7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR"

Transcriptie

1 Voorlopige balans per 29 oktober 2015, balans per Kolommenstaat: begroting 2014, exploitatie 2014 begroting 2015, voorlopige exploitatie 2015 per 29 oktober 2015 en begroting 2016 Toelichtingen 7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

2 Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht datum: voorlopige balans 29 oktober balans per Activa Passiva Vaste activa - - eigen vermogen vlottende activa voorzieningen - - debiteuren voorraden - - zakelijke rekening diverse schulden zakelijke spaarrekening kas debiteuren crediteuren afgeb bet/verr voorschot R. Davids best. Kosten preadvies jaarboek contr ledenverg contr website omb dubbel betaald Het voorschot is ten behoeve van het secretariaat. NB: De kosten preadvies, jaarboek, ledenvergadering zijn schattingen (cursief) 293 leden moeten de contributie nog voldoen Zie begroting 2015 en voorlopige exploitatie 2015

3 begroting 2014 exploitatie2014 begroting 2015 voorl expl begroting 2016 begroting 2016 uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten uitgaven inkomsten Kruisposten 1.10 ING Zakelijke rekening , , , , ING Zakelijke spaarrekening , , ,79 309, Totaal Kruisposten , , , , Onkosten 2.10 Bestuurskosten 3.500, , , , , , Representatie 500,00-519,99 90, , Preadvies 5.000, , , , , Jaarboek , , , Ledenvergadering 4.000, , ,45 650, , , , , , , , Werkgroepen 500,00-355,50 500,00-131, ,00-500, Publiciteit 1.200,00-716,32 35, , , , Diverse kosten 200,00 970,27 100, , ,29 100,00-100,00 - Totaal onkosten , , ,19 775, , , , , , , , , Contributie Contributie Contributie ,00 40,00 120, , Contributie , ,00 6,00 200,00 40, Contributie ,00 120, ,00 920,00 200, ,00 200, , Contributie Totaal contributies ,00 40, ,00 126, , ,00 200, ,00 200, , Sponsoring - 250, Renten - 350,00-301,42-200,00 218,56-60,00-60, NVOR-publicaties - 100,00 67,60 2,40 50,00 164,50-200,00-200, Div. Inkomsten ideal betalingen - 500,00 143, , , ,21 200,00-200,00 - Totaal inkomsten ,00 143, ,17 2,40 250,00 19, ,27 200,00 260,00 200,00 260,00 Fondsen 4.10 Leningen Reserveringen Totaal fondsen Saldo 3.870, , , , , ,00- - Totaal generaal , , , , , , , , , , , ,00

4 Toelichting begroting 2014, exploitatie 2014 Onkosten Begroting 2014 Exploitatie Bestuurskosten 3.500, ,78 - Bestuurlijke ondersteuning (waaronder een vrijwilligersvergoeding), postverzending, diner bestuur met pre-adviseurs en vergaderkosten 2.20 Representatie 500,00-519,99 De Mentink award 2.30 Preadvies 5.000, ,15 Kosten drukken van het preadvies 2.35 Jaarboek Ledenvergadering 4.000, , ,45 Zaalhuur en lunchkosten, bijdrage van de leden aan de lunch. De kosten voor de lunch en de nacalculatie voor dranken viel hoger uit dan begroot. In 2015 daarom een iets hogere eigen bijdrage ( 20,00 + 5,00) 2.45 Werkgroepen 500,00 500,00 355,50 Presentjes voor de sprekers bij een werkgroepbijeenkomsten 2.50 Publiciteit 1.200,00-716,32 Kosten beheer van de website 2.90 Diverse kosten 200,00 970,27 Totaal onkosten , ,19 775, Contributie ,00 40,00 120,00 een maal dubbel betaald teruggeboekt en drie maal nabetaling 3.14 Contributie , ,00 contributie, viel wat lager dan verwacht uit door uitschrijvingen 3.15 Contributie Totaal contributies ,00 40, , Sponsoring geen sponsoring 3.40 Renten - 350,00-301,42 Op de zakelijke spaarrekening ingekomen 3.45 NVOR-publicaties - 100,00 67,60 verkoopresultaat 9 publicaties 3.60 ideal-betalingen 500,00 143, ,15 77 contributie, 38 lunches symposium, 9 publicaties Totaal inkomsten 1.200,00 143, ,17 Saldo 3.870, ,00 - positief saldo, valt wat lager uit dan verwacht Totaal generaal , , , ,92

5 Toelichting begroting 2015, voorlopige exploitatie 2015 per 29 oktober 2015 Onkosten Begroting 2015 Voorlopige exploitatie Bestuurskosten 2.500, , Representatie 36, Preadvies 7.000,00 De werkelijke kosten zijn waarschijnlijk hoger omdat er meer leden zijn dan verwacht en omdat de verzending is uitbesteed Jaarboek 7.000, , Ledenvergadering 4.500, , , Werkgroepen , Publiciteit 1.500,00 Een factuur van 1452 is in november betaald 2.90 Diverse kosten 100, , ,29 bijdrage conferentie Haagse Hogeschool verrekend met de bijdrage van de NTOR (saldo -1167,34) Totaal onkosten , , , , Contributie , Contributie ,00 200,00 40, Contributie , ,00 920,00 Begroot op 380 leden. Het zijn er inmiddels meer. 21 leden hebben de contributie voor 2014 niet betaald en zijn uitgeschreven Totaal contributies 126, ,00 0, ,00 126, Sponsoring 3.40 Renten 200,00 218, NVOR-publicaties 2,40 50,00 164,50 twaalf publicaties verkocht 3.50 Div. Inkomsten ideal betalingen 19, , contributiebetalingen, 8 lunches, 12 publicaties Totaal inkomsten 2,40 250,00 19, ,27 Saldo , ,42 Totaal generaal

6 Toelichting begroting 2016 ( 40) Onkosten Begroting Bestuurskosten 1.500, Representatie 2.30 Preadvies 8.500, Jaarboek 2.40 Ledenvergadering 5.000, , Werkgroepen 2.000, Publiciteit 2.000,00 Kosten website 2.90 Diverse kosten 100,00 Totaal onkosten 3.14 Contributie Contributie , ,00 Uitgangspunt is 400 leden, contributie 40,00 Totaal contributies 200, , Sponsoring 3.40 Renten 60, NVOR-publicaties 200, Div. Inkomsten 3.60 ideal-betalingen 200 Totaal inkomsten ,00 Totaal fondsen Saldo -740 Positief saldo Totaal generaal , ,00

7 Toelichting begroting 2016 ( 50) Onkosten Begroting Bestuurskosten 1.500, Representatie 2.30 Preadvies 8.500, Jaarboek 3.000,00 digitaliseren van een deel van de preadviezen 2.40 Ledenvergadering 5.000, , Werkgroepen 2.000,00 meer ruimte voor kostendekking bij werkgroepbijeenkomsten of incidentele bijeenkomsten zoals in 2015 over Krimp 2.50 Publiciteit 2.000,00 Kosten website 2.90 Diverse kosten 100,00 Totaal onkosten 3.14 Contributie Contributie , ,00 Uitgangspunt is 400 leden, contributie naar 50,00 Totaal contributies 200, , Sponsoring 3.40 Renten 60, NVOR-publicaties 100, Div. Inkomsten 3.60 ideal-betalingen 200,00 Totaal inkomsten 200,00 260,00 Totaal fondsen Saldo 1.240,00 Positief saldo Totaal generaal , ,00

8 Voorlopige balans per 14 september 2014, balans per Diverse schulden: ledenvergadering 2015: voorschotnota + restant uit de offerte en nacalculatie-lunchvergoeding werkelijk inkomsten geschat op 30 maal lunch; 293 leden hebben de contributie niet betaald op 14 september. Dit jaar een late aanschrijving vanwege de ombouw website. Voorstel: 840 afboeken bij debiteuren Alle 21 leden zijn na een factuur en drie betalingsherinneringen uitgeschreven Voorstel: contributie verhogen met 10 naar 50 per jaar. De vereniging is in staat om bij ongewijzigd beleid en indien het ledenbestand op peil blijft, het volgende verenigingsjaar de werkgroepactiviteiten en het symposium rond het preadvies doorgang te laten vinden. Dit blijkt uit een begroting voor 2016 gebaseerd op een gelijkblijvende contributie. De vereniging heeft er tot nu toe op kunnen vertrouwen dat het mogelijk blijft kosteloos of tegen een geringe vergoeding werkgroepbijeenkomsten te organiseren. Daarvoor is het bestuur de organisatoren en de gastheren en -vrouwen ook veel dank verschuldigd. Inmiddels blijkt wel dat het nu al regelmatig voorkomt dat de organisator van een activiteit veel moeite moet doen om bijvoorbeeld een geschikte en kosteloze locatie te bemachtigen. In genoemde begroting bestaat bovendien een tekort van 740. Dat tekort is afgedekt door de financiële reserve die de vereniging aanhoudt. Zonder maatregelen is het op termijn niet meer mogelijk om een begroting op te stellen met een tekort omdat de reserve afneemt. De vereniging moet in dat geval bovendien afzien van initiatieven als het publiceren van een jaarboek, bijeenkomsten rond actualiteiten - zoals dit jaar bijvoorbeeld rond krimp in het po - of anderszins. Meer financiële ruimte is noodzakelijk. Om meer financiële ruimte te krijgen zijn er twee mogelijkheden: De eerste mogelijkheid is om bij activiteiten een eigen bijdrage te gaan vragen. Dat verdient volgens het bestuur niet de voorkeur omdat dit een extra administratieve belasting is voor het bestuur en de organisator en omdat dit per definitie een risico inhoudt voor de organisatie van een activiteit.

9 Daarnaast kan de ALV besluiten tot een verhoging van de contributie met een relatief laag bedrag om zo ruimte te geven om zonder veel risico toch initiatieven te honoreren en op passende wijze te organiseren. In de begroting die uitgaat van een verhoogde contributie is de ruimte voor bijvoorbeeld organiseren van werkgroepen van 500 naar 2000 verhoogd. Het bestuur heeft de ambitie om de uitvoering van plannen uit het positionpaper voort te zetten en meer gebruik te maken van de mogelijkheden van de website. In algemene zin streeft het bestuur naar meer inhoudelijke dienstverlening via de website. Een voorbeeld hiervan kan zijn om naast het laten verschijnen van het preadvies in boekvorm het boekje, de inmiddels verschenen preadviezen te digitaliseren en via de website beschikbaar te stellen voor leden. Om die reden is op de kostenplaats jaarboek een bedrag van 3000 opgenomen. Met een contributieverhoging met 10 naar 50 per verenigingsjaar is het mogelijk om de ambities van het bestuur te realiseren en om de trekkers van de werkgroepen in staat te stellen hun waardevolle bijdrage voor de vereniging te blijven leveren. Om die reden stel ik voor de contributie met ingang van 1 januari 2016 te verhogen naar 50 per verenigingsjaar.

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2016, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

5 november 2017 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

5 november 2017 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 26 oktober 2017, balans per 31-12-2016 Kolommenstaat: begroting 2016, exploitatie 2016 begroting 2017, voorlopige exploitatie 2017 per 26 oktober 2017 en begroting 2018 Toelichtingen

Nadere informatie

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2015, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

1 november 2014 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

1 november 2014 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 14 september 2014, balans per 31 12-2013 Kolommenstaat: begroting 2013, exploitatie 2013 begroting 2014, voorlopige exploitatie 2014 per 14 september 2014 en begroting 2015 Toelichtingen

Nadere informatie

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester Voorlopige balans per 6 oktober 2013, balans per 31 12-2012 Kolommenstaat: begroting 2012, exploitatie 2012, begroting 2013, voorlopige exploitatie 2013 per 6 oktober 2013 en begroting 2014 Toelichtingen

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Financiële stukken Afrekening 2018 Hendrik Meuwese NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018 EXPLOITATIEREKENING Ontvangsten Uitgaven Ledencontributies

Nadere informatie

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie.

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt

Nadere informatie

Financieel verslag 2017 en begroting 2018

Financieel verslag 2017 en begroting 2018 1 Financieel verslag 2017 en begroting 2018 Postbus 805 3500 AV Utrecht Tel 030 7115 115 wlo@knag.nl www.landschap.nl Resultaat 2017 en vergelijking met de begroting: De WLO sluit in 2017 met een positief

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2018 KNNV afdeling Den Haag

Financieel jaarverslag 2018 KNNV afdeling Den Haag Financieel jaarverslag KNNV afdeling Den Haag Financieel Jaaroverzicht en Inkomsten en uitgaven Resultaat 1. Contributie 6.790 6.400 6.600 2. Rente 42 42 42 3. Cursussen 59 0 0 4. Weekenden -104 0 0 5.

Nadere informatie

Postbus AV Utrecht Tel

Postbus AV Utrecht Tel 1 Postbus 805 3500 AV Utrecht Tel 030 7115 115 wlo@knag.nl www.landschap.nl 2 Financieel verslag concept voor ALV De WLO sluit in met een positief saldo van 8.354 euro af. Trekken we daar het overschot

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Debiteuren 600 1725 Betaalrekening 902 526 Spaarrekening 38242 48418 Kas 5 Totaal 39744 50674 Passiva

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212,22 1.212,22 Egalisatiereserve

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Financieel verslag Het jaar 2013 is afgesloten met een nadelig saldo van 1072,00. Dit saldo komt ten laste van het fonds Algemeen.

Financieel verslag Het jaar 2013 is afgesloten met een nadelig saldo van 1072,00. Dit saldo komt ten laste van het fonds Algemeen. Bijlage 3 bij Nieuwsbrief Financieel verslag 2013 Algemeen Het jaar 2013 is afgesloten met een nadelig saldo van 1072,00. Dit saldo komt ten laste van het fonds Algemeen. Toelichting bij de posten van

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 VERENIGING TOT BEVORDERING VAN KENNIS VAN HEBREEUWS te AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Algemene resultatenrekening over 2012 en 2. begroting 2013

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Financieel verslag over 2018 en begroting voor 2019

Financieel verslag over 2018 en begroting voor 2019 1 Financieel verslag over 2018 en begroting voor 2019 Postbus 805 3500 AV Utrecht Tel 030 7115 115 wlo@knag.nl www.landschap.nl Resultaat 2018 en vergelijking met de begroting: De WLO sluit in 2018 met

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final

Datum 26 mei 2014 Pagina 2 Versie final Pagina 2 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE VERKOOP... 3 1.3 KAPITAAL... 4 1.4 FONDSEN... 4 1.5 VERGELIJKING VAN WINST EN VERLIES REKENINGEN 2012 EN 2013... 4 2 WINST EN VERLIESREKENING... 5 2.1

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 1 Financieel verslag 2015 Postbus 805 3500 AV Utrecht Tel 030 7115 115 wlo@knag.nl www.landschap.nl De prognose van 30 april 2015 was dat we in 2015 een kleine reserve van 797 euro overhouden en dat die

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Balans 2016 Exploitatie 2016 Begroting Raming 2018

Financieel Jaarverslag Balans 2016 Exploitatie 2016 Begroting Raming 2018 Financieel Jaarverslag inhoud: Balans Exploitatie + van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn Balans Activa 3112 3112 Passiva 3112 3112 Promotie

Nadere informatie

HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG

HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG Federatie Dierenambulances Nederland HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Secretariaat FDN e-mail: info@fdn.nl Amersfoortseweg 38 website: www.fdn.nl 3951 LC Maarn ING Bank: NL17 INGB 0000 2974 07 Tel :

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Etten-Leur, 10 Juni 2014 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoud: Stichting De Verborgen Bron Uilenweg AB LELYSTAD

Jaarrekening Inhoud: Stichting De Verborgen Bron Uilenweg AB LELYSTAD Jaarrekening 2017 Uilenweg 2 8245 AB LELYSTAD Inhoud: Balans Winst- en Verliesrekening Toelichting op de Balans Toelichting op de Winst- en Verliesrekening Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Etten-Leur, 29 Juni 2015 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg BEGROTING

Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg BEGROTING Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg BEGROTING 2015 Penningmeester: Rob Hubrechsen, Veerweg 39, 4493 AM Kamperland. BEGROTING 2015 HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN Inkomsten Uitgaven Omschrijving

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 2 Algemene resultatenrekening over 2015 en begroting over 2016 Samenvatting & toelichting 3 Algemene resultatenrekening over 2015 en

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4 Errata Balans Beginbalans per 31-08-2013 Mutatie Eindbalans per 31-08-2014 Vlottende

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Muziekvereniging Soli Driehuis/Velsen. Jaarrekening 2016

Muziekvereniging Soli Driehuis/Velsen. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE FINANCEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2016 2. Winst en verliesrekening + 3. Grondslagen van de financiele verslaggeving 4. Toelichting op de Balans 1.

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014 Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014 Balans ACTIVA PASSIVA 31 12 2014 31 12 2013 31 12 2014 31 12 2013 VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Voorraad publicaties 1,00 1,00 Algemene

Nadere informatie

Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg REKENING

Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg REKENING Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg REKENING 2014 Penningmeester: Rob Hubrechsen, Veerweg 39, 4493 AM Kamperland. HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN STAAT VAN BATEN

Nadere informatie

Vereniging Anoiksis te Utrecht. Jaarrekening 2014

Vereniging Anoiksis te Utrecht. Jaarrekening 2014 2014 Vereniging Anoiksis te Utrecht Jaarrekening 2014 2014 Balans 31-12-2014 31-12-2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Kantoorinventaris 2.507 6.444 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en vooruitbetaalde

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

BALANS per 31 december 2014 Activa Passiva Schulden: Bank 834,53 Vooruitontvangen contributies ,00 Kasgeld 197,48 Overige schulden 88,00 Zakel

BALANS per 31 december 2014 Activa Passiva Schulden: Bank 834,53 Vooruitontvangen contributies ,00 Kasgeld 197,48 Overige schulden 88,00 Zakel BALANS per 31 december 2014 Activa Passiva Schulden: Bank 834,53 Vooruitontvangen contributies 2015 122,00 Kasgeld 197,48 Overige schulden 88,00 Zakelijke spaarrekening 11.153,45 210,00 Voorraad publicaties

Nadere informatie

Balans Fotografica per 31 december 2014

Balans Fotografica per 31 december 2014 Balans Fotografica per 31 december 2014 ACTIVA Bankrekeningen 11.652 Spaarrekeningen 85.564 Kasgeld 0 Totaal liquiditeiten 97.217 Debiteuren 2.637 Te ontvangen bedragen 0 waarborgsom Post NL 314 Vooruitbetaalde

Nadere informatie

Helderse Historische Vereniging - Financieel Jaarverslag

Helderse Historische Vereniging - Financieel Jaarverslag Helderse Historische Vereniging - Financieel Jaarverslag 2017-2018 Inleiding Het verenigingsjaar (1 juli tot 30 juni) loopt niet synchroon met de kalender (1 jan. tot 31 dec.) Algemeen Wegens het niet

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Publicatie verslag. Etten-Leur, 07-05-2019 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes De Deo, Etten-leur

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financieel jaarverslag 2018 Afdeling Flevoland Inhoud Balans... 3 Toelichting op de balans per 31 december 2018... 4 Activa... 4 Passiva... 4 Exploitatierekening 2018...

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 In het financieel boekjaar 2013 is er een behoorlijke aanslag gedaan op de kasreserves, echter minder groot dan in de begroting werd voorzien. Het negatief saldo bedraagt 13.621.

Nadere informatie

Elburger Volleybal Vereniging

Elburger Volleybal Vereniging EXPLOITATIE OVERZICHT 2013-2014 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 UITGAVEN exploitatie begroting exploitatie begroting ONTVANGSTEN exploitatie begroting exploitatie

Nadere informatie

Financieel verslag Het jaar 2014 is afgesloten met een voordelig saldo van 4.542,00. Dit saldo komt ten goede aan het fonds Algemeen.

Financieel verslag Het jaar 2014 is afgesloten met een voordelig saldo van 4.542,00. Dit saldo komt ten goede aan het fonds Algemeen. Bijlage 3 bij Nieuwsbrief Financieel verslag 2014 Algemeen Het jaar 2014 is afgesloten met een voordelig saldo van 4.542,00. Dit saldo komt ten goede aan het fonds Algemeen. Toelichting bij de posten van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur

E.H.B.O. vereniging Joannes de Deo Etten-Leur E.H.B.O. vereniging "Joannes de Deo" Etten-Leur Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2016 Publicatie verslag. Etten-Leur, 01 Augustus 2016 M.A.M. van den Heykant Penningmeester EHBO vereniging Joannes

Nadere informatie

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans per 31 december 2016

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans per 31 december 2016 AetA Verslag bij jaarrekening 2016 Jaarvergadering Architectuur et Amicitia d.d. 24 juni 2017 Toelichting op de balans per 31 december 2016 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarstukken De

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD ten opzichte van begroot Begroot Werkelijk Inkomsten Contributies (leden begroot 250/werkelijk 268) 2.500,00 2.790,00 Subsidie 6.200,00 6.229,40 Rente 0,00 72,67 Totaal inkomsten 8.700,00 9.092,07 Uitgaven

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VERENIGING TOT BEVORDERING VAN KENNIS VAN HEBREEUWS te AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014 1 2. Algemene resultatenrekening over 2014 en 2. begroting 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013 VERENIGING TOT BEVORDERING VAN KENNIS VAN HEBREEUWS te AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2013 1 2. Algemene resultatenrekening over 2013 en 2. begroting 2014

Nadere informatie

Financieel verslag Het jaar 2015 is afgesloten met een voordelig saldo van 5.835,00. Dit saldo komt ten goede aan het fonds Algemeen.

Financieel verslag Het jaar 2015 is afgesloten met een voordelig saldo van 5.835,00. Dit saldo komt ten goede aan het fonds Algemeen. Bijlage 3 bij Nieuwsbrief Financieel verslag 2015 Algemeen Het jaar 2015 is afgesloten met een voordelig saldo van 5.835,00. Dit saldo komt ten goede aan het fonds Algemeen. Toelichting bij de posten van

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016

Vereniging Vrienden van het Museum. Princessehof. Financieel verslag 2015. Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Financieel verslag 2015 Begroting 2016 Vereniging Vrienden van het Museum Princessehof Inhoud Blz. Balans per 31 december 2015 3 Exploitatierekening 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de FDN op 12 april 2017. Goedgekeurd door de leden in de ALV op 13 mei 2017. 1 Samenvatting. De Federatie Dierenambulances Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave BLZ 2-9

Inhoudsopgave BLZ 2-9 Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave BLZ 1. Algemeen 3 2. De jaarrekening 4 3. Balans 5 4. Resultatenrekening 6 5. Toelichting op de balans 7 6. Toelichting op de resultatenrekening 8 7. Begroting 9 2-9 1. Algemeen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2017 RESP BEGROTING 2018, 2019

BALANS RESULTATENREKENING 2017 RESP BEGROTING 2018, 2019 BALANS & RESULTATENREKENING 2017 RESP. 2016 & BEGROTING 2018, 2019 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening 2017, opmerkingen over het lopende boekjaar 2018 en voorstel de begroting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Vereniging Anoiksis in Utrecht. Jaarrekening

Vereniging Anoiksis in Utrecht. Jaarrekening 2015 Vereniging Anoiksis in Utrecht Jaarrekening Project Jong Anoiksis Op 6 september 2015 heeft een JA-dag plaatsgehad. Er is uitgegeven 2010,60 en een teruggave van 252,50. Dus het saldo voor 2015 is:

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2012

NVR financieel jaarverslag 2012 NVR financieel jaarverslag 2012 Begrotingen 2013, 2014 en 2015 Mei 2013 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE

Nadere informatie

Financiële rapportage 2017

Financiële rapportage 2017 Financiële rapportage 2017 Dossiernummer 201710018 Kenmerk 10018 Datum 23-2-2018 Voor Bewonersvereniging leefbare binnenstad/wijkraad binnenstad Postbus 11020 5200 EA 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016 Fotografica Financieel jaar overzicht 2015 Begroting 2016 Balans Fotografica per 31 december 2015 ACTIVA Bankrekeningen 13.628 Spaarrekeningen 74.723 Totaal liquiditeiten 88.351 Debiteuren 6.137 Te ontvangen

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING Nunspeetse Golfvereniging DE VERWAEYDE SANDBERGEN. Plesmanlaan PT NUNSPEET

JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING Nunspeetse Golfvereniging DE VERWAEYDE SANDBERGEN. Plesmanlaan PT NUNSPEET JAARVERSLAG 2015 EN BEGROTING 2016 Nunspeetse Golfvereniging DE VERWAEYDE SANDBERGEN Plesmanlaan 30 8072 PT NUNSPEET Inhoudsopgave 1. Toelichting door de penningmeester 1 2. Balans "N.G.C.C. De Verwaeyde

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG. Laposa, BILTHOVEN inzake de jaarrekening 2015

FINANCIEEL VERSLAG. Laposa, BILTHOVEN inzake de jaarrekening 2015 FINANCIEEL VERSLAG inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 3 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8

Financieel verslag 2012 Vereniging Wereldwerkgroep Elst. (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Financieel verslag Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Vereniging Wereldwerkgroep Elst (Wereldwinkel Elst) Pagina 1 van 8 Balans per Activa Ref. Vaste Activa Materiële vaste activa 1 Inventaris

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast

CONCEPT. Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar Geen accountantscontrole toegepast Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2015 Geen accountantscontrole toegepast Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Publicatie verslag. Bladel, 30 december 2013 Mevr. J. Clemens, Penningmeester

JAARVERSLAG Publicatie verslag. Bladel, 30 december 2013 Mevr. J. Clemens, Penningmeester JAARVERSLAG 2012 Publicatie verslag. Bladel, 30 december 2013 Mevr. J. Clemens, Penningmeester EHBO-Vereniging Bladel is opgericht op 20 november 1955. Aangesloten bij de koepelorganisatie Vereniging EHBO

Nadere informatie

Financiele rapportage 2012

Financiele rapportage 2012 Financiele rapportage 2012 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op vrijdag 26 april 2013 Om de financiële rapportage van COC Zwolle over 2012 beter te kunnen beoordelen, tref je onderstaand een

Nadere informatie

BEGROTING. Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp. KvK nr. 40531257 ANBI erkende instelling

BEGROTING. Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp. KvK nr. 40531257 ANBI erkende instelling BEGROTING 2014 Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp KvK nr. 40531257 ANBI erkende instelling Nederlandse Genealogische Vereniging Begroting 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene

Nadere informatie

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland Jaarrekening 2014 Neurofibromatose Vereniging Nederland Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 DOELSTELLING... 4 1.3 Inschrijving Kamer van koophandel... 4 1.4 Vergelijkende

Nadere informatie

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen Jaarrekening 2015 9 maart 2016 J. van den Bosch Penningmeester 9 maart 2016 Pagina 1 Inhoud Balans per 31-december 2015 3 Toelichting op de balans 4 Resultatenrekening over 2015 5 Toelichting op de resultatenrekening

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financieel jaarverslag 2014 Afdeling Flevoland Inhoud Balans... 3 Toelichting op de balans... 4 Activa... 4 Passiva... 4 Exploitatierekening... 5 Toelichting op de

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 GRONINGER ZWEMSPORTVERENIGING TRIVIA

JAARREKENING 2016 GRONINGER ZWEMSPORTVERENIGING TRIVIA JAARREKENING 2016 GRONINGER ZWEMSPORTVERENIGING TRIVIA INHOUDSOPGAVE pagina Instellingsgegevens / vaststelling bestuur 1 Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten 2016 5 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Jaarrekening St. Vrienden van de Kerk Oudendijk Oudendijk. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013

Jaarrekening Jaarrekening St. Vrienden van de Kerk Oudendijk Oudendijk. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013 Jaarrekening 2013 Oudendijk Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2013 17 juli 2014 1 Inhoud Oudendijk Pag Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015

Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015 Financieel Verslag Campagnefonds Amsterdam 2015 Het campagnefonds is de gemeenschappelijke spaarpot voor de gemeentelijke verkiezingen eens in de 4 jaar. Het fungeert tevens als centrale verdeelrekening

Nadere informatie

Historische Kring tussen Rijn en Lek

Historische Kring tussen Rijn en Lek Financieel verslag 2018 Inhoud: Balans Toelichting op de balans Staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 2019 Overige gegevens Houten, maart 2018 Namens het bestuur:

Nadere informatie

Balans. RV & PC Lelyruiters. Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters

Balans. RV & PC Lelyruiters. Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters Balans RV & PC Lelyruiters Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters Container p.m. Eigen vermogen 11.459,69 Kas 1.101,85 Crediteuren 691,30 Rabo Betaalrekening 5.813,23 ING Betaalrekening 400,39

Nadere informatie

INKOMSTEN Werkelijk 2018 Uit reserves Begroting 2018 Werkelijk 2017

INKOMSTEN Werkelijk 2018 Uit reserves Begroting 2018 Werkelijk 2017 Jaarrekening 2018 Staat van inkomsten en uitgaven INKOMSTEN Werkelijk 2018 Uit reserves Begroting 2018 Werkelijk 2017 Contributies 12.654 12.000 13.195 Subsidie 7.277 7.250 7.413 Advertenties 13.733 11.750

Nadere informatie

Stichting Huis van Oranje Katwijk aan Zee JAARREKENING Katwijk, 6 februari Pagina: 1 van 5

Stichting Huis van Oranje Katwijk aan Zee JAARREKENING Katwijk, 6 februari Pagina: 1 van 5 JAARREKENING 2018 Pagina: 1 van 5 Jaarrekening 2018 Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van 459,= Het werkelijke resultaat kan als volgt worden vergeleken met de begroting: en lasten

Nadere informatie

Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar 2013

Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar 2013 Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 Specificatie

Nadere informatie

Rapportage Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage Stichting Vrienden van Convivio Rapportage 2017 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 31-12-2017 Rekening van baten en lasten over jan-dec 2017 Grondslagen

Nadere informatie

VNBO T.a.v. Bert Oost p/a Speenkruidstraat GV Groningen. Rapport inzake jaaroverzicht Groningen, 7 maart 2014

VNBO T.a.v. Bert Oost p/a Speenkruidstraat GV Groningen. Rapport inzake jaaroverzicht Groningen, 7 maart 2014 20140522-4- VNBO T.a.v. Bert Oost p/a Speenkruidstraat 40 9731 GV Rapport inzake jaaroverzicht 2013, 7 maart 2014 Inhoud Pagina 1 Rapportage 3 1 Verklaring 4 2 Balans per 31 december 2013 5 4 Exploitatierekening

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012 Publicatie verslag. Helmond, 26-3-2013 MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester EHBO vereniging Helmond Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Muziekvereniging Soli Driehuis/Velsen. Jaarrekening 2015

Muziekvereniging Soli Driehuis/Velsen. Jaarrekening 2015 Muziekvereniging Soli Driehuis/Velsen Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE FINANCEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst en verliesrekening + 3. Grondslagen van de financiele verslaggeving

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son ALV 29 maart 2012 Algemeen De analyse van de jaarcijfers 2011 met de begroting 2011 is slechts in beperkte mate mogelijk. De begroting 2011

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag Publicatie verslag. Helmond, MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2014 Publicatie verslag. Helmond, 23-3-2015 MW. W.J.H. van Rijt-de Krom Penningmeester EHBO vereniging Helmond Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Financieel Verslag Begroting 2016

Financieel Verslag Begroting 2016 Financieel Verslag 2015 Begroting 2016 d.d. 14 januari 2016 Financieel Verslag Noordzee Club 2015 en Begroting 2016 EXPLOITATIEREKENING 2014 2015 2015 2016 Realisatie Begroting Realisatie Begroting Inkomsten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie