Auditverslag. Hoeve Biesland. Boerderijnummer: 1965

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditverslag. Hoeve Biesland. Boerderijnummer: 1965"

Transcriptie

1 Auditverslag Hoeve Biesland Boerderijnummer: 1965 Auditor : Piet n van Diest (auditor) Datum : 07 april 2015 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het auditverslag 3 Algemene indruk 3 Profiel van de zorgboerderij 3 Personeel en scholing 3 Dossiervorming 3 Organisatie en beleid 3 Actielijst 3 Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg 4 Bijlage Auditformulier _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 2

3 Het auditverslag Algemene indruk De Bieslandhoeve ligt in de 'groene ruimte', die ligt ingesloten door de bebouwing van Delft, Delfgauw, Nootdorp, Den Haag (Ypenburg). De hoeve omvat een (biologische) melk- en vleesveehouderij, een eigen slagerij, een groentetuin, een winkel en een zorgboerderij. Het is een bedrijf dat gericht is op de ontwikkeling van bestaande en nieuwe functies; zowel in agrarisch als in maatschappelijk opzicht. Een groot bedrijf met in aanleg een grote en nieuwe stal, die zicht biedt op een veelbelovende toekomst op basis van een gedurfde investering. Ideeën en plannen zijn daarbij belangrijke vervoermiddelen, die tevens de toon zetten in de kennismaking met het bedrijf. Profiel van de zorgboerderij De zorgboerderij is het middel waarmee de boer en boerin een bijdrage wil leveren aan de samenleving, en wel door die mensen, die niet optimaal kunnen participeren in die samenleving, een plek en te bieden en aandacht te geven. Zorg/begeleiding en activering/reïntegratie zijn de functies welke de zorgboerderij beschikbaar heeft. Daarvoor zijn begeleiders 'van buitenaf' aangetrokken. De deelnemers of hulpboeren verrichten diverse werkzaamheden op en in het bedrijf. Kenmerkend is de beperking in het gebruik van machines, waardoor er echt 'handwerk' kan worden uitgevoerd, naast dat dit ook positief werkt op de sfeer. Veiligheid is goed gewaarborgd; mede door het niet-gebruik van machines (tijdens de zorg/begeleidings uren) en door de heldere afspraken over waar en hoe de deelnemers hun werkzaamheden uitvoeren. Er is verder doorlopend toezicht waardoor het mogelijk is tijdig te sturen. Personeel en scholing De begeleiders (waaronder stagiairs en vrijwilligers) hebben een basisopleiding en/of (ruime) praktijkervaring in de zorg. Daarbij is regelmatig aan de orde welke aanvullende opleiding of cursus gewenst is. Er is mede in vervolg op de beoordeling van het KS een opleidingsplan opgesteld voor 2015 dat voorziet in de verdere professionalisering van de begeleiding. Dossiervorming De dossiers van de deelnemers zijn uiterst zorgvuldig en nauwgezet tot stand gebracht. Werkelijk keurig verzorgde registraties bieden een helder inzicht in de vraag, afspraken en doelstelling, werkwijze en voortgang in de zorg/begeleiding. Daardoor is het zonder meer mogelijk om de zorg/begeleiding over te dragen, te evalueren en te verantwoorden. Een compliment voor de (schriftelijke en digitale) vastlegging is hier zeker op zijn plaats. Organisatie en beleid De zorgboerderij maakt deel uit van het vedrijf De Bieslandhoeve. De recent geplaatste nieuwe stal zal ertoe leiden dat in de bestaande stal ruimte vrij komt voor de uitbreiding van de slagerij en winkel plus voor verplaatsing en uitbreiding van de verblijfsruimte voor de hulpboeren. Dit zijn de waarneembare activiteiten en plannen, die het beeld bepalen van een bedrijf in ontwikkeling en met perspectief. Er is vertrouwen in de mogelijkheden van het bedrijf en in de positie die de boerderij inneemt in de samenleving. Actielijst De actielijst onder 6 is compleet en geeft een goed beeld van weerkerende acties _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 3

4 maart RIE en PvA op 2015 maken. Conclusie en advies aan de Federatie Landbouw en Zorg In een goede sfeer zijn deelnemers werkzaam op diverse plaatsen in het bedrijf. Het is zichtbaar dat op passende wijze aandacht wordt gegeven aan de deelnemers, daar en wanneer dat nodig of gewenst is. Aan de hand van de registraties (dossiers) kan worden vastgesteld dat de dagelijkse begeleiding wordt geëvalueerd en gepland. De zorg heeft daarmee de eigenschap van systematisch werken gekregen, die gericht is op continu verbeteren in het belang van de deelnemer. In het KS is slechts een verbeterpunt te noteren geweest: de actualisering van RI&E en PvA. Nadat deze heeft plaatsgevonden zal het positieve advies inzake de toekenning van het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg zeer zeker worden gegeven. Op 22 maart 2015 is vastgesteld dat een actuele RI&E plus PvA is geplaatst in het KS. Daarmee is het piositioeve advies inzake de toekenning van het kwaliteitskeurmerk van de Federatie L&Z een feit; met de complimenten voor de zorgvuldigheid waarmee wordt voldaan aan de wensen en verwachtingen van de deelnemers en opdrachtgevers. Datum 07 april 2015 Naam Auditor Piet n van Diest (auditor) Handtekening Auditor _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 4

5 Bijlage Auditformulier Naam Hoeve Biesland Adres Bieslandseweg 1 Bedrijf 2645BM Delfgauw Zuid-Holland Zorgboeren nr Datum afname audit Periode waarover de audit geldt maart 2014 februari 2015 Auditor Piet n van Diest (auditor) Contactpersoon Gerard van der Meer Stellingen algemene indruk van de zorgboerderij /Nee Prioriteit Opmerking De locatie is zoals aangeven in bureautoets. (buitengebied, stedelijk, etc.) De cliëntgroep past bij de zorgboer op basis van de competenties en de persoonlijkheid van de zorgboer. De bedrijfssamenstelling is passend. De financieringsvorm is passend. De sfeer die de auditor waarneemt is goed. Vanuit de opvatting van het hebben van een maatschappelijke functie. Een ieder die niet geheel in de maatschappij past, kan hier terecht. Melk- en vleesveehouderrij; met een slagerij (aan huis), een groentetuin en een winkek. Wmo, PGB en WLZ (onderaannemerschap). Een ontspannen sfeer, waarin actief wordt deelgenomen aan de bedrijfsmatige werkzaamheden. Stellingen profiel van de zorgboerderij /Nee Prioriteit Opmerking De bereikbaarheid van de zorgboerderij is zoals eerder aangegeven in het kwaliteitssysteem. (ov, veilige fietspaden, pendeldienst, etc.) Er zijn indien nodig aanpassingen gedaan in de oorspronkelijke bedrijfsvoering om tot voldoende passende werkzaamheden te komen. Deelnemers komen met eigen vervoer. Een enkeling wordt gebracht. Minder gebruik van machines _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 5

6 Stellingen profiel van de zorgboerderij /Nee Prioriteit Opmerking De bedrijfssamenstelling is zoals aangegeven in het kwaliteitssysteem. De bedrijfssamenstelling laat voldoende ruimte* voor de zorg naast de andere bedrijfsmatige werkzaamheden. Het activiteiten aanbod komt overeen met het in het kwaliteitssysteem aangegeven aanbod. Het activiteiten aanbod is passend* voor de zorgvraag van de deelnemers. Wanneer zorg een neventak is op de boerderij zijn de activiteiten voor de zorg gescheiden van de zwaardere/risicovollere bedrijfsmatige werkzaamheden. Zorg maakt integraal onderdeel uit van de werkzaamheden. De samenwerking binnen het totale bedrijf is goed. Ruim voldoende variatie qua werkzaamheden, waardoor hulpboeren keuzemogelijkheden hebben. Stellingen personeel en scholing /Nee Prioriteit Opmerking Er is een functiebeschrijving van elk personeelslid aanwezig. Het is iedereen (ook de deelnemers) duidelijk wie de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak draagt. Er is voldoende* gekwalificeerd begeleidend personeel. Personeel heeft de juiste opleiding en ervaring. Er zijn regelmatig en minimaal 1 maal per jaar functioneringsgesprekken. De uitkomst van de functioneringsgesprekken wordt meegenomen in de verdere bedrijfsvoering. Er is een vaste inwerktijd en -procedure voor nieuw personeel. Twee begeleiders op maximaal 10 hulpboeren (6 zorg/begeleiding en 4 reïntegratie) Medewerker Maatschappelijke Zorg en de praktijk als leerschool. Met een hogere frequentie _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 6

7 Stellingen personeel en scholing /Nee Prioriteit Opmerking Er is een vaste exitprocedure. De arbeidsvoorwaarden zijn schriftelijk geregeld. (contract, CAO, etc.) Indien er op de zorgboerderij plaats is voor stagiaires, is er een passende overeenkomst voor stagiaires. Indien er op de zorgboerderij plaats is voor vrijwilligers, is er een passende overeenkomst voor vrijwilligers. Er is een VOG aanwezig van alle relevante medewerkers inclusief vrijwilligers, stagiaires en de zorgboer(in). Bepaling omtrent regels zorgboerderij staat in de stageovereenkomst. Stellingen begeleidingstraject /Nee Prioriteit Opmerking Er vindt een intakegesprek met alle deelnemers plaats waarbij zij alle relevante informatie* over de boerderij (indien gewenst op schrift) krijgen. Er is een overeenkomst welke alle relevante zaken afdekt tussen de zorgboer en de deelnemer opgesteld. Er is voor alle deelnemers een passend persoonlijk begeleidingsplan opgesteld, dat regelmatig wordt geactualiseerd. De deelnemers of hun vertegenwoordiger hebben het begeleidingsplan ondertekend. Er worden regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd met de deelnemers, hier zijn verslagen van aanwezig. De uitkomsten van de evaluatiegesprekken worden meegenomen in de bedrijfsvoering. De klanttevredenheid wordt regelmatig op een passende manier gepeild (minimaal 1 keer per jaar). De deelnemers hebben een mogelijkheid tot inspraak in het beleid van de zorgboerderij. (cliëntenraad, ouderraad, inspraakavond o.i.d. hiervan zijn de (laatste) notulen inzichtelijk.) Minimaal eenmaal per jaar. Cliëntenraad is nu opgericht. Planning vier bijeenkomsten (2015) gerealiseerd _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 7

8 Stellingen begeleidingstraject /Nee Prioriteit Opmerking De redenen voor doorstroom/uitstroom van deelnemers zijn bij de zorgboer bekend. Stellingen dossiervorming en procedures /Nee Prioriteit Opmerking Er is een cliëntendossier aanwezig van alle deelnemers. Het dossier van de deelnemer bevat minimaal alle verplicht gestelde* en door de zorgboer in het kwaliteitssysteem aangegeven documenten. De deelnemers kunnen hun eigen dossier inzien. Het dossier is alleen inzichtelijk voor de zorgboer en of relevante personeelsleden, deelnemer en/of zijn vertegenwoordiger. De dossiers van (ex-)deelnemers worden bewaard voor ten minste 15 jaar en daarna vernietigd. Er zijn algemeen geldende afspraken omtrent gebruik van machines, gereedschap, e.d. Deze zijn bij de deelnemers bekend. Afspraken omtrent vervoer zijn volledig en duidelijk op papier vastgelegd. Indien er deelnemers op de boerderij komen die medicijnen of voorgeschreven voeding gebruiken zijn hier schriftelijk afspraken over vastgelegd. Indien er deelnemers op de boerderij komen die medicijnen gebruiken is een recente lijst met gebruikte medicijnen aanwezig. (medicijnlijst, medicijnpaspoort) In het geval voorbehouden medische handelingen worden uitgevoerd, gebeurt dit door een bevoegd en bekwaam persoon en zijn de juiste papieren aanwezig. (BIG-registratie, bekwaamheidsverklaring, medicijnlijst etc.) NVT Papier en digitaal. Bij het (in)vullen is de deelnemer (hulpboer) aanwezig _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 8

9 Stellingen dossiervorming en procedures /Nee Prioriteit Opmerking In geval van medicatieverstrekking of ander voorbehouden medisch handelen zijn instructies en uitvoeringsprotocollen voor de medewerkers beschikbaar (aangepast op de doelgroep). De huisregels hangen op een voor iedereen zichtbare plaats en zijn bij iedereen (medewerkers en deelnemers) bekend en begrepen. De procedure bij agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen, is bekend bij personeel en deelnemers. De registratie van meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen is volledig en duidelijk. NVT Registratie heeft plaats gevonden. Incidenten zijn benoemd in het jaarverslag. De klachtenprocedure is voor alle deelnemers en medewerkers bekend en in te zien. De registratie van klachten is volledig en duidelijk. Er is een (neutrale) vertrouwenspersoon beschikbaar en bekend waar deelnemers terecht kunnen (niet de zorgboer). Klacht heeft betrekking op hiervoor genoemde registratie. Stellingen organisatie en beleid /Nee Prioriteit Opmerking De continuïteit van de zorg is voor alle deelnemers duidelijk inclusief de consequenties. Voldoende capaciteit om continuïteit te garanderen. Het agrarische bedrijf voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke normen. Het bedrijfseconomisch perspectief voor het bedrijf in zijn geheel is positief. In geval van samenwerking met derden (zorginstellingen, wooncentra, etc.) is deze samenwerking vastgelegd en zijn er regelmatig evaluaties. Verzekeringen zijn aangepast aan de zorgboerderij _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 9

10 Stellingen organisatie en beleid /Nee Prioriteit Opmerking De deelnemers hebben een eigen aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringen zijn opgenomen in de deelnemersovereenkomst. Het bedrijf is toegankelijk voor de doelgroep. (vloeren zijn egaal wanneer de doelgroep motorische problemen heeft, rolstoeltoegankelijk, etc.) Er zijn, indien noodzakelijk, maatregelen genomen om overlast te beperken en veiligheid te waarborgen. De uitvoer van het plan van aanpak RI&E loopt op schema. Nee 2 De verplichting is vastgelegd en aanvaard door de deelnemer, d.m.v. onddrtekening. De verplichting. Geen deelneers met motorische beperkingen. Geen overlast. Gebruik van machines is sterk beperkt ivm deelnemers en andere bezoekers. RIE en PvA worden geactualiseerd (2015). Er zijn voldoende bevoegde en bekwame BHV ers aanwezig. Totaal 3 BHV-ers Het zoönosencertificaat is actueel. De registratie van fouten, (bijna) ongevallen, bijt- en krabincidenten en dergelijke is volledig en duidelijk. Er is een noodplan aanwezig met bijbehorende vereisten. (brandblusser, EHBO middelen, noodkaarten, plattegronden, etc.) Geregistreerd en vermeld in het jaarverslag. Wordt aangepast aan de onlangs gewijzigde situatie (nieuwe stal). Er zijn regelmatig ontruimingsoefeningen. Indien beperkingen en/of mogelijkheden van de deelnemers om bepaalde materialen en middelen en/of aanpassingen in de voorzieningen vragen, zijn deze aanwezig en/of gerealiseerd. Gevaarlijke spullen zijn op gepaste wijze opgeborgen. (gifstoffen, apparatuur,medicatie, etc.) NVT _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 10

11 Stellingen wonen /Nee Prioriteit Opmerking Wonen en werken zijn gescheiden voor de zorgboer en zijn gezin. Wonen en werken zijn gescheiden voor de deelnemers. Deelnemers wonen elders. Privacy is gewaarborgd. De sanitaire voorzieningen zijn goed toegankelijk en schoon. Indien er samenlevingsregels zijn vastgelegd, zijn deze voor iedereen duidelijk en worden nageleefd. Er zijn duidelijke afspraken over vakantie- en/of weekendopvang. NVT De zorgboerderij is het gehele jaar (op werkdagen) open _1965_Hoeve_Biesland_auditverslag.pdf 11

Auditverslag. Het Haaksbergerveen. Boerderijnummer: 1302

Auditverslag. Het Haaksbergerveen. Boerderijnummer: 1302 Auditverslag Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Auditor : Karola Schröder (auditor) Datum : 21 oktober 2015 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets

Nadere informatie

Auditverslag. Zorgboerderij De Berkelhof. Boerderijnummer: 1416

Auditverslag. Zorgboerderij De Berkelhof. Boerderijnummer: 1416 Auditverslag Zorgboerderij De Berkelhof Boerderijnummer: 1416 Auditor : Wim de Jong (auditor) Datum : 22 oktober 2014 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg

Nadere informatie

Auditverslag. het Boere Erf. Boerderijnummer: 2077

Auditverslag. het Boere Erf. Boerderijnummer: 2077 Auditverslag het Boere Erf Boerderijnummer: 2077 Auditor : Piet n van Diest (auditor) Datum : 23 juni 2015 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734

Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderijnummer 15 Boerderijnummer: 1734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen aarverslag anuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen

Zorgboerderij Moed en Vertrouwen arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Moed en Vertrouwen Boerderijnummer: 53 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pensionstal Molenaar Boerderijnummer: 949

Pensionstal Molenaar Boerderijnummer: 949 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Pensionstal Molenaar Boerderijnummer: 949 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012- december 2012 BuitenEnZo Boerderijnummer: 1076 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ZORGBOERDERIJ DEN OUDEN Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 arverslag nuari 2015 - december 2015 Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Veluwezoom Boerderijnummer: 2098

Veluwezoom Boerderijnummer: 2098 arverslag nuari 2015 - december 2015 Veluwezoom Boerderijnummer: 2098 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

het Midden Boerderijnummer: 2062

het Midden Boerderijnummer: 2062 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Midden Boerderijnummer: 2062 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782

Hoeve het Rondgors. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 782 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Hoeve het Rondgors Boerderijnummer: 782 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778

Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 arverslag nuari 2015 - december 2015 Zorgboerderij Van Velsen Boerderijnummer: 778 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Rust na Onrust Boerderijnummer: 2033

Rust na Onrust Boerderijnummer: 2033 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Rust na Onrust Boerderijnummer: 2033 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jemalupe Boerderijnummer: 648

Jemalupe Boerderijnummer: 648 arverslag nuari 2013 - december 2013 Jemalupe Boerderijnummer: 648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Hardel Hoeve

Zorgboerderij de Hardel Hoeve Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij de Hardel Hoeve Boerderijnummer: 1601 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138

Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij John & Marga van der Wijst Boerderijnummer: Stm zb 138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel

Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel Jaarverslag 2012 Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel Boerderijnummer: 1714 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825

de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Meentboerderij Boerderijnummer: 1825 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Papillon Boerderijnummer: 892

Papillon Boerderijnummer: 892 arverslag nuari 2013 - december 2013 Papillon Boerderijnummer: 892 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877

't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 arverslag nuari 2016 - december 2016 't Schoone Schoap Boerderijnummer: 1877 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Regihoeve Boerderijnummer: 477

Regihoeve Boerderijnummer: 477 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Regihoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pura Vida Boerderijnummer: 1855

Pura Vida Boerderijnummer: 1855 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Pura Vida Boerderijnummer: 1855 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 EKKERZICHT. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 EKKERZICHT. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen he Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 EKKERZICHT Boerderijnummer: 1171 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

André Hoeve Boerderijnummer: 1078

André Hoeve Boerderijnummer: 1078 arverslag nuari 2013 - december 2013 André Hoeve Boerderijnummer: 1078 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Wasven Boerderijnummer: 2109

Wasven Boerderijnummer: 2109 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Wasven Boerderijnummer: 2109 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Thuishaven Boerderijnummer: 1199 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875

Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 arverslag nuari 2014 - december 2014 Boerderij Het Liessenhuus Boerderijnummer: 875 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Karin s Zonnestraal Boerderijnummer: 1619

Karin s Zonnestraal Boerderijnummer: 1619 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Karin s Zonnestraal Boerderijnummer: 1619 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Van t Zandeind Boerderijnummer: 1985

Van t Zandeind Boerderijnummer: 1985 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Van t Zandeind Boerderijnummer: 1985 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747

Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Logeerboerderij de Poartepleats

Logeerboerderij de Poartepleats Jaarverslag Juni 2012 - december 2012 Logeerboerderij de Poartepleats Boerderijnummer: 1445 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Zorgboerderij Egmondermeer

Zorgboerderij Egmondermeer Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Egmondermeer Boerderijnummer: 1479 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878

De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Drostlerhoeve Boerderijnummer: 878 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653

Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Eeckenhout Boerderijnummer: 1653 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Sterrenland Boerderijnummer: 0141 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Sterrenland Boerderijnummer: 0141 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Sterrenland Boerderijnummer: 0141 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Lindelaar. Boerderijnummer: 319. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Lindelaar. Boerderijnummer: 319. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Lindelaar Boerderijnummer: 319 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Buytengewoon Boerderijnummer: 2149

Buytengewoon Boerderijnummer: 2149 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 Buytengewoon Boerderijnummer: 2149 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Klimop Boerderijnummer: 1294

De Klimop Boerderijnummer: 1294 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Klimop Boerderijnummer: 1294 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie