Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming."

Transcriptie

1 Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde reserves. De reserves ontstaan door winst te maken. 1

2 Aandelenvermogen Het aandelenvermogen is een deel van het eigen vermogen. Het is blijvend in de onderneming aanwezig (permanent). Schulden zijn geleend geld en moet worden terugbetaald, het is dus tijdelijk aanwezig in de onderneming. Geld lenen kost geld. We betalen rente (interest) en soms ook een afsluitprovisie. 2

3 Opgave 1 In les Waarom staat op een aandeel de nominale waarde? De nominale waarde van aandelen is verschillend. Het dividend is een percentage van de nominale waarde. Als het dividend 10% is en de nominale waarde 10, dan is het dividend 1 per aandeel. Noem een reden waarom een NV eigen vermogen nodig heeft. Een bedrijf heeft vermogen (geld) nodig om investeringen te doen. Bovendien als een bedrijf geen eigen vermogen heeft wil de bank ook geen geld (vreemd vermogen) lenen. Ook is het wettelijk verplicht (minimum ) om eventuele schuldeisers te kunnen betalen. Waarom geven ondernemingen managers aandelen als gratificatie (beloning)? Om te stimuleren dat de managers goed presteren. (ze hebben belang bij een hogere waarde van de aandelen. 3

4 Opgave In les Noem een economische reden om toch aandelen KPN te kopen in plaats van het op een spaarrekening te zetten. De koers (waarde van het aandeel) kan stijgen, zodat je er meer aan verdient dan de spaarrente. Bereken voor welk percentage onderneming Happer eigenaar is geworden na het kopen van aandelen. Er zijn aandelen. Als je aandelen hebt gekochte is dat: / * 100% = 6% 4

5 Opgave 4 huiswerk Bereken voor welk percentage Doll bv eigenaar is geworden van Raggie bv. De totale nominale waarde is: * * * = Doll bv koopt 480 aandelen met een nominale waarde van dus voor Dit is / * 100% = 4% 5

6 Opgave 5 huiswerk Welk bedrag moet betaald worden? De aandelen worden op de beurs gekocht en kosten dus: 500 * 16 = Waarom is de emissiekoers (de koers waarop nieuwe aandelen verkocht gaan worden, nooit hoger dan de beurskoers? Anders kan je beter op de beurs kopen. 6

7 Opgave 6 huiswerk Bereken hoeveel aandelen van Kiota er in omloop zijn. Het maatschappelijk aandelen vermogen is met een nominale waarde van 10. Er zijn dus / 10 = aandelen. Als er nog in bezit zijn, zijn er dus = in omloop. Bereken het maximale bedrag aan aandelen. Er kan nog * 25 = uitgegeven worden. Er is al uitgegeven, dus het maximale bedrag is: = Hoe wordt dit bedrag genoemd? Het maatschappelijk aandelen vermogen. Hoeveel aandelen zijn er nog niet geplaatst? Er is nog = niet geplaatst. Dit zijn / 2,50 = aandelen. 7

8 Preferente aandelen Preferente aandelen hebben voorrang op andere aandelen De winstuitkering. De zeggenschap (prioriteitsaandelen). Uitkering bij opheffing. 8

9 Opgave 7 huiswerk 9

10 Opgave 7 huiswerk 10

11 Emissie van aandelen Een emissie van aandelen is het uitgeven (verkopen, plaatsen, emitteren) van nieuwe aandelen door een bedrijf. Dit wordt aangekondigd in een prospectus. De emissiekoers. De nominale waarde staat op het aandeel. Dit noemen we ook wel a pari. Bijna altijd wordt een aandeel uitgegeven boven de nominale waarde. Het verschil tussen de emissiekoers en de nominale waarde noemen we de agio. Deze agio wordt een onderdeel van het eigen vermogen en noemen we op de balans de agioreserve. 11

12 Opgave huiswerk

13 Opgave 10 huiswerk

14 NRC, 21 december

15 Reserves De reserves zijn: Winstreserve (opgebouwde winst uit de afgelopen jaren) Agioreserve (ontvangen bij nieuwe aandelen boven de nominale waarde) herwaarderingsreserve (bezittingen zijn meer, of minder waard geworden) 15

16 Reserves Waarom zijn reserves nodig? Het bedrijf gaat minder snel failliet. Schulden kunnen worden afgelost en daardoor wordt er minder rente betaald. Voor uitbreiding van de onderneming is geld nodig. Om ook als het in de toekomst minder gaat de aandeelhouders dividend te kunnen geven. 16

17 Opgave 12 In les 17

18 Opgave 12 In les 18

19 Opgave 13 huiswerk A B 19

20 Opgave 14 huiswerk A B 20

21 Opgave 15 huiswerk A B 21

22 Intrinsieke waarde De intrinsieke waarde van een onderneming is de waarde van de onderneming volgens de balansgegevens. De intrinsiek waarde is gelijk aan: Het eigenvermogen Of wat op hetzelfde neer komt De bezittingen min het vreemd vermogen (de schulden) 22

23 Intrinsieke waarde De intrinsieke waarde per aandeel berekenen we als volgt: Intrinsieke waarde per aandeel = eigen vermogen aantal geplaatste aandelen De waarde van het aandeel op de beurs is echter veel belangrijker. Dit wordt bepaald door de vraag (en aanbod) naar de aandelen. Dit wordt bepaald door wat de beleggers vinden van de toekomstverwachtingen van het bedrijf. 23

24 Opgave 16 In les A B 24

25 Opgave 17 In les a) De ondernemingsvorm is een nv of een bv (er is aandelenkapitaal). b) Na de winstverdeling. (Er staat op de balans geen winst) c) Er is aandelenvermogen. Er zijn dus / 20 = aandelen. Het eigen vermogen is : = De intrinsieke waarde is dus / = 40 d) Agio per aandeel: / = 4 Nominale waarde: 100 Uitgifte koers (emissiekoers) : 104 e) Toename eigen vermogen: * 104 = Of: * 100 = agio: totaal : f) De eigenaren van de preferente aandelen krijgen 8% dividend op de aandelen die ze hebben. 25

26 Opgave 18 In les a) Er zijn / 2,50 = aandelen. De intrinsieke waarde is dus * 3,25 = b) De reserves zijn de intrinsiek waarde min het aandelenkapitaal dus: =

27 Opgave 19 huiswerk 27

28 Opgave 19 huiswerk 28

29 Dividend Een bedrijf heeft winst gemaakt. Daarover wordt aan de belastingdienst vennootschapsbelasting betaald. Wat overblijft is de netto winst. Dividend is het deel van de winst dat aan de aandeelhouders (eigenaren) wordt uitgekeerd. Wat daarna overblijft wordt toegevoegd aan de reserves van de onderneming. 29

30 Dividend Bruto dividend: dividend voor aftrek van de dividendbelasting. Netto dividend: dividend na aftrek van de dividendbelasting. Dividendbelasting: 25% van het dividend. De dividendbelasting wordt ingehouden door de onderneming en wordt betaald aan de belastingdienst. Stockdividend: dividend in de vorm van nieuwe aandelen. Cashdividend: dividend in de vorm van geld. (de dividendbelasting wordt hiervan afgehaald). 30

31 Opgave 20 huiswerk 31

32 Opgave 21 huiswerk 32

33 Opgave 22 huiswerk 33

34 Opgave 23 huiswerk 34

35 Opgave 24 huiswerk 35

36 Opgave 24 huiswerk 36

37 Proefwerktraining huiswerk Balans per 31/12/2006 (* 1.000) Gebouwen Overige vaste activa Overige bezittingen Aandelenvermogen Reserves Vreemd vermogen De aandelen zijn 20 nominaal. Nieuwe aandelen voor nominaal tegen een koers van 40. De gebouwen moeten voor worden opgewaardeerd. De overige vaste activa zijn 5% meer waard. a) Bereken de intrinsieke waarde van een aandeel voor de emissie en herwaardering. Er zijn / 20 = aandelen ( ) / = 50 b) Geef de gevolgen van de emissie voor de balans. Maatschappelijk aandelenvermogen neemt toe Geplaatst aandelen vermogen neemt met toe. 37

38 Proefwerktraining huiswerk Balans per 31/12/2006 (* 1.000) Gebouwen Overige vaste activa Overige bezittingen Aandelenvermogen Reserves Vreemd vermogen De aandelen zijn 20 nominaal. Nieuwe aandelen voor nominaal tegen een koers van 40. De gebouwen moeten voor worden opgewaardeerd. De overige vaste activa zijn 5% meer waard. b) Geef de gevolgen van de emissie voor de balans. Toename van het aandelenkapitaal: Toename van de agioreserve (nieuwe aandelen) * ( 40-20) = c) Toename van de herwaarderingsreserve % van = d) Bereken de intrinsieke waarde van een aandeel na de emissie en herwaardering. ( ) / ( ) = 52,50 38

39 Proefwerktraining huiswerk Balans per 31/12/2006 (* 1.000) Gebouwen Overige vaste activa Overige bezittingen Aandelenvermogen Reserves Vreemd vermogen De aandelen zijn 20 nominaal. Nieuwe aandelen voor nominaal tegen een koers van 40. De gebouwen moeten voor worden opgewaardeerd. De overige vaste activa zijn 5% meer waard. 10% stockdividend en 5% cashdividend Bezit: aandelen e) Hoeveel is het cashdividend? 5% * * 20 = f) Hoeveel aandelen worden ontvangen? 10% van = 200 aandelen 39

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag?

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag? Eindtoets hoofdstuk 1 Kopen doe je zo (CONSUMEREN) 1.3 Ik spaar, leen en beleg mijn geld 1 REDENEN OM TE SPAREN Hier staan zes mensen die sparen: Linda zet geld opzij voor haar vakantie Roy belegt in aandelen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman

Ruilen over de tijd. Zie steeds de eenvoud!! Frans Etman Ruilen over de tijd Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Bedenk dat bij ruilen er altijd twee dingen gedaan worden. Je geeft wat en je krijgt wat terug. Als je twee keer ruilt - ruilen over de tijd

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

beleggen precies weten wat u betaalt

beleggen precies weten wat u betaalt beleggen precies weten wat u betaalt Tarieven per 1 juli 2013 Sinds een aantal jaar beleg ik in beleggingsfondsen. Daarbij krijg ik hulp van een adviseur van de bank. Hij vertelde mij over de kansen en

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z

Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z Begrippenlijst voor de belegger van A tot Z Aandeel: Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Aandeelhouder: Mede-eigenaar van een onderneming. ABS: Staat voor Asset Backed Securities.

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Management en Organisatie. Proefles

Management en Organisatie. Proefles Management en Organisatie Proefles I. Geld lenen. Stel: je wordt 18 jaar, je haalt je rijbewijs en je wilt dan direct een auto hebben. Die kost 25.000, maar jij hebt geen cent. Je kijkt naar de TV en je

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Hoe ver komt u met uw spaargeld?

Hoe ver komt u met uw spaargeld? Hoe ver komt u met uw spaargeld? Sharesave Sharesave biedt u de mogelijkheid om gedurende drie jaren maandelijks geld te sparen en dit spaargeld te gebruiken om aandelen van Thomas Cook Group plc te kopen

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie