Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag"

Transcriptie

1 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag

2 II Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

3 Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus RK Utrecht website: Bewaarder Stichting Bewaarder Zwitserleven Beleggingsfondsen Herikerbergweg CM Amsterdam Zuidoost Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Bank en betaalkantoor KAS BANK N.V. Spuistraat VT Amsterdam Depotbank KAS BANK N.V. Spuistraat VT Amsterdam Administrateur SNS Asset Management N.V. Croeselaan 1 Postbus RK Utrecht Fiscaal adviseur SNS REAAL N.V. Afdeling Fiscale Zaken Postbus RK Utrecht Juridisch adviseur SNS REAAL N.V. Afdeling Juridische Zaken Postbus RK Utrecht Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen - Jaarverslag 2012 III

4 Inhoud Profiel 2 Bericht van de Raad van Toezicht 9 Verslag van de beheerder 11 Jaarrekening 2012 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen 27 Balans 28 Winst- en verliesrekening 28 Kasstroomoverzicht 28 Toelichting 29 Jaarrekening 2012 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen 41 Zwitserleven Mixfonds 42 Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven HorizonRentefonds 66 Indirecte beleggingen 71 Zwitserleven Obligatiefonds 72 Zwitserleven Europees Aandelenfonds 76 Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds 79 Zwitserleven Credits Fonds 82 Zwitserleven Vastgoedfonds 86 Overige gegevens 89 Belangen Directie 90 Statutaire winstbestemmingsregeling 90 Winstbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 91 IV Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

5 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag 2012 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen - Jaarverslag

6 Profiel Beleggers die voor beleggingsfondsen kiezen gaan voor de voordelen van op eenvoudige wijze gespreid beleggen en voor de expertise van de fondsbeheerder. Met onze expertise willen wij beleggers toegevoegde waarde leveren op het gebied van selectie van goed renderende beleggingen, maatschappelijk bewust vermogensbeheer in combinatie met een gematigd risicoprofiel. In dit jaarverslag vindt u naast de financiële verantwoording over uw belegging ook informatie over de manier waarop wij de beleggingen hebben beheerd en wie daarbij zijn betrokken. We gaan in op een aantal belangrijke kenmerken. We leggen onze werkwijze uit, hoe wij het vermogensbeheer hebben ingericht en met welke partijen wij samenwerken om ervoor te Ons maatschappelijk bewust vermogensbeheer is gebaseerd op drie peilers: Fundamentele Beleggingsbeginselen (uitmondend in uitsluitingscriteria), dialoog tussen vermogensbeheerder en de onderneming ( engagement ) en uitoefening van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De Fundamentele Beleggingsbeginselen vormen de basis van het ESG-beleid. De beleggingsbeginselen zijn geen subjectieve voorzorgen dat uw belegging in goede handen is. Onze beleggingsfilosofie in het kort Onze strategie is gebaseerd op fundamentele en kwantitatieve analyse. Ons kostenbeleid betekent transparantie en zekerheid vooraf over de te verwachten beheerkosten en is ook transparant achteraf. De beleggingsfondsen van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen beleggen uitsluitend in beleggingsfondsen van Zwitserleven Beleggingsfondsen. ~ ~ Maatschappelijk bewust vermogensbeheer Wij nemen onze beleggingsbeslissingen volgens maatschappelijk bewuste beleggingsbeginselen. Daarbij nemen wij criteria in aanmerking op het gebied van milieu, sociaal verantwoord ondernemen en goed ondernemingsbestuur, Environment, Social, Governance (ESG). We letten dus nadrukkelijk op duurzame beleidsaspecten. Hiervoor werken we samen met twee partijen, het ESG-researchteam van SNS Asset Management (SNS AM) en het Zweedse GES Investment Services (GES). ~ ~ Best in class vermogensbeheerders De ons toevertrouwde gelden worden op een professionele manier beheerd. Daarvoor is specialistische beleggingsexpertise noodzakelijk. Wij maken daartoe gebruik van SNS Asset Management, de asset management organisatie van SNS REAAL, die het vermogen beheert van de ondernemingen van SNS REAAL. Voor zover er bij SNS Asset Management geen expertise is, zoeken wij naar de beste vermogensbeheerder op dat specifieke gebied. Met deze specialisten doen wij zaken, als kritische gesprekspartner voor onze klanten. ~ ~ Actief beheer met gematigd risicoprofiel De actief beheerde Zwitserleven Beleggingsfondsen hebben een tweeledige doelstelling. Wij streven ernaar de benchmarks te verslaan en naar een rendement dat gemiddeld hoger ligt dan het rendement van andere vergelijkbare fondsen. Het risicoprofiel van de fondsen is gematigd omdat wij ons bewust zijn dat de meeste financiële markten redelijk efficiënt zijn. Er is een voorkeur voor veel kleine actieve posities in portefeuilles boven een paar grote bets die het beleggingsresultaat kunnen maken en breken. Maatschappelijk bewust vermogensbeheer 2 Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

7 keuren. Deze komen voort uit internationale verdragen, richtlijnen en codes. ESG staat voor de inbedding van environment, social en (corporate) governance aspecten in het beleggingsproces. ESG is meer dan de poortwachter vooraf, waarbij ondernemingen of overheden op basis van hun ESG-beleid of ESG-prestaties geweerd worden van belegging. Het gaat hierbij om het verankeren van dit beleid diep in het beleggingsproces. Bij beleggingen in Europese aandelen wordt verder gegaan dan alleen het toepassen van uitsluitingscriteria. Het fonds kent een best-in-class aanpak, waarbij alleen ondernemingen worden opgenomen die tot de 40 procent meest duurzame ondernemingen binnen een sector behoren. Beslissingen over de ondernemingen waarin wordt belegd worden niet licht genomen. Daarom wordt bij deze ondernemingen de vinger aan de pols gehouden en worden hun prestaties op het gebied van duurzaamheid op de voet gevolgd. Ten minste eens in de twee jaar wordt een hele sector opnieuw onderzocht. Bij beleggingen in vastgoedfondsen worden criteria toegepast die passend zijn voor deze beleggingscategorie. Het doel van dit beleid is dat geen vermogenstitels aangekocht worden of zich in de portefeuille bevinden, die de beleggingsbeginselen in grove mate schenden. Traditionele financiële en niet-financiële criteria worden samen gewogen om tot een goed renderende portefeuille te komen. Maatschappelijk bewust vermogensbeheer is van toepassing op alle ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Europe, MSCI US en MSCI Pacific Developed indices. Dit betekent dat ondernemingen en overheden van zogenaamde opkomende landen niet beoordeeld worden. Uitsluitingscriteria Voorafgaand aan de portefeuillesamenstelling vindt een beoordeling plaats van ondernemingen en (lagere) overheden die deel uitmaken van de benchmark. Deze instellingen worden beoordeeld op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. De beoordelingscriteria zijn: ~ ~ mensenrechtenschending; ~ ~ kinderarbeid en dwangarbeid; ~ ~ corruptie; ~ ~ milieuvervuiling; ~ ~ wapenproductie en controversiële wapenhandel; en ~ ~ schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes. Na deze beoordeling wordt bepaald welke vermogenstitels definitief geselecteerd en opgenomen worden in de beleggingsportefeuille. Bij een negatieve beoordeling kan een instelling uitgesloten worden. De instelling krijgt de gelegenheid te reageren op de onderbouwing van de overwogen uitsluiting. Wanneer de reactie onvoldoende is, uitblijft of geen weerlegging inhoudt van de bevindingen, volgt uitsluiting. Gezien het doorlopende karakter van de beoor deling in het beleggingsuniversum is een eventuele negatieve beoordeling niet onherroepelijk. De uitvoering van het uitsluitingenbeleid wordt, met uitzondering van Zwitserleven Vastgoedfonds, uitbesteed aan SNS Asset Management (SNS AM). De instellingen worden beoordeeld door een team van analisten van SNS AM. Het rapport van dit team wordt voorgelegd aan een selectiecomité. Dit selectiecomité besluit welke instellingen van belegging zijn uitgesloten, respectievelijk welke ondernemingen in aanmerking komen voor engagement. Engagement Tijdens het engagement, de dialoog tussen de vermogensbeheerder en het management van de onderneming, wordt besproken waar precies en op welke manier de onderneming de duurzaamheidprestatie kan verbeteren. Binnen engagement onderscheiden wij twee vormen: responsief en proactief engagement. Bij responsief engagement wordt de dialoog aangegaan met individuele ondernemingen die op één of meerdere Fundamentele Beleggingsbeginselen slecht scoren en het risico lopen van belegging te worden uitgesloten, maar waarbij verwacht wordt op korte termijn verbetering te kunnen realiseren. De doelstelling van responsief engagement is dat ondernemingen verbetering tonen in hun ESG-beleid en ESG-prestaties, zodat zij voldoen aan de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Proactief engagement richt zich op de natuurlijke hulpbronnenindustrie met de focus op ondernemingen in de sectoren: olie & gas - mijnbouw papier & bosbouw - voeding, drank & tabak en nutsbedrijven. Hierbij worden op voorhand thema s of onderwerpen geselecteerd waarover het gesprek wordt aangegaan. De doelstelling van proactief engagement is het creëren van een positieve impact bij ondernemingen en op sectorniveau het realiseren van een verbetering van de ESG-standaard. Naast engagement op ondernemingsniveau wordt ook collectief engagement gevoerd. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij initiatieven die op sector- of overheidsniveau proberen een positieve invloed uit te oefenen op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Bij collectief engagement wordt samengewerkt met andere investeerders om als groep op te treden bij omvangrijke kwesties die relevant zijn voor verantwoorde beleggers. Dergelijke kwesties omvatten klimaatverandering, water, en transparantie en openbaarmaking. Dit podium wordt ook gebruikt om overheden en regelgevende instanties te adviseren over wetgeving of beleidsontwikkelingen die van invloed zijn voor beleggers. De intentie is om de impact te maximaliseren door namens een grote groep van beleggers een onderbouwde boodschap af te geven. De namen van bedrijven waarmee een actieve dialoog wordt gevoerd, worden niet gepubliceerd. In lijn met onze engagementstrategie kiezen wij voor een positieve benadering door te investeren in een goede relatie. Daarbij proberen we deze bedrijven te stimuleren hun ESG-beleid en ESG-prestaties te verbeteren. Ondernemingen die geen of onvoldoende voortgang laten zien, kunnen worden uitgesloten van het belegbaar universum. ESG-aanpak bij Zwitserleven Vastgoedfonds De beoordeling van Zwitserleven Vastgoedfonds wordt uitgevoerd door het Zweedse bedrijf GES Investment Services ( GES ). GES monitort de ondernemingen, op halfjaarlijkse basis en de ondernemingen in de benchmark op jaarbasis. De criteria waarop beoordeeld wordt, zijn: ~ ~ watergebruik; ~ ~ afvalbeheer; ~ ~ klimaatinvloed; ~ ~ sociaal verantwoord ondernemen; en ~ ~ corporate governance (beoordeling vindt ieder halfjaar plaats en geldt alleen voor ondernemingen in het fonds). Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen - Jaarverslag

8 Aan de hand van de beoordeling van GES wordt een lijst met ondernemingen opgesteld die het laagst scoren op de ESG-criteria. GES zal met de 10% slechtst presterende ondernemingen uit het fonds een actieve dialoog aangaan. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) houdt toezicht op het engagementproces. Ondernemingen die uiteindelijk geen of onvoldoende voortgang laten zien, kunnen worden uitgesloten van het belegbaar universum. Uitoefening stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen In het kader van ons maatschappelijk bewust vermogensbeheer maken wij als aandeelhouder gebruik van het daaraan verbonden stemrecht. Hiervoor is beleid ontwikkeld en over het algemeen wordt gestemd op: ~ ~ voorstellen aangaande de verslaglegging en winstbestemming; ~ ~ voorstellen aangaande de samenstelling van bestuurlijke organen; ~ ~ voorstellen aangaande het beloningsbeleid van bestuurlijke organen; ~ ~ accountantscontrole en daaraan gerelateerde voorstellen; ~ ~ kapitaal gerelateerde voorstellen; en ~ ~ overige gewichtige voorstellen. De uitvoering van het stembeleid is uitbesteed aan SNS AM. Daarbij maakt SNS AM gebruik van de diensten van een externe adviseur, gespecialiseerd op het gebied van het beoordelen van de corporate governance van onderne mingen. Deze adviseur geeft stemadviezen die gebaseerd zijn op richtlijnen waarin tal van internationale codes en best practice aanbevelingen zijn verwerkt. Voor het feitelijk uitbrengen van stemmen wordt, voor zover wettelijk toegestaan, gestemd bij volmacht ( proxy voting ). Richtlijnen voor transparantie De Zwitserleven Beleggingsfondsen onderschrijven de richtlijnen voor transpa rantie van duurzame beleggingsfondsen van het European Sustainable Investment Forum (Eurosif). Deze richtlijnen vereisen dat beleggingsfondsen voldoen aan de Europese richtlijnen op het gebied van Sustainable and Responsible Investing en dat zij hun klanten helderheid geven over hun uitgangspunten en principes op dit terrein. Overzicht vermogensbeheerders tabel 1 Beleggingsfonds Strategie Vermogensbeheerder Zwitserleven Mixfonds Europese aandelen (50%) en Euro obligaties (50%) SNS Asset Management SNS Asset Management Asset allocatie SNS Asset Management Zwitserleven HorizonRentefonds Euro obligaties SNS Asset Management ( 70% Government Bonds 10+, 30% Credits Fonds) SNS Asset Management Asset allocatie SNS Asset Management Zwitserleven Horizonfonds Europese aandelen (15%) SNS Asset Management Euro obligaties (75%) SNS Asset Management ( 70% Government Bonds 10+, 30% Credits Fonds) SNS Asset Management Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen (10%) LaSalle Investment Management Asset allocatie SNS Asset Management Zwitserleven Horizonfonds Europese aandelen (25%) SNS Asset Management Euro obligaties (75%) SNS Asset Management ( 70% Government Bonds 10+, 30% Credits Fonds) SNS Asset Management Asset allocatie SNS Asset Management Zwitserleven Horizonfonds Europese aandelen (35%) SNS Asset Management Euro obligaties (60%) SNS Asset Management ( 70% Government Bonds 10+, 30% Credits Fonds) SNS Asset Management Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen (5%) LaSalle Investment Management Asset allocatie SNS Asset Management Zwitserleven Horizonfonds Europese aandelen (50%) SNS Asset Management Euro obligaties (50%) SNS Asset Management ( 70% Government Bonds 10+, 30% Credits Fonds) Asset allocatie SNS Asset Management Zwitserleven Horizonfonds 20+ Europese aandelen (60%) Euro obligaties (35%) SNS Asset Management ( 70% Government Bonds 10+, 30% Credits Fonds) SNS Asset Management Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen (5%) LaSalle Investment Management Asset allocatie SNS Asset Management 4 Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

9 Best in class vermogensbeheerders De ons toevertrouwde gelden worden op een professionele manier beheerd. Daarvoor is beleggingsexpertise noodzakelijk. Als er binnen de asset management organisatie van SNS AM geen expertise is, wordt een vermogensbeheerder geselecteerd die op dat specifieke gebied de beste expertise heeft. Het kiezen van de beste vermogensbeheerders is bij ons een cruciaal onderdeel van het beleggingsbeleid. Wij zijn verantwoordelijk voor die keuze en voor de bewaking ervan. De geselecteerde vermogensbeheerder krijgt een set kwantitatieve maatstaven en spelregels mee om daarbinnen een optimaal resultaat te behalen. Overzicht vermogensbeheerders Beleggingsfonds, strategie, regio/assetverdeling en vermogensbeheerder Meer dan de helft van de Nederlandse beleggers belegt in beleggingsfondsen. Wie bij die fondsen verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleggingsproces is vaak onduidelijk. De informatievoorziening is vaak onvoldoende, terwijl deze informatie een belangrijk onderdeel vormt in het beslissingsproces van de belegger en zijn fondskeuze in belangrijke mate beïnvloedt. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen, de daarbij behorende strategie en de vermogensbeheerder van het fonds. Actief beheer met gematigd risicoprofiel De actief beheerde Zwitserleven Beleggingsfondsen hebben een tweeledige doelstelling. Enerzijds is het streven om ex-ante geformuleerde benchmarks te verslaan, anderzijds streven wij naar een rendement dat gemiddeld hoger ligt dan het rendement van onze peers. Voor elk beleggingsfonds zijn helder geformuleerde mandaten beschreven met relevante restricties, richtlijnen en (risico)limieten die door onze managers beleggingsfondsen ook continu gevolgd en gemonitord worden. Het risicoprofiel van de fondsen is gematigd omdat wij ons bewust zijn dat financiële markten redelijk efficiënt zijn. Er is een voorkeur voor veel kleine actieve posities (active law of fundamental management) in portefeuilles boven een paar grote bets die de performance kunnen maken en breken. Beleggingsprocessen Europese aandelen (SNS Asset Management) Het Europese aandelen product is kwantitatief ingericht, waarbij ook nog een kwalitatieve check plaatsvindt. Allereerst wordt het beleggingsuniversum gescreend op ESG-factoren, waarbij de meest duurzame 40% van alle bedrijven in iedere sector worden opgenomen in het beleggingsuniversum. De bedrijven uit het beleggingsuniversum worden in het tweede deel van het proces beoordeeld op drie criteria: 1) winst- en prijsmomentum, 2) waarde en 3) reality check. Het gebruikte winstmomentum van een aandeel is de bijstelling van de winstverwachting van analisten over de afgelopen drie maanden. Het prijsmomentum is het rendement op een aandeel over de afgelopen zes maanden. Voor het waarderingsonderdeel van het beleggingsproces wordt gebruik gemaakt van ondermeer verwachte koers/winstverhouding. De reality check is enerzijds een kwalitatieve analyse van aandelen waarbij geprobeerd wordt te achterhalen of de scores op momentum en waardering betrouwbaar zijn. Deze check is gebaseerd op fundamentele ontwikkelingen bij een bedrijf, óf op bijzondere en eenmalige factoren. Anderzijds wordt de analyse van de meest recente economische ontwikkelingen gericht op variabelen die bepalend zijn voor de winstontwikkeling van een bedrijf. De portefeuille wordt continu bewaakt in termen van stijl en risico. Hiertoe is een portefeuillemonitor geconstrueerd, die real-time inzicht geeft in de stijl en risico verdeling binnen de portefeuille en tevens de performance attributie in kaart brengt. Euro obligaties (SNS Asset Management) Het beleggingsproces binnen Zwitserleven Obligatiefonds bestaat uit een combinatie van meerdere alfabronnen. Ten eerste wordt een check op het universum gedaan aan de hand van ESG-criteria (=Environment, Social, Governance). Om diversificatieredenen worden er zowel top-down als bottom-up alfabronnen gebruikt. De belangrijkste bronnen zijn: top-down alloctie naar vastrentende waarde categorieën zoals: staatsobligaties, obligaties met onderpand, quasi-staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Eén niveau dieper vindt dan ook nog de sectorallocatie plaats. Binnen het renteteam vindt de duration- en looptijdenpositionering over de hele portefeuille plaats, daarnaast is landenselectie een belangrijke bron van alfa. Binnen het creditteam wordt veel tijd en aandacht geschonken aan de analyse van bedrijven met als doel een solide creditportefeuille te bouwen, waarbij de sectorinvulling met name bottom-up wordt gedaan (naamselectie leidt tot sectorallocatie en invulling). Binnen de categorie obligaties met onderpand zijn covered bonds en Asset Backed Securities twee grote domeinen. Sector- en issuerselectie zijn hier de meest gebruikte alfabronnen. Door spreiding aan te brengen in de ter beschikking staande alfabronnen, is er niet één dominante strategie verantwoordelijk voor de performance van het fonds. Zowel vanuit een risico- als een rendementsgedachte is dit wenselijk voor een duurzame performance op de lange termijn. Euro staatsobligaties Zwitserleven Government Bonds 10+ (SNS Asset Management) Binnen Zwitserleven Government Bonds 10+ wordt gebruikt gemaakt van de volgende alfabronnen om rendement te generen. Ten eerste wordt een check op het universum gedaan aan de hand van ESG-criteria (=Environment, Social, Governance). Duration- en looptijdenpositionering, landenselectie, issuer selectie t.a.v. quasi-staatsobligaties en issueselectie. Om te komen tot deze beslissingen wordt binnen het renteteam gewerkt met zowel kwalitatieve als kwantitatieve modellen om de positionering te bepalen. Zogenaamde scorecards waarmee op een structurele manier de dominante drijfveren voor de visie worden bepaald, worden op weekbasis besproken. De verschillende factoren worden allemaal individueel gescoord en als resultante komt hier de gewenste positionering qua curve-, duration- en landenpositionering uit. Euro obligaties Zwitserleven Credits Fonds (SNS Asset Management) Het beleggingsproces binnen Zwitserleven Credits Fonds bestaat uit een combinatie van meerdere alfabronnen. Ten eerste wordt een check op het universum gedaan aan de hand van ESG-criteria (=Environment, Social, Governance). De allocatie naar de twee hoofdsectoren, financials & corporates is meer een top-down beslissing. Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen - Jaarverslag

10 Overzicht fondsmanagers tabel 2 Beleggingsfonds Fondsmanager(s) Verantwoordelijk voor fonds sinds Bij huidige asset manager sinds In asset management industrie sinds Zwitserleven Europees Aandelenfonds Hilde Veelaert Niels de Graaff Mark Engelen (ZL 2001) 1997 Zwitserleven Vastgoedfonds Ernst-Jan de Leeuw LaSalle is aangesteld sinds Zwitserleven Obligatiefonds Bart aan den Toorn Johan Idema Zwitserleven Credits Fonds Bart aan den Toorn Johan Idema Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds Bart aan den Toorn Johan Idema ) In diensttreding bij rechtsvoorgangers SNS REAAL Eén niveau dieper vindt dan ook nog de sectorallocatie plaats. Er wordt geen actief durationbeleid gevoerd binnen het fonds. De overall duration van het fonds is neutraal versus de benchmark. Het is wel mogelijk op de rentecurve een positie in te nemen om op deze manier te profiteren van relatieve waarde in een bepaald looptijdsegment. Binnen het creditteam wordt veel tijd en aandacht geschonken aan de analyse van bedrijven met als doel een solide creditportefeuille te bouwen, waarbij de sectorinvulling met name bottom-up wordt gedaan (naamselectie leidt tot sectorallocatie en invulling). Het voorkomen van faillissementen is essentieel ter bescherming van de downside performance. Issuerselectie is dan ook een belangrijk onderdeel van het beleggingsproces binnen credits. Issueselectie is de laatste stap, waarbij binnen credits. De keuze van looptijd, liquiditeit en senioriteit leveren een belangrijke bijdrage aan de performance. Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen (LaSalle Investment Management) De vermogensbeheerder belegt in beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Het startpunt hierbij is de benchmark, GPR 250 Europe Index, UK 20%, UCITS benchmark, waarbij binnen deze benchmark de totale omvang van UK ondernemingen op 20% gemaximeerd wordt. De vermogensbeheerder selecteert binnen dit universum de circa dertig beste vastgoedondernemingen. Als onderdeel van Jones Lang LaSalle heeft de vermogensbeheerder een directe toegang tot diverse bronnen voor informatie en trends binnen de vastgoedmarkt. In het beleggingsproces worden 1) de vastgoedportefeuille, 2) de balans van de organisatie en 3) de kwaliteit van het management/strategie als de drie value drivers gezien van iedere onderneming. De portefeuille wordt samengesteld met een defensief karakter. Dit betekent dat de ondernemingen relatief conservatief gefinancierd zijn en dan ook minder dan gemiddeld gebruik maken van vreemd vermogen. Alle ondernemingen in de portefeuille worden beoordeeld op hun sociale, maatschappelijke en milieuprestaties (Environment, Social en Governance criteria). Daarnaast worden de ondernemingen op halfjaarlijkse basis ook getoetst op klimaatbeheersing, afvalbeheer en watergebruik. Overzicht fondsmanagers In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de Zwitserleven Beleggingsfondsen en de namen van de fondsmanager(s) die verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid. In deze tabel staat ook sinds wanneer fondsmanagers verantwoordelijk zijn voor het fonds, sinds wanneer zij werkzaam zijn bij de huidige vermogensbeheerder/assetmanager en sinds wanneer zij werkzaam zijn in de asset management industrie. De Zwitserleven Mixfondsen beleggen uitsluitend in de onderstaande beleggingsfondsen van Zwitserleven Beleggingsfondsen. Een verkorte CV met relevante opleiding en werkervaring van de fondsmanagers vindt u op fondsmanagers. Risicomanagement SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) bewaakt met behulp van een systeem van risicobeheersingsmaatregelen dat de fondsen in het algemeen en de beleggingsportefeuilles in het bijzonder voortdurend blijven voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. Zo zal een brede en goede spreiding van de beleggingen naar verwachting een dempend effect hebben op onderkende prijsrisico s, terwijl selectie op kredietwaardigheidsniveau en limietbewaking de mogelijkheid scheppen om kredietrisico s te beheersen. Liquiditeitsrisico s kunnen worden beperkt door hoofdzakelijk in courante, beursgenoteerde effecten te beleggen. In het directieverslag wordt in de paragraaf Marktontwikkelingen en vooruitzichten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de markten waarbij een groot deel van de risico s samenhangend met het gebruik van financiële instrumenten, zoals het koersrisico, het renterisico, het kredietrisico en het valutarisico zijn behandeld. Het (half)jaarverslag heeft onder meer als functie om inzicht te verschaffen in risico s die zich ultimo verslagperiode voordoen. Dit 6 Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

11 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Zwitserleven Mixfonds Zwitserleven Horizon Rentefonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds 20+ Zwitserleven Obligatiefonds Zwitserleven Europees Aandelenfonds Zwitserleven Credits Fonds Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds Zwitserleven Vastgoedfonds inzicht is het beste te verkrijgen door het in samenhang beoordelen van het verslag van het fonds en van het paraplufonds waarvan het fonds deel uitmaakt. Het overzicht Effectenportefeuille biedt informatie inzake de mate van spreiding van beleggingen op het gebied van zowel land en sector als per individuele naam, en geeft daarmede onder meer een indicatie van prijs- en valutarisico s. In de jaarrekening is in het geval het fonds in aandelen belegd, informatie opgenomen met betrekking tot de sector- en/of landenspreiding van de portefeuille. Voor uitleg over de verschillende risico s verwijzen wij u graag naar de toelichting op de jaarcijfers 2012 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen, zie pagina 32. Juridische structuur In de Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen zijn gelden uit beleggingsverzekeringen ondergebracht. Zwitserleven is een handelsnaam van SRLEV N.V. SRLEV N.V. (hierna: Zwitserleven ), de verzekeraar, is een gekwalificeerde belegger die participant is in de beleggingsfondsen. Op 31 december 2012 waren Zwitserleven en KAS BANK N.V. de enige participanten. De beheerder heeft per eind december 2011 een aanvraag tot registratie vrijwillig toezichtregime gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Per 25 april 2012 heeft de AFM bericht dat de Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen onder het vrijwillig toezichtregime van de AFM vallen en dat de fondsen als zodanig geregistreerd staan bij de AFM. Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen heeft een zogenaamde paraplustructuur. Dit houdt in dat het fondsvermogen verdeeld wordt in verschillende series participaties (gezamenlijk de subfondsen of fondsen en elk afzonderlijk een subfonds of fonds ). Voor de paraplustructuur is gekozen omdat dit leidt tot schaalvergroting als gevolg waarvan efficiencyvoordelen kunnen worden behaald. Bovendien kunnen nieuwe fondsen op betrekkelijk eenvoudige wijze worden geïntroduceerd en in een bestaande structuur worden ondergebracht. Hierdoor kan sneller en efficiënter op veranderende marktsituaties worden ingespeeld. Beleggingsbeleid, risicoprofiel en kostenstructuur kunnen per subfonds verschillen. Voorafgaand aan de introductie van een subfonds stellen de beheerder en bewaarder van de beleggingsfondsen, met inbreng van Zwitserleven, de subfondsspecificaties vast. Vanaf de introductie van een subfonds gelden de subfondsspecificaties zoals opgenomen in het betreffende aanvullende prospectus. Het prospectus van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen inclusief de Voorwaarden van Beheer en Bewaring en de specificaties van de subfondsen zijn kosteloos op te vragen bij de beheerder of op de internetpagina in te zien. Per 31 december 2012 bestaan de Zwitserleven Mix Beleg gingsfondsen uit zeven Subfondsen, genaamd: Zwitserleven Mixfonds, Zwitserleven Horizonfonds , Zwitserleven Horizonfonds , Zwitserleven Horizonfonds , Zwitserleven Horizonfonds , Zwitserleven Horizonfonds 20+ en Zwitserleven HorizonRentefonds. Doelstelling Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is bedoeld voor alle relaties van Zwitserleven, zowel zakelijk als particulier. De beleggingsfondsen hebben tot doel het per subfonds afzonderlijk beleggen van vermogen in effecten, afgeleide producten en andere vermogenswaarden, ten behoeve van de participanten. Belegging in de beleggingsfondsen Het aan elk subfonds toe te rekenen vermogen wordt afzonderlijk belegd in de specifieke beleggingsportefeuille van het betreffende subfonds. Naast de algemene beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid heeft elk subfonds een eigen beleggingsbeleid en risicoprofiel. De subfondsen onderscheiden zich primair door het in de aanvullende prospectussen geformuleerde beleggingsbeleid. Voor elk subfonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per subfonds worden verantwoord en geadministreerd op een daartoe per subfonds aangehouden rekening. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een subfonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van de participanten in het betreffende subfonds. Fund Governance SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft, Fund Governance Principles (verder Principles ) geïmplementeerd. Deze Principles zijn gebaseerd op de door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) geformuleerde Principles of Fund Governance. Deze Principles zijn een gedragscode voor fondsbeheerders die tot doel hebben waarborgen te scheppen voor een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). In de Principles wordt onderscheid gemaakt tussen richtlijnen voor de dagelijkse beheertaken die een nadere uitwerking geven van het beginsel belangenconflicten tegen te gaan en te handelen in het belang van fondsbeleggers en Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen - Jaarverslag

12 Principles voor het waarborgen van de naleving van deze richtlijnen binnen de organisatie van de beheerder. De gedragscode van DUFAS is afgestemd met het ministerie van Financiën en de AFM. De volledige tekst van de door SNS Beleggingsfondsen Beheer geformuleerde Principles is gepubliceerd op de website van SBB, bereikbaar via: snsbeleggingsfondsenbeheer.nl à Fund Governance. Deze tekst is tevens schriftelijk op te vragen bij de beheerder. Verklaring omtrent de bedrijfsvoering Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende de verslagperiode verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering zoals bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. SBB is statutair gevestigd en houdt kantoor in Utrecht. SBB is een 100% deelneming van SNS REAAL N.V. te Utrecht. In het verslagjaar voert SBB directie over en is beheerder van SNS Beleggingsfondsen N.V., Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen, Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Ultimo 2012 was de omvang van het door SBB beheerde vermogen 10,2 miljard (ultimo 2011: 7,7 miljard). Het adres waar de vennootschap kantoor houdt is: SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Het postadres is: Postbus RK Utrecht Telefoon: adres: Website: snsbeleggingsfondsenbeheer.nl Ook hebben wij geconstateerd dat de bedrijfsvoering effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende 2012 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Verslaglegging en overige informatie Jaarverslag en halfjaarbericht Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een jaarverslag opgemaakt. Binnen negen weken na afloop van het eerste halfjaar van elk boekjaar wordt een halfjaarbericht opgemaakt. Informatie over de subfondsen Informatie per subfonds is vermeld in het prospectus en eventueel addendum behorend bij het prospectus, in de jaarverslagen en halfjaarberichten en in de Essentiële Beleggersinformatie (EBi). Deze documenten liggen ter inzage ten kantore van de beheerder en zijn te downloaden van de website Participanten worden geadviseerd hiervan kennis te nemen. Nationalisatie SNS REAAL Vrijdag 1 februari 2013 is bekend gemaakt dat SNS REAAL N.V. is genationaliseerd. De aandelen SNS REAAL N.V. zijn daarmee volledig in het bezit gekomen van de Nederlandse Staat. De nationalisatie heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van SBB of voor participanten of aandeelhouders van de door SBB beheerde beleggingsinstellingen, waaronder Zwitserleven Beleggingsfondsen en haar (sub)fondsen. In de beleggingsportefeuilles van de door SBB beheerde beleggingsinstellingen is niet belegd in aandelen of - al dan niet achtergestelde - obligaties uitgegeven door SNS REAAL N.V. dan wel door een van haar deelnemingen. 8 Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

13 Bericht van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht ( RvT ) had over het verslagjaar als taak om toezicht te houden op het gevoerde beleid van de beheerder en op de algemene gang van zaken bij Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen (de Paraplu ). De Paraplu had tot eind 2011 geen eigen RvT. Om redenen van verbetering van de governance was het gewenst dit toezicht naar een bij de Paraplu in te stellen RvT te verplaatsen. Met ingang van 1 januari 2012 fungeert voor dit toezicht de RvT. Uitgangspunt van het betreffende model is dat in deze structuur de Raad van Toezicht een goed overzicht heeft op de handelswijze van de (beheerder van de) Paraplu. Samenstelling Met ingang van 2012 is de RvT samengesteld uit de heren R.G.J. Langezaal, J. Boven, W. Horstmann en B. Janknegt. De heer Boven is echter op zijn verzoek per 1 april 2012 afgetreden, waardoor de RvT sinds die datum bestaat uit de heren Langezaal, Horstmann en Janknegt. Wij danken de heer Boven voor zijn waardevolle bijdragen aan het uitgeoefende toezicht. Vergaderingen De RvT heeft in het verslagjaar viermaal regulier vergaderd met de directie van SBB, de beheerder van de Paraplu. Geen enkel lid van de RvT is herhaaldelijk bij deze vergaderingen afwezig geweest. Tijdens de vergaderingen is een groot aantal terugkerende onderwerpen aan de orde gekomen die betrekking hebben op het beleid, de gang van zaken en de toekomst van de Paraplu. In iedere reguliere vergadering wordt door de directie van SBB tevens verslag gedaan van de prestaties van de subfondsen van de Paraplu en van eventuele correspondentie en andere contacten met toezichthouders. Vrijwillig toezicht regime Met ingang van 25 april 2012 staan de Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen onder het vrijwillig toezichtregime van de AFM. De subfondsen staan als zodanig geregistreerd bij de AFM. Hiermee wordt aan de door Zwitserleven bij klanten geconstateerde behoefte voldaan. Realisatie van de doelstellingen van de Paraplu De afzonderlijke subfondsen van de Paraplu kennen, uitgaande van een gematigd risico- en kostenprofiel, hoofdzakelijk een prestatiegedreven doelstelling. De directie van SBB geeft ieder overleg aan welk rendement gerealiseerd is met betrekking tot de betreffende subfondsen opdat de RvT kan vaststellen in welke mate de betreffende doelstellingen gerealiseerd worden. Wijziging voorwaarden van de Paraplu Wanneer SBB voornemens is de voorwaarden van de Paraplu te wijzigen, wordt de voorgenomen wijziging voorgelegd aan de RvT. De RvT toetst in hoeverre met het doorvoeren van de betreffende aanpassing het belang van participanten wordt gediend. De RvT heeft zijn goedkeuring gehecht aan het doorvoeren van de navolgende wijzigingen in (beleggings-) beleid van de Paraplu: Met ingang van 1 februari 2012 is de service fee van de subfondsen worden verhoogd met 0,005% op jaarbasis. Vanaf deze datum worden de kosten van de uitvoering van het ESG beleid (uitsluitingen, engagement en stembeleid) betaald vanuit de service fee. Voorts was de verbetering van de wijze waarop de beheervergoeding aan de fondsen in rekening wordt gebracht behandeld. Met ingang van 1 april 2012 wordt niet langer het fondsvermogen per einde maand gehanteerd, maar wordt het op dagbasis berekend gemiddelde fondsvermogen over de maand gebruikt. Per 1 juni 2012 is het prospectus van de Paraplu aangepast, met name in de beschrijving van het beleggingsbeleid zoals opgenomen in de aanvullende prospectussen van de subfondsen die onderdeel uit maken van de Paraplu. De tekstuele aanpassingen waren noodzakelijk om het beleggingsbeleid concreter te verwoorden en transparanter te zijn over de beleggingsrestricties van de subfondsen. Het doel van een kwantitatiever geformuleerd beleggingsbeleid is de beheersbaarheid van de uitvoering van het vermogensbeheer te bevorderen. Zo is van het de meeste subfondsen de formulering van de doelstelling aangepast en is, indien van toepassing, een opsomming opgenomen van derivaten waarin de verschillende subfondsen kunnen handelen. Strategie, risico s en interne beheersingssysteem Strategie In 2012 is met name overleg gevoerd over de te volgen strategie van de beheerder in relatie tot de marktomstandigheden waarin beleggingsfondsen zich bevinden. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat verschillende beleggingsfondsen onderdeel uitmaken van (verzekerings)producten. Daarnaast zijn in de verslagperiode met de directie van SBB tevens andere onderwerpen besproken. Zo is gesproken over het standpunt ten aanzien van de speerpunten van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Daarnaast is overleg gevoerd over implicaties en implementatie van wijzigingen van toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van het zogenaamde product approval and review process en de consequenties van de invoering van de AIFM-richtlijn en de zogenaamde Total Cost of Ownership. Deze onderwerpen worden in 2013 verder besproken. Risicomanagement Met betrekking tot de opzet en werking van de interne risicomanagement systemen heeft de RvT kunnen vaststellen dat de Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen - Jaarverslag

14 directie van de Paraplu iedere reguliere vergadering verslag heeft gedaan en heeft gerapporteerd over de uitkomsten van deze risicomanagement systemen. De rapportagestructuur over het risicobeheersingssysteem is naar de mening van de RvT adequaat opgezet en heeft in het boekjaar naar behoren gefunctioneerd. Namens de Raad van Toezicht, R.G.J. Langezaal, voorzitter W. Horstmann B. Janknegt Utrecht, 5 april Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

15 Verslag van de beheerder I Kerncijfers Ontwikkeling Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen in 2012 In 2012 is het fondsvermogen van de Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen met 463,1 miljoen toegenomen tot miljoen, een stijging van 26,4% ten opzichte van 31 december Het fondsvermogen van bijna alle fondsen nam in het verslagjaar toe door zowel positieve beleggingsresultaten ( 314,7 miljoen) als nieuwe instroom van gelden ( 148,4 miljoen). Fondsvermogen 2012 tabel 3 Fondsvermogen per Fondsvermogen per Zwitserleven Mixfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven HorizonRentefonds Totaal Beleggingsresultaten Over het jaar 2012 presteerden de Zwitserleven Horizonfondsen en het Zwitserleven Mixfonds in absolute zin prima. Alle beleggingsfondsen wisten rendementen in dubbele cijfers te behalen. De Zwitserleven Horizonfondsen beleggen in Zwitserleven Europees Aandelenfonds (3,44%), Zwitserleven Vastgoedfonds (-1,28%), Zwitserleven Credits Fonds (-1,15%) en Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds (-2,06%). Tussen haakjes staat de relatieve performance (performance fonds minus performance benchmark) over het jaar van 2012 vermeld. Zwitserleven Mixfonds belegt in Zwitserleven Europees Aandelenfonds en Zwitserleven Obligatiefonds. De performance van Zwitserleven Mixfonds over het jaar 2012 was fors beter dan de performance van de benchmark. Zwitserleven Europees Aandelenfonds wist de benchmark met 3,44% te verslaan. Rendement 2012 tabel 4 Op basis van intrinsieke waarde na kosten Fonds Benchmark Zwitserleven Mixfonds 16,34% 14,35% Zwitserleven Horizonfonds ,06% 17,61% Zwitserleven Horizonfonds ,73% 17,61% Zwitserleven Horizonfonds ,45% 16,85% Zwitserleven Horizonfonds ,56% 17,41% Zwitserleven Horizonfonds ,03% 17,12% Zwitserleven HorizonRentefonds 14,74% 16,47% 1) Voor zover van toepassing is het rendement inclusief herbelegging van in 2012 uitgekeerd dividend. 2) De benchmark van het fonds kan worden teruggevonden in het prospectus van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Rendement 3 en 5 jaar per tabel 5 Op basis van intrinsieke waarde en meetkundig gemiddelde Fonds 3 jaar 1 Benchmark 3 jaar 2 Fonds 5 jaar 1 Benchmark 5 jaar 2 Zwitserleven Mixfonds 5,62% 5,07% 1,97% 1,76% Zwitserleven Horizonfonds 20+ 6,06% 5,82% 1,00% 0,92% Zwitserleven Horizonfonds ,36% 7,30% 4,79% 5,31% Zwitserleven Horizonfonds ,66% 6,84% 3,09% 3,24% Zwitserleven Horizonfonds ,52% 6,65% 2,67% 2,77% Zwitserleven Horizonfonds ,46% 6,10% Zwitserleven HorizonRentefonds 6,78% 7,42% 6,61% 7,01% 1) Voor zover van toepassing is het rendement inclusief herbelegging van uitgekeerd dividend. 2) De benchmark van het fonds kan worden teruggevonden in het prospectus van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen - Jaarverslag

16 Zwitserleven Obligatiefonds wist tevens over het jaar 2012, met een rendement van 11,53%, de benchmark met 34 basispunten te verslaan. Voor meer uitleg over deze fondsen wordt verwezen naar het jaarverslag 2012 van Zwitserleven Beleggingsfondsen. II Beheerontwikkelingen in de verslagperiode In de verslagperiode zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd en aangekondigd bij de Zwitserleven Beleggingsfondsen. Omdat de Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen doorbeleggen in de Zwitserleven Beleggingsfondsen is het van belang deze wijzigingen te bespreken. Deze zaken worden hieronder puntsgewijs besproken. Introductie vrijwillig toezichtregime Sinds 1 juli 2011 is het mogelijk beleggingsinstellingen die niet onder toezicht staan vrijwillig onder toezicht te stellen. Vrijwillig toezicht is alleen mogelijk voor beleggingsinstellingen die in Nederland rechten van deelneming aanbieden aan gekwalificeerde beleggers. De wens van Zwitserleven was nadrukkelijk om te kiezen voor het vrijwillig toezichtregime. Dit betekent extra zekerheden voor de klant. De Zwitserleven Beleggingsfondsen hebben daartoe per eind december 2011 een aanvraag tot registratie gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Per 25 april 2012 heeft de AFM bericht dat de Zwitserleven Beleggingsfondsen onder het vrijwillig toezichtregime van de AFM vallen en dat de fondsen als zodanig geregistreerd staan bij de AFM. Verhoging service fee Met ingang van 1 februari 2012 is de service fee van de fondsen met 0,005% verhoogd van 0,035% naar 0,040% op jaarbasis. Het vrijwillige toezichtregime leidt tot hogere kosten van de toezichthouder, Autoriteit Financiële Markten en van de bewaarder. Daarnaast wordt de uitvoering van het ESG beleid (uitsluitingen, engagement en stembeleid) betaald uit de service fee. De genoemde verhoging is daardoor noodzakelijk. Meer informatie over de service fee kan worden teruggevonden in het prospectus van de fondsen. Wijziging berekeningsmethodiek service fee De beheerder brengt aan de Zwitserleven Beleggingsfondsen een service fee in rekening. Deze service fee wordt dagelijks (op beursdagen) gereserveerd en ten laste gebracht van het vermogen van de fondsen. De beheerder brengt aan het eind van iedere maand de vergoeding in rekening op basis van 1/12 deel van het percentage op jaarbasis over het totale fondsvermogen per einde van de betreffende maand van ieder fonds. De huidige methodiek is per 1 april 2012 dusdanig gewijzigd dat niet langer het fondsvermogen per einde maand gehanteerd wordt in de bovengenoemde methodiek. In plaats daarvan wordt het gemiddelde fondsvermogen (op basis van fondsomvang per dagultimo) over de maand gebruikt. Door de service fee over het gemiddelde fondsvermogen in plaats van het fondsvermogen per einde van de maand te berekenen vindt een meer nauwkeurige berekening plaats die rekening houdt met fluctuaties van het fondsvermogen gedurende de maand. Nieuwe beleggingsmandaten per 1 juni 2012 Per 1 juni 2012 zijn voor nagenoeg alle fondsen waarbij SNS Asset Management als vermogensbeheerder optreedt de beleggingsmandaten aangepast. Voornaamste redenen voor aanpassing waren: ~ ~ Het creëren van uniformiteit vereenvoudigt het fondsenbeheer en draagt bij aan een betere controle van de uitvoering daarvan; ~ ~ Het nauwkeuriger, vollediger en kwantitatiever formuleren van de mandaten, waardoor het risk management kon worden aangescherpt. Het aanpassen van de mandaten heeft niet geleid tot aanpassingen in de portefeuilles van de betreffende fondsen. Het prospectus is hierop aangepast. Tevens is een toelichting op geplaatst. Dividendvoorstel over het boekjaar 2012 Een dividenduitkering door de fondsen uit de paraplu Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is gezien de fiscale status van de fondsen niet noodzakelijk. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van de fondsen, heeft besloten over het boekjaar 2012 geen dividend uit te keren. De behaalde resultaten worden daarmee toegevoegd aan de reserves van de fondsen. Voor meer informatie over de fiscale status van de fondsen uit de paraplu Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen wordt verwezen naar paragraaf Fiscale aspecten in dit verslag. Samenstelling directie SNS Beleggingsfondsen Beheer Met ingang van 1 mei 2012 is de heer Blocq benoemd tot directeur van SNS Beleggingsfondsen Beheer. Hij keert hiermee terug naar SBB en volgt de heer Blom op, die zich als directeur van ASN Beleggingsinstellingen Beheer volledig wil richten op zijn werkzaamheden binnen ASN Bank. De heer Blocq werkte van 1981 tot medio 2009 bij SNS REAAL, sinds 1994 als directielid van SBB. Vanaf juli 2010 was hij werkzaam als adviseur van de directie van SBB. Samen met de heer De Klerk voert hij de directie over SBB. De heer Blocq is tevens lid van de directie van ASN Groenbank N.V., een 100%-deelneming van ASN Bank N.V. in Den Haag en is hij bestuurder van Stichting Pensioenfonds SNS REAAL. Essentiële Beleggersinformatie (EBi) vervangt Financiële Bijsluiter Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving is de Financiële Bijsluiter vervangen door het nieuwe document genaamd Essentiële Beleggersinformatie. De EBi heeft een vergelijkbare doelstelling als de Financiële Bijsluiter en dient dan ook voor elk subfonds beschikbaar te zijn. De EBi biedt beleggers op compacte wijze inzicht in het fonds, de kosten en de risico s en verbetert 12 Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

17 Totale fondskosten tabel 6 (Synthetische) TER Transactiekosten Totale fondskosten Zwitserleven Horizonfonds ,09% 0,14% 0,23% Zwitserleven Horizonfonds 20+ 0,07% 0,19% 0,26% Zwitserleven Horizonfonds ,04% 0,14% 0,18% Zwitserleven Horizonfonds ,07% 0,13% 0,20% Zwitserleven Horizonfonds ,04% 0,13% 0,17% Zwitserleven Horizonrentefonds 0,04% 0,11% 0,15% Zwitserleven Mixfonds 0,04% 0,19% 0,23% daarmee de transparantie van het betreffende fonds. Per 1 juni 2012 is voor alle subfondsen van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen een EBi beschikbaar voor (potentiële) fondsbeleggers. Ontwikkelingen wet- en regelgeving AIFMD Naar aanleiding van de gevolgen van de kredietcrisis in 2008 is de Europese toezichtregelgeving op het gebied van beleggingsfondsen uitgebreid en is de Alternative Investment Fund Managers Directive, kortweg AIFMD tot stand gekomen. Door de AIFMD komen meer beleggingsfondsen onder toezicht en worden hogere eisen gesteld aan het beheer. Deze regelgeving wordt door de Nederlandse wetgever overgenomen, waardoor ook bestaande beleggingsinstellingen aan zwaardere eisen moeten voldoen dan tot dusverre het geval is. De zwaardere eisen voor het beheer hebben voornamelijk betrekking op risicomanagement, uitbesteding, beloningsbeleid en het verplicht functioneren van een bewaarder met uitgebreide controletaken met betrekking tot de uitvoering van het gevoerde beheer. De nieuwe regelgeving zal in werking treden op 22 juli Voor beheerders met een bestaande vergunning geldt een overgangstermijn van 1 jaar, waardoor deze uiterlijk op 22 juli 2014 aan de eisen van de nieuwe regelgeving zullen moeten voldoen. Voor de het beheer van de Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen heeft dit tot gevolg dat het (vrijwillig) toezicht op deze fondsen met ingang van 22 juli 2014 zal worden vervangen door een verplicht toezicht. Naar verwachting zal deze nieuwe regelgeving leiden tot een stijging van de beheerkosten. Inzicht in de totale fondskosten De kosten van de Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen bestaan uit twee hoofd componenten, namelijk de servicefee en de kosten van aan- en verkopen van beleggingen in verband met het beheer van de beleggingsportefeuilles. Hoewel informatie over de beheerkos ten en de transactiekosten voor de fondsen afzonderlijk grotendeels beschikbaar is, zijn de totale fondskosten niet in een overzicht opgenomen. SBB acht het gewenst het inzicht in de totale fondskosten toegankelijker te maken. In tabel 6 staat een overzicht van de totale fondskos ten voor een belegger die gedurende het gehele jaar 2012 in een Zwitserleven Mix Beleggingsfonds heeft belegd. Daartoe is gebruik gemaakt van beschikbare informatie over de beheerkosten (total expense ratio of TER), de omloopsnelheid van de beleggingsportefeuil les (portfolio turnover rate) en de geschatte op- en afslagen voor de bepaling van de transactiekosten. In de geschatte op- en afslagen is onder meer rekening gehouden met broker- en settlementkosten, eventuele kosten verbonden aan een aan- en verkopen van valuta alsmede belastingen (stamp duty, financial transaction taxes, etc) die samenhangen met het uitvoeren van effectentransacties. De uitkomsten van deze berekening geven een goede en bruikbare indicatie van de totale transactiekosten. In de tabel wordt een uitsplitsing gegeven van de totale fondskosten bestaande uit de (Synthetische) Total Expense Ratio en de transactiekosten. Daarnaast worden door Zwitserleven vermogensbeheer- en administratiekosten direct bij de klant in rekening gebracht. Deze zitten derhalve niet in de TER. Lopende kosten factor Recent is regelgeving betreffende kostentransparantie gewijzigd. In het jaarverslag is de TER toegelicht. Recent is in artikel 5:2 van de Nadere Regeling Gedragsregels Financiële Ondernemingen (NRgfo) de toelichting van de lopende kostenfactor (LKF) vereist. De LKF is gelijk aan de factor van de totale kosten die ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde geïnvesteerde vermogen. Het verschil tussen de TER en de LKF is dat het gemiddelde geïnvesteerde vermogen bij de TER wordt berekend door het gemiddelde op vijf meetmomenten te nemen, terwijl bij de LKF het gemiddelde wordt bepaald op basis van de frequentie van het afgeven van een NAV. Alle afgegeven NAV s gedurende het jaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal afgegeven NAV s. De LKF geeft daarmee een nauwkeuriger niveau van de kosten weer dan de TER. Er is voor 2012 geen verschil in het niveau van de kosten van de fondsen bij de berekening van de TER en de LKF. III Maatschappelijk bewust vermogensbeheer In 2012 is op het vlak van maatschappelijk bewust vermogensbeheer goede voortgang geboekt. Dit geldt zowel voor het onderzoek, als het actief aandeelhouderschap: engagement en stembeleid. De Fundamentele Beleggingsbeginselen zijn uitgebreid met het criterium van handel van conventionele wapens met omstreden regimes. Voor de mijnbouwsector zijn de criteria, die in alle analyses worden meegenomen, aangepast op basis van relevante feedback door belanghebbenden en experts. Daarnaast is de visie op landgrabbing - het (mogelijk onrechtmatig) verwerven van land van inheemse volkeren - in een beleidsdocument neergelegd. Deze visie heeft in het onderzoek een prominentere plek gekregen omdat het in veel delfstoffenactiviteiten herhaaldelijk tot controverses leidt. Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen - Jaarverslag

18 Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen verliep soepel. De aansluiting met de doelstellingen in de engagements werd versterkt. Ook werd met andere beleggers van gedachten gewisseld over de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen in verschillende landen. Engagement In 2012 zijn meer ondernemingen voor engagement geselecteerd. Er zijn scherpere doelstellingen geformuleerd en deze worden ondersteund met initiatieven op sector- en overheidsniveau. Op deze manier wordt de actieve rol in de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) benut en in brieven aan de Europese Commissie en de Amerikaanse beurswaakhond om transparantie in de mijnbouwsector te vergroten. Het gevolg hiervan is dat ondernemingen meer gehoor geven aan vragen en verzoeken. Daarbij schat men de focus op milieu- en sociale kwesties op waarde en erkent men de expertise rondom de delfstoffenindustrieën. Veel engagements laten dan ook goede voortgang zien. Deze leiden tot ander beleid, hogere prestaties of betere rapportages bij de ondernemingen in kwestie. Gedurende de verslagperiode is met twaalf ondernemingen engagement gestart of gevoerd. Daarbij ging het in vier gevallen om responsief engagement met ondernemingen uit Europa. Onder andere op basis hiervan zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de lijst van uitgesloten ondernemingen. Uitsluitingen Babcock International Group Het Britse Babcock International Group biedt technische ondersteuning aan een groot aantal bedrijfstakken. De onderneming is onder meer betrokken bij het verbeteren van kernraketten op onderzeeërs. De bepaling dat de diensten die Babcock levert, essentieel zijn voor en uitsluitend bedoeld zijn voor controversiële wapens is cruciaal voor de constatering dat Babcock met deze activiteiten de Fundamentele Beleggingsbeginselen schendt. Daimler De Duitse onderneming Daimler AG ontwikkelt, produceert, distribueert en verkoopt een breed scala aan automobielproducten. Daimler heeft echter ook een belang in de onderneming European Aeronautic Defence and Space Company (EADS). Deze onderneming is al uitgesloten in verband met betrokkenheid bij de productie van nucleaire wapens. In november 2011 werd bekend dat de Duitse staatsbank KfW 7,5% van de aandelen zou overnemen, waardoor Daimlers aandeel in EADS zou verminderen van 15% tot 7,5%. Daimler heeft weliswaar zijn positie gehalveerd, maar heeft nog steeds een belang in EADS dat betrokken is bij de productie van kernwapens. Er zijn geen aanwijzingen dat Daimler zijn resterende aandelen zal gaan verkopen. Proactief engagement wordt gevoerd met als de doelstelling positieve impact te creëren bij ondernemingen binnen de sector Natural Resources en om op sectorniveau verbetering van de ESG-standaard te realiseren In de verslagperiode is met acht ondernemingen uit Europa proactief engagement gestart of gevoerd. Naast engagement op ondernemingsniveau wordt ook collectief engagement gevoerd. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij initiatieven die op sector- of overheidsniveau proberen een positieve invloed uit te oefenen op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. In 2012 zijn in totaal 22 collectieve engagements gevoerd, 21 proactieve engagements waarvan er zeven zijn afgesloten en 1 responsief engagement. Dit responsief engagement is omgezet naar proactief engagement op ondernemingsniveau. Uitsluitingen en insluitingen tabel 7 Status Onderneming Sector Regio Uitgesloten Babcock International Group PL Capital Goods Europa Uitgesloten Daimler AG Automobiles & Components Europa Per 31 december 2012 zijn in totaal 12 ondernemingen uitgesloten tabel 8 Onderneming Sector Regio Babcock International Group Capital Goods Europa BAE Systems Capital Goods Europa Daimler Automobiles & Components Europa EADS Capital Goods Europa Finmeccanica Capital Goods Europa Rheinmetall Capital Goods Europa Rio Tinto Materials Europa Rolls-Royce Group Capital Goods Europa Safran Capital Goods Europa Serco Group Commercial & Professional Services Europa Thales Capital Goods Europa Vedanta Resources Materials Europa 14 Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

19 Lijst van uitgesloten landen per 31 december 2012 tabel 9 Land Overtreden principe(s) Finland Controversiële Wapens Griekenland Controversiële Wapens Polen Controversiële Wapens Turkije Controversiële Wapens Uitvoering stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen In de verslagperiode zijn 159 aandeelhoudersverga deringen bijgewoond. In 52% van de gevallen is in lijn met het bestuur gestemd en in 48% van de gevallen is op ten minste één voorstel tegen het bestuur gestemd. Over verschillende landen en regio s heen, kwamen enkele thema s kwamen duidelijk naar voren: goed ondernemingsbestuur en vooral de salariëring van bestuursleden. Diversiteit binnen een bestuur zoals kennis en ervaring, geslacht en afkomst, leiderschapkwaliteiten en onafhankelijke toezicht werden ook besproken. Omdat aandeelhouders hun stem en ongenoegen duidelijk lieten horen, werd het voorjaar waarin de meeste aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden - zelfs een nieuwe aandeelhouderslente genoemd. Veel bestuurders moesten door schandalen en achterblijvende prestaties aftreden en de overheid moest ingrijpen om fatsoenlijke betalingsregelingen af te dwingen. Door deze discussies waren aandeelhoudersvoorstellen over sociale en milieukwesties wat minder zichtbaar. Een andere reden kan zijn dat aandeelhouders en ondernemingen erin slagen om vóór de formele jaarlijkse aandeelhoudersvergadering tot overeenstemming te komen. Voorstellen die wel op de agenda kwamen, betroffen vaak politieke donaties en betere (duurzaamheids)rapportages. Overzicht uitgebrachte stemmen en toelichting In totaal zijn er voorstellen bekeken, waarvan bestuursvoorstellen en 23 aandeel-houdersvoorstellen. Zoals tabel 10 illustreert, is in 149 gevallen tegen voorstellen van het bestuur gestemd en in 3 gevallen zijn aandeelhoudersresoluties ondersteund (13%). Positieve selectie Zwitserleven Europees Aandelenfonds Ondernemingen die nu net buiten het universum van de 40 procent meest duurzame ondernemingen vallen, komen voor positieve selectie in aanmerking wanneer ze zeer goed scoren op een of twee van de drie criteria: milieu, sociaal of governance. In de verslagperiode werden op basis van positieve selectie drie ondernemingen goedgekeurd. Overzicht uitgebrachte stemmen tabel 10 Q1 Q2 Q3 Q Aantal vergaderingen waar is gestemd: Gestemd voor het bestuur Gestemd tegen het bestuur Totaal aantal bestuursvoorstellen: Stemmen voor Stemmen tegen Stemonthouding Totaal aantal aandeelhoudersvoorstellen: Stemmen voor Stemmen tegen Stemonthouding Totaal aantal voorstellen: Stemmen voor Stemmen tegen Stemonthouding Positieve selectie Zwitserleven Europees Aandelenfonds tabel 11 Onderneming Sector Regio Air Liquide Chemicals Europa Enel Green Power S.p.A. Utilities Europa Wacker Chemie AG Chemicals Europa Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen - Jaarverslag

20 Air Liquide Het Franse Air Liquide draagt op uiteenlopende manieren bij aan een duurzame toekomst. De onderneming speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de verduurzaming van de auto. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd voor een leverancier van industriële gassen, maar dit bedrijf is specialist op het gebied van waterstof en het gebruik ervan in de auto van de toekomst. Tijdens het rijden stoten waterstofauto s geen schadelijke stoffen uit, maar alleen water. Daarnaast is Air Liquide nauw betrokken bij het isoleren van woningen. Zo zorgen de gassen van de onderneming voor een zeer hoge isolatiewaarde van vensterglas in de woningbouw. Verder is de onderneming een belangrijke toeleverancier voor producenten van zonnepanelen en is het ook nog actief op zoek naar manieren om broeikasgas ondergronds op te slaan. Wacker Chemie Wacker Chemie levert grondstoffen en onderdelen voor de productie van zonnepanelen. Bovendien levert deze Duitse onderneming chemische bouwstenen aan producenten van bioplastics. Wacker Chemie is bijvoorbeeld producent van een bindmiddel dat wordt verwerkt in allerlei soorten lijmen. Daarnaast kan het product van Wacker Chemie ook een uniek biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal opleveren. Enel Green Power (EGP) EPG is de groene energietak van het Italiaanse energiebedrijf Enel. Wat EGP anders maakt dan gewone elektriciteitsbedrijven is dat het zich volledig richt op herwinbare energie. Alle energie die wordt opgewekt door EGP komt oorspronkelijk van de zon, wind, biomassa of door waterkracht. Bovendien valt ook het aandeel geothermische energie op. Warmte die diep in de aardbodem aanwezig is en die bijvoorbeeld via geisers boven de grond komt, kan EGP via stoomturbines omzetten in bruikbare elektriciteit. In Italië is deze techniek al vergevorderd, maar ook in de VS en in Chili wordt door EGP flink ingezet op het gebruik van aardwarmte als alternatieve energiebron. Engagement Zwitserleven Vastgoedfonds GES Investment Services beoordeelt de ondernemingen in het fonds op halfjaarlijkse basis en de ondernemingen in de benchmark op jaarbasis. Aan de hand van deze beoordeling wordt een lijst met ondernemingen opgesteld die het laagst scoren op de ESG-criteria. GES gaat met de 10% slechtst presterende ondernemingen uit het fonds een actieve dialoog aan. In de verslagperiode is met drie ondernemingen engagement gevoerd. De ondernemingen verstrekken onvoldoende informatie over milieu-organisaties, managementsystemen en milieu-eisen aan leveranciers. In de verslaglegging ontbreekt over de periode van de afgelopen vijf jaar de uitstoot van broeikasgassen, afvalproductie, energie- en waterverbruik. Ook programma s en systemen die ontworpen zijn voor het beheren van het gebruik van gevaarlijke stoffen en beoordelingen van milieu-effecten ontbreken in de verslaglegging. Ditzelfde geldt voor kwesties van gezondheid en veiligheid, diversiteit op de werkplek en gelijke kansen voor werknemers. Bovendien moeten gegevens over arbeidstijden en salariëring en werkgerelateerde ongevallen over een periode van vijf jaar worden verstrekt. IV Marktontwikkelingen en vooruitzichten Economische Ontwikkelingen Nadat het financiële systeem, voornamelijk in de eurozone, aan het eind van 2011 nog aan de rand van de afgrond balanceerde, bracht de Europese Centrale Bank (ECB) redding met toewijzing van twee Long Term Refinancing Operations (LTRO). De eerste werd nog eind december 2011 toegewezen, de tweede in februari Mede door de opluchting hierover verbeterden veel leading indicators aan het begin van het jaar. De indruk ontstond dat de recessie in de eurozone misschien wel kort en ondiep zou kunnen blijven. Deze hoop werd niet bewaarheid en de crisis in de eurozone keerde al snel in volle hevigheid terug. Twee opeenvolgende verkiezingen in Griekenland die nipt een regering opleverde die zich wilde schikken in de eisen van de Trojka zorgden voor de nodige spanningen. De private sector (voornamelijk banken) werd gedwongen verliezen te nemen op de Griekse staatsleningen. Dit had tot ongewenst effect dat beleggers hun vertrouwen (opnieuw) opzegden in de volgende dominostenen, Italië en Spanje. In Italië leidde het gebrek aan vertrouwen tot het aftreden van de regering Berlusconi en het aantreden van een technocratenkabinet onder leiding van Monti. Deze nam snel de noodzakelijke maatregelen met als gevolg dat de Italiaanse economie verder wegzakte in de recessie. In Spanje kampte men met een bankencrisis en verschillende regio s waar grote problemen aan het licht kwamen. Voor de oplossing van het bankenprobleem werd een beroep gedaan op de andere lidstaten van de eurozone. Gedurende de zomer bleven de rentes van vooral Italië en Spanje verder oplopen totdat ECB-president Draghi eind juli opmerkte dat de ECB alles zou doen wat in haar macht lag om de euro in stand te houden, met daarbij de verzekering dat dat voldoende zou zijn. In een latere ECB vergadering werd afgesproken dat de ECB over zou gaan tot onbeperkte aankopen van obligaties van landen die een beroep hadden gedaan op het noodfonds ESM en zich conformeerden aan de opgelegde eisen. Dit was voldoende om de rust terug te brengen in de markten, zonder dat de ECB verder actie hoefde te ondernemen of een van de landen zelfs een beroep hoefde te doen op het ESM. Intussen was de eurozone wel weg gegleden in een recessie die zelfs de Duitse motor deed haperen. In de Verenigde Staten (VS) was door de extreem zachte winter veel groei naar voren gehaald (naar het vierde kwartaal van 2011), waardoor de groei in de kwartalen daarna tegenviel. Op de arbeidsmarkt was een vergelijkbare ontwikkeling te zien, terwijl de consument het langzaam wat voorzichtiger aan ging doen. De Amerikaanse centrale bank zag zich daarom genoodzaakt de economie te blijven stimuleren en ging over tot verdere kwantitatieve verruiming. Aan het eind van het jaar namen de spanningen toe over de naderende begrotingscrisis (fiscal cliff), zonder dat het overigens al te ernstige gevolgen had voor consumptieve bestedingen of de arbeidsmarkt. Alleen de investeringsuitgaven begonnen te stagneren. De groei in de VS fluctueerde de eerste drie kwartalen van 2012 tussen de 1,2% en 3%. De Chinese economie had al in 2011 een afgedwongen groeivertraging ingezet, noodzakelijk om de opgelopen inflatie te beteugelen. De pogingen om de economie weer op gang te krijgen 16 Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 Internet snsbeleggingsfondsen.nl Handelsregister KvK Utrecht

Nadere informatie

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016 Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016 Betreft: I. Opheffing Zwitserleven Institutioneel Government Bonds 10+ Fonds... 2 II. Wijziging Hoofdstuk

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Toelichting Utrecht, 29 november 2013

Toelichting Utrecht, 29 november 2013 Toelichting Utrecht, 29 november 2013 SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van SNS Beleggingsfondsen N.V., maakt hierbij, op grond van artikel 4:47 van de Wet op het financieel toezicht, bekend

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Inhoud JAARVERSLAG 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2

Inhoud JAARVERSLAG 2013 SNS BELEGGINGSFONDSEN N.V. 2 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Profielschets SNS Beleggingsfondsen 5 1.1 Inleiding 6 1.2 Onze beleggingsfilosofie in het kort 6 1.3 Maatschappelijk bewust vermogensbeheer 7 1.4 Risicomanagement 7 1.5 Juridische

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Inleiding In hoofdstuk 5.6 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn de bepalingen uit de Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat)

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR

ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER ACCOUNTANT FISCAAL ADVISEUR JURIDISCH ADVISEUR Halfjaarbericht 2013 ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl ACCOUNTANT KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 Agenda 1. Context: Thema Vermogensopbouw 2. Enkele specifieke

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen. Begrippenlijst behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. Begrip Nieuwe voorwaarden (LBB 14) Aandeel Aandelenfonds

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Jaarverslag ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes

DUFAS Code Vermogensbeheerders. Algemene principes DUFAS Code Vermogensbeheerders ref. 14_041 Algemene principes 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten. 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten. 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

Jaarverslag SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Postbus RA Utrecht

Jaarverslag SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan BJ Utrecht Postbus RA Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Handelsregister KvK Eindhoven nr. 16071618 Inhoud Algemeen 3 Verslag van de

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V.

Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Addendum bij het Prospectus van SNS Beleggingsfondsen N.V. Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.5 Kapitaal... 2 II. Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.6 Stichting SNS Beleggersgiro...

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering

start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering start Beleggen in de Reaal Vermogensverzekering 2 > Zelf > Beleggingsmix > Life > Actief > Maatschappelijk > Wie > Bijlage > Bijlage > Bijlage de Reaal Vermogensverzekering afgestemd op risico Cycle: beginnen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie