Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen"

Transcriptie

1 Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel B: Verpleegtechnische handelingen Deel C: Hanteren van crisissituaties en onvoorziene situaties Opleiding Verzorgende-IG Crebonummer Kerntaak/werkprocessen Kerntaak 1 WP 1.2, 1.3, 1.9 Versie n.v.t. Toegestane hulpmiddelen Beschreven in de opdrachten Beschikbare tijd - Bewijsmap deel A: Periode Bewijsmap deel B: Periode Bewijsmap deel C: Periode 6 12 Aantal opdrachten Beschreven op de volgende bladzijde Totaal te behalen Beschreven op de volgende bladzijde Cesuur Beschreven op de volgende bladzijde 1

2 2

3 Exameneenheid 6 Bewijsmap deel A: Basisvaardigheden vormt samen met Deel B en Deel C de Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Opleiding Verzorgende IG (BBL/BOL) Crebonummer Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1 Werkproces : 1.2 Versie Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Protocollen en hulpmiddelen van de instelling Beschikbare tijd Deel A: periode 3 8 Aantal opdrachten Totaal te behalen score 10 opdrachten Opdracht 1 : 8 criteria Opdracht 2 : 8 criteria Opdracht 3 : 5 criteria Opdracht 4 : 6 criteria Opdracht 5 : 5 criteria Opdracht 6 : 4 criteria Opdracht 7 : 7 criteria Opdracht 8 : 6 criteria Opdracht 9 : 5 criteria Opdracht 10 : 5 criteria Cesuur V : bij iedere opdracht moeten alle criteria met een voldoende beoordeeld zijn Naam Student Groep Instelling School 3

4 Inhoudsopgave Algemene inleiding... 5 Inleiding bewijsmap deel A basisvaardigheden... 6 Instructie student... 7 Lijst handtekening(en) werkbegeleider(s)... 8 Basisvaardigheden persoonlijke verzorging... 9 Opdracht 1: Een zorgvrager ondersteunen bij de persoonlijke lichamelijke basiszorg... 9 Opdracht 2: Bieden van uiterlijke verzorging bij een zorgvrager Opdracht 3: Een zorgvrager ondersteunen bij het eten en drinken Opdracht 4: Een zorgvrager ondersteunen bij de uitscheiding Opdracht 5: Een zorgvrager ondersteunen bij mobiliteitsproblemen Opdracht 6: Het treffen van maatregelen om een evenwichtig slaap- waakritme te bevorderen Opdracht 7: Opmaken van een bed Opdracht 8: Observeren en registreren van vitale functies Opdracht 9: Verplaatsingstechnieken Opdracht 10: Het aanleggen van verbanden Resultaatoverzicht bewijsmap deel A

5 Algemene inleiding Bewijsmap vaardigheden/verpleegtechnische handelingen is een examendocument dat de student gedurende de opleiding vanaf periode 3 tot en met periode 12 opbouwt. De bewijsmap bestaat uit drie aparte delen: - Vaardigheden/verpleegtechnische handelingen (deel A) De basisvaardigheden die behoren bij de basiszorg worden via deel 1 geëxamineerd - Vaardigheden/verpleegtechnische handelingen (deel B) In deel 2 worden de verpleegtechnische handelingen geëxamineerd. Dit deel bevat ook de voorbehouden handelingen. Daarnaast bevat dit deel een schriftelijke opdracht over de wetgeving. - Vaardigheden/verpleegtechnische handelingen (deel C) In deel 3 worden onvoorziene situaties en/of het hanteren van crisissituaties geëxamineerd Verantwoording De bewijsmap valt onder de volgende kerntaak en werkprocessen: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier WP 1.2: Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden (Deel A). WP 1.3: Voert verpleegtechnische handelingen uit (Deel B). WP 1.9: Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties (Deel C). De organisatie Deel A start in periode 3 (= het eerste jaar) en wordt afgerond in periode 8 (= het tweede jaar) Deel B en deel C starten in periode 6 (= het tweede jaar) en worden afgerond in periode 12 (= het derde jaar) In ieder afzonderlijk deel staat beschreven aan welke voorwaarden een student moet voldoen om dat deel met minimaal een voldoende (of voldaan) af te ronden. Eveneens bevat ieder afzonderlijk deel de herkansingrichtlijnen Eindbeoordeling bewijsmap Onvoldoende : Eén of meerdere delen van de bewijsmap zijn met onvoldoende beoordeeld Voldoende : Alle delen van de bewijsmap zijn met minimaal voldoende beoordeeld Goed : Deel A is met een voldoende beoordeeld, deel B en C zijn met een goed beoordeeld Onvoldoende bewijsmap: Wanneer de eindbeoordeling van de bewijsmap onvoldoende is, kan de student een verzoek tot een extra herkansing indienen bij de examencommissie. 5

6 Inleiding bewijsmap deel A basisvaardigheden De bewijsmap deel A basisvaardigheden persoonlijke verzorging bestaat uit 10 opdrachten. Aan de hand van deze opdrachten moet je laten zien dat je een zorgvrager 1 kunt ondersteunen bij de basisvaardigheden persoonlijke verzorging. Dit deel A vormt samen met de delen B en C één bewijsmap. Hieronder staat vermeld welke kerntaak, werkprocessen en welke competenties bewijsmap deel A bevat. Kerntaak 1 : Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Werkproces 1.2 : Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Werkprocessen 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Inhoud opdrachten Competenties E Samenwerken en overleggen F Ethisch en integer handelen J Formuleren en rapporteren R op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Organisatie Dit praktijkexamen wordt in de instelling, tijdens de beroepspraktijkvorming, afgenomen. - BBL: Het praktijkexamen wordt afgenomen aan het eind van de eerste fase/eerste jaar. - BOL: Het praktijkexamen wordt afgenomen tijdens de praktijkstage in de eerste fase/eerste jaar van de opleiding. BBL: Er wordt van je verwacht dat je minimaal 8 opdrachten hebt afgetekend met de waardering voldaan aan het einde van het eerste jaar; zo niet dan volgt een gesprek met de studieloopbaanbegeleider/praktijkopleider. BOL: Er wordt van je verwacht dat je minimaal 7 opdrachten hebt afgetekend met de waardering voldaan aan het einde van het eerste jaar; zo niet dan volgt een gesprek met de studieloopbaanbegeleider/praktijkopleider. De nog resterende opdrachten moeten aan het einde van de tweede jaar afgetekend zijn met de waardering voldaan. Tijdens de uitvoering van de opdrachten word je door een beoordelaar geobserveerd. De opdrachten en de beoordelingslijsten zijn te vinden vanaf bladzijde 9. 1 Een zorgvrager kan zowel van het mannelijke als van het vrouwelijke geslacht zijn Voor zorgvrager kan ook bewoner of cliënt gelezen worden 6

7 Instructie student De bewijsmap deel A bestaat uit het ondersteunen van een zorgvrager bij de basisvaardigheden persoonlijke verzorging. Werkwijze De vaardigheden die nodig zijn om dit examen uit te voeren worden eerst besproken. Wanneer jij er aan toe bent, maak je met je begeleider een afspraak over het moment dat jij het examen wilt afleggen. Iedere beoordelaar (werkbegeleider) die een (of meerdere) opdrachten uit dit examen beoordeelt, schrijft zijn/haar naam en handtekening op de lijst handtekening(en) werkbegeleider(s) (blz. 8) Wijze van beoordelen De opdrachten worden beoordeeld door de beoordelaar (= een werkbegeleider) aan de hand van de beoordelingslijsten. De beoordelingslijsten worden ondertekend door de beoordelaar en door jou (= de student) Het resultaat van de beoordeling wordt ingevuld en ondertekend op het resultatenoverzicht. (Zie: blz. 29) Je hebt een opdracht met een voldoende afgerond wanneer alle criteria van die opdracht met een voldoende zijn afgevinkt. Na het afronden van deel A van de bewijsmap (of van een opdracht uit dit examen) wordt de beoordeling toegelicht door de beoordelaar. Eindresultaat Het eindresultaat is - onvoldoende (= O) indien één of meerdere opdrachten met een niet voldaan zijn beoordeeld. - voldoende (= V) indien alle opdrachten met een voldaan zijn afgerond. Bij de score onvoldoende beslist de studieloopbaanbegeleider in overleg met de praktijkopleider welke opdrachten je moet herkansen. Inleveren resultatenoverzichten en praktijkexamen Aan het eerste leerjaar lever je een kopie van het ingevulde en ondertekende resultatenoverzicht (zie blz. 29) in bij de studieloopbaanbegeleider. Aan het eind van je opleiding lever je de complete, originele Bewijsmap in bij het examenbureau van de onderwijsinstelling. De Bewijsmap vaardigheden/verpleegtechnische handelingen maakt onderdeel uit van het examendossier. 7

8 Lijst handtekening(en) werkbegeleider(s) Iedere werkbegeleider die één of meer vaardigheden van dit examen beoordeelt, dient vooraf zijn/haar handtekening te zetten in onderstaande lijst. De handtekeningen dienen te worden geverifieerd door de beoordelaar bij de controle vóór het invullen van het Resultaatoverzicht Deel A (blz. 29). Werkbegeleider Handtekening werkbegeleider

9 Basisvaardigheden persoonlijke verzorging Opdracht 1: Een zorgvrager ondersteunen bij de persoonlijke lichamelijke basiszorg Geef persoonlijke lichamelijke basiszorg bij een zorgvrager Verzamel gegevens over een zorgvrager die je gaat verzorgen. Maak gebruik van het zorgdossier en de rapportage Vraag de zorgvrager naar zijn/haar wensen en mogelijkheden m.b.t. de basiszorg. Werk methodisch (= de vaardigheid op een systematische manier voorbereiden en uitvoeren) Werk volgens het protocol of volgens de richtlijnen van de afdeling/instelling Houd je aan de gemaakte afspraken Zorg voor de privacy van de zorgvrager Werk hygiënisch Werk veilig Werk ergonomisch Vaardigheden lichamelijke basiszorg (minimaal 2 vaardigheden uitvoeren) - Wassen en aan- en uitkleden van een zorgvrager op bed - Wassen en aan- en uitkleden van een zorgvrager aan de wastafel - Wassen en aan- en uitkleden van een zorgvrager onder de douche of in bad - Aantrekken van steunkousen 9

10 BEOORDELINGSLIJST Opdracht 1: Een zorgvrager ondersteunen bij de persoonlijke lichamelijke basiszorg Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende Bespreekt met de zorgvrager (of gaat na) wat de mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot zelfzorg Stelt prioriteiten vast voor de basiszorg in overleg met betrokkenen (of gaat dit na) Houdt rekening met de privacy van de zorgvrager Stemt de ondersteuning bij de persoonlijke lichamelijke basiszorg af, op de wensen en behoeften van de zorgvrager bij minimaal 2 van de hierna volgende vaardigheden: Wassen en aan- en uitkleden van een zorgvrager op bed Wassen en aan- en uitkleden van een zorgvrager aan de wastafel Wassen en aan- en uitkleden van een zorgvrager onder de douche of in bad Aantrekken van steunkousen Gaat methodisch te werk Werkt hygiënisch: - wast de handen voor en na de vaardigheid - ruimt vuile kleding op in daarvoor bestemde bak/zak - maakt de gebruikte materialen schoon Werkt ergonomisch: - brengt bed/stoel op werkhoogte - gebruikt zo nodig de til-lift Werkt veilig: - zorgt ervoor dat de zorgvrager stabiel ligt/zit - zorgt ervoor dat zij/hij de zorgvrager niet kan bezeren Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Handtekening student: Toelichting op de beoordeling: 10

11 Opdracht 2: Bieden van uiterlijke verzorging bij een zorgvrager Geef uiterlijke verzorging aan een zorgvrager Deze opdracht mag je uitvoeren bij dezelfde zorgvrager als bij opdracht 1. Verzamel gegevens over een zorgvrager. Maak gebruik van het zorgdossier en rapportage. Werk methodisch (= de vaardigheid op een systematische manier voorbereiden en uitvoeren) Werk volgens het protocol of de richtlijnen van de afdeling/instelling Stem de zorg af op de behoefte en mogelijkheden van de zorgvrager Houd je aan de gemaakte afspraken Zorg voor privacy van de zorgvragers Werk hygiënisch Werk veilig Werk ergonomisch Vaardigheden uiterlijke verzorging (minimaal 3 vaardigheden uitvoeren) - Gezicht scheren/ baardverzorging - Oogverzorging (indien van toepassing: zorg voor bril of contactlenzen of oogprothese) - Verzorgen gehoorapparaat - Nagels verzorgen - Oorverzorging - Haarverzorging - Poetsen van tanden / gebitsprothese 11

12 BEOORDELINGSLIJST Opdracht 2: Bieden van uiterlijke verzorging bij een zorgvrager Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende Bespreekt met de zorgvrager (of gaat na) wat de 1 mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot de uiterlijke verzorging 2 Vraagt aan de zorgvrager (of gaat na) wat de wensen en behoeften zijn met betrekking tot de uiterlijke verzorging. Stemt de ondersteuning bij de uiterlijke verzorging af, op de wensen en behoeften van de zorgvrager bij minimaal 3 van de hierna volgende vaardigheden: Scheren van het gezicht Oogverzorging (bril, contactlenzen, oogprothese) Verzorgen van het gehoorapparaat Nagels verzorgen Oor verzorging Baardverzorging Haarverzorging Poetsen van tanden/gebitsprothese Gaat methodisch te werk Werkt ergonomisch: - brengt zo nodig bed/stoel op werkhoogte - draagt zorg voor een verantwoorde werkhouding Reinigt gebruikte materialen volgens voorschrift Zorgt ervoor dat zij/hij de zorgvrager niet kan bezeren: - korte nagels - geen sieraden aan handen en polsen Werkt hygiënisch: - wast de handen voor en na de vaardigheid - maakt de gebruikte materialen schoon Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Handtekening student: Toelichting op de beoordeling: 12

13 Opdracht 3: Een zorgvrager ondersteunen bij het eten en drinken. Ondersteun een zorgvrager bij het eten en drinken.. (Een zorgvrager zul je geheel of gedeeltelijk helpen bij het eten en drinken. Wanneer dat nodig is maak je gebruik van hulpmiddelen) Verzamel gegevens over een zorgvrager die je eten en drinken gaat geven. Maak gebruik van het zorgdossier en de rapportage. Werk volgens het protocol of de richtlijnen van de afdeling/instelling Stem de zorg af op de behoefte en mogelijkheden van de zorgvrager Houd je aan de gemaakte afspraken Werk hygiënisch Indien voorgeschreven: Houd een vochtlijst bij. 13

14 BEOORDELINGSLIJST Opdracht 3: Een zorgvrager ondersteunen bij eten en drinken Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende Bespreekt met de zorgvrager (of gaat na) wat de mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot eten en drinken Vraagt de zorgvrager naar haar/zijn gewoonten met betrekking tot eten en drinken (of gaat dit na) Ondersteunt de zorgvrager tijdens het eten en drinken. (Eventueel met behulp van hulpmiddelen ) Biedt de zorgvrager regelmatig eten en drinken aan en stemt de frequentie af op de behoefte van de zorgvrager (Houd, indien voorgeschreven, een vochtlijst bij) Werkt hygiënisch: - wast de handen voor en na de vaardigheid - reinigt gebruikte materialen volgens voorschrift Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Handtekening student: Toelichting op de beoordeling: 14

15 Opdracht 4: Een zorgvrager ondersteunen bij de uitscheiding Ondersteun een zorgvrager bij de uitscheiding Verzamel gegevens over de zorgvrager die je gaat ondersteunen bij de uitscheiding. Maak gebruik van het zorgdossier en van de rapportage Werk methodisch (= de vaardigheid op een systematische manier voorbereiden en uitvoeren) Werk volgens het protocol of de richtlijnen van de afdeling/instelling Stem de zorg af op de behoefte en de mogelijkheden van de zorgvrager Houd je aan de gemaakt afspraken Zorg voor de privacy van de zorgvrager Werk hygiënisch Vaardigheden ondersteunen bij de uitscheiding (minimaal 3 vaardigheden uitvoeren) - Het begeleiden van een zorgvrager naar het toilet (of postoel). - Aanbrengen van incontinentiemateriaal bij een zorgvrager - Urinaal aanleggen bij een zorgvrager - Een po geven aan een zorgvrager - Een condoomkatheter aanleggen bij een zorgvrager - Een katheterzak verwisselen - Een zorgvrager die menstrueert helpen bij de hygiënische verzorging - Een zorgvrager verzorgen die hevig transpireert 15

16 BEOORDELINGSLIJST Opdracht 4: Een zorgvrager ondersteunen bij de uitscheiding Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende 1 2 Bespreekt met de zorgvrager (of gaat na) wat zijn mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot de vaardigheid. Vraagt de zorgvrager naar zijn gewoonten met betrekking tot de vaardigheid (of gaat dit na) Stemt de ondersteuning bij de uitscheiding af, op de wensen en behoeften van de zorgvrager bij minimaal 3 van de hierna volgende vaardigheden: Het begeleiden van een zorgvrager naar het toilet (of postoel) Aanbrengen van incontinentiemateriaal bij een zorgvrager Urinaal aanleggen bij een zorgvrager 3 Een po geven aan een zorgvrager Een condoomkatheter aanleggen bij een zorgvrager Een katheterzak verwisselen Een zorgvrager die menstrueert helpen bij de hygiënische verzorging Een zorgvrager verzorgen die hevig transpireert Gaat methodisch te werk Werkt kosten- en milieubewust - hanteert het materiaal volgens de gebruiksaanwijzing - verspilt geen (verpleeg)materiaal Werkt hygiënisch: - wast de handen voor en na de vaardigheid - verfrist (indien nodig) de zorgvrager Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Handtekening student: Toelichting op de beoordeling: 16

17 Opdracht 5: Een zorgvrager ondersteunen bij mobiliteitsproblemen Ondersteun een zorgvrager met mobiliteitsproblemen Verzamel gegevens over de zorgvrager(s) die je gaat ondersteunen bij de mobiliteitsproblemen. Maak gebruik van het zorgdossier en van de rapportage Werk methodisch (= de vaardigheid op een systematische manier voorbereiden en uitvoeren) Werk volgens het protocol of de richtlijnen van de afdeling/instelling Stem de ondersteuning af op de behoefte en de mogelijkheden van de zorgvragers Houd je aan de gemaakt afspraken Werk veilig Vaardigheden ondersteunen bij mobiliteitsproblemen (minimaal 3 vaardigheden uitvoeren) - Zorgvrager ondersteunen bij het lopen zonder hulpmiddelen - Zorgvrager ondersteunen bij het lopen met hulpmiddelen (rollator, vierpoot of elleboogkruk) - Zorgvrager ondersteunen bij het in/ of uit bed gaan zonder hulpmiddelen - Zorgvrager ondersteunen bij het verplaatsten in bed - Zorgvrager helpen bij het aannemen van de gewenste lichaamshouding 17

18 BEOORDELINGSLIJST Opdracht 5: Een zorgvrager ondersteunen bij mobiliteitsproblemen. Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende Bespreekt met de zorgvrager (of gaat na) wat de mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot haar/zijn mobiliteit Bespreekt met de zorgvrager de noodzakelijke ondersteuning/hulp en de methode waarop dit moet plaatsvinden (of gaat dit na) Stemt de ondersteuning bij het mobiliseren af, op de behoefte en de mogelijkheden van de zorgvrager bij minimaal 3 van de hierna volgende vaardigheden: Zorgvrager ondersteunen bij het lopen zonder hulpmiddelen Zorgvrager ondersteunen bij het lopen met hulpmiddelen (rollator, vierpoot of elleboogkruk) Zorgvrager ondersteunen bij het in/ of uit bed gaan zonder hulpmiddelen Zorgvrager ondersteunen bij het verplaatsten in bed Zorgvrager helpen bij het aannemen van de gewenste lichaamshouding Past de instructie toe, die hoort bij de methode van ondersteuning. Gaat methodisch te werk Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Handtekening student Toelichting op de beoordeling 18

19 Opdracht 6: Het treffen van maatregelen om een evenwichtig slaap- waakritme te bevorderen Tref maatregelen om te komen tot een evenwichtig slaap- waakritme bij een zorgvrager Verzamel gegevens over een zorgvrager, voor wie je maatregelen gaat treffen om tot een evenwichtig slaap- waakritme te komen en bespreek dit, indien mogelijk, met hem. (Maak gebruik van het zorgdossier en van de rapportage) Geef structuur aan de dagindeling en stem dit af op de behoefte en de mogelijkheden van de zorgvrager Werk volgens het protocol of de richtlijnen van de afdeling/instelling Houd je aan de gemaakt afspraken 19

20 BEOORDELINGSLIJST Opdracht 6: Het treffen van maatregelen om een evenwichtig slaap en waakritme te bevorderen Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende Bespreekt met de zorgvrager (of gaat na) wat de mogelijkheden en beperkingen zijn om een evenwichtig slaap- en waakritme te realiseren Overlegt met de zorgvrager (of gaat na) welke activiteiten passen bij de dagindeling en past deze toe. Structureert de dagindeling van de zorgvrager: - haalt de zorgvrager op het gewenste moment uit bed - zorgt voor een evenwichtige verdeling tussen activiteit en rustmoment Bespreekt het effect van de maatregelen met de begeleider Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Handtekening student: Toelichting op de beoordeling 20

21 Opdracht 7: Opmaken van een bed Maak een bed op Verzamel het materiaal wat je nodig hebt om een bed van een zorgvrager op te maken. Maak zo nodig gebruik van het zorgdossier en van de rapportage. Werk methodisch (= de vaardigheid op een systematische manier voorbereiden en uitvoeren) Werk volgens het protocol of de richtlijnen van de afdeling/instelling Stem de vaardigheid af op de behoefte van de zorgvrager Houd je aan de gemaakte afspraken Werk hygiënisch Werk ergonomisch Werk kosten- en milieubewust Vaardigheden opmaken van een bed (minimaal 2 vaardigheden uitvoeren) - Het opmaken van een bed zonder zorgvrager - Het opmaken van een bed met een zorgvrager - Het opmaken van een bed met hulpmiddelen 21

22 Opdracht 7: Het opmaken van een bed BEOORDELINGSLIJST Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende Verzamelt het benodigde materiaal om het bed op te maken. Vraagt de zorgvrager naar specifieke wensen m.b.t het opmaken van het bed (of gaat dit na) Gaat methodisch te werk bij minimaal 2 van de hiernavolgende vaardigheden: Het opmaken van een bed zonder zorgvrager Het opmaken van een bed met een zorgvrager Het opmaken van een bed met hulpmiddelen Gebruikt het juiste materiaal Werkt kosten- en milieubewust - gebruikt alleen schoon linnengoed indien noodzakelijk of volgens afspraak - gaat zorgvuldig om met materialen Werkt hygiënisch - wast de handen voor en na de vaardigheid - ruimt vuil linnengoed op in daarvoor bestemde bak/zak Werkt ergonomisch - brengt het bed op werkhoogte Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Toelichting op de beoordeling 22

23 Opdracht 8: Observeren en registreren van vitale functies Observeer en registreer de vitale functies bij een zorgvrager Verzamel het materiaal wat je nodig hebt. Maak, zo nodig, gebruik van het zorgdossier en van de rapportage Werk methodisch (= de vaardigheid op een systematische manier voorbereiden en uitvoeren) Werk volgens het protocol of de richtlijnen van de afdeling/instelling Stem de vaardigheid af op de behoefte van de zorgvrager Werk hygiënisch Vaardigheden vitale functies (minimaal 3 vaardigheden uitvoeren) - De lichaamstemperatuur meten - De polsslag tellen - De ademhaling tellen - De bloeddruk meten 23

24 BEOORDELINGSLIJST Opdracht 8: Observeren en registreren van vitale functies Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende Verzamelt het benodigde materiaal Vraagt de zorgvrager naar specifieke wensen (of gaat dit na) Stemt de vaardigheid af op de behoefte van de zorgvrager Gaat methodisch te werk bij minimaal 3 van de hiernavolgende vaardigheden: De lichaamstemperatuur meten 4 De polsslag tellen De ademhaling tellen De bloeddruk meten 5 6 Werkt hygiënisch - wast de handen voor en na de vaardigheid - maakt de registratieapparatuur na gebruik schoon volgens protocol Registreert de waarnemingen nauwkeurig in het zorgdossier Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Handtekening student: Toelichting op de beoordeling 24

25 Opdracht 9: Verplaatsingstechnieken Verplaats een zorgvrager en maak gebruik van een hulpmiddel Leg een arm of een been hoog van een zorgvrager (Indien deze vaardigheid wordt uitgevoerd) Verzamel gegevens over een zorgvrager bij wie je de opdracht gaat uitvoeren. Maak gebruik van het zorgdossier en de rapportage Vraag de zorgvrager naar zijn/haar wensen en mogelijkheden. Werk methodisch (= de vaardigheid op een systematische manier voorbereiden en uitvoeren) Werk volgens het protocol of volgens de richtlijnen van de afdeling/instelling Houd je aan de gemaakte afspraken Zorg voor de privacy van de zorgvrager Werk veilig Werk ergonomisch Vaardigheden (minimaal 2 vaardigheden uitvoeren) - Een zorgvrager verplaatsen met een rolstoel - Een zorgvrager verplaatsen met een til-lift - Het hoog leggen van een arm of een been van een zorgvrager 25

26 Opdracht 9: Verplaatsingstechnieken BEOORDELINGSLIJST Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende Bespreekt met de zorgvrager (of gaat na) - wat de mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot de verplaatsing met het hulpmiddel en/of - wat de aandachtspunten zijn bij het hoog leggen van arm of been (Indien deze vaardigheid wordt uitgevoerd) Houdt rekening met de privacy van de zorgvrager Gaat methodisch te werk bij minimaal 2 van de hierna volgende vaardigheden: Een zorgvrager verplaatsen met een rolstoel Een zorgvrager verplaatsen met een til-lift Het hoog leggen van een arm of een been van een zorgvrager Werkt ergonomisch: - brengt het bed op werkhoogte - gebruikt de til-lift/rolstoel volgens het voorschrift Werkt veilig: - zorgt ervoor dat de zorgvrager stabiel ligt/zit - zorgt ervoor dat de zorgvrager zich niet kan bezeren Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Handtekening student Toelichting op de beoordeling: 26

27 Opdracht 10: Het aanleggen van verbanden Leg een verband aan bij een zorgvrager Verzamel gegevens over een zorgvrager bij wie je het verband gaat aanleggen. Maak gebruik van het zorgdossier en de rapportage Vraag de zorgvrager naar zijn/haar wensen en mogelijkheden. Werk methodisch (= de vaardigheid op een systematische manier voorbereiden en uitvoeren) Werk volgens het protocol of volgens de richtlijnen van de afdeling/instelling Houd je aan de gemaakte afspraken Zorg voor de privacy van de zorgvrager Werk hygiënisch Werk veilig Vaardigheden (minimaal 2 vaardigheden uitvoeren) - Aanleggen van een vingerverband - Aanleggen van een handverband - Aanleggen van een elleboog-, hiel- of enkelverband - Aanleggen van een mitella - Zwachtelen van een onderbeen 27

28 Opdracht 10: Het aanleggen van verbanden BEOORDELINGSLIJST Naam kandidaat: Naam instelling: Werkproces 1.2 De kandidaat: voldoende onvoldoende 1 2 Bespreekt met de zorgvrager (of gaat na) wat de mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot het aanleggen van verbanden Houdt rekening met de privacy van de zorgvrager Gaat methodisch en volgens protocol te werk bij minimaal 2 van de hiernavolgende vaardigheden: Aanleggen van een vingerverband 3 Aanleggen van een handverband Aanleggen van een elleboog-, hiel- of enkelverband Aanleggen van een mitella Zwachtelen van een onderbeen 4 5 Werkt hygiënisch: - wast de handen voor en na de handeling - houdt het verband schoon voor en tijdens het uitvoeren van de vaardigheid Werkt veilig: - zorgt ervoor dat de zorgvrager stabiel ligt/zit - zorgt ervoor dat het lichaamsdeel niet wordt afgeklemd en/of dat het lichaamsdeel volgens voorschrift wordt ondersteund Resultaat: voldoende / onvoldoende Datum: Naam en handtekening beoordelaar: Handtekening student: Toelichting op de beoordeling: 28

29 Opdracht Resultaatoverzicht bewijsmap deel A Naam kandidaat: Groep: Datum behaald Beoordeling O / V Naam + handtekening beoordelaar Handtekening kandidaat 1 O / V Naam: 2 O / V Naam: 3 O / V Naam: 4 O / V Naam: 5 O / V Naam: 6 O / V Naam: 7 O / V Naam: 8 O / V Naam: 9 O / V Naam: 10 O / V Naam: Handtekening Handtekening Handtekening Handtekening Cesuur: Voldoende als alle opdrachten met een voldoende zijn beoordeeld Bij het overnemen van beoordelingen in tabel hierboven, dient de beoordelaar de handtekeningen op de blz. 10 t/m 28 te vergelijken met de handtekeningenlijst op blz. 8. Dit om fraude uit te sluiten. Eindresultaat*: Onvoldoende / Voldoende Handtekening Beoordelaar: Handtekening Kandidaat: * BBL: in jaar 1 minimaal acht, resterende 2 mogen in het 2 e leerjaar worden behaald * BOL: in jaar 1 minimaal zeven, resterende 3 mogen in het 2 e leerjaar worden behaald NB: Het eindresultaat dient u over te nemen op p. 10 van Deel C 29

30 30

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Helpende Beginner niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Helpen waar

Nadere informatie

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Opleiding Verzorgende IG Crebonummer 95530 Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1 Werkprocessen : 1.7 Versie n.v.t. Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Beschikbare

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding

Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Exameneenheid 1: Praktijkexamen Wonen en Huishouding Opleiding Verzorgende IG Crebonummer 95530 Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1 Werkprocessen : 1.7 Versie n.v.t. Toegestane hulpmiddelen n.v.t. Beschikbare

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Beroepsopdracht / leermenu 5

Beroepsopdracht / leermenu 5 Beroepsopdracht / leermenu 5 Basistechnische handelingen deel 1 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten T:

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Naam student: OV nummer: Groep: Basiszorg. 1.5 (VZ) en cohort 2013

Naam student: OV nummer: Groep: Basiszorg. 1.5 (VZ) en cohort 2013 Handelingen behorende bij de Basiszorg van Fase 1 Behorende bij de ontwikkelingsgerichte BP 1.11 en 1.2 en kwalificerende BP 1.5 (VZ) en BP 1.4 (VP) Opleiding Verzorgende IG en MBO verpleegkunde, vanaf

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets

Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Exameneenheid 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (Gehandicaptenzorg) Beginners Deel 1 Praktijktoets Opleiding verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL Crebonummer 95520

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

EE 5 Professioneel handelen

EE 5 Professioneel handelen BPV toets EE 5 Professioneel handelen Opleiding: MBO - Verpleegkundige BOL, BBL Crebonummer: 95520 Cohort 2012 Kwalificatiedossier 2012 Versie: n.v.t. Kerntaak/werkprocessen: Werkproces 1.8 Werkproces

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets

EE 1: Basiszorg. Onderdeel: Praktijktoets EE 1: Basiszorg Onderdeel: Praktijktoets Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen,, 1.4 Versie Toegestane hulpmiddelen Beschikbare

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Ongevallen en Ademhalings- en circulatie stilstand Het meten van vitale functies op emotioneel gebied bij zelfredzaamheid Slaap en

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Een zorgvrager hulp bieden bij het braken

Een zorgvrager hulp bieden bij het braken OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager hulp bieden bij het braken Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze

Nadere informatie

Een zorgvrager hulp bieden tijdens het eten en drinken

Een zorgvrager hulp bieden tijdens het eten en drinken OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager hulp bieden tijdens het eten en drinken Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

EE 1: Basiszorg. Examenonderdeel: Praktijkexamen

EE 1: Basiszorg. Examenonderdeel: Praktijkexamen EE 1: Basiszorg Examenonderdeel: Praktijkexamen Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Kwalificatiedossier 2012 / 2013 Cohort 2012 e.v. Kerntaak/werkprocessen 1.1,

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen bij Persoonlijke verzorging, wat ook wel certificeerbare eenheid (CE) wordt

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging niveau 2 2 Inhoud 1 Thema Schoon en verzorgd 6 1.1 Micro-organismen 7 1.2 Infecties voorkomen 9 1.3 Vaardigheid Handen wassen 11 1.4 Toets jezelf 13 2 Thema Zorg

Nadere informatie

I Lees het hoofdstuk en maak de vragen bij Praktijk en de kennisopdracht

I Lees het hoofdstuk en maak de vragen bij Praktijk en de kennisopdracht 57 58 Basiszorg plannen Leerdoel Theorie Evaluatie Competenties De student kan de theorie beschrijven m.b.t. het plannen van de basiszorg Boek: De zorgverlening afstemmen en evalueren Thema 2 H1 Basiszorg

Nadere informatie

Dagelijks en wekelijks een woonkamer en sanitaire ruimte onderhouden

Dagelijks en wekelijks een woonkamer en sanitaire ruimte onderhouden 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Dagelijks en wekelijks een woonkamer en sanitaire ruimte onderhouden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en

Nadere informatie

Het aanleggen van een mitella, een verhoogde mitella, een brede das en een snelverband

Het aanleggen van een mitella, een verhoogde mitella, een brede das en een snelverband OPDRACHTFORMULIER Het aanleggen van een mitella, een verhoogde mitella, een brede das en een snelverband Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Stageopdrachten BOL3 / stage 1 / versie vanaf cohort 2012 / juni 2012 Pagina 1 van 39

Stageopdrachten BOL3 / stage 1 / versie vanaf cohort 2012 / juni 2012 Pagina 1 van 39 Stageopdrachten BOL3 / stage 1 / versie vanaf cohort 2012 / juni 2012 Pagina 1 van 39 Inleiding Je gaat binnenkort stagelopen. Tijdens je stage zal je met behulp van een aantal opdrachten het geleerde

Nadere informatie

Voorschriften toepassen tijdens de basiszorg

Voorschriften toepassen tijdens de basiszorg OPDRACHTFORMULIER Voorschriften toepassen tijdens de basiszorg Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Exameneenheid 5: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen

Exameneenheid 5: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen Exameneenheid 5: Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen Opleiding Verzorgende IG Crebonummer 95530 Kerntaak/werkprocessen Kerntaak : 1, 2 Werkprocessen : 1.1, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3 Versie Toegestane

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau

Nadere informatie

Een zorgvrager uit- en aankleden op de stoel

Een zorgvrager uit- en aankleden op de stoel OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager uit- en aankleden op de stoel Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD)

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD) Naam kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SECIFIEKE DOELGROEEN (BSD) Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Een zorgvrager begeleiden bij het uit- en aankleden

Een zorgvrager begeleiden bij het uit- en aankleden OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager begeleiden bij het uit- en aankleden Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Een zorgvrager helpen bij het wassen aan de wastafel, bij het douchen of baden met of zonder gebruik van hulpmiddelen

Een zorgvrager helpen bij het wassen aan de wastafel, bij het douchen of baden met of zonder gebruik van hulpmiddelen OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager helpen bij het wassen aan de wastafel, bij het douchen of baden met of zonder gebruik van hulpmiddelen Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier

Nadere informatie

Het aanleggen van een handrug-, een hand- en een gesloten handverband

Het aanleggen van een handrug-, een hand- en een gesloten handverband OPDRACHTFORMULIER Het aanleggen van een handrug-, een hand- en een gesloten handverband Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Het aanleggen van een onderarm-, een bovenarm-, een onderbeen- en een bovenbeenverband

Het aanleggen van een onderarm-, een bovenarm-, een onderbeen- en een bovenbeenverband OPDRACHTFORMULIER Het aanleggen van een onderarm-, een bovenarm-, een onderbeen- en een bovenbeenverband Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Een zorgvrager begeleiden bij het douchen en/of wassen

Een zorgvrager begeleiden bij het douchen en/of wassen OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager begeleiden bij het douchen en/of wassen Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding

Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding OPDRACHTFORMULIER Hulp bieden bij eten en drinken bij platligging of halfzittende houding Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ verpleegkundige basiszorg Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding verpleegkundige, BOL jaar 2 Cohort 2009-2013 Versie oktober

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Het aanleggen van een drukverband om de pols, duimmuis, knie, enkel en elleboog

Het aanleggen van een drukverband om de pols, duimmuis, knie, enkel en elleboog OPDRACHTFORMULIER Het aanleggen van een drukverband om de pols, duimmuis, knie, enkel en elleboog Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer

Nadere informatie

Een kraamvrouw verzorgen in de kraamperiode

Een kraamvrouw verzorgen in de kraamperiode 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een kraamvrouw verzorgen in de kraamperiode Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

Beoordelingsvoorschift

Beoordelingsvoorschift Beoordelingsvoorschift Praktijkexamen Stichting Praktijkleren. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd

Nadere informatie

Het toedienen van een kant-en-klaar klysma aan een zorgvrager

Het toedienen van een kant-en-klaar klysma aan een zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het toedienen van een kant-en-klaar klysma aan een zorgvrager Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Het toepassen van incontinentiemateriaal bij een zorgvrager

Het toepassen van incontinentiemateriaal bij een zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het toepassen van incontinentiemateriaal bij een zorgvrager Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

Stralingswarmte toedienen via een warmte- of een infraroodlamp

Stralingswarmte toedienen via een warmte- of een infraroodlamp OPDRACHTFORMULIER Stralingswarmte toedienen via een warmte- of een infraroodlamp Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze

Nadere informatie

Een zorgvrager met een aangedane arm of aangedaan been helpen bij het uit- en aankleden

Een zorgvrager met een aangedane arm of aangedaan been helpen bij het uit- en aankleden OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager met een aangedane arm of aangedaan been helpen bij het uit- en aankleden Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets

EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets EE 4 Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces (VVT) Deel 2 Gevorderd Praktijktoets Opleiding Verpleegkundige MBO Opleiding Verpleegkundige BOL BBL Crebonummer 95520 Cohort 2012 e.v.

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider gehandicaptenzorg (MZ3)

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd (Thuiszorg) Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 3 niveaus! Zien waar hulp

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Handleiding voor het gebruiken van het CE 1 portfolio ondersteunen bij verpleegkundige basiszorg. Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Het aanbrengen van een condoomkatheter bij een incontinente zorgvrager

Het aanbrengen van een condoomkatheter bij een incontinente zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het aanbrengen van een condoomkatheter bij een incontinente zorgvrager Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Ondersteunen en begeleiden bij mobiliteit ~Beroepsopdracht 5~

Ondersteunen en begeleiden bij mobiliteit ~Beroepsopdracht 5~ Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Ondersteunen en begeleiden bij mobiliteit ~ Beroepsopdracht 5~ ~Beroepsopdracht 5~ BBL-4, topklinisch traject

Nadere informatie

Een zorgvrager hulp bieden bij het opgeven van sputum

Een zorgvrager hulp bieden bij het opgeven van sputum OPDRACHTFORMULIER Een zorgvrager hulp bieden bij het opgeven van sputum Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL MZ, niv.3 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

De polsslag van een zorgvrager opnemen

De polsslag van een zorgvrager opnemen OPDRACHTFORMULIER De polsslag van een zorgvrager opnemen Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Het aanleggen van een oog-, oor- en hoofdverband

Het aanleggen van een oog-, oor- en hoofdverband OPDRACHTFORMULIER Het aanleggen van een oog-, oor- en hoofdverband Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Zorgdragen voor de lichamelijke verzorging

Zorgdragen voor de lichamelijke verzorging Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden. Zorgdragen voor de lichamelijke verzorging ~Beroepsopdracht 3~ BBL-4, topklinisch traject RdGG, Cohort 2012

Nadere informatie

Feedbackformulier Leerling Praktijktoets 1 Persoonlijke verzorging Casus 4. Mw De Vries

Feedbackformulier Leerling Praktijktoets 1 Persoonlijke verzorging Casus 4. Mw De Vries Casus 4. Mw De Vries Vandaag verzorg je mw. De Vries, 72. Ze lijkt weer op te knappen na ruim 2 weken op bed te hebben door gebracht i.v.m. een flinke griep. Ze is al een paar keer een tijdje uit bed geweest.

Nadere informatie

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau

Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Beroepsopdracht Beroepstaak B Gevorderd niveau Toelichting: Deze beroepsopdracht is om te leren, vraag feedback met behulp van het feedbackformulier. NB. Beroepstaak B heeft 2 niveaus! Helpen waar het

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Het afleggen van een overleden zorgvrager

Het afleggen van een overleden zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het afleggen van een overleden zorgvrager Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze

Nadere informatie

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV.

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. 1 Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de beroepsopdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie