Zorghoeve t Binnenveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorghoeve t Binnenveld"

Transcriptie

1 arverslag januari december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Zorghoeve t Binnenveld Adres: Boxtelseweg 5 Postcode: 5481 VE Woonplaats Schijndel Provincie: Noord-Brabant Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Caroline van Esch Adres: Boxtelseweg 5 Postcode: 5481 VE Woonplaats Schijndel Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Caroline van Esch Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Gerda van Melis _jv_1680_'t binnenveld_jan2013-dec2013 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Samen met nog één andere zorgboerderij BHV cursus op locatie gehouden. Bezetting van cliënten en personeel bleef ongewijzigd. Ook dit jaar hebben we weer een kerstbijeenkomst gehouden met muziek en een lekker hapje. In 2013 hebben we voor het eerst een rommelmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengst bestemd is voor de nog te bouwen kapel. In mei is er een tevredenheidonderzoek onder cliënten gehouden met als resultaat een 8.5. In mei is er tevens een tevredenheidonderzoek gehouden door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit leverde een 8.7. De overlegvormen in 2013: - 1 keer per jaar met directeur ZGE - 4 keer per jaar met contactpersoon ZGE - 6 keer per jaar teamvergadering - 2 keer per jaar chauffeursvergadering - 1 keer per jaar cliëntenraadsvergadering De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Algemene ontwikkelingen Dit jaar zijn er twee nieuwe ruimtes gerealiseerd. Een knutsel- en een speelruimte. Het kippenhok is vergroot. Er is een nieuwe aardappelen en eieren automaat geplaatst. Er is meer privacy gecreëerd voor de eigenaar, door het aanpassen van de inrit en het plaatsen van een afscheiding. De winkelruimte is aangepast voor de komst van Kentalis (doveninstituut). Aantal Deelnemers Een gemiddelde van 70 cliënten, waarvan ongeveer 22 vrouwen en 48 mannen. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Per oktober 2013 is er een ruimte verhuurd aan doveninstituut Kentalis. Scholing en ontwikkeling BHV 7 personen EHBO 5 personen Into dementia 4 personen Bekwaamheidsverklaring voorbehouden en risicovolle handelingen 4 personen Cursus de veranderende cliënt 7 personen Informatiebijeenkomsten/symposia transitie AWBZ WMO 3 personen Computercursus 3 personen ZLTO bijeenkomsten Eén keer per twee maanden heeft café brein een informatieavond op de zorghoeve voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Een avond over omgaan met dementie, verzorgd door een psychologe voor medewerkers en vrijwilligers. In 2013 zijn de beoogde opleidingsdoelen behaald _jv_1680_'t binnenveld_jan2013-dec2013 Pagina 2

4 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Valincident Geen letsel, familie ingelicht, MIC ingevuld Valincident Geen letsel, familie ingelicht, MIC ingevuld Valincident Cliënt verlaat het terrein Schaafwondje, verzorgd door medewerker, familie ingelicht, MIC ingevuld Zoekactie gestart, familie ingelicht, MIC ingevuld Zorghoeve gaat over tot aanschaf cliëntzoeksysteem N Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Deelnemer maakt seksueel getinte opmerkingen naar stagiaire Meerdere gesprekken met cliënt, zoon ingelicht Meerdere gesprekken met stagiaire Overleg met familie van cliënt, huisarts, thuishulp en medewerker zorgboerderij Cliënt na dit overleg gestopt Zijn er meldingen van klachten? N Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (familie/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? arlijks per cliënt eenmaal een mondelinge evaluatie (zo nodig vaker) arlijks per cliënt eenmaal een telefonische evaluatie (zo nodig vaker) Verslag maken en opnemen in dossier Verslag maken en opnemen in dossier Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Evaluatiegesprekken is een blijvend aandachtspunt. Extra alert zijn bij valgevaarlijke cliënten. Persoonlijk cliëntzoeksysteem aanschaffen _jv_1680_'t binnenveld_jan2013-dec2013 Pagina 3

5 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Actie n.a.v. de RI&E Oefening calamiteitenplan Zie datum: Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Twee maal jaarlijks blijft actiepunt Uitgevoerd in mei 2013, blijft actiepunt Functioneringsgesprekken Uitgevoerd in maart 2013 Actualisatie BHV Een keer per twee jaar, blijft actiepunt Actualisatie EHBO Een keer per twee jaar, blijft actiepunt Actualisatie BIG-scholing Een keer per drie jaar, blijft actiepunt Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Evaluatie goedgekeurd Evaluatie pakket uitbreiden deels Niet volledig, wordt verder afgerond Functiebeschrijvingen bespreken en tekenen medewerkers Maken procedure agressie, ongewenste intimiteiten, strafbare handelingen Klachtenprocedure voor personeel Machines en gereedschappen toevoegen dossier Verkrijgen van medicijnpaspoorten Actie is gewijzigd, noemen het geen paspoort maar overzicht medicatie Huisregels actualiseren oa mbt medicatie Medewerkers herhaling bhv Allen certificaat behaald Noodplan incl bijbehorende tekeningen actualiseren Controle brandblusmiddelen Teamoverleg Evaluaties cliënten _jv_1680_'t binnenveld_jan2013-dec2013 Pagina 4

6 Controle ehbo middelen Functioneringsgesprekken ja ja Implementatie formulier ontvangst en verstrekking informatie deels Opgenomen in andere actie Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Nee Doelstellingen voor het komende jaar Realiseren van de wandel- en groentetuin De score vanuit de cliënttevredenheidonderzoeken behouden/verbeteren Behouden van HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteit en Zorg) Kwaliteitskeurmerk zorgboeren behalen Vrijwilligers bijeenkomsten en evaluatiegesprekken meer structureren Een keer per drie maanden een mantelzorgmiddag verzorgen Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_1680_'t binnenveld_jan2013-dec2013 Pagina 5

7 Actielijst Actielijst naam zorghoeve `t Binnenveld Datum Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitsjaar: 2014 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Evaluatie pakket uitbreiden teamleider Maart 2014 Maart 2014 Infoavond vrijwilligers directeur September 2014 Sept 2014 Evaluatiegesprekken vrijwilligers directeur doorlopend doorlopend Cursus preventiemedewerker directeur Oktober 2014 Oktober 2014 Verharden wandelpaden directeur Voorjaar 2014 Zomer 2014 Behouden van HKZ-certificaat directeur Zomer 2014 Zomer 2014 Kwaliteitskeurmerk zorgboeren behalen directeur Voorjaar 2014 Voorjaar 2014 Zoonoseverklaring aanvragen directeur Voorjaar 2014 Zomer keer per 3 mnd een mantelzorgmiddag verzorgen teamleider Augustus 2014 Augustus 2014 Scholing en ontwikkeling medewerkers bijlage 2.32 directeur doorlopend doorlopend Noodplan incl bijbehorende tekeningen actualiseren directeur Maart 2014 Maart 2014 Aanvraag audit tbv keurmerk directeur Februari 2014 Maart 2014 Controle brandblusmiddelen directeur Oktober 2014 Oktober 2014 Controle ehbo middelen medewerker uli 2014 uli 2014 Ontruiming oefening directeur Mei 2014 Mei 2014 Evaluaties cliënten Teamleider Structureel, 2 x pj doorlopend Functioneringsgesprekken Directeur Maart 2014 Maart 2014 RI&E Directeur November 2014 November 2014 Teamoverleg Directeur 1 x per 8 weken doorlopend Opstellen jaarverslag Directeur nuari 2014 Februari 2014 Tevredenheidsonderzoeken teamleider Mei 2014 uli 2014 Eind datum _jv_1680_'t binnenveld_jan2013-dec2013 Pagina 6

8 Aanschaf cliënten zoeksysteem directeur Februari 2014 Maart 2014 Ontvangstruimte (privégesprekken) creëren Directie Februari 2014 Februari 2014 Realiseren van de wandel- en groentetuin Directeur Voorjaar _jv_1680_'t binnenveld_jan2013-dec2013 Pagina 7

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorg- en recreatieboerderij de Bult

Zorg- en recreatieboerderij de Bult Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorg- en recreatieboerderij de Bult Boerderijnummer: 103 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Auditverslag. Hoeve Biesland. Boerderijnummer: 1965

Auditverslag. Hoeve Biesland. Boerderijnummer: 1965 Auditverslag Hoeve Biesland Boerderijnummer: 1965 Auditor : Piet n van Diest (auditor) Datum : 07 april 2015 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 HOOFDSTUK 1. BIJZONDERHEDEN LAATSTE DIRECTIEBEOORDELING... 2 HOOFDSTUK 2. MEETRESULTATEN... 4 2.1 Interne audits... 4 2.2 Externe audits... 4 2.3 CQ meting cliënten... 6 2.4

Nadere informatie

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument MV 2008. Stichting RIBW Fonteynenburg. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg ardocument MV 2008 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie