Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van 18.30-21.30"

Transcriptie

1 Technische Universiteit Delft Tentamen Principes van Asset Trading (WI3418TU) 21 januari 2015 van Het tentamen bestaat uit twee delen, die gelijk gewicht hebben. Het eerste deel bestaat uit 20 multiple choice vragen en het tweede deel uit open vragen. In de tekst worden obligatie en bond door elkaar gebruikt. Een aantal formules staat op de laatste pagina van dit tentamen. Je mag wei een (grafische) rekenmachine gebruiken, je mag niet je boek gebruiken en ook geen zelfgemaakte aantekeningen. Deel 1 - Multiple Choice / Korte open vragen Vraag 1. Bij het bekijken van kasstromen (cash flows) delen we de kasstromen in naar deterministische en stochastische kasstromen. Welke van onderstaande alternatieven is juist? A) Deterministische kasstromen worden gegenereerd door eenvoudige assets als aandelen en obligaties. Stochastische kasstromen door meer complexe assets als derivaten. B) Stochastische kasstromen worden gegenereerd door eenvoudige assets als aandelen en obligaties. Deterministische kasstromen door meer complexe assets als denvaten. C) Deterministische kasstromen komen bijvoorbeeld voort uit investeringen in staatsobligaties, terwijl investeringen in aandelen eerder stochastische kasstromen oplevert. D) stochastische kasstromen komen bijvoorbeeld voort uit investeringen in staatsobligaties, terwijl investeringen in aandelen eerder deterministische kasstromen oplevert. E) Deterministische kasstromen gebruik je vooral in de numerieke wiskunde, terwijl stochastische kasstromen meer wordt toegepast in de kansrekening. Vraag 2. stel dat je nu een project doet waarbij je aan het begin van de jaren 1 en 2 telkens EUR 1.000,= moet investeren en dat aan het eind van het tweede jaar EUR opbrengt. Daarna is het project afgesloten. Alex verdisconteert met 5% en Evi met 10%. Welke van de onderstaande beweringen is juist: A) Voor Alex is de contante waarde positief, voor Evi negatief en er geldt hoe hoger de disconteringsvoet, hoe lager de contante waarde. B) Voor Evi is de contante waarde positief, voor Alex negatief en er geldt hoe hoger de disconteringsvoet, hoe lager de contante waarde. C) Voor Alex is de contante waarde positief, voor Evi negatief en er geldt hoe hoger de disconteringsvoet, hoe hoger de contante waarde. D) Voor Evi is de contante waarde positief, voor Alex negatief en er geldt hoe hoger de disconteringsvoet, hoe hoger de contante waarde. E) Voor Alex is de netto contante waarde positief, voor Evi negatief en er geldt hoe hoger de disconteringsvoet, hoe lager de contante waarde. F) Voor Evi is de netto contante waarde positief, voor Alex negatief en er geldt hoe hoger de disconteringsvoet, hoe lager de contante waarde. G) Voor Alex is de netto contante waarde positief, voor Evi negatief en er geldt hoe hoger de disconteringsvoet, hoe hoger de contante waarde. H) Voor Evi is de netto contante waarde positief, voor Alex negatief en er geldt hoe hoger de disconteringsvoet, hoe hoger de contante waarde. Tentamen Principes van Asset Trading januari

2 II' ihili Technische Universiteit Delft Vraag 3. Ten aanzien van het begrip opportunity een nieuw project het volgende: cost of capital geldt voor wat betreft het investeren in A) De opportunity cost of capital wordt bepaald door het bedrijf dat het project doet en hangt niet af van het specifieke project. B) De opportunity cost of capital is dat rendement wat gemiddeld behaald wordt indien een investering gedaan wordt die qua risico vergelijkbaar is met het risico van het project. C) Op het moment dat je als bedrijf een investering wilt doen in een project is de opportunity cost of capital het rendement datje zou willen maken als je in een bedrijf zou investeren dat vergelijkbaar is met je eigen bedrijf. D) De opportunity cost of capital zijn niet van belang bij het beoordelen van een project, het gaat juist om de cost of equity capital. E) Op het moment dat je als bedrijf een investering wilt doen in een project is de opportunity cost of capital de rente die je betaalt om het te investeren bedrag te lenen. F) Op het moment dat je als bedrijf een investering wilt doen in een project is de opportunity cost of capital gelijk aan de weighted average cost of capital (WACC). Vraag 4. Stel voor een project heb je een aantal berekeningen gemaakt om te bepalen of het zinvol is om er als bedrijf mee verder te gaan en daarbij zijn zowel de internal rate of return (IRR) als netto contante waarde (NCW) berekend. Hoe verhouden deze waarden zich tot elkaar? A) De IRR geeft het een indruk van het rendement op de investering. Als die groter is dan de opportunity cost of capital, dan is de NCW altijd groter dan nul. B) De IRR geeft het een indruk van het rendement op de investering. Als die groter is dan de opportunity cost of capital, dan is de NCW altijd kleiner dan nul. C) De IRR geeft het een indruk van het rendement op de investering. Als die groter is dan de weighted average cost of capital (WACC), dan is de NCW altijd groter dan nul. D) De IRR geeft het een indruk van het rendement op de investering. Als die groter is dan de weighted average cost of capital (WACC), dan is de NCW altijd kleiner dan nul. E) De IRR geeft het een indruk van het rendement op de investering. Als die groter is dan de opportunity cost of capital, dan is de NCW meestal groter dan nul. F) De IRR geeft het een indruk van het rendement op de investering. Als die groter is dan de opportunity cost of capital, dan is de NCW meestal kleiner dan nul. G) De IRR geeft het een indruk van het rendement op de investering. Als die groter is dan de weighted average cost of capital (WACC), dan is de NCW meestal groter dan nul. H) De IRR geeft het een indruk van het rendement op de investering. Als die groter is dan de weighted average cost of capital (WACC), dan is de NCW meestal kleiner dan nul. Vraag 5. Zowel bank A als bank B verstrekken beide krediet tegen 5% nominale rente per jaar. Bij bank A betaal je per maand en bij B per kwartaal. Welke van de onderstaande beweringen is juist? A) Bij A is de effectieve rente 5.24% en bij B 5.13%. B) Bij A is de effectieve rente 5.12% en bij B 5.09%. C) Bij A is de effectieve rente 0.42% en bij B 1.25%. D) Bij A en B zijn de effectieve rentes gelijk aan 5%. E) De effectieve rentes moeten voor zowel A als B kleiner zijn dan 5%. F) Bij B is de effectieve rente 5.24% en bij A 5.13%. G) Bij B is de effectieve rente 5.12% en bij A 5.09%. H) Bij B is de effectieve rente 0.42% en bij A 1.25%. Tentamen Principes van Asset Trading januari

3 'If mm. Technische Universiteit Delft Vraag 6. Stel de nominale rente is 1.2% en er is deflatie van 0.5%. Wat is dan de reële rente? A) -1.68% C) 0.7% E) 1.70% B) -0.5% D) 1.2% F) 1.71% Vraag 7. Ten aanzien van de begrippen spot rate en forward rate geldt het volgende: A) De n-jaars spot rate is de rente die ieder jaar geldt indien je een investering of lening voor n jaar afspreekt. De forward rate is de rente die geldt tijdens een toekomstige periode indien je je nu al vastlegt om gedurende die periode te investeren of te lenen. B) De n-jaars forward rate is de rente die ieder jaar geldt indien je een investering of lening voor n jaar afspreekt. De spot rate is de rente die geldt tijdens een toekomstige periode indien je je nu al vastlegt om gedurende die periode te investeren of te lenen. C) Spot rate en forward rate zijn synoniemen van elkaar. D) Om die yield curve te kunnen bepalen, moet je zowel de spot rates als de forward rates weten. E) Forward rates zijn onzeker omdat ze over de toekomst gaan, terwijl je spot rates nu direct kunt vastleggen. F) Spot rates gaan over korte periodes, forward rates over de lange termijn. Vraag 8. Stel, je hebt de volgende obligaties uitgeven door dezelfde staat: Obligatie X heeft een coupon. Obligatie Y is een zero coupon met looptijd 2 jaar. Obligatie Z is een zero coupon met looptijd 10 jaar. In de onderstaande grafiek zie je de price yield curve van deze obligaties. 160 O 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Welke obligatie hoort bij welke curve? A) X=A, Y=B, Z = C C) X=B, Y=A, Z=C E) X=C, Y=A, Z=B B) X=A, Y=C, Z = B D) X=B, Y=C, Z=A F) X=C, Y=B, Z=A Tentamen Principes van Asset Trading januari

4 T Delft Technische Universiteit Delft Vraag 9, In de grafiek hieronder zijn de yieldcurves van obligaties 1, 2 en 3 getekend. 140 Yield Curve % 2% 4% 6% 8% 10% 12% yield Over de hoogte van de coupons van deze obligaties het volgende: A) Obligatie 3 heeft de langste looptijd, obligatie 1 heeft de grootste coupon. B) Om deze te achterhalen had de yieldcurve voor 0% yield getekend moeten zijn. C) Obligatie 1 heeft zowel een kortere looptijd als obligaties 2 en 3 als een kleine coupon dan obligaties 2 en 3. D) Obligatie 3 heeft de langste looptijd, obligatie 2 iets korter en obligatie 1 de kortste looptijd. Obligatie 2 en 3 hebben dezelfde coupon, de coupon van 1 is groter. E) Obligatie 3 heeft de langste looptijd, obligatie 2 iets korter en obligatie 1 de kortste looptijd. Obligatie 2 en 3 hebben dezelfde coupon, de coupon van 1 is kleiner. F) Obligatie 1 heeft de langste looptijd, obligatie 2 iets korter en obligatie 3 de kortste looptijd. Obligatie 2 en 3 hebben dezelfde coupon, de coupon van 1 is groter. G) Obligatie 1 heeft de langste looptijd, obligatie 2 iets korter en obligatie 3 de kortste looptijd. Obligatie 2 en 3 hebben dezelfde coupon, de coupon van 1 is kleiner. Vraag 10 t/m 12. Stel dat van een bedrijf een eigen vermogen per aandeel heeft van EUR 75,= en een return on equity van 25%. Het bedrijf betaalt een dividend van EUR 10, =. De WACC is 7% en de cost of equity capital is 8%. Vraag 10. Wat zijn de earning per share (EPS)? A) EUR 0.00 C) EUR B) EUR D) EUR E) 8% F) 7% Vraag 11. Bereken de plow-back ratio (PB) en de groei (g): A) PB = 13.3%, g = 25.0% D) PB = 53.3%, g = 11.7% B) PB = 25.0%, g = 13.3% E) PB = 46.7%, g = 13.3% C) PB = 46.7%, g = 11.7% F) PB = 53.3%, g = 13.3% Vraag 12. Stel dat het bedrijf niet zou investeren in groei, want is dan de waarde per aandeel van het bedrijf? A) EUR C) EUR E) EUR B) EUR D) EUR F) EUR Tentamen Principes van Asset Trading januari

5 'r IIJGift Vraag 13. In de portefeuille theorie spelen correlatie en volatility een belangrijke rol. In de onderstaande Bloomberg diagrammen zijn de dagrendementen uitgezet van twee aandelen A en B uitgezet tegen de AEX-Index t.o Het volgende valt uit de diagrammen af te leiden: A) De beta van aandeel A is hoger dan die van B. De corelatie van A met de index is duidelijk hoger dan de corelatie van B met de index. B) De beta van aandeel A is hoger dan die van B. De corelatie van A met de index is duidelijk lager dan de corelatie van B met de index. C) De beta van aandeel A is hoger dan die van B. Er zit geen duidelijk afleesbaar verschil tussen de corelatie van A met de index en de corelatie van B met de index. D) De beta van aandeel A is lager dan die van B. De corelatie van A met de index is duidelijk hoger dan de corelatie van B met de index. E) De beta van aandeel A is lager dan die van B. De corelatie van A met de index is duidelijk lager dan de corelatie van B met de index. F) De beta van aandeel A is lager dan die van B. Er zit geen duidelijk afleesbaar verschil tussen de corelatie van A met de index en de corelatie van B met de index. Vraag 14. Over het CAPM model in relatie tot de Markowitz portefeuille theorie het volgende: A) Wat bij Markowitz one-fund theorem de efficient frontier is, is in CAPM de security market line. De richting coefficient van die lijn is de market price of risk. B) Wat bij Markowitz one-fund theorem de efficient frontier is, is in CAPM de capital market line. De richting coefficient van die lijn is de market price of risk. C) In CAPM wordt correlatie met de markt beloond met rendement, bij Markowitz speelt de correlatie binnen een portefeuille geen enkele rol. D) Markowitz kan ook omgaan met short posities, CAPM kan dat niet. E) CAPM is eigenlijk een eenvoudige versie van Markowitz, omdat daar alleen naar de beta wordt gekeken. F) Markowitz is voor opties, CAPM voor aandelen en obligaties. Tentamen Principes van Asset Trading Januari 2015

6 11 inm: Tcchrisclic Universiteit Delft Vraag 15. Bij de uitgifte van 200 miljoen aan staatsobligaties heb je de volgende biedingen van beleggers X, Y en Z: X : 75 miljoen voor EUR Y : 150 miljoen voor EUR Z : 200 miljoen voor EUR Wat gebeurt er met de uitgifte prijs in geval van een uniforme prijs veiling (UPA) en een discriminerende prijs veiling (DPA)? A) Bij DPA betaalt X en krijgt hij zijn hele 75 miljoen, Y betaalt en krijgt maar 125 miljoen, Z krijgt niets. In geval van UPA krijgen X en Y hetzelfde, maar betalen ze beiden B) Bij UPA betaalt X en krijgt hij zijn hele 75 miljoen, Y betaalt en krijgt maar 125 miljoen, Z krijgt niets. In geval van DPA krijgen X en Y hetzelfde, maar betalen ze beiden C) Bij DPA betaalt X en krijgt hij zijn hele 75 miljoen, Y betaalt en krijgt maar 125 miljoen, Z krijgt niets. In geval van UPA krijgen X en Y hetzelfde, maar betalen ze beiden D) Bij UPA betaalt X en krijgt hij zijn hele 75 miljoen, Y betaalt en krijgt maar 125 miljoen, Z krijgt niets. In geval van DPA krijgen X en Y hetzelfde, maar betalen ze beiden E) Bij DPA betaalt X en krijgt hij zijn hele 75 miljoen, Y betaalt en krijgt maar 125 miljoen, Z krijgt niets. In geval van UPA krijgen X en Y hetzelfde, maar betalen ze beiden F) Bij UPA betaalt X en krijgt hij zijn hele 75 miljoen, Y betaalt en krijgt maar 125 miljoen, Z krijgt niets. In geval van DPA krijgen X en Y hetzelfde, maar betalen ze beiden Vraag 16. Ten aanzien van de green shoe option in relatie met het uitgeven van aandelen geldt het volgende: A) De green shoe option is een optie die het uitgevende bedrijf heeft om extra aandelen in de markt te zetten. Dit zal het doen als de koers op de eerste handelsdag hoger is dan de uitgifteprijs. B) De green shoe option is een optie die het uitgevende bedrijf heeft om extra aandelen in de markt te zetten. Dit zal het doen als de koers op de eerste handelsdag lager is dan de uitgifteprijs. C) De green shoe option is een optie die de underwriter heeft om extra aandelen van het bedrijf te kopen tegen de uitgiftekoers. Dit zal zij doen als de koers op de eerste handelsdag hoger is dan de uitgifteprijs. D) De green shoe option is een optie die de underwriter heeft om extra aandelen van het bedrijf te kopen tegen de uitgiftekoers. Dit zal zij doen als de koers op de eerste handelsdag lager is dan de uitgifteprijs. E) De green shoe option is een optie die de IPO klant heeft om extra aandelen in het bedrijf te kopen van de underwriter tegen de uitgiftekoers. Dit zal de klant doen als de koers op de eerste handelsdag hoger is dan de uitgifteprijs. F) De green shoe option is een optie die de IPO klant heeft om extra aandelen in het bedrijf te kopen van de underwriter tegen de uitgiftekoers. Dit zal de klant doen als de koers op de eerste handelsdag lager is dan de uitgifteprijs. Tentamen Principes van Asset Trading januari

7 Technische Universiteit Delft Vraag 17. Ten aanzien van de proposities 1 en 2 van jviodigliani en Miller geldt het volgende: A) Volgens propositie 1 kun je door een optimale schuldstructuur in het bedrijf te kiezen op basis van de tax shield de waarde vergroten. Volgens propositie 2 zal het verwachte rendement in geval van leverage toenemen. B) Volgens propositie 1 kun je door een optimale schuldstructuur in het bedrijf te kiezen op basis van de tax shield de waarde vergroten. Volgens propositie 2 zal het verwachte rendement in geval van leverage afnemen. C) Volgens propositie 1 wordt de waarde van een bedrijf niet beïnvloed door de schuldstructuur. Volgens propositie 2 zal het verwachte rendement in geval van leverage toenemen. D) Volgens propositie 1 wordt de waarde van een bedrijf niet beïnvloed door de schuldstructuur. Volgens propositie 2 zal het verwachte rendement in geval van leverage afnemen. E) Volgens propositie 2 kun je door een optimale schuldstructuur in het bedrijf te kiezen op basis van de tax shield de waarde vergroten. Volgens propositie 1 zal het verwachte rendement in geval van leverage toenemen. F) Volgens propositie 2 kun je door een optimale schuldstructuur in het bedrijf te kiezen op basis van de tax shield de waarde vergroten. Volgens propositie 1 zal het verwachte rendement in geval van leverage afnemen. G) Volgens propositie 2 wordt de waarde van een bedrijf niet beïnvloed door de schuldstructuur. Volgens propositie 1 zal het verwachte rendement in geval van leverage toenemen. H) Volgens propositie 2 wordt de waarde van een bedrijf niet beïnvloed door de schuldstructuur. Volgens propositie 1 zal het verwachte rendement in geval van leverage afnemen. Vraag 18. Ten aanzien van de cost of financial distress geldt het volgende: A) Deze kosten bestaan uit het waarde verlies dat het bedrijf maakt omdat de economie in financial distress is. B) Deze kosten kunnen geplitst worden in directe en indirecte kosten. De directe kosten betreft de kosten voor b.v. het betalen van de curator, de indirecte kosten uit het niet meer op krediet kunnen kopen van leveranciers. C) Deze kosten kunnen geplitst worden in directe en indirecte kosten. De indirecte kosten betreft de kosten voor b.v. het betalen van de curator, de directe kosten uit het niet meer op krediet kunnen kopen van leveranciers. D) Deze kosten ontstaan doordat de tax shield minder goed werkt als gevolg van een daling van het vennootschapsbelastingtarief. E) Deze kosten kunnen vermeden worden op het moment dat een bedrijf waarde creëert door de tax shield te gebruiken. F) Financial distress komt alleen voor in de financiële sector: daar heb je namelijk kernkapitaal nodig en als dat te weinig blijkt in een zogenoemde stress test, kun je je dienstverlening niet meer uitbreiden. Tentamen Principes van Asset Trading januari

8 II IHMt Technische Universiteit Delft Vraag 19. Indien we de volgende manieren van financiering van bedrijven onderscheiden: I. Aantrekken van vreemd vermogen, b.v. door uitgifte van obligaties. II. Aantrekken van eigen vermogen, b.v. door uitgifte van aandelen. III. Gebruik van interne financiering, b.v. verkleinen dividenden. IV. Aantrekken van hybride vermogen, b.v. door uitgifte van converteerbare obligaties. Dan is de volgorde volgens de pecking order A) I, II, III, IV B) I, II, IV, III C) II, I, III, IV theory: D) II, I, IV, III E) III, I, II, IV F) III, I, IV, II G) IV, I, II, III H) IV, II, I, III I) IV, II, III, I Vraag 20. Er zijn, volgens de corporate finance theorie, goede en slechte redenen om een fusie te doen. Welke van de onderstaande alternatieven bevat alleen goede redenen? A) Schaalvoordelen, Complementaire Resources, Consolidatie, Diversificatie. B) Schaalvoordelen, Complementaire Resources, Overschot aan Funding, Consolidatie. C) Schaalvoordelen, Consolidatie, Lagere financieringskosten, toename Winst per aandeel. D) Complementaire Resources, Diversificatie, toename Winst per aandeel. E) Overschot aan Funding, Consolidatie, Lagere financieringskosten. Diversificatie. F) Lagere financieringskosten. Diversificatie, toename Winst per aandeel. Tentamen Principes van Asset Trading januari

9 Technische Universiteit Delft Deel 2 - Open vragen In dit onderdeel behoor je al je antwoorden te motiveren, ofwel door berekeningen ofwel door argumenten. Je mag uiteraard gebruik maken van het formuleblad en een rekenmachine Vraag 1 Je investeert in een staatsobligatie die 5 jaar loopt en die 2x per jaar een coupon betaalt van 2.5%. De yield voor deze staatsobligatie is 1.5%. A) Bereken de prijs van de staatsobligatie. B) Bereken de duration van de staatsobligatie. C) Gebruik de in (B) gevonden duration om te schatten wat de prijs is van de staatsobligatie als die yield stijgt naar 2%. Neem aan dat de volatility (standaard deviatie op jaarbasis) van de yield 5% bedraagt. D) Bereken de volatility van de prijs van de staatsobligatie. E) Stel dat de marktprijs EUR is, bepaal dan de bijbehorende yield van deze obligatie. Vraag 2 Drie beursgenoteerde aandelen X, Y en Z hebben onderlinge correlaties van allemaal 0.7 en verder de volgende eigenschappen: X : gem rendement 8%, standaard deviatie 12% Y : gem rendement 12%, standaard deviatie 15% Z : gem rendement 14%, standaard deviatie 20% Beantwoord de volgende vragen. A) Bereken de standaard deviatie en het rendement indien je in ieder van de aandelen X, Y en Z een derde van je portefeuille investeert (wi=w2=w3). B) Bereken de minimale standaard deviatie (en de gewichten die daarbij horen) indien je een porteuille maakt die alleen bestaat uit de aandelen X en Y. Bepaal ook het rendment dat bij deze portefeuille hoort. C) Teken al deze punten in een Mean Standard Deviation Diagram en probeer op basis daarvan zo goed als mogelijk de feasible set, de minimal variance set en de efficient frontier te tekenen. Geef duidelijk de waarden op de assen aan in dit diagram. Neem nu aan dat de risico vrije rente 2,5% is. D) Teken op basis van het one-fund theorem de efficient frontier indien je ook in de risico vrije asset mag investeren. LET OP : ER ZIJN 3 OPEN VRAGEN, ZIE ACHTERKANT Tentamen Principes van Asset Trading januari

10 TUDelft Technische Universileit Delfl Vraag 3 Je mag gedurende het komende jaar een bedrijf kopen voor 2.5 miljoen. Het bedrijf is nu 2.6 miljoen waard. Aan het eind van het jaar is het bedrijf of 20% meer waard of 20% minder waard. Als je het bedrijf nu al koopt, ontvang je 0.1 miljoen dividend in het eerste jaar. De risico vrije rente is 2% per jaar. A) Leg uit waarom dit een real option is en wat voor soort real option dit is. B) Teken de boom die bij dit real option probleem hoort. Teken hierin ook de payoff van de optie. C) Bereken de waarde van de real option. D) Wat wordt nu je investeringsstrategie? E) Wat is de invloed op je investeringstrategie als het dividend in het eerste jaar omhoog gaat? Formuleblad De contante waarde P van een oneindige annuïteit die iedere periode een bedrag A betaalt, beginnend aan het eind van de eerste periode is: P = ^ r Een annuïteit die aan het eind van de eerste periode begint met het uitbetalen van een bedrag A gedurende in totaal n periodes heeft een contante waarde P van : 1-1 Omgekeerd geldt voor/1: r(l+r)"p (1 + r)" - 1 Tentamen Principes van Asset Trading januari

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur

Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Tentamen Corporate Finance BKB0023 18 augustus 2005 09:30 uur - 12:30 uur Beste student, Voor U ligt het tentamen corporate finance. Het tentamen is gesloten boek en bestaat uit 40 meerkeuze vragen; vier

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing)

AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Delft Institute of Applied Mathematics AEX-Sparen: sparen en beleggen in één (AEX-Sparen: a combination of saving and investing)

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR

NIBE-SVV, 2008. Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR NIBE-SVV, 2008 Oefenexamen DSI BELEGGINGSADVISEUR 1. Welke van de onderstaande beweringen met betrekking tot uitkeringen op aandelen is JUIST? A. De uitkering van het stockdividend geschiedt ten laste

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 3de bach TEW/HIR Financieel Managment Hoorcolleges - Deloof Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 162 4.00 EUR FINANCIEEL MANAGEMENT: HOORCOLLEGE 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Het rendement van risico

Het rendement van risico Het rendement van risico Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Financiering aan de Universiteit Utrecht op woensdag 16 april 2003 door Arie Buijs 1 Het rendement

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie

OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie OPTIES? GEEN KUNST! J.N. Sibie Versie 1, september 2000 Voorwoord. Dit is opties? Geen kunst!, deel 1 van de boekenserie Beleggen, kunst of kunde Opties? Geen kunst! 2 Deze serie wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken

Forex Trading Auteur: Luc Verstreken Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Forex-Info.nl verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering & Corporate Governance

Bedrijfsfinanciering & Corporate Governance Master TEW Bedrijfsfinanciering & Corporate Governance Prof. Keuleneer Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 190 4.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Beleidsregel Informatieverstrekking

Beleidsregel Informatieverstrekking Beleidsregel Informatieverstrekking Waar let de AFM op bij het beoordelen van informatieverstrekking door financiële ondernemingen over financiële producten en diensten? Autoriteit Financiële Markten De

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie