De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Karrewielen Boerderijnummer: 1657"

Transcriptie

1 Jaarverslag Januari december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: De Karrewielen Adres: Tienmaatsweg 4 Postcode: 9443TR Woonplaats: Schoonloo Provincie: Drenthe Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Bliekendaal Adres: Tienmaatsweg 4 Postcode: 9443TR Woonplaats: Schoonloo Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Bliekendaal Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: geen :42 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het met goed gevolg afleggen van de audit. Voor ons was dit geen makkelijke weg, maar uiteindelijk is dit toch met goed gevolg gerealiseerd. Van dit traject hebben we veel geleerd over onszelf, over onze sterke punten(kwaliteiten) en onze leerpunten. Wat heel duidelijk naar voren komt is dat de basis goed is en de mogelijkheden om die verder uit te bouwen en sterker te maken zijn volop aanwezig. Aandachtspunt is het opruimen van erf en gebouwen, noodzakelijk voor veiligheid maar ook veel prettiger voor het algemen aanzicht. Hiervoor hebben we afgesproken elke vrijdagmiddag te gebruiken om alles op te ruimen en aan te vegen. Dit werkt goed. Een ander aandachtspunt is het bijhouden van de dossiers, ook hier is een vast moment in de week voor gecreeerd dat gebruikt wordt voor administartieve handelingen Dit jaar staat in het teken van de overgang naar de WMO, de Gemeentes krijgen de verantwoordelijkheid voor het uitbetalen van zorggelden en de verwachting is dat dat in aanvang niet oed zal gaan. Gelukkig zijn wij aangesloten bij Stichting BEZINN die veel zorgoerderijen vertegenwoordigt in de Noordelijke provincies. Zij voeren voor ons de onderhandelingen met de Gemeentes en dragen er zorg voor dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over wie waarop recht heeft. Desondanks zullen de eerste maanden van 2015 lastig zijn, daar houden we rekening mee en hebben we ons op ingesteld. Op dit moment loopt de overgang naar de Gemeentes nog niet goed, maar we hebben de overtuiging dat mede door de inzet van Stichting BEZINN de opstartproblemen de komende maanden opgelost worden. We hebben afgelopen jaar 1 stagiaire gehad, daar is een functioneringsgesprek mee gehouden. Daar kwam uit dat het voor haar een nuttige leerzame periode is geweest waarin ze het werk en de doelgroep op de boerderij goed heeft leren kennen. Vooral leuk waren de gesprekken over de eigen kwaliteiten en het onwikkelen daarvan en hoe je eigen kwaliteiten tot zijn recht komen in dit werk. De stagiaire heeft duidelijk meer inzicht gekregen in haar eigen kwaliteiten en haar leerpunten. Voor ons is het boeiend om te zien waarin een stagiaire zich soms onderscheidt van ons en soms ook van meerwaarde kan zijn voor bepaalde clienten. Deze kennis slaan we op en waar mogelijk proberen we er iets mee te doen in de vorm van een vrijwilliger of ontwikkelen van onze vaardigheden. In het begin van het jaar is 1 client verhuisd naar een andere zorginstelling, deze was zover bij onze zorgboerderij vandaan dat de dagbesteding is gestopt. Wat gemist wordt is het sparren met collega's of personeel. Hier wordt nu op ingespeeld door aan te schuiven bij een intervisiegroep van collega's. Verder blijkt ook het werken met 3

4 stagiaires heel motiverend en leerzaam. We worden gedwongen na te denken waarom we op een bepaalde manier werken. Dit is leuk en nuttig. Kortom een leerzaam jaar wat ons enorm heeft gemotiveerd om de schouders eronder te zetten en de boerderij verder uit te bouwen. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Het aantal deelnemers groeit gestaag, in 2014 zijn we van 6 naar 8 deelnemers gegaan. Duidelijk is dat het netwerk goed is en dat we met een aantal instellingen een vertrouwensband op hebben gebouwd. Dit resulteert regelmatig in de vraag voor plaatsing van een nieuwe client Scholing en ontwikkeling Zorgboer en boerin hebben beide de herhalingscursus van de BHV met goed gevolg afgelegd. Boerin heeft tevens een EHBO-cursus gevolgd. Zorgboer heeft zich aangesloten bij een intervisiegroep met collega's, hier worden actuele problemen aangekaart en wordt er gezemelijk naar een oplossing gezocht Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? De beoogde opleidingsdoelen zijn behaald 4

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Nee Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Nee Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? elk kwartaal is er overleg met clienten deze wordt gehouden in de eerste week van januari,april,juli en oktober evaluatie vind jaarlijks plaats met elke client afgelopen jaar met 6 tevredenheidsonderzoek vind jaarlijks plaats met elke client, afgelopen jaar met 6 de inbreng in de inspraakbijeenkomsten is mager, over het algemeen zijn het het dezelfde twee mensen die enige inbreng hebben, dit heeft vooral betrekking op wensen t.a.v nieuwe werkzaamheden of nieuwe dieren Algemen beeld uit de evaluaties is dat de clienten het leuk vinden op de boerderij en graag komen. Zwaar en vies werk(zoals uitmesten) vind niemand leuk. Bijna iedereen wil graag veel dieren, vooral jonge. Maar ja dat uitmesten. de tevredenheidsinventarisatie is door zorgboer uitgevoerd, eigenlijk was iedereen behoorlijk tevreden over alle aspecten op de zorgboerderij Ja Ja Ja Ja Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) De boerderij is een veilige plek waar een goede sfeer hoog in het vaandel staat. De inspraakbijeenkomsten maken we aantrekkelijk door bv een ontruimingsoefening erbij te doen, of de huisregels samen door te nemen. De tevredenheidsinventarisatie is niet anoniem ingevuld, dit gaan we komend jaar anders doen, wij denken nog na over de vorm omdat een aantal clienten wel hulp nodig heeft bij het invullen. Misschien dat iemand die wat verder van de zorgboerderij afstaat dit af kan nemen. 5

6 Veiligheid is in het kader van de audit afgelopen hard aan gewerkt om dit op een beter niveau te krijgen, dit blijft een aandachtspunt. Kijken met andere ogen op je erf, en laat anderen is kritisch door de gebouwen lopen en het erf bekijken. Waar we trots op zijn dat eidenlijk alle clienten zich prettig en veilig voelen op de zorgboerderij en met plezier komen. De huidige vorm van de inspraakbijeenkomsten en de evaluatiegesprekken bevalt, de tevredenheidsinventarisatie passen we aan 6

7 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie Gerealiseerd Toelichten Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Het lukt steeds beter om de actielijst als leidraad te gebruiken, de actiepunten van afgelopen jaar zijn,mede door de audit, allemaal aangepakt en afgehandeld. Er kan nog wel beter gebruik gemaakt worden van de actielijst door meer punten toe te voegen die bijvoorbeeld boven water komen tijdens clienten bijeenkomsten. De planning was redelijk maar niet alle punten zijn afgehandeld in de geplande periode, afgesproken is nu om de actielijst uit te printen en op te hangen zodat hij regelmatig bekeken en besproken kan worden. Doelstellingen voor het komende jaar Handhaven van het aantal clienten, dit willen we bereiken door een passende dagbesteding aan te bieden en een goed sfeer onderling te bewaken. Bij aanvraag van nieuwe clienten wordt gekeken of ze passen in de huidige groep. Via evaluatieformulieren en tevredenheidsinventarisatie proberen we op tijd signalen van onvrede boven water te krijgen. Tweede doelstelling is meer gebruik maken van de website. We willen bereiken dat er nieuwtjes en wetenswaardigheden op de website komen. Deze taak komt op de schouders van de zorgboer eventueel kan een stagiair hiervoor ingeschakeld worden. We beginnen met publiciteit voor de open dag en achteraf een verslag en foto's. De bestaande website is goed en de informatie hoeft alleen aangeleverd te worden aan de beheerder. Voor de komende 5 jaar gaan we onderzoeken of woonbegeleiding bij ons past en in welke vorm dan, uitbreiden en personeel aannemen of heel kleinschalig op eigen kracht. Hiervoor gaan we gesprekken met collega's voeren over ervaringen, onderzoeken of er markt voor is en bij Gemeente informeren wat kan en mag. Komend jaar zullen hier nog geen concrete acties uit voort vloeien. 7

8 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: De Karrewielen Datum: april 2015 Boerderijnummer: 1657 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties (2014) Actualisatie van de RI&E David Oefening calamiteitenplan David Evaluatie gesprekken met deelnemers David Tevredenheidonderzoek deelnemers David Functioneringsgesprekken David Actualisatie BHV David Opstellen jaarverslag David Jaarlijks terugkerende acties (2015) Actualisatie van de RI&E David Oefening calamiteitenplan David Evaluatie gesprekken met deelnemers David Tevredenheidonderzoek deelnemers stagiair Functioneringsgesprekken David Actualisatie BHV David/Corine Opstellen jaarverslag David website bij houden en actueel nieuws erop plaatsen David/Corine/stagiair erf en gebouwen veilig en netjes houden David/Corine/stagiair

9 KS bijwerken David brandblusapparaten laten kontroleren David ehbo koffer updaten Corine/stagiair zoonosecertificaat verlengen gaat automatisch deelnermersbijeenkomsten januari, april,juli en oktober David intervisieclub elke twee maanden David Acties vanuit kwaliteitssysteem BHV cursus David en Corine regelen David Onderzoeken of we een klachtenprocedure voor medewerkers nodig hebben, op dit moment nog niet actueel omdat we geen medewerkers hebben David Noodplan doornemen tijdens deelnemersoverleg David Ontruimingsoefening houden David Aanwezigheidslijst maken David onderzoeken of er samenlevingsregels gemaakt moeten worden voor loge David Acties vanuit audit meer PR! David/Corine zie boven. Bouw controles in en probeer 'te spiegelen' met andere zorgboeren. Zo blijft kwaliteit leven David

10 10

11 Opmerkingen bijlage(n) Op dit moment zijn er geen bijlagen 11

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Met elkaar werken aan een oplossing

Met elkaar werken aan een oplossing jaargang 1 nr 1 2009 Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie