Nederlands en rekenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands en rekenen"

Transcriptie

1 Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens 9 Prestatie-indicatoren 10 Bewijsstukken 11 Cesuur 11 Samengevat 13 Advies, voorbereiding, uitvoering en beoordeling 14 Inleiding 14 Indicatoren voor advies deelname examens (praktijkopdracht) 15 Eisen voor deelname examen verantwoordingsverslag en assessmentgesprek 22 Uitleg examens 23 Praktijkopdracht 23 Praktijkopdracht Verantwoordingsverslag 29 Assessmentgesprek 32 Overig 35 Taken van de examenkandidaat 35 Examenomstandigheden 35 Beoordeling van de examens 36 Vaststellen en bekend maken van het resultaat 37 Cesuur van een kerntaak 37 Herkansing 38 Aanvraag diploma 39 Betrokken examinatoren 39 Taken examinatoren van de BPV 39 Taken examinatoren van de school 40 Taken assessor 40 Taken examencommissie 41 Samenstelling en bereikbaarheid examencommissie 41 Samenstelling en bereikbaarheid dagelijks bestuur 41 Taken examenbureau 41 Aangepaste examens 42 Gedragsregels bij examens 42 Kwaliteit van de examens 42 Klachten en bezwaar 42 Examenreglement van het Da Vinci College 44 Bijlagen 45 PAGINA 2 VAN 106

3 Deel 2: Loopbaan en Burgerschap 95 Deel 3: Nederlands en rekenen 98 Deel 4: Examenplanning 101 Deel 5: Vrijstellingen 102 Bijlagen: Bijlage 1: Beschrijving beroep Verzorgende-IG 45 Bijlage 2: Beschrijving kerntaken en werkprocessen 51 Bijlage 3: Examenplan opleiding Verzorgende-IG 59 Bijlage 4: Formulier aanvraag examineringsovereenkomst kwalificerende beroepsprestatie(s) 64 Bijlage 5: Authenticiteitslijst 69 Bijlage 6: Formulier aanvraag examineringsovereenkomst Bijlage 7: verantwoordingsverslag-1 70 Formulier aanvraag examineringsovereenkomst verantwoordingsverslag-2 73 Bijlage 8: Formulier aanvraag assessmentgesprek-1 76 Bijlage 9 Formulier aanvraag assessmentgesprek-2 79 Bijlage 10: Format bewijsstuk 82 Bijlage 11: Format verantwoordingsverslag 83 Bijlage 12: Instructie voor de examinator van de BPV 84 Bijlage 13: Voorbeeld innamebewijs 92 Bijlage 14: Aanvraagformulier diploma 93 Bijlage 15: Aanvraagformulier vrijstellingen 104 PAGINA 3 VAN 106

4 Inleiding Beste student van de opleiding Verzorgende-IG, Voor je ligt het handboek examinering. Hierin staat hoe de examinering van je opleiding er uit ziet. Wij hopen door dit handboek jou meer inzicht te geven hoe de examinering van de opleiding Verzorgende-IG is samengesteld. Je doel is het behalen van je diploma en daarom is het belangrijk om goed te weten welke examens behaald moeten worden en welke overige eisen gelden om te kunnen voldoen aan de diploma-eisen. In dit handboek wordt toelichting gegeven aan welke diploma-eisen je moet voldoen. Ook wordt toegelicht welke stappen je moet volgen. Dit handboek beschrijft de volgende onderwerpen: In deel één is beschreven HOE en ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN de beroepsgerichte examens plaatsvinden. In deel twee wordt informatie gegeven over Nederlands en rekenen In deel drie wordt informatie gegeven over de regels die verbonden zijn aan loopbaan en burgerschap. In deel vier wordt de examenplanning beschreven In deel vijf wordt de vrijstellingsregeling beschreven Het laatste onderdeel zijn de bijlagen. Hier tref je de formulieren aan die je gebruikt om bijvoorbeeld een examineringsovereenkomst aan te vragen. Deze formulieren kun je zelf downloaden van It s Learning. Ga hiervoor naar het vak ZO Examinering. Wij hopen je met dit handboek volledig te informeren. Natuurlijk kan het zijn dat je toch nog vragen hebt. Stel deze vragen aan je trajectbegeleider. Dit handboek geldt voor alle studenten van de opleiding Verzorgende-IG, vanaf cohort 2012 en is onlosmakelijk verbonden met en het examenreglement CGO en het document examinering in het Da Vinci College van het Da Vinci College. Je kunt deze documenten raadplegen op MyDaVinci. Tot slot wensen wij je veel succes met je opleiding. Team opleiding Verzorgende-IG. September 2014 PAGINA 4 VAN 106

5 Diploma-eisen Om je diploma Verzorgende-IG te kunnen behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen: - de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst(en) zijn door alle betrokkenen getekend en nageleefd - de examens zijn voldoende afgesloten - aan alle BPV verplichtingen is voldaan In het examenplan (zie bijlage 3) zijn de volgende beroepsgerichte examens opgenomen: 1. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 1.3: planmatig zorgverlenen-1 2. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 1.4: begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen 3. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 1.5: ondersteunen bij basisbehoeften 4. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.3: planmatig zorgverlenen-2 5. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 6. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.5: begeleiden van een woongroep 7. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.6: omgaan met grensoverschrijdend gedrag 8. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.7: begeleiden bij pijn, verandering en verliesverwerking 9. verantwoordingsverslag assessmentgesprek praktijkopdracht (beroepsprestatie) 3.1: verdiepen in de branche 12. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 3.2: professionaliseren 13. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 3.3: participeren in kwaliteit van zorg 14. verantwoordingsverslag assessmentgesprek-2 Naast de beroepsgerichte examens gelden de volgende eisen voor Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap: PAGINA 5 VAN 106

6 Examens Nederlands en rekenen Voor mbo niveau 3 opleidingen moeten studenten vanaf (voor Nederlands) en (voor rekenen) verplicht centrale examens afleggen. De overgang van instellingsexamens naar centrale examens heeft gevolgen voor de wijze van examineren. Nederlands 2F: afronding vóór 2015 / 2016 Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging Lezen cijfer 1 Luisteren cijfer 1 Schrijven school twee interne examinatoren cijfer 1 Spreken cijfer 1 Gesprekken voeren cijfer 1 Er wordt gebruik gemaakt van instellingsexamens. Voor de onderdelen lezen en luisteren, kunnen landelijke pilotexamens worden ingezet. Nederlands 2F: vanaf 2015 / 2016 Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging Lezen Centraal examen College voor Luisteren (digitaal) Examens cijfer 1 spreken school Gesprekken Instellingsexamens twee interne voeren examinatoren cijfer 1 schrijven Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen en het cijfer van het instellingsexamen gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 10). Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands. Rekenen 2F: afronding vóór 2016 / 2017 Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging Instellingsexamen (ingekocht) school interne examinator cijfer Er wordt gebruik gemaakt van instellingsexamens. Voor alle rekendomeinen kunnen landelijke pilotexamens worden ingezet. PAGINA 6 VAN 106

7 Rekenen 2F: afronding vanaf 2016 / 2017 Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging Centraal examen (digitaal) school College voor Examens cijfer Voor rekenen is het cijfer van het centrale examen het eindcijfer (heel cijfer van 1-10). Wettelijke slaag- / zak regeling voor Nederlands en rekenen (generiek) De verplichte centrale examinering van Nederlands en rekenen wordt stapsgewijs ingevoerd. Het moment van diplomeren bepaalt onder welke slaag- / zakregeling de student valt. Onderstaande tabel geeft de slaag- /zakregeling voor de verschillende momenten van diplomeren. Afronding studie: Diplomering in 2014 / 2015 Diplomering in 2015 / 2016 Diplomering vanaf 2016 / 2017 Slaag- / zakregeling: De resultaten voor Nederlands en rekenen maken geen deel uit van de slaag- / zakregeling. Het resultaat voor Nederlands wordt uitgedrukt in een geheel cijfer en mag niet lager zijn dan een 5. Van de eindcijfers voor Nederlands en rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), het andere eindcijfer moet ten minste een 6 zijn. Wanneer door uitloop van de studie de opleiding langer duurt dan de voorgeschreven duur van 3 jaar, kan de slaag- / zakregeling voor Nederlands en rekenen wijzigen. Deze verandering kan gevolgen hebben voor diplomering. Loopbaan en Burgerschap Loopbaan en burgerschap Exameninstrument Werkprocessen Waar Wie beoordelen Score Weging Portfoliobeoordeling School interne examinator voldaan / niet voldaan n.v.t. Aan de eisen voor LB is voldaan wanneer de score voldaan is behaald. PAGINA 7 VAN 106

8 DEEL 1 BEROEPSGERICHTE EXAMENS In je beroep heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Dit is wettelijk vastgesteld in het kwalificatiedossier van je beroep. In dit kwalificatiedossier is uitvoerig beschreven aan welke eisen je moet voldoen. Dit dossier geldt voor iedere student die de opleiding Verzorgende-IG volgt, ongeacht bij welk regionaal opleidingencentrum de opleiding wordt gevolgd. Dit kwalificatiedossier kun je raadplegen op: Om deze kerntaken en werkprocessen goed te kunnen uitvoeren, ontwikkel je competenties. Het begrip competenties verwijst naar een integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en houding. Er wordt wel eens gezegd: een competentie is een combinatie van hoofd, handen en hart. Het is de mix waar je competente mensen aan kunt herkennen. Door de competenties goed in te zetten, laat je zien dat je de werkprocessen van de kerntaken beheerst. Een competentie is een bewuste bekwaamheid die je ontwikkelt. En als je alle competenties hebt ontwikkeld, dan ben je gekwalificeerd als beginnend beroepsbeoefenaar. Je opleiding is erop gericht om kennis, vaardigheden en houding als geheel aan te leren. Ook word je geleerd om inzicht te krijgen in je eigen gedrag. De ontwikkelde competenties worden geëxamineerd. Eén soort examen is niet voldoende om competenties vast te stellen. Hiervoor zijn verschillende examenmethoden nodig. Deze combinatie van examenmethoden is de methodemix. De opleiding Verzorgende-IG heeft de beroepsgerichte examens ingekocht bij examenleverancier Stichting Consortium Beroepsonderwijs, die de methodemix aanbiedt. De examens zijn verdeeld in drie fasen: fase 1, fase 2 en fase 3. De opbouw van de examens zijn zo dat de moeilijkheidsgraad steeds hoger wordt. Dat betekent dat je altijd start met de examens van fase 1, daarna fase 2 en als laatste de examens van fase 3. De examens van een bepaalde fase kun je in willekeurige volgorde uitvoeren. Hieronder zie je welke examens in welke fase zijn opgenomen: PAGINA 8 VAN 106

9 Fase 1 Praktijkopdracht 1.3 (beroepsprestatie) Planmatig zorg verlenen-1 Praktijkopdracht 1.4 (beroepsprestatie) Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen Praktijkopdracht 1.5 (beroepsprestatie) Ondersteunen bij basisbehoeften Fase 2 Praktijkopdracht 2.3 (beroepsprestatie) Planmatig verplegen 2 Praktijkopdracht 2.4 (beroepsprestatie) Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Praktijkopdracht 2.5 (beroepsprestatie) Begeleiden van een woongroep Praktijkopdracht 2.6 (beroepsprestatie) Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Praktijkopdracht 2.7 (beroepsprestatie) Begeleiden bij verandering, pijn en verliesverwerking Verantwoordingsverslag-1 Assessmentgesprek-1 Fase 3 Praktijkopdracht 3.1 (beroepsprestatie) Verdiepen in de branche Praktijkopdracht 3.2 (beroepsprestatie) Professionaliseren Praktijkopdracht 3.3 (beroepsprestatie) Participeren in kwaliteit van zorg Verantwoordingsverslag-2 Assessmentgesprek-2 Diverse examens Je ziet verschillende soorten examens staan, namelijk: A. Praktijkopdrachten (beroepsprestaties) B. Verantwoordingsverslagen C. Assessmentgesprekken Wat het verschil in deze examens is en wat de examens inhouden, kun je hieronder lezen. A. Beroepsprestatie met specifieke kwalificerende opdrachten In deze examenopdracht zijn een of meerdere werkprocessen met bijbehorende competenties opgenomen die je bij voorkeur in de beroepspraktijk aantoont. De beroepsprestatie bestaat uit de uitvoering van de totale opdracht als geheel en uit specifieke kwalificerende opdrachten. Een specifiek opdracht is een verdieping van een bepaald gedeelte binnen de beroepsprestatie. Deze opdracht leidt tot een PAGINA 9 VAN 106

10 kwalificerend bewijsstuk. Iedere beroepsprestatie staat in verband met het resultaat: de specifieke bewijsstukken en de beoordelingslijst. Zo weet je altijd waarop je wordt beoordeeld. De beoordelingscriteria staat in de kolom prestatie-indicatoren. B. Verantwoordingsverslag In het verantwoordingsverslag zijn één of meerdere competenties opgenomen waarbij je aantoont dat je inzicht hebt gekregen in de kwaliteit van jouw handelen en de achtergrond van de keuzes die je hierbij hebt gemaakt. Ieder verantwoordingsverslag staat in verband met de beoordelingslijst. Dan weet je wat de bedoeling is, waarover je verslag moet schrijven en waarop je wordt beoordeeld. C. Assessmentgesprek Het assessmentgesprek volgt als je meerdere beroepsprestaties kwalificerend hebt afgerond. In het assessmentgesprek zijn één of meerdere werkprocessen met competenties met beoordelingscriteria opgenomen waarover je door examinatoren wordt bevraagd. Aan de hand van jouw inbreng toon je aan inzicht te hebben gekregen in jouw handelen en de achtergrond van de keuzes die je hierbij hebt gemaakt. Ook ieder assessmentgesprek staat in verband met de beoordelingslijst. Zoals eerder genoemd is voor ieder examen een beoordelingslijst uitgewerkt. In deze lijst lees je welk werkprocessen en welke competenties met componenten en beoordelingscriteria bij elkaar horen. De beoordelingscriteria vind je in de kolom prestatie-indicatoren. In de beoordelingslijst staat een overzicht met bewijsstukken, de cesuur en ruimte voor onderbouwing van de beoordeling. Prestatie-indicatoren Hieronder zie je een voorbeeld uit de beoordelingslijst van een beroepsprestatie. Let in de beoordelingslijst van de prestatie-indicatoren op de tekst: dit betekent dat.. Hier lees je welk gedrag je moet aantonen. Daarna volgt zodat. Deze tekst beschrijft het gewenste effect of het gewenste gevolg van je gedrag. Prestatie-indicatoren worden beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. Dit wordt in de kolom naast de prestatie-indicatoren ingevuld. Een fragment van de beoordelingslijst van een beroepsprestatie Competenties - componenten Beheersingsniveaus Prestatie-indicatoren onvoldoende aangetoond (o) voldoende aangetoond (v) goed aangetoond (g) PAGINA 10 VAN 106

11 2.2 Begeleidt een cliënt op psychosociaal gebied F. Ethisch en integer handelen - integer handelen - verschillen tussen mensen respecteren P Dit betekent dat: je handelt volgens de ethische maatstaven van de beroepsgroep (beroepscode) en de organisatie je eerlijk en betrouwbaar bent je verschillen tussen mensen accepteert en respecteert je vertrouwelijkheid respecteert je verbaal en non-verbaal duidelijk communiceert zodat: je de cliënt respectvol behandelt. Paraaf BPV Bewijsstukken Bewijsstukken zijn tastbare resultaten uit de beroepsprestatie. Bij ieder resultaat en ieder bewijsstuk zie je direct aan welk werkproces en welke competentie dat bewijsstuk gekoppeld is. Eén van de resultaten is altijd een ingevulde beoordelingslijst van de totale beroepsprestatie. Dit is in de beroepsprestatie aangegeven met A. De letters B., C. etc. zijn de specifieke bewijsstukken waarmee je de specifieke opdrachten binnen een beroepsprestatie aantoont. Een voorbeeld van een specifiek bewijsstuk Bewijsstukken Kwalificerend A. De ingevulde beoordelingslijst van deze beroepsprestatie Specifieke bewijsstukken Werkprocessen Competenties B. Verslag over Kwaliteit K E onvoldoende voldoende goed Aanvullende of vervangende bewijsstukken Werkprocessen Competenties Samengevat: de beoordelingslijst van een beroepsprestatie heeft betrekking op de totale uitvoering in de praktijk. Dit is altijd aangegeven met de hoofdletter A. Specifieke bewijsstukken (B., C. etc.) hebben betrekking op een bepaald onderdeel binnen de beroepsprestatie. Cesuur Het begrip cesuur betekent de grens tussen een onvoldoende, een voldoende en een goed. De examinator gebruikt de begrippen onvoldoende voldoende goed. PAGINA 11 VAN 106

12 In de beoordelingslijst zie je onderaan het kopje cesuur staan. Fragment uit een beoordelingslijst cesuur Cesuur In deze beroepsprestatie zijn de competenties binnen de werkprocessen op het vereiste beheersingsniveau aangetoond O ja O nee Dit houdt in dat je, voor alle prestatie-indicatoren in de betreffende beoordelingslijst minimaal een voldoende moet hebben gescoord. De examinatoren beargumenteren de beoordeling. Dit gebeurt onder het kopje onderbouwing van de beoordeling. Zie daarvoor een fragment uit een beoordelingslijst die hierna afgebeeld staat. Fragment uit een beoordelingslijst onderbouwing van de beoordeling Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staan met de prestatie-indicatoren Indien de student competenties binnen een werkproces onvoldoende heeft aangetoond, geef dan op het niveau van de prestatie-indicator aan wat de oorzaak hiervan is Cesuur van de totale beroepsprestatie Er is gesteld dat je alle competenties binnen de gestelde werkprocessen met minimaal voldoende moeten zijn beoordeeld. Natuurlijk is het ook mogelijk om een goed voor een beroepsprestatie te halen. De beroepsprestatie wordt met een goed beoordeeld als minimaal 75% van de werkprocessen en minimaal 75% van de bewijsstukken met een goed zijn beoordeeld. PAGINA 12 VAN 106

13 Samengevat Voor de examinering wordt gebruik gemaakt van de methodemix. Dat betekent dat er verschillende examens zijn, namelijk praktijkopdrachten, verantwoordingsverslagen en assessmentgesprekken. Deze examens zijn in een bepaalde fase ondergebracht. Je start met fase 1, dan fase 2 en tot slot fase 3. De opleiding heeft totaal 15 examens die allemaal met minimaal een voldoende beoordeeld moeten zijn. De examens worden beoordeeld door een examinator van de BPV en/of een examinator van de school. De beoordeling vindt plaats door middel van een beoordelingslijst waarin is opgenomen welke werkprocessen worden geëxamineerd. Bij de werkprocessen zijn prestatie-indicatoren opgenomen zodat je precies kunt zien welk gedrag je tijdens het examen moet laten zien. Een praktijkopdracht bestaat altijd uit een ingevulde beoordelingslijst van de totale beroepsprestatie. Dit is in de beroepsprestatie aangegeven met A. De letters B., C. etc. zijn de specifieke bewijsstukken waarmee je de specifieke opdrachten binnen een beroepsprestatie aantoont. Tot slot Door het op voldoende afronden van deze examens worden de kerntaken van de opleiding Verzorgende-IG afgerond. Deze kerntaken zijn opgenomen in het kwalificatiedossier. Voor de opleiding Verzorgende-IG zijn dit er twee namelijk: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken In bijlage 1 tref je een korte beschrijving van het beroep Verzorgende-IG aan. In bijlage 2 kun je lezen welke werkprocessen bij de kerntaken horen. Ook kun je hier lezen wat de werkprocessen inhouden. In bijlage 3 kun je in het examenplan zien met welke examens bepaalde werkprocessen van een kerntaak aangetoond worden. PAGINA 13 VAN 106

14 Advies, voorbereiding, uitvoering en beoordeling van het examen Inleiding Het ontwikkelen van competenties doe je door veel te oefenen. Dat doe je bij voorkeur in de praktijk. Als je aan het oefenen bent, dan houd je je nog niet bezig met examens: dat komt pas later. In deze oefenfase krijg je van de BPV-begeleider en van de docenten op school feedback: zij geven aanwijzingen hoe je gewenste gedrag kunt ontwikkelen. Het gespreksformulier BPV is hiervoor één van de instrumenten. In deze fase word je een student genoemd. Op het moment dat je deelneemt aan een examen word je een examenkandidaat genoemd. Natuurlijk is het oefenen erop gericht dat je op een bepaald moment examen kunt doen. Om aan een examen deel te kunnen, is vooraf een advies van de BPV-begeleider en van het opleidingsteam noodzakelijk. Op de volgende pagina s is beschreven HOE je advies aanvraagt om deel te mogen nemen aan een examen. Hier is ook beschreven welke indicatoren bepalend zijn voor een positief of negatief advies. Als student heb je de vrijheid om het advies van de school te negeren en toch deel te nemen aan het examen. De school kan je hierin niet tegenhouden, maar let wel op dat je maar twee gelegenheden hebt om deel te mogen nemen aan het examen. Als het examen bij de eerste gelegenheid met een onvoldoende wordt beoordeeld, dan heb je daarna nog recht op één herkansing. Er wordt gestart met de indicatoren die bepalend zijn voor een positief of negatief advies om deel te nemen aan een examen van een praktijkopdracht. Daarna volgen de eisen die gelden om een verantwoordingsverslag te examineren of deel te mogen nemen aan het assessmentgesprek. PAGINA 14 VAN 106

15 Indicatoren voor advies voor deelname aan het examen van een praktijkopdracht Om deel te kunnen nemen aan het examen van een praktijkopdracht, vraag je een examineringsovereenkomst aan. Op grond van de indicatoren wordt door je trajectbegeleider een positief of negatief advies voor deelname aan een examen gegeven. Hieronder kun je per examen zien welke indicatoren gelden: Examen Werkprocessen Indicatoren Praktijkopdracht 1.3 Planmatig zorg verlenen Praktijkopdracht 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen 1.1: stelt (mede) het zorgplan op 1.10: stemt de zorgverlening af 1.5: begeleidt een zorgvrager 1.7: ondersteunt bij wonen en huishouden In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Gemaakte opdrachten van beroepsprestatie 1.1: verzamelen van gegevens of een NU Zorg opdracht volgens leerdomein Methoden en techniek; Er is een bewijs van de gemaakte oefentoetsen van alle hoofdstukken van het boek Organiseren van zorg 3 (NU Zorg) en de eindtoets van dit boek is met een voldoende afgerond; Een reflectieverslag van de skills presentatie actief luisteren en empathie (leerdomein Omgangskunde); Dat hij ontwikkeling aantoont in het formuleren en rapporteren (bijvoorbeeld verslag Nederlands). Positief advies van de bpv begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Dat hij de lessen en opdrachten van het leerdomein huishouden en wonen met goed gevolg heeft afgesloten; dat betekent er is bewijs PAGINA 15 VAN 106

16 van de gemaakte opdrachten, oefentoetsen per hoofdstuk en de eindtoets van het boek wonen en huishouden 3. Dat hij het leerdomein methoden en techniek met goed gevolg heeft afgesloten Reflectieverslag/feedback van een interview afnemen binnen het leerdomein omgangskunde en/of Nederlands Dat hij ontwikkeling aantoont in het formuleren en rapporteren (bijvoorbeeld verslag Nederlands). Positief advies van de bpv begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider Praktijkopdracht 1.5 ondersteunen bij basisbehoeften 1.1: stelt (mede) het zorgplan op 1.2: biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden 1.5: begeleidt een zorgvrager 1.11: evalueert de zorgverlening In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Dat de theorietoets basiszorg met minimaal een voldoende is afgerond. Er is een bewijs van de gemaakte oefentoetsen van de hoofdstukken 1 tot en met 10 van het boek Persoonlijke zorg 3 (NU Zorg). een feedbacklijst en/of de vaardighedenlijst basiszorg waaruit blijkt dat de student gerichte ondersteuning en begeleiding biedt bij de basiszorg. Een bewijs dat hij inzicht heeft in de basisbehoeften van zorgvragers met een andere culturele achtergrond, zie leerdomein verpleegkunde. PAGINA 16 VAN 106

17 Praktijkopdracht 2.3 Planmatig zorgvlenen-2 1.1: stelt (mede) het zorgplan op 1.2: biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider. In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs dat Beroepsprestatie 1.3 op voldoende of goed niveau is afgerond; Dat hij een anamnese afneemt/bijstelt volgens de voorgeschreven werkwijze (op school of BPV); Zich richt op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager m.b.t. persoonlijke verzorging. Dit kan blijken uit een feedbackschrift. Een bewijs dat de student op systematische wijze de zorgverlening kan evalueren en daar waar nodig het zorgplan bijstelt. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider. Praktijkopdracht 2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 1.3: voert verpleegtechnische handelingen uit 1.8: geeft voorlichting, advies en instructie 1.9: hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Dat hij alle toetsen anatomie/pathologie deel 1 tot en met 6 met een voldoende heeft afgerond; dat hij alle toetsen verpleegtechnische vaardigheden met een voldoende heeft afgerond; een bewijs dat hij verpleegkundig rekent zonder fouten, passend bij het niveau van verzorgende; ontwikkelingsgerichte beroepsprestatie 2.1 is op voldoende of goed niveau afgerond (BBL); PAGINA 17 VAN 106

18 Een bewijs van voldoende gemaakte oefentoetsen van hoofdstuk 1 tot en met 10 en de eindtoets van het boek verpleegtechnische handelingen 3 (NU Zorg); een bewijs dat hij verpleegtechnische en voorbehouden handelingen twee maal onder begeleiding heeft uitgevoerd volgens protocol heeft uitgevoerd; Een bewijs vanuit lessen Gezondheid, advies en instructie of praktijk dat hij een zorgvrager en/of mantelzorger/naasten voorlicht, adviseert of instrueert. Hij doet dit aan de hand van een plan van aanpak. Er is een bewijs van deelname aan de lessen EHBO en reanimatie. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider. Praktijkopdracht 2.5 Begeleiden van een woongroep 1.5: begeleidt een zorgvrager 1.6: begeleidt een groep zorgvragers In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Dat hij een sociale netwerkkaart van zichzelf heeft gemaakt; Dat hij feedback vraagt en reflecteert op eigen handelen in de praktijk; Dat hij een bewijs vanuit de praktijk heeft dat hij gesprekstechnieken in voldoende mate beheerst om een gesprek te kunnen voeren met een zorgvrager. Een bewijs van voldoende gemaakte oefentoetsen van hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 6 en 8 van het boek Begeleiden in de zorg 3 (NUZorg); PAGINA 18 VAN 106

19 Een bewijs van een profiel en sociogram van de eigen opleidingsgroep; Een bewijs dat hij een bijdrage levert aan een positief groepsklimaat. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider. Praktijkopdracht 2.6 In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van een voldoende gemaakte oefentoets van hoofdstuk 6 van het boek Begeleiden in de zorg 3 (NUZorg); Een bewijs dat hij de e learning vrijheidsbeperkende maatregelen heeft doorgenomen (itslearning) Een bewijs hoe hij is omgegaan met een zorgvrager of acteur in skills die grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider Praktijkopdracht 2.7 In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van voldoende gemaakte oefentoets van hoofdstuk 6, Begeleiding bij emotionele verwerking van het boek Begeleiden in de zorg 3 (NUZorg); Er is een bewijs van een ondertekend (skillsdocent of werkbegeleider) reflectieverslag over hoe hij is omgegaan met een zorgvrager of acteur (in skills) met een pijn en /of verlieservaring PAGINA 19 VAN 106

20 Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider Praktijkopdracht 3.1 In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van voldoende gemaakte oefentoetsen van alle hoofdstukken met bijbehorende eindtoetsen van de Branche boeken van (NUZorg) niv. 3: o Chronisch zieken 3 o Ouderenzorg 3 o Psychiatrie 3 o Gehandicapten zorg 3 o Kraamzorg 3 Een bewijs dat Beroepsprestatie 2.3 en 2.6 met voldoende resultaat is afgerond; Dat alle theorietoetsen/opdrachten uit leerdomeinen zorgcategorieën met voldoende resultaat zijn afgesloten; Er is een bewijs van een schriftelijke rapportage m.b.t. opname, overdracht of ontslag van een zorgvrager. Dit voorzien van een handtekening van de BPV begeleider. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider Praktijkopdracht 3.2 In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van een voldoende gemaakte oefentoets van hoofdstuk 3 PAGINA 20 VAN 106

21 en 4 Deskundigheidsbevordering en Kaders van het Beroep van het boek Kwaliteitszorg 3 (NUZorg); Er is positieve feedback over het zelfstandig functioneren op de verpleegafdeling of in de thuissituatie. Heeft van een begeleidingsgesprek een reflectieverslag geschreven wat is voorzien van een handtekening door de werkbegeleider. Er is een bewijs van deelname aan het minisymposium Praktijkopdracht 3.3 Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van een voldoende gemaakte oefentoetsen van hoofdstuk 1, 2, 5 van het boek Kwaliteitszorg 3 (NUZorg); Heeft deelgenomen aan een workshop Hoe meet ik kwaliteit Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider PAGINA 21 VAN 106

22 Eisen voor deelname aan het examen van een verantwoordingsverslag of assessmentgesprek Als je een verantwoordingsverslag of een assessmentgesprek wit examineren gelden eisen. Je mag pas aan dat examen deelnemen als je voldoet aan de vooraf vastgestelde eisen. Die eisen zijn als volgt: Examen Werkprocessen Eisen Verantwoordingsverslag-1 Praktijkopdrachten (behalve praktijkopdracht 2.4) van fase 1 en fase 2 zijn op minimaal voldoende niveau afgerond Assessmentgesprek-1 Praktijkopdrachten (behalve praktijkopdracht 2.4) van fase 1 en fase 2 zijn op minimaal voldoende niveau afgerond. Verantwoordingsverslag-2 Praktijkopdracht 2.4 en de praktijkopdrachten van fase 3 zijn op minimaal voldoende niveau afgerond. Assessmentgesprek-2 Praktijkopdracht 2.4 en de praktijkopdrachten van fase 3 zijn op minimaal voldoende niveau afgerond. PAGINA 22 VAN 106

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat (Cluster Zorg) versie 17122014 Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Inhoud Inleiding... 2 Overgang naar het

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL

JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL JOUW GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-zorgopleidingen van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort en ROC Menso Alting. Zij werken ruim 15 jaar samen binnen

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 Mbo-VP 2-jarige sprint (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD)

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD) Naam kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SECIFIEKE DOELGROEEN (BSD) Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en Niveau 2 en 3

Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en Niveau 2 en 3 Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en 2015-2016 Niveau 2 en 3 Inhoudsopgave Inleiding... 9 1 Voorbereiding van een examen... 10 2 Examenuitvoering... 11 3 Beoordeling... 12 4 Examendossier...

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Naam : : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode JAAR 1 Periode 1 en 2 1.2 1.4 1 Persoonlijke

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Handboek BPV examinator. Consortium materialen

Handboek BPV examinator. Consortium materialen Handboek BPV examinator Consortium materialen Versie juni 2015 Inleiding De BPV examinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwalificerende beoordelingen van de student in de BPV situatie. Een

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling

ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015. 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Inhoudsopgave van de onderwijsregeling ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2015 95520 MBO-Verpleegkundige (2015_08) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op. Zo nodig hebben de onderwijsdirecteuren

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Toelichting op de VP-Examens

Toelichting op de VP-Examens Toelichting op de VP-Examens Deze toelichting is bestemd voor examenkandidaten en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering en beoordeling van de examens van de opleiding Verpleegkundige serie

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01)

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2014 95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR cohort 203 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING 2017-2018 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2017-2018 voor

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie