Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010"

Transcriptie

1 Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ Declareren op klantniveau mei/juni

2 Agenda Stand van zaken AW119 (Excel format) Declaratieproces AW319 (EI standaard) Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie Landelijke planning EI declareren Tips voor een succesvolle implementatie Welke ondersteuning kunt u verwachten? Vragen 2

3 Doelstellingen bijeenkomst Informatieverstrekking over de implementatie en de ontwikkelingen met betrekking tot declareren op klantniveau. Uitwisselen van ervaringen tot nu toe (AW119) en met het oog op de toekomst (AW319 & AW320). 3

4 Achtergrond Brief Zeker van Zorg, nu en straks 13 juni 08 Uitvoeringsstructuur van instellingsbudgettering naar klantvolgende bekostiging Operationalisering van het declareren (het 'hoe') ligt bij direct betrokken partijen 4

5 AW119 Excel format 5

6 Huidige resultaten AW 119 (Excel) LANDELIJKE SITUATIE: Over de periode juli 2009 t/m december 2009: heeft in totaal 62% van de zorgaanbieders 1x aangeleverd Ongeveer 30% van de zorgaanbieders heeft meer dan 1 x aangeleverd. Over januari 2010 heeft 37% van de aanbieders aangeleverd, waarvan 88% tijdig UVIT: Over de periode juli 2009 t/m december 2009: heeft in totaal 16% van de zorgaanbieders 1x aangeleverd Ongeveer 35% van de zorgaanbieders heeft meer dan 1 x aangeleverd. Over januari 2010 heeft 53% van de aanbieders aangeleverd, waarvan 18% tijdig Advies: DOE ERVARING OP -> GA AAN DE SLAG!!! 6

7 Ervaringen Zorgaanbieders wachten op softwareleveranciers (komt er wel een AW119 uitlevering?) Status? Verschil in interpretatie van de AW119 standaard Nieuwe versies van Vektis standaard UITVAL Aanpassingen benodigd aan kant zorgkantoor en softwareleverancier ZA Vereist landelijk uniforme interpretatie Vereist landelijk uniforme implementatie Zorgkantoor past datumveldprobleem aan Ook last van interpretaties AZR standaard Arbitrage door CVZ 7

8 Toekomst AW119 Verdwijnt Excel als de AW319 in gaat? Waarom moet ik nog tijd steken in de AW119? Hoe zit het met het sanctiebeleid van de NZa? Ongeacht de standaard, het declareren op klantniveau vereist dat u ervaring opdoet met het indienen van declaraties op klantniveau. Dit vereist een organisatie aan aanbiederskant die is ingericht op het verstrekken van de benodigde informatie voor het declaratiebericht alsmede het op orde hebben van AZR (uw machtigingen - systeem om rechtmatig zorg te leveren). 8

9 Toekomst AW119 (vervolg) Doe ervaring op Het is geen verloren tijd die u hier in stopt! Nu kent dit nog geen financiële consequenties! Stimuleringsbeleid in de maak bij zorgkantoren Declareren komt ipv de huidige productiemonitor en wordt de nieuwe prestatie-indicator in het contract zorgaanbieder-zorgkantoor Verwachte implementatie stimuleringsbeleid tweede helft 2010 op basis van de ervaringen begin 2010 Start klein en start nu Let op: met terugwerkende kracht (indien nodig) vanaf 1 januari jl. 9

10 AW319 (EI standaard declareren op klantniveau) 10

11 Landelijke projectorganisatie Declareren AWBZ zorg Stuurgroep declareren (VWS, ZN, Zorgbranches) Landelijke projectgroep declareren (VWS, ZN, Zorgbranches) Programmateam (AWBZ ketenpartijen) Klankbord groep Declareren Ontwikkelen EI Betaalproces Softwaretest Testen Keten-test Overleg swleveranciers Oplossen Issues Context-issues: - bevoorschotten; - handhaven; - bepalen eigenbijdrage; - afstemmen AZR Monitoren Excelformat Ontwerp AGB TOG Controles 11

12 Werkwijze Landelijk project Declareren AWBZ zorg Specificatiefase Bouwen & Testen Ketentesten & Uitrollen Procesmodel Bedrijfsregels EI standaard Informatie bijeenkomsten Software ontwikkeling Testen Aansluiten en uitrollen 12

13 Landelijke Planning 13

14 Landelijke Mijlpalen Procesbeschrijvingen Administratie declaratieproces gereed Informatie Informatie Ontvangst op orde bijeenkomsten bijeenkomsten informatieset ZA VECOZO Opleiden 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 jan 11 Vrijgave EI standaard Start softwarebouw Onderhoud EI standaard Start softwaretesten Start ketentesten Onderhoud EI standaard Uitfaseren Excel & infaserennieuwe software 14

15 Declaratieproces AW319 15

16 Ketenbreed heeft de ontwikkeling van het proces Declareren AWBZ zorg plaatsgevonden Klant Indicatiesteller Zorgverzekeraar Zorgaanbieder Zorgverzekeraar* Zorgaanbieder VECOZO Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar VECOZO Zorgaanbieder Zorgaanbieder Zorgverzekeraar 8. Achteraf controles *Uitvoering in 2011 door het CAK namens verzekeraar 16

17 Belangrijkste punten van het Procesmodel en bedrijfsregels Declareren per klant per periode (per 4 weken of per maand) Externe integratie standaard (EI): Declaratiebericht AW319 Retourbericht AW320 Declareren via declaratieportaal VECOZO met digitale certificaten (één portaal voor alle communicatie tussen zorgkantoren en zorgaanbieders te benaderen met een apart certificaat voor digitaal declareren) Onderscheid tussen koepel individuele instelling 17

18 De volgende beleidsregels vormen de basis voor declareren op klantniveau Beleidsregel NZa Omschrijving CA/NR CA/NR VA/NR CA-367 CA-395 CA-374 CA CA CA-406 Declaratie AWBZ zorg Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ zorgaanbieders 1 Controle en Administratie AWBZ verzekeraars Aanvaardbare kosten AWBZ Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP Volledig pakket thuis Extramurale zorg Prestatiebeschrijvingen extramurale zorg Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ Aangevuld met de richtlijnen voortkomend uit NZa factsheets 1 Vanwege het voorgenomen besluit van de NZa om deze regeling af te schaffen, wordt op brancheniveau gewerkt aan convenanten 2 In het perspectief van opmerkingen m.b.t. extramurale zorg 18

19 Welke zorg declareert u op klantniveau? Totale AWBZ kosten Aanvaardbare kosten NZa beleidsregels 2010; CA-367 Bovenbudgettaire Besluit zorgaanspraken AWBZ. PGB Persoonsgebonden Budget Intramuraal Extramuraal Kapitaallasten Overig Toelichting: Intramuraal per 1 januari 2011 Extramuraal per 1 januari 2011 mag, niet verplicht Declareren volgens EI standaard Nota bene: De EI standaard is geschikt / voorbereid op gebruik voor extramurale zorg 19

20 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgaanbieder maakt declaratiebericht aan op basis van zorgadministratie 20

21 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgaanbieder maakt declaratiebericht aan op basis van zorgadministratie Zorgaanbieder biedt declaratie aan op Declaratieportaal VECOZO -Direct inloggen op website VECOZO (apart certificaat) -Inloggen op achtergrond door administratieve systeem (via webservice) Het Declaratieportaal van VECOZO beschikt over een validatiemodule. U kunt hiermee uw productiebestanden vooraf valideren. Op basis van de validatieresultatenkunt u noodzakelijke aanpassingen maken. Het gecorrigeerde declaratiebestand kan vervolgens voor verwerking worden aangeboden (mogelijkheid tot technisch testen) 21

22 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgaanbieder maakt declaratiebericht aan op basis van zorgadministratie Zorgaanbieder biedt declaratie aan op Declaratieportaal VECOZO VECOZO voert technische controles uit 22

23 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgaanbieder maakt declaratiebericht aan op basis van zorgadministratie Zorgaanbieder biedt declaratie aan op Declaratieportaal VECOZO VECOZO voert technische controles uit Bestand technisch goed -> doorsturen naar zorgkantoor Bestand technisch fout -> retourbericht naar zorgaanbieder 23

24 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgkantoor voert inhoudelijke controles uit: Geldige toewijzing Overeenkomst Tarief Zorgkantoor maakt retourbericht aan Alleen afgekeurdedeclaratieregels met toelichting ( retourcodes ) 24

25 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgkantoor voert inhoudelijke controles uit Zorgkantoor maakt retourbericht aan Voor een volledig goedgekeurd bericht énvoor afgekeurde regels binnen een declaratie. Zorgkantoor zendt retourbericht voor zorgaanbieder toe aan VECOZO 25

26 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgkantoor voert inhoudelijke controles uit Zorgkantoor maakt retourbericht aan Zorgkantoor zendt retourbericht voor zorgaanbieder toe aan VECOZO VECOZO zet bestand (retourbericht) klaar voor ophalen door zorgaanbieder of indien software dit ondersteunt, wordt retourbericht automatisch (via een zgn. webservice) bij zorgaanbieder achtergelaten 26

27 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgaanbieder kan bestand ophalen, inlezen en verwerken in administratie 27

28 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgaanbieder kan bestand ophalen, inlezen en verwerken in administratie Zorgaanbieder maakt correcties aan (op basis van de retourcodes)in administratie, maakt nieuw bestand met de aangepaste declaratieregels aan en biedt opnieuw aangepaste declaratieregels aan Correcties mogen pas worden ingediend als een retourbericht is ontvangen Credit mag pas ingediend worden als de betreffende debetregel akkoord is 28

29 Stapsgewijs het declaratieproces Zorgaanbieder kan bestand ophalen, inlezen en verwerken in administratie Zorgaanbieder maakt correcties aan (op basis van de retourcodes)in administratie, maakt nieuw bestand met de aangepaste declaratieregels aan en biedt opnieuw aangepaste declaratieregels aan Proces herhaalt zich vanaf stap 2 29

30 Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie 30

31 Oplossen openstaande procesmatige punten Uitgangspunt m.b.t. termijnen voor aanlevering, verwerking en betaling van declaraties Frequentie van het indienen declaraties Wijze van koppeling declaratieproces aan bevoorschotting- en betaalproces bij CAK Nadere detaillering van creditering Nadere detaillering van inhoudelijke controles ZN zal in samenwerking met de zorgbranches nadere richtlijnen en uitgangspunten voor de bovenstaande punten uitwerken, waarbij uniformiteit wordt nagestreefd 31

32 Oplossen van issues noodzakelijk Issue (voorbeelden) Bureau Jeugdzorg is niet aangesloten op AZR, maar klant beschikt wel over indicatie Geen indicatie/zorgtoewijzing ontvangen, wel zelfscore HHM Wat te doen indien ZTW afwijkt van de zelfscore HHM? Partneropname met voortgezet verblijf als partner is overleden. Uit fase 1 toelichting is niet duidelijk welke prestatiecode hiervoor gebruikt kan worden. Omschrijving Klanten geïndiceerd door bureaujeugdzorg hebben vaak geen indicatie in AZR maar op papier. De oorzaak is dat Bureau Jeugdzorg niet is aangesloten op AZR Hoe kan de ZZP declaratie worden gecontroleerd van klanten met een functiegerichte indicatie (dus geen indicatie in ZZP)? Wat te doen indien de ZZP in de Zorgtoewijzing afwijkt van de ZZP zelfscore in het ZZPregistratieprogramma? Casus bestaat uit drie deelvragen: 1- Welke prestatie mag er worden gedeclareerd bij partneropname? 2- Hoe gaan we om met het gegeven dat deze partners geen zorgtoewijzing hebben? 3- Wat is het gevolg als de echtegenoot (met de indicatie) van de partner is overleden? 32

33 Oplossen van issues noodzakelijk Issue (voorbeelden) Herindicatie is niet tijdig aanwezig Hoe dient crisisopvang gedeclareerd te worden? Tijdelijk verblijf in een andere AWBZ instelling. De primaire instelling houdt dan een kamer vrij tijdens de afwezigheid van een klant. Klant in zorg overleden voordat indicatie gesteld is. Dagbesteding in verschillende categorieën. Zware, midden en lichte begeleiding. Omschrijving Hoe kan gedeclareerd worden voor een klant waarvan de indicatie nog niet in AZR staat? De prestatie crisisopvang geldt zowel voor dagen dat er een klant aanwezig is op het crisisbed, als voor de dagen dat er geen klant aanwezig is. Dient dit via de nacalculatie gedeclareerd te worden of op een andere wijze? Een klant die vanuit een verzorgingshuis tijdelijk naar een verpleeghuis gaat op basis van een geldige indicatie voor het verpleeghuis. Het verzorgingshuis mag echter blijven declareren. De registratie in AZR en het declaratieverkeer wijkt af. Ook moet de maximale duur van doordeclareren bepaald worden. Mag de zorg gedeclareerd worden? Zo ja, hoe? En hoe te controleren? Bij zware, midden en lichte begeleiding is de groepsgrootte een onderwerp. Maar niet in AZR. Hoe moet dit verschil gedeclareerd worden? 33

34 Oplossen van issues noodzakelijk Issue (voorbeelden) Omschrijving Wisselende frequentie van zorg Het zorgtoewijzingsproces in relatie tot declaratie en instellingssectorvreemd. Hoe mutatiedagen declareren bij overlijden of verhuizen ivm ontbrekende toewijzing(v&v). Hoe dient dit gedeclareerd te worden? Onregelmatige frequentie van zorggebruik t.o.v. toegewezen zorg. Bv: 2 x per week toegewezen, maar wisselend verbruik over de weken. Wanneer en onder welke voorwaarden mag een aanbieder sector- of instellingsvreemde ZZP s declareren? Hoe mutatiedagen declareren bij bijvoorbeeld overlijden of verhuizen (V&V). Zijn deze gekoppeld aan een klant? De niet geïndiceerde partner blijft langer op een twee-persoonskamer terwijl de geïndiceerde partner overleden is (alleen verblijfscomponent?) Deze issues worden in het project één voor één afgehandeld, waarbij zorgkantoren en zorginstellingen gezamenlijk oplossingen opstellen. De volledige lijst met issues en oplossingen is beschikbaar via 34

35 Succesvolle implementatie vereist verder: Uniforme wijze van controle door zorgkantoren Zorgkantoren maken afspraken over mn. inhoudelijke controles Goede communicatie en afstemming tussen zorgaanbieders en zorgkantoor Goede afstemming met softwareleveranciers Realistische planning Goede inzet en betrokkenheid van zorgaanbieders en zorgkantoren AZR op orde 35

36 Hoe zit het met AZR 3.0? Bedoeld ter verdere uniformering van de processen van zorgtoewijzing en AZR landelijk Specificaties zijn gereed. Ketenpartners en hun softwareleveranciers kunnen gaan bouwen. AZR 3.0 lost een aantal issues inzake declareren op, te weten: Niet geïndiceerde partner (ZZP 0) Samenloop verpleeg-verzorgingshuis Gebouwd in ZZP termen (geen zelfscores meer) Ruimte voor BJZ indicaties VWS heeft 19 mei jl. een uitspraak gedaan over de volgorde van implementatie: eerst de AW319 en daarna AZR

37 Samenloop AZR 3.0 en declareren Implementatie AZR 3.0 bij CIZ en zorgkantoren Implementatie AZR 3.0 bij zorgaanbieders jan 12 Implementatie AW 319 Inclusief minimale controleset Conversieperiode AZR 2.2 naar AZR 3.0 Implementatie AW319 met uitgebreide controleset Implementatie declareren op klantniveau Extramuraal Afschaffen Bevoorschotting en Betalen op basis declaratie op klantniveau 37

38 Declareren en Eigen Bijdrage Inning van eigen bijdrage intramurale zorg Eigen bijdrage en Declareren zijn twee aparte processen Een wijziging van het proces van de inning van de eigen bijdrage voor de intramurale zorg wordt pas door VWS en branchepartijen overwogen nadat het declaratieproces zich heeft bewezen 38

39 Vooruitblik VWS geeft aan dat in elk geval tot en met 2011 bevoorschotting niet vervalt. Momenteel is wel in onderzoek op welke wijze deelname en aanlevering kan worden gestimuleerd De NZa geeft aan dat zij op korte termijn geen beleidsregel voor het declareren op klantniveau voor extramurale zorg gaat opstellen. Declareren op klantniveau mag daarmee wel per 1 januari 2011, maar is niet verplicht. Focus UVIT ligt nu op de intramurale zorg. Landelijk vindt thans overleg plaats over de wijze van stimulering van Excel gebruik, waarbij gedacht wordt aan een financiële prikkel (stimuleringbeleid). 39

40 Tips voor een succesvolle implementatie 40

41 Tips voor een succesvolle implementatie (1/2) Starten met aanpassingen in uw eigen organisatie: Uw zorgadministratie (AZR en financiën) op orde brengen Uw declaratie- en facturatieprocessen (incl. correcties) ontwerpen, beschrijven en implementeren Uw medewerkers opleiden Starten met het maken van afspraken met uw softwareleverancier over: Gewenste oplever- en implementatiedatum van uw nieuwe software Het gezamenlijk testen van uw nieuwe software Indien u geen eigen software heeft, kijk wat er op de markt te koop is om toch aan uw verplichting te voldoen (eigen software kopen of invoeren via speciale module) Ons advies: stel deze werkzaamheden niet uit, wat nu kan, ook nu direct oppakken!! 41

42 Tips voor een succesvolle implementatie (2/2) Reageer snel op informatieset voor VECOZO certificaten: U ontvangt in augustus een informatieset van VECOZO Retourneer de aanvraag uiterlijk binnen 4 weken Zorg voor een goede testomgeving om het declaratieproces te testen en probeer duidelijke afspraken hierover te maken met uw softwareleverancier Trek tijdig aan de bel als u tegen problemen aanloopt. Meld dit bij uw zorgkantoor en/of brancheorganisatie Het is uw verantwoordelijkheid dat u vanaf 1 januari 2011 op basis van de volwaardige declaratiestandaard kunt declareren 42

43 Welke ondersteuning kunt u verwachten? 43

44 De taken en verantwoordelijkheden van landelijke partijen Vektis VECOZO CAK Beheer van EI standaard AW319 / AW320 Faciliteren van testportaal voor testbestanden Autenticeren(identificeren) van gebruikers met certificaten Doorgeven en technisch controleren van declaratieberichten en retourberichten Uitbetaling bevoorschotting / declaraties ZN Branches zorg Vertegenwoordiging van zorgkantoren/verzekeraars voor o.a. algemene procesmatige afspraken en beleid Vertegenwoordiging van zorgaanbieders voor o.a. algemene procesmatige afspraken en beleid 44

45 Ondersteuning door middel van: Informatiebijeenkomsten voor: Zorgaanbieders Softwareleveranciers Inrichting van diverse helpdesks Projectsite ( Opleiding Als u behoefte heeft aan een e-learning module, dan horen wij dat graag, zodat hiervoor eventueel landelijk een module kan worden ontwikkeld voor het uitleggen van de proceswijzigingen en werkwijze 45

46 Wie is bereikbaar voor ondersteuning? Ondersteuning Voor vragen over: Hoe bereikbaar? Helpdesk Vektis Specificaties EI standaard Helpdesk VECOZO Aanvragen certificaten Problemen met aansluiting of testen Helpdesk algemeen: Helpdesk AWBZ: tel.nr. volgt Landelijke projectsite Uw branche Helpdesk digitaal declareren bij uw zorgkantoor Algemene informatie Beleidsmatige en projectmatige vragen Beleidsmatig Projectmatig Inhoudelijke vragen over uw declaratie Testafspraken Gebruikelijke contactinformatie Tel.nr:

47 Vragen? 47

48 Dank voor uw aandacht en succes met de implementatie! 48

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319 Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319 Declareren op klantniveau Januari/februari 2011 Martijn van Wijk Willemijn Peters 1 Doelstellingen bijeenkomst Informatieverstrekking over de implementatie

Nadere informatie

AW119 (Excel format)

AW119 (Excel format) AW119 (Excel format) 1. Hoe zie ik dat het AW 119 bestand goed aangeboden is aan het zorgkantoor? - Dit is niet zichtbaar in AZR. Zodra de declaratie beoordeeld is (gebeurt s nachts), ontvangt u bericht.

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Declareren op cliëntniveau AWBZ

Declareren op cliëntniveau AWBZ Declareren op cliëntniveau AWBZ e-c@re Dit document geeft een overzicht van de prestaties die u verplicht op cliëntniveau moet declareren. Deze verplichte prestaties worden toegelicht, evenals prestaties

Nadere informatie

Declareren op klantniveau

Declareren op klantniveau NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2012 Declareren op klantniveau In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de jaarovergang 2012-2013, het bevoorschotten in 2012 en 2013 en de nieuwe bedrijfs- en controle

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaard: 1.1, 10-12-2009 FOUTCODELIJST In retourmelding naar de zorgaanbieder Uitgave document: 1.0, 10-12-2009 Kenmerk: AW119v1.1_FOUTCODESu1.pdf Inleiding

Nadere informatie

Facturatie Forensische Zorg

Facturatie Forensische Zorg Facturatie Forensische Zorg ZZP's en extramurale parameters DForZo R.C. Kaijen 20 augustus 2015 Agenda Van bevoorschotting naar prestatiebekostiging Implementatiestrategie Declaratiestandaard Declaratieprotocol

Nadere informatie

FAQ 2011, versie 2, d.d. 10 maart 2011

FAQ 2011, versie 2, d.d. 10 maart 2011 Volgnr. Vraag Antwoord 01 Wat gebeurt er als mijn Als uw software geen correct AW319 bericht opstelt, dan wordt het bericht geweigerd softwarepakket niet correct aanlevert? door het VECOZO Elektronisch

Nadere informatie

Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ

Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ Mondzorg in de Wlz gaat digitaal! Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ - per 1 juli 2017 - versie: 30-06-2017 Inleiding Het aanvragen, machtigen en declareren van Mondzorg behandelingen voor patiënten in

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011.

Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011. Versie: 1.5 Datum: 26 januari 2010 Auteurs: Hans Oosterkamp Johan Ulenkate Truus Vernhout Eva

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren. Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland

Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren. Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland Implementatie AZR-NL Wat gaat er gebeuren? Implementeren AZR-NL (2 t/m 5 november 2012) Conversie van de

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ. - per 1 juli

Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ. - per 1 juli Handreiking Uitvoering Mondzorg WLZ - per 1 juli 2017 - versie: 31-05-2017 Inleiding Het aanvragen, machtigen en declareren van Mondzorg behandelingen voor patiënten in de Wet langdurige zorg wordt per

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaarden: 1.1, 10-12-2009 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Uitgave document: 1, 10-12-2009 Kenmerk:

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl Tabel 13. Stappenplan 2013-2014 voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2)

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Uitzonderingen registratie intramurale productie

Uitzonderingen registratie intramurale productie Uitzonderingen registratie intramurale productie Doel N.a.v. de knelpunten aangaande registratie en verantwoording van de zorgproductie, is een notitie/leeswijzer opgesteld welke beknopt aangeeft welke

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Procesmodel en Bedrijfsregels

Procesmodel en Bedrijfsregels Procesmodel en Bedrijfsregels Naar elektronisch operationeel declaratieverkeer per 1-1-2011 tussen zorgaanbieder en AWBZ verzekeraar op basis van een EI-standaard Productnaam Procesmodel en Bedrijfsregels

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014

Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Bijlage 1 Handleiding declareren GGZ Cure zorgaanbieders 2014 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde GGZ Cure aanbieders

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 treden de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wlz in werking en maken de wijkverpleging

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2017 inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz.

Algemene voorwaarden 2017 inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz. Algemene voorwaarden 2017 inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz. Dit document heeft alleen betrekking op declaraties die via de Vektis declaratiestandaard MZ301 Wlz ten laste

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg

Declaratieprotocol Forensische Zorg Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie zorgzwaartepakketten en extramurale parameters Datum 22 augustus 2017 Status definitief Versienummer 2.0 Ingangsdatum 1 januari 2018 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz

Algemene voorwaarden inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz Algemene voorwaarden 2018 inzake rechtstreeks declareren mondzorg in het kader van de Wlz Dit document heeft alleen betrekking op declaraties die via de Vektis declaratiestandaard MZ301 Wlz ten laste van

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen Bijlage 1 Handleiding declareren eerstelijns psychologie 2013 EP 301 Eerstelijns psychologen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017

Declaratieprotocol behorende bij Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2017 Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie bij VECOZO Derdenbeslag Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Financiering WLZ februari 2015

Voorlichtingsbijeenkomst Financiering WLZ februari 2015 Voorlichtingsbijeenkomst Financiering WLZ 2015 4 februari 2015 Inhoud presentatie Contracteerruimte 2015 Clickmomenten ZZV Meerzorg Clientgericht declareren Bevoorschotting Publicatie uitnutting gegevens

Nadere informatie

Technische referentiegroep iwlz mei 2017

Technische referentiegroep iwlz mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 9 mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 3 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Terugblik vorige technische referentiegroep Actiepunten Inhoud iwlz 2.0 stand van

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Volgnr. Vraag Antwoord BSN 1 Indien BSN niet gevuld is, wordt dit veld gevuld met 999999999. Dit leidt tot een probleem in mijn

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Model inrichting declaratie- / facturatieproces VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke administratie Zorgaanbieder

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG)

Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Bijlage X: Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Datum 15 december Versie 1.1 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Versiebeheer 15 december

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE 1.4 2013 Bijgaand treft u een overzicht aan van de nieuwe en gewijzigde controles van het AW319 bericht versie 1.4 t.b.v. 2013. Dit overzicht is niet

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht SVB en VNG 22 maart 2017 Agenda 22 maart Terugkoppeling Overleg Ketenregie d.d. 16 maart Datamigratie en varianten 1-1-2018 Ketentest Omgeving GGK Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum rechtmatigheid WMO 2015 19012016 1 Algemeen - Dit addendum is tot stand gekomen naar aanleiding van overleg tussen zorgaanbieders en Gemeenten. Uitgangspunt

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Auteur Afdeling Beheertteam AZR Contactcentrum Zakelijk Datum 21 april 2011 Versienummer 1.0 Volgnummer 2011037359 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 DOEL...3 2 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

Grip op het financiële proces rondom de productie!

Grip op het financiële proces rondom de productie! Grip op het financiële proces rondom de productie! Voor deze workshop gebruiken we de app: Meetoo WiFi: FriendshipSC-WiFi Wachtwoord: Move2016 Download de app MeetingID: 162-601-685 Hoe krijgen we grip

Nadere informatie

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304

Bijlage 3. Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Bijlage 3 Handleiding declareren Podotherapie PM 304 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde podotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 Mar1jn Pepping Consultant WMO kantoor Theo Fleerkamp Consultant WMO kantoor donderdag 20 juni 2013 FACTSHEET WMO KANTOOR 37 KLANTGEMEENTEN 33.000 CLIENTEN DRIE AANDEELHOUDERS:

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Handleiding down- en uploaden Excel format declareren/nominatieve lijst versie april 2010

Handleiding down- en uploaden Excel format declareren/nominatieve lijst versie april 2010 Handleiding down- en uploaden Excel format declareren/nominatieve lijst versie 3.0 20 april 2010 De NZa heeft bepaald dat u als zorgaanbieder met ingang van 1 januari 2010 de zorg die u levert aan cliënten

Nadere informatie

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen Softwareleveranciersoverleg Experiment regelarme instellingen Merel Gosens Diemen, 6 november 2012 Inhoud Aanleiding en stand van zaken ERAI Voorbeelden experimenten Effecten op de standaard - AW319 -

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren Fysiotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten bij

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wmg. Bijlage 25 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 1 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Handleiding declareren fysiotherapie

Handleiding declareren fysiotherapie Bijlage 1 Handleiding declareren fysiotherapie PM 304 Vrijgevestigd Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde fysiotherapeuten

Nadere informatie

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO?

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO? Tips voor verwerken retourinformatie U kunt uw declaratie indienen in op het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO. Op dit portaal kunt u de status van de afhandeling volgen en ontvangt u retourinformatie

Nadere informatie

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

3.2 Zorgkantoor Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. Bijlage 24 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Declaratievoorschriften AWBZ-zorg Ingevolge artikel 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal

Inkoopbureau H-10. Het Jeugdportaal. Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Inkoopbureau H-10 Het Jeugdportaal Handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal Het Inkoopbureau H-10 2-2-2015 Inleiding Dit document bevat de handleiding voor het gebruik van het Jeugdportaal. Dit

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Inleiding Het Kwaliteitstraject vindt plaats onder regie van VWS en in samenwerking met ZN en het CVZ. Het Kwaliteitstraject heeft als doel om vast te stellen

Nadere informatie

iwmo - berichtenstroom

iwmo - berichtenstroom iwmo - berichtenstroom 21-01-2016 Inhoud Inleiding Inhoud bericht Toewijzing Wmo ondersteuning (01 02) Berichtenstroom Toewijzing Wmo ondersteuning retour (01 02) Codes SWVO Toewijzing Wmo ondersteuning

Nadere informatie