Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan. Randstad Nederland"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 3 Competenties, vaardigheden, bijscholing, ambities en nieuwe baan Randstad Nederland September 2017

2 INHOUDSOPGAVE Competenties en vaardigheden 3 Bijscholen 7 Ambities 12 Nieuwe baan 15 Mobiliteit 19 Over Randstad WerkMonitor 23 2

3 COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN 3

4 90% van werkenden erkent dat het actueel houden van vaardigheden en competenties eigen verantwoordelijkheid is De overgrote meerderheid (circa 90%) is het er mee eens dat men zelf verantwoordelijk is voor het actueel houden van vaardigheden en competenties. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stelling? % (helemaal) mee eens - basis: alle werkenden n=673 Het actueel houden van mijn vaardigheden en competenties is mijn eigen verantwoordelijkheid 90% Het actueel houden van mijn vaardigheden en competenties is mijn eigen verantwoordelijkheid % (zeer) mee eens man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) services 89% 91% 89% 90% 92% 89% 90% 91% 90% 88% 93% 89% 4

5 Twee op de vijf werkenden heeft behoefte aan meer training of opleiding Circa 43% van de werkenden heeft het idee meer training of opleiding nodig te hebben om bij te blijven. Jongeren hebben in grotere getallen hier behoefte aan. Circa 30% van de werkenden heeft carrièreadvies van een specialist nodig. Ook hier zien we dat relatief meer jongeren deze behoefte hebben. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? % (helemaal) mee eens - basis: alle werkenden n=673 Ik heb het idee dat ik meer training en/of opleiding nodig heb om bij te blijven 43% Ik heb carrièreadvies van een specialist nodig 28% Ik heb het idee dat ik meer training en/of opleiding nodig heb om bij te blijven % (zeer) mee eens man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) services 45% 42% 55% 43% 28% 34% 42% 49% 44% 36% 44% 51% Ik heb carrièreadvies van een specialist nodig 30% 25% 40% 26% 12% 19% 27% 32% 27% 29% 21% 33% 5

6 Overgrote meerderheid werkenden zegt op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in hun werkveld Circa 85% van de werkenden claimt dat zij op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen hun eigen werkveld. Verder zien we dat circa driekwart (78%) claimt zijn of haar persoonlijke gestelde doelen in hun huidige baan te behalen. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? % (helemaal) mee eens - basis: alle werkenden n=673 Ik blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in mijn werkveld 85% Ik behaal al mijn persoonlijke doelen in mijn huidige baan 78% % (zeer) mee eens man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) Ik blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in mijn werkveld 88% 82% 86% 82% 90% 77% 87% 86% 77% 83% 91% 89% Ik behaal al mijn persoonlijke doelen in mijn huidige baan 77% 79% 77% 76% 82% 80% 79% 76% 75% 75% 83% 79% services 6

7 BIJSCHOLEN 7

8 Driekwart van werkenden vindt het essentieel om levenslang te leren De meerderheid van de werkenden (circa 78%) vindt levenslang leren, ongeacht de leeftijd essentieel. Vooral de jongeren en hoogopgeleiden zijn deze mening toegedaan. Circa tweederde erkent dat men regelmatig hun vaardigheden en competenties dient op te frissen, opdat zo hun inzetbaarheid verbetert. Ouderen geven dit relatief minder vaak aan. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? % (helemaal) mee eens - basis: alle werkenden n=673 Levenslang leren - ongeacht leeftijd - is essentieel 78% Ik moet mijn vaardigheden en competenties regelmatig opfrissen om mijn inzetbaarheid te verbeteren 64% % (zeer) mee eens man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) Levenslang leren - ongeacht leeftijd - is essentieel 79% 78% 85% 78% 70% 66% 76% 86% 75% 74% 81% 83% Ik moet mijn vaardigheden en competenties regelmatig opfrissen om mijn inzetbaarheid te verbeteren services 65% 64% 71% 64% 56% 55% 61% 72% 58% 58% 72% 71% 8

9 Drie op de vijf werkenden heeft in het afgelopen jaar een activiteit ondernomen om zich bij te scholen Circa 61% van de werkenden geeft aan zich in de afgelopen 12 maanden zich te hebben bijgeschoold. Het onderzoek laat verder zien dat naarmate de leeftijd vordert, de werknemers minder vaak een activiteit ondernemen. Veelal volgt men een opleiding of bezoekt men een workshop of congres. Het deelnemen aan een persoonlijke coaching sessie of het raadplegen van een specialist voor het bespreken van carrièremogelijkheden, vindt minder aftrek onder de werkenden. Jongeren laten een grotere belangstelling zien voor het raadplegen van een specialist. Welke van de volgende activiteiten die verband houden met uw werk heeft u in de afgelopen 12 maanden gedaan om uzelf bij te scholen? basis: alle werkenden n=673 Gestudeerd/training bijgewoond/opleiding gevolgd Een workshop/seminar/congres bijgewoond Een online cursus gevolgd Deelgenomen aan een persoonlijke coaching sessie Een specialist geraadpleegd over mijn carrièremogelijkheden Geen van de bovenstaande 4% 10% 20% 25% 32% 39% Welke van de volgende activiteiten die verband houden met uw werk heeft u in de afgelopen 12 maanden gedaan om uzelf bij te scholen? man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) Gestudeerd/training bijgewoond/opleiding gevolgd 30% 34% 43% 29% 22% 17% 28% 41% 23% 26% 43% 37% Een workshop/seminar/congres bijgewoond 24% 26% 27% 24% 25% 9% 20% 37% 21% 14% 38% 29% Een online cursus gevolgd 18% 23% 29% 19% 11% 11% 16% 28% 21% 17% 19% 24% Deelgenomen aan een persoonlijke coaching sessie 10% 10% 10% 11% 10% 9% 10% 12% 13% 7% 13% 9% Een specialist geraadpleegd over mijn carrièremogelijkheden 5% 4% 8% 3% 2% 1% 4% 7% 4% 2% 6% 6% Geen van bovenstaande 41% 37% 22% 43% 54% 62% 46% 23% 44% 53% 24% 33% services 9

10 Tweederde van werkenden geeft aan dat er bijscholingsactiviteiten door werkgever worden aangeboden en betaald Circa 68% van de werkenden geeft aan dat de werkgever bijscholingsactiviteiten aanbiedt en ook betaalt voor de werknemer. Vooral de jongeren geven dit in grote aantallen aan. De activiteiten die worden aangeboden zijn met name opleidingen en trainingen. Persoonlijke coaching sessies en/of het raadplegen van een specialist voor het bespreken van carrièremogelijkheden worden minder vaak genoemd door de werkenden. Welke van de volgende bijscholingsactiviteiten die verband houden met uw werk worden aangeboden en betaald door uw werkgever? basis: alle werkenden n=673 Aan een opleiding beginnen/training bijwonen/studeren Bijwonen van een workshop/seminar/congres Een online cursus volgen Deelnemen aan een persoonlijke coaching sessie Een specialist raadplegen over carrièremogelijkheden Geen van bovenstaande 10% 16% 27% 33% 32% 41% Welke van de volgende bijscholingsactiviteiten die verband houden met uw werk worden aangeboden en betaald door uw werkgever? % (zeer) mee eens man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) Aan een opleiding beginnen/training bijwonen/studeren 41% 42% 40% 44% 37% 33% 38% 48% 36% 38% 52% 40% Bijwonen van een workshop/seminar/congres 30% 36% 30% 34% 34% 21% 26% 45% 30% 17% 54% 33% Een online cursus volgen 30% 24% 32% 27% 20% 18% 23% 35% 27% 21% 31% 31% Deelnemen aan een persoonlijke coaching sessie 15% 17% 13% 17% 17% 14% 13% 20% 18% 12% 22% 12% Een specialist raadplegen over carrièremogelijkheden 12% 8% 10% 10% 12% 8% 10% 12% 12% 8% 12% 11% Geen van de bovenstaande 31% 33% 24% 33% 43% 48% 37% 21% 36% 41% 21% 29% services 10

11 Helft van werkenden is bereid om zelf bijscholingsactiviteiten te regelen en te betalen Circa 51% van de werkenden zegt bereid te zijn om zelf bijscholingsactiviteiten te regelen en te betalen. De bereidheid onder jongeren en hoogopgeleiden is met 70% het grootst. Men denkt zelf vooral aan het volgen van een online cursus of het bijwonen van een training of starten van een opleiding. Welke van de volgende bijscholingsactiviteiten, die verband houden met uw werk, zou u zelf regelen en betalen? basis: alle werkenden n=673 Een online cursus volgen Aan een opleiding beginnen/training bijwonen/studeren Bijwonen van een workshop/seminar/congres Een specialist raadplegen over mijn carrièremogelijkheden Deelnemen aan een persoonlijke coaching sessie Geen van de bovenstaande 12% 12% 11% 22% 26% 49% Welke van de volgende bijscholingsactiviteiten, die verband houden met uw werk, zou u zelf regelen en betalen? % (zeer) mee eens man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) Een online cursus volgen 25% 27% 34% 27% 12% 19% 18% 37% 28% 20% 23% 33% Aan een opleiding beginnen/training bijwonen/studeren 21% 24% 32% 20% 14% 10% 19% 31% 25% 20% 18% 28% Bijwonen van een workshop/seminar/congres 13% 11% 15% 12% 8% 4% 8% 20% 13% 8% 11% 16% Een specialist raadplegen over mijn carrièremogelijkheden 12% 12% 18% 11% 4% 2% 11% 15% 6% 11% 13% 16% Deelnemen aan een persoonlijke coaching sessie 9% 13% 13% 11% 7% 3% 8% 17% 12% 8% 12% 12% Geen van de bovenstaande 51% 47% 30% 52% 70% 75% 56% 31% 51% 56% 50% 38% services 11

12 AMBITIES 12

13 Driekwart van werkenden is ervan van overtuigd dat zij de groei van hun carrière volledig in eigen hand hebben Circa 75% van de werkenden is van mening dat de groei die zij doormaken in hun carrière volledig in eigen hand hebben. De helft van de werkenden denkt dat ze al een stuk verder in hun loopbaan waren geweest, als men wat assertiever zou zijn geweest. Ouderen noemen dit relatief minder vaak. Circa 45% vindt van zichzelf dat ze te weinig hun ambities uitspreekt. We zien dit relatief vaker terug onder de jongeren. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stelling? (basis: alle werkenden n=673) Ik heb de groei die ik doormaak tijdens mijn carrière volledig in eigen hand 75% Als ik sommige momenten wat meer assertief was geweest, zou ik nu een stuk verder zijn in mijn loopbaan 50% Ik spreek mijn ambities te weinig uit 45% % (zeer) mee eens man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) Ik heb de groei die ik doormaak tijdens mijn carrière volledig in eigen hand 77% 72% 79% 76% 66% 71% 71% 80% 75% 71% 70% 83% services Als ik sommige momenten wat meer assertief was geweest, zou ik nu een stuk verder zijn in mijn loopbaan 54% 46% 59% 50% 36% 47% 46% 56% 51% 54% 40% 54% Ik spreek mijn ambities te weinig uit 47% 44% 54% 42% 40% 40% 45% 48% 47% 46% 38% 51% 13

14 Een op de vijf werkenden zou meer verantwoordelijkheid willen krijgen binnen zijn baan Circa 19% van de werkenden zou in de komende twee jaren wel meer verantwoordelijkheid willen krijgen binnen zijn of haar baan. Vooral onder jongeren leeft deze wens sterk. Circa 11% wenst betere primaire arbeidsvoorwaarden, groei in werk gerelateerde kennis en/of gezondheid. Als u op drie fronten zou kunnen groeien in de komende 2 jaar. Waarin zou u dat dan bij voorkeur doen? Totaal man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production / industry trade/ government distribution /non-profit services Basis (100%=) meer verantwoordelijkheid 19% 24% 13% 30% 17% 7% 13% 17% 23% 17% 20% 12% 26% betere primaire arbeidsvoorwaarden 11% 11% 12% 14% 11% 9% 12% 12% 11% 9% 14% 11% 12% (werk gerelateerde) kennis 11% 10% 11% 12% 10% 11% 10% 10% 11% 10% 9% 15% 9% gezondheid 11% 11% 11% 3% 12% 19% 19% 10% 8% 11% 11% 14% 7% aan meer mensen leiding geven 6% 7% 5% 10% 4% 4% 2% 7% 7% 5% 8% 4% 7% verbeterde balans tussen werk en privé 6% 6% 7% 4% 8% 6% 4% 7% 5% 9% 8% 4% 4% vakantiedagen 6% 7% 5% 4% 6% 7% 10% 6% 4% 9% 7% 3% 4% werk gerelateerde vaardigheden 5% 4% 7% 4% 6% 5% 3% 5% 6% 4% 3% 10% 5% de mate waarin u uit uzelf haalt wat er in zit 5% 3% 7% 4% 6% 4% 2% 4% 7% 4% 3% 6% 8% aandacht voor gezin 4% 5% 3% 3% 4% 4% 3% 4% 3% 5% 4% 3% 3% verbeterde status op werkgebied 3% 2% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 5% 5% assertiviteit (tegen andere durven zeggen wat u eigenlijk wilt) 3% 2% 3% 3% 2% 5% 3% 4% 2% 4% 2% 4% 1% wijsheid 2% 1% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 1% 3% 4% sportprestaties 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 3% 0% anders, nl 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0% geen van bovenstaande 6% 5% 6% 2% 5% 12% 11% 6% 3% 7% 7% 4% 5% 14

15 NIEUWE BAAN 15

16 Helft van werkenden vindt het prima om een nieuwe baan volledig digitaal te regelen Circa 52% van de werkenden vindt het goed als hun nieuwe baan zonder tussenkomst van een persoon wordt verkregen, dus volledig digitaal. Onder jongeren is de acceptatie van een volledige digitale dienstverlening het grootst. Ouderen zien dit het minst zitten. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stelling? (basis: alle werkenden n=673) Ik vind het prima als ik mijn nieuwe baan zonder tussenkomst van een mens krijg, dus volledig digitaal 52% Ik vind het prima als ik mijn nieuwe baan zonder tussenkomst van een mens krijg, dus volledig digitaal % (zeer) mee eens man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) services 57% 46% 62% 50% 39% 43% 51% 56% 54% 51% 41% 61% 16

17 Drie op de vijf werkenden vindt het belangrijk om een persoonlijk advies te krijgen of een nieuwe baan bij hun past Circa 59% van de werkenden zegt het belangrijk te vinden dat zij bij het bepalen of een nieuwe baan bij hen past, hierin een persoonlijk advies krijgt. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stelling? (basis: alle werkenden n=673) Bij het bepalen of een nieuwe baan bij mij past, vind ik het belangrijk dat ik hierin een persoonlijk advies krijg 59% % (zeer) mee eens man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit services Basis (100%=) Bij het bepalen of een nieuwe baan bij mij past, vind ik het belangrijk dat ik hierin een persoonlijk advies krijg 60% 58% 58% 60% 59% 58% 61% 58% 59% 62% 52% 63% 17

18 Partner speelt voor twee op de vijf werkenden belangrijkste rol bij de keuze voor een nieuwe baan Om te bepalen of een nieuwe baan geschikt is, schakelt circa 39% van de werkenden de hulp in van hun partner. Van alle werkenden maakt circa driekwart gebruik van de hulp van een derde persoon of instantie. Circa een kwart zegt het helemaal zelfstandig te bepalen. Een specialist zoals intercedent of HR-adviseur wordt door circa 9% ingeschakeld. Om te bepalen of een nieuwe baan iets voor mij is, schakel ik de hulp in van (basis: alle werkenden n=673) Mijn partner Familielid/-leden Vriend(en) Specialist(en), zoals intercedent of HR-adviseur Collega s Buren anders namelijk geen van bovenstaande 1% 1% 10% 9% 9% 7% 25% 39% Om te bepalen of een nieuwe baan iets voor mij is, schakel ik de hulp in van man vrouw 34 jr of jonger jaar 55 jr of ouder laag midden hoog production/ industry trade/ government distribution /non-profit Basis (100%=) Mijn partner 40% 38% 46% 35% 38% 35% 35% 45% 31% 38% 41% 45% Familielid/-leden 7% 12% 14% 10% 4% 5% 13% 8% 12% 10% 10% 6% Vriend(en) 7% 10% 11% 9% 5% 5% 8% 11% 8% 8% 11% 9% Specialist(en), zoals intercedent of HR-adviseur 10% 8% 9% 8% 11% 4% 9% 10% 9% 9% 8% 10% Collega s 8% 6% 7% 8% 6% 8% 7% 7% 7% 5% 9% 8% Buren 1% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 0% 0% anders namelijk 0% 2% 1% 1% 2% 3% 1% 0% 1% 1% 1% 1% geen van bovenstaande 26% 23% 12% 30% 33% 40% 27% 17% 31% 28% 20% 21% services 18

19 MOBILITEIT 19

20 De mobiliteit in Nederland is gelijk gebleven 120 Mobiliteitsindex De mobiliteit in Nederland is gelijk gebleven ten opzichte van vorig kwartaal. Ook de mondiale mobiliteit laat een stabiel patroon zien. Voor een volledig overzicht van de internationale mobiliteitscijfers per land, verwijzen wij graag naar het Global report van de WerkMonitor NL Global Mobiliteitsindex is afgeleid uit de vragen: Denkt u dat u binnen nu en 6 maanden hetzelfde of vergelijkbaar / werk zult doen bij een andere werkgever? Denkt u dat u binnen nu en 6 maanden ander werk zult doen bij een andere werkgever? 20

21 Aantal werkenden dat van baan is veranderd is verder gestegen 30% 25% % dat in de afgelopen zes maanden van werk is veranderd 24% 24% 24% 25% 24% Circa één op de vijf werkenden geeft aan in de afgelopen zes maanden van werk te zijn veranderd. In vergelijking met vorig kwartaal is het aantal werkenden dat van baan is veranderd licht gestegen. 22% 22% 22% 23% 23% 22% 22% 23% 24% 22% 23% 23% 23% 20% 20% 21% 21% 21% 20% 20% 21% 22% 20% 21% 21% 22% 18% 16% 18% 18% 17% 18% 18% 18% 19% 18% 20% 19% 19% 15% 15% 16% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 16% 16% 15% 14% 12% 10% NL Global Lineair (NL) Lineair (Global) 21 21

22 8% van de werkenden overweegt serieus om te switchen van baan 14% 12% 10% 8% 12% 10% % van werkenden dat van plan is van baan te veranderen 12% 9% 12% 10% 11% 9% 12% 8% 11% 10% 11% 11% 8% 8% 10% 9% 11% 11% 10% 8% 8% 9% 11% 11% 11% 8% 8% De interesse om van baan te wisselen is in vergelijking met vorig kwartaal licht gestegen; circa 8% van de werkenden is van plan om van baan te veranderen. Wereldwijd is de situatie rondom de interesse om van baan te wisselen onveranderd. 6% 6% 4% 2% 0% NL Global 22

23 OVER RANDSTAD WERKMONITOR 23

24 Methodeverantwoording Randstad WerkMonitor (1) De WerkMonitor is een kwantitatief online onderzoek naar de intentie van werknemers om te bewegen op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek maakt deel uit van de internationale Workmonitor, die in 2017 in 33 landen gemeten wordt. Op kwartaalbasis wordt de mobiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart gebracht. Daarnaast is er ieder kwartaal aandacht voor een specifiek thema. Dit kwartaal is er aandacht besteed aan competenties, vaardigheden, bijscholen ambities en nieuwe baan. De resultaten hiervan zijn beschreven in dit rapport. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit Nederlandse werknemers die: -18 jaar en ouder zijn - in loondienst of via een uitzendbureau werkzaam zijn - minimaal 24 uur per week werken. 24

25 Methodeverantwoording Randstad WerkMonitor (2) Aan deze meting hebben in totaal 673 mensen meegewerkt. De respondenten zijn net als in alle andere metingen geworven uit het panel van Survey Sampling International (SSI). Bij het trekken van een landelijk representatieve steekproef is gebruik gemaakt van de Gouden Standaard verdeling naar leeftijd, opleiding en geslacht). Het onderzoek is uitgevoerd van 18 juli tot en met 2 augustus Het veldwerk is uitgevoerd door SSI volgens de richtlijnen van ESOMAR/IKK. De analyse en rapportage is uitgevoerd door djem insight studio. 25

26 contactinformatie Vragen van media? Journalisten met vragen over de Randstad WerkMonitor kunnen contact opnemen met: Suzan Bloemscheer PR Manager / Woordvoerder T M

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Werk en vakantie 3 Mobiliteit 9 Over Randstad WerkMonitor 13 2 WERK EN VAKANTIE 3 Bijna

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van tijdelijk werk 3 Mobiliteit 7 Over Randstad

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Gebrek aan competenties. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Gebrek aan competenties. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Gebrek aan competenties Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Gebrek aan competenties 3 Mobiliteit 8 Over Randstad WerkMonitor 12 2 GEBREK AAN

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 2 Visie op arbeidsmarkt Randstad Nederland Juni 2017 INHOUDSOPGAVE Visie op arbeidsmarkt 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor 15 2 VISIE OP ARBEIDSMARKT

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 4 Financiële vooruitzichten Randstad Nederland December 2016 INHOUDSOPGAVE Financiële vooruitzichten 3 Mobiliteit 7 Over Randstad WerkMonitor 11 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Rol van geslacht in werkomgeving Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Rol van geslacht in werkomgeving 3 Mobiliteit 11 Over Randstad WerkMonitor

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 2 Houding ten aanzien van jonge en oudere werkenden, competenties en tijdelijk werk Randstad Nederland Juni 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 2 Werk en vakantie Randstad Nederland Juni 2015 INHOUDSOPGAVE Vakantie en werk 3 Mobiliteit 13 Over Randstad WerkMonitor 17 2 VAKANTIE EN WERK 3 Ruim

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 4 Economische vooruitzichten, loopbaanbegeleiding en generatie Z Randstad Nederland December 2014 INHOUDSOPGAVE Economische vooruitzichten 3 Loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Fit! Nummer 50 Februari 2014

Randstad Werkmonitor. Fit! Nummer 50 Februari 2014 Randstad Werkmonitor Fit! Nummer 50 Februari 2014 Voorwoord De Werkmonitor is een onderzoek naar de intentie van werknemers om te bewegen op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek maakt deel uit van de internationale

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor

Randstad Werkmonitor Randstad Werkmonitor Nummer 44 Opleiding en competenties match en mismatch met het werk September 2012 B14047-2 Management Samenvatting (1) 2 Potentieel Nederlandse werknemers niet volledig benut In Nederland

Nadere informatie

BAS (BEROEPEN EN ARBEIDSMARKT SURVEY)

BAS (BEROEPEN EN ARBEIDSMARKT SURVEY) PERSOONLIJKE WENDBAARHEID BAS (BEROEPEN EN ARBEIDSMARKT SURVEY) Mei 2013 SUMMARY 62% van de hoogopgeleiden in Nederland heeft geen vertrouwen in het vinden van een nieuwe baan of opdracht als ze die nu

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Functie-eisen nu en in de toekomst. Nummer 48. Augustus 2013 B

Randstad Werkmonitor. Functie-eisen nu en in de toekomst. Nummer 48. Augustus 2013 B Randstad Werkmonitor Nummer 48 Functie-eisen nu en in de toekomst Augustus 2013 B115660-1 Management Samenvatting 2 Druk op werknemer neemt toe De werkloosheid in Nederland is met 8, nog altijd hoog. Voor

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Persoonlijke groei. Nummer 36. (werknemer perspectief) Oktober 2010 B

Randstad Werkmonitor. Persoonlijke groei. Nummer 36. (werknemer perspectief) Oktober 2010 B Randstad Werkmonitor Nummer 36 Persoonlijke groei Oktober 2010 B11656-1 (werknemer perspectief) Voorwoord In dit rapport worden de resultaten van de 36ste meting van de Randstad werkmonitor beschreven.

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Sociale media. Nummer 38. (werknemer perspectief) April 2011 B

Randstad Werkmonitor. Sociale media. Nummer 38. (werknemer perspectief) April 2011 B Randstad Werkmonitor Nummer 38 April 2011 B13093-1 Sociale media (werknemer perspectief) Voorwoord In dit rapport worden de resultaten van de 38ste meting van de Randstad werkmonitor beschreven. De werkmonitor

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Vertrouwen. Nummer 34. (werknemer perspectief) Maart 2010 B

Randstad Werkmonitor. Vertrouwen. Nummer 34. (werknemer perspectief) Maart 2010 B Randstad Werkmonitor Nummer 34 Vertrouwen Maart 2010 B11654-2 (werknemer perspectief) Voorwoord In dit rapport worden de resultaten van de 34ste meting van de Randstad werkmonitor beschreven. De werkmonitor

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Salaris(onderhandelingen) Nummer 37. (werknemer perspectief) December 2010 B11657-1

Randstad Werkmonitor. Salaris(onderhandelingen) Nummer 37. (werknemer perspectief) December 2010 B11657-1 Randstad Werkmonitor Nummer 37 December 2010 B11657-1 Salaris(onderhandelingen) (werknemer perspectief) Voorwoord In dit rapport worden de resultaten van de 37ste meting van de Randstad werkmonitor beschreven.

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Trends op de arbeidsmarkt. Nummer 39. (werknemer perspectief) Mei 2011 B

Randstad Werkmonitor. Trends op de arbeidsmarkt. Nummer 39. (werknemer perspectief) Mei 2011 B Randstad Werkmonitor Nummer 39 Mei 2011 B13365-1 Trends op de arbeidsmarkt (werknemer perspectief) Voorwoord In dit rapport worden de resultaten van de 39ste meting van de Randstad werkmonitor beschreven.

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Mobiliteit en diversiteit ( ) Nummer 40. (werknemer perspectief) September 2011 B13536-1

Randstad Werkmonitor. Mobiliteit en diversiteit ( ) Nummer 40. (werknemer perspectief) September 2011 B13536-1 Randstad Werkmonitor Nummer 40 September 2011 B13536-1 Mobiliteit en diversiteit ( ) (werknemer perspectief) Voorwoord In dit rapport worden de resultaten van de 40ste meting van de Randstad werkmonitor

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor. Vrouwen en leiderschap. Nummer 46. Maart 2013 B

Randstad Werkmonitor. Vrouwen en leiderschap. Nummer 46. Maart 2013 B Randstad Werkmonitor Nummer 46 Vrouwen en leiderschap Maart 2013 B15348-1 Management Samenvatting (1) 2 Verhouding mannen/vrouwen aan de top scheef Het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven neemt

Nadere informatie

Survey HR-strategie must of hype?

Survey HR-strategie must of hype? Survey HR-strategie must of hype? Stefan de Bruin en Toine Al oktober 2007 HRpraktijk Panel in samenwerking met Inhoudsopgave Inleiding Inleiding: strategie, must of hype? 4 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie

Randstad WerkMonitor. een index voor mobiliteit op de arbeidsmarkt. Augustus 2005

Randstad WerkMonitor. een index voor mobiliteit op de arbeidsmarkt. Augustus 2005 Randstad WerkMonitor een index voor mobiliteit op de arbeidsmarkt Augustus 2005 Voorwoord Voor u ligt een rapport van Blauw Research. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor

Randstad Werkmonitor Randstad Werkmonitor Mobiliteit in brede zin state of mind arbeidsmarkt Juni 2008 B8869-1 (werknemer perspectief) Voorwoord In dit rapport worden de resultaten van de 27ste meting van de Randstad werkmonitor

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen

De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen De arbeidsmarktcommunicatie en dagbladen Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt 2011 (NOA) Hoe zoeken mensen naar een nieuwe baan? Welke media raadplegen zij? Welke rol speelt internet? Het NOA stelt deze en

Nadere informatie

Randstad WerkMonitor. een index voor mobiliteit op de arbeidsmarkt. December 2005

Randstad WerkMonitor. een index voor mobiliteit op de arbeidsmarkt. December 2005 Randstad WerkMonitor een index voor mobiliteit op de arbeidsmarkt December 2005 Voorwoord Voor u ligt een rapport van Blauw Research. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor

Randstad Werkmonitor Randstad Werkmonitor Samenwerking (tussen generaties) in en state of mind arbeidsmarkt April 2008 B8868-1 (werknemer perspectief) Management Samenvatting 8-10 Omvang teams directe collega's 11-19 2 overig

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor

Randstad Werkmonitor Randstad Werkmonitor Mobiliteit state of mind arbeidsmarkt April 2009 B10259 (werknemer perspectief) Voorwoord In dit rapport worden de resultaten van de 30ste meting van de Randstad werkmonitor beschreven.

Nadere informatie

Ode aan de doden 2009

Ode aan de doden 2009 Ode aan de doden 2009 Opinieonderzoek over rouw om overleden dierbaren Rapport 593 oktober 2009 Drs. Joris Kregting Dr. Gert de Jong Kaski onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld 5

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Randstad WerkMonitor

Randstad WerkMonitor Randstad WerkMonitor state of mind arbeidsmarkt (werknemer perspectief) Oktober 2006 B7365-1 Voorwoord Voor u ligt een rapport van Blauw Research. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Werken met een chronische aandoening

Werken met een chronische aandoening Werken met een chronische aandoening Een kwantitatief onderzoek naar de arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische aandoening in opdracht van Fit for Work Jacoline van Leeuwen & Peter Mulder

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren?

Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Onderzoek De 32-urige werkweek invoeren? Rapportage 3 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 23.727 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 25 februari tot

Nadere informatie

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND

EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND EMPLOYEE INSIGHTS 2015 NEDERLAND www.robertwalters.nl ROBERT WALTERS EMPLOYEE INSIGHTS 2015 In dit document vindt u de resultaten van een onderzoek dat Robert Walters dit jaar heeft uitgevoerd onder professionals

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant Rapport Marktlink Marktmonitor 2016 3 oktober 2016 In opdracht van: Majka van Doorn Consultant 033 330 3321 06 23 77 85 14 Management summary Management summary Driekwart ondernemers denkt na over verkoop

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte

Rapportage. Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte Rapportage Onderzoek Het oplossend vermogen van de openbare ruimte In opdracht van: CROW en Elba Media Datum: december 0 Projectnummer: 06 Auteur: Els Griffioen Index Achtergrond van het onderzoek Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Rapport Mobiliteits Indicator

Rapport Mobiliteits Indicator Rapport Mobiliteits Indicator Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 02/02/2015 Inleiding Met deze mobiliteitsvragenlijst wordt uw actuele arbeidsmarktmobiliteit gemeten. Onder actuele

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Je weet dat je vooruit wilt maar je zoekt

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

Rapportage omnibusvragen

Rapportage omnibusvragen Rapportage omnibusvragen Input voor Week van Zorg en Welzijn 2017 Lonneke Gijsbers 10-3-2017 Projectnummer Z8318 Inhoudsopgave Achtergrond, methode en opzet 3 Opvallende bevindingen Resultaten 4 6 Bijlage

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie