Jaarverslag januari december Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 arverslag januari december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Zorgboerderij Buitenrust Adres: Singel 7 Postcode: 9061 AR Woonplaats Giekerk Provincie: Fryslân Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: K. J. van der Kooi Adres: Singel 7 Postcode: 9061 AR Woonplaats Giekerk Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: K. J. van der Kooi Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: Aly van Kammen _jv_582_buitenrust_jan2013-dec2013 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar In 2013 is een belangrijk onderdeel geweest het aanvragen en behalen van de audit, om het kwaliteitskeurmerk te kunnen verkrijgen. Dit is gelukt en het keurmerk is in mei 2013 behaald! Daardoor is het nu voor zorgboerderij Buitenrust ook mogelijk om via BEZINN deelnemers te ontvangen op de boerderij, vanuit de AWBZ zorg (zorg in natura). De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers In 2013 zijn er bijna het gehele jaar twee vaste deelnemers geweest. Eén van deze vaste deelnemers is per 1 december gestopt op de boerderij. Halverwege december is er een nieuwe vaste deelnemer bijgekomen op de boerderij. En van augustus tot december heeft de zorgboer noodzorg geleverd aan een deelnemer. Deze is na deze drie maanden doorgestroomd naar meer passender en intensievere zorg. In schema ziet dit er als volgt uit: Begin: Instroom: Uitstroom: Eind: Verstandelijke beperking: Psychiatrische problematiek: Gedragsproblematiek: Reden uitstroom: Een reden van uitstroom was een financiële overweging, volgens de ouder zou een te kleine zorgverlener niet meer worden vergoed. De andere deelnemer is doorgestroomd naar (meer) passende zorg. Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod. De doelgroep gedragsproblematiek is toegevoegd aan het zorgaanbod. Scholing en ontwikkeling Er zijn voor het jaar 2013 geen bijzondere scholingsdoelen gesteld, naast de jaarlijkse BHV. Wel heeft Keimpe aangegeven graag cursussen en/of scholingsmogelijkheden te willen volgen via BEZINN _jv_582_buitenrust_jan2013-dec2013 Pagina 2

4 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Nee Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee nee Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? 16 dec. J Geen evaluatie meer met de vertrekkende deelnemer. J Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Er zijn geen bijzonderheden voorgevallen. Wat betreft de evaluaties, deze worden nu keurig bijgehouden en gerapporteerd in het dossier _jv_582_buitenrust_jan2013-dec2013 Pagina 3

5 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Oefening calamiteitenplan Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers n.v.t De evaluatiegesprekken zijn nu ook op papier vastgelegd en in het dossier terug te vinden. Er zijn wel gesprekken geweest met deelnemers over hoe tevreden ze zijn, dit is niet vastgelegd. Het tevredenheidsonderzoek wat er nu is, is nog niet toereikend om deelnemers met een verstandelijke beperking een onderzoek af te laten nemen. Deze actie staat voor op de actielijst. Actualisatie BHV In mei vervolgcursus geweest. Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Zoönosoncertificaat moest worden behaald Aanstellen van een vertrouwenspersoon Uitdeelbrief klachtenprocedure bijgewerkt De mogelijkheid creëren om eigendommen van deelnemers in een afsluitbare ruimte te leggen. Tevredenheidsvragenlijst uitbreiden (versie voor jonge kinderen, versie voor ouders) Website en adres voor de zorgboerderij aanmaken Deze is in begin 2013 aangevraagd en voor is deze alweer verlengd. Nee Nee Er is een vertrouwenspersoon aangesteld (dhr. Laverman en zijn vrouw). Nieuwe versie van de uitdeelbrief gemaakt ivm. Veranderde procedure. Er is al een algemene tevredenheidsvragenlijst. Deze is in principe toereikend. Om nog beter ouders en jonge kinderen te kunnen scoren mbt. Een tevredenheidsvragenlijst, wordt deze actie naar volgend jaar verschoven. Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van de audit en het verkrijgen van het keurmerk. Volgend jaar zal de aandacht meer liggen op de pr van de zorgboerderij. Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Nee. Doelstellingen voor het komende jaar Voor het komende jaar staat het maken van een eigen website op de planning. Op deze manier zal de zorgboerderij nog makkelijker te vinden zijn voor potentiele deelnemers. Daarnaast, zoals al eerder aangegeven, blijft zorgboerderij Buitenrust een kleinschalige zorgboerderij. Daardoor heeft de boerderij niet de capaciteit op nog veel meer uit te breiden dan nu aan zorg wordt geleverd. Doel is om de zorg zo te houden zoals deze nu is. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_582_buitenrust_jan2013-dec2013 Pagina 4

6 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : Buitenrust Datum (mm-jjjj) : januari Boerderijnummer: 582 ar: van januari tot december Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Keimpe Oktober Oktober Oefening calamiteitenplan Keimpe April Mei April Mei Evaluatie gesprekken met deelnemers Keimpe nuari Tevredenheidonderzoek Keimpe Koffietafelgesprekken Keimpe nuari Actualisatie BHV Keimpe nuari nuari Opstellen jaarverslag Keimpe nuari 2015 Februari 2015 nuari 2015 Februari 2015 Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Tevredenheidsvragenlijst uitbreiden (versie voor jonge kinderen, versie voor ouders) Overige acties Keimpe Invoeren meldcode Huiselijk Geweld Keimpe Website en adres voor de zorgboerderij aanmaken Keimpe _jv_582_buitenrust_jan2013-dec2013 Pagina 5

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Auditverslag. Hoeve Biesland. Boerderijnummer: 1965

Auditverslag. Hoeve Biesland. Boerderijnummer: 1965 Auditverslag Hoeve Biesland Boerderijnummer: 1965 Auditor : Piet n van Diest (auditor) Datum : 07 april 2015 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013

DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 DIRECTIEBEOORDELING JAAR 2013 HOOFDSTUK 1. BIJZONDERHEDEN LAATSTE DIRECTIEBEOORDELING... 2 HOOFDSTUK 2. MEETRESULTATEN... 4 2.1 Interne audits... 4 2.2 Externe audits... 4 2.3 CQ meting cliënten... 6 2.4

Nadere informatie

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo De cursussen van Per Saldo zijn afgestemd op vragen van zowel budgethouders als professionele zorgverleners. U wilt: als beginnend pgb er snel de

Nadere informatie