Inleiding Het beroepsgericht examen Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3"

Transcriptie

1 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding Het beroepsgericht examen Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties Het maken van een verantwoordingsverslag De planning De voorbereiding Het inleveren ter beoordeling De beoordeling De herkansing Het voeren van een assessmentgesprek De planning De voorbereiding Het voeren van het assessmentgesprek De beoordeling De herkansing Schriftelijke en/of praktische examens Afronden van één of meer fasen in je opleiding Voorbereiden van het afronden van een fase Bespreken van het examendossier met de studieloopbaanbegeleider... 7 Je bespreekt het examendossier met jouw studieloopbaanbegeleider Het afsluiten van het beroepsgerichte examen Voorbereiden van het inleveren van je examendossier Het aanbieden van je examendossier aan de examencommissie Het vaststellen van de beoordelingen door een lid van de examencommissie Retourneren en bewaren van het examendossier... 8 Bijlagen... 9 Voorblad examendossier... 9 Gegevensblok of gegevensvoettekst...10

2 2 Inleiding Om jouw functioneren binnen het beroep kwalificerend te beoordelen, gebruikt de opleiding verschillende exameninstrumenten. Dit wordt de methodenmix genoemd. De methodenmix bestaat uit: Kwalificerende beroepsprestaties Elke kwalificerende beroepsprestatie bestaat uit opdrachten die bewijsstukken opleveren. Bij elke beroepsprestatie is een beoordelingslijst opgenomen, waarmee de beoordelaars bepalen of jij, tijdens het uitvoeren van de opdrachten én met de verzamelde bewijsstukken, de vereiste competenties hebt aangetoond. Verantwoordingsverslag In dit verslag beschrijf je een aantal werksituaties aan de hand van vooraf vastgestelde werkprocessen met bijbehorende competenties. Welke werkprocessen dat zijn, kun je lezen in de methode van het Consortium. De beoordelaars bepalen of je met je verslag de competenties binnen die werkprocessen hebt aangetoond. Assessmentgesprek Tijdens dit gesprek bespreek je een aantal werksituaties aan de hand van vooraf vastgestelde werkprocessen met bijbehorende competenties. Welke werkprocessen dat zijn, kun je lezen in de methode van het Consortium. De beoordelaars bepalen of je in dat gesprek de competenties binnen die werkprocessen hebt aangetoond. Bovenstaande methodenmix levert beoordeelde kwalificerende bewijsstukken op van jouw competentiebeheersing. Alle kwalificerende bewijsstukken bewaar je in het examendossier van jouw portfolio. Mogelijk als aanvulling op de methodenmix: Schriftelijke en/of praktische examens Voor het uitvoeren van beroepsprestaties heb je kennis en vaardigheden nodig. Heel veel kennis en vaardigheden worden vooral ontwikkelingsgericht getoetst. De opleiding kan echter bepalen dat bepaalde kennisaspecten en vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van schriftelijke en/of praktische examens. Of dat zo is, kun je lezen in het examenplan van de opleiding. Het examenplan is opgenomen in de OER (Onderwijs- en Examenregeling). De OER kun je vinden op Natschool. Aan het eind van jouw opleiding bied je jouw examendossier aan bij de examencommissie. Die controleert of alle bewijzen aanwezig zijn en eventuele schriftelijke/praktische examens behaald zijn en stelt vast of je geslaagd bent voor het beroepsgerichte examen. Als je geslaagd bent voor het beroepsgerichte examen én voor de overige examenonderdelen: Nederlands, Rekenen, (Leren) Loopbaan en Burgerschap en Engels 1 besluit de examencommissie dat je gediplomeerd kan worden. In deze handleiding vind je informatie over de methodenmix, het afronden van een fase van het beroepsgericht examen en de afsluiting van dit examen. Mocht je na het lezen van deze handleiding nog meer willen weten over je examen, vraag dan je studieloopbaanbegeleider om hulp. Wij wensen je veel succes, 1 Engels geldt alleen voor niveau-4-opleidingen.

3 3 Examencommissie Zorg & Welzijn 1 Het beroepsgericht examen 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties Planning, voorbereiding, uitvoering, inleveren, beoordeling, herkansing Jouw examen voor het beroepsgerichte deel bestaat uit de uitvoering van kwalificerende beroepsprestaties. Een beroepsprestatie is een grote opdracht met deelopdrachten waaraan je werkt in de praktijk of in een nagebootste praktijksituatie op het opleidingsinstituut. De deelopdrachten zorgen voor een verdieping van een bepaald gedeelte binnen de beroepsprestatie. In de boekjes van het Consortium kun je lezen wat elke beroepsprestatie inhoudt en wat de deelopdrachten binnen de beroepsprestatie zijn. Je kunt dus lezen wat je precies moet doen en welk resultaat dat moet opleveren. De opleiding bepaalt wie de door jou uitgewerkte deelopdrachten beoordeelt. Dat kan een beoordelaar zijn van de BPV-instelling waar je werkt of stage loopt. Het kan ook een beoordelaar zijn van de opleiding. Informatie daarover vind je in de Inhoudsopgave examendossier. Deze kan je vinden op Indien een product wordt beoordeeld door de beoordelaar van de opleiding, moet je dat product ook nog door de begeleider van de BPV-instelling laten aftekenen. Hiermee geeft de begeleider van de BPV-instelling aan dat jij het hebt gemaakt. Wanneer je de totale beroepsprestatie (inclusief de deelopdrachten) hebt uitgevoerd, vindt de beoordeling plaats. Jouw beoordelaars gebruiken hiervoor de beoordelingslijst in de boekjes van het Consortium. De beoordelingscriteria die zij gebruiken vind je in de kolom prestatie-indicatoren. Als je het eens bent met de beoordeling, onderteken ook jij de ingevulde beoordelingslijst. Elke uitgevoerde kwalificerende beroepsprestatie levert voor het examendossier van je portfolio dus de volgende bewijsstukken op: de afgetekende beoordelingslijst van de beroepsprestatie (bewijsstuk A). de beoordeelde (of afgetekende) specifieke bewijsstukken bij de deelopdrachten (bewijsstukken B, C en verder). Meer informatie over het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties vind je in het Kompas van het Consortium. 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag Een verantwoordingsverslag maak je als je één of meer fasen afsluit. Hoeveel verantwoordingsverslagen je moet aanleveren, verschilt per opleiding. Meestal zijn het er twee voor de hele opleiding, soms is het er één. In een verantwoordingsverslag kijk je terug op een vooraf bepaald werkproces (of werkprocessen) met bijbehorende competenties. Met het verslag toon je aan dat je de competenties beheerst die je bij elk werkproces hebt moeten inzetten. Je doet dat door in het verslag jouw handelen in bepaalde beroepssituaties te verantwoorden. In de Consortiumboekjes kun je lezen welk(e) werkproces(sen) en competenties in jouw verslag centraal moeten staan. Ook kun je in die boekjes de beoordelingslijst vinden die de beoordelaar gebruikt om jouw competenties te beoordelen De planning De opleiding bepaalt wanneer en bij welke beoordelaar jij je verantwoordingsverslag moet inleveren. Je kunt de inleverdatum vinden in de basisplanning van jouw opleiding.

4 De voorbereiding Zoals hierboven al is geschreven, kun je in de Consortiumboekjes lezen welk(e) werkproces(sen) met bijbehorende competenties in het verantwoordingsverslag centraal staan. Ook de beoordelingslijsten waarmee je verslag wordt beoordeeld, staan in die boekjes. Lees dus, voordat je aan het verslag begint, waarop je wordt beoordeeld. Het zorgt ervoor dat je doelgericht aan het verslag kunt werken. Gebruik voor de structuur van je verslag de STARR(T)-methode. Op de opleiding wordt uitgelegd wat die methode precies inhoudt. Lees, voordat je het verslag maakt, aan welke moeilijkheidsgraad jouw verslag moet voldoen. De vereiste moeilijkheidsgraad wordt in de boekjes in een tabel weergegeven. Hieronder staat een voorbeeld van zo n tabel. Volgens onderstaand voorbeeld zou je dus een verslag moeten maken over: 1. een moeilijke situatie, waarin je 2. zelfstandig te werk bent gegaan en waarbij je 3. verantwoordelijk was voor de uitvoering van je eigen takenpakket, de samenwerking met collega s, de aansturing van medewerkers op lager niveau en de hele zorg- of begeleidingscyclus. De mate van complexiteit van de beroepssituatie De mate van zelfsturing De mate van verantwoordelijkheid voor gesloten context open context complexe context geleid begeleid zelfstandig uitvoering van eigen takenpakket samenwerking met collega s aansturing medewerkers op lager niveau de hele zorg- of begeleidingscyclus Denk eraan dat je het verslag voorziet van een voettekst met alle vereiste gegevens! (Zie bijlage) Indien die voettekst ontbreekt, wordt jouw verantwoordingsverslag niet beoordeeld! Het inleveren ter beoordeling Jouw verantwoordingsverslag en de lege beoordelingslijst uit jouw Consortiumboekje lever je in een snelhechter aan bij een beoordelaar van de opleiding. Informeer bij jouw opleiding wie dat is. Je verslag moet ondertekend zijn door de praktijkopleider of door de werkbegeleider van de BPVinstelling. Zij hoeft het verslag niet te beoordelen. Zij tekent ervoor dat jij de beschreven situatie ook echt in de instelling hebt meegemaakt De beoordeling De beoordeling wordt uitgedrukt in de termen Niet aangetoond aangetoond aangetoond boven de norm. De beoordelaar verwerkt de beoordeling op de beoordelingslijst die jij bij je verslag hebt aangeleverd. Ook de onderbouwing bij de beoordeling wordt ingevuld. Na 10 werkdagen kun je jouw verantwoordingsverslag en de ingevulde beoordelingslijst weer ophalen bij de beoordelaar. Als je het eens bent met de beoordeling, onderteken ook jij de ingevulde beoordelingslijst. Als je de competenties hebt aangetoond, verwerk je de ondertekende beoordelingslijst en het verantwoordingsverslag als bewijsstuk in je examendossier De herkansing Als je met je verantwoordingsverslag de beheersing van de competenties niet kon aantonen, mag je één keer herkansen. Je maakt dan een nieuw verantwoordingsverslag. De beoordelaar van jouw

5 5 verslag maakt met jou de afspraak wanneer je het herkansingsverslag uiterlijk moet hebben aangeleverd. 1.3 Het voeren van een assessmentgesprek Een assessmentgesprek voer je als één of meer fasen afsluit. Hoeveel gesprekken je hebt, verschilt per opleiding. Meestal zijn het er twee voor de hele opleiding, soms is het er één. Net als bij het verantwoordingsverslag kijk je terug op vooraf bepaalde werkprocessen met bijbehorende competenties. In het gesprek toon je aan dat je de competenties beheerst die je bij dat werkproces moest inzetten. Je doet dat door jouw handelen in bepaalde beroepssituaties te verantwoorden. In de Consortiumboekjes kun je lezen om welke werkprocessen met bijbehorende competenties het precies gaat. Ook vind je daar de beoordelingslijst met de prestatie-indicatoren (criteria) die de beoordelaar gebruikt om jouw competenties te beoordelen De planning De opleiding bepaalt wanneer en bij welke beoordelaar(s) jij het assessmentgesprek voorbereid moet hebben. Je kunt de datum vinden in de basisplanning van jouw opleiding De voorbereiding Net als bij het verantwoordingsverslag, kun je in de Consortiumboekjes lezen welke werkprocessen met bijbehorende competenties in het gesprek centraal staan. Ook de beoordelingslijsten staan in die boekjes afgedrukt. Lees dus, voordat je het gesprek gaat voeren, waarop je wordt beoordeeld. Het zorgt ervoor dat je goed voorbereid naar het gesprek komt. Let op: Neem de lege beoordelingslijst mee naar het gesprek. De beoordelaars zullen daarop hun beoordeling invullen. In het gesprek mag jij zelf de situaties inbrengen die passen bij het werkproces en de competenties die beoordeeld worden. Bedenk dus van tevoren goed enkele situaties die jij zou willen inbrengen. Lees wel goed in het Consortiumboekje aan welke moeilijkheidsgraad de situaties moeten voldoen die jij bespreekbaar maakt. Net als bij het verantwoordingsverslag wordt de vereiste moeilijkheidsgraad in de boekjes weergegeven in een tabel. (Zie voorbeeld hieronder). Zorg ervoor dat de situaties die jij meeneemt naar het gesprek voldoen aan die moeilijkheidsgraad! De mate van complexiteit van de beroepssituatie De mate van zelfsturing De mate van verantwoordelijkheid voor gesloten context open context complexe context geleid begeleid zelfstandig uitvoering van eigen takenpakket samenwerking met collega s aansturing medewerkers op lager niveau de hele zorg- of begeleidingscyclus Het voeren van het assessmentgesprek Het assessmentgesprek vindt meestal plaats op de BPV-instelling, maar het kán voorkomen dat het gesprek in het gebouw van je opleiding wordt georganiseerd. Je hebt het gesprek met twee beoordelaars 2, bij voorkeur één beoordelaar van je opleiding en één 2 In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat er maar een beoordelaar is. In dat geval wordt een geluidsdrager gebruikt om het gesprek vast te leggen.

6 6 van de BPV-instelling. Eén van de beoordelaars stelt de vragen, de andere beoordelaar maakt een verslag van het gesprek. Het gesprek volgt de STARR(T)-methode. Als het echt niet anders mogelijk is, kan een gesprek ook plaatsvinden met één beoordelaar. In dat geval wordt een geluidsopname gemaakt van het gesprek. Als jij het niet eens bent met de gegeven beoordeling, is het achteraf mogelijk dat het gesprek toch nog door een andere beoordelaar kan wordt beoordeeld De beoordeling Als het gesprek is afgerond, vragen de beoordelaars of je even buiten de gespreksruimte wilt wachten. Vervolgens bepalen zij samen de beoordeling. Die beoordeling wordt uitgedrukt in de termen Niet aangetoond aangetoond aangetoond boven de norm. De beoordeling verwerken zij op de Consortium-beoordelingslijst die jij naar het gesprek hebt meegenomen. Ook de onderbouwing bij de beoordeling wordt ingevuld. Tenslotte ondertekenen zij de beoordelingslijst en roepen ze jou binnen om je de uitslag mee te delen. Als je het eens bent met de beoordeling, onderteken ook jij de ingevulde beoordelingslijst. Als je de competenties hebt aangetoond, verwerk je de ondertekende beoordelingslijst als bewijsstuk in je examendossier De herkansing Als je met je assessmentgesprek de beheersing van de competenties niet afdoende kon aantonen, mag je één keer herkansen. De beoordelaar van de opleiding maakt daarvoor meteen een afspraak met jou. 1.4 Schriftelijke en/of praktische examens De hierboven beschreven onderdelen van de methodenmix maken deel uit van de methodiek van het Consortium. Daarnaast kán de opleiding bepaalde schriftelijke en/of praktische examens verplicht stellen. In het examenplan van jouw opleiding kun je daar meer over lezen. Het examenplan staat in de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) van jouw opleiding. De OER is te vinden op Deze examens worden beoordeeld door een beoordelaar van je opleiding en de uitslag wordt bekendgemaakt in SPBS in Je mag elke examentoets één keer herkansen.

7 7 2 Afronden van één of meer fasen in je opleiding 2.1 Voorbereiden van het afronden van een fase Je maakt met jouw studieloopbaanbegeleider een afspraak om samen het examendossier voor de af te ronden fase(n) door te nemen. Voordat je het examendossier voorlegt aan jouw studieloopbaanbegeleider zorg je ervoor dat het examendossier de af te ronden fase(n) op orde is: 1. Het examendossier is opgenomen in een ordner. Op de rug van de ordner is jouw naam, opleidingsnaam, opleidingsniveau en klascode vermeld. 2. Je hebt voor in het examendossier een ingevuld voorblad examendossier toegevoegd. 3. Je examendossier is voorzien van de inhoudsopgave examendossier, waarbij de nummers in de inhoudsopgave verwijzen naar de bewijsstukken. 4. Elk bewijsstuk in jouw examendossier is voorzien van de verplichte voettekst met gegevens (zie bijlage) 2.2 Bespreken van het examendossier met de studieloopbaanbegeleider Je bespreekt het examendossier met jouw studieloopbaanbegeleider. Jij laat eerst zien dat het examendossier op orde is (zie paragraaf 2.1). Daarna toon jij aan dat alle verplichte bewijsstukken aanwezig zijn. In de inhoudsopgave van jouw examendossier zet de studieloopbaanbegeleider een paraafje bij elk bewijsstuk dat jij kunt tonen. Indien je de fase(n) hebt afgerond, zal je studieloopbaanbegeleider dit vermelden in het voortgangsdeel in SPBS in

8 8 3 Het afsluiten van het beroepsgerichte examen 3.1 Voorbereiden van het inleveren van je examendossier Zodra je studieloopbaanbegeleider heeft gezien dat je alle fasen van het beroepsgerichte examen en alle domeinen van (Leren) Loopbaan en Burgerschap hebt afgerond, mag je je examendossier inleveren bij het examenbureau. Voordat je het examendossier inlevert, zorg je ervoor dat het examendossier voldoet aan de volgende eisen: 1. Het examendossier is opgenomen in een ordner. Op de rug van de ordner is jouw naam, opleidingsnaam, opleidingsniveau en klascode vermeld. 2. Je hebt voor in het examendossier een ingevuld voorblad examendossier toegevoegd. 3. Je examendossier is voorzien van de inhoudsopgave examendossier, waarbij de nummers in de inhoudsopgave verwijzen naar de bewijsstukken. 4. Elk bewijsstuk in jouw examendossier is voorzien van de verplichte voettekst met gegevens. LET OP Zonder afgetekende gegevensvoettekst verklaart de examencommissie het bewijsstuk ONGELDIG! In de bijlagen vind je een voorbeeld van een gegevensvoettekst. De inhoudsopgave examendossier voor jouw opleiding is te vinden op Je hoeft daarop alleen nog maar paginanummers in te vullen. 3.2 Het aanbieden van je examendossier aan de examencommissie Je levert jouw examendossier in bij het examenbureau. De medewerker van het examenbureau controleert of de inhoudsopgave van het examendossier door jouw studieloopbaanbegeleider is geparafeerd. Is jouw examendossier in orde, dan ontvang je van de medewerker examenbureau een ontvangstbewijs examendossier. Bewaar dit ontvangstbewijs goed! Geef je examendossier NOOIT af zonder daarvoor een ontvangstbewijs te vragen! 3.3 Het vaststellen van de beoordelingen door een lid van de examencommissie Het examenbureau ziet erop toe dat jouw examendossier wordt gecontroleerd door een assessor. Die assessor neemt alle beoordelingen van het beroepsgerichte examen uit jouw examendossier over op een Competentie Score tabel. Per werkproces wordt zo zichtbaar gemaakt welke competenties je beheerst. Als de Competentie Score Tabel is ingevuld, kan het lid van de examencommissie de einduitslag voor de kerntaken bepalen. Deze vermeldt hij rechts op de Competentie Score Tabel. Het lid van de examencommissie levert jouw examendossier en de ingevulde Competentie Score tabel in bij het examenbureau. De medewerker van het examenbureau verwerkt de uitslag van de kerntaken in het kwalificerende deel van SPBS in Uiterlijk 10 werkdagen na inlevering van je examendossier, kan je de uitslag verwachten op SPBS. 3.4 Retourneren en bewaren van het examendossier Bij diplomering krijg je je examendossier terug. Jaarlijks onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs de examenkwaliteit van de opleidingen Zorg & Welzijn. Tijdens dit onderzoek moeten wij examendossiers van gediplomeerden kunnen overleggen. Daarom zullen wij je vragen om jouw examendossier, na diplomering, minimaal 1 jaar in ongewijzigde vorm te bewaren. Als wij jouw examendossier nodig hebben om die voor te leggen aan de inspectie, dan nemen wij tijdig contact met je op.

9 9 Bijlagen Voorblad examendossier Persoonsgegevens Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer (vast) (mobiel) Opleidingsgegevens Opleiding Uitstroom Goed invullen! Raadpleeg zonodig studieloopbaanbegeleider Niveau Cohort Consortiummateriaal uit Jaartal vermelden. Dat staat voor op de kaft van elk Consortiumboekje Studentnummer Klas Studieloopbaanbegeleider BPV-docent Graag compleet invullen! Zijn bepaalde gegevens niet bij jou bekend, raadpleeg je studieloopbaanbegeleider!

10 10 Gegevensblok of gegevensvoettekst Elk bewijsstuk moet verplicht worden voorzien worden van gegevens. Hiervoor zijn twee mogelijkheden, namelijk: Mogelijkheid 1 Het gegevensblok (Als eerste pagina van je bewijsstuk) (Alleen nog toegestaan voor studenten uit groepen voorjaar 2011 en ouder) Naam student Studentnummer Titel beroepsprestatie Nummer bewijsstuk Naam BPV-instelling Beoordelaar/vertegenw. BPV )* Beoordelaar/vertegenw. opleiding )* )* Doorhalen wat niet van toepassing is Datum + handtekening Mogelijkheid 2 De gegevensvoettekst (Verdient de voorkeur voor studenten uit de groepen voorjaar 2011 en ouder en is verplicht voor alle groepen die gestart zijn vanaf augustus 2012) Kopieer onderstaande tabel en plak die in het bewijsstuk op de plaats van de voettekst. Naam student Studentnummer Nr. en naam Ber. Prest Nr. bewijsstuk Naam BPV-instelling Beoordelaar/vertegenw. BPV )* )* Doorhalen wat niet van toepassing is Beoordelaar/vertegenw. opleiding )* Datum + handtekening Let op!! De opleiding schrijft voor van wie er handtekeningen op je bewijsstuk moeten staan. Dat kan per bewijsstuk verschillend zijn! Soms is een handtekening van een beoordelaar voldoende. Soms echter moet een bewijsstuk ondertekend zijn door zowel een vertegenwoordiger van het werkveld als van een vertegenwoordiger van de opleiding. De ene partij ondertekent in dat geval als beoordelaar. De andere partij ondertekent als vertegenwoordiger van de opleiding of BPV-instelling. Wanneer wordt getekend als vertegenwoordiger van de opleiding of BPV-instelling, wordt daarmee aangegeven: - dat het bewijs inderdaad door jou is gemaakt of - dat jij de uitwerking van jouw opdracht mag laten beoordelen. Laat de beoordelaar en/of vertegenwoordiger van de opleiding of BPV-instelling elk bewijsstuk op de eerste pagina ondertekenen.

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat (Cluster Zorg) versie 17122014 Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Inhoud Inleiding... 2 Overgang naar het

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE Versie 22-01-2012 Beste student, Voor je ligt het document Procedure Certificaat

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG niv. 3 leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Eventueel nog uit te voeren opdrachten:

Opleiding Verzorgende IG niv. 3 leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Eventueel nog uit te voeren opdrachten: Opleiding Verzorgende IG niv. 3 leerjaar 3 BOL cohort: 2016 crebo: 25491 Stageperiode: 36 weken stage van 3 dagen per week wo t/m vrijdag (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept.

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept. BPV werkboek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: 25262 Naam student: BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Begin en

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

cohort: 2016 crebo: 25491

cohort: 2016 crebo: 25491 Opleiding Verzorgende IG niv. 3 leerjaar 3 BBL Start opleiding: september 2017 cohort: 2016 crebo: 25491 Bezoek door BPV docent : Tussenbeoordeling rond de 20 e week van de stage (vóór 8 februari 2019).

Nadere informatie

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2014 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Onderwijsassistent Niveau: 4 Crebonummer: 93500 Kwalificatiedossier: 2012 Cohort: 2012

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1-9-2012 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Beveiliger Niveau Twee (2) Crebonummer 94850 Cohort 2010-2011

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4 Crebonummer 92660-61

Nadere informatie

Handleiding examinering student eind stage

Handleiding examinering student eind stage Handleiding examinering student eind stage Handleiding voor het uitvoeren van examinering in de beroepspraktijk. Medewerker Beheer ICT P2-K1: Ondersteunen van gebruikers P2-K1-W1: Opstellen van instructies

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle KWALIFICATIECREBO : Alle NIVEAU : Alle COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang: 1 januari 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Assistent Toezicht en Veiligheid Niveau 1 Crebonummer

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg (PB gz) en Persoonlijk Begeleider

Nadere informatie

Servicedocument beroepsgerichte examens. Verzorgende-IG/MZ Mbo-verpleegkundige. Cohort 2016 e.v.

Servicedocument beroepsgerichte examens. Verzorgende-IG/MZ Mbo-verpleegkundige. Cohort 2016 e.v. Servicedocument beroepsgerichte examens Verzorgende-IG/MZ Mbo-verpleegkundige Cohort 2016 e.v. Versie 20-9-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Examens... 4 Plaats van uitvoering van het examen... 4 Duur

Nadere informatie

Erratum. Onderwijs- en examenregeling

Erratum. Onderwijs- en examenregeling Erratum Onderwijs- en examenregeling Naam opleiding : Verzorgende IG Crebonummer : 95530 Niveau : 3 Leerweg : BOL/BBL Variant : VT Cohort : 2015 Code OER : 10-KC-OER 2015-95530-Verzorgende IG De examencommissie

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en Niveau 2 en 3

Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en Niveau 2 en 3 Brochure Examens Beroeps Specifiek Z&W Cohort 2014/2015 en 2015-2016 Niveau 2 en 3 Inhoudsopgave Inleiding... 9 1 Voorbereiding van een examen... 10 2 Examenuitvoering... 11 3 Beoordeling... 12 4 Examendossier...

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl

Instructie student. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl Instructie student Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER DOSSIERCREBO KWALIFICATIE NIVEAU COHORT KERNTAAK VERSIE : 1v1 Augustus 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Stappenplan 4 3. Instructie

Nadere informatie

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo producttoets 9 Kerntaak 2 producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo Toetscode: PR9-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat

Nadere informatie

Examineren & Diplomeren doe je zo

Examineren & Diplomeren doe je zo Examineren & Diplomeren doe je zo Brochure Examineren & Diplomeren School voor ZSW, alle opleidingen t/m cohort 2015 2016 Versie 1.2 Wat staat in deze brochure? In deze brochure lees je alles omtrent examineren

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Administratie en boekhouding bijhouden

Administratie en boekhouding bijhouden productbeoordeling Administratie en boekhouding bijhouden Toetscode: SD 5.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Ontwerp visualiseren

Ontwerp visualiseren productbeoordeling Ontwerp visualiseren Toetscode: SD 1.4 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2014 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Onderwijsassistent Niveau: 4 Crebonummer: 93500 Kwalificatiedossier: 2012 Cohort: 2013

Nadere informatie

Examenplan , 2016, 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Doktersassistent. (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2016, 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Doktersassistent. (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Doktersassistent Uitstroom crebo 25473 Kwalificatiedossier Doktersassistent Instroom crebo 23180 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Digibib. Hoe te werken met de oefenopdrachten en examens?

Digibib. Hoe te werken met de oefenopdrachten en examens? Digibib Hoe te werken met de oefenopdrachten en examens? Marcel Polman Werkzaam bij het Kellebeek College vanaf 2000 Werkzaam bij het Consortium vanaf 2013 als ontwikkelaar en vanaf september als consulent

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Handboek BPV examinator. Consortium materialen

Handboek BPV examinator. Consortium materialen Handboek BPV examinator Consortium materialen Versie juni 2015 Inleiding De BPV examinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwalificerende beoordelingen van de student in de BPV situatie. Een

Nadere informatie

Transport werkzaamheden uitvoeren

Transport werkzaamheden uitvoeren praktijkobservatie Transport werkzaamheden uitvoeren Toetscode: SD 3.1 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

ASSESSMENTS VAN DE BACHELOR LGL en GPW

ASSESSMENTS VAN DE BACHELOR LGL en GPW ASSESSMENTS VAN DE BACHELOR LGL en GPW FHTL, UTRECHT 2017-2018 Inhoudsopgave INLEIDING 3 PROPEDEUSE- ASSESSMENT 4 TOELATINGSEISEN VOOR HET ASSESSMENT: 4 INHOUD VAN HET PORTFOLIO 4 OPMERKINGEN 5 HOOFDFASE-

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Onderwijsassistent (p3) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Onderwijsassistent (p3) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Onderwijsassistent (p3) Uitstroom crebo 25485 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 7940 Dossier Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Crebonummer dossiers VIG: 2387

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Versiebeheer Versie Datum Auteurs Status Wijzigingen 1 9-1-2013 WvD Concept 2 15-1-2013 WvD Concept Opmaak / criteria

Nadere informatie

Examenplan , 2018 en 2019, examenplan en diplomavereisten Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (P1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2018 en 2019, examenplan en diplomavereisten Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (P1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25353 Kwalificatiedossier Travel, Leisure & Hospitality Instroom crebo 23134 Domein Toerisme en recreatie Domein crebo 79130 Versiejaar

Nadere informatie

Mbo Verpleegkunde leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Consortiumopdrachten in de BPV Bezoek door BPV docent :

Mbo Verpleegkunde leerjaar 3 BOL cohort: crebo: Stageperiode: Consortiumopdrachten in de BPV Bezoek door BPV docent : Mbo Verpleegkunde leerjaar 3 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 2x 20 weken stage van 3 dagen per week do en vrijdag 3-9-2018 t/m 12-7-2019 (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren

Nadere informatie

Wijzigingsblad OER. De examencommissie stelt u op de hoogte van de volgende wijzigingen op bovengenoemde Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Wijzigingsblad OER. De examencommissie stelt u op de hoogte van de volgende wijzigingen op bovengenoemde Onderwijs- en Examenregeling (OER). Wijzigingsblad OER Naam opleiding Schoonheidsspecialist Crebonummer kwalificatiedossier 23159 Crebonummer kwalificatie 25404 Niveau 3 Leerweg BOL Cohort 2016 Code OER 05_K16_OER_25404_Schoonheid Code examenplan

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 september 2016 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Onderwijsassistent (DAPA) Niveau: 4 Crebonummer: 93500 Kwalificatiedossier: 2012 Cohort:

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_OER_23157_Haarverzorging

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_OER_23157_Haarverzorging Wijzigingsblad OER Naam opleiding Kapper Crebonummer kwalificatiedossier 23157 Crebonummer kwalificatie 25400 Niveau 3 Leerweg BOL / BBL Cohort 2016 Code OER 04_K16_OER_23157_Haarverzorging Code examenplan

Nadere informatie

Presentatieruimte inrichten

Presentatieruimte inrichten praktijkobservatie Presentatieruimte inrichten Toetscode: SD 3.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542

Nadere informatie

2. Deelname aan het examen

2. Deelname aan het examen 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat je wilt starten met je mbo-examens, beslis je

Nadere informatie

Afnamereglement examens uitgevoerd in de BPV

Afnamereglement examens uitgevoerd in de BPV Afnamereglement examens uitgevoerd in de BPV Bronnen: - Examenreglement ROC Menso Alting - Diplomamodel (Staatscourant 2012 nr. 10761, 4 juni 2012) 1. Organisatie van examens in de BPV 1.1 Het examen Een

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMEEGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Pedagogisch medewerker Niveau 3 Crebonummer 92620 Kwalificatiedossier 2012 Cohort 2012 Leerwegen

Nadere informatie

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010 productbeoordeling Concept ontwikkelen Toetscode: SD 1.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMEEGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Pedagogische medewerker Niveau 3 Crebonummer 92620 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Doktersassistent

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4 Crebonummer 93670 Kwalificatiedossier 2012

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie BOL en BBL Uitstroom crebo 25484 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Tandartsassistent

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang: 1-2-2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Beveiliger Niveau 2 Crebonummer Kwalificatiedossier Uitstroomdifferentiaties

Nadere informatie

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Facilitair leidinggevende. (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Facilitair leidinggevende. (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25175 Kwalificatiedossier Ondernemer horeca/bakkerij Instroom crebo 23083 Domein Horeca en bakkerij Domein crebo 79120 Versiejaar

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Onderwijsassistent

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Onderwijsassistent WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Onrwijsassistent Naam opleiding Onrwijsassistent Crebonummer 93500 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 2015-2016 Startmoment opleiding September 2015 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Begeleider specifieke doelgroepen Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 7940 Dossier Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Crebonummer dossiers

Nadere informatie

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken)

producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) producttoets 3 Kerntaak 1 producttoets Geeft producten vorm (concept en ontwerp uitwerken) Toetscode: PR3-KT1 Leeuwarden, 11 november 2010 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2008/2009

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 E-learning MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie School voor Commerciële Economie Commercieel medewerker binnendienst

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (P1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (P1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25489 Kwalificatiedossier Sociaal werk Instroom crebo 23185 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD 1 augustus 2015

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie BOL en BBL Uitstroom crebo 25486 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Datum vaststelling examenplan. Startdatum. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Datum vaststelling examenplan. Startdatum. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering Naam kwalificatiedossier Leerweg Cohort EXAMENPLAN 2016 Crebonr. Kwalificatiedossier Startdatum Pedagogisch werk 23183 BOL 2016 01-09-2016 Naam kwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Crebonr.

Nadere informatie

Examenplan examenplan en diplomavereisten Coördinator sport- en bewegingsagogie (P4) (HKS, vanaf augustus 2015)

Examenplan examenplan en diplomavereisten Coördinator sport- en bewegingsagogie (P4) (HKS, vanaf augustus 2015) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2015) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25412 Kwalificatiedossier Sport en Bewegen Instroom crebo 23163 Domein Veiligheid en sport Domein crebo 79100 Versiejaar KD 1-8-2018

Nadere informatie

Als er voor een examen vrijstelling is verleend: vermelding op basis waarvan.

Als er voor een examen vrijstelling is verleend: vermelding op basis waarvan. Aan : Alle belanghebbenden Van : Jan Boerman, secretaris CEC Betreft : Algemeen bindende aspecten uit examenregeling beroepsgericht 15-16 voor alle cohorten Datum : 10-05-2015 De centrale examencommissie

Nadere informatie

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Manager/ondernemer horeca (P2) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Manager/ondernemer horeca (P2) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25184 Kwalificatiedossier Ondernemer horeca/bakkerij Instroom crebo 23087 Domein Horeca en bakkerij Domein crebo 79120 Versiejaar

Nadere informatie

Handleiding praktijkgerichte examens

Handleiding praktijkgerichte examens Handleiding praktijkgerichte examens & examenorganisatie MBO Doktersassistent BOL Cohort 2012 e.v. MBO Apothekersassistent BOL Cohort 2012 e.v. Handleid. praktijkgerich. examens_ag_15042014.docx 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 september 2012 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 Crebonummer

Nadere informatie

p/a Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein Let op: ook invullen in voettekst vanaf blz. 2. Let op: ook invullen in voettekst vanaf blz. 2.

p/a Structuurbaan 2, 3439 MB Nieuwegein Let op: ook invullen in voettekst vanaf blz. 2. Let op: ook invullen in voettekst vanaf blz. 2. MetaB-instrument exameninstrumenten, gebaseerd op Bijlage A behorende bij artikel 1 van de 'Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012, geldend vanaf 01-08-2016 en de Normenbundel exameninstrumenten,

Nadere informatie

Examenplan examenplan en diplomavereisten Coördinator sport, bewegen en gezondheid (P3) (HKS, vanaf augustus 2015)

Examenplan examenplan en diplomavereisten Coördinator sport, bewegen en gezondheid (P3) (HKS, vanaf augustus 2015) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2015) Naam kwalificatie Coördinator Uitstroom crebo 25413 Kwalificatiedossier Sport en Bewegen Instroom crebo 23163 Domein Veiligheid en sport Domein crebo 79100 Versiejaar

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4 Crebonummer 92670 Kwalificatiedossier 2012

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding bedrijfsadministrateur cohort 16. bedrijfsadministrateur

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding bedrijfsadministrateur cohort 16. bedrijfsadministrateur WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding bedrijfsadministrateur 25138 cohort 16 Naam opleiding bedrijfsadministrateur Crebonummer 25138 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 2016-2019 Startmoment opleiding Augustus 2016

Nadere informatie

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_OER_23183_Pedagogisch Werk 14_K16_EXAMENPLAN_25485_Onderwijsassistent

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_OER_23183_Pedagogisch Werk 14_K16_EXAMENPLAN_25485_Onderwijsassistent Wijzigingsblad OER Naam opleiding Onderwijsassistent Crebonummer kwalificatiedossier 23183 Crebonummer kwalificatie 25485 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 2016 Code OER 13_K16_OER_23183_Pedagogisch Werk Code

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Pedagogisch werker Jeugdzorg Niveau 4 Crebonummer 92631 Kwalificatiedossier 2012 Cohort

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING

AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING AANVRAAGFORMULIER VRIJSTELLING Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting en de procedurebeschrijving. Deze zijn te vinden aan de onderzijde van het document. Het onjuist invullen van

Nadere informatie

Feedback examens MZ Consortium Beroepsonderwijs serie 2016

Feedback examens MZ Consortium Beroepsonderwijs serie 2016 Feedback examens MZ serie 2016 In dit overzicht vindt u de feedback op de examens van de serie 2016, verzameld in april 2016, en we met deze feedback doen. We maken onderscheid in: Algemene feedback Per

Nadere informatie