LYNX Masterclass: Opties handelen: handelsstrategieën deel 3 Tycho Schaaf 5 november 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf 2007 Handelservaring

Nadere informatie

Delft Technische Universiteit Delft

Delft Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 29 januari 2014 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijl< gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple choice vragen en

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1

LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 LYNX Masterclass Opties handelen: de basis deel 1 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 22 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij LYNX vanaf

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 7

Oefenopgaven Hoofdstuk 7 Oefenopgaven Hoofdstuk 7 Opgave 1 Rendement Een beleggingsadviseur heeft de keuze uit de volgende twee beleggingsportefeuilles: Portefeuille a Portefeuille b Verwacht rendement 12% 12% Variantie 8% 10%

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI UUR

MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI 2015 12.15-14.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Treasury management B / 7 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens

Nadere informatie

Strategieën met Opties

Strategieën met Opties Strategieën met Opties Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort

Nadere informatie

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Beleggings- en Portefeuilletheorie 24 maart 2004 1 Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Opgelet: er waren verscheidene versies van dit tentamen. 1. Een portefeuille P heeft

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 2de bach HI Financieel Managment Examenvragen en oplossingen Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 138 3,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Pagina 1 van

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE & RISKMANAGEMENT 6 OKTOBER 2015 08.45 11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 7 Opgave 1 (40 punten) 1. Een voorbeeld van een goed antwoord: De interest

Nadere informatie

10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00)

10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00) Geef uw antwoorden in de daarvoor bestemde

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 PORTEFEUILLE OVERZICHT... 4 2.1 MARGIN OVERZICHT... 5 2.1.1 WAARDE PORTEFEUILLE... 5 2.1.2 KASSALDO... 5 2.1.3 NETTO LIQUIDITEITSWAARDE...

Nadere informatie

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen

Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Opties: Kansen benutten, risico s begrenzen Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop.

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards 16 september 2010 1 Agenda Duration & convexity (H4 8+ 9) Futures en Forwards (H2) Hedging met Futures en Forwards (H3) Waardering Futures en Forwards (H5)

Nadere informatie

Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen

Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen Beleggings- en Portefeuilletheorie 14 januari 2004 1 Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen 1. Een markt heeft uitsluitend risicoaverse beleggers met mean/variance

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Trade van de week. Welcome to. Africa

Trade van de week. Welcome to. Africa Trade van de week Welcome to Africa We versturen nu al een tijdje wekelijks de Trade van de Week. Een Trade van de Week hoeft in absolute termen niet de grootste winst op te leveren. Een kleine investering

Nadere informatie

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders

Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Aandelenopties met garantie voor zelfstandige bedrijfsleiders Als zelfstandig bedrijfsleider tracht u de wijze waarop uw bedrijf u bezoldigt te optimaliseren. Aandelenopties met garantie kunnen hiervoor

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014)

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten. Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Marginvereisten Algemene principes, berekeningswijze pandwaarde en afkortingen (versie 31/08/2014) Dit overzicht bevat informatie over de minimum marginvereisten

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven PNO. PNO Voorbeeldopgave VWO.

Examen VWO. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Voorbeeldopgaven PNO. PNO Voorbeeldopgave VWO. Examen VWO 2017 Voorbeeldopgaven PNO Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid PNO Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016 Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie,

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties gebruiken 4 3. Indexopties 5 Kenmerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen

Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen Om een aandeel te waarderen, moeten we de verwachte cash flows kennen die een investeerder zal ontvangen, en de geschikte kosten van het kapitaal waarmee deze cash flows

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR 1. Waarop duidt een vlakke yieldcurve? A. Dat de korte en de lange rente NIET of nauwelijks van elkaar verschillen. B. Dat de korte rente onder de lange

Nadere informatie

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e 1 Technische Universiteit Delft Fac. Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Tussentoets Waarderen van Derivaten, Wi 3405TU Vrijdag november 01 9:00-11:00 ( uurs tentamen) 1. a. De koers van het aandeel

Nadere informatie

2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00)

2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00) Naam: Studentnummer: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Tentamen (HER) Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00) Omcirkel het meest juiste antwoord bij

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave TREASURY MANAGEMENT WOENSDAG 16 DECEMBER 2015 12.15-14.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?... 2 2. Beschrijving van opties... 2 3. De contractspecificaties... 3 4. Doelstellingen van de optiebelegger... 5 5. Het kopen van opties... 6 6.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58700 25 oktober 2017 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/216399,

Nadere informatie

Brochure opties en futures

Brochure opties en futures Brochure opties en futures Deze Brochure is bedoeld om beleggers en andere geïnteresseerden voor te lichten over opties en futures die worden verhandeld op Euronext.liffe Amsterdam. In deze Brochure wordt

Nadere informatie

LYNX Masterclass Opties handelen: Implied Volatility deel 2

LYNX Masterclass Opties handelen: Implied Volatility deel 2 LYNX Masterclass Opties handelen: Implied Volatility deel 2 Mede mogelijk gemaakt door TOM Tycho Schaaf 29 oktober 2015 Introductie Tycho Schaaf, beleggingsspecialist bij online broker LYNX Werkzaam bij

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 11 januari 2006 BEPALING VAN DE WACC VOOR 2006 Opgesteld door het BIPT in samenwerking met Bureau van Dijk Management Consultants blanco pagina

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF 1. Een belegger met een defensief risicoprofiel krijgt de keuze uit vier verschillende beleggingsportefeuilles. Welke van de onderstaande portefeuilles

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

DCFA themabijeenkomst

DCFA themabijeenkomst DCFA themabijeenkomst 25 april 2013 Waarderen in crisistijd José de Wit RA RV Programma Introductie Prijs / waarde Invloed crisis op waarderen? Valkuilen bij waarderen Prijs Transactie onderhandelen over

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 08.45-11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Finance en risk management Dinsdag 3 maart 2015 B / 6 2015 Stichting ENS

Nadere informatie

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!)

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VRAAG 1 WELKE VAN DE VOLGENDE UITSPRAKEN ZIJN JUIST? 1) IRR HOUDT GEEN REKENING MET DE GROOTTE VAN DE INVESTERING. 2) INDIEN EEN ONDERNEMING PROJECTEN DOORVOERT

Nadere informatie

Strategie 2013. André Brouwers

Strategie 2013. André Brouwers André Brouwers Strategie 2013 André Brouwers Training en coaching Online abonnement VIP coaching Trading Week Strategie Weekend Disclaimer Disclaimer De disclaimer van onze website is van toepassing. Beleggen

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

MASTERCLASS LYNX Meer halen uit Turbo s

MASTERCLASS LYNX Meer halen uit Turbo s MASTERCLASS LYNX Meer halen uit Turbo s Tycho Schaaf, LYNX Christophe Cox, Commerzbank Beursproducten Turbo s & opties: de karakteristieken Handelsstrategieën: opties versus Turbo s Optie en Turbo combinaties

Nadere informatie

AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk

AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk AEX maandopties op de optiebeurs, de praktijk Net als de huizenkoper uit de inleiding zijn wij helemaal niet geïnteresseerd om het recht uit te oefenen. (bij een optie op een individueel aandeel kun je

Nadere informatie

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013)

Handleiding. Opties. werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) Handleiding Opties werkwijze en procedures 6.0015.58 (12-12-2013) 1 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Handelen in opties 2 2.1 Wat is een optie 2 2.2 Het kopen of schrijven (verkopen) van opties 2 2.3 Marginverplichting

Nadere informatie

ProBeleggen Symposium, 23 juni 2017

ProBeleggen Symposium, 23 juni 2017 Manus Fleskens Rendement Certificaten & soortgelijke producten ProBeleggen Symposium, 23 juni 2017 Introductie DRS², Bedrijfseconomie en Fiscale Economie Beleggingsanalist bij ABN AMRO, Barclays de Zoete

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie