Tentamen Corporate Finance 2007 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Corporate Finance 2007 I"

Transcriptie

1 Vraag 1. Welke factoren, volgens Fama en French, beïnvloeden het verwachte rendement op een belegging? a. De grootte van een onderneming, de P/E ratio en de B/M ratio. b. De beta van een onderneming. c. Alleen de grootte van een onderneming. d. Het aantal werknemers in de onderneming. Vraag 2. Welk type marktefficiëntie betreft het als ook alle private (inside) informatie in een prijs verwerkt is? a. Zwakke vorm efficiëntie b. Semi-sterke vorm efficiëntie c. Sterke vorm efficiëntie d. Superzwakke vorm efficiëntie Vraag 3. Hoe beïnvloeden faillissementskosten gemiddeld genomen de debt-to-equity ratio van een onderneming? a. Faillissementskosten hebben geen invloed op de debt-to-equity ratio. b. Het bestaan van faillissementskosten maakt dat managers minder met vreemd vermogen willen financieren. c. Het bestaan van faillissementskosten maakt dat managers meer met vreemd vermogen willen financieren. d. Het bestaan van faillissementskosten maakt dat vreemd vermogen verschaffers vereisen dat de onderneming meer met eigen vermogen financiert. Vraag 4. Stel dat een manager weet dat hij op 10 maart een pakket opties krijgt. Daarnaast heeft hij prijsgevoelige informatie aan te kondigen. Welk tijdstip ten opzichte van de uitgave van het optiepakket is het meest voordelig voor de manager om de prijsgevoelige informatie aan te kondigen? a. Als het goede informatie betreft, dan wacht de manager tot na 10 maart. b. Als het goede informatie betreft, dan doet de manager de aankondiging voor 10 maart. c. Als het slechte informatie betreft, dan wacht de manager tot na 10 maart. d. Als het slechte informatie betreft, dan doet de manager de aankondiging precies op 10 maart net nadat hij de opties ontvangen heeft. Vraag 5. In de praktijk worden bij fusies en overnames voornamelijk twee waarderingsmethoden gebruikt: de DCF (discounted cash flows) methode en de comparables (i.e. waardering op basis van multiples ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen; bijvoorbeeld als de winst van onderneming A 10 maal de winst van onderneming B bedraagt, dan is de waarde van A ook 10 maal de waarde van B) methode. Waarom is de comparables methode problematisch? a. De referentieondernemingen zijn altijd overgewaardeerd omdat zij langer bestaan. b. Er zijn nooit referentieondernemingen te vinden die vergelijkbaar zijn in omvang en activiteiten. Pagina 1 van 10 (exclusief voorblad).

2 c. Zelfs al zijn de referentieondernemingen juist gewaardeerd, dan zullen ze nog altijd verschillen in risico, investeringsmogelijkheden, groei van omzet en kasstromen, concurrentiedruk, etc. d. Uit onderzoek met chimpansees s blijkt dat comparables in efficiënte markten niet werken. Vraag 6. AGM is een onderneming die volledig met eigen vermogen is gefinancierd. De onderneming heeft een jaarlijkse winst van per jaar en de kosten van het eigen vermogen is 16%. Nu is AGM van plan om de helft van het eigen vermogen te vervangen voor vreemd vermogen met een rentevoet van 7%. AGM hoeft geen belasting te betalen. Wat wordt de gemiddelde vermogenskosten van AGM s kapitaal zijn (WACC) na het vervangen van de helft van het eigen vermogen voor vreemd vermogen? a. 11,5% b. 7,0% c. 25,0% d. 16,0% Vraag 7. Hifalutin is een onderneming met een waarde van 6 miljoen. De debt/equity ratio is 0,5. Het geëiste rendement van aandeelhouders is 20% en de onderneming betaalt 9% aan rente voor het vreemde vermogen. Het aantal uitstaande aandelen is Op 5 juni kondigt Hifalutin aan dat zij voor 1 miljoen een lening zal uitgeven en met het opgehaalde bedrag aandelen wil inkopen. De werkelijke inkoop van de eigen aandelen vindt plaats op 3 augustus. De onderneming moet 40% belasting betalen. Hoeveel aandelen zal Hifalutin op 3 augustus terug kunnen kopen met de lening van 1 miljoen? a b c d Vraag 8. Een belangrijke veronderstelling die wordt gemaakt ten behoeve van propositie I van Modigliani en Miller in een wereld zonder belastingen is dat: a. vreemd vermogen het risico van aandeelhouders verhoogt. b. alle managers graag met vreemd vermogen financieren. c. aandeelhouders, individuen en ondernemingen een gelijk rentepercentage over hun geleend geld moeten betalen. d. de tax shield alleen door individuen gerealiseerd kan worden. Vraag 9. Een onderneming heeft een debt/equity ratio van 1. Het geëiste rendement van aandeelhouders is 16% en de rentekosten van het vreemde vermogen bedragen 8%. De vennootschapbelasting is 40%. Wat zou het geëiste rendement van aandeelhouders zijn bij een debt/equity ratio van 0? a. 16% Pagina 2 van 10 (exclusief voorblad).

3 b. 13% c. 12% d. 14,2% Vraag 10. Welke van de onderstaande uitspraken over het verschil tussen de theorieën van Modigliani en Miller en de Pecking-Order theorie is juist? a. Volgens de Pecking-Order theorie hanteren ondernemingen een target Debt/Equity ratio. b. Volgens de Pecking-Order theorie gebruiken winstgevende ondernemingen minder vreemd vermogen. c. Volgens de Pecking-Order theorie houden ondernemingen graag weinig cash geld aan. d. Volgens de Pecking-Order theorie prefereren ondernemingen het financieren door uitgifte van aandelen boven vreemd vermogen. Vraag 11. Welke van de onderstaande uitspraken is onjuist? a. In een perfecte wereld zonder belastingen heeft dividendbeleid geen invloed op de waarde van de onderneming. b. In een perfecte wereld zonder belastingen daalt de koers van het aandeel precies met de waarde van het cash dividend. c. Stock dividend leidt tot een groei in het aantal uitstaande aandelen. d. Beleggers prefereren cash dividend boven stock dividend vanwege de belastingvoordelen. Vraag 12. Wordsmith NV kondigt een rights offering aan. De onderneming heeft 10 miljoen aandelen uitstaan tegen een prijs van 20 per aandeel. Er worden 2 miljoen nieuwe aandelen ter waarde van 15 per aandeel uitgegeven aan de bestaande aandeelhouders. Wat is de waarde van een right? a. 0,83 b. 5,00 c. 1,00 d. 3,33 Vraag 13. De Barcey bank en de AB bank kondigen een overname aan. Voor de fusie was de waarde van de Barcey bank 450 miljoen en van de AB bank 375 miljoen. De Barcey bank neemt de AB bank over voor 425 miljoen, omdat het gelooft dat de combinatie Barcey-AB bank een waarde zal hebben van 925 miljoen. Wat is de waarde van de synergie opbrengsten van deze overname? a. 50 b. 100 c. 500 d. 475 Pagina 3 van 10 (exclusief voorblad).

4 Vraag 14. Noveko NV heeft een marktwaarde van 450 miljoen en heeft 100 miljoen aandelen uitstaan. Benmar NV heeft een marktwaarde van 375 miljoen en heeft 40 miljoen uitstaande aandelen. Noveko NV neemt Benmar NV over en biedt 425 miljoen voor de aandelen van Benmar NV. De waarde van de nieuwe, samengevoegde, onderneming is gelijk aan 925 miljoen. Wat is de netto contante waarde in miljoenen van deze overname voor de aandeelhouders van Noveko? a. 425 b. 100 c. 50 d. 925 Vraag 15. Onderneming A presteert goed in tijden van hoogconjunctuur, terwijl onderneming B juist goed presteert in tijden van laagconjunctuur. De kans dat volgend jaar een hoogconjunctuur zal plaatsvinden is 50%. Aan het einde van volgend jaar zijn de waarden van de ondernemingen onder beide economische situaties als volgt: Economie Kans Waarde onderneming A Waarde onderneming B Hoogconjunctuur Laagconjunctuur Verwachtte waarde Beide ondernemingen hebben vreemd vermogen met een nominale waarde van Beide ondernemingen hebben gekozen om te fuseren en de reden van de fusie is om diversificatie te realiseren. De netto contante waarde van de fusie is 0. Welke van de onderstaande uitspraken is juist? a. De aandeelhouders zijn onverschillig over de fusie, omdat de netto contante waarde van de fusie 0 is. b. De obligatiehouders zijn onverschillig over de fusie, omdat de netto contante waarde van de fusie 0 is. c. De obligatiehouders verdienen aan deze fusie, omdat het risico van de gecombineerde onderneming lager is. d. De aandeelhouders verdienen aan deze fusie, omdat de kans op faillissement 0 is na de fusie. Vraag 16. Op de aandelen van een onderneming worden call en put opties verhandeld. Beide opties hebben dezelfde uitoefenprijs van 65 en lopen over exact 1 jaar af. De premie voor de call optie is 12 en voor de put optie is 8. Verder bedraagt de marktrente 8%. Bij welke koers van het onderliggende aandeel is geen arbitrage mogelijk? a. 63,89 b. 56,48 c. 56,19 d. 64,19 Pagina 4 van 10 (exclusief voorblad).

5 Vraag 17. Er worden twee call opties verhandeld op hetzelfde aandeel. Alle karakteristieken van de opties zijn hetzelfde, behalve de looptijd. De ene call optie loopt over 1 jaar af en de andere loopt over 2 jaar af. Welke van de volgende uitspraken is juist? a. De premie van de call met de looptijd van 1 jaar is hoger dan de call met de looptijd van 2 jaar. b. De premie van de call met de looptijd van 1 jaar is lager dan de call met de looptijd van 2 jaar. c. Het verschil in looptijd leidt niet tot een verschil in premie. d. Als de premie van de call met de looptijd van 1 jaar hoger is dan de premie van de call met een looptijd van 2 jaar, zal de koers van het aandeel moeten dalen. Vraag 18. De koers van het aandeel Verma Violin is 43. Over twee jaar zal de koers van het aandeel of 52 of 39 zijn. De jaarlijkse rente bedraagt 6%. Wat is de waarde van een put optie op een aandeel Verma Violin met een uitoefenprijs van 44 en een looptijd van twee jaar? a. 2,61 b. 2,09 c. 1,26 d. 2,33 Vraag 19. Een belegger waardeert de waarde van een call optie door middel van het binominale model. De huidige koers van het onderliggende aandeel bedraagt 50 euro en zij veronderstelt dat de waarde van het aandeel na een jaar of 60 euro of 40 euro zal zijn en dat beide koersen met gelijke kans zullen optreden. Op basis van deze veronderstellingen berekent zij dat de premie van de call optie 5 euro moet zijn. Nu hoort zij over de radio dat de onderneming van wie de aandelen zijn een geweldige ontdekking heeft gedaan. Dit zal de winstgevendheid van de onderneming flink laten toenemen. Op basis van dit inzicht verandert de belegger haar veronderstellingen over de mogelijke koersen van het aandeel over een jaar. Zij veronderstelt nu dat kans op een koers van 60 euro gelijk is aan 95% en dat de kans op een koers van 40 euro 5% is. Hoe verandert de premie als gevolg van deze wijziging in de veronderstellingen volgens het binominale model? a. De premie verandert niet. b. De premie stijgt. c. De premie daalt. d. Feyenoord wordt kampioen in 2008 (ik zou dit antwoord niet kiezen als ik U was). Vraag 20. De waarde van het eigen vermogen van een onderneming kan worden uitgedrukt als een optie. Welke van de volgende optie constructies geeft dit het beste weer? a. Aandeelhouders hebben een call optie op de waarde van de onderneming met als uitoefenprijs de waarde van het vreemde vermogen. b. Obligatiehouders hebben een call optie op de waarde van de onderneming met als uitoefenprijs de waarde van het vreemde vermogen. Pagina 5 van 10 (exclusief voorblad).

6 c. Aandeelhouders hebben een put optie op de waarde van de onderneming met als uitoefenprijs de waarde van het vreemde vermogen. d. Aandeelhouders hebben een call optie op de waarde van de onderneming met als uitoefenprijs de waarde van het eigen vermogen. Vraag 21. Welke van de volgende stellingen is onjuist? Bestuurders van ondernemingen ontvangen call opties als een vorm van beloning, omdat: a. bestuurders hierdoor beslissingen zullen nemen die in lijn liggen met de aandeelhouders. b. hierdoor de beloning van bestuurders risicovoller is en gekoppeld is aan ondernemingsprestaties. c. de agency kosten verlaagd worden. d. de opties belastingvrij zijn. Vraag 22. Diamond Drill Inc. heeft aandelen en warrants uitstaan. Beleggers die warrants in deze onderneming bezitten, kunnen een aandeel in Diamond Drill Inc. kopen voor 5 warrants tegen een uitoefenprijs van 5,00 per warrant. De huidige koers van het aandeel is 27,00. Welk percentage van het totale aantal uitstaande aandelen bezit een belegger die oorspronkelijk aandelen en geen warrants bezat, nadat alle warrants uitgeoefend zijn? a. 13,33% b. 12,12% c. 13,07% d. 10,00% Vraag 23. Xenron NV heeft converteerbare obligaties uitgegeven met een nominale waarde van 500 per obligatie en een coupon van 7%. Elke obligatie is converteerbaar voor 14 aandelen. De huidige koers van het aandeel Xenron NV is 36,31. Veronderstel dat de converteerbare obligatiehouders alleen op dit moment de mogelijkheid hebben hun obligaties om te zetten in aandelen. Wat zullen zij doen? a. De obligatiehouders zullen hun obligatie omzetten in aandelen, omdat de conversiewaarde hoger is dan de waarde van de obligatie. b. De obligatiehouders zullen hun obligatie omzetten in aandelen, omdat de conversiewaarde lager is dan de waarde van de obligatie. c. De obligatiehouders zullen hun obligatie niet omzetten in aandelen, omdat de conversiewaarde hoger is dan de waarde van de obligatie. d. De obligatiehouders zullen hun obligatie niet omzetten in aandelen, omdat de conversiewaarde lager is dan de waarde van de obligatie. Vraag 24. Een belegger bezit 100 aandelen van het bedrijf YWT. De koers van aandelen YWT is gelijk aan 32 euro. Verder is de volatiliteit van het verwachte rendement (standaard deviatie of sigma) op een aandeel YWT gelijk aan 20%. Pagina 6 van 10 (exclusief voorblad).

7 Veronderstel dat de AEX Index de marktportefeuille is met een volatiliteit van 20% en een verwacht rendement van 11%. Verder is bekend dat de rendementen van het aandeel YWT een correlatie hebben van 0,25 met de rendementen op de AEX Index. De risicovrije rente bedraagt 3%. Wat is het verwachte rendement op het aandeel volgens het CAPM model? a. 5,0% b. 9,0% c. 7,0% d. 18,0% Vraag 25. Wat is de beta van de marktportefeuille volgens de veronderstellingen achter het CAPM model? a. -1 b. 0 c. +1 d. Oneindig Vraag 26. Henk Vos heeft een bedrag van overgehouden aan zijn voetbalcarrière. Hij besluit om een deel van dit geld op zijn spaarrekening te zetten waar hij een (risicovrij) rentepercentage van 3% op krijgt. De rest investeert Henk in aandelen. Hij kan kiezen uit de volgende aandelen: ING (beta = 0,95), Philips (beta = 1,10), TomTom (beta = 1,60) en Reesink (beta = 0,80). Welke strategie kiest Henk Vos als hij zo weinig mogelijk marktrisico wil lopen? a op spaarrekening, in aandelen ING en in aandelen Philips b op spaarrekening, in aandelen TomTom en in aandelen Philips c op spaarrekening, in aandelen TomTom en in aandelen ING d op spaarrekening, in aandelen Philips en in aandelen Reesink Vraag 27. Aandeel A heeft een verwacht rendement van 15% met een beta van 1,40. Aandeel B heeft een verwacht rendement van 12% met een beta van 1,10. Ga er vanuit dat het CAPM model werkt. Wat is het verwachte rendement op de marktportefeuille? a. 8% b. 9% c. 10% d. 11% Vraag 28. Aan het begin van 2006 is het verwachte rendement op een aandeel 5%. De risicovrije rente bedraagt 3%. Uit een onafhankelijk onderzoek is gebleken dat er drie systematische risicofactoren bestaan die het rendement op dit aandeel beschrijven. Deze factoren zijn de groei in export volume, inflatie en de groei in industriële productie. Aan het begin van 2006 zijn inschattingen gemaakt voor elk van deze factoren. De groei in export Pagina 7 van 10 (exclusief voorblad).

8 volume is geraamd op 1%, de verwachte inflatie is 1,5% en de groei in industriële productie is naar verwachting 3,2%. Aan het einde van 2006 zijn de werkelijke waarden van deze factoren respectievelijk: -1%, -0.5% en 4%. De beta s voor elk van deze systematische risico factoren zijn voor het aandeel gelijk aan 1,2 (groei in export volume), 0,7 (inflatie) en 1,9 (groei in industriële productie). Er zijn geen onverwachte nieuwsberichten geweest voor dit aandeel over Wat is het rendement van het aandeel geweest over het jaar 2006? a. -8.4% b. 2.72% c. 4.72% d % Vraag 29. Wat is systematisch risico? a. Het risico dat alle bedrijven in meer of mindere mate beïnvloedt b. Een ander woord voor uniek risico c. Een ander woord voor idiosyncratisch risico d. Het risico dat je gemiddeld op beleggingen in de ICT sector loopt Vraag 30. Welke van de volgende uitspraken over het CAPM en het APT is juist? a. Het CAPM is geen factor model; het APT wel. b. In het APT speelt de risico vrije rente nooit een rol. c. In het CAPM is de markt risico premie de vergoeding voor de belegger voor het nemen van risico. d. Het APT is het aantal factoren dat men moet gebruiken bekend, in het CAPM niet. Vraag 31. Welke van de volgende kenmerken wordt gezien als een voordeel van het CAPM model? a. Het CAPM model bestaat slechts uit één risico factor. b. In het CAPM model wordt geen onderscheid gemaakt tussen systematisch en niet systematisch risico. c. Het CAPM model werkt niet in de praktijk. d. Het verwachte rendement wordt in het CAPM model verklaard door de grootte van een onderneming. Vraag 32. Stel je voor dat er slechts twee aandelen in de wereld zijn. De verwachte rendementen voor deze aandelen zijn 8% en 16% en de standaard deviaties van de rendementen zijn respectievelijk 4% en 8%. Er bestaat een correlatie van 0.3 tussen de aandelen. Wat is het verwachte rendement van een portfolio waarin in beide aandelen evenveel is belegd? a. 5,18% b. 9,23% c. 10,11% d. 12,00% Pagina 8 van 10 (exclusief voorblad).

9 Vraag 33. Een wereldberoemde econoom maakt zijn bevindingen bekend in The Wall Street Journal dat de recessie voorbij is en de economie weer een periode van groei inslaat. In welke markt zou je van deze gepubliceerde bevindingen kunnen profiteren? a. In een zwakke vorm efficiënte markt, door aandelen te kopen b. In een zwakke vorm efficiënte markt, door aandelen te verkopen c. In een sterke vorm efficiënte markt, door aandelen te kopen d. In een sterke vorm efficiënte markt door aandelen te verkopen Vraag 34. Ga ervan uit dat de markt semi-sterk efficiënt is. Op basis van welke informatie zou je een transactie kunnen doen waarop je verwacht abnormaal rendement te kunnen behalen op een aandeel KPN? a. Op basis van betrouwbare informatie van een oud-klasgenoot die nu directeur bij KPN is. b. Op basis van een stuk in het Financieel Dagblad over een mogelijke fusie tussen KPN en Vodafone. c. Door het historische koersverloop van KPN te bestuderen. d. Op basis van de vorige maand bekendgemaakte jaarcijfers van KPN. Vraag 35. Op 6 juni kondigen de twee grootste supermarktketens ter wereld aan te gaan fuseren. Als de fusie doorgaat zullen ze door hun gezamenlijke marktpositie veel hogere marges halen. De synergievoordelen worden dan ook op maar liefst 30% geschat. Beide groepen aandeelhouders zouden hiervan profiteren. Echter, de bedrijven hebben voor de fusie wel de toestemming van de mededingingsautoriteiten nodig. Op 22 juni beslissen de mededingingsautoriteiten dat de fusie mag doorgaan. Op 19 december wordt de fusie formeel afgerond. Wat valt er te zeggen over de koersreacties van de aandelen in beide bedrijven, als je uitgaat van een semi-sterk efficiënte markt? a. Er vinden sterk positieve koersreacties plaats op alledrie genoemde data b. Naarmate de kans op toestemming hoger is bij aankondiging, zal de koersreactie op 6 juni positiever zijn c. Naarmate de kans op toestemming hoger is bij aankondiging, zal de koersreactie op 22 juni positiever zijn d. Geen reactie, want alle informatie is al in de koersen verwerkt Vraag 36. Een onderneming heeft een winst van euro gerealiseerd over het jaar De onderneming heeft aandelen uitstaan bij beleggers. De directie besluit om per aandeel een dividend uit te keren van 0,50 euro. De rest van de winst wordt in de onderneming geïnvesteerd. Wat is de dividend payout ratio (het percentage uitgekeerde dividend)? a. 41,67% b. 50,00% c. 33,33% d. 8,33% Pagina 9 van 10 (exclusief voorblad).

10 Vraag 37. De Mexicaanse economie zal in de komende twee jaar naar verwachting een inflatie van 22% per jaar laten zien. De jaarlijkse inflatieverwachting voor de Verenigde Staten is gelijk aan 2,5%. De huidige wisselkoers bedraagt 0,1177 US Dollar per Mexicaanse Peso. Wat is de verwachte US Dollar / Mexicaanse Peso wisselkoers over twee jaar? a. 0,0831 b. 0,0989 c. 0,1401 d. 0,1667 Vraag 38. De huidige rente in de EU bedraagt 3,5% op jaarbasis en in de Verenigde Staten bedraagt de rente 5,5% op jaarbasis. De huidige Euro - US Dollar wisselkoers is gelijk aan US Dollar 1,35 voor 1 Euro. Een Nederlandse onderneming die een groot deel van haar omzet behaalt in de Verenigde Staten is bang voor een daling in de waarde van de US Dollar ten opzichte van de Euro. De onderneming wil zich daarom indekken en besluit een forward contract af te sluiten om de Euro US Dollar wisselkoers te fixeren. Wat is de forward prijs die de onderneming krijgt voor een looptijd van een jaar? a. 1,35 b. 1,38 c. 1,32 d. 1,30 Vraag 39. De koers van een aandeel bedraagt 50 euro. Het aandeel heeft een beta gelijk aan 1,6. Verder is gegeven dat de marktrente gelijk is aan 3% en dat de marktportefeuille een verwacht rendement heeft van 11% op jaarbasis. Een belegger wil graag een forward contract kopen op dit aandeel met een looptijd van exact een jaar. Wat is de forward prijs? a b. 57,90 c. 56,21 d. 50,00 Vraag 40. Een olieraffinaderij koopt olie in en verkoopt de geraffineerde producten aan klanten. De raffinaderij maakt zich zorgen over de huidige hoge olie prijs en is bang dat deze in de toekomst verder zal stijgen. Hoe kan de raffinaderij zich beschermen tegen een mogelijk verdere stijging van de olie prijs. a. Door een futures contract te kopen op olie. b. Door een put optie te kopen op olie. c. Door een call optie te verkopen op olie. d. Door een forward contract te verkopen op olie. --- einde --- Pagina 10 van 10 (exclusief voorblad).

Tentamen Corporate Finance 2006 I

Tentamen Corporate Finance 2006 I Vraag 1. In de praktijk worden bij fusies en overnames voornamelijk twee waarderingsmethoden gebruikt: DCF (discounted cash flows) en comparables (i.e. waardering op basis van multiples ten opzichte van

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2006 II

Tentamen Corporate Finance 2006 II Vraag 1. In de praktijk worden bij fusies en overnames voornamelijk twee waarderingsmethoden gebruikt: DCF (discounted cash flows) en comparables (i.e. waardering op basis van multiples ten opzichte van

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2008 II

Tentamen Corporate Finance 2008 II Vraag 1. Welk type marktefficiëntie betreft het als ook alle publieke informatie in een prijs verwerkt is? a. Zwakke vorm efficiëntie. b. Semi-sterke vorm efficiëntie. c. Sterke vorm efficiëntie. d. Supersterke

Nadere informatie

CF Examen II 2009 1. Stel een belegger met voorkennis van een overname blijkt eenmalig winst te hebben behaald op een transactie gebaseerd op deze informatie. Doordat de markt daarna lucht krijgt van zijn

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2008 I

Tentamen Corporate Finance 2008 I Vraag 1 Over welk type marktefficiëntie spreken wij wanneer alle, behalve de private (inside), informatie in de aandelenkoersen is verwerkt? a. de zwakke vorm van marktefficiëntie b. de semi-sterke vorm

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2009 I

Tentamen Corporate Finance 2009 I 1. Welke van de onderstaande uitspraken over risico en rendement is juist? a. De beta van een beleggingsobject is een maatstaf voor het niet-systematische risico van het object. b. De boekhoudschandalen,

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8

Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Oefenopgaven Hoofdstuk 8 Opgave 1 Hazelkoning Onderneming Hazelkoning NV heeft 7 jaar geleden een obligatielening uitgegeven met een oorspronkelijke looptijd van 30 jaar. De couponrente van de lening bedraagt

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft

TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft TIJ Delft T«chnt5che Universiteit Detft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 30 januari 2013 van 9.00-12^00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 4

Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Oefenopgaven Hoofdstuk 4 Opgave 1 De NV Red Mobile verkoopt smartphones in Nederland en heeft de volgende aandeelhouders: KPN NV heeft 35% van de 10 miljoen gewone aandelen, France Telecom 30% van de aandelen

Nadere informatie

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30)

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Omcirkel het meest juiste antwoord bij de Multiple

Nadere informatie

Financiering 2 (323029)

Financiering 2 (323029) Financiering 2 (323029) DEEL I Multiple choice vragen (12 vragen, 60 punten, 5 punten per vraag) Beantwoorden met de schrapkaart (uitsluitend met potlood één antwoord per vraag aangeven). DEEL II Open

Nadere informatie

10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00)

10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00) Geef uw antwoorden in de daarvoor bestemde

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 5

Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Oefenopgaven Hoofdstuk 5 Opgave 1 Leg uit waarom een bank in de regel bereid is een lening die gedekt is door een zekerheid, tegen een lagere rente te verstrekken dan een gelijkwaardige lening zonder zekerheid.

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

TUDelft Technische Universiteit Deift

TUDelft Technische Universiteit Deift Technische Universiteit Deift Tentamen Principes van Asset Trading 1 februari 2012 van 9.00-12.00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI 2015 12.15-14.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Delft Technische Universiteit Delft

Delft Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 29 januari 2014 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijl< gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple choice vragen en

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 2de bach HI Financieel Managment Examenvragen en oplossingen Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 138 3,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Pagina 1 van

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen

Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen Hoofdstuk 9: Waarderen van aandelen Om een aandeel te waarderen, moeten we de verwachte cash flows kennen die een investeerder zal ontvangen, en de geschikte kosten van het kapitaal waarmee deze cash flows

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!)

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VRAAG 1 WELKE VAN DE VOLGENDE UITSPRAKEN ZIJN JUIST? 1) IRR HOUDT GEEN REKENING MET DE GROOTTE VAN DE INVESTERING. 2) INDIEN EEN ONDERNEMING PROJECTEN DOORVOERT

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards. 16 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les2! Furtures & Forwards 16 september 2010 1 Agenda Duration & convexity (H4 8+ 9) Futures en Forwards (H2) Hedging met Futures en Forwards (H3) Waardering Futures en Forwards (H5)

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Waardering van een Onderneming

Waardering van een Onderneming Waardering Congres Financieele Dagblad: Private Equity in de Praktijk 6 april 2006 Dr Michel van Bremen Partner First Dutch Capital B.V. Waardering, essentie: Res tantum valet quantum vendi potest Iets

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 08.45-11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Finance en risk management Dinsdag 3 maart 2015 B / 6 2015 Stichting ENS

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

Inhoud 5. Voorwoord Inleiding 13

Inhoud 5. Voorwoord Inleiding 13 Inhoud 5 Inhoud Voorwoord 11 1 Inleiding 13 1.1 Inleiding 15 1.2 Tijdsvoorkeur financiële rekenkunde 20 1.2.1 Renteberekeningen 20 1.2.2 Annuïteiten 24 1.3 Risico 29 1.4 Samenvatting 34 Appendix 1 A: Samenvattende

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties gebruiken 4 3. Indexopties 5 Kenmerken

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 25 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave TREASURY MANAGEMENT WOENSDAG 16 DECEMBER 2015 12.15-14.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 58700 25 oktober 2017 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/216399,

Nadere informatie

2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00)

2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00) Naam: Studentnummer: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Tentamen (HER) Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 2 februari 2012 Examenhal (9:00 12:00) Omcirkel het meest juiste antwoord bij

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004

Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Beleggings- en Portefeuilletheorie 24 maart 2004 1 Beleggings- en Portefeuilletheorie Oplossing herkansing 24 maart 2004 Opgelet: er waren verscheidene versies van dit tentamen. 1. Een portefeuille P heeft

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is:

EXAMENVRAGEN OPTIES. 1. Een short put is: EXAMENVRAGEN OPTIES 1. Een short put is: A. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke prijs in een bepaalde B. een verplichting om een onderliggende waarde tegen een specifieke

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

Nadelen: Groot risico vanwege privéaansprakelijkheid. Lange werktijden. a Een vennootschap waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen.

Nadelen: Groot risico vanwege privéaansprakelijkheid. Lange werktijden. a Een vennootschap waarvan het eigen vermogen is verdeeld in aandelen. Hoofdstuk 9 a Een organisatie die naar winst streeft. b Eenmanszaak Vennootschap onder firma Naamloze vennootschap Besloten vennootschap Voordelen: Je bent eigen baas. De winst hoef je met niemand te delen.

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom?

Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? Wanneer gaat het fout met de financieringshefboom? In tijden dat de verwachtingen voor toekomstige vrije geldstromen ieder jaar uitkomen werkt de financieringshefboom in het voordeel van de eigen vermogen

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen

Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen Beleggings- en Portefeuilletheorie 14 januari 2004 1 Beleggings- en Portefeuilletheorie Tentamen 14 januari 2004 Met oplossingen 1. Een markt heeft uitsluitend risicoaverse beleggers met mean/variance

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Strategie 2013. André Brouwers

Strategie 2013. André Brouwers André Brouwers Strategie 2013 André Brouwers Training en coaching Online abonnement VIP coaching Trading Week Strategie Weekend Disclaimer Disclaimer De disclaimer van onze website is van toepassing. Beleggen

Nadere informatie

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu?

Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Rendement, Effectief rendement, IRR, wat is het nu? Author : G.K. van Dommelen Date : 02-10-2014 (publicatiedatum 3 oktober 2014) Op 18 september jongstleden publiceerden wij een artikel over het bod dat

Nadere informatie

Toepassen van Adjusted Present Value

Toepassen van Adjusted Present Value Toepassen van Adjusted Present Value Blz. 1 van 8 In deze bijdrage wordt ingegaan op het berekenen van economische waarde. Naast de bekende discounted cash flow (DCF) methode wordt ook wel gebruik gemaakt

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29303 29 oktober 2013 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 28 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/239467,

Nadere informatie

ProBeleggen Symposium, 23 juni 2017

ProBeleggen Symposium, 23 juni 2017 Manus Fleskens Rendement Certificaten & soortgelijke producten ProBeleggen Symposium, 23 juni 2017 Introductie DRS², Bedrijfseconomie en Fiscale Economie Beleggingsanalist bij ABN AMRO, Barclays de Zoete

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

DCFA themabijeenkomst

DCFA themabijeenkomst DCFA themabijeenkomst 25 april 2013 Waarderen in crisistijd José de Wit RA RV Programma Introductie Prijs / waarde Invloed crisis op waarderen? Valkuilen bij waarderen Prijs Transactie onderhandelen over

Nadere informatie

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE

commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE commerzbank Speeders PRODUCTINFORMATIE Speeder long Speeder short / www.speeders.commerzbank.com / Waarom Speeders? Het type beleggingsproduct waar de Speeder in thuis hoort is recent in Nederland. In

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie