Insight in... Starters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insight in... Starters"

Transcriptie

1 Insight in... Starters

2 2

3 Inhoud Voorwoord 3 Management samenvatting 4 Inleiding 6 Beloning 8 Werving & selectie 18 Opleiding & ontwikkeling 23 Onderzoeksverantwoording 26

4 2 Insight in... Starters Starters met een afgeronde masteropleiding verdienen gemiddeld 14% meer dan starters met een afgeronde bacheloropleiding. Startsalarissen zijn in twee jaar tijd amper gestegen. Best betalende sector voor starters op masterniveau is de Financiële Dienstverlening; voor starters op bachelorniveau is dat de Publieke Sector. Zakelijke Dienstverlening biedt het laagste startsalaris aan. Pensioen is na vast inkomen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor starters. Sfeer is tijdens een sollicitatiegesprek het belangrijkste criterium voor starters. Ondanks tevredenheid in de huidige functie verwacht 60% van starters over drie jaar niet meer werkzaam te zijn bij de huidige werkgever Hay Group. All rights reserved

5 Voorwoord Graag presenteren wij u de Insight in Starters, waarin een actueel beeld wordt geschetst van de arbeidsvoorwaarden en aanverwante HR thema s van hoogopgeleide starters in Nederland. In 2009 is door Hay Group voor het laatst een grootschalig onderzoek naar starters uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn zowel organisaties als starters benaderd, om een completer beeld te geven van de onderzochte thema s. In deze rapportage bieden wij inzicht in ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardengebied, onderbouwd met actuele beloningsniveaus. De Insight in Starters helpt u bij het nemen van beslissingen over de inrichting, vormgeving en aanpassing van (onderdelen van) de arbeidsvoorwaarden van starters. De gehanteerde definitie van starters in dit onderzoek is medewerkers met een afgeronde bachelor- of masteropleiding in de eerste fase van hun carrière (0 tot 3 jaar werkervaring). De informatie in deze rapportage is gebaseerd op een voor dit onderzoek uitgezette vragenlijst. In totaal hebben 85 organisaties en 70 starters de vragenlijst ingevuld.

6 4 Insight in... Starters Management samenvatting Aan de Insight in Starters hebben 85 organisaties uit verschillende sectoren en van verschillende omvang deelgenomen. Tevens hebben 70 starters met verschillende studieachtergronden deelgenomen aan het onderzoek. De gemiddelde starter uit het onderzoek is 26 jaar, heeft 6 jaar gestudeerd en heeft 17 maanden werkervaring. Totaal Vast Inkomen Ten opzichte van 2009 zijn de salarissen voor starters met 3% gestegen. Voor het Totaal Vast Inkomen verdienen starters met een afgeronde masteropleiding gemiddeld 14% meer dan starters met een afgeronde bacheloropleiding. Dit beloningsverschil is het grootst binnen de sector Financiële Dienstverlening. De Financiële Dienstverlening is de best betalende sector voor afgestudeerde masters. Afgestudeerde bachelors verdienen binnen de Publieke Sector het meest. De Professionele en Zakelijke Dienstverlening betaalt gemiddeld het minst. Het startsalaris binnen de Publieke Sector ligt 10% boven de marktmediaan, maar valt na drie jaar terug naar 0% door een geringere salarisgroei per jaar. Organisaties die hun starters een traineeship aanbieden, betalen hun starters gemiddeld 6% meer dan organisaties die geen traineeship aanbieden. Variabel inkomen 75% van de organisaties uit dit onderzoek biedt een vorm van variabel inkomen aan hun starters. Hierbij zijn er geen verschillen zichtbaar tussen starters op bachelorniveau en starters op masterniveau. De performance gekoppelde bonus is de meest populaire vorm van variabel inkomen. Secundaire arbeidsvoorwaarden De mobiele telefoon en laptop zijn in 2011 vaker ter beschikking gesteld aan starters dan in Het Nieuwe Werken 1 zou hiervoor een verklaring kunnen zijn. De leaseauto en het mobili-teitsbudget daarentegen worden minder verstrekt dan in Mogelijk dat de economische crisis ervoor heeft gezorgd dat men kritischer naar kosten is gaan kijken. Starters vinden naast het vaste salaris, pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Mogelijk dat de recente pensioendiscussie ervoor heeft gezorgd dat het belang van deze arbeidsvoorwaarde wordt ingezien bij deze jonge groep werknemers. Verder lijken de starters tevreden over het huidige aanbod aan arbeidsvoorwaarden. 20% van de groep starters geeft aan niets te willen veranderen aan hun huidige pakket. 1 Het nieuwe werken (HNW of Werken 2.0) kan omschreven worden als het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mobiele technologie zoals bijvoorbeeld laptop, smartphone, GPRS en Web Hay Group. All rights reserved

7 Werving & Selectie Inhoud van het werk is het belangrijkste onderwerp waar organisaties zichzelf mee willen profileren op de arbeidsmarkt, gevolgd door training & opleiding en imago/reputatie van de organisaties. Starters vinden eveneens inhoud van het werk en imago van de organisaties een belangrijke reden om bij een organisatie te willen werken. Carrièremogelijkheden worden echter nog vaker aangehaald als reden om bij een organisatie te willen werken. Werven via vacatures op internet blijkt de meest populaire manier van werven onder organisaties. De opkomst van werven en solliciteren via het informele netwerk is opvallend. Gemiddeld zetten organisaties vijf wervingskanalen in om starters te werven. Het moment van solliciteren voor starters ligt voor het moment van afstuderen. 36% van de ondervraagden is tussen de zes en drie maanden voor het afstuderen begonnen met solliciteren. Het merendeel van de ondervraagde starters is bewust bezig met de opbouw van hun cv met name door het vervullen van nevenfuncties (87%). Organisaties geven aan nevenfuncties en relevante stage- en werkervaring als belangrijkste criteria te hanteren bij het selecteren van starters. Opvallend is dat opgelopen studievertraging en buitenland ervaring als minder belangrijk wordt ervaren door organisaties. 45% van de organisaties zet capaciteitentesten in bij de sollicitatieprocedure van starters naast de traditionele sollicitatiegesprekken. Gemiddeld bestaat de sollicitatieprocedure voor starters uit twee à drie rondes. Voor starters zijn sfeer tijdens het sollicitatiegesprek en een goed beeld over de functie en organisatie de belangrijkste facetten aan de sollicitatieprocedure. Training & Ontwikkeling 82% van de organisaties biedt trainingen aan voor starters. De trainingen zijn veelal een combinatie van 'training on the job', vakinhoudelijke trainingen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Meer dan de helft van de starters is tevreden over de kwaliteit en kwantiteit van de aangeboden trainingen. Organisaties die een traineeship aanbieden hebben gemiddeld meer trainingsdagen voor starters dan bedrijven die geen traineeship aanbieden. Wanneer starters aan het werk zijn vinden ze inhoud van de baan, uitdaging in het werk en ontwikkeling en groei nog steeds belangrijk. Arbeidsvoorwaarden worden veel minder vaak genoemd. Werken in het buitenland is onder de groep starters nog steeds populair. Ruim 60% van de ondervraagden geeft aan een carrière in het buitenland te ambiëren. Voor de overgrote meerderheid van de starters voldoet de huidige functie aan de verwachtingen. Toch verwacht 60% over drie jaar niet meer bij de huidige werkgever werkzaam te zijn. Blijkbaar verwacht deze groep over drie jaar geen uitdaging of ontwikkeling meer te ervaren bij de huidige werkgever. Jobhoppen onder young professionals lijkt hiermee weer terug te komen.

8 6 Insight in... Starters Inleiding De Nederlandse economie herstelt zich voorzichtig en groeit dit jaar naar verwachting met 2%. De werkloosheid daalt naar het zich laat aanzien verder tot gemiddeld 4% komend jaar 2 en de vergrijzing groeit al sinds 2010 sterk doordat de eerste baby-boomers met pensioen gaan 3. Van een echte krapte op de arbeidsmarkt is nog geen sprake, maar om de ambitieuze doelen te behalen die organisaties zichzelf voor 2012 stellen is het noodzakelijk dat er talentvolle (jonge) medewerkers worden aangetrokken. Niet alleen de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben veranderingen op de arbeidsmarkt teweeggebracht, ook de nieuwe generatie hoogopgeleide starters heeft andere wensen en behoeften gekregen. Starters van tegenwoordig zijn zelfstandiger en individualistischer dan hun leeftijdgenoten tien jaar geleden waren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat zij hogere eisen stellen aan werkgevers, meer gehoord willen worden en meer gericht zijn op zichzelf 4. Om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere organisaties en goed aan te sluiten bij de wensen van de nieuwe generatie starters op de arbeidsmarkt, is het voor organisaties van belang in te spelen op deze veranderingen. 2 Bron: CPB, Kortetermijnraming juni Bron: CBS, Persbericht, , Tempo vergrijzing loopt op 4 Bron: persbericht ; Generatie Y stelt hoge eisen en heeft veel wensen; Onderzoeksbureau Motivaction, de grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. Ik Hay Group. All rights reserved

9

10 8 Insight in... Starters Beloning In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de volgende beloningselementen van starters: Totaal Vast Inkomen Variabel inkomen Secundaire arbeidsvoorwaarden Totaal Vast Inkomen Het Totaal Vast Inkomen is het totaal gegarandeerde inkomen op jaarbasis. Dit bestaat uit twaalf keer het maandsalaris of dertien keer het periodesalaris, vakantietoeslag, een eventuele vaste 13 e maand of 14 e periode en een eventuele vaste jaarlijkse gratificatie e.d. Starters op bachelorniveau Het Totaal Vast Inkomen van deze groep starters ontwikkelt zich gemiddeld het sterkst na één jaar in functie. De stijging is dan 6,3%. Na het tweede en derde jaar in functie is de stijging van het Totaal Vast Inkomen kleiner, respectievelijk 5,9% en 5,7%. In vergelijking met het onderzoek uit 2009 is het Totaal Vast Inkomen van de starters op bachelorniveau gestegen op mediaanniveau; gemiddeld gezien liggen de salarissen van de starters op bachelorniveau nu ongeveer 3% hoger dan twee jaar geleden. Starters op masterniveau De spreiding tussen de marktniveaus is bij starters op masterniveau groter dan bij starters op bachelorniveau in dit onderzoek. Daardoor is het verschil in beloning tussen organisaties groter bij starters op masterniveau dan bij starters op bachelorniveau. Op mediaanniveau ligt het Totaal Vast Inkomen van de starters op masterniveau ook hoger dan dat van de starters op bachelorniveau. Afhankelijk van het aantal jaar in functie is het Totaal Vast Inkomen van de starters op masterniveau tussen de 12% en 16% hoger. Waar bij starters op bachelorniveau het Totaal Vast Inkomen het sterkst stijgt na één jaar in functie, is de stijging bij starters op masterniveau gemiddeld het sterkst in de eerste twee jaar in functie (respectievelijk 7,9% en 7,2%). Na drie jaar in functie stijgt het Totaal Vast Inkomen met 4,9% Hay Group. All rights reserved

11 Ook de salarissen van de starters op masterniveau zijn gestegen in vergelijking met twee jaar geleden. Op mediaanniveau is de stijging gemiddeld eveneens 3% ten opzichte van Van de ondervraagde starters weet 68% wat hun mogelijke salarisgroei bij goed functioneren is. Van deze groep, geeft 40% aan dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een vast bedrag/vaste trede/periodiek. Bij 26% van de starters wordt het salaris bij goed functioneren verhoogd met een percentage op basis van de beoordeling, terwijl 14% van de starters aangeeft dat een vast bedrag op basis van de beoordeling als verhoging gehanteerd wordt. Voor slechts 9% van de starters is de verhoging een vast percentage van het huidige salaris. Verschillen in beloning Op de voorgaande pagina s is gekeken naar het verschil in beloning tussen starters op bachelor- en masterniveau, op basis van jaren werkervaring. Door 45% van de organisaties wordt onderscheid gemaakt in beloningsbeleid tussen verschillende startersfuncties. Er zijn eveneens verschillen in beloning te zien als er onderscheid wordt gemaakt tussen sectoren en er een traineeship-programma aanwezig is. Verschil in beloning naar sector In onderstaande tabel worden de afwijkingen van het Totaal Vast Inkomen ten opzichte van de totale groep starters bachelor en master in verschillende sectoren weergegeven. De resultaten zijn gebaseerd op de afwijking van het Totaal Vast Inkomen bij binnenkomst. Sector TVI bachelor TVI master Financiële Dienstverlening +2% +15% Industrie +7% -2% Consumer -4% -6% Dienstverlening -6% -11% Publieke Sector +10% +11% High-Tech +2% +4% Verschil bachelor-master +27% +2% +10% +6% +14% +15% Het Totaal Vast Inkomen voor bachelor- en masterstarters in de sectoren Consumer en Dienstverlening ligt lager dan de mediaan van de gehele markt. Het TVI binnen de sectoren Financiële Dienstverlening, Publieke Sector en High Technology ligt hoger dan de mediaan van de gehele markt. Het verschil in beloning tussen starters op bachelor- en masterniveau is het grootst binnen de Financiële Dienstverlening en het kleinst binnen de sectoren Industrie en Dienstverlening.

12 10 Insight in... Starters Gezien de recente bezuinigingen in de Publieke Sector is het opmerkelijk dat het TVI bij binnenkomst in de Publieke Sector maar liefst 10% boven de mediaan ligt, maar dat dit verschil na drie jaar weer terug zakt naar 0% door een relatief lage gemiddelde jaarlijkse salarisgroei (3%). Het TVI van starters binnen de Consumer Sector verbetert na drie jaar door een relatief hoge salarisgroei jaar over jaar (gemiddeld 8%). Het TVI binnen de sector Dienstverlening blijft ook na drie jaar ongeveer 10% onder de mediaan van de markt liggen. Verschil in beloning naar wel of geen traineeship-programma Van de organisaties in het onderzoek kent 35% een traineeship-programma voor hun starters. In onderstaande tabel is het gemiddelde verschil op mediaanniveau te zien tussen de organisaties met en zonder een traineeship-programma. Type Starter TVI bij binnenkomst TVI na 1 jaar in functie TVI na 2 jaar in functie TVI na 3 jaar in functie Bachelor +7% +6% +8% +5% Master +10% +4% +4% +6% Zowel bij starters op bachelor- als op masterniveau ligt het Totaal Vast Inkomen hoger als de organisatie een traineeship-programma kent. Voor starters op masterniveau is dit verschil duidelijk het grootst bij binnenkomst. Variabel inkomen Onder het variabel inkomen wordt het niet-gegarandeerde deel van het inkomen verstaan dat afhankelijk is van behaalde individuele, groeps- of ondernemingsresultaten en/of het deel van het inkomen dat discretionair wordt toegekend. Algemeen Bij het variabel inkomen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vormen: winstdeling, performance gekoppelde bonus en provisie. Van de deelnemende organisaties gebruikt 75% één of meer vormen van variabel inkomen voor hun starters. Dit percentage is ongeveer gelijk aan 2009, toen 77% van de organisaties aangaf hun starters te belonen met variabel inkomen Hay Group. All rights reserved

13 Naarmate starters langer in dienst zijn, kunnen zij een groter percentage van het Totaal Vast Inkomen aan variabel inkomen ontvangen. Daarin is geen verschil tussen de twee groepen starters. Wel is, net als bij het Totaal Vast Inkomen, de spreiding groter bij starters op masterniveau. Dat komt doordat de maxima veel hoger liggen bij deze groep. Zo is het maximale percentage bij starters op bachelorniveau 15%, tegenover maar liefst 50% bij starters op masterniveau. De minima liggen voor beide groepen op 2% van het Totaal Vast Inkomen. Vormen In het diagram hieronder is in percentages te zien in welke mate de verschillende vormen van variabel inkomen gebruikt worden bij de organisaties. Hierbij zijn alleen de organisaties meegenomen waar starters gerechtigd zijn tot variabel inkomen. Bij 15% van de organisaties zijn starters gerechtigd tot twee vormen van variabel inkomen. De performance gekoppelde bonus is de meest voorkomende vorm van variabel inkomen. Performance gekoppelde bonus 62% Winstdeling 42% Provisie 0% Ander criterium 17% 0% 20% 40% 60% 80%

14 12 Insight in... Starters Criteria voor toekenning Om daadwerkelijk variabel inkomen te ontvangen dienen de daartoe gerechtigde starters aan bepaalde criteria te voldoen. Veel gebruikte criteria daarbij zijn de performance van een individu, een afdeling of groep, een business unit en/of van de hele organisatie. In het onderstaand diagram is te zien in welke mate organisaties die één of meer vormen van variabel inkomen voor starters kennen deze criteria als uitgangspunt hanteren. Doordat een aantal organisaties meerdere uitgangspunten hanteert bij het toekennen van variabel inkomen, komt het totaal boven de 100% uit. Het merendeel van de organisaties (88%) hanteert in ieder geval de individuele performance van de starter als criterium voor de hoogte van de toekenning. Voor 13% van de ongevraagde starters is het onbekend op grond van welke criteria ze beoordeeld worden. Individuele performance 88% Resultaten van gehele organisatie 74% Resultaten van groep/afdeling Resultaten van business unit 38% 32% Ander criterium 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011 Hay Group. All rights reserved

15

16 14 Insight in... Starters Secundaire arbeidsvoorwaarden Algemeen Het primaire arbeidsvoorwaardenpakket bestaat uit het Totaal Vast Inkomen en het variabel inkomen. Organisaties kunnen daarnaast hun starters diverse secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. Bij 23% van de organisaties krijgen starters de mogelijkheid om het eigen arbeidsvoorwaardenpakket (voor een deel) samen te stellen. Veelal kunnen starters naar eigen voorkeur keuzes maken tussen bepaalde arbeidsvoorwaarden of deze uitruilen (het zogenoemde cafetariasysteem). In het diagram hieronder is te zien in welke mate verschillende arbeidsvoorwaarden door organisaties worden aangeboden aan hun starters. Pensioen Reiskostenvergoeding 96% 92% Mobiele telefoon Laptop Personeelskortingsregelingen Parttime werken -Bijdrage aan levensloop- of spaarloonregeling 64% 56% 56% 51% 49% Tegemoetkoming zorgverzekering 29% Leaseauto/mobiliteitsbudget Vaste kostenvergoeding Aandelen- en/of optieregeling 8% 15% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% In vergelijking met 2009 stellen meer organisaties aan hun starters een mobiele telefoon en laptop beschikbaar. De opkomst van Het Nieuwe Werken 5 zou daarvan een oorzaak kunnen zijn. Daarentegen is het percentage organisaties dat hun starters een leaseauto of een mobiliteitsbudget aanbiedt afgenomen. Twee jaar geleden kregen starters bij 27% van de organisaties een leaseauto, dit jaar ligt dit percentage op 19%. 8% van de organisaties biedt starters een aandelen- en/of optieregeling aan. 5 Het nieuwe werken (HNW of Werken 2.0) kan omschreven worden als het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mobiele technologie zoals bijvoorbeeld laptop, smartphone, GPRS en Web Hay Group. All rights reserved

17 Aan de starters is gevraagd een top drie samen te stellen van arbeidsvoorwaarden die ze het belangrijkst vinden naast het vaste salaris. Onderstaand diagram geeft weer voor welk arbeidsvoorwaarden is gekozen. Pensioen 63% Reiskostenvergoeding Variabel Inkomen 42% 47% Leaseauto / mobiliteitsbudget 35% Mobiele telefoon Parttime werken Tegemoetkoming zorgverzekering -Bijdrage aan levensloop- of spaarloonregeling Personeelskortingsregelingen Vaste kostenvergoeding Laptop Aandelen- en/of optieregeling 19% 14% 12% 12% 12% 9% 9% 0% 0% 20% 40% 60% 80% Opvallend is dat, ondanks hun jonge leeftijd, de ondervraagde starters het pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde vinden naast hun salaris. Mogelijk is de actuele pensioendiscussie hier de oorzaak van. Daarnaast zijn ook de reiskostenvergoeding, variabele beloning en een leaseauto/mobiliteitsbudget als arbeidsvoorwaarde van belang voor de starters. Voor geen van de ondervraagde starters behoort een aandelen- en/of optieregeling tot de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Ook werd starters de vraag gesteld wat ze aan hun huidige arbeidsvoorwaardenpakket zouden willen veranderen. In onderstaande tabel staat de top 3 van meest aangedragen veranderingen aan het arbeidsvoorwaardenpakket. Top 3 Veranderingen aan het arbeidsvoorwaardenpakket % 1 Niets 19% 2 Beschikking over een leaseauto 14% 3 Extra variabele beloning 11%

18 16 Insight in... Starters 19% van de starters ziet geen reden om het huidige arbeidsvoorwaardenpakket te veranderen. Een kleiner percentage van de starters zou graag over een leaseauto beschikken of de mogelijkheid willen hebben om extra variabele beloning te ontvangen bij goed tot excellent presteren. Contractsvorm Organisaties hanteren verschillende contractsvormen voor hun starters. In de onderstaand cirkeldiagram is te zien welke contractvormen per opleidingsniveau worden toegepast. 12% 2% 15% # Bepaalde tijd: tijd: half jaar half of jaar korter of korter 0 Bepaalde tijd: tijd: tussen tussen een half jaar en één een jaar half jaar en één jaar # Bepaalde tijd: tijd: langer langer dan één jaar dan één jaar Onbepaalde tijd tijd 71% Bijna driekwart van de organisaties (71%) biedt hun starters bij indiensttreding een contract aan voor bepaalde tijd met een contractduur van langer dan één jaar. Bij 15% van de organisaties kunnen starters een contract voor onbepaalde tijd ondertekenen Hay Group. All rights reserved

19 In onderstaande tabel staan de contractsvormen van starters weergegeven zoals blijkt uit de ondervraagde groep. De resultaten zijn uitgesplitst naar het aantal jaar werkervaring. 0-1 jaar 1-2 jaar > 2 jaar Bepaalde tijd: een half jaar of korter 11% 6% 0% Bepaalde tijd: tussen een half jaar en één jaar 47% 12% 14% Bepaalde tijd: langer dan één jaar 21% 41% 14% Onbepaalde tijd 21% 41% 71% Het percentage contracten voor onbepaalde tijd neemt toe naarmate de starter langer in dienst is bij de huidige werkgever. Dit is een logisch gevolg van de wettelijke verplichtingen die aan de lengte en hoeveelheid van tijdelijke contracten zijn gesteld. Toch is er nog een verschil in contractsvormen waar te nemen tussen de deelnemende groepen organisaties en starters. Een sample-verschil lijkt hiervoor de meest voor de hand liggende verklaring.

20 18 Insight in... Starters Werving & selectie In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de volgende onderwerpen: Profilering op de arbeidsmarkt Wervingskanalen Selectie Profilering op de arbeidsmarkt In onderstaand diagram zijn de onderwerpen weergegeven waarmee organisaties zich op de arbeidsmarkt willen positioneren: Inhoud van het werk 84% Training en opleiding Imago/reputatie van de organisatie 66% 63% Carrièremogelijkheden 51% Directe verantwoordelijkheid Werk-privé balans Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Arbeidsvoorwaarden Werken in het buitenland Het Nieuwe Werken 39% 36% 30% 28% 27% 27% Anders 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Inhoud van het werk wordt door 84% van de deelnemende organisaties als een belangrijk middel gezien om zich te profileren op de arbeidsmarkt. Van de ondervraagde starters had 80% tijdens de studie bepaalde organisaties in gedachten waar zij graag wilden werken. De genoemde argumenten om voor die organisaties te willen werken waren: carrièremogelijkheden (84%), inhoud van het werk (76%) en imago/reputatie van de organisatie (62%) Hay Group. All rights reserved

21 Wervingskanalen In onderstaand diagram is het belang van wervingskanalen weergegeven volgens de aan het onderzoek meewerkende organisaties. Het plaatsen van personeelsadvertenties op internet is hierbij het meest populair. Een meerderheid van de organisaties (62%) geeft aan via het informele netwerk starters te werven. Personeelsadvertenties op internet (via eigen site) Personeelsadvertenties op internet (via vacaturesites) Informeel netwerk Aanbieden van stageplaatsen 68% 64% 62% 59% Contacten met universiteiten/hogescholen Werving- en selectiebureau's Recruitmentdagen/Bedrijfspresentaties Social Media (LinkedIn, Twitter, etc) 45% 45% 45% 44% Personeelsadvertenties in print Anders 15% 14% 0% 20% 40% 60% 80% In onderstaande tabel is de procentuele verdeling van organisaties te zien ten aanzien van de hoeveelheid verschillende wervingskanalen die zij inzetten. Wervingskanalen 1 t/m 3 4 t/m 7 8 > Organisaties 35% 56% 9% De groep organisaties die maximaal drie verschillende wervingskanalen inzet maakt relatief meer gebruik van werving & selectiebureaus en relatief minder gebruik van vacatures via de eigen site dan de twee andere groepen.

22 20 Insight in... Starters Aan starters is gevraagd op welke wijze zij actief op zoek gegaan zijn naar een relevante baan. Meer dan de helft van de starters (57%) geeft aan dit via het informele netwerk te doen. De top vijf van hoogst scorende wervingskanalen staat in onderstaande tabel. Top 5 Wervingskanaal % 1 Informeel netwerk 57% 2 Personeeladvertenties op internet (via vacaturesites) 45% 3 Via een stageplaats 41% 4 Recruitmentdagen/bedrijfspresentaties 35% 5 Personeelsadvertenties op internet (via eigen site) 33% Het moment waarop de deelnemende starters actief op zoek zijn gegaan naar een relevante baan staat aangegeven in onderstaand diagram. 40% 30% 20% 29% 10% 0% 13% 12-6 maanden voor afstuderen 23% 6-3 maanden voor afstuderen 3-0 maanden voor afstuderen 17% 0-3 maanden na afstuderen 8% 3-6 maanden na afstuderen 6% 6-12 maanden na afstuderen 4% > 12 maanden na afstuderen Uit de resultaten blijkt dat het merendeel (65%) vóór het afstuderen gestart is met het zoeken naar een baan. Tijdens hun studie zijn de deelnemende starters bewust bezig geweest met de opbouw van hun cv door nevenfuncties te bekleden (87%), buitenlandse studie-ervaring op te doen (57%) en het voorkomen van studievertraging (47%) Hay Group. All rights reserved

23 Selectie Sollicitatieprocedure Bij de sollicitatieprocedure voor starters selecteren organisaties de starters in eerste instantie op het behalen van een afgeronde bachelor- of masteropleiding. 27% van de organisaties geeft aan nevenactiviteiten naast de studie een belangrijk criterium te vinden bij de selectie van starters. Zowel studie-ervaring in het buitenland als geen vertraging oplopen gedurende de studie scoren relatief laag bij de selectiecriteria die organisaties hanteren. Slechts 3% van de deelnemende organisaties geeft deze criteria aan als selectiemiddel. 10% van de organisaties geeft aan een relevante stage of werkervaring belangrijk te vinden bij het selecteren van starters. Sollicitatiegesprekken 100% Capaciteitentest 45% Persoonlijkheidsvragenlijst 41% Rollenspel / interactieve casus 29% Anders 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sollicitatiegesprekken worden nog steeds door alle deelnemende organisaties toegepast bij de selectie van starters, waarbij 36% alleen gebruik maakt van gespreksrondes. 27% van de organisaties maakt naast sollicitatiegesprekken ook nog gebruik van een andere vorm van selecteren (in 40% van de gevallen een capaciteitentest). 37% van de organisaties maakt gebruik van drie of meer verschillende vormen van selecteren waarbij het inzetten van een capaciteitentest en een persoonlijkheidsvragenlijst het meest voorkomt. 92% van de organisatie geeft aan twee of drie sollicitatierondes te hanteren bij het selecteren van starters. De overigen hanteren vier of vijf rondes.

24 22 Insight in... Starters Aan de starters is gevraagd welke facetten zij tijdens een sollicitatieprocedure belangrijk vinden. In onderstaande tabel staat de top 5. Opvallend is dat informatie over arbeidsvoorwaarden door slechts 24% van de starters als een belangrijk facet wordt aangegeven. Top 5 Facet % 1 Sfeer tijdens gesprek 85% 2 Goed beeld over functie 65% 3 Goed beeld over organisatie 42% 4 Duidelijke functiebeschrijving 40% 5 Nakomen van beloftes 35% 2011 Hay Group. All rights reserved

25 Opleiding & ontwikkeling Opleiding & training 82% van de deelnemende organisaties biedt haar starters trainingen aan. Bij 42% van deze organisaties wordt een bepaald aantal trainingsdagen aangeboden, bij 33% is er een trainingsbudget beschikbaar en bij 24% gaat het om een combinatie van dagen en budget. Starters geven aan dat de trainingen die zij volgen een combinatie zijn van training on the job, vakinhoudelijke trainingen en trainingen voor de persoonlijke ontwikkeling. Gemiddeld kan 30% van de trainingen naar eigen keuze ingevuld worden. Meer dan 60% van de starters vindt dat de gevolgde trainingen voldoen aan zijn/haar wensen, is tevreden over het aantal trainingen en de kwaliteit van de trainingen. Ruim driekwart van de ondervraagden geeft aan door het volgen van trainingen zijn of haar functie beter uit te kunnen voeren. Trainingsdagen Van de organisaties die jaarlijks een aantal trainingsdagen aanbiedt ligt de mediaan van het aantal trainingsdagen op tien dagen in het eerste en tweede jaar en vijf dagen in het derde jaar in functie. De spreiding in het aantal aangeboden trainingsdagen is groot, het derde kwartiel van het aantal trainingsdagen ligt op 20. De organisaties die een traineeship aanbieden voor hun starters bieden meer trainingsdagen aan dan de organisaties die geen traineeship aanbieden. In onderstaand diagram wordt het verschil weergegeven. In het 1e jaar in functie In het 2e jaar in functie 6 10 In het 3e jaar in functie 5 5 Geen Geen Traineeship traineeship Traineeship Traineeship

26 24 Insight in... Starters Trainingsbudget De mediaan van het trainingsbudget op jaarbasis ligt voor het eerste jaar in functie op 3.500,- Voor het tweede en derde jaar in functie is dit jaarbudget op mediaanniveau 3.000,-. Aspecten in het werk Aan starters is gevraagd welke aspecten in een baan zij belangrijk vinden. In onderstaand diagram zijn de resultaten weergegeven. De gegeven antwoorden liggen in lijn met wat eerder aangegeven werd als belangrijke argumenten om voor een organisatie te willen werken. Daarnaast valt op dat een professionele werkomgeving en werk-privé balans lager scoren. Uitdagend werk Uitdagend (vrijheid werk en zelfstandige (vrijheid en zelfstandige verantwoordelijkheid) verantwoordelijkheid) 80% Ontwikkeling & groei (coaching en feedback) 76% Inspirerende Inspirerende werkomgeving werkomgeving (imago (imago organisatie, organisatie, communicatie) communicatie) 56% Rechtvaardige beloning Rechtvaardige (bijv. erkenning beloning van (bijv. prestaties) erkenning van prestaties) 42% Professionele werkomgeving Professionele werkomgeving (middelen (middelen werk om optimaal werk optimaal uit te voeren) uit te voeren) Balans werk-privé ((h)erkenning (h)erkenning behoeften, afhankelijk van individuele omstandigheden) 31% 29% 0% 20% 40% 60% 80% Werken in het buitenland Voor veel starters is de mogelijkheid tot het werken in het buitenland een reden om te solliciteren bij een organisatie. Van de deelnemende organisaties biedt 56% starters geen mogelijkheid tot het werken in het buitenland. 41% biedt deze mogelijkheid wel aan starters in de eerste drie jaar van hun carrière. De overige organisaties waarbij starters de mogelijkheid aangeboden wordt, biedt deze mogelijkheid pas na drie jaar werkervaring. Van de ondervraagde starters geeft 60% aan een functie in het buitenland te ambiëren Hay Group. All rights reserved

A new. direction. Uitdagingen for CEO voor pay. vandaag! Pension & Actuarial Services

A new. direction. Uitdagingen for CEO voor pay. vandaag! Pension & Actuarial Services A new direction Uitdagingen for CEO voor pay vandaag! Pension & Actuarial Services 2 Pension & Actuarial Services Een complex pensioendossier vraagt om een geïntegreerd pensioen- en beloningsadvies. Wat

Nadere informatie

Hay Group zorgt voor uw organisatie

Hay Group zorgt voor uw organisatie Hay Group zorgt voor uw organisatie 2 Hay Group zorgt voor uw organisatie 2010 Uw dilemma s van nu. Al meer dan 60 jaar ónze thema s. www.haygroup.nl 3 Ook de gezondheidszorg ontdekt de kracht van Hay

Nadere informatie

report startersonderzoek 2015

report startersonderzoek 2015 report startersonderzoek 2015 voorwoord De economie toont steeds meer tekenen van herstel (een verwachte groei van 2,0% dit jaar 1 ). De verwachting is dat ook de werkloosheid komend jaar verder zal dalen

Nadere informatie

Reward Information Services. Uw partner in belonen. www.haygroup.nl 1

Reward Information Services. Uw partner in belonen. www.haygroup.nl 1 Reward Information Services Uw partner in belonen www.haygroup.nl 1 2 Reward Information Services Uw partner in belonen Hoe haalt u het meeste rendement uit uw loonkosten? Bedrijven hebben lering getrokken

Nadere informatie

leiderschap Lessen in De impact van managers op onze scholen

leiderschap Lessen in De impact van managers op onze scholen Lessen in leiderschap De impact van managers op onze scholen 10 2008 Leidinggeven aan het werkklimaat in onze scholen is een van de belangrijkste uitdagingen voor onze samenleving >> Inhoud De verdienste

Nadere informatie

Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014)

Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014) Overzicht Regio waar regionalisering geheel doorgevoerd is (stand januari 2014) RSO NAC (Noord Amerika en Caribisch gebied) Washington Chicago C.G. Front office 2012 Mexico Front office 2012 Miami C.G.

Nadere informatie

belonen Bewust omdat de leraar er toe doet De boodschap is helder; het gaat om de verdienste van de leraar >>

belonen Bewust omdat de leraar er toe doet De boodschap is helder; het gaat om de verdienste van de leraar >> Bewust belonen omdat de leraar er toe doet 05 2009 De boodschap is helder; het gaat om de verdienste van de leraar >> Inhoud De verdienste van de leraar 3 Onderzoek 4 Eerst waarderen, dan belonen 5 Leidinggevenden

Nadere informatie

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013 <uw organisatie> Individuele terugkoppeling Financial Services Compensation Report 2013 Inhoud Peilers van het onderzoek Organisaties in de markt Salarisontwikkelingen Totaal Vast Inkomen Variabel Inkomen

Nadere informatie

Lessen in leiderschap

Lessen in leiderschap 6 oktober 2008 Lessen in leiderschap Aanbevelingen 2008 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce Utrecht: 30096468 Arnhemse Bovenweg 140, 3708 AH,

Nadere informatie

uw partner bij het internationaal ondernemen

uw partner bij het internationaal ondernemen uw partner bij het internationaal ondernemen Koning Albert II-laan 37 BE-1030 BRUSSELS BELGIUM www.flandersinvestmentandtrade.be info@fitagency.be twitter.com/fitagency twitter.com/investflanders www.linkedin/groups

Nadere informatie

Grip op beloning (top) executives

Grip op beloning (top) executives Executive Compensation Onderzoeken & Advies 2008 2 Executive Compensation 2008 3 Grip op beloning (top) executives Bepaal het relevante onderzoek op basis van uw ondernemingstypologie Onze databases geven

Nadere informatie

Executive Compensation

Executive Compensation Executive Compensation Onderzoeken & advies 2010 2 Executive Compensation 3 Inhoudsopgave Waarom Hay Group? 4 Euro Top Executives Compensation 6 Boardroom Remuneration Guide 8 Executive Compensation Report

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen 12-05 - 000532 Flanders Investment & Trade Opgericht bij decreet van 7 mei 2004 (BS,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27520 28 augustus 2015 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 augustus 2015, nr. DCV/RL-0657/2015, tot

Nadere informatie

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland

OfficeTeam Salary Guide 2011. Nederland OfficeTeam Salary Guide 2011 Nederland Inleiding Als de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog belangrijker om hun jaarlijkse beloningen en secundaire arbeidsvoorwaarden te vergelijken met die van

Nadere informatie

Startersenquête 2011

Startersenquête 2011 Startersenquête 2011 Sara Blanken September 2011 December 2011 Samenvatting Elk jaar probeert de KNCV de arbeidsmarkt voor startende chemici in kaart te brengen door middel van de startersenquête. De respondenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25568 10 september 2014 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 september 2014, met nr. DCM/RL-1120/2014

Nadere informatie

Samenvatting van resultaten wereldwijd

Samenvatting van resultaten wereldwijd Internationaal onderzoek door Hay Group: De invloed van de economische onzekerheid op beloningsprogramma s Managementsamenvatting Voor organisaties is het belangrijk om te weten wat de impact van de economische

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards Reactie op consultatie September 2016

Voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards Reactie op consultatie September 2016 Voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards Reactie op consultatie September 2016 Allen & Overy LLP 2016 1. Inleiding Namens Allen & Overy maken wij graag gebruik van de door de Monitoring Commissie

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Flanders Investment & Trade (FIT)

Flanders Investment & Trade (FIT) Flanders Investment & Trade (FIT) WAT? Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (VLAIO) SINDS: 1 juli 2005 (samenvoeging Export Vlaanderen en Flanders Foreign Investment Office) OPDRACHT: Internationaal

Nadere informatie

INSTEMMINGEN DIPLOMATIEKE BEWEGING 2006. (2006-09-15)

INSTEMMINGEN DIPLOMATIEKE BEWEGING 2006. (2006-09-15) Persdienst Buitenlandse Zaken INSTEMMINGEN DIPLOMATIEKE BEWEGING 2006. (2006-09-15) INSTEMMINGEN DIPLOMATIEKE BEWEGING 2006. Brussel, 14/09/2006 De regering van Ivoorkust heeft haar instemming betuigd

Nadere informatie

Hebben Wij besloten en besluiten Wij: Nous avons arrêté et arrêtons :

Hebben Wij besloten en besluiten Wij: Nous avons arrêté et arrêtons : KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OPENBARE DIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers

TW Salarisonderzoek 2012. 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers 9 november 2012 Sijmen Philips, directeur Beta Publishers Wat is het en reden: Uniek onderzoek onder ingenieurs: Beloning & Beleving Tevredenheid Samenwerking tussen Berenschot, KIVI NIRIA en Technisch

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

DE JUISTE BELONINGSMIX. Relatie met prestatie. Tijdshorizon KORTE TERMIJN (KT) LANGE TERMIJN (LT) Variabel Inkomen (kt) Totaal Vast Inkomen

DE JUISTE BELONINGSMIX. Relatie met prestatie. Tijdshorizon KORTE TERMIJN (KT) LANGE TERMIJN (LT) Variabel Inkomen (kt) Totaal Vast Inkomen DE JUISTE BELONINGSMIX Hay Group heeft recentelijk onderzocht hoe het beloningsbeleid van organisaties aan het veranderen is. Uit het onderzoek The Changing Face of Reward blijkt dat bedrijven zich met

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND www.robertwalters.nl ROBERT WALTERS EMPLOYEE INSIGHTS 2015 In dit document vindt u de resultaten van een onderzoek dat Robert Walters dit jaar heeft uitgevoerd onder professionals

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT

OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM OUDEREN OP DE ARBEIDSMARKT Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren, STZ

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33528 29 november 2013 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 november 2013, nr. MinBuZa.2013.326375 tot

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang

Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Commentaar in rode kaders voor bdko-leden die Click onze workshop to op edit 27 maart Master niet bijgewoond title hebben. style Arbeidsvoorwaarden van directeuren in de kinderopvang Dr. Albert Reitsma,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33120 28 juni 2016 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 juni 2016, nr. DCV/RL-0123/2016, tot aanwijzing

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Relumina. Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen

Relumina. Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen Relumina Het beste alternatief voor hogedrukkwikdamplampen Wat is ErP? Waarom Relumina? De wetgeving voor energiegerelateerde producten (ErP) werd in 29 ingevoerd met als doel de uitstoot van CO2 in de

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10209 27 februari 2017 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 10 februari 2017, nummer DCV/RL-0279/2017, tot

Nadere informatie

Besluit van 23 november 1981, tot vaststelling van een nieuw Consulair besluit

Besluit van 23 november 1981, tot vaststelling van een nieuw Consulair besluit (Tekst geldend op: 20-08-2009) Besluit van 23 november 1981, tot vaststelling van een nieuw Consulair besluit Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening

Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening 2012 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan Randstad Nederland September 2017 INHOUDSOPGAVE Competenties en vaardigheden 3 Bijscholen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Hotel Price Index. Overzicht van hotelprijzen in 2009

Hotel Price Index. Overzicht van hotelprijzen in 2009 Hotel Price Index Overzicht van hotelprijzen in 2009 Inleiding De Hotels.com Hotel Price Index (HPI ) is een regelmatig verschijnend overzicht van hotelprijzen in de belangrijkste bestemmingen wereldwijd.

Nadere informatie

Inhoud 1. Algemene informatie MDBC. 2. Maleisie. 3. Student Internship Program (SIP) - historie. 4. Voor welke studenten?

Inhoud 1. Algemene informatie MDBC. 2. Maleisie. 3. Student Internship Program (SIP) - historie. 4. Voor welke studenten? Inhoud 1. Algemene informatie MDBC 2. Maleisie 3. Student Internship Program (SIP) - historie 4. Voor welke studenten? 5. Student Internship Program het proces 6. Financieel 7. Contact Algemene informatie

Nadere informatie

Waar ze vandaag ook zijn en morgen naartoe gaan

Waar ze vandaag ook zijn en morgen naartoe gaan Grenzenloos groeien Duizenden Nederlandse kinderen van alle leeftijden wonen een tijd van hun leven in het buitenland. Als zij terugkeren gaan ze in Nederland naar school of starten zij een vervolgopleiding.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46290 2 september 2016 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 augustus 2016, nr. DCV/RL-0147/2016, tot

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V.

Beloningsbeleid. Bright Pensions N.V. Beloningsbeleid Bright Pensions N.V. Versiebeheer Omschrijving Auteur Datum 0.1 Initiële versie KJ Februari 2013 0.2 Review, aangepast en in de juiste huisstijl gezet AB 28-02-2013 0.3 Aanpassing variabele

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

ICT Carrière Onderzoek 2002. Onderzoek onder 22.000 leden van www.studenten.net

ICT Carrière Onderzoek 2002. Onderzoek onder 22.000 leden van www.studenten.net ICT Carrière Onderzoek 2002 Onderzoek onder 22.000 leden van www.studenten.net Onderzoeksopzet Studenten.net heeft alle leden (22.000 van de in totaal 91.000) die gebruik maken van de CV-dienstverlening

Nadere informatie

Salaris inleveren en demotie populair

Salaris inleveren en demotie populair Salaris inleveren en demotie populair HR-Trends onderzoek: reorganisaties nemen af; arbeidsvoorwaarden versoberen Factsheet behorend bij persbericht salaris inleveren en demotie populair d.d. 1 oktober

Nadere informatie

1. Open de CD-rom van De Wereld 2. Kies Australië. 5. Kies kaartsoort rechts. 8. Kies start en oefen

1. Open de CD-rom van De Wereld 2. Kies Australië. 5. Kies kaartsoort rechts. 8. Kies start en oefen 0 0 Blinde kaart Australië en Nieuw-Zeeland Opdracht.. Kies Australië Opdracht.. Kies Australië. Kies verder Voor wie meer kan: Opdracht t/m : Zelfde als opdracht t/m, Maar dan niveau. Voor wie nòg meer

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging

Proactiviteit op de arbeidsmarkt. Minder mensen & meer beweging Proactiviteit op de arbeidsmarkt Minder mensen & meer beweging Drie belangrijke trends Op de arbeidsmarkt zijn een drietal trends te onderscheiden die van invloed zijn op de beschikbaarheid van personeel

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel.

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het derde kwartaal van 2017 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers?

Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Uitkomst Enquête 20% als Maximum Bonus voor alle Financiële medewerkers? Inhoud: 1. Aanleiding 2. Geen bonus bij Staatsteun 3. Lagere beloningen (in de top) bij staatsdeelnemingen 4. Ontnemen onterechte

Nadere informatie

uw partner bij het internationaal ondernemen

uw partner bij het internationaal ondernemen uw partner bij het internationaal ondernemen Koning Albert II-laan 37 BE-1030 BRUSSELS BELGIUM www.flandersinvestmentandtrade.be info@fitagency.be twitter.com/fitagency twitter.com/investflanders www.linkedin/groups

Nadere informatie

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk

Betekenis van werk. Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Betekenis van werk Slechts 1 op de 7 Nederlanders geniet van het werk Het 1e Nationale onderzoek naar betekenis in het werk 2006/2007 Onderzoeksresultaten samengevat Ruim 65% van de Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 71004 27 december 2016 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 16 december 2016, nummer DCV/RL-0167/2016, tot

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel.

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het tweede kwartaal van 2017 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

WERELDREIZEN ROND DE WERELD WORLD TICKET CENTER

WERELDREIZEN ROND DE WERELD WORLD TICKET CENTER ROND DE WERELD Geachte heer/mevrouw, Om U te helpen bij het plannen van uw wereldreis, hebben wij voor U een folder samengesteld waarbij U de keuze heeft uit verschillende soorten rond de wereld tickets.

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor

1. Hoeveel personen werken bij uw organisatie (inclusief de kantoorhouder/ondernemer)? in fte in personen parttimefactor Uitleg Verklaring NOAB, Fiscount en Compare to Compete verklaren hiermee dat zij de individuele gegevens uitsluitend gebruiken voor het onderzoek. De individuele gegevens zullen voor geen andere doeleinden

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010

Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 Beloningsstructuur CAD Engineers CADJOBS.nl & CADZONE.nl 2010 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1. Methodiek... 5 Enquête... 5 Steekproef... 5 Resultaten... 5 2. Resultaten gehele steekproef... 6 Opleidingsniveau

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie