10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00)"

Transcriptie

1 Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 10 november 2010 Examenhal 01 (14:00 17:00) Geef uw antwoorden in de daarvoor bestemde kaders. Wees beknopt en schrijf duidelijk. Onleesbare antwoorden worden niet beoordeeld. Motiveer altijd uw antwoorden en toon daarbij door u gemaakte berekeningen. Voor ongemotiveerde antwoorden en uitkomsten zonder berekeningen worden geen punten toegekend. De puntenwaardering is vermeld in de desbetreffende kaders. Het maximaal te behalen aantal punten voor het gehele tentamen is 100 Het tentamen bestaat uit 1 vragen verdeeld in 3 opgaven. Het tentamen telt 11 pagina s VEEL SUCCES! Puntenverdeling Opgave I van 30 Opgave II van 40 Opgave III van 30 Totaal van 100 1

2 OPGAVE I GASTLEZING EN DIVERSEN (35 punten) 1. In de convenanten die Corio met banken heeft afgesloten staat o.a. dat de leverage (hefboom) niet hoger mag zijn dan 55%. Leg uit wat dit betekent en waarom banken een dergelijke eis stellen. De leverage geeft een verhouding weer tussen het eigen en vreemd vermogen. In dit geval mag niet meer dan 55% van de assets met geleend geld zijn gefinancierd. Banken stellen een dergelijke eis om zeker te zijn dat het door hun uitgeleende geld kan worden terugbetaald. Mochten de bezittingen van Corio fors in waarde dalen, dan kunnen de banken er toch in zekere mate op vertrouwen dat ze geen verlies op de lening zullen lijden. 2. De heer Groener gaf aan dat zijn variabele beloning afhangt van het behalen van doelen die mede gerelateerd zijn aan de waardecreatie voor aandeelhouders ten opzichte van een benchmark van vergelijkbare ondernemingen. Welk probleem wordt met een dergelijke beloningsstructuur opgelost? Door de scheiding van eigendom en management binnen Corio kunnen er zg agentschapsproblemen ontstaan. Door de beloning van het management te laten samenhangen met doelen die ook de aandeelhouders hebben, wordt getracht dit probleem op te lossen. 2

3 3. Corio koopt een winkelcentrum in Istanboel voor 200 miljoen en financiert dit met een vastrentende banklening van hetzelfde bedrag. In het eerste jaar wordt uit dit centrum een huur van 20 miljoen ontvangen en bedragen de operationele kosten 7 miljoen. Geef van bovenstaande gebeurtenis aan welke posten binnen de jaarrekening (dus zowel balans, resultatenrekening als kasstroomoverzicht) beïnvloed worden Vergeet niet de bedragen en de tekens (+ of -) duidelijk te vermelden. Balans: Vast activa (activa) en vreemd vermogen (passiva) omhoog met 700 (eventueel: nog te betalen/ontvangen bedragen) Resultatenrekening: omzet/huur: omhoog met 20, kosten omhoog met 7, rentekosten omhoog met 700 x rentepercentage Kasstoom: Investering van 700, financiering van 700 en deel van de huur en (operationele en rente) kosten die daadwerkelijk zijn ontvangen en betaald 4. Stel dat Corio een keuze moet maken tussen 2 renteopties. Of ze betalen 4,7% per jaar aan het einde van het jaar of ze betalen 4.5% per jaar (=APR) maar dan in maandelijkse betalingen. Wat zou je adviseren? Je moet hier de effectieve rentes met elkaar vergelijken. Maandelijkse rente=4,5%/12=0.375% EAR=1,00375^12 =1,0459 EAR=4,59% Dus maandelijks is goedkoper dan per jaar. 3

4 5. Je hebt besloten dan toch maar die I-Phone 4 (kosten 500) aan te schaffen. De webwinkel geeft je 3 betalingsopties: a. Direct betalen met een korting van 10% b. Betaling in 5 jaarlijkse termijnen van 110, beginnende over 1 jaar c. Betalen van 32 per jaar, voor altijd, beginnend over 1 jaar Welke optie geeft je de beste deal uitgaande van een discontovoet van 7%. a. 500 x 90% = 450 b. 110 x 4.1 (=AF,7%, 5 jr) = 451 c. 32 / 0.07 = 457 d. Dus optie a is de beste deal. 4

5 OPGAVE II VERMOGENSKOSTEN EN INVESTERINGSSELECTIE (40 punten) FACTSHEET CORIO Boekwaarde van het eigen vermogen 4,000 miljoen Huidige aandelenprijs 50,00 Aantal uitstaande aandelen 91 miljoen Nominale waarde van uitstaande obligaties miljoen Marktwaarde van uitstaande obligaties miljoen Rentabiliteit van het eigen vermogen (ROE): 10% Geëist aandelenrendement (Re) 9% Marktrisico premie % Rendement van het vreemd vermogen (YTM) 5% Coupon rendement op obligaties % Risicovrij rendement 2% Belastingpercentage 25% 1. Bereken op basis van bovenstaande factsheet de vermogenskostenvoet (de WACC) van Corio WACC r d 1 T c D D E r e E D E WACC 5% % WACC 1.3% 5,09%,7% 5

6 Corio overweegt een leegstaand winkelcentrum in Milaan te kopen en te renoveren om het daarna 5 jaar te exploiteren. 2. Waarom zou je de volgende zaken al dan niet meenemen in deze investeringsbeslissing. a. De kosten van het marktonderzoek vorig jaar om de lokale behoeftes ten behoeve van het nieuwe winkelcentrum te peilen b. Dalende omzetgerelateerde huren bij een winkelcentrum van Corio dat nabij dit nieuwe centrum ligt omdat klanten nu bij het nieuwe centrum hun inkopen gaan doen c. Kosten van het renoveren van het nieuwe winkelcentrum d. Rentekosten als gevolg van de lening die is opgenomen ter financiering van dit nieuwe centrum a. Nee, sunk cost b. Ja, extern effect c. Ja, capex d. Nee, financiële kasstoom

7 Ten aanzien van dit nieuwe centrum, is het volgende gegeven: de aankoop en betaling ter waarde van 200 miljoen vindt in 2011 (t=0) plaats evenals de renovatie (die ook wordt geactiveerd als onderdeel van het vastgoed zelf) die 50 miljoen gaat kosten, waarna in 2012 (=1) het centrum open gaat en huren worden ontvangen ter grootte van 20 miljoen per jaar. De exploitatiekosten bedragen 2 miljoen per jaar. Corio belast elk winkelcentrum in de portefeuille een bedrag door ter dekking van overheadkosten van het hoofdkantoor van 10% van de brutohuur. Op het hoofdkantoor zelf verandert overigens niets als dit nieuwe centrum wordt aangeschaft. In 201 (t=5) wordt het centrum weer verkocht tegen de verwachte boekwaarde van 225 miljoen. Het vennootschapsbelastingtarief is 25%. Voor de financiering wordt een lening aangetrokken van een bankconsortium met een vast rentetarief van 5% per jaar. Veronderstel dat alle kasstromen aan het einde van elke periode worden ontvangen en dat inflatie geen rol van betekenis speelt. 3. Bepaal de free cash flow van dit project voor Negeer hierbij de vorige vraag (3a tot en met 3d). (10 pnt) Koop -200 Renovatie -50 Resale 225 CFinvest Huur Expl Dep Oper Tax NI CFoperation FCF

8 4. Bepaal de netto contante waarde (NPV) van dit project (4 pnt) FCF CWfcf NCW Wat is je mening over de bedrijfseconomische levensvatbaarheid van dit project? Niet doen, daar NPV<0. Zou het voor bovenstaande analyse iets hebben uitgemaakt als de verkoopprijs van het winkelcentrum na 5 jaar lager zou zijn geweest dan de boekwaarde (zijnde aanschafkosten minus de cumulatieve afschrijvingen, of impairments) Jazeker, er zou dan namelijk een boekwinst of verlies zijn geleden, die belastingconsequenties zou hebben gehad. Die belastingconsequenties horen thuis in de free cash flows. Dit zou alleen de beslissing niet hebben verandert. Bij bijvoorbeeld een maximaal boekverlies van 225 (bij verkoop tegen 0) ontstaat een belastingeffect van 25% x 225 = 5,25 met een contante waarde van +40,7, maar er wordt dan 225 minder aan verkoopkasstroom ontvangen met een CW van -13. De NPV zou dan dus nog lager zijn geweest. 8

9 OPGAVE III AANDELEN EN OBLIGATIEWAARDERING (30 punten) Zoals je weet heeft Corio een notering aan de Amsterdamse beurs. Gegeven is dat de volatiliteit van het aandelenrendement 25% is. Daarnaast is de Beta van aandeel Corio 1.7. Het risicovrije rendement (Rf, risk free rate) is 2% het verwachte rendement op de markt (Rm) is 7%. 1. Zowel de standaard deviatie als de Beta meten het risico van een aandeel. Welk type risico meet elk van deze twee maatstaven? De standaard deviatie meet het totale risico (zowel het ondernemingsspecifieke (of unieke) en het systematische (of markt of macro) risico. De beta meet alleen het systematische niet diversifieerbare risico 2. Bereken het geëiste rendement op het aandeel Corio volgens het CAPM model? CAPM: r Corio = r free + β(r market r free ) r Corio = ( ) r Corio = = 10.5% 9

10 Stel dat op dit moment de aandelen voor 50,- worden verhandeld. Beleggers verwachten een dividend over exact 1 jaar van 2.50,- en dat dit dividend zal groeien met een constant percentage. Daarnaast weten beleggers dat het rendement op de boekwaarde van het eigen vermogen, (de ROE, return on book value of equity ) 8% bedraagt Veronderstel dat het dividend discount model (DDM) en het CAPM model identieke verwachte aandelenrendementen (Re, expected return of equity.) geven 3. Bereken de verwachte jaarlijkse dividendgroei gebruik makend van het dividend discount model (DDM, in dit geval het Constant Dividend Growth Model)? P 0 = Div 1 / (r g) 50 = 2,50/(0.105-g) g = ,50 / 50 = = 5.5% 4. Op 13 oktober 2010 gaf Corio een 7 jarige obligatielening uit van nominaal 500 miljoen ( per obligatie) met een coupon van 4.25%. Als het rendement op vergelijkbare obligaties (het effectieve rendement of de YTM) op de uitgiftedatum 4.5% bedroeg, wat was dan de uitgifteprijs van deze obligatie? P 0 PV ( Coupons) PV ( FaceValue ) P 0 4,25 1 0, , (1.045) P 0 4,25 5,89 734,83 P 0 272,41 734, ,24 10

11 5. Wat gebeurt er met de prijs (of koers) van deze obligatie indien de marktrente (de YTM) stijgt? Als de martrente stijgt dan dalen de contante waardes van de couponnen en de terugbetaling van de nominale waarde. De prijs zal dan ook dalen. (vergeet niet je naam en studentnummer op de voorpagina in te vullen) EINDE! 11

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30

Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit

Nadere informatie

TUDelft Technische Universiteit Deift

TUDelft Technische Universiteit Deift Technische Universiteit Deift Tentamen Principes van Asset Trading 1 februari 2012 van 9.00-12.00 Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2007 I

Tentamen Corporate Finance 2007 I Vraag 1. Welke factoren, volgens Fama en French, beïnvloeden het verwachte rendement op een belegging? a. De grootte van een onderneming, de P/E ratio en de B/M ratio. b. De beta van een onderneming. c.

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 11 juni 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance 2009 I

Tentamen Corporate Finance 2009 I 1. Welke van de onderstaande uitspraken over risico en rendement is juist? a. De beta van een beleggingsobject is een maatstaf voor het niet-systematische risico van het object. b. De boekhoudschandalen,

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 13 augustus 2004 9:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 15 juni 2004 13:30 uur - 16:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier alternatieven

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 2

Oefenopgaven Hoofdstuk 2 Oefenopgaven Hoofdstuk 2 1 Berekening Vrije Kasstroom voor de Investeringsanalyse Een keten van financiële dienstverleners is in gesprek met een nieuwe aanbieder op de markt van generatiehypotheken. Het

Nadere informatie

Impact van vennootschapsbelasting op vastgoedinvesteringsbeslissingen

Impact van vennootschapsbelasting op vastgoedinvesteringsbeslissingen Een analyse van fiscaliteit in de standaard financieringstheorie vergeleken met vastgoedinvesteringen in de praktijk, gezien vanuit de institutionele belegger. Master Thesis Amsterdam School of Real Estate

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Waarom winst waardemaatstaf kan zijn 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Financieel PE-artikel geen Punten FFP: zie PER Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 6 1 VASTGOEDLEVENSCYCLUS... 8 1.1 VASTGOEDPROCES... 8 1.2 KASSTROMEN... 10 1.2.1 Kasstromen Grondexploitatie (GREX)... 10 1.2.2 Kasstromen Tijdelijke Exploitatie (TEX)...

Nadere informatie

Yes! Een crisis. Financiering

Yes! Een crisis. Financiering Yes! Een crisis Het is crisis! Een bankencrisis, financiële crisis, economische schuldencrisis, crisis op de Nederlandse woningmarkt. alle media hebben het wel over een vorm van crisis. De Nederlandse

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Inleiding 7 1. Classificatie en waardering 8 Classificatievraagstukken 8 Waarderingsvraagstukken

Nadere informatie

Waardering van derivaten

Waardering van derivaten Hoofdstuk 5 Waardering van derivaten Inleiding Van tijd tot tijd moeten financiële instrumenten en dus ook derivaten gewaardeerd worden. Ondernemingen die volgens de IFRS verslaggevingregels rapporteren,

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Koers-winstverhouding (Price earnings ratio)

Koers-winstverhouding (Price earnings ratio) 1 Strategie Koers-winstverhouding (Price earnings ratio) Doel Perspectief Maat voor relatie tussen ondernemingswinst en prijs aandeel Managementvraagstuk Een aandeelhouder wil zicht hebben op de mogelijke

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Balans lezen 1. Bezittingen Schulden - Vermogen =

Balans lezen 1. Bezittingen Schulden - Vermogen = Balans lezen 1. Inleiding Alvorens het balans lezen onder de loep te nemen, is het interessant eerst eens vast te stellen waarom we überhaupt een jaarrekening opstellen. Een ondernemer zal willen weten

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie