Trimestriële infosessie 2013/1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trimestriële infosessie 2013/1"

Transcriptie

1 Trimestriële infosessie 2013/1 19 februari 2013 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

2 Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te verwachten PAUZE o Capelo o Varia 2

3 Evaluatie vorige infosessie Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

4 Evaluatie vorige infosessie aanwezigheid dienstverrichters aanwezig personen aanwezig formulieren ontvangen 4

5 Evaluatie vorige infosessie resultaten Organisatie Duidelijkheid uitnodiging Comfort zaal Timing Onthaal Presentatie Didactisch materiaal Kwaliteit animatie Duidelijkheid & luistervaardigheid interne spreker Duidelijkheid & luistervaardigheid externe spreker Juridisch deel Technisch deel Ritme 2012/3 2012/ Inhoud Heeft aan mijn verwachtingen voldaan Globale evaluatie

6 Evaluatie vorige infosessie uw opmerkingen Weinig wijzigingen, infosessie nuttig? Retroactieve aanpassingen vroeger communiceren Soms geen vertaling van vragen en antwoorden 6

7 Trimestriële aanpassingen 2013/1 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

8 Trimestriële aanpassingen 2013/1 agenda 1. Nieuwigheden cross controle personeel onderwijsinstellingen nieuwe zone controlegegeven verplichting verminderingen 2. Administratieve instructies 3. Bijlagen 4. Controles 5. Tabellen 8

9 Cross controle personeel van onderwijsinstellingen Context Personeel van onderwijsinstellingen statuut E = Dimona bij RSZPPO statuut O = geen Dimona bij RSZPPO Vergoeding voor bijkomende prestaties (KB ) LC 502 = vrijgesteld LC 902 = onderworpen 9

10 Cross controle personeel van onderwijsinstellingen Periode vóór 2013/1 Statutairen en contractuelen combinatie LC 502 / 902 en statuut O = np anomalie Dimona bij RSZPPO vereist 10

11 Cross controle personeel van onderwijsinstellingen Periode vanaf 2013/1 Statutairen combinatie LC 502 / 902 en statuut O = OK geen Dimona bij RSZPPO vereist Contractuelen combinatie LC 902 en statuut O = np anomalie Dimona bij RSZPPO vereist noodzakelijk voor sociale rechten werkloosheid (RVA) 11

12 Nieuwe zone controlegegeven verplichting DmfAPPL: structuur XSD toegevoegd aan blok tewerkstelling inlichtingen zone niet invullen! Impact vormcontroles blokkerende anomalie mogelijk! indien zone ingevuld: automatische verwijdering 12

13 Verminderingen Werkbonus (0001) indexatie loongrenzen 3 i.p.v. 4 loongrenzen 13

14 Verminderingen Werkbonus voor 2013/1 Refertemaandloon S Basisbedrag R S 1.472, ,40 < S 1.797,13 tussen 0 en ,13 < S 2.338,58 tussen 0 en ,58 < S 0 Werkbonus vanaf 2013/1 Refertemaandloon S Basisbedrag S 1.501, ,82 < S 2.385,41 tussen 0 en ,41 < S 0 14

15 Doelgroepverminderingen Algemene berekening vermindering = basisbedrag x prestatiebreuk x multiplicatiefactor Pg = G x µ x (1 / β) aanpassing van multiplicatiefactor Pg = G x µ x β 15

16 Doelgroepverminderingen Nieuwe waarden voor multiplicatiefactor Globale tewerkstelling µ(glob) Multiplicatiefactor Vermindering µ(glob) < 0,275 0 geen vermindering 0,275 µ(glob) < 0,550 1 basisbedrag x prestatiebreuk 0,550 µ(glob) < 0,800 0,45 + µ(glob) basisbedrag x prestatiebreuk + opslag 0,800 µ(glob) 1 / µ(glob) basisbedrag 16

17 Doelgroepverminderingen (Zeer) laaggeschoolde jonge werknemers (3411, 3410) Bedrag verhoging vermindering bij indiensttreding vanaf Vermindering Zeer laaggeschoold Laaggeschoold in kwartaal indiensttreding + 11 daaropvolgende kwartalen in kwartaal indiensttreding + 7 daaropvolgende kwartalen 400 in 4 daaropvolgende kwartalen beperkt tot einde kwartaal waarin jongere 26 jaar wordt 17

18 Doelgroepverminderingen oude regeling bij indiensttreding voor Nieuwe voorwaarde (oude en nieuwe regeling) kwartaalloon <

19 Doelgroepverminderingen Middengeschoolde jonge werknemers Nieuw! code 3412 Bedrag in kwartaal indiensttreding + 3 daaropvolgende kwartalen 400 in 8 daaropvolgende kwartalen beperkt tot einde kwartaal waarin jongere 26 jaar wordt 19

20 Doelgroepverminderingen Voorwaarden 1. kwartaalloon < middengeschoold (hoger secundair) 3. werkzoekend op dag indiensttreding 4. werkzoekend gedurende 156 dagen (maand van indiensttreding en 9 voorafgaande maanden) Voorwaarde 3 en 4 niet van toepassing indien mindervalide! 20

21 Doelgroepverminderingen Mentoren (3800) Bedrag verhoogde vermindering Aanpassing voorwaarden indien jongere aangegeven in Dimona of DmfAPPL procedure overeenkomst opleidingsinstelling niet vereist indien alle jongeren aangegeven in Dimona of DmfAPPL min 400 uur opleiding / jaar niet vereist indien werkgever engagement niet nakomt geen definitieve uitsluiting van werkgever 21

22 Doelgroepverminderingen Overgangsperiode startbaanovereenkomst gestart vóór uitgedoofd op code

23 Vragen? 23

24 Administratieve instructies Gesolidariseerd pensioenfonds: vaste benoeming na periode van contactuele tewerkstelling Contractant die vastbenoemd wordt, heeft recht op overheidspensioen voor periode van contractuele tewerkstelling Overdracht wiskundige reserves van Rijksdienst voor Pensioenen naar gesolidariseerde pensioenfonds RSZPPO 24

25 Administratieve instructies PDOS betaalt overheidspensioen automatische overdracht van wiskundige reserves Voorzorgsinstelling betaalt overheidspensioen tijdelijke maatregel = bestuur moet overdracht pensioenreserves aanvragen bij RVP in de toekomst automatische overdracht na ontwikkeling van informatiestroom via DmfAPPL naar RVP 25

26 Administratieve instructies Verjaringstermijnen bijdragen op loon vorderingen t.a.v. politiezones verjaren na 3 jaar Forfaitaire kostenvergoeding vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets = 0,22 / km in

27 Administratieve instructies Forfaitaire bedragen voordelen in natura 2013 gratis onroerend goed indexeringscoëfficiënt KI = 1,6813 gratis verwarming = 1870 (leidinggevenden) en 840 (andere) gratis elektriciteit = 930 (leidinggevenden) en 420 (andere) Bericht FOD Financiën aanslagjaar 2014 (B.S ) 27

28 Administratieve instructies Sociale Maribel: maximale bedrag financiële tussenkomst in 2013 ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingsinstellingen voltijdse werknemer: ,96 logistiek assistent: ,80 andere besturen van non-profitsector voltijdse contractant: ,52 voltijdse vastbenoemde: ,96 28

29 Administratieve instructies DmfAPPL: vrijstelling van aanvullende pensioen contractanten vrijwillige ambulancier die geen prestaties levert als vrijwillige brandweerman en aangegeven wordt met WNK 101 of 201 (= niet art. 17 quater KB ) geen recht op aanvullend pensioen contractanten aangeduid met waarde 1 in de zone vrijstelling bijdrage aanvullend pensioen 29

30 Administratieve instructies Bijzondere werkgeversbijdrage van 1,5% op stortingen voor vorming extralegaal pensioen die overschrijden art programmawet bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd als stortingen per werknemer overschrijden in jaar voorafgaand aan bijdragejaar voorbeeld in 2012 stort werkgever voor aanvullend pensioen van werknemer X elk kwartaal een bedrag van aan verzekeraar In 2013 is bijzondere bijdrage van 150 ([ ] x 1,5%) verschuldigd aan RSZPPO 30

31 Administratieve instructies Dimona: toepassingsgebied werknemers jongeren in een instapstage = code TRI in Dimona Overschrijding spilindex in nov 2012 zie tekst voor alle geïndexeerde bedragen. 31

32 Vragen? 32

33 Bijlagen Werknemerstatuut Nieuw statuut SA = technisch en administratief beroepspersoneel brandweerdiensten Aanpassing omschrijving statuut SP = operationeel beroepspersoneel brandweerdiensten 33

34 Bijlagen Introductie aanvullend pensioenregime voor 10-tal Brugse besturen aanpassing omschrijving WNKB 843 creatie 4 nieuwe LC 796, 797, 798, 799 creatie type bijdrage 4,5,6,7 voor WNKB

35 Vragen? 35

36 Tabellen Bijdragevoeten verhoging bijdragevoet pensioenbijdragen vastbenoemden herintroductie Asbestfondsbijdrage stopzetting bijzondere bijdrage sector arbeidsongevallen privésector Verminderingspercentages introductie vermindering middengeschoolde jonge werknemers stopzetting vermindering overgangsperiode SBO 36

37 Tabellen Introductie aanvullend pensioenregime voor 10-tal Brugse besturen Toevoegingen tabel van basisbedragen tabel van bijdragevoeten 37

38 Vragen? 38

39 Te verwachten na 2013/1 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

40 Te verwachten Nieuwe DmfAPPL-zone datum van vaste benoeming (2013) in te vullen indien vastbenoemd (geen stagiairs) Nieuwe DmfAPPL-zone fractie van vaste benoeming (2013) in te vullen indien deeltijds vastbenoemd (geen stagiairs) waarde tussen 1% en 99% 40

41 Te verwachten Prestaties statutairen (2013/2) PC 30 niet gebruiken voor statutairen (WNK 6xx) PC 30 = onbezoldigde afwezigheid, niet aan te geven met andere PC blokkerende anomalie vanaf 2013/2! PC 31 of 32 gebruiken PC 31 = idem, gelijkgesteld aan dienstactiviteit PC 32 = idem, niet gelijkgesteld aan dienstactiviteit 41

42 Te verwachten Werkgeverscategorieën contractuelen (arbeidsongevallen) Aangekondigd in draft-document: aanpassing omschrijving WGC 951 en 952 creatie 2 nieuwe WGC in onderzoek! 42

43 Vragen? 43

44 Pauze 44

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2011-01 De bijzondere bijdragen Inhoudstafel Inleiding... 6 Solidariteitsbijdrage

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen

RSZ-verminderingen. 1 Geregionaliseerde bijdrageverminderingen RSZ-verminderingen In het kader van de zesde Staatshervorming werden sedert 1 juli 2014 een aantal federale bevoegdheden geregionaliseerd. De specifieke doelgroepverminderingen worden overgedragen naar

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 14 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 14 3 of 14 Inhoudstafel Varia Contact met de rsz en de regionale antennes De attesten Bekendmaking van schuldvorderingen Het toezicht

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/2 4. Het loonbegrip Inhoudstafel 4.1. Het begrip loon dat voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009. Karen Van den Bergh, 15 mei 2008

Crisismaatregelen. Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009. Karen Van den Bergh, 15 mei 2008 Crisismaatregelen Ann De Wit 8 en 9 oktober 2009 Karen Van den Bergh, 15 mei 2008 Inhoudstafel 1. Collectieve arbeidsduurvermindering 2. Crisistijdskrediet 3. Tijdelijke collectieve schorsing of vermindering

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Maatregelen 50+ opgemaakt door:

Maatregelen 50+ opgemaakt door: Maatregelen 50+ opgemaakt door: Event 2/06/09 Met 50-plussers leeft uw organisatie langer versie dd. 25/06/09 Inhoudstabel 1 Werkgevers maatregelen 3 1.1. De tewerkstellingspremie 50+ (Vlaamse maatregel)

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?

Infoblad - werknemers Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Inleiding Infoblad

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013

Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 CAPELO - DHG Gebruikershandleiding voor de online toepassing Historische Gegevens 01/07/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Vlaamse overheid Personeel en Organisatie

Vlaamse overheid Personeel en Organisatie Vlaamse overheid Personeel en Organisatie Inhoudstafel Organisatie Personeel Beeld VO Uitgangspunten Arbeidsvoorwaarden Administratief statuut / verworven rechten Geldelijk statuut / verworven rechten

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

Onderrichtingen aan de Werkgevers

Onderrichtingen aan de Werkgevers Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid aan de Werkgevers In het Belgisch Staatsblad van 16.02.1965 verscheen het Koninklijk Besluit van 10.02.1965 waarbij de beslissing van het

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN. I neen. Art, VIIi.XV.2. Art. VIII.XV.5

17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN. I neen. Art, VIIi.XV.2. Art. VIII.XV.5 17.4. i LOOPBAANONDERBREKING VOOR PALLIATIEVE ZORGEN Art. VIII.XV.5 Art, VIIi.XV.2 I neen I nret-bezo{drgd, ilraar wei recht, op eert urtkeflng van: - 5A8,921maand voor voltijdse loopbaanonderbreking;

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie