WINST & VERLIES REKENING AVH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINST & VERLIES REKENING AVH"

Transcriptie

1 WINST & VERLIES REKENING AVH OPBRENGSTEN KOSTEN werkelijk 2007 begroot 2007 werkelijk 2007 begroot 2007 Leden Kader Inschrijfgeld Vergoeding trainers Contributie Mini pupillen Reiskosten Contributie Pupillen Opleiding trainers Contributie Junioren Opleiding jury/kader Contributie Senioren Totaal kaderkosten Contributie Recreanten Contributie Nordic Baan Contributie Walk & Run Huur baan Contributie Licentieleden Huur gymzalen Opbrengst leden Klein onderhoud baan Totaal kosten baan Deelname wedstrijden KNAU-inschrijfgeld Clubhuis KNAU-bijdragen Rente BNG KNAU-licenties Schoonmaakkosten Overige kosten leden Meerlanden (grof vuil) Kosten leden Gas Water Totaal opbrengst leden Licht Telefoonkosten Organisatie evenementen Klein onderhoud (inclusief CV) Organisatie WOC Verzekering opstal/inboedel Kennemer Crossloop Vergunningen Scholierenatletiekdag 5- - Opstalrecht/OZB Road Air Run Klein inventaris uursloop Verzekering clubhuis Clubkampioenschappen Totaal kosten clubhuis ING marathon Running Business Overige kosten Algemene evenementskosten Administratiekosten Evenementen Abonnementen Bestuurskosten Overige opbrengsten Bankkosten Resultaat kantine Jaarfeest Advertenties clubblad Jeugdcommissie Sport toto Kosten clubblad Ontvangen rente bank/giro Kosten website Oud papier Wedstrijdmaterialen Reclameborden Afrondingsverschillen Verhuur accommodatie Totaal overige kosten Overige baten - - Totaal overige opbrengsten TOTAAL UITGAVEN KASOVERSCHOT Afschrijvingen Inrichting baan Inventaris clubhuis Clubhuis Totaal afschrijvingen TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAAL KOSTEN SALDO BOEKJAAR

2 ACTIVA BALANS AVH PASSIVA Clubhuis Eigen vermogen 1) Afschrijving inrichting clubhuis Totaal eigen vermogen Materiaalschuur Boekwaarde vaste activa BNG lening kantine Aflossing BNG-Lening Inrichting baan Restant schulden lang Afschrijving inrichting baan Inventaris clubhuis Reservering Marathon Afschrijving inventaris Reservering onderhoud Boekwaarde inrichting/inventaris Reservering wedstrijdmateriaal Reservering clubgebouw Voorraad kantine 647 Reservering baanmateriaal Totaal voorraden 647 Reservering trainers Totaal reservering Kas Penningmeester 431 Rabobank Kas kantine 139 Te betalen kosten 2) Postbank Roadair 917 Postbank Crediteuren Kapitaalrekening Vooruitontvangen bedragen kantine 245 Totaal liquide middelen Totaal schulden kort Debiteuren 476 Storno incasso 372 Totaal vorderingen kort 848 Saldo boekjaar (winst) 551 TOTAAL Totaal Toelichting balans Eigen Vermogen per Correctie afschr. clubgebouw Toename resultaat Eigen Vermogen per Te betalen kosten : Nog te ontvangen huurnota baan 2.600

3 Clubhuis AVH (1) jaren in euro t/m t/m Clubhuis nvt Schuur Boekwaarde vaste activa (1) In 2007 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Voorheen werd de aflossing op de financiering ten behoeve van het clubgebouw gecorrigeerd op het eigen vermogen en werd er niet afgeschreven op het clubgebouw. Met ingang van 2007 wordt er afgescheven op het clubgebouw waarbij de hoogte van de afschrijvingskosten gelijk zijn aan het aflossingsbedrag. Er is een eenmalige correctie boeking uitgevoerd over de jaren Inrichting baan en inventaris clubhuis AVH baan jaren in euro t/m t/m Overkapping polsstok acc Eraton tijdklok in euro hordenkar geluidinstallatie horden totaal 2006 polstok polstok polstok Hoogspringmat Inrichting Baan (220/221) Inrichting clubhuis jaren in euro t/m ,00 t/m koelkast / vriezer Meubels kantine Vloerbedekking kantine koelkast totaal Inventaris clubhuis Boekwaarde inrchting/inventaris

4 Reserveringen mutaties t/m 2007 Marathon Onderhoud Wedstrijdmateriaal Reservering clubhuis Krachthonk Overkapping polsstok mat Totaal baanmateriaal Kleding trainers Clinics Totaal trainers

5 WINST & VERLIES REKENING AVH OPBRENGSTEN KOSTEN begroot 08 werkelijk 2007 begroot 2007 begroot 08 werkelijk 2007 begroot 2007 Leden Kader Inschrijfgeld Vergoeding trainers Contributie Mini pupillen Reiskosten Contributie Pupillen Opleiding trainers Contributie Junioren Opleiding jury/kader Contributie Senioren Contributie Recreanten Totaal kaderkosten Contributie Nordic Baan Contributie Walk & Run Huur baan Contributie Licentieleden Huur gymzalen Opbrengst leden Klein onderhoud baan Totaal kosten baan Deelname wedstrijden KNAU-inschrijfgeld Clubhuis KNAU-bijdragen Rente BNG KNAU-licenties Schoonmaakkosten Overige kosten leden Meerlanden (grof vuil) Kosten leden Gas Water Totaal opbrengst leden Licht Telefoonkosten Organisatie evenementen Klein onderhoud (inclusief CV) Organisatie WOC Verzekering opstal/inboedel Kennemer Crossloop Verzekering clubhuis Scholierenatletiekdag Vergunningen Road Air Run Opstalrecht/OZB uursloop Klein inventaris Clubkampioenschappen Totaal kosten clubhuis ING marathon Running Business Overige kosten Algemene evenementskosten Administratiekosten Evenementen Abonnementen Bestuurskosten Overige opbrengsten Bankkosten Resultaat kantine Jaarfeest Advertenties clubblad Jeugdcommissie Sport toto Kosten clubblad Ontvangen rente bank/giro Kosten website Oud papier Wedstrijdmaterialen Reclameborden Afrondingsverschillen Verhuur accommodatie Totaal overige kosten Overige baten Totaal overige opbrengsten TOTAAL UITGAVEN KASOVERSCHOT Afschrijvingen Inrichting baan Inventaris clubhuis Clubhuis Totaal afschrijvingen TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAAL KOSTEN