De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: De Ganzenhoeve V.O.F. Adres: Ganzenweg 9 Postcode: 4041AX Woonplaats: Kesteren Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: H. Berends Adres: Ganzenweg 9 Postcode: 4041AX Woonplaats: Kesteren Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: H. Berends Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: G. Berends :32 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar 2013 is het eerste jaar, dat er gewerkt is aan de hand van het Kwaliteitssysteem Het afgelopen jaar 2013 begon met een geringe start van 2 kinderen. Het aantal groeide tot 12 waarvan 1 deelnemer (ouders/verzorgers) besloot binnen de proeftijd de zorgboerderij te verlaten. De stand is eind december 2013: 11 kinderen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. In de loop van het jaar zijn de volgende middelen aangeschaft: een trampoline skelters moov education kit (groot houten "mecano") kleine materialen om te knutselen Regelmatig is er geëvalueerd. D.w.z. dat voor iedere deelnemer een begeleidingsplan wordt opgesteld. Na ongeveer 2 á 3 maanden plannen we een evaluatiegesprek met ouders/verzorgers/deelnemer. Soms schuift een interne begeleider van het gezin aan tijdens zo'n gesprek. Zo kunnen we met elkaar bespreken hoe het begeleidingsproces verloopt. Hebben we doelen bereikt, zijn we op de goede weg, gaan we nog even zo door of moeten we het begeleidingsplan soms bijstellen. We vinden het belangrijk, dat de deelnemer het gevoel van succes kan ervaren. Hoe klein die stapjes ook zijn. We bespreken ook met elkaar wanneer we weer gaan evalueren. De frequentie van evalueren is per deelnemer verschillend. Van al deze gesprekken wordt verslag gemaakt en ouders ondertekenen deze verslagen, die weer netjes opgeborgen worden in het dossier. Tussendoor is er een nauw contact met ouders (per mail, telefoon of bij het halen/brengen). In totaal zijn de ouders drie keer op de Ganzenhoeve geweest voor een ontmoeting met elkaar en de kinderen. De broertjes en zusjes mochten meekomen. Tijdens deze ontmoetingen werd er ook een presentatie gehouden over een onderwerp wat ouders aansprak. Ouders geven aan, dergelijke ontmoetingen op prijs te stellen. Eén ontmoeting was bedoeld als inspraakmogelijkheid voor de ouders. Ouders hadden geen onderwerpen waar over gesproken moest worden. De mogelijkheid werd hen echter wél geboden. Er was slechts één vraag: "hoe zit het met de brandveiligheid". Daar kreeg de vraagsteller ter plekke antwoord op. Er is nl. een protocol "hoe te handelen in geval van brand" aanwezig. Dit protocol, opgenomen in het Kwaliteitssysteem, ligt ter inzage in de activiteitenruimte. In november is ook een tevredenheidonderzoek gedaan. Ouders van 9 deelnemers vulden het formulier in. Daar kwam het volgende uit: 3

4 Ouders geven de Ganzenhoeve gemiddeld een 8. Dat cijfer geldt voor alle aspecten van het bieden van zorg en begeleiding op de Ganzenhoeve. Naast de complimenten waren er ook tips. 1. een nieuwe oven, voor een beter bakresultaat (de kleine combi-oven heeft een ingewikkeld programma) 2. activiteiten met nog meer uitdaging voor de groteren. De Ganzenhoeve speelt op de behoefte van de kinderen in rekening houdend met het niveau van de kinderen. Er moet een goede balans zijn in wat ouders verwachten van hun kind en de mógelijkheden van het kind. Kinderen tonen zich tevreden. Regelmatig is er gesproken over (brand) veiligheid. Ook zijn er een aantal keren een ontruimingsoefeningen gedaan. In het kader van:"wat te doen bij brand". Zorgboer en zorgboerin zijn erg tevreden hoe het met de kinderen verloopt. Zij spelen in op de behoefte van de kinderen en ouders. Het Kwaliteitssysteem is een prachtig instument om de werkwijze van begeleiden vast te leggen en er naar te handelen. Ook de locatie is ingericht aan de hand van de eisen van het Kwalieteissysteem. Dit werkt prettig. Met het Kersten Onderwijscentrum hebben we goede conctacten en wisselen ervaring uit. Sommige kinderen krijgen begeleiding van het Kersten Onderwijscentrum. Bij een evaluatie kan de IB-er eventueel aanschuiven. Met elkaar delen we de zorg voor de kinderen. Met zorginstelling de Schutse hebben we nauwe contacten c.q. een overeenkomst. De Ganzenhoeve heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De klachtenprocedure is aangepast in het Kwaliteitssysteem En is door auditor goedgekeurd. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Begin 2013: 2 deelnemers Eind 2013: 11 deelnemers Uitstroom: 1 reden: geen motivatie. Vertrokken binnen proefperiode Scholing en ontwikkeling 4

5 Februari 2013: Juni 2013: September 2013: Certivicering Medicijnverstrekken - H. Berends IC-cursus Qurentis BHV-herhaling - H. Berends Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Voor 2013 zijn de opleidingsdoelen bereikt. 5

6 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? een enkele schram pleister geplakt Ja gevallen met (eigen)fietsje ouder geïnformeerd Ja Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? ouderinspraakmiddag/demonstratie demonstratie door kinderen tevredenheidonderzoek/demonstratie verslag gemaakt verslag gemaakt verslag gemaakt cliëntenraad verslag gemaakt Ja Ja Ja Ja Ja Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) De kinderen krijgen begeleiding aan de hand van de hulpvraag die zij (en hun ouders) hebben en aan de hand van de van de doelen, die samen met ouders worden gesteld. Ouders geven aan, dat zij het als prettig en goed ervaren hoe de relatie is met de zorgboerderij waar hun kinderen begeleiding krijgen. En de wijze waarop de begeleiding plaats vindt. Alles wordt schriftelijk vastgelegd. Kinderen, ouders en brusjes krijgen regelmatig de gelegenheid om te zien en te ervaren hoe het op de Ganzenhoeve er aan toe gaat. Uit het tevredenheidsonderzoek ( ) is gebleken, dat ouders en kinderen erg tevreden zijn. 9 kinderen met ouders vulden een lijst met vragen in. Voor begeleiding gaven ouders gemiddeld 8. Voor het aanbod van activiteiten werd gemiddeld ook een 8 gegeven. Tips: die uit het onderzoek kwamen: 1. een grotere oven voor een beter bakresultaat! 2. nog meer activiteiten voor de oudere kinderen Wat gaan we doen: 1. sparen voor een grotere oven. Tot zo lang doen we het met de kleine. 6

7 2. de (oudere) kinderen nog meer stimuleren aan te geven welke activiteit zij leuk vinden. Rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Daarbij zorgen wij voor voldoende aanbod. 7

8 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie Gerealiseerd Toelichten Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Dit is ons eerste jaar. Voor 2014 geven de ontwikkelingen geen aanleiding om het beleid bij te sturen. We houden voorlopig de ingeslagen weg vast. Mochten er nieuwe ontwikkelingen komen, dan leggen we die vast. Indien nodig wordt dit opgenomen in de actielijst voor Doelstellingen voor het komende jaar De behoefte van kinderen m.b.t. de geboden activiteiten nauwlettend in de gaten houden, eventueel de acitiviteiten daarop aanpassen en/of uitbreiden. Voor 2014 betekent dit, dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om zelf een tuintje te onderhouden. Ieder kind zijn eigen stukje tuin. 8

9 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: De Ganzenhoeve V.O.F. Datum: februari 2014 Boerderijnummer: 1978 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties (2013) Actualisatie van de RI&E H. Berends Oefening calamiteitenplan H. Berends Evaluatie gesprekken met deelnemers H. Berends Tevredenheidonderzoek deelnemers H. Berends Functioneringsgesprekken H. Berends Actualisatie BHV H. Berends Opstellen jaarverslag H. Berends Controle elektriciteit door erkende installateur G. Berends Jaarlijks terugkerende acties (2014) Actualiseren RI&E H. Berends Evaluatie met de Schutse H. Berends G. Berends Tevredenheidsonderzoek deelnemers H. Berends Clientenraad H. Berends Opstellen jaarverslag 2014 H. Berends Evaluatiegesprekken met deelnemers 2 á 3 keer per jaar op afspraak (indien gewenst zelfs vaker) H. Berends

10 Overige acties Sparen voor een nieuwe oven G. Berends Inrichten van tuintje voor ieder kind G. Berends H. Berends

11 Opmerkingen bijlage(n) Bijlage meldcode bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Actielijst

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Blommendal'

Zorgboerderij 'Blommendal' Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Blommendal' Boerderijnummer: 977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'De Weide Blik'

Zorgboerderij 'De Weide Blik' arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij 'De Weide Blik' Boerderijnummer: 666 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036

de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 arverslag nuari 2014 - december 2014 de Paerdsbloom Boerderijnummer: 1036 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Auditverslag. Hoeve Biesland. Boerderijnummer: 1965

Auditverslag. Hoeve Biesland. Boerderijnummer: 1965 Auditverslag Hoeve Biesland Boerderijnummer: 1965 Auditor : Piet n van Diest (auditor) Datum : 07 april 2015 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 02-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 11-09-2014

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie