Zorgboerderij de Dennenkamp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboerderij de Dennenkamp"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: De Dennenkamp Adres: Van Ouwenallerlaan 17 Postcode: 7157 AZ Woonplaats Rekken Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Liesbeth Huybrechts Adres: Van Ouwenallerlaan 17 Postcode: 7157 AZ Woonplaats Rekken Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Liesbeth Huybrechts en Ria van Alebeek Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: _jv_32_zorgboerderij de dennenkamp_jan2012-dec2012 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar ZORG Op de Dennenkamp werken we nog steeds met de jongeren van Nieuwmarke. Deze jongeren komen hier als onderdeel van hun schoolprogramma en dit loopt zo goed dat we vol zitten. Door de structuur, ruimte en de individuele begeleiding die de Dennenkamp kan bieden, komen hier vooral die jongeren die in een schoolsituatie niet te handhaven zijn Op de boerderij zie je ze tot rust komen en steeds zelfstandiger werken. Conflicten blijven uit en dus is er ruimte om te leren. Beide partijen en de jongeren zelf, zijn hier heel tevreden over. Naast de vaste groep jongeren die hier komen is er ook een groep die vanuit de crisesopvang tijdelijk op de boerderij komt werken. Van deze jongeren is het onbekend hoe lang ze hier verblijven. Dit is dan ook meer opvang dan een echt begeleidingstraject. Op maandagmiddag komen volwassenen via psychiatrie/oldenkotte Via PGB of Jeugdzorgboerderijen komen er kinderen op zaterdag of in het weekend. Een kind woont permanent binnen het gezin, vanuit de jeugdzorg. LANDBOUW 2012 was een groeizaam jaar met een ruime oogst. Helaas kon niet alles worden afgezet in de markt. In de landbouw en veeteelt hebben dit jaar geen grote veranderingen plaats gevonden ten opzichte van vorig jaar. Op de landbouwschuur zijn zonnepanelen geplaatst, waardoor we hopen in onze eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Wij als boeren nemen net als vorig jaar nog deel aan diverse overleggen zoals; VZOG, Zorgboeren Berkelland, BPA en Demeteroverleg. Audit is gerealiseerd; keurmerk verkregen op De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers begin instroom uitstroom eind LVG jongeren LVG kinderen Psychiatrische volwassenen Autisme/ ADHD kinderen Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod, er is een kind permanent in huis komen wonen Scholing en ontwikkeling Training strategisch handelen met oog op de toekomst april 2012 Training omgaan met sociale media door de doelgroepen okt Studiegroep geweldloze communicatie Studiegroep Berkelland Zorgboeren mn ontwikkelingen binnen de WMO (4x p.j.) Studiegroep BD zaadteelt Begeleiding vanuit Lindehout mbt inwonend zorgkind Deelname bestuur VZOG en BPA en deelname bijeenkomsten Federatie L& Zorg Geparticipeerd binnen de ontwikkeling van het WOL lokaal oost Nederland Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Collegiale toetsing Demeter keurmerk, alleen minder vergaderen was niet aan de orde ivm alle ontwikkelingen en bezuinigingen _jv_32_zorgboerderij de dennenkamp_jan2012-dec2012 Pagina 2

4 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Snijwond aan vingers Verbonden en bezoek huisarts J Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? weglopen Verbale agressie cliënten onderling Diefstal brommer Gesprek met mentor-jongere-boer Schriftelijke melding bij Nieuwmarke Gesprek met mentor-jongere-boer Schriftelijke melding bij Nieuwmarke Aangifte politie Gesprek met mentor-jongere-boer Vervanging sloten op schuurdeur Zijn er meldingen van klachten? nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Ouders D.(kind) Op dezelfde voet verder gaan loopt Ouders van B en J en M. B. blijft maar nu via Zozijn. J en M. gaan op dezelfde voet verder loopt Ouders D. H. Aandacht op afronden taken/spel loopt Jongeren Nieuwmarke Elke week weekverslag, nog geen tussentijdse evaluatie Nee Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Op de boerderij loopt het intern goed met de begeleiding. Nieuwmarke krijgt elke week een kort evaluatieverslag over hun cliënten toegestuurd va de boerin Vanuit de boerderij ligt er de wens om 2 maal per jaar de jongeren te evalueren. Het instituut heeft dit tot op heden nog niet concreet beantwoord _jv_32_zorgboerderij de dennenkamp_jan2012-dec2012 Pagina 3

5 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E ja Oefening calamiteitenplan ja Met clienten noodplan weer besproken en alarmbel met verzamelen geoefend Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Functioneringsgesprekken Nee Hebben plaatsgevonden met de ouders van de kinderen die hier komen. Alle ouders gaven aan tevreden te zijn en zo door te willen gaan Zoals beschreven op blz 3 is er nog geen evaluatie met de jongeren en hun begeleiders geweest, door te open verzoek. ja jongeren Nieuwmarke schriftelijk;5 p. ouders kinderen schriftelij 4 p. tevreden, geen bijzonderheden n.v.t Actualisatie BHV ja Piet behaald in okt Opstellen jaarverslag ja n Actie n.a.v. de RI&E Legionella en zoönose keuring afspreken ja Zoönose certificaat behaald aug.2012 Legionella n.v.t. omdat er niet wordt gedoucht door cliënten Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Planning administratie ja Dossiers zijn bijgewerkt en kwaliteitskeurmerk behaald. Minder vergaderen nee Deelname overleggen is hetzelfde gebleven en niet concreet doel gesteld. Overige acties van vorig jaar Overleg met gemeenten rond WMO ja 2 maal overleg geweest met de zorgboeren Berkelland en de gemeenten (mei en okt) Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? -Nav participatie WOL lokaal weer contact opnemen met initiatiefneemster Karin Visser -Tuinbouwproductie moet vereenvoudigd worden gedurende de zomer ; productie komkommers, sperziebonen en tomaten wordt gehalveerd. -gerichte uitnodigingen sturen voor evaluatiegesprekken aan Nieuwmarke - naar aanleiding van scholing ons meer naar het instituut toe profileren als ervaren begeleiders op het gebied van zeer moeilijke jongeren en met name de-escalerend begeleiden Het beleid is op het moment ingesteld op stabiliseren. Zoals we nu bezig zijn is het goed en willen we zo houden _jv_32_zorgboerderij de dennenkamp_jan2012-dec2012 Pagina 4

6 Doelstellingen voor het komende jaar -Nav participatie WOL lokaal weer contact opnemen met initiatiefneemster Karin Visser -Tuinbouwproductie moet vereenvoudigd worden gedurende de zomer ; productie komkommers, sperziebonen en tomaten wordt gehalveerd. -gerichte uitnodigingen sturen voor evaluatiegesprekken aan Nieuwmarke - naar aanleiding van scholing ons meer naar het instituut toe profileren als ervaren begeleiders op het gebied van zeer moeilijke jongeren en met name de-escalerend begeleiden Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_32_zorgboerderij de dennenkamp_jan2012-dec2012 Pagina 5

7 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij De Dennenkamp Datum 29 jan 2013 Boerderijnummer: 32 ar: jan. tm dec 2013 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Liesbeth Huybrechts 15 maart april 2013 Oefening calamiteitenplan Piet Schagen 3 april april 2013 Nieuwmarke en jongeren 2x per jaar gericht uitnodigen voor evaluatie gesprek naar het instituut toe profileren als ervaren begeleiders op het gebied van zeer moeilijke jongeren en met name Liesbeth Huybrechts Piet en Liesbeth Febr oktober. Tijdens evaluatiegesprekken de-escalerend begeleiden Tevredenheidonderzoek Liesbeth Huybrechts Uitdelen en uitnodigen tot 1 apri l2013 1dec mei 2013 invullen 2 t/m 5 april Functioneringsgesprekken nvt Actualisatie BHV Piet Schagen 8 en 10 oktober 10 oktober 13 Opstellen jaarverslag Liesbeth Huybrechts Dec n Ehbo herhaling Piet Schagen Eerst volgende Nov cursus Grotere ventilatiegaten kast chem. middelen Piet Schagen Is reeds gebeurd n 2013 Acties n.a.v. de RI&E Controle gevaarlijke stoffen Liesbeth Huybrechts 25 jan. 31 jan 25 jan juli juli Handgereedschap controleren Piet Schagen 1 april april 2013 Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Zoönosecertificaat behalen Liesbeth huybrechts April augustus 2013 Actuele medicijnlijst koppelen aan intake en Liesbeth huybrechts n. Dec controle bij evaluatiegesprek Huisregels tav mobiele telefoons/facebook/youtube Liesbeth huybrechts Maart maart _jv_32_zorgboerderij de dennenkamp_jan2012-dec2012 Pagina 6

8 Overige acties Tuinbouwproductie komkommers, sperziebonen en tomaten wordt gehalveerd. participatie WOL lokaal weer contact opnemen met initiatiefneemster Karin Visser Inspraakmogelijkheden voor de deelnemers Piet Schagen Piet Schagen feb juli 2013 Piet Schagen 18 febr. 18 febr april en 1 juli 30 april en 31juli oktober en 15 dec. 31 oktober en 23 december _jv_32_zorgboerderij de dennenkamp_jan2012-dec2012 Pagina 7

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan Pagina 1 1. Aanleiding: Veel ouders met een kind met een beperking vertrokken in het verleden

Nadere informatie