Tentamen Corporate Finance 2008 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Corporate Finance 2008 I"

Transcriptie

1 Vraag 1 Over welk type marktefficiëntie spreken wij wanneer alle, behalve de private (inside), informatie in de aandelenkoersen is verwerkt? a. de zwakke vorm van marktefficiëntie b. de semi-sterke vorm van marktefficiëntie c. de sterke vorm van marktefficiëntie d. de supersterke vorm van marktefficiëntie Vraag 2 Zoals het gezegde na regen komt zonneschijn al voorspelt, bestaan er beurskenners die beweren dat een slecht jaar aan de beurs doorgaans wordt opgevolgd door een jaar met sterke beursprestaties. In welke type markt zou een dergelijke bewering kunnen leiden tot abnormaal hoge rendementen? a. de sterke vorm van marktefficiëntie b. de semi-sterke van marktefficiëntie c. de zwakke vorm van marktefficiëntie d. de niet-efficiënte markt Vraag 3 In een beroemd experiment zijn de prestaties van aandelenportefeuilles, die zorgvuldig werden samengesteld door professionele Wall Street experts op basis van publieke informatie, vergeleken met de prestaties van een willekeurige portefeuille. Deze willekeurige portefeuille werd telkens samengesteld door het gooien van dartpijltes op de aandelenpagina van de Wall Street Journal. De landing van de pijltjes bepaalde de samenstelling van de willekeurige portefeuille. Uit het experiment bleek dat de willekeurige portefeuille aanzienlijk beter presteerde dan de aandelenportefeuilles van de beleggingsexperts. Met welke vorm van marktefficiëntie is deze uitkomst in overeenstemming? a. de niet-efficiëntie markt b. de superzwakke vorm van marktefficiëntie c. de zwakke vorm van marktefficiëntie d. de semi-sterke vorm van marktefficiëntie Vraag 4 Risico en rendement zijn belangrijke maatstaven bij het bepalen van de prestaties van een belegging. Tijdens het eerste college en in hoofdstuk 9 van het tekstboek is aandacht geschonken aan het begrip risico-premie. Welke van onderstaande definities heeft betrekking op de risico-premie a. het verschil tussen het gemiddeld behaalde rendement en inflatie b. het verschil tussen het marktportefeuillerendement en inflatie c. het verschil tussen het gemiddeld behaalde rendement en het risicovrije rendement d. het verschil tussen het marktportefeuillerendement en het risicovrije rendement 2

2 Vraag 5 De moderne portefeuilletheorie van Harry Markowitz leert ons investeringen te spreiden binnen een portefeuille. Welk van onderstaande beweringen omtrent deze portefeuilletheorie is onjuist? a. de gewichten van de afzonderlijke investeringen bepalen mede het portefeuillerisico b. een negatieve correlatie tussen investeringen is vereist om het portefeuille-risico te verlagen c. de standaarddeviaties van de afzonderlijke investeringen bepalen mede het portefeuillerisico d. onvolledige correlatie tussen de afzonderlijke investeringsrendementen is een bron voor portefeuillerisico-verlaging Vraag 6 Stel wij beleggen een kwart van ons geld in aandelen van het stabiele Unilever, dat met een standaarddeviatie (het risico) van 10%, een gemiddeld rendement van 7% heeft behaald. Het restant van ons geld beleggen wij in aandelen van DSM. Het koersverloop van DSM resulteerde in een gemiddeld rendement van maar liefst 12% per jaar, waarbij een standaarddeviatie van 14% werd genoteerd. Stel het risicovrije rendement is gelijk aan 4%, en de correlatie tussen het rendement van DSM en Unilever is gelijk aan 0,6, dan is ons verwachte portefeuille-rendement, afgerond op twee decimalen, gelijk aan: a. 6,75% b. 8,25% c. 10,75% d. 12,25% Vraag 7 Stel wij beleggen een kwart van ons geld in aandelen van het stabiele Unilever, dat met een standaarddeviatie van 10%, een gemiddeld rendement van 7% heeft behaalt. Het restant van ons geld beleggen wij in aandelen van DSM. Het koersverloop van DSM resulteerde in een gemiddeld rendement van maar liefst 12% per jaar, waarbij een standaarddeviatie van 14% werd genoteerd. Stel het risicovrije rendement is gelijk aan 4%, en de correlatie tussen het rendement van DSM en Unilever is gelijk aan 0,6, dan is ons verwachte portefeuille-risico (de standaard deviatie), afgerond op twee decimalen, gelijk aan: a. 12,76% b. 12,17% c. 11,64% d. 11,22% Vraag 8 Stel we heroverwegen onze beleggingsportefeuille. Nog steeds willen wij ons geld uitsluitend in Unilever en DSM aandelen onderbrengen. Nog steeds zijn de statistieken (gemiddeld rendement, standaarddeviaties, correlaties en risicovrij rendement) uit vraag 7 van kracht. Hoeveel procent van onze portefeuille dienen wij in Unilever te beleggen indien wij een portefeuille-risico (standaard deviatie) van 10,56% willen bereiken? a. 35% b. 45% c. 55% d. 65% 3

3 Vraag 9 Stel je bent vastberaden om evenveel geld in aandelen Heineken als KPN te beleggen. Heineken kent een verwacht rendement van 14,00% en KPN verwacht een rendement van maar liefst 16,50% op haar aandelen. Het risico, de standaard deviatie, van KPN is echter ook het hoogst met een waarde van 17,25%, vergeleken bij 12,35% voor Heineken. De correlatie tussen beide aandelen is gelijk aan 0,65 en het risicovrije rendement is gelijk aan 4,55%. Hoeveel procent van je geld moet je dan sparen tegen het risicovrije rendement om een verwacht totale portefeuillerendement (inclusief spaarrekening) te behalen van afgerond op twee decimalen 10,00%. a. 37,65% b. 43,79% c. 49,06% d. 54,87% Vraag 10 De portefeuille-theorie van Harry Markowitz leert ons het totale risico van investeringen op te delen in twee soorten risico. Welke van onderstaande stellingen is in dit verband onjuist? a. het spreiden van aandelen in een portefeuille verlaagt altijd de beta b. systematisch risico is een ander woord voor marktrisico c. standaard deviaties meten het totale risico d. uniek risico daalt door het spreiden van portefeuilles Vraag 11 Welke stelling ten aanzien van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is juist a. het vereiste rendement is volledig afhankelijk van de beta b. het vereiste rendement stijgt bij een verhoging van het risicovrije rendement, indien de beta lager is dan 1. c. het vereiste rendement neemt altijd toe met elke stijging van de marktrisico-premie d. het vereiste rendement stijgt een-op-een met elke stijging van het risicovrije rendement Vraag 12 Welk van de volgende kenmerken wordt gezien als voordeel van het CAPM model? A. Het CAPM veronderstelt een constante beta B. Het CAPM legt een theoretisch verband tussen rendement en risico C. Het CAPM kent slechts zeven variabelen D. Het CAPM kan de risicovrije rente voorspellen Vraag 13 Stel het aandeel Fortis kent een verwacht rendement van 12,000% en een beta van 0,800. Het aandeel Aegon kent een verwacht rendement van 11,125% en een beta van 0,700. Het risicovrije rendement is gelijk aan 5,000% en het CAPM model werkt. Wat is dan het verwachte rendement op de marktportefeuille? a. 13,750% b. 13,250% c. 12,750% d. 12,250% 4

4 Vraag 14 Stel het CAPM model werkt en de beta van de aandelen van ING is gelijk aan 1,35. De marktrisicopremie is gelijk aan 5,50% en het risicovrije rendement is momenteel 3,50%. Wat is dan het verwachte rendement op aandelen van ING (afgerond op twee decimalen) conform het CAPM model? a. 6,20% b. 9,34% c. 10,93% d. 11,31% Vraag 15 Welke van onderstaande uitspraken met betrekking tot de pecking order theorie is onjuist? Volgens de pecking order theorie a. hebben bedrijven een voorkeur om investeringen te financieren met interne gelden. b. prefereren bedrijven vreemd vermogen boven het uitgeven van aandelen. c. hebben winstgevende ondernemingen minder schuld. d. hebben bedrijven een optimale schuldratio. Vraag 16 Bedrijf A is schuldenvrij. De verwachting is dat bedrijf A een EBIT heeft van een miljoen euro per jaar, tot in de oneindigheid. De vennootschapsbelasting is 40%, en alle winsten na belasting worden uitgekeerd als dividend. De kosten van het eigen vermogen voor het schuldenvrije bedrijf is 20%. Wat is de waarde van bedrijf A? a. 1 miljoen euro b. 2 miljoen euro c. 3 miljoen euro d. 4 miljoen euro Vraag 17 Bedrijf B is identiek aan bedrijf A, behalve dat het niet schuldenvrij is: het heeft 2.5 miljoen euro aan schulden met een onbepaalde looptijd, tegen een rente van 8%. Wat is de waarde van bedrijf B? a. 2 miljoen euro b. 3 miljoen euro c. 4 miljoen euro d. 5 miljoen euro Vraag 18 Wat gebeurt er, in een imperfecte markt, gemiddeld genomen met de prijs van een aandeel als het bedrijf aankondigt om minder dividend te gaan uitkeren (op de dag van aankondiging / declaration date): a. De aandeelprijs stijgt b. De aandeelprijs blijft gelijk c. De aandeelprijs daalt d. Geen van bovenstaande antwoorden Vraag 19 Wat gebeurt er gemiddeld genomen met de prijs van een aandeel op de ex-dividenddate: a. De aandeelprijs daalt b. De aandeelprijs blijft gelijk c. De aandeelprijs stijgt d. Geen van bovenstaande antwoorden 5

5 Vraag 20 Welke van onderstaande uitspraken met betrekking tot risico is juist? a. Het risico van het totale vermogen van de onderneming is altijd gelijk aan het risico van het eigen vermogen van deze onderneming. b. Projecten met een hogere stabiliteit aan inkomsten hebben een hoger marktrisico. c. Het risico van een project is afhankelijk van de vermogensopbouw van het project. d. Geen van bovenstaande uitspraken is juist. Gebruik de volgende gegevens voor de vragen 21 en 22. Laran NV is een beursgenoteerde onderneming met een vereist rendement op het eigen vermogen van 12,60%. Daarnaast betaalt de onderneming 9,00% rente over het vreemd vermogen. Momenteel bedraagt de debt-equity ratio van Laran NV 1,25. Laran NV overweegt om een nieuw product op de markt te zetten, waarvoor een investering van 17 miljoen nodig is. De verwachting is dat deze investering in de komende drie jaar 7 miljoen aan jaarlijkse kasstromen (na aftrek van de belasting) zal opleveren. Het risico van deze investering is hoger dan het risico van de onderneming en heeft een beta van De onderneming betaalt 30% aan winstbelasting. Vraag 21 Wat zijn de kosten van het kapitaal (d.w.z., r wacc ) van Laran NV? a. 6.20% b. 8.60% c. 9,10% d % Vraag 22 In het geval de nieuwe investering binnen LaranNV serieus wordt overwogen, dan zijn de kosten van het kapitaal voor dit project: a. Lager dan van Laran NV als geheel b. Gelijk aan dat van Laran NV als geheel c. Hoger dan van Laran NV als geheel d. Geen van bovenstaande antwoorden is juist Vraag 23 Welke van de onderstaande uitspraken met betrekking tot de waarde van een call optie is juist? a. De waarde van een call optie is hoger bij een lager risico van de onderliggende aandelenprijs b. De waarde van een call optie is hoger bij een kortere looptijd van de call c. De waarde van een call optie is hoger bij een hogere uitoefenprijs d. De waarde van een call optie is hoger bij een hogere rentestand 6

6 Vraag 24 Er worden van Philips NV call en put opties verhandeld. De prijs van de onderliggende aandelen van deze onderneming is 25. Beide opties verlopen over 1 jaar. De premie voor een call optie is 6,00 en voor een put optie 7,50. De rentestand is 7%. Beide opties hebben dezelfde uitoefenprijs. Om arbitragemogelijkheden te vermijden, wat is de uitoefenprijs van de call en put opties (rond je uitkomst af op twee decimalen)? a. 23,50 b. 25,15 c. 26,50 d. 28,36 Vraag 25 Aan welke voorwaarde moet voldaan zijn om de WACC als juiste kostenvoet voor een project te gebruiken? A. Het project moet een afwijkend risicoprofiel hebben B. Het project moet winstgevend zijn C. Het project moet een relatieve lage beta op eigen vermogen hebben D. Geen van bovenstaande voorwaarden is bindend Vraag 26 Wat is geen sterk argument voor het aangaan van een fusie / overname? A. Het verkrijgen van schaalvoordelen B. Het versterken van de marktpositie C. Het verkrijgen van diversificatievoordelen op bedrijfsniveau D. Het benutten van fiscale voordelen Vraag 27 Welke van de volgende uitspraken met betrekking tot propositie I van Modigliani en Miller in een wereld zonder belastingen is juist? A. Vreemd vermogen verlaagt de waarde van het bedrijf B. Vreemd vermogen verlaagt het risico van het eigen vermogen C. Vreemd vermogen verhoogt de waarde van het bedrijf D. Geen van bovenstaande antwoorden is juist Vraag 28 Arcelor wil graag haar activiteiten uitbreiden middels een overname en heeft hiervoor Unilever op het oog. Unilever, een internationale koploper op het gebied van voeding en verzorging, heeft momenteel een waarde van 125 miljard euro. Arcelor, een van s werelds grootste staalconcerns is momenteel maar liefst 230 miljard euro waard. Hoe zou je deze overname het beste kunnen typeren: A. een verticale overname B. een horizontale overname C. een conglomerate overname D. een diagonale overname 7

7 Vraag 29 Arcelor wil graag haar activiteiten uitbreiden middels een overname en heeft hiervoor Unilever op het oog. Unilever, een internationale koploper op het gebied van voeding en verzorging, heeft momenteel een waarde van 125 miljard euro. Arcelor, een van s werelds grootste staalconcerns is momenteel maar liefst 230 miljard euro waard. Arcelor neemt Unilever over voor 140 miljard euro, omdat het gelooft dat de combinatie Arcelor- Unilever een waarde zal hebben van 390 miljard euro. Wat is dan de waarde van de synergie opbrengsten van deze overname? A. 15 miljard euro B. 25 miljard euro C. 35 miljard euro D. 45 miljard euro Vraag 30 Arcelor wil graag haar activiteiten uitbreiden middels een overname en heeft hiervoor Unilever op het oog. Unilever, een internationale koploper op het gebied van voeding en verzorging, heeft momenteel een waarde van 125 miljard euro. Arcelor, een van s werelds grootste staalconcerns is momenteel maarliefst 230 miljard euro waard. Arcelor neemt Unilever over voor 140 miljard euro, omdat het gelooft dat de combinatie Arcelor- Unilever een waarde zal hebben van 390 miljard euro. Wat is de netto contante waarde van deze overname voor de aandeelhouders van Unilever? A. 15 miljard euro B. 25 miljard euro C. 35 miljard euro D. 45 miljard euro Vraag 31 Een aan de beurs genoteerde multinational wil 6 miljoen euro aan kapitaal aantrekken door nieuwe aandelen uit te geven. Op dit moment is de koers van het aandeel gelijk aan 55 euro en er staan aandelen uit. De nieuwe aandelen worden aangeboden voor 50 euro per aandeel. De bestaande aandeelhouders hebben een voorkeursrecht. Wat wordt de koers van het aandeel als alle rechten uitgeoefend worden (wat is de ex-rights price)? A. 52,50 euro B. 53,00 euro C. 53,75 euro D. 54,25 euro Vraag 32 Tijdens het college over beursgangen (IPOs) en in hoofdstuk 19 van het tekstboek, is aandacht geschonken aan het uitzonderlijke koersgedrag dat waarneembaar is tijdens de eerste handelsdagen van een beursgang. De winner s curse theorie (de vloek van de winnaar) is een van de meest overtuigende verklaringen voor dit uitzonderlijke koersgedrag. Welke van onderstaande stellingen is niet in lijn met deze theorie? A. Underpricing (het uitgeven van aandelen tegen een te lage prijs) is nodig om slecht geïnformeerde beleggers te betrekken bij beursgangen B. Underpricing (het uitgeven van aandelen tegen een te lage prijs) wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van goed geïnformeerde beleggers bij beursgangen C. Underpricing (het uitgeven van aandelen tegen een te lage prijs) is onnodig indien alle beursgangen van gelijke kwaliteit en prijs zijn. D. Underpricing (het uitgeven van aandelen tegen een te lage prijs) is het sterkst wanneer het beurssentiment negatief is 8

8 Vraag 33 Welke van onderstaande begrippen heeft geen relatie tot overnameverdedigingen: A. Golden parachute B. Hedgehog tactic C. Poison pill D. White knights Vraag 34 Welke van onderstaande derivatenposities in derivaten vereist geen verkoopverplichting, indien we uitgaan van een in-the-money postie: A. het schrijven van een future B. Het kopen van een put optie C. Het schrijven van een call optie D. Het schrijven van een forward Vraag 35 Welke van onderstaande omstandigheden verhoogt niet de waarde van een put optie: A. een daling van de koers van het onderliggende aandeel B. een stijging van de rente C. een stijging van het risico (standaarddeviatie) van het onderliggende aandeel D. een verlenging van de uitoefentermijn Vraag 36 Veronderstel je koopt een futurecontract waarmee jij jezelf verplicht om over 2 jaar 5 ton koper te kopen tegen een prijs van euro per ton. De initial margin bedraagt 8% en een dag nadat je het contract bent aangegaan stijgt de prijs van koper. De futureprijs stijgt daardoor tot euro per ton. Je kunt onbeperkt lenen en uitlenen tegen jaarlijks 5% rente. Wat is het saldo op je margin na de eerste dag? A euro B euro C euro D. Geen van bovenstaande antwoorden is juist Vraag 37 Welke van de onderstaande optieposities dekt het neerwaartse risico van een aandelenbezitter af? A. het kopen van een future op het aandeel B. het schrijven van een call optie op het aandeel C. het kopen van een call optie op het aandeel D. het kopen van een put optie op het aandeel Vraag 38 Welke van de onderstaande stellingen is juist? Bestuurders van bedrijven ontvangen call opties als een vorm van beloning, omdat: A. om een positieve kijk op de toekomst te stimuleren B. de belangen van bestuurders dan meer in lijn liggen met die van aandeelhouders C. niet meer kunnen handelen met voorkennis D. bij vijandige overnames sneller ontslag nemen 9

9 Vraag 39 Op aandelen van Akzo met een koers van 19 euro worden call en put opties verhandeld. Beide opties hebben dezelfde uitoefenprijs van 20 euro en lopen over exact 1 jaar af. De premie voor de call optie is 2 euro. Verder bedraagt de marktrente 5%. Bij welke premie voor de put optie is geen arbitrage mogelijk? A. 1,05 euro B. 2,05 euro C. 2,86 euro D. 1,95 euro Vraag 40 In hoofdstuk 30 van het boek en tijdens het slotcollege is aandacht geschonken aan een betrekkelijk nieuw fenomeen in de financiële markt. Hierbij gaat het om een alternatieve beleggingscategorie waarbinnen men zich specialiseert in aandelen en obligaties van bedrijven die in financiële nood verkeren. Deze beleggingsklasse staat bekend als: A. Hedge funds B. Vulture capital C. Venture capital D. Private equity 10

Tentamen Corporate Finance 2008 II

Tentamen Corporate Finance 2008 II Vraag 1. Welk type marktefficiëntie betreft het als ook alle publieke informatie in een prijs verwerkt is? a. Zwakke vorm efficiëntie. b. Semi-sterke vorm efficiëntie. c. Sterke vorm efficiëntie. d. Supersterke

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2009 I

Tentamen Corporate Finance 2009 I 1. Welke van de onderstaande uitspraken over risico en rendement is juist? a. De beta van een beleggingsobject is een maatstaf voor het niet-systematische risico van het object. b. De boekhoudschandalen,

Nadere informatie

CF Examen II 2009 1. Stel een belegger met voorkennis van een overname blijkt eenmalig winst te hebben behaald op een transactie gebaseerd op deze informatie. Doordat de markt daarna lucht krijgt van zijn

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2007 I

Tentamen Corporate Finance 2007 I Vraag 1. Welke factoren, volgens Fama en French, beïnvloeden het verwachte rendement op een belegging? a. De grootte van een onderneming, de P/E ratio en de B/M ratio. b. De beta van een onderneming. c.

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2006 I

Tentamen Corporate Finance 2006 I Vraag 1. In de praktijk worden bij fusies en overnames voornamelijk twee waarderingsmethoden gebruikt: DCF (discounted cash flows) en comparables (i.e. waardering op basis van multiples ten opzichte van

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 7

Oefenopgaven Hoofdstuk 7 Oefenopgaven Hoofdstuk 7 Opgave 1 Rendement Een beleggingsadviseur heeft de keuze uit de volgende twee beleggingsportefeuilles: Portefeuille a Portefeuille b Verwacht rendement 12% 12% Variantie 8% 10%

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8

Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Opgave 1 Hazelkoning Onderneming Hazelkoning NV heeft 7 jaar geleden een obligatielening uitgegeven met een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar. De couponrente van de lening bedraagt

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2006 II

Tentamen Corporate Finance 2006 II Vraag 1. In de praktijk worden bij fusies en overnames voornamelijk twee waarderingsmethoden gebruikt: DCF (discounted cash flows) en comparables (i.e. waardering op basis van multiples ten opzichte van

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 30 januari 2013 van 9.00-12^00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options. 30 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les4! Aandelen options 30 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Aandelen opties (H9) Optiestrategieën (H10) Vuistregels Volatility (H16) Binomiale boom (H11) 2 Optieprijs Welke

Nadere informatie

TUDelft Technische Universiteit Deift

TUDelft Technische Universiteit Deift Technische Universiteit Deift Tentamen Principes van Asset Trading 1 februari 2012 van 9.00-12.00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple

Nadere informatie

Delft Technische Universiteit Delft

Delft Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 29 januari 2014 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijl< gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple choice vragen en

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30)

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Omcirkel het meest juiste antwoord bij de Multiple

Nadere informatie

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE

HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE HANDLEIDING RISICO BELEGGINGSPORTEFEUILLE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 PORTEFEUILLE OVERZICHT... 4 2.1 MARGIN OVERZICHT... 5 2.1.1 WAARDE PORTEFEUILLE... 5 2.1.2 KASSALDO... 5 2.1.3 NETTO LIQUIDITEITSWAARDE...

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Reken maar! t.b.v. training CFP-examen (FPSB-Nederland) Donald van As

Reken maar! t.b.v. training CFP-examen (FPSB-Nederland) Donald van As Reken maar! t.b.v. training CFP-examen (FPSB-Nederland) Donald van As 10-12-2009 Geld (uit)lenen Typen leningen / hypotheken Annuïteitenlening: afl. + rente = constant Lineaire lening: afl. = constant

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00)

10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00) Geef uw antwoorden in de daarvoor bestemde

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen

Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen Beleggings- en Portefeuilletheorie 14 januari 2004 1 Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen 1. Een markt heeft uitsluitend risicoaverse beleggers met mean/variance

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards 16 september 2010 1 Agenda Duration & convexity (H4 8+ 9) Futures en Forwards (H2) Hedging met Futures en Forwards (H3) Waardering Futures en Forwards (H5)

Nadere informatie

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!)

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VRAAG 1 WELKE VAN DE VOLGENDE UITSPRAKEN ZIJN JUIST? 1) IRR HOUDT GEEN REKENING MET DE GROOTTE VAN DE INVESTERING. 2) INDIEN EEN ONDERNEMING PROJECTEN DOORVOERT

Nadere informatie

Financiering 2 (323029)

Financiering 2 (323029) Financiering 2 (323029) DEEL I Multiple choice vragen (12 vragen, 60 punten, 5 punten per vraag) Beantwoorden met de schrapkaart (uitsluitend met potlood één antwoord per vraag aangeven). DEEL II Open

Nadere informatie

Strategieën met Opties

Strategieën met Opties Strategieën met Opties Euronext, de nieuwe pan-europese beurs, komt voort uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. Handelen op Euronext is snel en goedkoop. Bovendien heeft u binnenkort

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties

Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Combinaties Op deze pagina vindt u voorbeelden van mogelijkheden met opties. U kan te weten komen hoe u met opties kan inspelen op een verwachte stijging

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN INLEIDING EFFECTENBEDRIJF 1. Een belegger met een defensief risicoprofiel krijgt de keuze uit vier verschillende beleggingsportefeuilles. Welke van de onderstaande portefeuilles

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is:

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is: EXAMENVRAGEN OPTIES 1. Een short put is: A. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke prijs in een bepaalde B. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Rentabiliteitsratio s

Rentabiliteitsratio s 18 Rentabiliteitsratio s Nu we de begrippen balans, resultatenrekening en kasstromentabel onder de knie hebben, kunnen we overgaan tot het meer interessante werk, nl. het onderzoek naar de performantie

Nadere informatie

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013

Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's. Joost Driessen 26 maart 2013 Portefeuillekeuze voor lange-termijn beleggers met liquiditeitsrisico's Joost Driessen 26 maart 2013 Illiquide assets voor lange-termijn beleggers? David Swensen, CIO Yale endowment: "Accepting illiquidity

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend

Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11 Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Opgave 1 Een nv beschikt op 1 januari 2010 over de volgende gegevens: - geplaatst aandelenvermogen 40.000.000

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Van Stuiver tot Miljardair

Van Stuiver tot Miljardair Van Stuiver tot Miljardair Slim beleggen met een hefboom Rob Stuiver 29 september Programma Het ver-1000 voudigen van uw vermogen in 20 jaar Bouwen van de portefeuille Bouwstenen: Aandelen, Alternatives,

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Waardering van een Onderneming

Waardering van een Onderneming Waardering Congres Financieele Dagblad: Private Equity in de Praktijk 6 april 2006 Dr Michel van Bremen Partner First Dutch Capital B.V. Waardering, essentie: Res tantum valet quantum vendi potest Iets

Nadere informatie

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Beleggings- en Portefeuilletheorie 24 maart 2004 1 Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Opgelet: er waren verscheidene versies van dit tentamen. 1. Een portefeuille P heeft

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Voorstel tot herziening van verwachte rendementen Sprenkels&Verschuren Maart 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Strategie 2013. André Brouwers

Strategie 2013. André Brouwers André Brouwers Strategie 2013 André Brouwers Training en coaching Online abonnement VIP coaching Trading Week Strategie Weekend Disclaimer Disclaimer De disclaimer van onze website is van toepassing. Beleggen

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e

aandeelprijs op t = T 8.5 e 9 e 9.5 e 10 e 10.5 e 11 e 11.5 e 1 Technische Universiteit Delft Fac. Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Tussentoets Waarderen van Derivaten, Wi 3405TU Vrijdag november 01 9:00-11:00 ( uurs tentamen) 1. a. De koers van het aandeel

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling

Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling 7 Obligatiemarkt arkt Amsterdam ruimschoots s verdubbeld sinds eeuwwisseling ing Jos van Heiningen Publicatiedatum CBS-website: 27 maart 28 Voorburg/Heerlen, 28 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

1. De optie theorie een korte kennismaking

1. De optie theorie een korte kennismaking 1. De optie theorie een korte kennismaking 1.1 Terminologie Een optie is een recht. Een recht om iets te kopen of verkopen. Dit recht kan worden verkregen tegen betaling van een bedrag in geld: de optiepremie.

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I

Compex wiskunde A1-2 vwo 2004-I KoersSprint In deze opgave gebruiken we enkele Excelbestanden. Het kan zijn dat de uitkomsten van de berekeningen in de bestanden iets verschillen van de exacte waarden door afrondingen. Verder kunnen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34546 13 oktober 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 oktober 2015, nr. IENM/BSK-2015/ 197529,

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen

ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen ETF s als bouwblokken voor een goed gespreide portefeuille Kant-en-klaar indexbeleggen Vrijdag 22 april 2016 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Voormalig arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter

Nadere informatie

Bericht opties en futures

Bericht opties en futures Bericht opties en futures Bericht opties en futures 1. Wat zijn opties en futures?...2 2. Beschrijving van opties...2 3. De contractspecificaties...3 4. Doelstellingen van de optiebelegger...4 5. Het kopen

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ ONTWERP X-FACTORBESLUIT

BIJLAGE B BIJ ONTWERP X-FACTORBESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE B BIJ ONTWERP X-FACTORBESLUIT Nummer: 101847-57 Betreft: Bijlage B bij het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00)

2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00) Naam: Studentnummer: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Tentamen (HER) Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00) Omcirkel het meest juiste antwoord bij

Nadere informatie

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. www.jooplengkeek.nl Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI EFFECTENHANDELAAR 1. Waarop duidt een vlakke yieldcurve? A. Dat de korte en de lange rente NIET of nauwelijks van elkaar verschillen. B. Dat de korte rente onder de lange

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie