Agenda LV 28 oktober 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda LV 28 oktober 2009"

Transcriptie

1 1

2 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 2

3 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 3

4 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 4

5 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 5

6 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 6

7 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 7

8 Mutaties Bestuur Jaap Bochove treedt af als Voorzitter, blijft lid? Jan Dekkers treedt af, nog geen vervanging nieuwe portefeuilleverdeling: Henk van Kooijk (vicevoorzitter en voorzitter WECO): Voorzitter a.i., CVO, kadervorming, Sportstichting, project clubhuis, externe contacten incl. NGF en NGV Bert Gall (secretaris/penningmeester a.i.): secretariaat, financiën, ledenadministratie, personeel, systeembeheer, sponsoring Jaap Smit (lid) baan- en clubhuiscommissaris, Pro, project nieuwe baan, 2 de secretaris, communicatie/publiciteit/werving (Harrie Maas / baan- en clubhuismanager) 8

9 Mutaties commissies uittredend (huldiging op nieuwjaarsreceptie) - Jan Dekkers (Bestuur) - Thea Onderwater (Jeugdcommissie) - Marja Swater (H&R commissie, blijft clubreferee) toetredend - Nolleke van Santvoort (Nobra commissie) - Bert Vahl (Nobra commissie) 9

10 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 10

11 Plannen 2010 (1) nieuwe baan Sportpark HTC beleidspunten knelpunten 11

12 Plannen 2010 (2) nieuwe baan 2 sporen aanpak ongewijzigd Gemeente Son en club handhaven verhuisplan horizon 3-5 jaar (politiek beslist) Gemeente en Provincie gaan voor Bosgebied W Gemeenteraad accepteert dit voor laatste keer lokaal bezwaar leidt naar 4 de maal RvS 12

13 Plannen 2010 (3) Sportpark HTC Gemeente gaat zelf voor bouw sporthal overleg Stichting HTC met Gemeente positief club claimt en behoudt dezelfde ruimte op park doorbraak in Sportstichting m.b.t. clubhuis GC investering clubhuis voor GC beperkt (vnm inventaris) 13

14 Plannen 2010 (4) beleidspunten ledenaantal handhaven verhuisplan doorzetten: doel concurrerende 9 holes clubbaan financiële buffer voor verhuisplan, inkoop arbeid, advies en kennis baankwaliteit op peil houden clubhuissituatie verbeteren goede clubsfeer koesteren en stimuleren viering 4 de lustrum 14

15 Plannen 2010 (5) knelpunten vernieuwing/verjonging Bestuur schaarse vrijwilligers dus noodzaak tot meer inkoop (nadeel: hogere kosten), echter ieder nadeel heeft zijn voordeel: maakt toenemende professionalisering mogelijk (voordeel meer kwaliteit en bedrijfszekerheid en minder bestuurslast) 15

16 Plannen 2010 (6) we gaan nu oogsten alles is uit de kast getrokken voor een nieuwe bloeiperiode op een kerngezonde voedingsbodem (zie begroting) nu zijn de leden aan bod: veel activiteiten > meer actieve leden nu zijn meer vrijwilligers nodig: clubhuis verbreedt veld > 125 vrijwilligers erbij! uitdaging van gewijzigde holes clubhuis is bekroning huidige baan meer sport en meer pret > 2010 is lustrumjaar 16

17 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 17

18 Begroting en contributie 2010 prognose resultaat 2009 begroting 2010 vermogenspositie en liquiditeit contributie

19 prognose resultaat 2009 prognose 2009: positief resultaat begroting 2010: negatief resultaat

20 begroting 2010 (1) baten toelichting baten lasten toelichting lasten exploitatie Golfclub, som van delen 20

21 begroting 2010 (2) omschrijving jaarrekening begroting prognose begroting baten contributie opbr kasontvangsten commissieopbr overige opbr totaal baten

22 toelichting baten ledenaantal cruciaal basis begroting: 450/545 gewone leden ref. begroting 2009: 524/645 uitschrijvingen t/m : 39 leden schatting : 100 leden 22

23 ledenaantallen soort leden begroot werkelijk werkelijk gewone leden homeclub elders leden jeugdleden junior leden subtotaal overige leden subtotaal aanmeldingen in 2010 (in 2009) leden excl. jeugdleden 50 (65) jeugdleden 20 (9) totaal

24 begroting 2010 (3) omschrijving jaarrekening begroting prognose begroting lasten huur accommod baangebonden bestuur & adm commissies publicaties automatisering ledenwerving contributie NGF diverse onvoorz afschrijv. & reserv totaal lasten exploitatie result

25 begroting 2010 (4) specificatie afschrijvingen en reserveringen omschrijving jaarrekening begroting prognose begroting afschrijv. & reserv. afschrijvingen res. vervanging res. nieuwe baan res. vermog.vorming subtotaal

26 vermogenspositie & liquiditeit (1) omschrijving prognose activa opstallen & inventaris debiteuren bank&kas totaal activa

27 vermogenspositie & liquiditeit (2) omschrijving prognose passiva Eigen vermogen fonds vermogensvorming fonds nieuwe baan fonds vervanging & groot onderhoud tussentelling (voorzieningen) crediteuren vooruitontvangen contributies tussentelling (crediteuren) totaal passiva

28 contributie 2010 (=2009 excl. korting) gewone leden 300 homeclub elders 225 jeugdleden 65 junior (student) leden 155 algemene leden (AL) 70 alle bedragen excl. 20 voor niet-automatische incasso (met factuur) entreegeld (excl. jeugdleden en AL) 125 entreegeld jeugdleden 100 greenfee (dagkaart) 15 greenfee oefenaccommodatie (dagkaart) 7,50 28

29 Exploitatie Golfclub vereniging baan clubhuis opsplitsing activiteiten, begroting en administratie met voordelen: fiscaal (btw aftrek), arbeidsrechtelijk, aansprakelijkheid 29

30 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 30

31 Clubhuis (1) 31

32 Clubhuis (2) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! 32

33 Clubhuis (3) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Doelstelling? clubhuis onderhouden met eigen clubhuisvrijwilligers één clubhuisvrijwilliger aanwezig als baan open is clubhuis open van 9:00 uur tot ca 21:00 uur 33

34 Clubhuis (5) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Taken van clubhuisvrijwilliger? gastvrouw/heer voor leden en bezoekers informatie verschaffen aan bezoekers leden en bezoekers voorzien van consumpties beheer van dagkas werkzaamheden in keuken (snacks) op orde en schoonhouden van clubhuis en terras 34

35 Clubhuis (6) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig? ca. 125 vrijwilligers voor clubhuisdienst van 3 uur ca diensten/jaar van 3 uur/blok, 1/maand vaker dienst is ook mogelijk ook duo-dienst 35

36 Clubhuis (7) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Wat wordt geboden en wat levert t op? kostendekkende exploitatie van clubhuis gezellige ambiance voor vrijwilliger veel concrete waardering voor inzet een grotere betrokkenheid bij de club vrije (alcoholvrije) consumpties tijdens dienst 36

37 Clubhuis (8) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Praktijk? cursusavond Verantwoord Alcohol Gebruik instructie voor uitvoering van werkzaamheden gebruik van internet planningssysteem oproep voor dienst per indien akkoord oproep bevestigen indien niet akkoord mail terugsturen 37

38 Clubhuis (9) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! Hoe op te geven? via aanwezige aanmeldingsformulieren via website <projecten/clubhuis> bij Harrie Maas Meer info zie website <projecten/clubhuis> aanvang ca 1 december a.s. 38

39 Clubhuis (10) Een eigen clubhuis! Voor en door de leden! 39

40 Wijzigingen baan (1) 40

41 Wijzigingen baan (2) bouwrijp opleveren nieuwe holes 3-4 vrijwel gereed aanleg fairways, greens en hindernissen in november afhankelijk van weersomstandigheden en met hulpmiddelen bespeelbaar vanaf mei aanpassingen nieuwe holes 2 en 5 gereed in juli aanleg 3 de hockeyveld in augustus enig ongerief tijdens ombouw nieuwe machineloods gereed in november 41

42 Wijzigingen baan (3) 42

43 Wijzigingen baan (4) 43

44 Wijzigingen baan (5) 44

45 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 45

46 de lustrumjaar feestelijke opening lustrumjaar zaterdag 9 januari - tevens officiële opening clubhuis lustrumslot viering in september (clubverjaardag) diverse clubactiviteiten in teken van lustrum - speciale wedstrijden - clubhuisactiviteiten coördinatie Jaap Smit en Harrie Maas - WECO/WEX/jeugd/enz. - initiatieven van leden - ook actie naar buiten (clinics, publiciteit) lustrumbudget beschikbaar 46

47 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 47

48 Agenda 1. Opening en vaststelling agenda 2. Notulen LV 26 maart Mededelingen 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Wijzigingen bestuur en commissies 6. Jaarplan Begroting en contributie Clubhuis en huidige baan 9. Wat verder ter tafel komt 10. Rondvraag 11. Sluiting 48

49 Volgende Ledenvergadering voorjaarsvergadering donderdag 25 maart 2010 najaarsvergadering donderdag 28 oktober

50 Nieuwjaarsborrel Opening lustrumjaar Opening clubhuis zaterdag 9 januari 2010 in het clubhuis aanvang 16:00 uur daarvoor Nieuwjaarsdrive 12:00 uur LV 1 november

51 51

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 november 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 november 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) 18 november 2013 1. Opening en vaststellen agenda Martin open even na half acht de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Twee bestuursleden t.w. Greet

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten

Jaarverslag 2005. VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten Jaarverslag 2005 VKL: Klant gerichte samenwerking in de keten Datum: 07-04-2006 Versie: 1.0 VKL Secretariaat Inhoudsopgave 1 Agenda Algemene ledenvergadering 2006...1 2 Notulen ALV 2005...2 2.1 Opening

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Pagina 1

Jaarverslag 2013 Pagina 1 1. Doel De stichting heeft als doel het in stand houden en exploiteren van het dorpshuis te Lutjegast, ten einde te worden gebruikt ten behoeve van het plaatselijk verenigingsleven en de ontplooiing van

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland

Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Algemene Ledenvergadering ICOM Nederland Datum: Locatie: Aanwezig: 19 mei 2014 van 11.15-12.45 uur Nationaal Archief (NA) te Den Haag Bestuur Janrense Boonstra, Rik van Koetsveld, Astrid Hertog, Arnoud

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur.

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering 13 februari 2013 Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Aanwezig; Dagelijks bestuur: Algemeen bestuur:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. 1 Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan. 2009.

Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. 1 Opening: 2 Notulen van de vergadering op 19 jan. 2009. Verslag algemene ledenvergadering 18 jan. 2010. Afwezig m.k.: Lucie Boele, Corrie Siepel, Bert v.d. Heijden, Marijke ter Morsche, Sikke van Meer, Jolanda en Hans Gründeman, Willem en Willy Hoving, Ton

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018

Versie : Definitief Datum : Mei 2015. Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Versie : Definitief Datum : Mei 2015 Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS Schoonhoven voor 2015-2018 Inleiding... 3 Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS... 6 Doelstelling... 8 Beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie