De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen die vermogen ter beschikking stellen, stellen eisen aan hun beloning: de rendementseisen. Vanuit het oogpunt van de onderneming spreken we hier van de kosten van vreemd vermogen, de cost of debt en van de kosten van eigen vermogen, de cost of equity. De rendementseisen van de vermogensverschaffers hangen af van het risico dat zij denken te lopen. In het algemeen geldt: hoe minder vertrouwen financiers in de operationele kwaliteiten van de onderneming hebben, hoe meer risico s zij denken te lopen en des te hoger hun rendementseis zal zijn. De rendementseis bij vreemd vermogen is gelijk aan een risicovrije rentevoet plus een kredietopslag en de rendementseis bij eigen vermogen is gelijk aan de risicovrije rentevoet plus een opslag die afhankelijk is van de beweeglijkheid van de rendementen van het aandeel. Het rendement dat een onderneming gemiddeld over het door haar aangetrokken vermogen moet betalen noemen we de gemiddelde gewogen kostenvoet of weighted average cost of capital. Deze gemiddelde kostenvoet wordt dus enerzijds bepaald door het risicoprofiel van de onderneming maar anderzijds door de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Ondernemingen zoeken naar de optimale mix van vreemd vermogen en eigen vermogen. Bij deze optimale vermogensstructuur zijn de vermogenskosten van de onderneming het laagst. 121

2 corporate finance en treasury 5.2 De gewogen gemiddelde kosten van vermogen (WACC) Om hun vermogenskosten te bepalen, berekenen ondernemingen het gemiddelde van de rendementseis van de verschaffers van eigen vermogen en van de rendementseis van de verschaffers van vreemd vermogen. Zij nemen echter geen gewoon gemiddelde maar een gewogen gemiddelde. Als gewicht nemen zij de marktwaarde van het vreemd vermogen en van het eigen vermogen. Bij obligaties en bij beursgenoteerde aandelen wordt deze marktwaarde weergegeven door de beurskoers, bij gewone leningen wordt de marktwaarde bepaald door de contante waarde van de rentestromen en de aflossingen. Een onderneming heeft 4 miljoen aandelen uitstaan op de beurs. De beurskoers van het aandeel is 30. De marktwaarde van het eigen vermogen is x 30 = miljoen. Een onderneming heeft obligaties uitgegeven met een nominale waarde van euro. De beurskoers van de obligaties is 99,34. De totale marktwaarde van de obligaties is dan: x x 99,34% = Een onderneming heeft een banklening van 50 miljoen tegen een jaarlijks rentepercentage van 3%. De resterende looptijd van deze lening is drie jaar. Het huidige driejaars rendement dat verschaffers van vreemd vermogen eisen bij deze onderneming is 6%. Om de marktwaarde van de banklening te berekenen, bepalen we eerst wat de toekomstige kasstromen zijn van de lening: 1,5 miljoen rente na respectievelijk een en twee jaar en na drie jaar de som van rente en aflossing: 51,5 miljoen. Vervolgens berekenen we de contante waarde van deze kasstromen en berekenen we de som daarvan: 1.5 / / / = = Uit het oogpunt van de onderneming is de rendementseis van beleggers gelijk aan de kostenvoet van het door haar aangetrokken vermogen. Het gemiddeld rendement van de vermogensverschaffers noemen we daarom ook de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet of weighted average cost of capital meestal weergegeven als WACC. 122

3 de gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Om de WACC te berekenen gebruiken we de onderstaande vergelijking: EV VV WACC = vermogenskostenvoet x Ke + x Kv x (1 b) TV TV In de vergelijking hebben de symbolen de volgende betekenis: WACC = Weighted Average Cost of Capital EV = marktwaarde van het eigen vermogen VV = marktwaarde van het vreemd vermogen TV = totale marktwaarde van de onderneming (= VV + EV) Ke = rendementseis van de aandeelhouders Kv = rendementseis van de verschaffers van vreemd vermogen b = belastingpercentage. De factor (1-b) is in de formule opgenomen omdat de onderneming de rentekosten over vreemd vermogen voor de belasting mag aftrekken. De WACC is dus het gewogen gemiddelde van enerzijds het aandeelhoudersrendement en anderzijds de netto rentelasten voor vreemd vermogen (dus: na belasting). De kostenvoet van het eigen vermogen van Prospect BV. is 15 %. De kostenvoet van het vreemd vermogen is 5 %. Het eigen vermogen maakt voor 25 % deel uit van het totale vermogen. Het belastingtarief is 30%. De WACC van Prospect is (25 / 100 x 15% ) + ( 75 / 100 x 5% x (1 0,30) = 6,375 %. 5.3 De optimale vermogensstructuur Ondernemingen streven naar het realiseren van een optimale vermogensstructuur. Dit is een combinatie van eigen en vreemd vermogen waarbij de WACC het laagst is. In deze paragraaf onderzoeken we welke factoren er van belang zijn bij het zoeken naar de optimale vermogensstructuur. In het algemeen geldt dat het rendement op vreemd vermogen lager is dan het rendement op eigen vermogen. Dat heeft te maken met het verschil in risico tussen beide vermogensvormen. Het verschil zit met name in de volatiliteit van de rendementen. Deze is lager bij vreemd vermogen dan bij eigen vermogen. Dat zou 123

4 corporate finance en treasury ervoor pleiten dat een onderneming zo veel mogelijk vreemd vermogen aantrekt. Dit heeft echter een keerzijde. De schommelingen in de winst van de onderneming moeten in dat geval worden opgevangen door een relatief klein eigen vermogen dat als buffer fungeert. Hierdoor neemt het risico voor de aandeelhouders toe en als gevolg daarvan eisen zij weer een hoger rendement. Daarnaast neemt ook het risico voor de verschaffers van vreemd vermogen toe. Bij een kleiner eigen vermogen is namelijk de kans groter dat deze buffer opraakt waardoor de vreemd vermogensverschaffers meer kans lopen dat zij hun uitgeleend geld niet (geheel) terugkrijgen. Dit betekent dat de WACC door het aantrekken van steeds meer vreemd vermogen eerst daalt vanwege het lagere rendement dat verschaffers van vreemd vermogen eisen. Maar op een gegeven moment stijgt de WACC bij het verder aantrekken van vreemd vermogen omdat alle vermogensverschaffers een steeds hoger rendement eisen. De rendementeis van vermogensverschaffers hangt dus mede af van de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. We geven deze verhouding weer met behulp van de financiële hefboomformule: REV = {RTV + (RTV Kvv) VV/EV} x ( 1 b) In de vergelijking hebben de symbolen de volgende betekenis: REV RTV Kvv = rentabiliteit van het eigen vermogen = nettowinst nb / eigen vermogen = rentabiliteit van het totaal vermogen = bedrijfsresultaat / totaal vermogen = de kostenvoet van het vreemd vermogen = rentekosten op vreemd vermogen / vreemd vermogen = marktwaarde van het vreemd vermogen = marktwaarde van het eigen vermogen VV EV VV/EV = financiële hefboomfactor b = belastingtarief. In de hefboomformule onderscheiden we de volgende factoren : 1. De rentemarge (RTV Kvv). De rentemarge geeft aan hoeveel het rendement van de onderneming uitstijgt boven de rente op vreemd vermogen. Naarmate het rendement op vreemd vermogen lager is, wordt de rentemarge hoger. 2. De hefboomfactor VV/EV. De hefboomfactor geeft de verhouding weer tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. Naarmate een onderneming met meer vreemd vermogen is gefinancierd, spreken we van een hogere leverage. Dit betekent dat de onderneming risicovoller is. 124

5 de gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 3 De factor (RTV - Kvv) x VV/EV noemen we het hefboomeffect. 4 De factor (1-b) is het gedeelte van de rente op vreemd vermogen dat de onderneming daadwerkelijk zelf betaalt. De beloning voor vreemd vermogen, de rentekosten, mag in de resultatenrekening als kostenpost worden opgenomen. Er is dus sprake is van een belastingvoordeel dat we belastingschild of tax shield noemen. We kunnen de hefboomformule herschrijven tot: REV = (RTV + hefboomeffect) x (1 b) We illustreren de werking van de hefboomformule aan de hand van een waarbij we geen rekening houden met belastingen. Van een onderneming zijn de volgende gegevens bekend: Totaal vermogen = Eigen vermogen = Voorts is bekend dat de kostenvoet van het vreemd vermogen gemiddeld 5% bedraagt. Het bedrijfsresultaat = De nettowinst = De rentabiliteit van het totaal vermogen is: Bedrijfsresultaat RTV = = Totaal vermogen x 100% = 8% De rentemarge is het verschil tussen: RTV Kvv = 8% - 5% = 3% De hefboomfactor is: = 1, De rentabiliteit van het eigen vermogen is: REV = RTV + (RTV Kvv) VV/EV = REV = 8% + (8% - 5%) x 1,5 = 12,5% 125

6 corporate finance en treasury De gevolgen van hefboomveranderingen op de rendementseis van vreemd vermogensverschaffers Wanneer de onderneming voor 100% gefinancierd zou zijn met eigen vermogen, vullen we voor VV in de hefboomformule nul in. De hefboomfactor (RTV Kvv) VV/ EV is hier nul en we kunnen de hefboomformule herschrijven tot: REV = RTV Dit noemen we ook wel de unleveraged hefboomformule. Zodra een onderneming vreemd vermogen aantrekt krijgen we te maken met de werking van de financiële hefboom Als gevolg hiervan neemt de rentabiliteit van het eigen vermogen toe. Naarmate een onderneming meer vreemd vermogen aantrekt, stijgt het hefboomeffect en daarmee de rentabiliteit van het eigen vermogen. Dit laten we zien in de onderstaande tabel voor een onderneming met een rentabiliteit van 8% op het totale vermogen en een kostenvoet van vreemd vermogen van 6%. Het hefboomeffect werkt daarom vanaf een bepaald moment steeds minder en wordt zelfs op een zeker moment negatief. Het verschil tussen de rentabiliteit van het totaal vermogen en de kostenvoet van het vreemd vermogen (de rentemarge) wordt immers kleiner en deze daling wordt over een lager eigen vermogen uitgeverhouding ev/vv hefboom hefboomeffect = rentabiliteit van het vv / ev ((rtv kvv) vv/ev eigen vermogen = {rtv + hefboomeffect} 50% EV, 50% VV 1 (8% 6%) x 1 = 2% 8% + 2% = 10% 25% EV, 75% VV 3 (8% 6%) x 3 = 6% 8% + 6% = 14% 10% EV, 90% VV 9 (8% 6%) x 9 = 18% 8% + 18% = 26% De tabel laat zien dat de rentabiliteit van het eigen vermogen stijgt naarmate de onderneming relatief meer vreemd vermogen aantrekt. We zijn er in het echter vanuit gegaan dat de gemiddelde rentevoet niet verandert. Dat is echter niet realistisch. De financiers van vreemd vermogen lopen namelijk een groter risico naarmate het eigen vermogen relatief kleiner wordt en zij zullen dan ook een hogere kredietopslag of credit spread eisen bij het verstrekken van meer leningen. 126

7 de gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur smeerd. Als gevolg daarvan daalt het rendement op het eigen vermogen weer. We noemen dit het negatieve hefboomeffect. Onderneming B heeft een rentabiliteit van 8% op het totale vermogen en een kostenvoet van vreemd vermogen van 6%. Naarmate er meer vreemd vermogen wordt aangetrokken, zal de kostenvoet van het vreemd vermogen stijgen. De kredietverstrekkers lopen namelijk meer risico omdat de buffer van het eigen vermogen steeds lager wordt. De tabel geeft het hefboomeffect bij verschillende hefbomen en de daarmee gepaard gaande renteverhogingen: verhouding ev/vv hefboom hefboomeffect = rentabiliteit van het vv / ev ((rtv kvv) vv/ev eigen vermogen = {rtv + hefboomeffect} 50% EV, 50% VV 1 (8% 6%) x 1 = 2% 8% + 2% =10% 33,3% EV, 66,7% EV 2 (8% 6.75%) x 2 = 2.5% 8% + 2,5% =10,5% 25% EV, 75% VV 3 (8% 7%) x 3 = 3% 8% + 3 % = 11% 20% EV, 80%VV 4 (8% 7.5%) x 4 = 2% 8% + 2% = 10% 10% EV, 90% VV 9 (8% 8%) x 9 = 0% 8% + 0 % = 8% 5% EV, 95%VV 19 (8% 9%) x 19 = -19% 8% 19 % = 11% Vanwege het positieve hefboomeffect daalt de WACC aanvankelijk naarmate er meer vreemd vermogen wordt aangetrokken, maar op een zeker moment gaat de WACC weer stijgen vanwege het negatieve hefboomeffect. Blijkbaar is er sprake van een omslagpunt. Dit omslagpunt is het punt waarbij sprake is van een ideale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. We noemen dit punt de optimale vermogensstructuur. Een onderneming is geheel met eigen vermogen gefinancierd. De rendementseis van het eigen vermogen is 10%. De onderneming besluit vervolgens vreemd vermogen aan te trekken en zoekt de optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. De onderneming schat in dat de rendementseisen zich als volgt ontwikkelen bij verschillende hefbomen: 127

8 corporate finance en treasury hefboom % vreemd vermogen rendementseis vreemd vermogen 0,11 10% 5% 0,25 20% 6% 0,43 30% 7% 0,67 40% 8% 1 50% 9% Het belastingtarief is 20% en we gaan ervan uit dat de marktwaarde van het eigen en vreemd vermogen niet verandert. De WACC van de onderneming berekenen we met behulp van de volgende vergelijking: EV VV WACC = x Ke + x Kv x (1 b) TV TV hefboom = vv / ev wacc 0,11 0,9 x 10% + 0,1 x 5% x 0,80 = 9% + 0,40% = 9,40% 0,25 0,8 x 10% + 0,2 x 6% x 0,80 = 8% + 0,96% = 8,96% 0,43 0,7 x 10% + 0,3 x 7% x 0,80 = 7% + 1,68% = 8,68% 0,67 0,6 x 10% + 0,4 x 8% x 0,80 = 6% + 2,56% = 8,56% 1 0,5 x 10% + 0,5 x 9% x 0,80 = 5% + 3,80% = 8,80% De optimale vermogensstructuur ligt hier bij een hefboom van 0,67 ofwel een verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen van 40 / De gevolgen van hefboomveranderingen op de rendementseis van eigen vermogensverschaffers Wanneer een onderneming uitsluitend eigen vermogen heeft aangetrokken, wordt de hoogte van de rentabiliteit van het eigen vermogen uitsluitend bepaald door het bedrijfsresultaat van de onderneming. Schommelingen in het bedrijfsresultaat werken dan één op één door in de rentabiliteit van het eigen vermogen. Het risico dat de REV schommelt als gevolg van schommelingen in het bedrijfsresultaat, noemen we bedrijfsrisico. 128

9 de gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Wanneer een onderneming ook vreemd vermogen aantrekt, betekent dit dat niet alleen de verschaffers van vreemd vermogen maar ook de aandeelhouders meer risico lopen. Immers de rentemarge wordt over een kleiner eigen vermogen verdeeld en schommelingen in de rentemarge werken als gevolg van de hefboom dus sterker door in het eigen vermogen. Dit noemen we het financiële risico. Het financiële risico wordt groter naarmate het aandeel van het vreemd vermogen in het totale vermogen toeneemt. Door het aantrekken van steeds meer vreemd vermogen neemt de hefboom toe en daardoor neemt niet alleen de rentabiliteit op het eigen vermogen maar ook het financiële risico steeds meer toe. We zagen dat de verschaffers van vreemd vermogen hun rendementseisen omhoog bijstellen wanneer een onderneming met minder eigen vermogen wordt gefinancierd en zij als gevolg daarvan meer risico lopen. Maar nu weten we dat ook de aandeelhouders een hoger rendement vragen wanneer de hefboom toeneemt. Ondernemingen moeten dit meenemen in hun streven naar de optimale vermogensstructuur. We laten dit zien in het volgende, waarbij we zowel de rendementseis van de vreemd vermogenverschaffers als de rendementseis van eigen vermogenverschaffers veranderen als gevolg van een verandering in de hefboom. Een onderneming is geheel met eigen vermogen gefinancierd. Bij een hefboom van 0,11 is de rendementseis van het eigen vermogen 10%. De onderneming besluit vervolgens meer vreemd vermogen aan te trekken en zoekt de optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. De onderneming schat in dat de rendementseisen zich als volgt zal ontwikkelen bij verschillende hefbomen: hefboom % vreemd vermogen rendementseis vv rendementeis ev 0,11 10% 5% 10% 0,25 20% 6% 11% 0,43 30% 7% 12% 0,67 40% 8% 13% 1 50% 9% 14% Het belastingtarief is onveranderd 20% en we gaan ervan uit dat de marktwaarde van het eigen en vreemd vermogen niet verandert. De WACC van de onderneming is nu bij verschillende hefbomen 129

10 corporate finance en treasury hefboom wacc 0,11 0,9 x 10% + 0,1 x 5% x 0,80 = 9% + 0,40% = 9,40% 0,25 0,8 x 11% + 0,2 x 6% x 0,80 = 8,8% + 0,96% = 8,45% 0,43 0,7 x 12% + 0,3 x 7% x 0,80 = 8,4% + 1,68% = 10,08% 0,67 0,6 x 13% + 0,4 x 8% x 0,80 = 7,8% + 2,56% = 10,36% 1 0,5 x 14% + 0,5 x 9% x 0,80 = 7% + 3,80% = 10,80% De optimale vermogensstructuur is bij een hefboom van 0,25 ofwel een verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen van 20/ Leveraged bèta In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het risico van een aandeel onder andere kan worden weergeven door middel van de β. Wanneer een onderneming zich uitsluitend financiert met eigen vermogen gebruiken we de term unleveraged bèta of activabèta. De rendementen komen dan geheel ten goede aan het aandelenvermogen dat in dit geval precies gelijk is aan de activa van de onderneming. Wanneer een onderneming deels met vreemd vermogen is gefinancierd gebruiken we de term leveraged bèta. De formule om de leveraged bèta uit te rekenen, luidt als volgt leveraged β = activa β x { 1 + ( 1 b) x VV/TV)} In deze vergelijking herkennen we weer een hefboom, namelijk VV/TV. Naarmate deze hefboom groter wordt, neemt de leveraged β toe. Naarmate de leveraged β hoger is, verlangen verschaffers van eigen vermogen een hoger rendement. De marktwaarde van het aandelenvermogen van een onderneming is en de marktwaarde van het vreemd vermogen is De hefboom is dus 0, De β van de activa van deze onderneming is 1,8 en de winstbelasting is 25%. De leveraged β van deze onderneming = activa β x { 1 + ( 1 b) x VV/TV)} = 1,8 x [(1+ {(1 0,25) x 0,228142}] = 2,

11 de gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur opgaven hoofdstuk 5 Opgave 1 Kennisvragen 1 Welke variabelen bepalen de hoogte van de WACC? 2 Noem de samenstellende delen van de financiële hefboomformule. 3 Wat is het verschil tussen bedrijfs- en financieel risico? 4 Wat wordt bedoeld met het begrip tax shield? 5 Wat is het verschil tussen een unleveraged en een leveraged bèta? Opgave 2 Sturen op de optimale vermogensstructuur is een belangrijke doelstelling van corporate finance. 1 Beschrijf twee manieren waarop beoordeeld kan worden of de gekozen vermogensstructuur van een onderneming optimaal is? Stel dat een onderneming aan totaal vermogen heeft. De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen is 60%. De belastingvoet is 25%. De rente op het vreemd vermogen is 5%. We veronderstellen verder dat de onderneming winst heeft behaald. 2 Bereken het belastingvoordeel voor de onderneming dat bewerkstelligd wordt door het aantrekken van vreemd vermogen. Opgave 3 Bustard N.V. is een Nederlands administratiekantoor met activiteiten in de Benelux. De omzet bedroeg in miljoen en in miljoen. Voor 2013 verwacht de CEO een omzet van bijna miljoen. De onderneming heeft een beursnotering. De marktwaarde van het eigen vermogen bedraagt per 1 oktober miljoen. Voort geldt per die datum onderstaande tarieven: risicovrije rentevoet 3% bèta van het aandeel Bustard 0,30 risicopremie op de aandelenmarkt 5% 1 Wat is op basis van Capital Asset Pricing Model (CAPM) per 1 oktober 2012 het te verwachten rendement van het aandeel Bustard? 131

12 corporate finance en treasury 2 Hoe wordt de grafische weergave van het CAPM genoemd? 3 Waarop is de genoemde risicopremie van 5% gestoeld? 4 Geef een verklaring voor de hoogte van bèta van het aandeel Bustard. Opgave 4 Onderneming MAX B.V. is geheel met eigen vermogen gefinancierd. Jaarlijks genereert de onderneming een bedrijfsresultaat van waarbij de afschrijvingen gelijk zijn aan de investeringen. De winst wordt jaarlijks in haar geheel als dividend uitgekeerd. De onderneming is beursgenoteerd en heeft in de markt aandelen uitstaan met een nominale waarde van 5. De koers van het aandeel bedraagt eind We veronderstellen dat er geen sprake is van belastingen. 1 Bereken de kostenvoet van het eigen vermogen van MAX B.V. eind Bereken de vermogenskostenvoet van MAX B.V. eind MAX B.V. krijgt van een financieel adviseur het advies de onderneming gedeeltelijk met vreemd vermogen te financieren. Er kan daartoe een lening worden afgesloten van waarvan de opbrengst wordt aangewend om eigen aandelen in te kopen. Het rentepercentage van de lening bedraagt 4 %. 3 Bereken de waarde van het eigen vermogen van MAX B.V. als de geadviseerde aanpassing van de financieringsstructuur eind 2008 wordt doorgevoerd. Stel dat in 2008 belastingheffing wordt ingevoerd en dat als gevolg daarvan over de winst van MAX B.V. 25 % belasting moet worden betaald. 4 Bereken de waarde van het eigen vermogen van MAX B.V. eind 2008 waarbij u rekening houdt met de belastingheffing en u ervan uitgaat dat het advies over de aanpassing van de financieringsstructuur wordt opgevolgd. Examen Nivra, Financiering 2,

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Impact van vennootschapsbelasting op vastgoedinvesteringsbeslissingen

Impact van vennootschapsbelasting op vastgoedinvesteringsbeslissingen Een analyse van fiscaliteit in de standaard financieringstheorie vergeleken met vastgoedinvesteringen in de praktijk, gezien vanuit de institutionele belegger. Master Thesis Amsterdam School of Real Estate

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Waardering van derivaten

Waardering van derivaten Hoofdstuk 5 Waardering van derivaten Inleiding Van tijd tot tijd moeten financiële instrumenten en dus ook derivaten gewaardeerd worden. Ondernemingen die volgens de IFRS verslaggevingregels rapporteren,

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2007 I

Tentamen Corporate Finance 2007 I Vraag 1. Welke factoren, volgens Fama en French, beïnvloeden het verwachte rendement op een belegging? a. De grootte van een onderneming, de P/E ratio en de B/M ratio. b. De beta van een onderneming. c.

Nadere informatie

18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels

18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels 18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels 18.1 Een verfrissende kijk op aandelenvermogen 18.2 Eigen Vermogen gewaardeerd als call-optie 18.3 Vreemd Vermogen uitgedrukt in optietermen

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Waarom winst waardemaatstaf kan zijn 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Financieel PE-artikel geen Punten FFP: zie PER Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

De contante waarde van AB-belastinglatentie bij verdeling

De contante waarde van AB-belastinglatentie bij verdeling H. Janssens en I. Massart 1 Artikelen De contante van AB-belastinglatentie bij verdeling 1. Inleiding Dat de contante van de invloed van de aanmerkelijk belang (AB) belastinglatentie op de verdelings minimaal

Nadere informatie

verdienen met Turbo s, Speeders en Sprinters

verdienen met Turbo s, Speeders en Sprinters verdienen met Turbo s, Speeders en Sprinters Drs. Harm van Wijk www.beursbulletin.nl Pagina 1 van 58 Geld verdienen met Turbo s, Speeders en Sprinters De ultieme manier om geld voor je te laten werken

Nadere informatie

De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen

De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen Thesis ter afronding van de MSRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate van drs. J.A.L. Bouma RA Eerste beoordelaar: Tweede beoordelaar:

Nadere informatie

TUDelft Technische Universiteit Deift

TUDelft Technische Universiteit Deift Technische Universiteit Deift Tentamen Principes van Asset Trading 1 februari 2012 van 9.00-12.00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming

Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming 1 Bron: Laveren E., Engelen P., Limère A. & Vandemaele S. (2002), Handboek Financieel beheer, Intersentia,1ste druk. Inleiding Het begrip kapitaalkost wordt

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Valuta Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. BNG Valuta Obligatie De BNG Valuta Obligatie (de 'Obligatie') biedt u in tegenstelling tot een gewone obligatie de mogelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 6 1 VASTGOEDLEVENSCYCLUS... 8 1.1 VASTGOEDPROCES... 8 1.2 KASSTROMEN... 10 1.2.1 Kasstromen Grondexploitatie (GREX)... 10 1.2.2 Kasstromen Tijdelijke Exploitatie (TEX)...

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon

April 2015. Structured products. Trigger Notes. Memory Coupon Structured products April 2015 Memory Coupon Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een

Nadere informatie

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden.

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat uw beleggingen minder waard worden. KENMERKEN EN RISICO S VAN BELEGGINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Kenmerken en risico s in het algemeen 2. Belangrijke risico s 3. Kenmerken en risico s per belegging 4. Overig 1. Kenmerken en risico s in het algemeen

Nadere informatie

Goldman Sachs Turbo s

Goldman Sachs Turbo s Goldman Sachs Turbo s Met ingang van: Maart 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Turbo s Inhoudsopgave 1. Turbo s nader bekeken 8 2. Turbo s op aandelen en indexen 18 3. Turbo s op valuta s 22 4.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. High Yield Obligaties

Nieuwsbrief. High Yield Obligaties Nieuwsbrief High Yield Obligaties Een onderdeel binnen de categorie obligaties waar men relatief weinig over hoort, is de high yield obligatie. High yield betekent niets anders dan hoog rendement. Hoewel

Nadere informatie