Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA"

Transcriptie

1 Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is opgebouw, wat de functie is van een balans, de meest voorkomende activa en financieringsvormen kan benoemen en beschrijven (stof BGA-BEC). We gaan een aantal bijzondere posten op de balans bespreken, namelijk: Goodwill Ontwikkelingskosten Verder gaan we kijken naar een aantal specifieke financieringsvormen: Claimemissies Converteerbare obligaties Leasing Factoring (strikt genomen geen financieringsvorm)

2 Balans Activa

3 Goodwill Balans A Balans B Activa EV Activa 800 EV 800 Cash Totaal Totaal A Cash = Rentabiliteitswaarde Activa 800 = Intrinsieke waarde Aandeel deelhouders B Geconsolideerde Balans A Activa EV Goodwill 200 Totaal Ontwikkelingskosten. Als ontwikkelingskosten worden geactiveerd op de balans, moet hier tegenover een wettelijke reserve worden opgenomen. Ontwikkelingskosten mogen alleen worden opgenomen op de balans als er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat ze in de toekomst zullen leiden tot positieve cash flows.

4 Passiva Claims Stel je hebt vandaag aandelen gekocht in een NV voor 100 EUR. De volgende dag hoor je dat de onderneming besloten heeft nieuwe aandelen uit te geven tegen een emissieprijs van 95 EUR. Als iedere willekeurige persoon (dus niet alleen aandeelhouders) mogen inschrijven op de nieuwe aandelen, dan ben je als aandeelhouder flink benadeeld (iemand anders mag immers met 5% korting dezelfde aandelen kopen). Om benadeling te voorkomen, krijgen de aandeelhouders het recht om als eerste het aandeel te kopen. Ze kunnen dan zelf kiezen van dit recht gebruik te maken of aan een ander te geven (tegen betaling natuurlijk). Dit recht wordt een claim genoemd. Laten we aannemen dat de beurskoers na de emissie niet verandert en dus op 100 EUR blijft staan. Er zijn nu 10 mln aandelen in omloop en het bedrijf wil met de emissie 95 mln EUR aan vermogen aantrekken. Dit betekent dat er 95 mln EUR / 95 EUR = 1 mln nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven. Als per oud aandeel één dividendbewijs als claim wordt aangewezen, moeten aandeelhouders 10 mln / 1 mln = 10 claims inleveren en 95 EUR betalen om 1 nieuw aandeel t.w.v. 100 EUR te krijgen. We kunnen nu uitrekenen wat de theoretische waarde van een aandeel moet zijn: 10 claims + 95 = 100 => 10 claims = 5 => 1 claim = 0.50 EUR. De claims worden nadat ze aan de aandeelhouders zijn toegewezen verhandelbaar op de beurs. De

5 bezitter van een claimrecht kan dus altijd beslissen om het recht uit te oefenen of door te verkopen tegen de dan geldende marktprijs. Stel een claim wordt op dit moment verhandeld op een koers van 0,40 EUR en het aandeel op 100 EUR. Dit biedt professionele beurshandelaren mogelijkheden voor pure arbitrage (= gegarandeerde winst maken zonder risico te lopen). De handelaar leent een aandeel in bij een bank en verkoopt die voor 100 EUR. Tegelijkertijd koopt hij 10 claims voor 4 EUR in totaal. Hij heeft nu 96 EUR over. Op de uitoefendatum van de claims levert de handelaar 10 claims in en betaalt 95 EUR. Hij krijgt hiervoor één aandeel terug. Dit aandeel geeft hij terug aan de bank en hij heeft nu 1 EUR verdiend zonder op enig moment risico te hebben gelopen. Converteerbare obligaties Obligaties zijn langlopende leningen. In de pure vorm wordt er dus een lening vertrekt aan de organisatie en die lening wordt afgelost plus rente. Obligaties behoren dus tot het vreemd vermogen en zijn daarom niet-risicodragend. Dat wil zeggen: een obligatiehouder weet altijd precies hoe hoog zijn vergoeding is voor het verschaffen van het vermogen. Een aandeelhouder kan dit nooit met zekerheid bepalen. Een bijzondere vorm van obligaties zijn de converteerbare obligaties. Dit zijn obligaties die een claimrecht hebben ingebouwd. De obligatiehouder kan dan kiezen voor aflossing en rentebetalingen of voor omwisseling van zijn obligatie in aandelen. Een obligatiehouder zal dit natuurlijk alleen doen als de waarde van de aandelen hoger is dan de waarde van de overgebleven aflossings- en rentebedragen. Obligaties van beursgenoteerde ondernemingen worden in veel gevallen ook verhandeld op de beurs. Het is dus vrij eenvoudig om de waarde van de overgebleven aflossings- en rentebetalingen te bepalen. Die zijn immers gelijk aan de actuele beurswaarde van de obligatie (een obligatiehouder zal nooit voor minder willen verkopen en een belegger zal er nooit meer voor willen betalen). Om dus te bepalen wat op een bepaald moment voordeliger is: de obligatie houden of converteren, moet de houder van een converteerbare obligatie de waarde van de aandelen vergelijken met de beurswaarde van de obligatie. Stel één converteerbare obligatie wordt nu verhandeld op de beurs voor EUR. De aandelen hebben een beurswaarde van 150 EUR. De conversievoorwaarden zijn: één obligatie met bijbetaling van 500 EUR geeft recht op 10 aandelen. In dat geval is het onaantrekkelijk om te converteren. Immers, er moet dan EUR (= ) aan waarde worden opgegeven om EUR (=10 x 150) aan waarde terug te krijgen.

6 Operational en financial lease Leasing wordt ingezet om vaste activa te financieren. Stel een bedrijf heeft volgende beginbalans: Beginbalans jaar 1 (bedragen in EUR) Bank 50,000 EV 50,000 Totaal 50,000 Totaal 50,000 Het bedrijf wil het geld op de bank gebruiken om een productiemiddel (activum) aan te schaffen. De mutaties aan de debet zijde zijn dan: Bank Activum EUR EUR en de eindbalans ziet er als volgt uit: Eindbalans jaar 1 (bedragen in EUR) Activum 50,000 EV 50,000 Totaal 50,000 Totaal 50,000 Het bedrijf kan er ook voor kiezen om het activum te leasen m.b.v. operational lease. In dat geval blijft het activum in bezit van de leasemaatschappij en verandert de balans niet: Eindbalans jaar 1 (bedragen in EUR) Bank 50,000 EV 50,000 Totaal 50,000 Totaal 50,000 Het geld dat op de bank staat, zou in theorie kunnen worden terugbetaald aan de aandeelhouders (als er verder geen andere productiemiddelen nodig zijn). Daarmee zouden de posten Bank en Eigen Vermogen verdwijnen en is er sprake van een zogenaamde balansverkorting.

7 Als er sprake is van financial lease wordt het activum wel op de balans geactiveerd, omdat het economisch risico nu voor rekening van de lessee is. De toekomstige leaseverplichtingen moeten ook worden geactiveerd (contant gemaakt). Stel dat de contante waarde van de leaseverplichtingen EUR bedraagt. Dan ziet de balans na aangaan van de leaseovereenkomst er als volgt uit: Eindbalans jaar 1 (bedragen in EUR) Activum 50,000 EV 50,000 Bank 50,000 Leaseverplichtingen 50,000 Totaal 100,000 Totaal 100,000 Bij financial lease vindt dus geen balansverkorting plaats. Factoring Factoring wordt gebruikt om de post debiteuren te verlagen. Er is hier geen sprake van financiering. Het risico en de uitvoering van de vordering wordt door het factoringbedrijf overgenomen. Hiervoor wordt een vergoeding betaald in de vorm van een korting op de waarde van de vordering. Als bijvoorbeeld een vordering EUR bedraagt en de klant moet over 30 dagen betalen, kan de korting 3% bedragen. Dit betekent het factoringbedrijf EUR uitbetaalt aan de eigenaar van de vordering. De marge van 300 EUR wordt door het factoringbedrijf gebruikt om eigen kosten te dekken, zich te verzekeren tegen wanbetaling en winst te maken. Het heeft zin om van factoring gebruik te maken als het geld dat wordt ontvangen weer kan worden gebruikt om transacties te doen die meer opleveren dan de marge die aan het factoringbedrijf moet worden betaald. Stel in het voorgaande voorbeeld dat de onderneming voor EUR inkoopt om tegen EUR te verkopen (500 EUR winstmarge). Dan kan men beter EUR direct ontvangen en weer omzetten met een kleinere marge dan 30 dagen moeten wachten om 500 EUR winst te maken. Als de leverancier ook nog korting geeft bij snellere betaling kan daar ook nog winst op worden gemaakt.

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels

18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels 18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels 18.1 Een verfrissende kijk op aandelenvermogen 18.2 Eigen Vermogen gewaardeerd als call-optie 18.3 Vreemd Vermogen uitgedrukt in optietermen

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding OPTIE THEORIE 1. Inleiding Het begrip aandeel is ongetwijfeld bij velen bekend. Je kunt op de financiële pagina van een willekeurige krant elke dag de aandelenkoersen van bekende en minder bekende ondernemingen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis Uitwerkingen Aandelen, obligaties en derivaten drs. H.J.Ots Hellevoetsluis Opgaven H1 Opgave 2 Antwoord C. Opgave 3 Antwoord A. Opgave 4 Antwoord B. Opgave 5 Antwoord C. Opgave 6 Opgave 7 Antwoord A.

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Wat vind je wél bij de LOI en ergens anders niet?

Wat vind je wél bij de LOI en ergens anders niet? Wat vind je wél bij de LOI en ergens anders niet? Ontdek het zelf! Je hebt een gratis proefles aangevraagd. Een heel goed idee! Nu kun je zelf ervaren hoe slim het lesmateriaal van de LOI in elkaar zit.

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Nyenrode Financial Insight. Hoe werkt een claimemissie

Nyenrode Financial Insight. Hoe werkt een claimemissie Nyenrode Financial Insight Hoe werkt een claimemissie Website: Nyenrode Center for Finance Contact: NCF@Nyenrode.nl Financiering en treasury Grontmij-case HOE WERKT EEN CLAIMEMISSIE? Beursfondsen in financiële

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie