VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING"

Transcriptie

1 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid naar de bedeling van deze vrwaarden. Met het kenteken p juw naam staan? Het kenteken van de aut die je bij ns verzekert met p naam staan van ju, f van je partner met wie je duurzaam samenwnt. Wat is altijd verzekerd? We verzekeren alleen persnenaut's met een geel kenteken vr particulier gebruik. Dus geen: Busjes, bestelaut s, quads, trikes, kampeeraut s, vrachtwagens, buggy s f mtrfietsen Aut s die gebruikt wrden als lesaut f taxi f aut s die wrden gebruikt vr keriersdiensten Welke dekking je k hebt. Kan je na brand f een ngeval niet meer verder rijden, dan heb je recht p: Hulp van de SOS Internatinal Alarmcentrale: In Nederland bel je De Alarmcentrale regelt dat jij en je passagiers naar de bestemming f naar huis (beide in Nederland) gebracht wrden. We ververen k je aut: jij mag zeggen waar naarte in Nederland. In het buitenland bel je De alarmcentrale kan je helpen met: Een vervangende aut. Als je aut niet binnen 4 dagen gerepareerd kan wrden. Een vergeding van ksten vr een vervangende aut. Maximaal 100 per dag en ttaal. Het transprt van je eigen aut naar Nederland. Behalve als de waarde van je aut te laag is: dan vergeden we de waarde van je aut en de ksten van inveren en achterlaten van de aut in het land waar hij staat. Repatriëring (van persnen en aut) als de bestuurder dr ziekte f een ngeval niet meer kan rijden. Wel verzekerd Niet verzekerd WA (wettelijk verplicht) Schade die dr f met je aut aan anderen wrdt verrzaakt Schade aan anderen dr f met je gekppelde f lsgekppelde maar ng niet veilig buiten het verkeer tt stilstand gekmen aanhangwagen, caravan f vuwwagen Schade aan bekleding eigen aut dr verver van persnen die bij een ngeval gewnd zijn geraakt Schade dr f met je aut verrzaakt aan een andere aut van jezelf, als deze schade niet ergens anders is verzekerd Schade aan anderen dr afvallende lading Schade aan je eigen aut, aanhanger, caravan f vuwwagen Schade aan (bezittingen van) de bestuurder Schade verrzaakt dr een bestuurder die geen testemming had m met de aut te rijden Schade aan met de aut ververde lading Schade tijdens laden en lssen 0 1

2 Maximumbedragen per schadegeval Bij schade aan zaken Bij schade aan persnen Als wettelijk een hger maximumbedrag verplicht is, geldt het wettelijke bedrag WA is altijd verplicht. Ok als je niet rijdt met je aut. Deze dekking vldet aan de eisen die de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Mtrrijtuigen (WAM) hieraan stelt. Wat is nit verzekerd? Aut s die (bijna) uitsluitend zakelijk wrden gebruikt zijn niet verzekerd. Wij vergeden geen schade die ntstaan is: Tijdens wedstrijden waarbij de aut is gebruikt Tijdens verhuur f leasing Terwijl de bestuurder niet rijbevegd is, bijvrbeeld dr: Geen geldig rijbewijs f een ntzegging van de rijbevegdheid (Overmatig) gebruik van drugs f geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvleden. Meer alchl gebruik dan wettelijk is tegestaan Aan illegale accessires zals radarverklikkers Dr illegale f criminele activiteiten van ju f van de bestuurder die met juw testemming in je aut rijdt Aan lsse navigatiesystemen (inclusief diefstal en verlies) Drdat je die pzettelijk hebt tegebracht, f dat met juw testemming is gebeurd We vergeden k geen schade als: Die p basis van een wet f een andere verzekering al wrdt verged f verged zu wrden als je niet bij ns verzekerd was geweest Die is verrzaakt dr f verband hudt met mlest f atmkernreacties Je ns pzettelijk njuiste infrmatie hebt gegeven bij aanvang van je verzekering f bij schade, f belangrijke wijzigingen niet aan ns hebt drgegeven Welke extra dekkingen kun je kiezen? Beperkt Casc Ruitbreuk Schade aan je ruiten, bijvrbeeld dr steenslag Krassen f vuil Ruitschade als de aut ttal lss is 0 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 250 bij vervanging dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij vervanging f reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld 2

3 Brand, strm en natuur Schades direct verrzaakt dr: Strm (windkracht 7 f hger) Natuurgeweld Brand Explsies Krtsluiting in de aut Vgels en lslpende dieren Schade dr bevriezen f lekken 250 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedragen per schadegeval Autwaarde Garantie Aut s jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt maximaal 500 Raakt je aut beschadigd dr (één van) deze rzaken, dan krijg je tijdens de reparatieperide alleen een vervangende aut, als je gebruik maakt van een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf. Diefstal (pging tt) Diefstal, plichting en verduistering (pging tt) Jyriding (pging tt) Inbraak Als de aut niet p slt stnd f de sleutels er in lagen Als de aut niet vldet aan nze beveiligingseisen Vervangend verver bij diefstal van je aut 250 bij diefstal van je aut 250 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedragen per schadegeval Autwaarde garantie Aut's jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt 500 Als je aut gestlen is, nemen we 30 dagen tijd m de aut p te (laten) spren. De bij diefstal direct aangifte bij de plitie. Raakt je aut beschadigd dr (één van) deze rzaken, dan krijg je tijdens de reparatieperide alleen vervangend verver, als je gebruik maakt van een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf. 3

4 Vlledig Casc (in aanvulling p de dekking beperkt casc) (Aanrijdings)schade Aanrijdings- f brandschade die is ntstaan dr verkeerd uitgeverd nderhud f verkeerde reparatie Schade die je zelf per ngeluk verrzaakt hebt Slijtage f mankementen Gevlgen van verudering f nvldende nderhud Vervangend verver bij ttal lss : 250 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld 250 extra eigen risic als de bestuurder van je aut p het mment van het ntstaan van een schade jnger is dan 24 jaar. Dit extra eigen risic geldt niet als de pgegeven hfdbestuurder jnger is dan 24 jaar. Maximumbedragen per schadegeval Autwaarde garantie Aut s jnger dan 1 jaar: de laatst bekende catalgusprijs Accessires tt 500 Raakt je aut beschadigd dr (één van) deze rzaken, dan krijg je tijdens de reparatieperide alleen vervangende verver, als je gebruik maakt van een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf. Inzittenden Schade die inzittenden in je aut lijden dr een verkeersngeval en die niet p je dekking WA wrdt verged zals: - Schade aan persnen - Schade aan spullen We vergeden schade k als jij niet aansprakelijk bent. We vergeden alle schade zals die vlgens de wet verhaald kan wrden als een ander aansprakelijk zu zijn geweest. Maximumbedrag per schadegeval Schade aan je aut 250 vr schade aan spullen Vergeding alleen en naar verhuding vr het tegestane aantal inzittenden in de aut. Als een inzittende geen verplichte autgrdel dreg verminderen we de vergeding met 25%. 4

5 Accessires bven 500 Alles wat niet af fabriek, maar later is ingebuwd, zals: Navigatiesysteem Geluidsinstallatie LPG-installatie Illegale accessires Lsse navigatiesystemen 250 bij reparatie dr een dr ns aangewezen schadeherstelbedrijf 500 bij reparatie dr andere schadeherstelbedrijven f als je kiest vr een uitkering in geld Maximumbedrag per schadegeval bvenp de standaarddekking van 500. We vergeden dus maximaal Neem deze aanvullende dekking als je accessires hebt, en hebt gekzen vr de dekking Beperkt Casc f Vlledig Casc. Je accessires zijn verzekerd tt in plaats van 500. Rechtsbijstand Juridische ndersteuning via ns dr ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. bij: Het verhalen van juw letsel en/f materiële schade en die van inzittenden, die is ntstaan dr deelname met je aut aan het verkeer (wereldwijd) Geschillen ntstaan bij de aankp, verkp f nderhud/reparatie van het verzekerde vertuig binnen de EU Strafzaken bij dd f letsel dr schuld verrzaakt dr deelname met je aut aan het verkeer (wereldwijd) ARAG verleent zelf rechtsbijstand f kan besluiten deze ver te dragen aan een externe deskundige. Je mag zelf één advcaat kiezen als ARAG een pdracht geeft aan een advcaat m de belangen van ju in een gerechtelijke f administratieve prcedure te behartigen. Als anderen ju aansprakelijk stellen vr dr hen geleden schade Als de bestuurder niet bevegd was m de aut te besturen Als je meedet aan snelheids- f behendigheidswedstrijden Aankp van een tweedehands vertuig znder BOVAG-garantie en/f schriftelijke garantie van een fficiële dealer Geschillen ver deze verzekering Geschillen als de aut niet particulier wrdt gebruikt, bijvrbeeld ver de explitatie van de aut, zals taxi, rijschl f keriersdiensten Geschillen die je redelijkerwijs had kunnen vrzien bij het afsluiten van de verzekering Je hebt geen eigen risic 5

6 Maximumbedragen per schadegeval Onbeperkt in Nederland binnen de EU buiten de EU Deze dekking geldt k: Vr je gekppelde caravan, aanhang- f vuwwagen Als je tijdens de reparatie van je verzekerde aut in een vervangende aut rijdt ARAG neemt een geschil alleen in behandeling als het gaat m een financieel belang van 150 f meer Als de ksten van de behandeling niet (meer) in verhuding staan met juw financieel belang kan ARAG de behandeling afkpen dr ju schadels te stellen Verschil van mening ver de behandeling dr ARAG Als je het niet eens bent met de manier waarp wij je zaak behandelen f willen behandelen en we kmen er samen niet uit, dan kun je ns vragen m een nafhankelijke advcaat in te schakelen die bindend rdeelt ver het verschil van mening. We vragen dan aan de Orde van Advcaten m een advcaat aan te wijzen. De ksten van de advcaat kmen vr nze rekening. Geschillenregeling Deskundige is het eens met ARAG Is de advcaat het met nze visie eens, dan behandelen we je zaak verder zals we eerder hadden vrgesteld. Wil je de zaak tch p een andere manier vrtzetten, dan sturen we je de stukken te en kun je de zaak vr eigen rekening verder (laten) behandelen. Bereik je uiteindelijk het dr ju begde resultaat, dan vergeden we de verzekerde ksten van rechtsbijstand achteraf alsng aan je. Deskundige is het eens met ju Is de advcaat het met juw visie eens, dan wrdt de verlening van rechtsbijstand vrtgezet. Als ARAG de behandeling verdraagt aan een externe advcaat, dan mag je zelf kiezen wie de zaak verder zal behandelen. De advcaat zelf f een kantrgent mag de zaak niet verder behandelen. Verschil van mening ver de behandeling die is uitbesteed aan een advcaat Wrdt je zaak behandeld dr een advcaat en je bent het niet eens met de manier waarp zij je zaak behandelen f willen behandelen en jullie kmen er samen niet uit, dan kunt je de zaak vrtzetten met behulp van een andere advcaat. De hiermee gemeide ksten kmen vr je eigen rekening. Bereik je uiteindelijk het dr ju begde resultaat, dan vergedt ARAG ju de verzekerde ksten van rechtsbijstand achteraf alsng. Waar kun je zien welke dekkingen je hebt? Ga p internet naar Crisper.nl, klik p Mijn Crisper en lg in. In Mijn Crisper vind je juw autplis. Die bevat je verzekeringsvereenkmst(en) en de dekking(en) per verzekering. He bepalen wij je premie? De Crisper Bnus/Malus ladder Het aantal schadevrije jaren dat je hebt pgebuwd, bepaalt p welke trede je start p de Crisper Bnus/Malus ladder. 6

7 We halen je schadevrije jaren uit een centraal gegevensbestand, waarin de meeste verzekeraars je schadevrije jaren vastleggen. Elk jaar berdelen we je schade(s) van het afgelpen jaar, vr het eerst één jaar na de ingangsdatum van je eerste verzekering. Dit den we vr elke autverzekering waarvan je hfdbestuurder bent, f bent geweest in dat jaar. Elk jaar ga je autmatisch naar de vlgende trede. Heb je schade gehad, dan bepalen we je vlgende trede aan de hand van het aantal schuldschades die je in dat jaar hebt gehad. Vr elke schuldschade val je 6 treden terug. Je krting kan stijgen tt maximaal 72%. Bijhuden van je schadevrije jaren Wij huden het aantal pgebuwde schadevrije jaren vr je bij. Als je de Crisper Autverzekering pzegt, kun je deze pgebuwde schadevrije jaren bij een andere verzekeraar inbrengen. De Crisper Bnus/Malus ladder Als je geen schade rijdt Als je wel schade rijdt Als je.. schadevrije jaren hebt Sta je p trede En is je krting Sta je vlgend jaar p trede % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 25 Bepaalt het aantal schuldschades die je in dat jaar hebt gehad je trede vr het vlgende jaar 7

8 % % % % % % 31 Wanneer begint de verzekering? De ingangsdatum van je verzekering staat p je plisblad die je via Mijn Crisper kunt inzien. Je verzekering geldt vr nbepaalde tijd. De dekking begint nit eerder dan het tijdstip waarp de verzekering is afgeslten. Als de eerste incass niet kan plaatsvinden, ben je niet verzekerd geweest. Schade die het gevlg is van gebeurtenissen die vr de ingangsdatum van de verzekering hebben plaatsgevnden, vergeden we niet. Je hebt 14 dagen bedenktijd vanaf de datum van het afsluiten van de verzekering. In die peride kun je, znder enige verplichting, de verzekering ngedaan maken. Heb je de premie al betaald? Neem dan even cntact met ns p. De premie die je al hebt betaald, betalen we dan vlledig terug. Wanneer en he kun je de verzekering beëindigen? Je kunt de verzekering altijd nline beëindigen via Mijn Crisper. Per direct f per een datum in de tekmst. Op die datum stpt je verzekering. De premie die je teveel hebt betaald strten we dan terug p je rekening. Wat met je den bij ttal lss f verkp van je aut? Je dekking eindigt als je geen belang meer hebt bij je verzekering. Bijvrbeeld dr: Verkp Ttal lss Inbeslagname dr bijvrbeeld justitie f plitie Zrg dat je zelf je verzekering p tijd beëindigt. Heb je hierbij hulp ndig? Bel ns dan Z lang je je verzekering niet zelf beëindigt, met je je premie betalen. Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? Als we de verschuldigde premie niet kunnen afschrijven van je rekening wrdt je verzekering stpgezet wegens wanbetaling. Als blijkt dat je ns bij aanvang van de verzekering niet alle f ns niet de juiste infrmatie hebt gegeven ver je situatie, en we je aanvraag niet zuden hebben geaccepteerd als je ns de juiste infrmatie zu hebben gegeven. Bijvrbeeld als je minder dan 0 schadevrije jaren hebt. We maken hiervr gebruik van de infrmatie in Ry Data. Als je veel schades meldt, kan dat vr ns reden zijn m een eigen risic te te passen f m de verzekering te beëindigen. Als we je verzekering beëindigen dan hanteren we een pzegtermijn van 2 maanden. Als vast is kmen te staan dat er sprake is van fraude, plichting f bedrg. De verzekering eindigt dan p de datum van de dagtekening van de brief waarin we je dit meedelen. Als bij schade vast is kmen te staan dat de bestuurder van je aut met juw medeweten: Meer alchl heeft gebruikt dan wettelijk is tegestaan Onder invled is van drugs f geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvleden Niet rijbevegd is, bijvrbeeld dr het ntbreken van een geldig rijbewijs f een ntzegging van de rijbevegdheid hebt Dit geldt dus k als jij zelf de bestuurder van je aut bent. De verzekering eindigt dan p de datum van de dagtekening van de brief waarmee we je dit meedelen. 8

9 He betaal je premie? Je betaalt de premie per maand vruit. De premie wrdt autmatisch van je rekening afgeschreven. Als je de verzekering afsluit, schrijven we rnd de ingangsdatum van de plis je eerste premie af. Als de eerste afschrijving lukt, ben je verzekerd vanaf de ingangsdatum van de plis. Lukt de eerste afschrijving niet, dan ben je pas verzekerd vanaf het mment dat we je eerste betaling hebben ntvangen. We schrijven je maandpremie af aan het begin van elke maand. Als dat niet lukt, zullen wij ng 2 keer prberen de bedragen te incasseren. Mchten deze pgingen alle drie mislukken dan beëindigen we je verzekering. Je krijgt daarver bericht. Vanaf het mment dat je betalingsachterstand hebt, is je dekking vervallen. Je dekking gaat weer in vanaf het mment dat we je (achterstallige) premie hebben ntvangen en geaccepteerd. Je kunt dagelijks je verzekering wijzigen dr dekkingen aan f uit te zetten. Als je premie daardr lager wrdt, strten we de te veel betaalde premie terug p je rekening. Als je p dat mment een betalingsachterstand hebt, trekken we het terug te betalen bedrag af van het bedrag dat je ng met betalen. Als je premie hger wrdt drdat je je dekkingen wijzigt, schrijven we het extra premiebedrag direct af van je rekening. Als je de verzekering wijzigt, berdelen we je gegevens p dezelfde manier als bij een nieuwe verzekering. Gevlgen van je wijziging kunnen dus zijn dat je premie hger f lager wrdt, f dat we je niet meer kunnen verzekeren. In dat laatste geval zullen we je verzekering beëindigen. Wij kunnen penstaande (premie)bedragen verrekenen met schade-uitkeringen. Waar zijn je premie en dekking p gebaseerd? Wij berekenen je premie en sluiten je verzekering af p basis van de gegevens die je ns hebt verstrekt. Aan het begin van elke maand berekenen we je premie p basis van je actuele gegevens. Z is je premie dus altijd up t date en betaal je altijd het juiste bedrag. In Mijn Crisper vind je je premie. Als je je gegevens wijzigt, gaat de nieuwe premie per direct in. Is je aut k verzekerd als iemand anders erin rijdt? Ja, want de Crisper Autverzekering is gekppeld aan je kenteken. Dus als iemand anders met juw testemming in je aut rijdt, gelden vr die persn precies dezelfde dekkingen als vr jezelf.! Is de pgegeven hfdbestuurder 24 jaar f uder, en ntstaat er schade terwijl de werkelijke bestuurder jnger is dan 24 jaar, dan geldt een extra eigen risic van 250 p de dekking Vlledig Casc. Wat met je den als je schade hebt? 1. Neem z snel mgelijk cntact met ns p: Schade in Nederland: Bel (24 uur per dag, 7 dagen per week) Schade in het buitenland: Bel (24 uur per dag, 7 dagen per week) Of meld schade nline: 2. Vul een Eurpees schadefrmulier in en stuur het naar ns. He sneller he beter! 3. Is de schade verrzaakt dr diefstal, jyriding, inbraak, vandalisme f is juw aut aangereden dr een nbekende dader? De direct aangifte bij de plitie, en stuur het prces verbaal naar ns. He wrdt een schade vastgesteld en verged? Wij gaan ervan uit dat je de mvang van de schade crrect pgeeft. Zwel jij als wij hebben de mgelijkheid m een deskundige in te schakelen. Als je daar gebruik van wilt maken, met je ns dat wel eerst laten weten. De deskundigen meten zich huden aan de Gedragscde Expertiserganisaties en wrden betaald dr ns. Als wij (f nze deskundigen) het niet eens kunnen wrden, benemen de deskundigen samen een derde deskundige. Die stelt de mvang van de schade vr ju en ns bindend vast. 9

10 Je hrt van ns f de schade verged wrdt en wat de vergeding zal zijn. Als je aut ttal lss raakt, draag je het eigendm inclusief alle tebehren en (aut)papieren ver aan Crisper f aan een dr Crisper aangewezen partij. He gaan wij m met schades? We willen de schade, waarvr je bent verzekerd, vlledig vergeden. Tegelijkertijd willen we de premie z laag mgelijk huden. Dat bereiken we dr: Samen te werken met zrgvuldig geselecteerde herstel- en reparatiebedrijven Schades waar mgelijk p te lssen dr: Reparaties Vervanging als reparatie nmgelijk is Vergeden in geld als vervanging f reparatie nmgelijk is Erp te vertruwen dat je de juiste mvang van de schade pgeeft Sms inspecties uit te (laten) veren: Steekprefsgewijs Als het lastig is m de ksten van herstel f vervanging vast te stellen Als we twijfels hebben ver de aard en/f tedracht van de schade Bij schade snel met je te verleggen he de schade hersteld wrdt In welke landen ben je verzekerd? Je autverzekering is in het buitenland gedurende maximaal 3 aaneengeslten maanden geldig in de landen die p je grene kaart staan aangegeven. Je autverzekering is niet geldig in: Landen die niet p de grene kaart staan Landen die zijn drgestreept p de grene kaart Kunnen wij premie en vrwaarden wijzigen? Ja, we kunnen de premie en/f vrwaarden van deze verzekering wijzigen. Als we dat den, dan hr je dat minimaal 1 maand van tevren van ns. Ga je niet akkrd met de wijziging, dan kun je natuurlijk de verzekering pzeggen. Waar kun je infrmatie ver ns pvragen? Je kunt infrmatie ver ns pvragen bij de Autriteit Financiële Markten. Wat kun je den als je een klacht hebt? Heb je een klacht f ben je het neens met een beslissing van een medewerker? Neem dan cntact met ns p, zdat we het kunnen bespreken. Km je er met nze medewerker niet uit, dien je klacht dan in via Mijn Crisper. Lssen wij je klacht niet p, dan kun je hem vrleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) f aan de rechter. Welk recht geldt vr deze vereenkmst? Op deze verzekering is het Nederlands recht van tepassing. Wat vergeden we als je schade hebt dr terrrisme? Wij vergeden je schade dan p basis van het Prtcl afwikkeling Claims van de NHT. Daarin staat dat we schadevergeding kunnen beperken bij terrrisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De vlledige tekst van dit prtcl kan je vinden p He verhalen wij schade? Wij hebben het recht m schade te verhalen: WA - Als je aansprakelijk bent vr schade die dr je aut aan iemand anders is tegebracht, vergeden we bij schade aan zaken (inclusief de gevlgschade) maximaal en bij persnenschade maximaal aan die 'tegenpartij'. Maar we kunnen de schade bij ju verhalen als: Je meer alchl had gedrnken dan wettelijk tegestaan Je nder invled was van drugs, f geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvleden 10

11 Je geen geldig rijbewijs had Je met pzet schade hebt tegebracht Iemand met juw testemming in je aut reed terwijl je wist dat deze persn meer alchl had gedrnken dan wettelijk is tegestaan, nder invled van drugs f geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvleden was, geen geldig rijbewijs had f een ntzegging van de rijbevegdheid had. Er m een andere reden geen dekking is, bijvrbeeld dr een premieachterstand. Overige dekkingen - Als anderen aansprakelijk zijn vr schade waarvr je een dekking hebt afgeslten, zullen wij die aan ju vergeden. Vanzelfsprekend willen we dan k juw medewerking m vervlgens die schade weer te verhalen bij diegene die aansprakelijk is. Wat betalen we maximaal als waarbrgsm? Ongeacht f het verzekerde bedrag vldende is m de schade te dekken, betalen wij een waarbrgsm tt als een bevegde verheidsinstantie die verlangt vr: je vrijlating teruggave van je rijbewijs pheffing van de beslaglegging p je aut. Je met de brg altijd binnen 1 jaar aan ns terugbetalen. He gaan we m met je persnlijke gegevens? We huden ns aan de Gedragscde verwerking persnsgegevens financiële instellingen, en vragen je alleen m die persnlijke gegevens die ndig zijn m: Verzekeringen te kunnen afsluiten en uitveren Fraude te vrkmen en bestrijden Je per cmmerciële aanbiedingen te den. Wil je dat niet, dan kun je dat natuurlijk aangeven. Ga daarvr naar Mijn Crisper. Als je nze website bezekt: Bewaren we je bezekgegevens en bewaart je brwser een ckie. Dat den we m je steeds relevantere infrmatie te kunnen aanbieden. Kun je al je persnlijke gegevens altijd inzien en wijzigen via Mijn Crisper. Je gegevens zijn beveiligd met een wachtwrd. Je bent zelf verantwrdelijk vr het geheim huden van je wachtwrd. Vind je dat we iets hebben gedaan in strijd met de Gedragscde verwerking persnsgegevens financiële instellingen? Vertel het ns dan. Km je er met ns niet uit en vind je ns gedrag ng steeds in strijd met deze gedragscde, meld het dan bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. He gaan we m met fraude? Vertruwen is één van de uitgangspunten van verzekeren. Dit vertruwen wrdt sms misbruikt dr fraude te plegen. Fraude is bijvrbeeld: Niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd Bedragen p aankpnta s veranderen Meer claimen dan de geleden schade Een afgewezen schade ngmaals pgeven We den steekprefsgewijs nderzek naar schadeclaims. Als wij fraude vaststellen dan nemen we een aantal maatregelen: De schade keren wij niet uit Alle ksten en uitkeringen verhalen wij p ju We den altijd aangifte bij de plitie We beëindigen alle verzekeringen die je bij ns hebt De fraudecördinatr van de verzekeraar neemt je gegevens p in hun incidentenregister en kan je gegevens pnemen in het Extern Verwijzingsregister. 11

12 Het Extern Verwijzingsregister is een nderdeel van het incidentenregister van de verzekeraar. De registratie kan dr andere verzekeraars wrden getetst. Zie vr meer infrmatie We wisselen je schadegegevens en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Infrmatie Systeem (CIS) in Zeist. We huden ns aan het privacyreglement van de Stichting CIS. We kunnen telefngesprekken pnemen. Z beperken we administratieve rmpslmp. En kunnen we met ju altijd achteraf vaststellen welke afspraken we gemaakt hebben. De telefngesprekken kunnen k wrden gebruikt vr trainingsdeleinden van nze medewerkers We kunnen de tekst van deze privacyverklaring wijzigen. Bijvrbeeld als we starten met andere financiële diensten waarvr andere regels gelden. Wat bedelen we met: Aut: De aut die p je plis staat en waarvr het rijbewijs categrie B f BE vereist is. Verzekerde: De verzekeringnemer, de hfdbestuurder, de eigenaar, de huder en de persnen die met hun testemming de aut besturen en erin meerijden. Aanrijdingsschade: schade ntstaan dr btsen, stten, slippen, mslaan f te water raken van je aut. Ttal lss: de aut is technisch niet meer in een staat m veilig mee te rijden f reparatie is nmgelijk f ecnmisch nverantwrd. Accessires: nderdelen van je aut die geen deel uitmaken van de fabrieksspecificatie en die zijn tegevegd ná afgifte van het kentekenbewijs. Hfdbestuurder: degene die meestal de aut bestuurt. Catalgusprijs: de prijs van de aut naar mdel, type en uitvering en pties af fabriek, zals vermeld in de laatst bekende prijslijst van de fabrikant/imprteur. Autwaarde Garantie: bedrag dat ndig is m na ttal lss een aut te kpen van hetzelfde merk, type, buwjaar, uitvering en kilmeterstand als de verzekerde aut. Uitgangspunt daarbij is 110% van de verkpwaarde vlgens de kerslijst van de ANWB. Is je aut, die je zelf nieuw in Nederland hebt gekcht, jnger dan 1 jaar dan krijg je altijd de laatst bekende catalgusprijs. Je/Jij/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsvereenkmst met Crisper is aangegaan. Wij/we: Crisper. Crisper is een handelsnaam van Ditz BV in Zeist (KvK Utrecht ). Ditz is gevlmachtigd agent van ASR Schadeverzekering N.V. Verzekeraar: ASR Schadeverzekering N.V., KvK Utrecht Atmkernreactie: iedere kernreactie waarbij energie vrijkmt, zals kernfusies, kernsplijting f kunstmatige en natuurlijke radiactiviteit Schuldschade: schade die wij vr je betalen en niet f niet geheel p een ander kunnen verhalen, tenzij wij de schade niet kunnen verhalen p grnd van de wet f een vereenkmst die tussen verzekeraars is geslten. Mlest Gewapend cnflict Elk geval waarin staten f andere gerganiseerde partijen elkaar, f althans de een de ander, bestrijden met gebruik van militaire machtsmiddelen. Onder gewapend cnflict verstaan wij k het gewapend ptreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties. Burgerrlg Een min f meer gerganiseerde gewelddadige strijd tussen inwners van een zelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwners van die staat betrkken is. Opstand Gerganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat is gericht tegen het penbaar gezag. Binnenlandse nlusten Min f meer gerganiseerde gewelddadige handelingen, die zich p verschillende plaatsen binnen een staat vrden. 12

13 Oprer Een min f meer gerganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het penbaar gezag. Muiterij Een min f meer gerganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het gezag waarnder zij gesteld zijn. Wat mag je van ns verwachten? Dat we: Redelijk zijn Billijk zijn Respect vr je hebben Je vertruwen De schade waarvr je bent verzekerd, vlledig willen vergeden Wat verlangen we van ju? Dat je: Redelijk bent Billijk bent Respect vr ns hebt Vrzichtig met je spullen mgaat Al het redelijke det m schade te vrkmen en te beperken Plitieaangifte det bij strafbare feiten zals inbraak, diefstal, vandalisme, jyriding f een aanrijding waarbij de dader nbekend is Schade z snel mgelijk aan ns meldt Ons alle infrmatie geeft die vr de schadeafhandeling van belang kan zijn Meewerkt aan het snel en ged regelen van schadevergeding Juiste gegevens verstrekt Binnen 2 dagen alle wijzigingen aan ns drgeeft die vr je verzekering van belang zijn, zals Een verhuizing f wijziging van je cntactgegevens Het aantal kilmeters dat je p jaarbasis rijdt Verkp f ttal lss van je aut Wijziging van hfdbestuurder Ervr zrgt dat er elke maand geneg sald p je betaalrekening staat zdat we je premie autmatisch kunnen afschrijven Als je hier niet aan vldet? Kan dat vr ns reden zijn m: Je verzekering te beëindigen Bij een schade minder f niets uit te keren Eventueel betaalde schade p ju te verhalen 13

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO DOORLOPENDE REISVERZEKERING RE 1203

VOORWAARDEN DITZO DOORLOPENDE REISVERZEKERING RE 1203 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO RECHTSBIJSTANDVERZEKERING RB 0805

VOORWAARDEN DITZO RECHTSBIJSTANDVERZEKERING RB 0805 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar naar de geest

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

VOORWAARDEN DITZO RECHTSBIJSTANDVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering

Voorwaarden Vigi smartphoneverzekering Vrwaarden Vigi smartphneverzekering Vigi 20170522 001 1. De Vigi smartphneverzekering Met de n demand smartphne-verzekering van Vigi is je smartphne verzekerd tegen beschadiging en diefstal. Je kunt meerdere

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1205

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1205 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Voorwaarden Autoverzekering Ditzo DC1311 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Moet het kenteken op jouw naam staan? 3 Welke auto kan je verzekeren? 3 Mobiliteitsgarantie 3 Welke dekkingen kun

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502

Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502 Voorwaarden Autoverzekering Ditzo MTP1502 Inhoud Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? 3 Moet het kenteken op jouw naam staan? 3 Welke auto kan je verzekeren? 3 Mobiliteitsgarantie 3 Welke dekkingen kun

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 0803

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 0803 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803

VOORWAARDEN DITZO INBOEDELVERZEKERING IN 0803 Hoe gaan wij om met deze voorwaarden? Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Onze voorwaarden zijn daardoor simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter, maar

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering technische berepen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

ProfielPolis. Mondial Assistance Pechhulp

ProfielPolis. Mondial Assistance Pechhulp Mndial Assistance Pechhulp Art. MAP 1 Definities 1.1. Verzekeraar: De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van Elvia Reisverzekeringen Maatschappij AG, met statutaire zetel in Zwitserland en gevestigd

Nadere informatie

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG

VRB-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG VRB-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw VERHAALSRECHTS- HULPVERZEKERING MOTORRIJTUIG 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Verhaalsrechtshulpverzekering

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Menukaart particulier

Menukaart particulier Menukaart particulier Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen Nieuwe verplaatsingstestellen: lpt technlgie vr p de wettelijke regeling van de verzekering van aansprakelijkheid? C. Van Schubreck Hgleraar KU Leuven, advcaat Balie Turnhut FOD Ecnmie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst.

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst. Algemene vrwaarden van Extra Prtectin U hebt zich aangeslten bij de cllectieve verzekeringsvereenkmst nr. 113/B tussen Alpha Credit N.V. en Cardif Assurance Risques Divers N.V. Deze algemene vrwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden autoverzekering van InShared. Januari 2009

Bijzondere voorwaarden autoverzekering van InShared. Januari 2009 Bijzondere voorwaarden autoverzekering van InShared Januari 2009 Deze voorwaarden gelden voor de auto( s) op uw verzekeringsoverzicht. Er zijn ook algemene voorwaarden en productclausules. De bijzondere

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ndernemer Intrductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de plssingen die Life Benefits u kan bieden p het gebied van uw (persnlijke) financiële planning. Wij bieden u graag het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie